Hatályos állapot
Közlönyállapot
2004.04.05. - 2004.04.30.
2004.05.01. - 2004.08.15.
2004.08.16. - 2004.12.31.
2005.01.01. - 2005.06.22.
2005.06.23. - 2005.10.31.
2005.11.01. - 2005.12.27.
2005.12.28. - 2005.12.31.
2006.01.01. - 2006.08.31.
2006.09.01. - 2006.12.31.
2007.01.01. - 2007.06.04.
2007.06.05. - 2007.12.31.
2008.01.01. - 2008.05.15.
2008.05.16. - 2008.12.31.
2009.01.01. - 2009.02.28.
2009.03.01. - 2009.09.30.
2009.10.01. - 2009.11.30.
2009.12.01. - 2009.12.31.
2010.01.01. - 2010.04.30.
2010.05.01. - 2010.05.14.
2010.05.15. - 2010.12.31.
2011.01.01. - 2011.04.19.
2011.04.20. - 2011.04.30.
2011.05.01. - 2012.06.29.
2012.06.30. - 2012.12.31.
2013.01.01. - 2013.09.12.
2013.09.13. - 2013.12.31.
2014.01.01. - 2014.12.31.
2015.01.01. - 2015.09.04.
2015.09.05. - 2015.12.31.
2016.01.01. - 2016.04.30.
2016.05.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

15/2004. (IV. 5.) PM rendelet

15/2004. (IV. 5.) PM rendelet

17. §
(1) A vámhatóság szervei engedélyezhetik az olyan exportőrnek, aki rendszeresen szállít szabadkereskedelmi megállapodás hatálya alá tartozó terméket, hogy a termék értékétől függetlenül számlanyilatkozatot tegyen (elfogadott exportőr).
(2) Az engedélyt kérő exportőrnek a vámhatóság számára minden garanciát biztosítania kell, ami a termék származó helyzetének, valamint a vonatkozó rendeletekben megfogalmazott egyéb szabályok teljesítésének igazolásához szükséges.
(3) Vámügynök nem kaphat elfogadott exportőri engedélyt függetlenül attól, hogy eleget tesz-e az engedély megadásához előírt feltételeknek.
18. §
(1) Az elfogadott exportőri engedély kiadásának feltételei a következők. Az exportőr:
a) a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban rendszeresen szállított árut olyan harmadik országokba, amelyekkel az érvényben lévő kedvezményes kereskedelemre vonatkozó szabályok lehetővé teszik ilyen engedély kiadását,
a) nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy rendszeresen kíván árut szállítani olyan harmadik országokba, amelyekkel az érvényben lévő kedvezményes kereskedelemre vonatkozó szabályok lehetővé teszik ilyen engedély kiadását,
b) megbízható vámadós,
c) az áru származására vonatkozó igazolási kötelezettségének minden esetben maradéktalanul eleget tett,
d) az illetékes vámhivatalnak az EUR.1 szállítási bizonyítvány hitelesítését, vagy a külföldi vámhatóság felkérésére végzett utólagos megerősítési eljárás eredményeként a származást igazoló okmányok megerősítését a megelőző 12 hónapban jogerősen elutasítani nem kellett, és a kérelem benyújtásakor nincs folyamatban lévő utólagos megerősítési eljárása,
d) az illetékes vám- és pénzügyőri hivatalnak az EUR.1 szállítási bizonyítvány hitelesítését, vagy a külföldi vámhatóság felkérésére végzett utólagos megerősítési eljárás eredményeként a származást igazoló okmányok megerősítését a megelőző 12 hónapban jogerősen elutasítani nem kellett, és a kérelem benyújtásakor nincs folyamatban lévő utólagos megerősítési eljárása,
d) a vám- és pénzügyőri hivatalnak az EUR.1 szállítási bizonyítvány hitelesítését, vagy a külföldi vámhatóság felkérésére végzett utólagos megerősítési eljárás eredményeként a származást igazoló okmányok megerősítését a megelőző 12 hónapban jogerősen elutasítani nem kellett, és a kérelem benyújtásakor nincs folyamatban lévő utólagos megerősítési eljárása,
d) az alsó fokú vámszervnek az EUR.1 szállítási bizonyítvány hitelesítését, vagy a külföldi vámhatóság felkérésére végzett utólagos megerősítési eljárás eredményeként a származást igazoló okmányok megerősítését a megelőző 12 hónapban jogerősen elutasítani nem kellett, és a kérelem benyújtásakor nincs folyamatban lévő utólagos megerősítési eljárása,
d) a vámszervnek az EUR.1 szállítási bizonyítvány hitelesítését, vagy a külföldi vámhatóság felkérésére végzett utólagos megerősítési eljárás eredményeként a származást igazoló okmányok megerősítését a megelőző 12 hónapban jogerősen elutasítani nem kellett, és a kérelem benyújtásakor nincs folyamatban lévő utólagos megerősítési eljárása,
e) igazolni tudja, hogy a jövőben is rendszeresen fog árut szállítani kedvezményes kereskedelem keretein belül.
(2) Az (1) bekezdés értelmében rendszeres szállítás fogalma alatt normál eljárásban legalább heti egy, egyszerűsített eljárásban évente legalább húsz alkalommal történő, vagy normál és egyszerűsített eljárásban összesen évente legalább ötvenkét kiszállítást kell érteni.
(2) Az (1) bekezdés értelmében rendszeres szállítás fogalma alatt évente legalább egy kiszállítást kell érteni.
(3) Amennyiben a kérelem benyújtásakor az exportőrnek van folyamatban lévő utólagos megerősítési eljárása, az engedély kiadását ezen eljárás jogerős befejezéséig fel kell függeszteni.
19. §   Az elfogadott exportőri engedélykérelemhez csatolandó iratok:
a) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy rendszeresen szállít árut a kedvezményes kereskedelem keretein belül,
a) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy rendszeresen szállít vagy kíván árut szállítani a kedvezményes kereskedelem keretein belül,
b) a Vtv. 1. §-a (3) bekezdésének 3. pontjában meghatározott okmányok,
c) külkereskedelmi szerződés, levelezés, ami igazolja, hogy a jövőben is rendszeresen fog exportálni szabadkereskedelmi megállapodás keretében,
d) dokumentáció arra nézve, hogy nyilvántartási rendszere alkalmas a kedvezményre jogosító származó helyzet bizonyítására,
e) az Európai Közösségek és egyes országok közötti preferenciális kereskedelemre irányuló rendelkezések alapján az EUR.1 szállítási bizonyítványok kiadásának, a számlanyilatkozatok és az EUR.2 nyomtatványok kiállításának, valamint egyes elfogadott exportőri engedélyek kiadásának megkönnyítésére irányuló eljárásokról szóló 1207/2001/EK tanácsi rendelet értelmében - ha több tagországban érvényes elfogadott exportőri engedély kiadását kérvényezi - arra vonatkozó nyilatkozat, hogy mely tagállamokban kívánja az engedélyét felhasználni,
e) az Európai Közösség és egyes országok közötti preferenciális kereskedelemre irányadó rendelkezések alapján a származási igazolások Közösségben történő kiadásának és kiállításának valamint egyes elfogadott exportőri engedélyek kiadásának megkönnyítésére irányuló eljárásokról szóló 1207/2001/EK tanácsi rendelet értelmében - arra vonatkozó nyilatkozat, hogy mely tagállamban kívánja az engedélyét felhasználni,
f) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy aláírásával kívánja-e ellátni a kedvezményre jogosító nyilatkozatot vagy sem. Amennyiben nem kívánja eredeti aláírásával ellátni a nyilatkozatot, arra nézve is nyilatkozatot kell tenni, hogy teljes felelősséget vállal minden olyan okmányért, amely az általa kibocsátott szabályszerű számlán/okmányon szerepel,
g) amennyiben több telephellyel rendelkezik a kérelmező, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy könyvelését hol vezetik,
h) azon személy megnevezése és elérhetősége, aki felelős a kedvezményre jogosító nyilatkozatok kiadásáért.

Az elfogadott exportőr és a vámhatóság kötelezettségei

20. §
(1) Az elfogadott exportőr:
a) köteles vállalni, hogy csak azokra az árukra ad számlanyilatkozatot, amelyekre a kiállítás idején birtokában van minden szükséges származást igazoló okmány vagy nyilvántartási adat,
b) teljes felelősséget vállal a felhatalmazás felhasználásnak módjára, különösen a hibás származási nyilatkozatokért vagy a felhatalmazás más helytelen használatáért,
c) biztosítja és felelősséget vállal azért, hogy a vállalkozásában a számlanyilatkozatok kiadásáért felelős személy ismeri a származási szabályokat,
d) vállalja, hogy a származást alátámasztó okmányokat a nyilatkozat kiállításának dátumától legalább három évig megőrzi,
e) vállalja, hogy a vámhatóságnak a d) pontban meghatározott időn belül bármikor bemutatja a származást igazoló okmányokat, és lehetővé teszi, hogy az vizsgálatot végezzen.
e) vállalja, hogy a vámhatóságnak a d) pontban meghatározott időn belül bármikor bemutatja a származást igazoló okmányokat.
(2) A vámhatóság köteles rendszeresen ellenőrzést végezni a felhatalmazással rendelkező exportőrnél.

