Hatályos állapot
Közlönyállapot
2013.05.31. - 2013.05.31.
2013.06.01. - 2013.06.01.
2013.06.02. - 2013.06.30.
2013.07.01. - 2013.07.01.
2013.07.02. - 2013.11.30.
2013.12.01. - 2014.12.31.
2015.01.01. - 2015.09.14.
2015.09.15. - 2016.12.31.
2017.01.01. - 2017.02.28.
2017.03.01. - 2018.12.31.
2019.01.01. - 2020.01.02.
2020.01.03. - 2020.03.14.
2020.03.15. - 2021.05.07.
2021.05.08. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

25/2013. (V. 31.) NFM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a)-c) pontjában,
a 6-14. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pont 2-5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az 1. alcím, valamint a 6-14. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -
a következőket rendelem el:

1. Az útdíj mértéke

1. §
(1) Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározott díjkategóriába tartozó, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény alapján az egyes útdíjköteles elemi útszakaszok használatáért fizetendő útdíj részét képező infrastruktúra díj (a továbbiakban: infrastruktúra díj) alapját - a (2)-(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A Vhr. szerint J2 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti infrastruktúra általános forgalmi adót magában foglaló díja - ha e rendelet másként nem rendelkezik -:
a) gyorsforgalmi úton 49,90 forint,
a) gyorsforgalmi úton 52,40 forint,
b) főúton 21,23 forint.
b) főúton 22,29 forint.
(2) A Vhr. szerint J2 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti infrastruktúra általános forgalmi adót magában foglaló díja - ha e rendelet másként nem rendelkezik -:
a) gyorsforgalmi úton 55,44 forint,
b) főúton 23,58 forint.
(3) A Vhr. szerint J3 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti infrastruktúra általános forgalmi adót magában foglaló díja - ha e rendelet másként nem rendelkezik -:
a) gyorsforgalmi úton 77,78 forint,
b) főúton 40,83 forint.
(4) A Vhr. szerint J4 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti infrastruktúra általános forgalmi adót magában foglaló díja - ha e rendelet másként nem rendelkezik -:
a) gyorsforgalmi úton 120,40 forint,
b) főúton 75,10 forint.
(3) A Vhr. szerint J3 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti infrastruktúra általános forgalmi adót magában foglaló díja - ha e rendelet másként nem rendelkezik -:
a) gyorsforgalmi úton 70,02 forint,
a) gyorsforgalmi úton 73,52 forint,
b) főúton 36,75 forint.
b) főúton 38,59 forint.
(4) A Vhr. szerint J4 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti infrastruktúra általános forgalmi adót magában foglaló díja - ha e rendelet másként nem rendelkezik -:
a) gyorsforgalmi úton 108,38 forint,
a) gyorsforgalmi úton 113,80 forint,
b) főúton 67,60 forint.
b) főúton 70,98 forint.
(5) A mezőgazdasági termelők élő állat szállítása és a mezőgazdasági termények betakarítása idejére a mezőgazdasági termények szállítását végző saját gépjárműveinek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági termelő esetében, terményszállítás esetében a rá irányadó betakarítási időszakban - ellentétben az 1. mellékletben foglaltakkal - az infrastruktúra díj alapja 0 forint.
(5) A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági termelő részére terményszállítás esetében a rá irányadó betakarítási időszakban - ellentétben az 1. mellékletben foglaltakkal - az infrastruktúra díj alapja 0 forint.
1. §
(1) Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározott díjkategóriába tartozó, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény alapján az egyes útdíjköteles elemi útszakaszok használatáért fizetendő útdíj részét képező infrastruktúra díj (a továbbiakban: infrastruktúra díj) alapmértékét a (2)-(5) bekezdés tartalmazza.
(2) A Vhr. szerint J2 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti, általános forgalmi adót magában foglaló infrastruktúra alapmértéke - ha e rendelet másként nem rendelkezik -:
a) gyorsforgalmi úton 57,32 forint,
b) főúton 24,38 forint.
(3) A Vhr. szerint J3 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti, általános forgalmi adót magában foglaló infrastruktúra alapmértéke - ha e rendelet másként nem rendelkezik -:
a) gyorsforgalmi úton 80,42 forint,
b) főúton 42,22 forint.
(4) A Vhr. szerint J4 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti, általános forgalmi adót magában foglaló infrastruktúra alapmértéke - ha e rendelet másként nem rendelkezik -:
a) gyorsforgalmi úton 124,49 forint,
b) főúton 77,65 forint.
(5) A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági termelő részére terményszállítás esetében a rá irányadó betakarítási időszakban - ellentétben az 1. mellékletben foglaltakkal - az infrastruktúra díj alapja 0 forint.
2. §   A Vhr.-ben meghatározott díjkategóriába tartozó, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény alapján fizetendő útdíj részét képező külsőköltség díjat 0 forintban állapítom meg.
2. §   A Vhr.-ben meghatározott díjkategóriába tartozó, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény alapján fizetendő útdíj részét képező külsőköltség díj alapmértékét 0 forintban állapítom meg.
2/A. §   Az egyes útdíjköteles elemi útszakaszok használatáért fizetendő díj mértékét - a Vhr.-ben meghatározott díj- és környezetvédelmi kategória figyelembevételével - az útdíjköteles elemi útszakaszok 1. mellékletben meghatározott hosszának és az 1-2. §-ban meghatározott alapmérték szorzataként kell meghatározni két tizedes pontossággal.
3. §
(1) Az útdíjköteles gépjárművek díjszedési környezetvédelmi kategóriába sorolása azok környezetvédelmi osztályba tartozása alapján történik a Vhr.-ben meghatározottak alapján a (2)-(5) bekezdésben meghatározottak szerint.
(2) A Vhr. szerinti „C” környezetvédelmi kategóriába sorolt útdíjköteles gépjármű esetében infrastruktúra díjként
a) az 1. § (2) és (3) bekezdése alapján az 1. mellékletben meghatározott összeg 1,15-szörösét,
b) az 1. § (4) bekezdése alapján az 1. mellékletben meghatározott összeg 1,2-szeresét
kell megfizetni.
(3) A Vhr. szerinti „B” környezetvédelmi kategóriába sorolt útdíjköteles gépjármű esetében útdíjként az 1. § (2)-(4) bekezdése alapján az 1. mellékletben meghatározott összeget kell megfizetni.
(4) A Vhr. szerinti „A” környezetvédelmi kategóriába sorolt útdíjköteles gépjármű esetében útdíjként
a) az 1. § (2) és (3) bekezdése alapján az 1. mellékletben meghatározott összeg 0,85-szörösét,
b) az 1. § (4) bekezdése alapján az 1. mellékletben meghatározott összeg 0,8-szorosát
kell megfizetni.
(5) A mezőgazdasági termelők élő állat szállítása és a mezőgazdasági termények betakarítása idejére a mezőgazdasági termények szállítását végző saját gépjárműveinek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági termelő esetében, terményszállítás esetében a rá irányadó betakarítási időszakban e § rendelkezései nem alkalmazhatóak.
