Hatályos állapot
Közlönyállapot
2015.08.07. - 2016.06.06.
2016.06.07. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

1560/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat

a logisztikai, közúti árufuvarozási és személyszállítási vállalkozások versenyképességének növelését szolgáló intézkedésekről

A Kormány

1. kinyilvánítja, hogy a nemzetgazdaság egésze szempontjából kiemelkedő fontosságot tulajdonít a logisztikai és közúti fuvarozási ágazatnak, és szükségesnek tartja, hogy az e területen működő hazai vállalkozások nemzetközi viszonylatban is versenyképesek legyenek, ezért olyan szabályozási környezetet kíván kialakítani, amely a szektor nemzeti összterméket termelő képességét növeli, a vállalkozások közteherviselési képességét és foglalkoztatási potenciáljuk szélesítését elősegíti;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a magyar logisztikai ágazat fejlesztésének elősegítése tekintetében nyújtandó személyes szaktanácsadásért felelős miniszterelnöki megbízottal (a továbbiakban: miniszterelnöki megbízott) együttműködve a hazai fuvarozási piac és a magyar fuvarozási vállalkozások védelme érdekében
a) fokozza a külföldi fuvarozók tevékenységi jogosultságának ellenőrzését, és teremtse meg a hatékonyabb ellenőrzés személyi szervezeti, technikai és pénzügyi feltételeit,
b) növelje a bírságtételeket és készítse el e célok megvalósítását szolgáló intézkedési tervet a jogosulatlan tevékenység visszaszorítása érdekében;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. október 31.
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, az igazságügyi minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a miniszterelnöki megbízottal együttműködve a közigazgatási eljárás szabályainak módosításával tegye lehetővé a helyszíni bírságolást, a külföldiekkel szemben folytatott eljárás idejének lerövidítését, valamint a külföldiekre kiszabott bírságok behajthatóságát;
Felelős: igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény előkészítésével egyidejűleg
4. a gépjárművezető-hiány megszüntetése és a folyamatos utánpótlás biztosítása érdekében
a) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a miniszterelnöki megbízottal együttműködve alakítsa ki a hivatásos gépjárművezetők „C”, „D”, „C+E”, „D+E” és „GKI” alapkategóriájú képzésének (a továbbiakban: képzés) feltételeit állami finanszírozással;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. szeptember 30.
b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a miniszterelnöki megbízottal együttműködve vizsgálja felül a 18 éves korhatár visszaállításának lehetőségét a belföldi árufuvarozási tevékenység vonatkozásában;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. szeptember 30.
c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a miniszterelnöki megbízottal együttműködve módosítsa a belföldi fuvarozást végző gépkocsivezetők kiküldetési költségtérítési átalányára vonatkozó szabályozást az átalány összegének növelése érdekében;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. szeptember 30.
d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a miniszterelnöki megbízottal együttműködve vizsgálja felül a képzési rendszer szabályait és a felesleges vizsgaelemeket szüntesse meg;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. január 31.
e) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a miniszterelnöki megbízottal együttműködve egyszerűsítse az európai uniós tagállamokból érkező munkavállalók foglalkoztatásának feltételeit;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. szeptember 30.
f) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a miniszterelnöki megbízottal együttműködve a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján készítse elő a közúti szállítmányozói és a fuvarszervezői tevékenység végzésének feltételeit szabályozó kormányrendeletet;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. december 31.
5. a magyar fuvarozóknak egyes nyugat-európai országok piacvédelmi intézkedéseivel szembeni hatékonyabb védelme érdekében
a) felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az aktív diplomácia és az Európai Unió intézményei előtti határozott fellépés és a magyar álláspont következetes képviselete érdekében tegye meg a szükséges lépéseket;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos
b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a miniszterelnöki megbízottal együttműködve vizsgálja meg az adómentesen elszámolható költségeknek az egyes nyugat-európai országok minimálbér-szabályozásával történő összeegyeztetése, illetve a minimálbérbe való beszámítása lehetőségét, és a szabályozást ennek megfelelően szükség szerint módosítsa;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. október 31.
6. felhívja a figyelmet arra, hogy csökkenteni szükséges a tehergépjárművekhez kapcsolódó adminisztrációs terheket, ezért
a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a miniszterelnöki megbízottal együttműködve teremtse meg az új haszonjárművek műszaki vizsga nélkül történő forgalomba helyezésének, valamint a más európai uniós tagállamból beszerzett haszonjármű érvényes műszaki vizsgája elismerésének lehetőségét;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. október 31.
b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a miniszterelnöki megbízottal együttműködve teremtse meg az összhangot a járművek kötelező felszerelésére vonatkozó szabályok és az irányadó nemzetközi egyezmények előírásai között;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. szeptember 30.