Az engedély visszavonása

21. §
(1) Vissza kell vonni az engedélyt, ha
a) az elfogadott exportőr az engedélyben foglaltakkal nem él, vagy
b) az engedélyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy
c) az engedélyben előírt kötelezettségeit az engedélyes a vámhatóság felszólítása ellenére ismételten megszegi.
(2) Akitől a vámhatóság az elfogadott exportőri engedélyét az (1) bekezdés c) pontja alapján visszavonta, az engedély visszavonásától számított 12 hónapon belül újabb engedélyt nem kaphat.
21/A. §   Az 1/95 EK-Törökország társulási tanácsi határozat részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. szeptember 26-i 1/2006 EK-Törökország vámügyi együttműködési bizottsági határozat 11. cikke szerinti elfogadott exportőri engedély kiadására és visszavonására a fent írtak értelemszerűen alkalmazandók.

Könyvelés szerinti elkülönítés

22. §
(1) A külön jogszabályban foglaltak, valamint jelen rendelkezések betartásával a könyvelés szerinti elkülönítésre vonatkozó engedélyt a vámhatóság adja ki. Amennyiben a gyártó több telephellyel rendelkezik, a telephely(ek) szerint illetékes regionális parancsnokságot az engedélyt kiadó regionális parancsnokság a határozat egy példányának megküldésével értesíti.
(1) A külön jogszabályban foglaltak, valamint jelen rendelkezések betartásával a könyvelés szerinti elkülönítésre vonatkozó engedélyt a vámhatóság adja ki. Amennyiben a gyártó több telephellyel rendelkezik, a telephely(ek) szerint illetékes regionális parancsnoksággal az engedélyt kiadó regionális parancsnokság a határozatot egy példányának megküldésével közli.
(1) A külön jogszabályban foglaltak, valamint jelen rendelkezések betartásával a könyvelés szerinti elkülönítésre vonatkozó engedélyt a vámhatóság adja ki. Amennyiben a gyártó több telephellyel rendelkezik, a telephely(ek) szerint illetékes vámszervvel az engedélyt a vámszerv a határozat egy példányának megküldésével közli.
(2) Az engedély akkor adható ki, ha
a) az engedélyt kérő megbízható vámadós,
b) belföldi termelő tevékenységet folytat,
c) a kérelmező nyilatkozik arra nézve, hogy a termékek származására vonatkozó igazolási kötelezettségének minden esetben maradéktalanul eleget tesz,
d) a gyártó főkönyvelője vagy pénzügyi vezetője nyilatkozik arról, hogy kettős könyvelést vezet és a készletnyilvántartásánál a „first in - first out” (elsőként bevételezett eszköz elsőként kiadva) (a továbbiakban: fifo) elvet alkalmazza, továbbá, hogy a könyvelésben a származó és nem származó anyagokat elkülönítve tartja nyilván,
e) a kérelmező nyilatkozik a módszer alkalmazásának szükségességéről a fizikai elkülönítés költségei miatt, vagy mert a fizikai elkülönítés nem lehetséges.
(3) Könyvelés szerinti elkülönítés engedélyezéséhez csatolandó iratok:
a) külkereskedelmi szerződés, levelezés, ami igazolja, hogy a jövőben is rendszeresen fog exportálni szabadkereskedelmi megállapodás keretében,
b) az exportálandó termékek kereskedelmi megnevezését, vámtarifaszámát, cikkszámát és a termék előállítási helyének pontos címét tartalmazó irat,
c) az exportálandó termékek származásának igazolására szolgáló dokumentáció, valamint a származó jelleg részletes kidolgozását tartalmazó irat,
d) a beszerzésre kerülő és készletezett származó és nem származó anyagok egyértelmű megkülönböztetését lehetővé tevő módszer leírására vonatkozó dokumentumok,
e) nyilatkozat arról, hogy nem igazolják több termék származó helyzetét, mint amennyit fizikai elkülönítés esetén igazolnának.
(4) A könyvviteli rendszerrel szemben támasztott követelmények:
a) adjon lehetőséget a származó és nem származó anyagok mennyiségének egyértelmű elkülönítésére;
b) kerüljenek feltüntetésre a készletezés időpontjai, illetve amennyiben szükséges, az említett anyagok értéke;
c) kimutathatóak legyenek az alábbi mennyiségek:
1. a felhasznált származó és nem származó anyagok, illetve ha szükséges, azok összértéke,
2. a legyártott késztermékek,
3. az összes kiszállított késztermék, külön-külön azonosítva azokat a szállítmányokat, amelyekre kedvezményes származás igazolását kérik, valamint azokat a szállítmányokat, amelyekre a fenti igazolást nem kérik;
d) legyen alkalmas annak bizonyítására akár az előállításkor, akár a származási okmány kiállításakor, hogy a könyvelés szerint elegendő mennyiségű származó anyagkészlet állt rendelkezésre ahhoz, hogy a származó helyzet igazolható legyen.
(5) A könyvelés szerinti elkülönítés engedélyese köteles:
a) vállalni, hogy csak azon termékekre ad ki számlanyilatkozatot, illetve kéri EUR.1 Szállítási Bizonyítvány hitelesítését, amelyekre vonatkozóan a kiállítás idején birtokában van minden szükséges, a származást igazoló okmány vagy nyilvántartási adat,
b) teljes felelősséget vállalni az engedély felhasználásának módjáért, valamint a téves származási nyilatkozatokból eredő következményekért, illetve az engedély helytelen alkalmazásáért,
c) eljuttatni az engedélyt kiadó regionális parancsnoksághoz minden könyvviteli időszak végén az adott időszakra vonatkozó analitikus nyilvántartását,
c) eljuttatni az engedélyt kiadó vámszervhez minden könyvviteli időszak végén az adott időszakra vonatkozó analitikus nyilvántartását,
d) a vámhatóság kérésére lehetővé tenni a hozzáférést - az elévülési időn belül bármely időszakra vonatkozóan - minden okmányhoz, nyilvántartáshoz, könyveléshez,
e) vállalni, hogy a készletnyilvántartás tartalmazza a könyvelésben szereplő származó és nem származó anyagokat egyaránt. A készletnyilvántartásban szereplő egyenleget csökkenteni kell minden késztermék előállításakor, tekintet nélkül arra, hogy a termék kedvezményes származó helyzete igazolásra kerül-e,
f) vállalni, hogy amennyiben a termékek a kedvezményes származás igazolása nélkül kerülnek kiszállításra, a nem származó anyagok készletnyilvántartásában szereplő egyenleget csak olyan mértékben csökkenti, amelyet az egyenleg lehetővé tesz. Amennyiben ez nem lehetséges, a származó anyagok készletnyilvántartásában szereplő egyenlegét kell csökkenteni.
(6) A könyvelés szerinti elkülönítési módszer alkalmazásának kezdő időpontjában a vámhatóság köteles megvizsgálni a gyártó nyilvántartásait a származó és nem származó anyagok nyitókészleteinek meghatározása céljából.
(7) A vámhatóság az engedélyt visszavonja, ha az engedélyes az előírt feltételeket nem teljesíti. Ez esetben az összes helytelenül kiadott származási okmányt vagy más, a származás igazolására szolgáló okmányt érvényteleníteni kell.
23. §   A vámkódex végrehajtásáról szóló 2454/93/EGK rendelet (a továbbiakban: EK végrehajtási rendelet) 48. Cikk (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján magyar származást lehet feltüntetni a kiviteli okmányon az alábbi esetekben:
a) az olyan kézművesipari vagy népművészeti termékekre, amelyek Magyarország történelmi tájegységein kialakult, eredeti népművészeti, népi iparművészeti hagyományok megőrzését, megfelelő színvonalon történő terjesztését segítik,
b) az olyan termékekre, amelyek magyarországi előállítása nagy múltra tekint vissza, magas színvonalú minőséget képviselnek és harmadik országos piacokon magyar származású termékként hírnevet szereztek,
c) az a) és b) pontban nem említett olyan termékekre, ahol a termék külpiaci értékesítési lehetőségeit a magyarországi származás feltüntetése segíti azzal a feltétellel, hogy a magyar vámterületen előállított termékhez felhasznált anyagoknak - a termék előállításához felhasznált anyagok összértékét figyelembe véve - legalább 70%-át teljes egészében Magyarországon termesztették, nyerték vagy állították elő, illetve azt más jogszabály írja elő,
d) ha azt a harmadik ország kereskedelmi szabályai előírják.
23. §   A vámkódex végrehajtásáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet (a továbbiakban: EK végrehajtási rendelet) 48. cikk (3) bekezdés második albekezdésében foglalt rendelkezés alapján magyarországi származást lehet feltüntetni a származási bizonyítványon abban az esetben, ha a Közösségi nem preferenciális származás feltételeinek teljesítése Magyarországon történt meg a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: vámkódex) 23-25. cikkében meghatározottak szerint, figyelemmel az EK végrehajtási rendelet 48. cikk (3) bekezdés harmadik albekezdésére is.
23/A. §   Az Európai Közösségekkel szabadkereskedelmi megállapodást kötött országok vonatkozásában a származási jegyzőkönyvekben szerepelő, az euró nemzeti valutákban kifejezett értékét a 12. számú melléklet tartalmazza.
23/A. §   Az Európai Közösségekkel szabadkereskedelmi megállapodást kötött országok vonatkozásában a származási jegyzőkönyvekben szerepelő euró összeghatároknak az egyes tagállamok nemzeti valutáiban kifejezett értékét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) elnöke a NAV internetes honlapján tájékoztatásul közzéteszi.
23/A. §   Az Európai Közösségekkel szabadkereskedelmi megállapodást kötött országok vonatkozásában a származási jegyzőkönyvekben szerepelő euró összeghatároknak az egyes tagállamok nemzeti valutáiban kifejezett értékét az állami adó- és vámhatóság vezetője a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) internetes honlapján tájékoztatásul közzéteszi.
23/B. §
(1) Az EK végrehajtási rendelet 21. mellékletében meghatározott EUR. 1 szállítási bizonyítvány első példánya a rendeltetési országban az áru származásának igazolására szolgál. Az okmányt, annak hitelesítését követően, az exportőr ország vámhivatala kiadja az áru vámkezelésénél közreműködőnek. Az importőr ország vámhatósága a vámeljárás során ezt a példányt bevonja. A második példány, a „Szállítási Bizonyítvány iránti kérelem”, a hitelesítést végző vámhivatalnál marad. A harmadik példány a „Szállítási Bizonyítvány iránti kérelem exportőr példánya”, amit a vámhatóság az exportőr kérelmére záradékol, ez azonban a vámhatóság előtt igazolásul nem használható. A negyedik, „Fordítási Példány”-t az okmány idegen nyelvű kiállítása esetén a hitelesítést végző vámhivatal bevonja.
(1) Az EK végrehajtási rendelet 21. mellékletében meghatározott EUR. 1 szállítási bizonyítvány első példánya a rendeltetési országban az áru származásának igazolására szolgál. Az okmányt, annak hitelesítését követően, az exportőr ország vámhivatala kiadja az áru vámkezelésénél közreműködőnek. Az importőr ország vámhatósága a vámeljárás során ezt a példányt bevonja. A második példány, a „Szállítási Bizonyítvány iránti kérelem”, a hitelesítést végző vám- és pénzügyőri hivatalnál marad. A harmadik példány a „Szállítási Bizonyítvány iránti kérelem exportőr példánya”, amit a vámhatóság az exportőr kérelmére záradékol, ez azonban a vámhatóság előtt igazolásul nem használható. A negyedik, „Fordítási Példány”-t az okmány idegen nyelvű kiállítása esetén a hitelesítést végző vámhivatal bevonja.
(1) Az EK végrehajtási rendelet 21. mellékletében meghatározott EUR. 1 szállítási bizonyítvány első példánya a rendeltetési országban az áru származásának igazolására szolgál. Az okmányt, annak hitelesítését követően, az exportőr ország vámszerve kiadja az áru vámkezelésénél közreműködőnek. Az importőr ország vámhatósága a vámeljárás során ezt a példányt bevonja. A második példány, a „Szállítási Bizonyítvány iránti kérelem”, a hitelesítést végző alsó fokú vámszervnél marad. A harmadik példány a „Szállítási Bizonyítvány iránti kérelem exportőr példánya”, amit a vámhatóság az exportőr kérelmére záradékol, ez azonban a vámhatóság előtt igazolásul nem használható. A negyedik, „Fordítási Példány”-t az okmány idegen nyelvű kiállítása esetén a hitelesítést végző vámszerv bevonja.
(1) Az EK végrehajtási rendelet 21. mellékletében meghatározott EUR. 1 szállítási bizonyítvány első példánya a rendeltetési országban az áru származásának igazolására szolgál. Az okmányt, annak hitelesítését követően, az exportőr ország vámszerve kiadja az áru vámkezelésénél közreműködőnek. Az importőr ország vámhatósága a vámeljárás során ezt a példányt bevonja. A második példány, a „Szállítási Bizonyítvány iránti kérelem”, a hitelesítést végző vámszervnél marad. A harmadik példány a „Szállítási Bizonyítvány iránti kérelem exportőr példánya”, amit a vámhatóság az exportőr kérelmére záradékol, ez azonban a vámhatóság előtt igazolásul nem használható. A negyedik, „Fordítási Példány”-t az okmány idegen nyelvű kiállítása esetén a hitelesítést végző vámszerv bevonja.
(2) A nemzetközi szerződésekben meghatározott EUR-MED szállítási bizonyítvány példányainak rendeltetése megegyezik az (1) bekezdésben foglaltakkal.
23/C. §   A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet (a továbbiakban: vámkódex) 29. cikkének alkalmazásával összhangban, a vámhatóság elfogadhat olyan árat vámértékként, amellyel kapcsolatban bizonyítják, hogy az az OECD Transzferár Irányelv alkalmazása szerinti szokásos piaci ár, feltéve, hogy azt is bemutatják, hogy az ár milyen módon tesz eleget a 29. cikk (2) bekezdésben megadott feltételeknek, vagy másképp mutatják be, hogy az értékelendő áru árát nem befolyásolta a kapcsolat.
23/C. §   A vámkódex 29. cikkének alkalmazásával összhangban, a vámhatóság elfogadhat olyan árat vámértékként, amellyel kapcsolatban bizonyítják, hogy az az OECD Transzferár Irányelv alkalmazása szerinti szokásos piaci ár, feltéve, hogy azt is bemutatják, hogy az ár milyen módon tesz eleget a 29. cikk (2) bekezdésben megadott feltételeknek, vagy másképp mutatják be, hogy az értékelendő áru árát nem befolyásolta a kapcsolat.

