Hatályos állapot
Közlönyállapot
2012.04.21. - 2012.04.21.
2012.04.22. - 2012.12.31.
2013.01.01. - 2013.05.29.
2013.05.30. - 2013.06.30.
2013.07.01. - 2013.07.11.
2013.07.12. - 2013.09.30.
2013.10.01. - 2013.12.31.
2014.01.01. - 2014.08.31.
2014.09.01. - 2014.09.04.
2014.09.05. - 2014.09.30.
2014.10.01. - 2014.12.31.
2015.01.01. - 2015.02.27.
2015.02.28. - 2015.03.31.
2015.04.01. - 2015.06.30.
2015.07.01. - 2015.12.31.
2016.01.01. - 2016.05.14.
2016.05.15. - 2016.06.07.
2016.06.08. - 2016.06.30.
2016.07.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) bekezdésében és 175. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, valamint a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 40/A. §-ában kapott felhatalmazások alapján, valamint az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kihelyezett ügyintézési pont

1. §   A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 169/A. § (3) bekezdése alapján a 169/A. § (1) bekezdés b) és c) pontjában és a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott, az ügyfél számára nyújtott hatósági szolgáltatás nyújtására a Magyar Posta Zrt.-t, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát jelöli ki.
1. §   A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 169/A. § (3) bekezdése alapján a 169/A. § (1) bekezdés b) és c) pontjában és a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott, az ügyfél számára nyújtott hatósági szolgáltatás nyújtására a Magyar Posta Zrt.-t, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát jelöli ki.
1. §   A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) (a továbbiakban: Ket.) 169/A. § (3) bekezdése alapján a 169/A. § (1) bekezdés b) és c) pontjában és a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott, az ügyfél számára nyújtott hatósági szolgáltatás nyújtására a Magyar Posta Zrt.-t, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát jelöli ki.

2. Az elektronikus ügyintézési felügyelet

2. §   A Kormány az elektronikus ügyintézési felügyeletként országos illetékességgel az e-közigazgatásért felelős minisztert jelöli ki.

3. Az ügyintézési rendelkezést nyilvántartó szerv

3. §   A Kormány az ügyintézési rendelkezést nyilvántartó szervként a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát jelöli ki.
3. §
(1) A Kormány az ügyintézési rendelkezést nyilvántartó szervként a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát jelöli ki.
(2) Az ügyfél ügyintézési rendelkezést tehet az ügyintézési rendelkezést nyilvántartó szerv mellett
a) a kormányablakban, valamint
b) az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont keretében biztosított telefonos ügyfélszolgálaton, ide nem értve az ügyintézési rendelkezés első megtételét.
(2) Az ügyfél ügyintézési rendelkezést tehet az ügyintézési rendelkezést nyilvántartó szervnél és
a) a kormányablakban,
b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatala illetékességi területén működő okmányirodában,
c) a Magyar Posta Zrt. által Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott állandó postai szolgáltatóhelyeken,
d) - az első ügyintézési rendelkezés kivételével - az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont keretében biztosított telefonos ügyfélszolgálaton.
e) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál.
(3) Az ügyfél az ügyintézési rendelkezés keretében meghatalmazást adhat az állandó postai szolgáltatóhelyeken.

