Hatályos állapot
Közlönyállapot
2015.07.31. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

1522/2015. (VII. 31.) Korm. határozat

a közszolgálati ellenőrzések 2015. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről

1. A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 189. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 26. § (4) bekezdésre és a 189. § (4) bekezdésre, felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek polgármesteri hivatalainál és közös önkormányzati hivatalainál a fővárosi és megyei kormányhivatalok bevonásával az alábbi tárgykörökben hajtson végre közszolgálati ellenőrzést:
a) vezetői munkakört betöltő közszolgálati tisztviselői jogviszony létesítésének, megszűnésének, megszüntetésének gyakorlata;
b) a polgármester, az alpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, valamint a főjegyző, a jegyző és az aljegyző illetményének megállapítása;
c) vezetői munkakört betöltő közszolgálati tisztviselő esetében az illetmény-megállapítás gyakorlata, ideértve az alapilletmény-eltérítés, a személyi illetmény, a céljuttatás és a helyettesítési díj megállapítását.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormánymegbízottainak bevonásával
Határidő: 2015. október 31.
2. Az ellenőrzés
az 1. pont a) és c) alpontjában meghatározott tárgykörök esetében a 2014. január 1. napjától 2015. július 31. napjáig,
az 1. pont b) alpontjában meghatározott tárgykör esetében a 2014. november 26. napjától 2015. július 31. napjáig
tartó időszak munkáltatói intézkedéseire terjed ki.
3. A Kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az ellenőrzések tapasztalatairól adjon tájékoztatást a Kormány számára.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormánymegbízottainak bevonásával
Határidő: 2015. december 31.
  • A jogszabály 2015. július 31-én jelent meg a Magyar Közlöny 112. számában.
  • hatályba lépett 2015. július 31-én.