3. §   Az 1. mellékletben meghatározott infrastruktúra díjat az útdíjköteles gépjárművek környezetvédelmi besorolásának figyelembe vételével kell megfizetni. Az útdíjköteles gépjárművek díjszedési környezetvédelmi kategóriába sorolása és az infrastruktúra-díj mértéknek módosítása azok környezetvédelmi osztályba tartozása alapján történik, a Vhr.-ben rögzített értékek és az 1. mellékletben meghatározott infrastruktúra díjtételek alapján.

2. Az útdíjköteles utak

4. §
(1) A díjfizetési kötelezettséggel érintett utakat és az azokat alkotó útdíjköteles elemi útszakaszokat az 1. melléklet tartalmazza.
(1) A díjfizetési kötelezettséggel érintett utakat és az azokat alkotó útdíjköteles elemi útszakaszokat - az 5. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. mellékletben felsorolt útdíjköteles főúti útszakaszok lakott területen belüli, valamint útdíjköteles elem útszakaszként meg nem határozott szakaszai nem minősülnek az útdíjköteles úthálózat részének.

3. Záró rendelkezések

5. §
(1) Ez rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1-4. §, a 6. §, a 7. §, a 9-14. §, valamint az 1. melléklet 2013. július 1-jén lép hatályba.
(3) Az útdíjfizetési kötelezettség kezdőnapja
a) az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról szóló 47/2015. (VIII. 31.) NFM rendelettel megállapított 1. melléklet 175., 195., 200., 202., 1442., 1443., 1591., 1592., 1593., 2153. soraiban szereplő elemi útszakaszokon 2015. október 1-je,
b) az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról szóló 47/2015. (VIII. 31.) NFM rendelettel megállapított 1. melléklet 203., 204., 205., 209., 210., 211., 2239., 2240., 2241. soraiban szereplő elemi útszakaszokon 2015. november 1-je.
6. §   Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A díjfizetés ellenében használható utakról szóló miniszteri rendeletben meghatározott gyorsforgalmi utak e rendelet szerinti díjkategóriába tartozó gépjárművel történő használatáért használati díjat (a továbbiakban: díj), továbbá a díjfizetés elmulasztása esetén pótdíjat kell fizetni.”
7. §   Az R1. 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A díjat előre, az a)-e) pontok szerinti érvényességi időtartamok valamelyikére kell megfizetni. A díj megfizetésének ténye úthasználati jogosultságot (a továbbiakban: jogosultság) keletkeztet. A jogosultság gépjárműhöz kötött adatait (forgalmi rendszám, a gépjármű és a vontatmány megengedett legnagyobb össztömegének értékét) a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzésnek megfelelően kell megadni. A jogosultság a megadott időtartamon belül minden díjköteles útszakaszra érvényes. Az egyes jogosultságok a következő érvényességi időtartamokra vásárolhatók:]
e) éves jogosultság: a tárgyév első napjától a tárgyévet követő év január 31. napjának 24 óráig.”
9. §   Az R1. 6. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A díj mértéke a gépjármű kategóriájától függ. A díjkategóriák a következők:)
e) B2 díjkategória: a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszok, lakóautók és személygépkocsik bármilyen vontatmánnyal is.”
10. §   Az R1. 7/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a gépjármű az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, akkor az alacsonyabb és az egyébként irányadó díjkategóriához rendelt pótdíjak különbözetét kell megfizetni és a (9) bekezdés szerinti maximalizált pótdíj nem állapítható meg. Ha a járműre a 6. § (6) bekezdése szerinti jogosultságot vásárolták, de a jármű a forgalmi engedélye alapján nem motorkerékpár, akkor a jármű kategóriájának megfelelő teljes pótdíjat kell megfizetni.”
11. §   A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Használati díjat (a továbbiakban: díj), továbbá a díjfizetés elmulasztása esetén pótdíjat kell fizetni a 3-4. §-ban foglalt kivétellel a gyorsforgalmi utak meghatározott járművel történő használatáért.”
12. §   Az R2. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az alábbi utak díjmentesen használhatóak az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló miniszteri rendelet szerinti D1, B2 kategóriába tartozó járművel:
1. az M0 autóút teljes szakaszán;
2. az M31 autópálya teljes szakaszán.”
13. §
(1) Az R2. 4. § (1) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az alábbi utak díjmentesen használhatóak az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló miniszteri rendelet szerinti D1 kategóriába tartozó járművel:)
„8. az M3 autópálya Nyíregyházát elkerülő (4. sz. főút és 403 főút közötti) szakaszán (szelvényszám: 227-234);”
(2) Az R2. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az alábbi utak díjmentesen használhatóak az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló miniszteri rendelet szerinti B2 kategóriába tartozó járművel:
1. az M1 autópálya Budapest és M0 autóút közötti szakaszán (szelvényszám: 5 + 500-16);
2. az M3 autópálya Budapest és M0 autóút közötti szakaszán (szelvényszám: 11-13);
3. az M5 autópálya Budapest és M0 autóút (gyáli csomópont) közötti szakaszán (szelvényszám: 13-22);
4. az M7 autópálya Budapest és M0 autóút közötti szakaszán (szelvényszám: 5 + 500-16);
5. az M4 autóút (4. sz. főút jelzés) Budapest és M0 autóút közötti szakaszán (szelvényszám: 19+100-25+000).”
14. §
(1) Hatályát veszti az R1.
a) 2. § (5) bekezdése,
b) 3. § (1) bekezdés a) pontja,
c) 3. § (5)-(7) bekezdése,
d) 6. § (1) bekezdés b)-d) pontja,
e) 6. § (3a) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az R2. 2. §-a.
8. §   Az R1. 3. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 6. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerint meghatározott díjkategóriákban nem vásárolható az (1) bekezdés c) pontja szerinti heti jogosultság 2013. június 29. napját követően, és a jogosultság a 3. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérően nem jogosít 2013. július 30. napját követően úthasználatra.
(7) A 6. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerint meghatározott díjkategóriákban nem vásárolható az (1) bekezdés d) pontja szerinti havi jogosultság 2013. június 19. napját követően, és a jogosultság a 3. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltaktól eltérően nem jogosít 2013. július 30. napját követően úthasználatra.”