III. AZ ÁRUNYILATKOZAT NEM FORMANYOMTATVÁNYON TÖRTÉNŐ KITÖLTÉSÉNEK ÉS BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

24. §
(1) Az írásbeli árunyilatkozat Egységes Vámokmánytól (a továbbiakban: EV) eltérő formában, de azonos adattartalommal történő, továbbá az EK végrehajtási rendelet 205. cikke (3) bekezdésének hetedik francia bekezdése alapján számítógépes vámárunyilatkozat-feldolgozó rendszer felhasználásával kinyomtatott EV benyújtását annak engedélyezi a fővámhivatal, aki azt a vámhatóság által jóváhagyott formában nyújtja be. Az EV-től eltérő formátumú árunyilatkozat alaki és tartalmi, továbbá technikai követelményeit a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: országos parancsnokság) tájékoztatóban teszi közzé. A számítógépes vámárunyilatkozat-feldolgozó rendszer által kinyomtatott EV-n az engedély számát fel kell tüntetni.
(1) Az írásbeli árunyilatkozat Egységes Vámokmánytól (a továbbiakban: EV) eltérő formában, de azonos adattartalommal történő, továbbá az EK végrehajtási rendelet 205. cikke (3) bekezdésének hetedik francia bekezdése alapján számítógépes vámárunyilatkozat-feldolgozó rendszer felhasználásával kinyomtatott EV benyújtását annak engedélyezi a fővámhivatal, aki azt a vámhatóság által jóváhagyott formában nyújtja be. Az EV-től eltérő formátumú árunyilatkozat alaki és tartalmi, továbbá technikai követelményeit a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoka (a továbbiakban: országos parancsnok) tájékoztatóban teszi közzé. A számítógépes vámárunyilatkozat-feldolgozó rendszer által kinyomtatott EV-n az engedély számát fel kell tüntetni.
(1) Az írásbeli árunyilatkozat Egységes Vámokmánytól (a továbbiakban: EV) eltérő formában, de azonos adattartalommal történő, továbbá az EK végrehajtási rendelet 205. cikke (3) bekezdésének hetedik francia bekezdése alapján számítógépes vámárunyilatkozat-feldolgozó rendszer felhasználásával kinyomtatott EV benyújtását annak engedélyezi a megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal, aki azt a vámhatóság által jóváhagyott formában nyújtja be. Az EV-től eltérő formátumú árunyilatkozat alaki és tartalmi, továbbá technikai követelményeit a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoka (a továbbiakban: országos parancsnok) tájékoztatóban teszi közzé. A számítógépes vámárunyilatkozat-feldolgozó rendszer által kinyomtatott EV-n az engedély számát fel kell tüntetni.
(1) Az írásbeli árunyilatkozat Egységes Vámokmánytól (a továbbiakban: EV) eltérő formában, de azonos adattartalommal történő, továbbá az EK végrehajtási rendelet 205. cikke (3) bekezdésének hetedik francia bekezdése alapján számítógépes vámárunyilatkozat-feldolgozó rendszer felhasználásával kinyomtatott EV benyújtását annak engedélyezi az engedélyezésre vonatkozó hatáskörrel rendelkező vám- és pénzügyőri hivatal, aki azt a vámhatóság által jóváhagyott formában nyújtja be. Az EV-től eltérő formátumú árunyilatkozat alaki és tartalmi, továbbá technikai követelményeit a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoka (a továbbiakban: országos parancsnok) tájékoztatóban teszi közzé. A számítógépes vámárunyilatkozat-feldolgozó rendszer által kinyomtatott EV-n az engedély számát fel kell tüntetni.
(1) Az írásbeli árunyilatkozat Egységes Vámokmánytól (a továbbiakban: EV) eltérő formában, de azonos adattartalommal történő, továbbá az EK végrehajtási rendelet 205. cikke (3) bekezdésének hetedik francia bekezdése alapján számítógépes vámárunyilatkozat-feldolgozó rendszer felhasználásával kinyomtatott EV benyújtását annak engedélyezi az engedélyezésre vonatkozó hatáskörrel rendelkező alsó fokú vámszerv, aki azt a vámhatóság által jóváhagyott formában nyújtja be. Az EV-től eltérő formátumú árunyilatkozat alaki és tartalmi, továbbá technikai követelményeit a NAV elnöke a NAV internetes honlapján teszi közzé. A számítógépes vámárunyilatkozat-feldolgozó rendszer által kinyomtatott EV-n az engedély számát fel kell tüntetni.
(1) Az írásbeli árunyilatkozat Egységes Vámokmánytól (a továbbiakban: EV) eltérő formában, de azonos adattartalommal történő, továbbá az EK végrehajtási rendelet 205. cikke (3) bekezdésének hetedik francia bekezdése alapján számítógépes vámárunyilatkozat-feldolgozó rendszer felhasználásával kinyomtatott EV benyújtását annak engedélyezi az engedélyezésre vonatkozó hatáskörrel rendelkező vámszerv, aki azt a vámhatóság által jóváhagyott formában nyújtja be. Az EV-től eltérő formátumú árunyilatkozat alaki és tartalmi, továbbá technikai követelményeit az állami adó- és vámhatóság vezetője a NAV internetes honlapján teszi közzé. A számítógépes vámárunyilatkozat-feldolgozó rendszer által kinyomtatott EV-n az engedély számát fel kell tüntetni.
(2) Nem kell a vámhatóság engedélye ahhoz, hogy az ügyfél az árunyilatkozatot számítógépes feldolgozásra közvetlenül alkalmas módon rögzítve is benyújthassa az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatónak megfelelően.
(2) Nem kell a vámhatóság engedélye ahhoz, hogy az ügyfél az árunyilatkozatot számítógépes feldolgozásra közvetlenül alkalmas módon rögzítve is benyújthassa az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatásnak megfelelően.
(3) Normál eljárás keretében a közösségi árutovábbítási eljárásra az árutovábbítási nyilatkozat elektronikus úton is benyújtható. Az árutovábbítási nyilatkozat adatait az engedélyező fővámhivatal által meghatározott formában és adattartalommal kell benyújtani.
(3) Normál eljárás keretében a közösségi árutovábbítási eljárásra az árutovábbítási nyilatkozat elektronikus úton is benyújtható. Az árutovábbítási nyilatkozat adatait az engedélyező megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal által meghatározott formában és adattartalommal kell benyújtani.
(3) Normál eljárás keretében a közösségi árutovábbítási eljárásra az árutovábbítási nyilatkozat elektronikus úton is benyújtható. Az árutovábbítási nyilatkozat adatait az engedélyező alsó fokú vámszerv által meghatározott formában és adattartalommal kell benyújtani.
(3) Normál eljárás keretében a közösségi árutovábbítási eljárásra az árutovábbítási nyilatkozat elektronikus úton is benyújtható. Az árutovábbítási nyilatkozat adatait az engedélyező vámszerv által meghatározott formában és adattartalommal kell benyújtani.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott, valamint az engedélyezett feladó és engedélyezett címzett státusz engedéllyel rendelkezők előírt formában történő adatátadásai árunyilatkozatnak minősülnek.
(5) Vissza kell vonni az engedélyt, ha
a) az engedélyezés feltételei már nem állnak fenn,
b) az engedélyes az engedélyben előírt feltételeknek nem tesz eleget.

IV. A 170/2002. (VIII. 7.) KORM. RENDELETTEL KIHIRDETETT, A NEMZETKÖZI VASÚTI ÁRUFUVAROZÁSRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS (A TOVÁBBIAKBAN: SZMGSZ) SZERINTI FUVARLEVÉLLEL, ILLETVE AZ EGYSZERŰSÍTETT MÓDON TÖRTÉNŐ ÁRUTOVÁBBÍTÁS

IV. A NEMZETKÖZI VASÚTI ÁRUFUVAROZÁSRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS (SZMGSZ) ÉS MELLÉKLETEI MÓDOSÍTÁSOKKAL ÉS KIEGÉSZÍTÉSEKKEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN TÖRTÉNŐ KIHIRDETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI XXXVII. TÖRVÉNY SZERINTI FUVARLEVÉLLEL, ILLETVE AZ EGYSZERŰSÍTETT MÓDON TÖRTÉNŐ ÁRUTOVÁBBÍTÁS