4. Az állam által kötelezően nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatói

4. §   A Kormány a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatóiként az alábbi szervezeteket jelöli ki:
a) az ügyfél elektronikus ügyintézési cselekményekről történő időszaki értesítése vonatkozásában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát,
b) az összerendelési nyilvántartás szolgáltatás vonatkozásában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát,
b) az összerendelési nyilvántartás szolgáltatás vonatkozásában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát, amely e feladatának ellátásához az IdomSoft Zrt. közreműködését igénybe veheti,
c) a biztonságos kézbesítési szolgáltatás vonatkozásában a Magyar Posta Zrt.-t,
d) az ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás vonatkozásában a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, valamint a külön jogszabályban meghatározott szervet,
d) az ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, valamint a külön jogszabályban meghatározott szervet,
e) az elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás vonatkozásában a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,
e) az elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,
f) a biztonságos elektronikus igazolási szolgáltatás vonatkozásában a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,
f) a biztonságos elektronikus igazolási szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,
g) a kormányzati hitelesítés-szolgáltatás vonatkozásában
ga) a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Terrorelhárítási Központ, valamint a Rendőrség tanúvédelemmel foglalkozó munkatársai tekintetében az irányító minisztert, a tanúsítvány-igénylő regisztrációjával kapcsolatos feladatok tekintetében az érintett nemzetbiztonsági szolgálat, a Terrorelhárítási Központ, illetve a Rendőrség közreműködésével,
gb) egyéb esetekben a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a tanúsítvány-igénylő regisztrációjával kapcsolatos feladatok tekintetében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala közreműködésével,
gb) egyéb esetekben a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a tanúsítvány-igénylő regisztrációjával kapcsolatos feladatok tekintetében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala közreműködésével,
gb) egyéb esetekben a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a tanúsítvány-igénylő regisztrációjával kapcsolatos feladatok tekintetében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala és a Magyar Posta Zrt., valamint a közigazgatási szervek személyügyi szervezeti egységeinek közreműködésével,
h) az elektronikus tájékoztatási szolgáltatás vonatkozásában
ha) az egyablakos központi tájékoztatási felület, valamint a kormányzati szintű hivatali tájékoztatás tekintetében a közigazgatási és igazságügyi minisztert,
ha) az egyablakos központi tájékoztatási felület, valamint a kormányzati szintű hivatali tájékoztatás tekintetében a közigazgatási és igazságügyi minisztert, aki e feladatának ellátásához a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. közreműködését igénybe veheti,
ha) az egyablakos központi tájékoztatási felület, valamint a kormányzati szintű hivatali tájékoztatás tekintetében az e-közigazgatásért felelős minisztert, aki e feladatának ellátásához a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. közreműködését igénybe veheti,
hb) az általános országinformációk, valamint az ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás keretében intézhető elektronikus ügyekre vonatkozó tájékoztatás tekintetében a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős minisztert,
hb) az általános országinformációk, valamint az ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás keretében intézhető elektronikus ügyekre vonatkozó tájékoztatás tekintetében a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős minisztert, aki e feladatának ellátásához a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. közreműködését igénybe veheti,
hb) az általános országinformációk és az ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás keretében intézhető elektronikus ügyekre vonatkozó tájékoztatás tekintetében az e-közigazgatásért felelős minisztert, aki e feladatának ellátásához a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. közreműködését igénybe veheti,
i) az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás vonatkozásában a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,
i) az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,
j) az iratérvényességi nyilvántartás vonatkozásában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát,
k) a kormányzati elektronikus aláírás ellenőrzési szolgáltatás vonatkozásában a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,
k) a kormányzati elektronikus aláírás ellenőrzési szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,
l) a központi azonosítási ügynök szolgáltatás vonatkozásában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát, amely e feladatának ellátásához a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., valamint más költségvetési szervek és vállalkozók közreműködését igénybe veheti,