15. §   Ez a rendelet
1. a nehéz tehergépjárművekre az egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló, 1999. június 17-i 1999/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
2. a nehéz tehergépjárművekre az egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62 EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
3. a nehéz tehergépjárművekre az egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2011. szeptember 27-i 2011/76/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

1. MELLÉKLET A 25/2013. (V. 31.) NFM RENDELETHEZ

  A B C D E F G
  Díjfizetési kötelezettséggel érintett út száma Díjfizetési kötelezettséggel érintett útdíjköteles elemi útszakasz kezdő szelvénye Díjfizetési kötelezettséggel érintett útdíjköteles elemi útszakasz végszelvénye ED szakasz hossz [m] Használatért fizetendő, általános forgalmi adót magában foglaló infrastruktúra díj alapja a J2 díjkategóriában Használatért fizetendő, általános forgalmi adót magában foglaló infrastruktúra díj alapja a J3 díjkategóriában Használatért fizetendő, általános forgalmi adót magában foglaló infrastruktúra díj alapja a J4 díjkategóriában
1 M1 15 + 701 21 + 695 5 992 299,00 419,56 649,41
2 M1 21 + 695 26 + 112 4 416 220,36 309,21 478,61
3 M1 26 + 112 38 + 609 12 512 624,35 876,09 1356,05
4 M1 38 + 609 43 + 271 4 594 229,24 321,67 497,90
5 M1 43 + 271 56 + 000 12 760 636,72 893,46 1382,93
6 M1 56 + 000 60 + 800 4 803 239,67 336,31 520,55
7 M1 60 + 800 64 + 489 3 725 185,88 260,82 403,72
8 M1 64 + 489 66 + 795 2 300 114,77 161,05 249,27
9 M1 66 + 795 84 + 945 18 154 905,88 1271,14 1967,53
10 M1 84 + 945 93 + 931 8 984 448,30 629,06 973,69
11 M1 93 + 931 100 + 533 6 570 327,84 460,03 712,06
12 M1 100 + 533 105 + 886 5 380 268,46 376,71 583,08
13 M1 105 + 886 111 + 366 5 434 271,16 380,49 588,94
14 M1 111 + 366 115 + 043 3 638 181,54 254,73 394,29
15 M1 115 + 043 118 + 539 3 557 177,49 249,06 385,51
16 M1 118 + 539 122 + 834 4 274 213,27 299,27 463,22
17 M1 122 + 834 128 + 980 6 174 308,08 432,30 669,14
18 M1 128 + 980 142 + 301 13 294 663,37 930,85 1440,80
19 M1 142 + 301 159 + 145 16 847 840,67 1179,63 1825,88
20 M1 159 + 145 165 + 902 6 749 336,78 472,56 731,46
21 M1 165 + 902 168 + 045 2 148 107,19 150,40 232,80
22 M1 168 + 045 171 + 046 3 004 149,90 210,34 325,57
23 M1 171 + 046 171 + 1414 1 342 66,97 93,97 145,45
24 M15 0 + 708 1 + 938 1 553 77,49 108,74 168,31
25 M15 1 + 938 13 + 241 11 328 565,27 793,19 1227,73
26 M15 13 + 241 14 + 504 1 239 61,83 86,75 134,28
27 M19 0 + 000 5 + 490 6 974 348,00 488,32 755,84
28 M19 5 + 490 9 + 027 4 253 212,22 297,80 460,94
29 M2 17 + 300 20 + 801 3 557 177,49 249,06 385,51
30 M2 20 + 801 28 + 496 7 580 378,24 530,75 821,52
31 M2 28 + 496 33 + 919 5 494 274,15 384,69 595,44
32 M2 33 + 919 36 + 227 2 291 114,32 160,42 248,30
33 M2 36 + 227 38 + 820 2 569 128,19 179,88 278,43
34 M2 38 + 820 42 + 309 3 442 171,76 241,01 373,04
35 M2 42 + 309 48 + 011 5 834 291,12 408,50 632,29
36 M3 12 + 940 18 + 571 5 640 281,44 394,91 611,26
37 M3 18 + 571 22 + 445 3 871 193,16 271,05 419,54
38 M3 22 + 445 26 + 375 3 935 196,36 275,53 426,48
39 M3 26 + 375 39 + 092 12 655 631,48 886,10 1371,55
40 M3 39 + 092 50 + 821 11 707 584,18 819,72 1268,80
41 M3 50 + 821 54 + 551 3 797 189,47 265,87 411,52
42 M3 54 + 551 58 + 559 4 006 199,90 280,50 434,17
43 M3 58 + 559 69 + 928 11 378 567,76 796,69 1233,15
44 M3 69 + 928 77 + 851 8 006 399,50 560,58 867,69
45 M3 77 + 851 89 + 435 11 527 575,20 807,12 1249,30
46 M3 89 + 435 103 + 209 13 799 688,57 966,21 1495,54
47 M3 103 + 209 113 + 355 10 090 503,49 706,50 1093,55
48 M3 113 + 355 127 + 649 14 389 718,01 1007,52 1559,48
49 M3 127 + 649 138 + 127 10 467 522,30 732,90 1134,41
50 M3 138 + 127 150 + 523 12 309 614,22 861,88 1334,05
51 M3 150 + 523 155 + 770 5 150 256,99 360,60 558,16
52 M3 155 + 770 164 + 242 8 410 419,66 588,87 911,48
53 M3 164 + 242 174 + 981 10 984 548,10 769,10 1190,45
54 M3 174 + 981 186 + 000 10 923 545,06 764,83 1183,83
55 M3 186 + 000 202 + 825 16 919 844,26 1184,67 1833,68
56 M3 202 + 825 226 + 544 23 615 1178,39 1653,52 2559,39
57 M3 226 + 544 233 + 690 7 145 356,54 500,29 774,38
58 M3 233 + 690 234 + 883 1 197 59,73 83,81 129,73
59 M3 234 + 883 253 + 882 18 996 947,90 1330,10 2058,79
60 M3 253 + 882 267 + 078 13 197 658,53 924,05 1430,29
61 M30 1 + 550 5 + 683 4 577 228,39 320,48 496,06
62 M30 5 + 683 13 + 511 7 836 391,02 548,68 849,27
63 M30 13 + 511 20 + 899 7 385 368,51 517,10 800,39
64 M30 20 + 899 23 + 390 2 497 124,60 174,84 270,62
65 M30 23 + 390 28 + 858 5 464 116,00 200,80 369,37
66 M35 0 + 550 14 + 041 13 563 676,79 949,68 1469,96