25. §
(1) Az SZMGSZ fuvarlevél árutovábbítási nyilatkozatnak minősül.
(2) A Magyar Köztársaság területén működő és az SZMGSZ szerint fuvarozó vasúttársaságok központi elszámolási hivatala(i)ban vezetett nyilvántartásait a vámhatóság ellenőrizheti.
(2) A Magyarország területén működő és az SZMGSZ szerint fuvarozó vasúttársaságok központi elszámolási hivatala(i)ban vezetett nyilvántartásait a vámhatóság ellenőrizheti.
(3) Főkötelezetté válik az a vasúttársaság, amely árukat árutovábbítási eljárásra SZMGSZ fuvarlevéllel fuvarozásra átvesz.
(4) A szállítási szerződés módosításáról az indító vámhivatalt a vasúttársaságnak haladéktalanul értesítenie kell.
(4) A szállítási szerződés módosításáról az indító vám- és pénzügyőri hivatalt a vasúttársaságnak haladéktalanul értesítenie kell.
(4) A szállítási szerződés módosításáról az indító alsó fokú vámszervet a vasúttársaságnak haladéktalanul értesítenie kell.
(4) A szállítási szerződés módosításáról az indító vámszervet a vasúttársaságnak haladéktalanul értesítenie kell.
(5) Nem látja el a vámhivatal a szállítóeszközt vagy csomagot azonossági jellel, vámzárral, ha a vasúttársaság által alkalmazott azonossági jelet, zárat elfogadja.
(5) Nem látja el a vám- és pénzügyőri hivatal a szállítóeszközt vagy csomagot azonossági jellel, vámzárral, ha a vasúttársaság által alkalmazott azonossági jelet, zárat elfogadja.
(5) Nem látja el az alsó fokú vámszerv a szállítóeszközt vagy csomagot azonossági jellel, vámzárral, ha a vasúttársaság által alkalmazott azonossági jelet, zárat elfogadja.
(5) Nem látja el a vámszerv a szállítóeszközt vagy csomagot azonossági jellel, vámzárral, ha a vasúttársaság által alkalmazott azonossági jelet, zárat elfogadja.
(6) A fuvarlevél 1. és 2. példányára az indító vámhivatal feljegyzi a nyilvántartási számát és visszaadja az árutovábbítást kérő részére. A fuvarlevél 2. példányát a rendeltetési vámhivatalban kell benyújtani, melyet a vámhivatal a vám elé állításra vonatkozó záradékolást követően visszaad.
(6) A fuvarlevél 1. és 2. példányára az indító vám- és pénzügyőri hivatal feljegyzi a nyilvántartási számát és visszaadja az árutovábbítást kérő részére. A fuvarlevél 2. példányát a rendeltetési vám- és pénzügyőri hivatalban kell benyújtani, melyet a vám- és pénzügyőri hivatal a vám elé állításra vonatkozó záradékolást követően visszaad.
(6) A fuvarlevél 1. és 2. példányára az indító vám- és pénzügyőri hivatal feljegyzi a nyilvántartási számát és visszaadja az árutovábbítást kérő részére. A fuvarlevél 2. példányát a rendeltetési vám- és pénzügyőri hivatalban kell benyújtani, melyet az alsó fokú vámszerv a vám elé állításra vonatkozó záradékolást követően visszaad.
(6) A fuvarlevél 1. és 2. példányára az indító alsó fokú vámszerv feljegyzi a nyilvántartási számát és visszaadja az árutovábbítást kérő részére. A fuvarlevél 2. példányát a rendeltetési alsó fokú vámszervnél kell benyújtani, melyet az alsó fokú vámszerv a vám elé állításra vonatkozó záradékolást követően visszaad.
(6) A fuvarlevél 1. és 2. példányára az indító vámszerv feljegyzi a nyilvántartási számát és visszaadja az árutovábbítást kérő részére. A fuvarlevél 2. példányát a rendeltetési vámszervnél kell benyújtani, melyet a vámszerv a vám elé állításra vonatkozó záradékolást követően visszaad.
(7) A rendeltetési vámhivatal az árutovábbítási eljárás befejezéséről haladéktalanul értesíti az indító vámhivatalt.
(7) A rendeltetési vám- és pénzügyőri hivatal az árutovábbítási eljárás befejezéséről haladéktalanul értesíti az indító vám- és pénzügyőri hivatalt.
(7) A rendeltetési vám- és pénzügyőri hivatal az árutovábbítási eljárás befejezését haladéktalanul közli az indító vám- és pénzügyőri hivatallal.
(7) A rendeltetési alsó fokú vámszerv az árutovábbítási eljárás befejezését haladéktalanul közli az indító alsó fokú vámszervvel.
(7) A rendeltetési vámszerv az árutovábbítási eljárás befejezését haladéktalanul közli az indító vámszervvel.
(8) Az SZMGSZ fuvarlevéllel történő árutovábbítás esetén a nem közösségi áruk mentesek a vámbiztosíték nyújtási kötelezettség alól.
25/A. §   Azok a személyek, amelyeket a fővámhivatal a Vtv. 38. §-ának b) pontja alapján mentesít az írásbeli árunyilatkozat benyújtásának kötelezettsége alól, kereskedelmi vagy adminisztratív okmány két példányban történő benyújtásával kezdeményezhetik a vámeljárást. Az árunyilatkozatot helyettesítő okmányon fel kell tüntetni az egyszerűsített eljárásra vonatkozó engedély számát. A vám és a nem közösségi adók és díjak fedezetéül - a biztosíték nyújtás alóli mentesség kivételével - az összkezesség nyújtására vonatkozó tevékenységi engedélyben meghatározott biztosíték szolgál. A vámbiztosíték mértékének kiszámításánál a Vtv. 1. §-a (3) bekezdésének 12. pontja, valamint a 43. §-ának (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.
25/A. §   Azok a személyek, amelyeket a megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal a Vtv. 38. §-ának b) pontja alapján mentesít az írásbeli árunyilatkozat benyújtásának kötelezettsége alól, kereskedelmi vagy adminisztratív okmány két példányban történő benyújtásával kezdeményezhetik a vámeljárást. Az árunyilatkozatot helyettesítő okmányon fel kell tüntetni az egyszerűsített eljárásra vonatkozó engedély számát. A vám és a nem közösségi adók és díjak fedezetéül - a biztosíték nyújtás alóli mentesség kivételével - az összkezesség nyújtására vonatkozó tevékenységi engedélyben meghatározott biztosíték szolgál. A vámbiztosíték mértékének kiszámításánál a Vtv. 1. §-a (3) bekezdésének 12. pontja, valamint a 43. §-ának (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.
25/A. §   Azok a személyek, amelyeket az alsó fokú vámszerv a Vtv. 38. §-ának b) pontja alapján mentesít az írásbeli árunyilatkozat benyújtásának kötelezettsége alól, kereskedelmi vagy adminisztratív okmány két példányban történő benyújtásával kezdeményezhetik a vámeljárást. Az árunyilatkozatot helyettesítő okmányon fel kell tüntetni az egyszerűsített eljárásra vonatkozó engedély számát. A vám és a nem közösségi adók és díjak fedezetéül - a biztosíték nyújtás alóli mentesség kivételével - az összkezesség nyújtására vonatkozó tevékenységi engedélyben meghatározott biztosíték szolgál. A vámbiztosíték mértékének kiszámításánál a Vtv. 1. §-a (3) bekezdésének 12. pontja, valamint a 43. §-ának (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.
25/A. §   Azok a személyek, amelyeket a vámszerv a Vtv. 38. §-ának b) pontja alapján mentesít az írásbeli árunyilatkozat benyújtásának kötelezettsége alól, kereskedelmi vagy adminisztratív okmány két példányban történő benyújtásával kezdeményezhetik a vámeljárást. Az árunyilatkozatot helyettesítő okmányon fel kell tüntetni az egyszerűsített eljárásra vonatkozó engedély számát. A vám és a nem közösségi adók és díjak fedezetéül - a biztosíték nyújtás alóli mentesség kivételével - az összkezesség nyújtására vonatkozó tevékenységi engedélyben meghatározott biztosíték szolgál. A vámbiztosíték mértékének kiszámításánál a Vtv. 1. §-a (3) bekezdésének 12. pontja, valamint a 43. §-ának (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.

V. VÁMSZABAD TERÜLETEK, VÁMRAKTÁRAK

A határ menti területeken, a vámszabad területek határain és a repülőtereken található ingatlanok és épületek

26. §
(1) Épületeket, építményeket a vámhatártól - határvizek esetében a partvonaltól - 100 méterre, zárt építésmódú területeken 50 méterre, ha a vámjogszabályok eltérően nem rendelkeznek csak a fővámhivatal engedélyével lehet felépíteni vagy átépíteni.
(1) Épületeket, építményeket a vámhatártól - határvizek esetében a partvonaltól - 100 méterre, zárt építésmódú területeken 50 méterre, ha a vámjogszabályok eltérően nem rendelkeznek csak a megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal engedélyével lehet felépíteni vagy átépíteni.
(1) Épületeket, építményeket a vámhatártól - határvizek esetében a partvonaltól - 100 méterre, zárt építésmódú területeken 50 méterre, ha a vámjogszabályok eltérően nem rendelkeznek csak az alsó fokú vámszerv engedélyével lehet felépíteni vagy átépíteni.
(1) Épületeket, építményeket a vámhatártól - határvizek esetében a partvonaltól - 100 méterre, zárt építésmódú területeken 50 méterre, ha a vámjogszabályok eltérően nem rendelkeznek csak a vámszerv engedélyével lehet felépíteni vagy átépíteni.
(2) Az ingatlanok állapotát, művelési ágát az (1) bekezdésben meghatározott terepszakaszon csak az engedélyező vámhatóság jóváhagyásával lehet megváltoztatni. Az engedély megtagadható, ha a változtatás vámérdeket veszélyeztet.
(3) Amennyiben az építési munkálatokat vagy a változtatásokat az engedélyező vámhatóság jóváhagyása nélkül hajtják végre, az a változtatást végrehajtó veszélyére és költségére elrendelheti az eredeti állapot visszaállítását.
(4) Épületek és úszó létesítmények esetében az engedélyező elrendelheti biztonsági berendezések felszerelését.
27. §
(1) Egyedi esetekben az engedélyező korlátozhatja - az ott lakók kivételével - a 26. §-ban megjelölt ingatlanok használatát.
(2) A Vám- és Pénzügyőrség - a vámjogszabályok érvényesülése érdekében - saját költségén biztonsági berendezéseket helyezhet el, utakat létesíthet a 26. §-ban meghatározott terepszakaszon elhelyezkedő ingatlanokon.
(2) A NAV - a vámjogszabályok érvényesülése érdekében - saját költségén biztonsági berendezéseket helyezhet el, utakat létesíthet a 26. §-ban meghatározott terepszakaszon elhelyezkedő ingatlanokon.
28. §   A vámszabad terület körül fekvő területekre a 26-27. §-okban foglaltak alkalmazandók azzal, hogy a vámszabad terület kerítésétől számítva a legkisebb távolság három méter.
29. §   A 26-27. §-ok rendelkezései nem érintik a gátakat, a fegyveres erők vagy a szövetséges államok csapatainak létesítményeit, valamint az egyéb, jogszabályban meghatározott forgalomtechnikai berendezéseket.