l) a központi azonosítási ügynök szolgáltatás vonatkozásában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát, amely e feladatának ellátásához a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., valamint más költségvetési szervek és vállalkozók közreműködését igénybe veheti,
l) a központi azonosítási ügynök szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,
m) az ügyfelek részére nyújtott azonosítási szolgáltatás vonatkozásában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát, valamint
m) az ügyfelek részére nyújtott azonosítási szolgáltatás vonatkozásában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, valamint
m) az ügyfelek részére nyújtott teljeskörű azonosítás szolgáltatás vonatkozásában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, valamint
n) a papír alapú irat hiteles elektronikus irattá alakítása, valamint az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása szolgáltatás vonatkozásában a Magyar Posta Zrt.-t.
o) az interaktív virtuális ügyfélszolgálat szolgáltatás vonatkozásában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát.
p) az elektronikus űrlapok kezelése keretében elektronikus űrlap tervezését és kitöltését segítő szolgáltatás vagy program biztosítása tekintetében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát, amely feladatának ellátásába bevonja a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,
q) a személyre szabott ügyintézési felület szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,
r) az iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,
s) a központi érkeztetési ügynök szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,
t) a központi kézbesítési ügynök szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t.
5. §
(1) Az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer működtetője a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter, aki e feladatát a Magyar Államkincstár, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség közreműködésével látja el.
(1) Az elektronikus fizetési és elszámolási rendszert az e-közigazgatásért felelős miniszter működteti.
(1) Az elektronikus fizetési és elszámolási rendszert az e-közigazgatásért felelős miniszter működteti, aki e feladatát a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala közreműködésével látja el.
(2) Az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer üzemeltetője a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Az üzemeltetési feladatok ellátásához az üzemeltető más költségvetési szervek és vállalkozók közreműködését igénybe veheti.
(2) Az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer üzemeltetője a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Az üzemeltetési feladatok ellátásához az üzemeltető más költségvetési szervek és vállalkozók közreműködését igénybe veheti.
6. §
(1) A kijelölt szolgáltatók olyan szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás ellátásába is bevonhatják - erre vonatkozó megállapodás, és a szükséges pénzügyi forrás biztosítása esetén - a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t és a Magyar Posta Zrt.-t, amely szolgáltatásoknál a 4. §-ban ez nincs kifejezetten előírva.
(1) A kijelölt szolgáltatók olyan szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás ellátásába is bevonhatják - erre vonatkozó megállapodás, és a szükséges pénzügyi forrás biztosítása esetén - a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t és a Magyar Posta Zrt.-t, amely szolgáltatásoknál a 4. §-ban ez nincs kifejezetten előírva.
(2) A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és a Magyar Posta Zrt. az e rendelet szerinti tevékenységeinek ellátására közszolgáltatási szerződést köt a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszterrel.
(2) A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és a Magyar Posta Zrt. az e rendelet szerinti tevékenységeinek ellátására közszolgáltatási szerződést köt a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszterrel.
(2) A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és a Magyar Posta Zrt. az e rendelet szerinti tevékenységeinek ellátására közszolgáltatási szerződést köt az e-közigazgatásért felelős miniszterrel.
(3) Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerben megvalósuló papír alapú irat hiteles elektronikus irattá történő átalakításra vonatkozóan a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEK KH) szerződést köt a Magyar Posta Zrt.-vel.
(4) Az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása szolgáltatás feltételeiről a KEK KH a Magyar Posta Zrt.-vel szolgáltatási keret-megállapodást köt. Az abban foglaltakra figyelemmel az a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt szervek közszolgáltatási szerződést kötnek a Magyar Posta Zrt.-vel.
(4) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt szervekre vonatkozóan az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása szolgáltatásra a szolgáltatási szerződést a Magyar Posta Zrt.-vel a KEK KH köti meg.