67 M35 14 + 041 24 + 082 10 047 501,35 703,49 1088,89
68 M35 24 + 082 35 + 1658 12 494 623,45 874,83 1354,10
69 M35 35 + 1658 38 + 085 1 434 71,56 100,41 155,42
70 M35 38 + 085 39 + 700 1 619 80,79 113,36 175,47
71 M35 39 + 700 43 + 505 4 282 213,67 299,83 464,08
72 M43 0 + 800 3 + 174 3 315 165,42 232,12 359,28
73 M43 3 + 174 7 + 319 4 061 202,64 284,35 440,13
74 M43 7 + 319 10 + 620 3 380 168,66 236,67 366,32
75 M43 10 + 620 19 + 212 8 594 428,84 601,75 931,42
76 M43 19 + 212 23 + 569 4 354 217,26 304,87 471,89
77 M43 23 + 569 34 + 600 11 246 561,18 787,44 1218,84
78 M5 22 + 058 30 + 083 8 081 403,24 565,83 875,82
79 M5 30 + 083 35 + 618 5 491 274,00 384,48 595,11
80 M5 35 + 618 43 + 504 7 880 393,21 551,76 854,03
81 M5 43 + 504 52 + 609 9 183 458,23 642,99 995,25
82 M5 52 + 609 67 + 229 14 580 727,54 1020,89 1580,18
83 M5 67 + 229 73 + 698 6 433 321,01 450,44 697,21
84 M5 73 + 698 85 + 363 11 701 583,88 819,30 1268,15
85 M5 85 + 363 90 + 433 5 028 250,90 352,06 544,93
86 M5 90 + 433 108 + 263 17 814 888,92 1247,34 1930,68
87 M5 108 + 263 113 + 734 5 555 277,19 388,96 602,05
88 M5 113 + 734 139 + 131 25 272 1261,07 1769,55 2738,98
89 M5 139 + 131 146 + 596 7 529 375,70 527,18 815,99
90 M5 146 + 596 159 + 275 12 675 632,48 887,50 1373,72
91 M5 159 + 275 165 + 504 6 236 311,18 436,64 675,86
92 M5 165 + 504 172 + 464 7 005 349,55 490,49 759,20
93 M5 172 + 464 173 + 896 1 390 69,36 97,33 150,65
94 M6 14 + 148 17 + 081 2 949 147,16 206,49 319,61
95 M6 17 + 081 19 + 231 2 158 107,68 151,10 233,88
96 M6 19 + 231 21 + 626 2 382 118,86 166,79 258,16
97 M6 21 + 626 24 + 287 2 852 142,31 199,70 309,10
98 M6 24 + 287 28 + 350 4 096 204,39 286,80 443,92
99 M6 28 + 350 33 + 642 5 309 264,92 371,74 575,39
100 M6 33 + 642 43 + 607 9 909 494,46 693,83 1073,94
101 M6 43 + 607 49 + 253 5 584 278,64 390,99 605,19
102 M6 49 + 253 54 + 478 5 333 266,12 373,42 577,99
103 M6 54 + 478 61 + 456 6 904 344,51 483,42 748,26
104 M6 61 + 456 66 + 691 5 273 263,12 369,22 571,49
105 M6 66 + 691 69 + 713 3 013 150,35 210,97 326,55
106 M6 69 + 713 74 + 754 5 039 251,45 352,83 546,13
107 M6 74 + 754 82 + 503 7 719 385,18 540,48 836,59
108 M6 82 + 503 86 + 026 3 558 177,54 249,13 385,62
109 M6 86 + 026 97 + 225 11 275 562,62 789,48 1221,98
110 M6 97 + 225 105 + 349 8 036 401,00 562,68 870,94
111 M6 105 + 349 113 + 395 8 055 401,94 564,01 873,00
112 M6 113 + 395 123 + 139 9 736 485,83 681,71 1055,19
113 M6 123 + 139 130 + 642 7 505 374,50 525,50 813,39
114 M6 130 + 642 137 + 576 6 901 344,36 483,21 747,93
115 M6 137 + 576 141 + 737 4 211 210,13 294,85 456,39
116 M6 141 + 737 146 + 288 4 534 226,25 317,47 491,39
117 M6 146 + 288 150 + 689 4 487 223,90 314,18 486,30
118 M6 150 + 689 162 + 073 11 378 567,76 796,69 1233,15
119 M6 162 + 073 172 + 493 10 392 518,56 727,65 1126,28
120 M6 172 + 493 189 + 867 17 545 875,50 1228,50 1901,53
121 M60 0 + 000 6 + 132 7 867 392,56 550,85 852,63
122 M60 6 + 132 25 + 232 19 124 954,29 1339,06 2072,66
123 M60 25 + 232 29 + 324 4 139 206,54 289,81 448,58
124 M7 15 + 501 17 + 631 2 107 105,14 147,53 228,36
125 M7 17 + 631 23 + 000 5 385 268,71 377,06 583,63
126 M7 23 + 000 30 + 148 7 139 356,24 499,87 773,72
127 M7 30 + 148 33 + 852 3 700 184,63 259,07 401,01
128 M7 33 + 852 41 + 600 7 767 387,57 543,85 841,79
129 M7 41 + 600 44 + 594 2 955 147,45 206,91 320,26
130 M7 44 + 594 50 + 331 5 735 286,18 401,56 621,56
131 M7 50 + 331 56 + 334 6 038 301,30 422,78 654,40
132 M7 56 + 334 59 + 117 2 720 135,73 190,45 294,79
133 M7 59 + 117 63 + 678 4 634 231,24 324,47 502,23
134 M7 63 + 678 69 + 886 6 194 309,08 433,70 671,31
135 M7 69 + 886 79 + 964 10 092 503,59 706,64 1093,77
136 M7 79 + 964 90 + 000 9 961 497,05 697,47 1079,57
137 M7 90 + 000 97 + 743 7 801 389,27 546,23 845,47
138 M7 97 + 743 105 + 048 7 364 367,46 515,63 798,11
139 M7 105 + 048 111 + 696 6 577 328,19 460,52 712,82
140 M7 111 + 696 114 + 239 2 562 127,84 179,39 277,67
141 M7 114 + 239 120 + 259 6 014 300,10 421,10 651,80
142 M7 120 + 259 125 + 192 4 922 245,61 344,64 533,45
143 M7 125 + 192 129 + 198 3 988 199,00 279,24 432,22
144 M7 129 + 198 134 + 185 5 074 253,19 355,28 549,92
145 M7 134 + 185 142 + 256 8 161 407,23 571,43 884,49
146 M7 142 + 256 145 + 157 2 885 143,96 202,01 312,68
147 M7 145 + 157 150 + 048 4 876 243,31 341,42 528,46
148 M7 150 + 048 159 + 868 9 754 486,72 682,98 1057,14
149 M7 159 + 868 170 + 142 10 268 512,37 718,97 1112,85
150 M7 170 + 142 174 + 741 4 601 229,59 322,16 498,66
151 M7 174 + 741 182 + 865 8 062 402,29 564,50 873,76
152 M7 182 + 865 190 + 223 7 420 370,26 519,55 804,18
153 M7 190 + 223 206 + 050 15 838 790,32 1108,98 1716,52