VÁMSZABAD TERÜLETEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

30. §
(1) Természetes személyek a vámszabad területen csak a vámhivatal külön engedélyével lakhatnak. Az engedély megtagadható, ha kiadása a vámérdekeket veszélyezteti.
(1) Természetes személyek a vámszabad területen csak a vám- és pénzügyőri hivatal külön engedélyével lakhatnak. Az engedély megtagadható, ha kiadása a vámérdekeket veszélyezteti.
(1) Természetes személyek a vámszabad területen csak az alsó fokú vámszerv külön engedélyével lakhatnak. Az engedély megtagadható, ha kiadása a vámérdekeket veszélyezteti.
(1) Természetes személyek a vámszabad területen csak a vámszerv külön engedélyével lakhatnak. Az engedély megtagadható, ha kiadása a vámérdekeket veszélyezteti.
(2) Vámszabad területen épületeket, építményeket építeni, az épületek szerkezetét jelentősen megváltoztatni vagy azokat más célra felhasználni - a szakhatósági engedélyek sérelme nélkül - csak a vámhivatal engedélyével lehet. Az engedély megtagadható, ha a változtatás vámérdeket veszélyeztet.
(2) Vámszabad területen épületeket, építményeket építeni, az épületek szerkezetét jelentősen megváltoztatni vagy azokat más célra felhasználni - a szakhatósági engedélyek sérelme nélkül - csak a vám- és pénzügyőri hivatal engedélyével lehet. Az engedély megtagadható, ha a változtatás vámérdeket veszélyeztet.
(2) Vámszabad területen épületeket, építményeket építeni, az épületek szerkezetét jelentősen megváltoztatni vagy azokat más célra felhasználni csak a vám- és pénzügyőri hivatal engedélyével lehet. Az engedély megtagadható, ha a változtatás vámérdeket veszélyeztet.
(2) Vámszabad területen épületeket, építményeket építeni, az épületek szerkezetét jelentősen megváltoztatni vagy azokat más célra felhasználni csak az alsó fokú vámszerv engedélyével lehet. Az engedély megtagadható, ha a változtatás vámérdeket veszélyeztet.
(2) Vámszabad területen épületeket, építményeket építeni, az épületek szerkezetét jelentősen megváltoztatni vagy azokat más célra felhasználni csak a vámszerv engedélyével lehet. Az engedély megtagadható, ha a változtatás vámérdeket veszélyeztet.
(3) Ha az építési munkálatokat vagy a változtatásokat a vámhivatal engedélye nélkül hajtják végre, a fővámhivatal elrendelheti az eredeti állapot visszaállítását a változtatást végrehajtó veszélyére és költségére.
(3) Ha az építési munkálatokat vagy a változtatásokat a vám- és pénzügyőri hivatal engedélye nélkül hajtják végre, a megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal elrendelheti az eredeti állapot visszaállítását a változtatást végrehajtó veszélyére és költségére.
(3) Ha az építési munkálatokat vagy a változtatásokat az alsó fokú vámszerv engedélye nélkül hajtják végre, a megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal elrendelheti az eredeti állapot visszaállítását a változtatást végrehajtó veszélyére és költségére.
(3) Ha az építési munkálatokat vagy a változtatásokat az alsó fokú vámszerv engedélye nélkül hajtják végre, az alsó fokú vámszerv elrendelheti az eredeti állapot visszaállítását a változtatást végrehajtó veszélyére és költségére.
(3) Ha az építési munkálatokat vagy a változtatásokat a vámszerv engedélye nélkül hajtják végre, a vámszerv elrendelheti az eredeti állapot visszaállítását a változtatást végrehajtó veszélyére és költségére.
(4) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott korlátozások nem vonatkoznak az állami, illetve önkormányzati tulajdonban lévő épületekre és építményekre. Az érintettnek az építési terveket legkésőbb az építési munkálatok megkezdése előtt egy hónappal be kell nyújtania a vámhivatalhoz.
(4) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott korlátozások nem vonatkoznak az állami, illetve önkormányzati tulajdonban lévő épületekre és építményekre. Az érintettnek az építési terveket legkésőbb az építési munkálatok megkezdése előtt egy hónappal be kell nyújtania a vám- és pénzügyőri hivatalhoz.
(4) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott korlátozások nem vonatkoznak az állami, illetve önkormányzati tulajdonban lévő épületekre és építményekre. Az érintettnek az építési terveket legkésőbb az építési munkálatok megkezdése előtt egy hónappal be kell nyújtania az alsó fokú vámszervhez.
(4) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott korlátozások nem vonatkoznak az állami, illetve önkormányzati tulajdonban lévő épületekre és építményekre. Az érintettnek az építési terveket legkésőbb az építési munkálatok megkezdése előtt egy hónappal be kell nyújtania a vámszervhez.
31. §
(1) A vámszabad terület üzemeltetőjének a vámszabad terület szárazföldi részét - a kijelölésben meghatározottaknak megfelelően - a vám szempontjából biztonságosan kell bekerítenie.
(2) A kerítésnek legalább három méter magas, erős dróthálóból készültnek kell lennie, amely legfeljebb négy centiméter hosszú és széles hálószemekből áll. Ahol a vámszabad terület két oldalán húzódó földterület nem azonos magasságú, a kerítésnek a magasabban fekvő terület felszínétől számítva kell három méter magasnak lennie. Ahol a kerítés vízfelülettel érintkezik, a kerítésre derékszögben egy, legalább két méter széles, a tetején őrzött, vasból vagy bádogból készült falat vagy egy, több méter széles dróthálórácsot kell emelni.
(3) A vámszabad terület üzemeltetőjének a vámhivatal utasítása szerint arról is gondoskodnia kell, hogy a vámszabad terület épületeken kívüli részét úgy megvilágítsák, hogy a vámhivatali felügyelet biztosítható legyen.
(3) A vámszabad terület üzemeltetőjének a vám- és pénzügyőri hivatal utasítása szerint arról is gondoskodnia kell, hogy a vámszabad terület épületeken kívüli részét úgy megvilágítsák, hogy a vám- és pénzügyőri hivatali felügyelet biztosítható legyen.
(3) A vámszabad terület üzemeltetőjének az alsó fokú vámszerv utasítása szerint arról is gondoskodnia kell, hogy a vámszabad terület épületeken kívüli részét úgy megvilágítsák, hogy az alsó fokú vámszerv általi felügyelet biztosítható legyen.
(3) A vámszabad terület üzemeltetőjének a vámszerv utasítása szerint arról is gondoskodnia kell, hogy a vámszabad terület épületeken kívüli részét úgy megvilágítsák, hogy a vámszerv általi felügyelet biztosítható legyen.

GAZDASÁGI VÁMELJÁRÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

EGYSÉGES ENGEDÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

32. §
(1) Egyedi engedélyezés során az engedélyező vámhivatalnak a kérelmet és az engedély tervezetét haladéktalanul meg kell küldeni a Vám és Pénzügyőrség Közép-Magyarországi Regionális Parancsnokságának (a továbbiakban: VPKMRP) a többi tagállammal való egyeztetés céljából. Az engedélyt csak az érintett vámhatóságok hozzájárulásával lehet kiadni.
(1) Egységes engedélyezés során az engedélyező vámhivatal a kérelmet és az engedély tervezetét haladéktalanul megküldi a Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési Parancsnokságának (a továbbiakban: VPKEP) a többi tagállammal való egyeztetés céljából. Az engedélyt csak az érintett vámhatóságok hozzájárulásával lehet kiadni.
(1) Egységes engedélyezés során az engedélyező vám- és pénzügyőri hivatal a kérelmet és az engedély tervezetét haladéktalanul megküldi a Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési Parancsnokságának (a továbbiakban: VPKEP) a többi tagállammal való egyeztetés céljából. Az engedélyt csak az érintett vámhatóságok hozzájárulásával lehet kiadni.
(1) Egységes engedélyezés során az engedélyező alsó fokú vámszerv a kérelmet és az engedély tervezetét haladéktalanul megküldi a NAV Központi Hivatalának (továbbiakban: Központi Hivatal) a többi tagállammal való egyeztetés céljából. Az engedélyt csak az érintett vámhatóságok hozzájárulásával lehet kiadni.
(1) Egységes engedélyezés során az engedélyező vámszerv a kérelmet és az engedély tervezetét haladéktalanul megküldi a NAV Központi Irányításának (továbbiakban: Központi Irányítás) a többi tagállammal való egyeztetés céljából. Az engedélyt csak az érintett vámhatóságok hozzájárulásával lehet kiadni.
(2) Az (1) bekezdés alapján kiadott engedélyt a VPKMRP másolati példányban tájékoztatásul közvetlenül megküldi a többi tagállamban található, érintett vámhivatal részére.
(2) Az (1) bekezdés alapján kiadott engedélyt a VPKEP másolati példányban tájékoztatásul közvetlenül megküldi a többi tagállamban található, érintett vámhatóságok részére.
(2) Az (1) bekezdés alapján kiadott engedélyt a Központi Hivatal másolati példányban tájékoztatásul közvetlenül megküldi a többi tagállamban található, érintett vámhatóságok részére.
(2) Az (1) bekezdés alapján kiadott engedélyt a Központi Irányítás másolati példányban tájékoztatásul közvetlenül megküldi a többi tagállamban található, érintett vámhatóságok részére.

VÁMRAKTÁRAKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

33. §
(1) Az átmeneti megőrzés alatt álló áruk raktározására az A, a B, a C, illetve a D típusú vámraktár használható.
(2) A raktár engedélyese köteles részletes nyilvántartást vezetni az átmeneti megőrzés jogcímén tárolt nem közösségi árukról. A nyilvántartást a vámhatósággal nem kell hitelesíttetni. A nyilvántartásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a feladó és a címzett adatait,
b) a nem közösségi áru azonosításához szükséges adatokat (így különösen: az áru kereskedelmi megnevezését, mennyiségét, egyéb azonosító jelét),
c) a vám elé állítás vámhivatali nyilvántartási számát,
c) a vám elé állítás vám- és pénzügyőri hivatali nyilvántartási számát,
c) az alsó fokú vámszervnél való vám elé állítás nyilvántartási számát,
c) a vámszervnél való vám elé állítás nyilvántartási számát,
d) a további vámigazgatási eljárás alá vonás dátumát, azonosító vagy tételszámát, illetve az elintézésre vonatkozó adatokat.
34. §
(1) Vámraktárként zárt helyiségeket, illetve területet vagy más, állandó jellegű, zárt tárolóberendezést lehet engedélyezni. Folyadékok raktározására állandó jellegű tárolóberendezést csak akkor lehet engedélyezni, ha azt az Országos Mérésügyi Hivatal hitelesítette, és az erről szóló okmányokat a vámhivatal részére benyújtották.
(1) Vámraktárként zárt helyiségeket, illetve területet vagy más, állandó jellegű, zárt tárolóberendezést lehet engedélyezni. Folyadékok raktározására állandó jellegű tárolóberendezést csak akkor lehet engedélyezni, ha azt az Országos Mérésügyi Hivatal hitelesítette, és az erről szóló okmányokat a vám- és pénzügyőri hivatal részére benyújtották.
(1) Vámraktárként zárt helyiségeket, illetve területet vagy más, állandó jellegű, zárt tárolóberendezést lehet engedélyezni. Folyadékok raktározására állandó jellegű tárolóberendezést csak akkor lehet engedélyezni, ha azt a mérésügyi hatóság hitelesítette, és az erről szóló okmányokat a vám- és pénzügyőri hivatal részére benyújtották.
(1) Vámraktárként zárt helyiségeket, illetve területet vagy más, állandó jellegű, zárt tárolóberendezést lehet engedélyezni. Folyadékok raktározására állandó jellegű tárolóberendezést csak akkor lehet engedélyezni, ha azt a mérésügyi hatóság hitelesítette, és az erről szóló okmányokat az alsó fokú vámszerv részére benyújtották.
(1) Vámraktárként zárt helyiségeket, illetve területet vagy más, állandó jellegű, zárt tárolóberendezést lehet engedélyezni. Folyadékok raktározására állandó jellegű tárolóberendezést csak akkor lehet engedélyezni, ha azt a mérésügyi hatóság hitelesítette, és az erről szóló okmányokat a vámszerv részére benyújtották.
(2) Az E típusú raktár esetén raktárlétesítmény az a hely, amelyet a raktár üzemeltetőjének gazdasági igényei szerint esetenként raktározásra használnak. Idetartoznak a szállítóeszközök is.
35. §   Az EK végrehajtási rendelet 527. Cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott kiskereskedelmi értékesítés csak abban az esetben folytatható, ha az értékesítési hely kizárólag az EK végrehajtási rendelet 236. Cikke szerinti utasok számára hozzáférhető.
36. §   Az engedélyező vámhatóságnak az engedélyt minden olyan vámhivatalnak meg kell küldenie, amelynek illetékességi területén vámraktár létesítését engedélyezte.
36. §   Az engedélyező vámhatóságnak az engedélyt minden olyan vám- és pénzügyőri hivatalnak meg kell küldenie, amelynek illetékességi területén vámraktár létesítését engedélyezte.
36. §   Az engedélyező vámhatóság az engedélyt minden olyan vám- és pénzügyőri hivatallal közli, amelynek illetékességi területén vámraktár létesítését engedélyezte.
36. §   Az engedélyező vámhatóság az engedélyt minden olyan alsó fokú vámszervvel közli, amelynek illetékességi területén vámraktár létesítését engedélyezte.
36. §   Az engedélyező vámhatóság az engedélyt minden olyan vámszervvel közli, amelynek illetékességi területén vámraktár létesítését engedélyezte.
37. §
(1) Az engedélyező fővámhivatal - az ügyfél kérelmének figyelembevételével - az E típusú vámraktár kivételével a közösségi vámjogszabályok sérelme nélkül, kijelöli a raktár fekvése szerinti területileg illetékes vámhivatalt, mint felügyelő vámhivatalt.
(1) Az engedélyező megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal - az ügyfél kérelmének figyelembevételével - az E típusú vámraktár kivételével a közösségi vámjogszabályok sérelme nélkül, kijelöli a raktár fekvése szerinti területileg illetékes vám- és pénzügyőri hivatalt, mint felügyelő vám- és pénzügyőri hivatalt.
(1) Az engedélyező megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal - az ügyfél kérelmének figyelembevételével - az E típusú vámraktár kivételével a közösségi vámjogszabályok sérelme nélkül, kijelöli a raktár fekvése szerinti területileg illetékes az alsó fokú vámszervet, mint felügyelő vám- és pénzügyőri hivatalt.
(1) Az engedélyező alsó fokú vámszerv - az ügyfél kérelmének figyelembevételével - az E típusú vámraktár kivételével a közösségi vámjogszabályok sérelme nélkül, kijelöli a raktár fekvése szerinti területileg illetékes alsó fokú vámszervet, mint felügyelő alsó fokú vámszervet.
(1) Az engedélyező vámszerv - az ügyfél kérelmének figyelembevételével - az E típusú vámraktár kivételével a közösségi vámjogszabályok sérelme nélkül, kijelöli a raktár fekvése szerinti területileg illetékes vámszervet, mint felügyelő vámszervet.
(2) Az A típusú vámraktár esetén a vámraktározás vámeljárásra bejelentett árura vonatkozó vámárunyilatkozat elfogadására (beléptető vámhivatal) csak a raktárlétesítmény fekvése szerint illetékes vámhivatal jelölhető ki. A kijelölő fővámhivatal a felügyeletet ellátó vámhivatalt az engedélyének egy másolati példányával tájékoztatja a kijelölésről.
(2) Az A típusú vámraktár esetén a vámraktározás vámeljárásra bejelentett árura vonatkozó vámárunyilatkozat elfogadására (beléptető vám- és pénzügyőri hivatal) csak a raktárlétesítmény fekvése szerint illetékes vám- és pénzügyőri hivatal jelölhető ki. A kijelölő megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal a felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatalt az engedélyének egy másolati példányával tájékoztatja a kijelölésről.
(2) Az A típusú vámraktár esetén a vámraktározás vámeljárásra bejelentett árura vonatkozó vámárunyilatkozat elfogadására (beléptető vám- és pénzügyőri hivatal) csak a raktárlétesítmény fekvése szerint illetékes vám- és pénzügyőri hivatal jelölhető ki. A kijelölő megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal a felügyeletet ellátó az alsó fokó vámszervet az engedélyének egy másolati példányával tájékoztatja a kijelölésről.
(2) Az A típusú vámraktár esetén a vámraktározás vámeljárásra bejelentett árura vonatkozó vámáru-nyilatkozat elfogadására csak a raktárlétesítmény fekvése szerint illetékes alsó fokú vámszerv jelölhető ki. Az engedélyező alsó fokú vámszerv a felügyeletet ellátó alsó fokú vámszervet az engedélyének egy másolati példányával tájékoztatja a kijelölésről.
(2) Az A típusú vámraktár esetén a vámraktározás vámeljárásra bejelentett árura vonatkozó vámáru-nyilatkozat elfogadására csak a raktárlétesítmény fekvése szerint illetékes vámszerv jelölhető ki. Az engedélyező vámszerv a felügyeletet ellátó vámszervet az engedélyének egy másolati példányával tájékoztatja a kijelölésről.
(3) Az EK végrehajtási rendelet 496. Cikkének g) pontja szerinti vámhivatalként minden esetben olyan vámhivatalt kell kijelölni, amely egyúttal a Vámkódex 161. Cikkének (5) bekezdése szerint a kiviteli eljárást is lefolytathatja.