5. Ügyfélkapu regisztrációs szerv

7. §   A külön jogszabályban meghatározott ügyfélkapu létesítésére feljogosított regisztrációs szervként a Kormány a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát, a Kormányhivatalokat, az okmányirodákat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteit jelöli ki. Az ügyfélkapu regisztrációs adatbázis adatkezelője a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, amely az adatkezelői feladatok ellátása érdekében adatfeldolgozói szerződést köthet.
7. §   A külön jogszabályban meghatározott ügyfélkapu létesítésére feljogosított regisztrációs szervként a Kormány a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát, a fővárosi és megyei kormányhivatalokat, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalait, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteit jelöli ki. Az ügyfélkapu regisztrációs adatbázis adatkezelője a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, amely az adatkezelői feladatok ellátása érdekében adatfeldolgozói szerződést köthet.

5. Kormány által kötelezően nyújtandó azonosítási szolgáltatások regisztrációja

5. Kormány által kötelezően nyújtandó azonosítási szolgáltatások regisztrációja

7. §   A külön jogszabályban meghatározott ügyfélkapu létesítésére feljogosított regisztrációs szervként a Kormány a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát, a fővárosi és megyei kormányhivatalokat, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalait, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, a Magyar Posta Zrt.-t, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteit jelöli ki. Az ügyfélkapu regisztrációs adatbázis adatkezelője a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, amely az adatkezelői feladatok ellátása érdekében adatfeldolgozói szerződést köthet.
7. §
(1) A Ket.-ben meghatározott Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációs szervként a Kormány a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát, a fővárosi és megyei kormányhivatalokat, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalait, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, a Magyar Posta Zrt.-t, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteit jelöli ki. A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás adatbázis adatkezelője a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, amely az adatkezelői feladatok ellátása érdekében adatfeldolgozói szerződést köthet.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, a Ket. 168/D. § (2) bekezdésben megjelölt esetben a regisztrációs kérelem kizárólag ott terjeszthető elő, ahol a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet szerint az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelem előterjeszthető.
(3) A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz tartozó tárhely szolgáltatás kijelölt szolgáltatója a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
7. §
(1) A Ket.-ben meghatározott Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációs szervként a Kormány a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát, a fővárosi és megyei kormányhivatalokat, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalait, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, a Magyar Posta Zrt.-t, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteit jelöli ki. A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás adatbázis adatkezelője a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, amely az adatkezelői feladatok ellátása érdekében adatfeldolgozói szerződést köthet.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, a Ket. 168/D. § (2) bekezdésben megjelölt esetben a regisztrációs kérelem kizárólag ott terjeszthető elő, ahol a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet szerint az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelem előterjeszthető.
(3) A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz tartozó tárhely szolgáltatás kijelölt szolgáltatója a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
7/A. §
(1) A kormányablak jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal az állam által kötelezően nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásként, az elektronikus iratok kezelése szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás szabályai szerint országosan egységes rendszerben központi iratkezelő rendszert biztosít - a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala közreműködésével - a fővárosi és megyei kormányhivatalok törzshivatalai és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok törzshivatalai által kezelt iratok kezeléséhez.
(1) A kormányablak jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium az állam által kötelezően nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásként, az elektronikus iratok kezelése szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás szabályai szerint országosan egységes rendszerben központi iratkezelő rendszert biztosít - a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala közreműködésével - a fővárosi és megyei kormányhivatalok törzshivatalai és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok törzshivatalai által kezelt iratok kezeléséhez.
(1) A kormányablak jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium az állam által kötelezően nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásként, az elektronikus iratok kezelése szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás szabályai szerint országosan egységes rendszerben központi iratkezelő rendszert biztosít - a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala közreműködésével - a fővárosi és megyei kormányhivatalok és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által kezelt, a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter irányítása alá tartozó feladatokkal összefüggő iratok kezeléséhez.
(1) A kormányablak jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium az állam által kötelezően nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásként, az elektronikus iratok kezelése szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás szabályai szerint országosan egységesen biztosítja az egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszert (a továbbiakban: központi iratkezelő rendszer) a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által kezelt, a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter irányítása alá tartozó feladatokkal összefüggő iratok kezeléséhez.
(2) A központi iratkezelő rendszerhez a megyei szakigazgatási szervek, valamint a járási szakigazgatási szervek is csatlakozhatnak. A központi iratkezelő rendszer e szervek iratanyaga tekintetében is tartalmazza legalább a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdés a)-i) pontja szerinti iktatási adatokat.
(2) A központi iratkezelő rendszerhez történő csatlakozásra a fővárosi és megyei kormányhivatalok és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által kezelt, a szakmai irányító miniszter hatáskörébe tartozó szakfeladatok tekintetében is lehetőség van. A központi iratkezelő rendszer e szakfeladatokkal összefüggő iratanyag tekintetében is tartalmazza legalább a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdés a)-i) pontja szerinti iktatási adatokat.
(3) A központi iratkezelő rendszer adataihoz a kormányablak a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében hozzáférhet.

5/a. Az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartásának adatkezelője

7/B. §
(1) Az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása adatkezelőjeként a Kormány a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát jelöli ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál, a fővárosi és megyei kormányhivataloknál, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalainál, a kormányablakoknál, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteinél lehet regisztrálni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál, a fővárosi és megyei kormányhivataloknál, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalainál, a kormányablakoknál, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteinél lehet regisztrálni.

