Hatályos állapot
Közlönyállapot
2011.04.13. - 2011.04.13.
2011.04.14. - 2011.04.14.
2011.04.15. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

63/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság területén működő, a nemzetközi jog alapján sérthetetlenséget élvező diplomáciai és konzuli képviseletek, továbbá sérthetetlenséget élvező tagjaik védelmének, valamint a nemzetközi szervezetek objektumai őrzésének rendjéről

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
(1) A Magyar Köztársaság területén működő, a nemzetközi jog alapján sérthetetlenséget élvező diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek objektumai (a továbbiakban együtt: külképviseletek) őrzésének rendjéről, a biztonságuk fenntartásához szükséges rendvédelmi feladatok meghatározásáról, a külképviseletek veszélyeztetettségük mértékének megfelelő kategóriába sorolásáról, továbbá ezek címjegyzékéről az országos rendőrfőkapitány előterjesztése alapján a rendészetért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) dönt.
(2) A miniszter (1) bekezdés szerinti döntését az országos rendőrfőkapitány készíti elő.
(3) A (2) bekezdés szerinti eljárásban javaslattételi joggal rendelkezik
a) a külügyminiszter,
b) az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója,
c) a Terrorelhárítási Központ főigazgatója,
d) az érintett külképviselet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány.
2. §
(1) A külképviseleteket veszélyeztetettségük mértékének megfelelően I., II. vagy III. kategóriába kell sorolni.
(2) Az I. kategóriába sorolás indokolt, ha konkrét információk állnak rendelkezésre a külképviseletet vagy tagját érintő bűncselekmény előkészületeiről.
(3) A II. kategóriába sorolás indokolt, ha ismert vagy valószínűsíthető a külképviselet biztonságát érintő veszélyforrás és a kialakult helyzet összes körülményeire tekintettel feltételezhető a külképviseletet érintő bűncselekmény elkövetése. Veszélyforrás lehet különösen az adott országban váratlan gazdasági vagy politikai válságot okozó körülmény, bűnözői csoport vagy terrorszervezet aktív tevékenysége.
(4) A III. kategóriába sorolás indokolt, ha az általános közbiztonsági helyzetnek megfelelően a visszatérő rendőri ellenőrzés elegendő a külképviselet biztonságának fenntartására.
3. §
(1) Az I. kategóriába sorolás fenntartásának szükségességét havonta, a II. és III. kategóriába sorolást évente december 20-ig felül kell vizsgálni.
(2) A külképviseletek veszélyeztetettségük mértékének megfelelő kategóriába sorolásának az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálatát az 1. §-ban meghatározott eljárásrendben kell lefolytatni.
(3) A külképviseletek veszélyeztetettségük mértékének megfelelő kategóriába sorolásának alapjául szolgáló tények és körülmények változásaival kapcsolatban az 1. § (3) bekezdésben szereplő szervek folyamatosan tájékoztatják az országos rendőrfőkapitányt.
(4) A külképviseletek biztonságát érintő körülmények jelentős változása esetén az 1. § (3) bekezdésben szereplő szervek kezdeményezhetik a külképviseletek veszélyeztetettségük mértékének megfelelő kategóriába sorolásának soron kívüli felülvizsgálatát az országos rendőrfőkapitánynál. A felülvizsgálatot az 1. §-ban meghatározott eljárásrendben kell lefolytatni.
(5) Ha a külképviseletek veszélyeztetettségük mértékének megfelelő kategóriába sorolását nem érinti, akkor az (1)-(4) bekezdéstől eltérően a címjegyzék év közbeni pontosításáról az 1. § (3) bekezdésben szereplő szervek tájékoztatása alapján az országos rendőrfőkapitány dönt.
4. §
(1) A külképviseletek biztonsága érdekében meghatározott feladatoknak biztosítaniuk kell az I. kategóriába sorolt külképviseletek állandó, kombinált módon végrehajtott őrzését és a diplomáciai mentességet élvező személyek védelmét, a II. kategóriába sorolt külképviseletek állandó őrzését, illetve a III. kategóriába sorolt külképviseletek körzetének visszatérő rendőri ellenőrzését. A visszatérő rendőri ellenőrzés gyakoriságát a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett az országos rendőrfőkapitány határozza meg.
(2) Az egyes külképviseletek biztonságának fenntartásához szükséges intézkedéseket - az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az országos rendőrfőkapitány előterjesztése alapján a miniszter rendeli el.
(3) A külképviseletek biztonságát közvetlenül veszélyeztető helyzetben a szükséges rendőri intézkedéseket - a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett - az országos rendőrfőkapitány rendeli el.
5. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §   A külképviseletek veszélyeztetettségük mértékének megfelelő kategóriába sorolását, a címjegyzék pontosítását, valamint indokolt esetben az egyes külképviseletek biztonságának fenntartásához szükséges intézkedéseket meghatározó szabályozók felülvizsgálatát első alkalommal e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül kell elvégezni.
7. §   Hatályát veszti a Magyar Köztársaság területén működő, a nemzetközi jog alapján kiváltságot és mentességet élvező diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek objektumai őrzésének rendjéről szóló 43/1997. (III. 12.) Korm. rendelet.
  • A jogszabály 2011. április 13-án jelent meg a Magyar Közlöny 39. számában.