(3) Az EK végrehajtási rendelet 496. Cikkének g) pontja szerinti vám- és pénzügyőri hivatalként minden esetben olyan vám- és pénzügyőri hivatalt kell kijelölni, amely egyúttal a Vámkódex 161. Cikkének (5) bekezdése szerint a kiviteli eljárást is lefolytathatja.
(3) Az EK végrehajtási rendelet 496. Cikkének g) pontja szerinti alsó fokú vámszervként minden esetben olyan az alsó fokú vámszervet kell kijelölni, amely egyúttal a Vámkódex 161. Cikkének (5) bekezdése szerint a kiviteli eljárást is lefolytathatja.
(3) Az EK végrehajtási rendelet 496. Cikkének g) pontja szerinti alsó fokú vámszervként minden esetben olyan alsó fokú vámszervet kell kijelölni, amely egyúttal a Vámkódex 161. Cikkének (5) bekezdése szerint a kiviteli eljárást is lefolytathatja.
(3) Az EK végrehajtási rendelet 496. Cikkének g) pontja szerinti vámszervként minden esetben olyan vámszervet kell kijelölni, amely egyúttal a Vámkódex 161. Cikkének (5) bekezdése szerint a kiviteli eljárást is lefolytathatja.
38. §   A nem közösségi áruk az engedély eltérő rendelkezéseinek hiányában - külön jóváhagyás nélkül is - közösen tárolhatók, ha azok az EK végrehajtási rendelet 534. Cikke (2) bekezdésének 2. albekezdése szerinti azonos áruk.
39. §
(1) A Vámkódex 110. Cikk alkalmazása tekintetében indokoltnak tekinthető az ideiglenes kitárolás különösen akkor, ha
a) a szokásos kezelést a vámraktáron kívül kell elvégezni,
b) a vámraktárt átmenetileg nem lehet használni,
c) az árukat be kell mutatni, vagy ki kell próbálni.
(2) Nem engedélyezhető az (1) bekezdés c) pontja alapján az ideiglenes kitárolás, ha az árut kiállítási vagy értékesítési területeken tartósan kiállítják, bemutatják, vagy azt mozgó kereskedelemben kínálják.
40. §
(1) A vámraktárban a készletnyilvántartásokat a szabályszerű könyvvitel alapelvei szerint kell vezetni úgy, hogy az a készletet pontosan tükrözze, továbbá, hogy a készletnyilvántartás bármikor a raktárkészletet ellenőrző vámhatóság számára elfogadható idő alatt átlátható legyen. A készlet pontossága elsősorban belső ellenőrzéssel biztosítható.
(2) A készletnyilvántartásoknak az EK végrehajtási rendelet 516. és 529. Cikkeiben meghatározottak mellett - az EK végrehajtási rendelet 516. Cikkének 2. albekezésében foglaltak fenntartásával - a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) amennyiben az áru egyedileg nem azonosítható, a csökkenéseket a fifo elv alapján mindig a legrégebben tárolt árukkal kell összevetni,
b) az EK végrehajtási rendeletének 549., 550. és 583. Cikkeiben előírt megjegyzéseket,
c) azokat a nem közösségi árukat, amelyeket a vámraktárakban aktív feldolgozási eljárás vagy átalakítási eljárás keretében feldolgoznak vagy átalakítanak, vagy feldolgoztak és átalakítottak, amennyiben ezt a raktár üzemeltetőjének az engedélyben előírták,
d) a vámraktárakban végzett aktív feldolgozással vagy átalakítással kapcsolatos egyszerűsített eljárás során készített dokumentumokra történő hivatkozást,
e) a pótolhatatlanul elvesztett vagy megsemmisült árumennyiségeket, hiányokat, többleteket, valamint a raktárkészlet csökkenésének vagy növekedésének egyéb eltéréseit,
f) a vámraktározás vámeljárás alatt álló áruk után a vámraktározási vámeljárás alá vonás időpontjában érvényben lévő jogszabályok alapján fizetendő vámnak, továbbá a nem közösségi adóknak és díjaknak - a nem közösségi adókra és díjakra vonatkozó jogszabályoknak az áruk vámraktározás vámeljárás alatt tartásának időtartama alatt bekövetkező változásainak megfelelően korrigált - aktuális összegét, valamint a felhasznált, illetve felhasználható biztosíték összegét.
(3) A D és az E típusú vámraktárak esetében a raktárnyilvántartást a vámraktár üzemeltetésének engedélyezése során jóváhagyott, a vámellenőrzés céljára is megfelelő számítógépes nyilvántartással kell vezetni, amelyből megállapítható a vámraktározás vámeljárás alatt álló áruk pontos vámjogi helyzete.
(4) Amennyiben közvetlen elektronikus kapcsolat biztosított a vámraktár nyilvántartásának vezetésére kötelezett és a nyilvántartás céljára szolgáló adatbázis között, az adatbázis a vámhivatal illetékességi területén kívüli helyen is üzemeltethető.
(4) Amennyiben közvetlen elektronikus kapcsolat biztosított a vámraktár nyilvántartásának vezetésére kötelezett és a nyilvántartás céljára szolgáló adatbázis között, az adatbázis a vám- és pénzügyőri hivatal illetékességi területén kívüli helyen is üzemeltethető.
(4) Amennyiben közvetlen elektronikus kapcsolat biztosított a vámraktár nyilvántartásának vezetésére kötelezett és a nyilvántartás céljára szolgáló adatbázis között, az adatbázis az alsó fokú vámszerv illetékességi területén kívüli helyen is üzemeltethető.
(4) Amennyiben közvetlen elektronikus kapcsolat biztosított a vámraktár nyilvántartásának vezetésére kötelezett és a nyilvántartás céljára szolgáló adatbázis között, az adatbázis a vámszerv illetékességi területén kívüli helyen is üzemeltethető.
41. §
(1) A készletnyilvántartásokat a vámhivatali felügyelet keretén belül folyamatosan ellenőrizni kell.
(1) A készletnyilvántartásokat a vám- és pénzügyőri hivatali felügyelet keretén belül folyamatosan ellenőrizni kell.
(1) A készletnyilvántartásokat az alsó fokú vámszerv általi felügyelet keretén belül folyamatosan ellenőrizni kell.
(1) A készletnyilvántartásokat a vámszerv általi felügyelet keretén belül folyamatosan ellenőrizni kell.
(2) A felügyelő vámhivatalnak évente egyszer, az EK végrehajtási rendelet 515. Cikke szerinti leltárt kell elrendelnie. Az egyszerűsített eljárásban működő vámraktárakat legalább kétévenként utólagos ellenőrzés keretében vizsgálni kell.
(2) A felügyelő vámhivatalnak évente egyszer az EK végrehajtási rendelet 515. cikke szerinti leltárt kell elrendelnie. Amennyiben a raktárengedélyes az EK végrehajtási rendelet 14a. cikke (1) bekezdésének a) vagy c) pontjában említett AEO-tanúsítvány birtokosa, a felügyelő vámhivatalnak a leltárt kétévente egyszer kell elrendelnie.
(2) A felügyelő vám- és pénzügyőri hivatalnak évente egyszer az EK végrehajtási rendelet 515. cikke szerinti leltárt kell elrendelnie. Amennyiben a raktárengedélyes az EK végrehajtási rendelet 14a. cikke (1) bekezdésének a) vagy c) pontjában említett AEO-tanúsítvány birtokosa, a felügyelő vám- és pénzügyőri hivatalnak a leltárt kétévente egyszer kell elrendelnie.
(2) A felügyelő alsó fokú vámszervnek évente egyszer az EK végrehajtási rendelet 515. cikke szerinti leltárt kell elrendelnie. Amennyiben a raktárengedélyes az EK végrehajtási rendelet 14a. cikke (1) bekezdésének a) vagy c) pontjában említett AEO-tanúsítvány birtokosa, a felügyelő alsó fokú vámszervnek a leltárt kétévente egyszer kell elrendelnie.
(2) A felügyelő vámszervnek évente egyszer az EK végrehajtási rendelet 515. cikke szerinti leltárt kell elrendelnie. Amennyiben a raktárengedélyes az EK végrehajtási rendelet 14a. cikke (1) bekezdésének a) vagy c) pontjában említett AEO-tanúsítvány birtokosa, a felügyelő vámszervnek a leltárt kétévente egyszer kell elrendelnie.
(3) Az egyszerűsített eljárásban működő vámraktárakat legalább kétévenként hatósági ellenőrzés keretében vizsgálni kell. Amennyiben a raktárengedélyes az EK végrehajtási rendelet 14a. cikk (1) bekezdésének a) vagy c) pontja szerinti AEO-tanúsítvány birtokosa, az egyszerűsített eljárásban működő vámraktárat hatósági ellenőrzés keretében nem kell vizsgálni.