7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a miniszterelnöki megbízottal együttműködve a járműpark korszerűsítésének elősegítése érdekében a haszonjárművek tekintetében biztosítson mentességet a visszterhes vagyonátruházási illeték fizetésének kötelezettsége alól;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. december 31.
8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a miniszterelnöki megbízottal együttműködve vizsgálja felül a gépjárműadóra vonatkozó szabályozást és az adó mértékét közelítse az európai uniós irányelvben kötelezően meghatározott legalacsonyabb mértékhez;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. december 31.
9. az infrastruktúra hatékonyabb fejlesztése érdekében felhívja nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a miniszterelnöki megbízottal együttműködve dolgozzon ki intézkedési tervet a kamionparkolók számának növelésére, felszereltségük és védettségük javítására, valamint a közlekedési szolgáltató állomások hálózatának létrehozására;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. június 30.
10. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a miniszterelnöki megbízottal együttműködve a munkajogi szabályozás kapcsán vizsgálja felül azokat a rendelkezéseket, amelyek az árufuvarozást végző gépjárművezetők munkája jellegéből adódóan nem tarthatók be, illetve teremtse meg az európai uniós irányelveknek megfelelő speciális szabályok érvényesülését és kizárólagos számonkérhetőségét, valamint hozza összhangba az utazó munkavállalókra irányadó belföldi munkajogi szabályokat a vonatkozó uniós normákkal;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. december 31.
11. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a miniszterelnöki megbízottal együttműködve vizsgálja felül a közlekedési szabályokat oly módon, hogy az új szabályozással lehetővé váljon, hogy
a) tehergépjárműveket érintő korlátozó rendelkezések külföldi szabálysértők esetében történő ellenőrzésének és szankcionálásának a belföldiekével azonos módon lehessen érvényt szerezni, illetve
b) az autóbuszok emelt sebességű közlekedésére adott engedély alapja ne a jármű életkora, hanem az átdolgozott műszaki megfelelőségi követelményrendszer legyen, és a más európai uniós tagállam által az emelt sebességű közlekedésre kiadott engedélyt a hazai szabályozás ismerje el;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. december 31.
12. felhívja a miniszterelnöki megbízottat, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter, a nemzetgazdasági miniszter és a belügyminiszter bevonásával a személyszállítás körülményeinek javítása érdekében a turistabuszok biztonságos és kulturált utascseréjéhez szükséges megálló- és parkolóhelyek kialakításának ösztönzése és pénzügyi támogatása szabályozási feltételrendszerét dolgozza ki;
Felelős: miniszterelnöki megbízott
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő: 2016. június 30.
13. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a miniszterelnöki megbízottal együttműködve a személyszállítási piac 2017. január 1-jével történő megnyitása előtt dolgozza ki az ezzel kapcsolatos kormányzati koncepciót, különösen a pályáztatás feltételrendszerére, a piaci szereplők helyzetére, valamint a járművek beszerzését elősegítő szabályozásra vonatkozóan;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. december 31.
14. a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése érdekében
a) felhívja a külgazdasági és külügyminisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a miniszterelnöki megbízottal együttműködve a Kínába vezető kereskedelmi útvonal mentén elhelyezkedő kaukázusi és közép-ázsiai államokkal közúti közlekedési egyezmények létrehozása céljából gazdaságdiplomáciai tárgyalásokat kezdeményezzen és erről Kormány számára készítsen jelentést;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. december 31.
b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Magyarország és a Török Köztársaság között Áfa Visszatérítési Viszonossági Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról szóló 101/2012. (VIII. 31.) ME határozatban foglaltaknak megfelelően kölcsönös ÁFA-visszatérítési viszonossági megállapodást kössön Törökországgal;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2015. december 31.
15. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a miniszterelnöki megbízottal együttműködve vizsgálja felül az elektronikus útdíj-rendszer szabályait a bevezetése óta eltelt idő gyakorlati tapasztalatai alapján, és a szabályozást úgy alakítsa ki, hogy a használatarányos útdíj utólagos megfizetését lehetővé tegye külső garanciavállaló szervezetek bevonásával;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. március 31.
16. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával, illetve a miniszterelnöki megbízottal együttműködve a közúti árufuvarozás környezetterhelésének csökkentése érdekében dolgozza ki a city-logisztika rendszer kialakításának és fejlesztésének koncepcióját.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
érintett miniszterek
Határidő: 2016. március 31.
  • A jogszabály 2015. augusztus 7-én jelent meg a Magyar Közlöny 115. számában.
  • hatályba lépett 2015. augusztus 7-én.
2016. június 7-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2016. június 7-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2016. június 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2016. június 7-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2016. június 7-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2016. június 7-én lett hatályon kívül helyezve.