154 M7 206 + 050 210 + 511 4 445 221,81 311,24 481,75
155 M7 210 + 511 218 + 467 7 911 394,76 553,93 857,39
156 M7 218 + 467 224 + 082 5 646 281,74 395,33 611,91
157 M7 224 + 082 231 + 617 7 540 376,25 527,95 817,19
158 M7 231 + 617 234 + 272 2 642 131,84 184,99 286,34
159 M70 0 + 200 2 + 356 2 147 107,14 150,33 232,69
160 M70 2 + 356 10 + 380 7 980 398,20 558,76 864,87
161 M70 10 + 380 18 + 156 7 824 390,42 547,84 847,97
162 M70 18 + 156 21 + 264 3 107 155,04 217,55 336,74
163 M8 75 + 142 77 + 853 2 667 133,08 186,74 289,05
164 M8 77 + 853 82 + 591 4 777 238,37 334,49 517,73
165 M85 6 + 800 10 + 002 2 805 139,97 196,41 304,01
166 M85 10 + 002 13 + 800 3 971 198,15 278,05 430,38
167 M9 0 + 000 0 + 390 371 18,51 25,98 40,21
168 M9 0 + 390 3 + 421 2 953 147,35 206,77 320,05
169 M9 3 + 421 7 + 533 4 169 208,03 291,91 451,84
170 M9 7 + 533 20 + 539 12 947 646,06 906,55 1403,20
171 1 10 + 795 12 + 063 1 298 27,56 47,70 87,74
172 1 12 + 063 12 + 987 826 17,54 30,36 55,84
173 1 12 + 987 13 + 805 988 20,98 36,31 66,79
174 1 13 + 805 16 + 673 2 867 60,87 105,36 193,81
175 1 16 + 673 20 + 870 4 249 90,21 156,15 287,23
176 1 20 + 934 26 + 619 5 718 121,39 210,14 386,54
177 1 26 + 619 29 + 214 2 580 54,77 94,82 174,41
178 1 29 + 214 31 + 379 2 159 45,84 79,34 145,95
179 1 31 + 379 33 + 470 2 115 44,90 77,73 142,97
180 1 33 + 470 35 + 159 1 699 36,07 62,44 114,85
181 1 35 + 159 35 + 820 644 13,67 23,67 43,53
182 1 35 + 820 41 + 149 5 333 113,22 195,99 360,51
183 1 41 + 149 44 + 654 3 458 73,41 127,08 233,76
184 1 44 + 654 44 + 764 103 2,19 3,79 6,96
185 1 44 + 764 47 + 315 2 605 55,30 95,73 176,10
186 1 47 + 315 47 + 434 118 2,51 4,34 7,98
187 1 49 + 283 50 + 921 1 640 34,82 60,27 110,86
188 1 50 + 921 51 + 820 905 19,21 33,26 61,18
189 1 51 + 820 56 + 793 4 967 105,45 182,54 335,77
190 1 57 + 479 58 + 649 1 174 24,92 43,14 79,36
191 1 60 + 383 62 + 290 1 896 40,25 69,68 128,17
192 1 67 + 136 67 + 779 638 13,54 23,45 43,13
193 1 67 + 779 70 + 390 2 585 54,88 95,00 174,75
194 1 70 + 390 74 + 415 4 044 85,85 148,62 273,37
195 1 76 + 721 80 + 154 3 426 72,73 125,91 231,60
196 1 89 + 213 93 + 567 4 341 92,16 159,53 293,45
197 1 93 + 567 96 + 944 3 362 71,38 123,55 227,27
198 1 96 + 944 108 + 177 11 425 242,55 419,87 772,33
199 1 108 + 177 108 + 349 172 3,65 6,32 11,63
200 1 110 + 517 121 + 423 10 943 232,32 402,16 739,75
201 1 121 + 423 122 + 441 1 011 21,46 37,15 68,34
202 1 122 + 441 123 + 603 1 186 25,18 43,59 80,17
203 1 127 + 1076 129 + 928 1 872 39,74 68,80 126,55
204 1 129 + 928 131 + 085 1 217 25,84 44,72 82,27
205 1 131 + 085 132 + 732 1 608 34,14 59,09 108,70
206 1 135 + 402 137 + 749 2 356 50,02 86,58 159,27
207 1 140 + 219 145 + 159 4 937 104,81 181,43 333,74
208 1 145 + 159 146 + 914 1 755 37,26 64,50 118,64
209 1 146 + 914 148 + 103 1 189 25,24 43,70 80,38
210 1 148 + 103 152 + 928 4 824 102,41 177,28 326,10
211 1 152 + 928 153 + 171 244 5,18 8,97 16,49
212 1 153 + 171 159 + 216 6 055 128,55 222,52 409,32
213 1 165 + 111 165 + 779 667 14,16 24,51 45,09
214 1 165 + 779 168 + 039 2 289 48,60 84,12 154,74
215 1 169 + 354 170 + 906 1 555 33,01 57,15 105,12
216 1 171 + 047 171 + 251 203 4,31 7,46 13,72
217 1 174 + 408 176 + 492 2 062 43,78 75,78 139,39
218 1 176 + 492 177 + 031 521 11,06 19,15 35,22
219 2 14 + 774 16 + 652 1 881 39,93 69,13 127,16
220 2 16 + 652 17 + 024 388 8,24 14,26 26,23
221 2 20 + 369 21 + 957 1 619 34,37 59,50 109,44
222 2 26 + 828 27 + 361 533 11,32 19,59 36,03
223 2 29 + 208 31 + 007 1 799 38,19 66,11 121,61
224 2 37 + 945 39 + 659 1 715 36,41 63,03 115,93
225 2 39 + 659 40 + 162 516 10,95 18,96 34,88
226 2 40 + 162 43 + 394 3 235 68,68 118,89 218,69
227 2 43 + 394 43 + 615 221 4,69 8,12 14,94
228 2 44 + 315 45 + 133 801 17,01 29,44 54,15
229 2 46 + 098 48 + 654 2 553 54,20 93,82 172,58
230 2 48 + 654 48 + 961 310 6,58 11,39 20,96
231 2 48 + 961 52 + 524 3 553 75,43 130,57 240,18
232 2 52 + 524 53 + 580 1 072 22,76 39,40 72,47
233 2 53 + 580 53 + 777 181 3,84 6,65 12,24
234 2 53 + 777 54 + 288 523 11,10 19,22 35,35
235 2 56 + 185 57 + 200 1 014 21,53 37,26 68,55
236 2 57 + 200 61 + 550 4 251 90,25 156,22 287,37
237 2 62 + 550 66 + 020 3 743 79,46 137,56 253,03
238 2 67 + 110 72 + 090 4 973 105,58 182,76 336,17
239 2 72 + 090 73 + 270 1 173 24,90 43,11 79,29
240 2 73 + 270 75 + 151 1 882 39,95 69,16 127,22
241 2 75 + 151 77 + 256 1 890 40,12 69,46 127,76
242 2 77 + 256 78 + 583 1 641 34,84 60,31 110,93
243 3 17 + 534 17 + 1428 883 18,75 32,45 59,69
244 3 22 + 761 24 + 1000 2 248 47,73 82,61 151,96
245 3 24 + 1000 25 + 1077 1 107 23,50 40,68 74,83
246 3 25 + 1077 27 + 377 1 318 27,98 48,44 89,10