5/b. Az állandó személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó elektronikus aláírás szolgáltatáshoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési szolgáltatást nyújtó szerv

5/b. Az állandó személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó elektronikus aláírás szolgáltatáshoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és időbélyegzés szolgáltatást nyújtó szerv

7/C. §   A Kormány a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/C. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatóként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.
7/C. §   A Kormány a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti, a személyazonosító igazolványhoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és az ehhez kapcsolódóan nyújtott időbélyegzés szolgáltatás szolgáltatójaként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.

5/c. A perkapu szolgáltatás szolgáltatója

7/D. §   A Kormány a perkapu szolgáltatás szolgáltatójaként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.

5/d. Az „eIDAS” csomópont üzemeltetője

7/E. §   A Kormány a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 910/2014. európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkének (8) bekezdése szerinti átjárhatósági keretről szóló 2015. szeptember 8-i (EU) 2015/1501 bizottsági végrehajtási rendelete 2. cikkének 2. pontja szerinti csomópont-üzemeltetőként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendeletben kijelölt szervezetnek a kijelölés szerinti szolgáltatást, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, legkésőbb 2013. január 1-jétől nyújtania kell.
9. §   Amíg a Ket. 171/B. § (2) bekezdése alapján az ügyfélkapu és a részleges kódú telefonos azonosítás ügyfél-regisztrációs nyilvántartását vezető szerv a nyilvántartás adatait nem adja át a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás részére, e rendelet alkalmazásában Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás alatt az ügyfélkapu és a részleges kódú telefonos azonosítás ügyfél-regisztrációs nyilvántartását is érteni kell. A 7. § (1) bekezdésétől eltérően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar Posta Zrt., valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleténél csak akkor lehet részleges telefonos kódú azonosítási szolgáltatáshoz regisztrálni, ha a részleges kódú telefonos azonosítás ügyfél-regisztrációs nyilvántartását vezető szerv a nyilvántartás adatait átadta a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás részére.
9. §   Amíg a Ket. 171/B. § (2) bekezdése alapján az ügyfélkapu és a részleges kódú telefonos azonosítás ügyfél-regisztrációs nyilvántartását vezető szerv a nyilvántartás adatait nem adja át a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás részére, e rendelet alkalmazásában Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás alatt az ügyfélkapu és a részleges kódú telefonos azonosítás ügyfél-regisztrációs nyilvántartását is érteni kell. A 7. § (1) bekezdésétől eltérően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar Posta Zrt., valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleténél csak akkor lehet részleges telefonos kódú azonosítási szolgáltatáshoz regisztrálni, ha a részleges kódú telefonos azonosítás ügyfél-regisztrációs nyilvántartását vezető szerv a nyilvántartás adatait átadta a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás részére.
10. §   E rendelet 5/d. alcíme a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 910/2014. európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkének (8) bekezdése szerinti átjárhatósági keretről szóló 2015. szeptember 8-i (EU) 2015/1501 bizottsági végrehajtási rendeletének végrehajtását szolgálja.
  • A jogszabály 2012. április 21-én jelent meg a Magyar Közlöny 48. számában.
  • hatályba lépett 2012. április 22-én.
A szakasz 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2016. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 1-jén lépett hatályba. 2015. július 1-jén lépett hatályba. 2015. július 1-jén lépett hatályba. 2015. július 1-jén lépett hatályba. 2015. július 1-jén lépett hatályba. 2016. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. július 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. július 12-én lépett hatályba. 2013. május 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 30-án lépett hatályba. 2013. május 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 30-án lépett hatályba. 2013. május 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. július 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. július 12-én lépett hatályba. 2013. július 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 5-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 5-én lépett hatályba. 2013. július 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 5-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 5-én lépett hatályba. 2013. május 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 30-án lépett hatályba. 2013. május 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 30-án lépett hatályba. 2013. május 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. július 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. július 12-én lépett hatályba. 2013. július 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2013. július 12-én lépett hatályba. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. május 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. május 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 5-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 5-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. február 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. június 8-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. július 12-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2016. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2013. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. július 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2016. május 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2016. május 15-én lépett hatályba.A szakasz 2016. május 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2016. május 15-én lépett hatályba.A szövegrész 2016. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2016. július 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2016. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2016. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2016. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2016. július 1-jén lépett hatályba.