247 3 27 + 377 27 + 706 329 6,98 12,09 22,24
248 3 32 + 651 40 + 857 8 248 175,11 303,11 557,56
249 3 40 + 857 41 + 172 301 6,39 11,06 20,35
250 3 44 + 504 53 + 404 8 944 189,88 328,69 604,61
251 3 53 + 404 55 + 170 1 766 37,49 64,90 119,38
252 3 60 + 436 61 + 255 848 18,00 31,16 57,32
253 3 61 + 255 64 + 799 3 542 75,20 130,17 239,44
254 3 67 + 741 72 + 642 4 902 104,07 180,15 331,38
255 3 72 + 642 73 + 267 633 13,44 23,26 42,79
256 3 73 + 267 76 + 703 3 434 72,90 126,20 232,14
257 3 76 + 703 79 + 445 2 744 58,26 100,84 185,49
258 3 79 + 445 79 + 728 284 6,03 10,44 19,20
259 3 82 + 481 84 + 331 1 839 39,04 67,58 124,32
260 3 84 + 331 88 + 970 4 633 98,36 170,26 313,19
261 3 88 + 970 97 + 517 8 585 182,26 315,50 580,35
262 3 97 + 517 108 + 101 10 611 225,27 389,95 717,30
263 3 108 + 101 109 + 018 912 19,36 33,52 61,65
264 3 110 + 506 117 + 763 7 282 154,60 267,61 492,26
265 3 118 + 593 120 + 031 1 436 30,49 52,77 97,07
266 3 120 + 031 123 + 549 3 466 73,58 127,38 234,30
267 3 123 + 549 126 + 679 3 185 67,62 117,05 215,31
268 3 126 + 679 129 + 919 3 233 68,64 118,81 218,55
269 3 131 + 468 135 + 800 4 346 92,27 159,72 293,79
270 3 135 + 800 137 + 230 1 409 29,91 51,78 95,25
271 3 137 + 230 138 + 577 1 331 28,26 48,91 89,98
272 3 138 + 577 139 + 832 1 251 26,56 45,97 84,57
273 3 139 + 832 141 + 979 2 189 46,47 80,45 147,98
274 3 141 + 979 145 + 656 3 634 77,15 133,55 245,66
275 3 145 + 656 148 + 460 2 797 59,38 102,79 189,08
276 3 148 + 460 151 + 948 3 488 74,05 128,18 235,79
277 3 152 + 781 152 + 935 155 3,29 5,70 10,48
278 3 152 + 935 157 + 344 4 425 93,94 162,62 299,13
279 3 157 + 344 158 + 082 731 15,52 26,86 49,42
280 3 159 + 214 163 + 459 4 245 90,12 156,00 286,96
281 3 165 + 328 165 + 1119 790 16,77 29,03 53,40
282 3 165 + 1119 170 + 822 4 760 101,05 174,93 321,78
283 3 171 + 989 172 + 619 619 13,14 22,75 41,84
284 3 172 + 619 173 + 524 891 18,92 32,74 60,23
285 3 175 + 474 176 + 067 584 12,40 21,46 39,48
286 3 176 + 067 178 + 865 2 811 59,68 103,30 190,02
287 3 188 + 389 189 + 195 844 17,92 31,02 57,05
288 3 189 + 195 190 + 708 1 556 33,03 57,18 105,19
289 3 190 + 708 197 + 510 6 831 145,02 251,04 461,78
290 3 197 + 510 198 + 828 1 340 28,45 49,25 90,58
291 3 198 + 828 199 + 798 965 20,49 35,46 65,23
292 3 202 + 728 204 + 524 1 798 38,17 66,08 121,54
293 3 205 + 134 208 + 553 3 425 72,71 125,87 231,53
294 3 208 + 553 212 + 120 3 568 75,75 131,12 241,20
295 3 213 + 719 215 + 197 1 479 31,40 54,35 99,98
296 3 215 + 197 218 + 776 3 578 75,96 131,49 241,87
297 3 220 + 990 221 + 860 863 18,32 31,72 58,34
298 3 221 + 860 221 + 969 109 2,31 4,01 7,37
299 3 221 + 969 225 + 864 3 895 82,69 143,14 263,30
300 3 225 + 864 229 + 051 3 140 66,66 115,40 212,26
301 3 229 + 051 233 + 145 4 115 87,36 151,23 278,17
302 3 233 + 145 234 + 161 1 019 21,63 37,45 68,88
303 3 234 + 161 240 + 425 6 264 132,98 230,20 423,45
304 3 240 + 425 246 + 516 5 989 127,15 220,10 404,86
305 3 246 + 516 246 + 821 305 6,48 11,21 20,62
306 3 246 + 821 247 + 055 207 4,39 7,61 13,99
307 4 24 + 930 29 + 160 4 224 89,68 155,23 285,54
308 4 29 + 160 29 + 2367 2 208 46,88 81,14 149,26
309 4 29 + 2367 31 + 163 1 970 41,82 72,40 133,17
310 4 31 + 163 34 + 375 3 260 69,21 119,81 220,38
311 4 37 + 250 40 + 033 2 802 59,49 102,97 189,42
312 4 40 + 033 41 + 773 1 721 36,54 63,25 116,34
313 4 43 + 296 45 + 516 2 219 47,11 81,55 150,00
314 4 47 + 104 49 + 970 3 302 70,10 121,35 223,22
315 4 51 + 000 52 + 040 1 718 36,47 63,14 116,14
316 4 52 + 040 60 + 130 8 103 172,03 297,79 547,76
317 4 60 + 130 67 + 301 7 178 152,39 263,79 485,23
318 4 67 + 301 69 + 549 2 247 47,70 82,58 151,90
319 4 69 + 549 77 + 630 8 073 171,39 296,68 545,73
320 4 77 + 630 83 + 042 5 484 116,43 201,54 370,72
321 4 83 + 042 86 + 010 2 955 62,73 108,60 199,76
322 4 86 + 010 91 + 2882 7 837 166,38 288,01 529,78
323 4 91 + 2882 98 + 558 6 979 148,16 256,48 471,78
324 4 98 + 661 101 + 950 3 516 74,64 129,21 237,68
325 4 101 + 950 107 + 875 8 137 172,75 299,03 550,06
326 4 107 + 875 112 + 317 4 470 94,90 164,27 302,17
327 4 112 + 317 113 + 117 779 16,54 28,63 52,66
328 4 113 + 117 120 + 1006 7 877 167,23 289,48 532,49
329 4 120 + 1006 123 + 547 2 540 53,92 93,35 171,70
330 4 123 + 547 126 + 180 2 633 55,90 96,76 177,99
331 4 128 + 511 128 + 716 205 4,35 7,53 13,86
332 4 128 + 716 129 + 357 643 13,65 23,63 43,47
333 4 129 + 357 138 + 484 9 146 194,17 336,12 618,27
334 4 140 + 441 141 + 265 894 18,98 32,85 60,43
335 4 141 + 265 151 + 191 9 937 210,96 365,18 671,74
336 4 151 + 191 156 + 013 4 049 85,96 148,80 273,71
337 4 156 + 013 163 + 592 7 537 160,01 276,98 509,50
338 4 163 + 592 165 + 035 1 439 30,55 52,88 97,28
339 4 165 + 035 174 + 889 9 886 209,88 363,31 668,29
340 4 174 + 889 179 + 426 4 494 95,41 165,15 303,79
341 4 179 + 426 190 + 278 10 860 230,56 399,11 734,14
342 4 190 + 278 200 + 660 10 381 220,39 381,50 701,76
343 4 200 + 660 204 + 995 4 334 92,01 159,27 292,98
344 4 204 + 995 209 + 2818 6 870 145,85 252,47 464,41
345 4 209 + 2818 211 + 932 3 682 78,17 135,31 248,90
346 4 211 + 932 216 + 775 4 866 103,31 178,83 328,94
347 4 216 + 775 219 + 707 2 910 61,78 106,94 196,72
348 4 219 + 707 221 + 794 2 080 44,16 76,44 140,61
349 4 228 + 385 238 + 240 9 858 209,29 362,28 666,40
350 4 238 + 731 241 +208 2 467 52,37 90,66 166,77
351 4 241 +208 243 + 044 1 904 40,42 69,97 128,71
352 4 243 + 044 243 + 738 691 14,67 25,39 46,71
353 4 243 + 738 246 + 429 2 694 57,19 99,00 182,11
354 4 246 + 429 253 + 312 6 870 145,85 252,47 464,41
355 4 253 + 312 258 + 433 5 140 109,12 188,90 347,46
356 4 260 + 017 261 + 568 1 539 32,67 56,56 104,04
357 4 261 + 568 265 + 510 3 859 81,93 141,82 260,87
358 4 265 + 510 266 + 870 1 201 25,50 44,14 81,19
359 4 266 + 552 268 + 140 1 454 30,87 53,43 98,29
360 4 268 + 140 268 + 762 627 13,31 23,04 42,39
361 4 268 + 762 270 + 825 2 126 45,13 78,13 143,72
362 4 277 + 217 281 + 285 4 117 87,40 151,30 278,31
363 4 281 + 285 282 + 792 1 493 31,70 54,87 100,93
364 4 282 + 792 285 + 405 2 666 56,60 97,98 180,22
365 4 286 + 664 287 + 405 708 15,03 26,02 47,86
366 4 287 + 405 290 + 327 2 913 61,84 107,05 196,92
367 4 290 + 327 292 + 766 2 491 52,88 91,54 168,39
368 4 292 + 766 295 + 464 2 482 52,69 91,21 167,78
369 4 295 + 464 296 + 495 1 020 21,65 37,49 68,95
370 4 296 + 495 298 + 426 1 935 41,08 71,11 130,81
371 4 298 + 426 300 + 483 1 746 37,07 64,17 118,03
372 4 300 + 483 304 + 028 3 579 75,98 131,53 241,94
373 4 304 + 028 306 + 441 2 442 51,84 89,74 165,08
374 4 306 + 441 313 + 010 6 523 138,48 239,72 440,95
375 4 313 + 010 319 + 471 6 486 137,70 238,36 438,45
376 4 319 + 471 321 + 201 1 712 36,35 62,92 115,73
377 4 321 + 201 323 + 400 2 215 47,02 81,40 149,73
378 4 323 + 400 328 + 618 5 207 110,54 191,36 351,99
379 4 328 + 618 332 + 351 3 745 79,51 137,63 253,16
380 4 332 + 351 333 + 121 758 16,09 27,86 51,24
381 4 333 + 121 336 + 780 3 665 77,81 134,69 247,75
382 4 336 + 780 340 + 637 3 873 82,22 142,33 261,81
383 4 340 + 637 341 + 057 462 9,81 16,98 31,23
384 4 341 + 626 341 + 851 392 8,32 14,41 26,50
385 5 19 + 250 23 + 145 3 894 82,67 143,10 263,23
386 5 25 + 906 28 + 516 2 573 54,62 94,56 173,93
387 5 28 + 516 31 + 606 3 137 66,60 115,28 212,06
388 5 31 + 606 36 + 417 4 848 102,92 178,16 327,72
389 5 36 + 417 36 + 722 304 6,45 11,17 20,55
390 5 37 + 945 42 + 165 4 189 88,93 153,95 283,18
391 5 42 + 165 42 + 446 281 5,97 10,33 19,00
392 5 42 + 1224 45 + 034 1 831 38,87 67,29 123,78
393 5 45 + 034 47 + 745 2 715 57,64 99,78 183,53
394 5 47 + 745 49 + 468 1 717 36,45 63,10 116,07
395 5 49 + 468 49 + 905 443 9,40 16,28 29,95
396 5 49 + 905 52 + 026 2 092 44,41 76,88 141,42
397 5 54 + 583 57 + 986 3 395 72,08 124,77 229,50
398 5 59 + 212 66 + 368 7 222 153,32 265,41 488,21
399 5 70 + 168 74 + 044 3 986 84,62 146,49 269,45
400 5 74 + 044 82 + 006 7 868 167,04 289,15 531,88
401 5 90 + 483 90 + 774 286 6,07 10,51 19,33
402 5 90 + 774 91 + 583 819 17,39 30,10 55,36
403 5 91 + 583 98 + 335 6 847 145,36 251,63 462,86
404 5 98 + 335 101 + 300 2 965 62,95 108,96 200,43
405 5 101 + 300 108 + 521 7 162 152,05 263,20 484,15
406 5 108 + 521 110 + 932 2 407 51,10 88,46 162,71
407 5 115 + 146 121 + 802 6 783 144,00 249,28 458,53
408 5 121 + 802 125 + 150 3 348 71,08 123,04 226,32
409 5 125 + 150 131 + 568 6 300 133,75 231,53 425,88
410 5 131 + 568 133 + 586 3 421 72,63 125,72 231,26
411 5 133 + 586 138 + 777 5 200 110,40 191,10 351,52
412 5 142 + 105 146 + 410 4 323 91,78 158,87 292,23
413 5 147 + 490 152 + 732 5 234 111,12 192,35 353,82
414 5 152 + 732 155 + 851 3 123 66,30 114,77 211,11
415 5 155 + 851 158 + 865 3 022 64,16 111,06 204,29
416 5 158 + 865 159 + 975 1 101 23,37 40,46 74,43
417 5 159 + 975 161 + 465 1 499 31,82 55,09 101,33
418 5 161 + 465 162 + 612 1 162 24,67 42,70 78,55
419 5 162 + 612 164 + 054 1 513 32,12 55,60 102,28
420 5 164 + 054 165 + 074 1 027 21,80 37,74 69,43
421 5 173 + 593 174 + 851 1 255 26,64 46,12 84,84
422 5 174 + 851 178 + 674 3 836 81,44 140,97 259,31
423 5 178 + 674 181 + 786 3 126 66,36 114,88 211,32
424 5 181 + 786 183 + 369 1 572 33,37 57,77 106,27
425 5 183 + 369 183 + 724 360 7,64 13,23 24,34
426 5 183 + 724 184 + 430 738 15,67 27,12 49,89
427 5 184 + 430 185 + 401 963 20,44 35,39 65,10
428 6 18 + 012 18 + 609 598 12,70 21,98 40,42
429 6 19 + 677 20 + 318 651 13,82 23,92 44,01
430 6 20 + 432 22 + 619 2 216 47,05 81,44 149,80
431 6 22 + 619 22 + 959 335 7,11 12,31 22,65
432 6 22 + 959 23 + 896 1 222 25,94 44,91 82,61
433 6 23 + 896 25 + 487 1 591 33,78 58,47 107,55
434 6 25 + 487 29 + 522 4 049 85,96 148,80 273,71
435 6 29 + 522 34 + 299 4 891 103,84 179,74 330,63
436 6 36 + 743 48 + 282 11 531 244,80 423,76 779,50
437 6 48 + 282 50 + 199 1 914 40,63 70,34 129,39
438 6 50 + 199 51 + 408 1 212 25,73 44,54 81,93
439 6 51 + 408 59 + 023 7 605 161,45 279,48 514,10
440 6 59 + 023 60 + 617 1 597 33,90 58,69 107,96
441 6 60 + 617 62 + 050 1 317 27,96 48,40 89,03
442 6 62 + 050 65 + 637 3 659 77,68 134,47 247,35
443 6 65 + 637 68 + 028 2 376 50,44 87,32 160,62
444 6 68 + 028 68 + 992 978 20,76 35,94 66,11
445 6 68 + 992 70 + 455 1 459 30,97 53,62 98,63
446 6 70 + 455 72 + 1060 2 398 50,91 88,13 162,10
447 6 72 + 1060 76 + 233 3 531 74,96 129,76 238,70
448 6 76 + 233 77 + 324 1 156 24,54 42,48 78,15
449 6 77 + 324 81 + 302 4 077 86,55 149,83 275,61
450 6 81 + 302 85 + 130 3 866 82,08 142,08 261,34
451 6 85 + 130 87 + 080 2 011 42,69 73,90 135,94
452 6 87 + 080 88 + 058 1 059 22,48 38,92 71,59
453 6 89 + 413 89 + 547 137 2,91 5,03 9,26
454 6 89 + 547 97 + 476 7 929 168,33 291,39 536,00
455 6 97 + 476 104 + 260 6 777 143,88 249,05 458,13
456 6 104 + 260 105 + 050 804 17,07 29,55 54,35
457 6 105 + 050 107 + 850 2 781 59,04 102,20 188,00
458 6 108 + 962 111 + 560 2 606 55,33 95,77 176,17
459 6 111 + 560 120 + 273 8 709 184,89 320,06 588,73
460 6 120 + 273 123 + 900 3 605 76,53 132,48 243,70
461 6 123 + 900 130 + 679 6 801 144,39 249,94 459,75
462 6 130 + 679 131 + 974 1 282 27,22 47,11 86,66
463 6 131 + 974 135 + 820 3 682 78,17 135,31 248,90
464 6 135 + 539 135 + 861 218 4,63 8,01 14,74
465 6 135 + 861 137 + 300 1 475 31,31 54,21 99,71
466 6 137 + 300 139 + 086 1 785 37,90 65,60 120,67
467 6 139 + 086 139 + 1049 961 20,40 35,32 64,96
468 6 139 + 1049 140 + 256 320 6,79 11,76 21,63
469 6 140 + 256 140 + 764 391 8,30 14,37 26,43
470 6 140 + 764 142 + 792 2 280 48,40 83,79 154,13
471 6 142 + 792 149 + 783 6 999 148,59 257,21 473,13
472 6 150 + 764 156 + 982 6 221 132,07 228,62 420,54
473 6 157 + 616 159 + 928 2 327 49,40 85,52 157,31
474 6 159 + 928 162 + 072 2 116 44,92 77,76 143,04
475 6 162 + 072 163 + 107 1 110 23,57 40,79 75,04
476 6 163 + 331 166 + 840 3 448 73,20 126,71 233,08
477 6 166 + 840 167 + 541 697 14,80 25,61 47,12
478 6 168 + 200 169 + 030 846 17,96 31,09 57,19
479 6 169 + 030 171 + 970 2 915 61,89 107,13 197,05
480 6 171 + 970 173 + 185 1 215 25,79 44,65 82,13
481 6 173 + 185 174 + 585 1 398 29,68 51,38 94,50
482 6 174 + 585 176 + 890 2 304 48,91 84,67 155,75
483 6 176 + 890 177 + 550 652 13,84 23,96 44,08
484 6 177 + 550 178 + 745 1 205 25,58 44,28 81,46
485 6 178 + 745 180 + 845 2 103 44,65 77,29 142,16
486 6 180 + 845 184 + 185 3 334 70,78 122,52 225,38
487 6 184 + 185 186 + 820 2 617 55,56 96,17 176,91
488 6 186 + 820 187 + 047 235 4,99 8,64 15,89
489 6 187 + 390 188 + 385 982 20,85 36,09 66,38
490 6 188 + 385 189 + 165 786 16,69 28,89 53,13
491 6 189 + 165 192 + 301 3 148 66,83 115,69 212,80
492 6 202 + 224 203 + 394 1 189 25,24 43,70 80,38
493 6 203 + 394 206 + 250 2 865 60,82 105,29 193,67
494 6 206 + 250 209 + 630 3 370 71,55 123,85 227,81
495 6 209 + 630 211 + 160 1 541 32,72 56,63 104,17
496 6 211 + 160 213 + 274 2 113 44,86 77,65 142,84
497 6 213 + 274 216 + 366 3 092 65,64 113,63 209,02
498 6 217 + 084 217 + 767 684 14,52 25,14 46,24
499 6 217 + 767 218 + 177 411 8,73 15,10 27,78
500 6 218 + 177 218 + 828 652 13,84 23,96 44,08
501 6 219 + 617 221 + 400 1 775 37,68 65,23 119,99
502 6 221 + 400 221 + 580 184 3,91 6,76 12,44
503 6 221 + 580 223 + 680 2 101 44,60 77,21 142,03
504 6 224 + 184 226 + 099 1 918 40,72 70,49 129,66
505 6 226 + 499 227 + 865 1 401 29,74 51,49 94,71
506 6 227 + 865 229 + 505 1 638 34,77 60,20 110,73
507 6 234 + 175 236 + 240 2 063 43,80 75,82 139,46
508 6 236 + 240 238 + 078 1 835 38,96 67,44 124,05
509 6 238 + 078 239 + 266 1 189 25,24 43,70 80,38
510 6 239 + 932 242 + 804 2 944 62,50 108,19 199,01
511 6 243 + 020 243 + 767 753 15,99 27,67 50,90
512 6 244 + 014 245 + 957 2 586 54,90 95,04 174,81
513 6 246 + 316 249 + 840 3 510 74,52 128,99 237,28
514 6 249 + 840 250 + 362 537 11,40 19,73 36,30
515 6 251 + 742 257 + 028 5 289 112,29 194,37 357,54
516 6 257 + 028 258 + 726 1 680 35,67 61,74 113,57
517 6 258 + 726 261 + 572 2 863 60,78 105,22 193,54
518 6 261 + 572 262 + 293 771 16,37 28,33 52,12
519 7 17 + 4257 17 + 4551 316 6,71 11,61 21,36
520 7 17 + 4615 23 + 690 2 298 48,79 84,45 155,34
521 7 23 + 690 24 + 996 1 311 27,83 48,18 88,62