VI. A VÁMBIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK

42. §
(1) A Vtv. 46. §-ában meghatározott, készpénzben nyújtott vámbiztosíték után a vámhatóságnak kamatfizetési kötelezettsége - ha e rendelet eltérően nem rendelkezik - nem keletkezik.
(2) Készpénzben nyújtott vámbiztosítéknak minősül minden olyan egyedileg azonosított összeg, amely a vámhatóság rendelkezése alatt áll, és vámtartozás fedezetére különítettek el. A vámletétként befizetett összeg akkor kerül a vámhatóság rendelkezése alá, ha azt a vámletét számlán jóváírták. Az egyedileg nem azonosított, továbbá a felszabadított összegekkel az adós szabadon rendelkezhet. Amennyiben a szabad rendelkezés alatt álló vámletét visszautalását a befizető kéri, azt a vámhatóságnak a kérelem benyújtásától számított tizenöt napon belül kell teljesítenie. Tizenöt napon túli visszafizetés esetén a vámhatóság kamatot köteles fizetni.
(2) Készpénzben nyújtott vámbiztosítéknak minősül minden olyan egyedileg azonosított összeg, amely a vámhatóság rendelkezése alatt áll, és vámtartozás fedezetére különítettek el. A vámletétként befizetett összeg akkor kerül a vámhatóság rendelkezése alá, ha azt a vámletét számlán jóváírták. Az egyedileg nem azonosított, továbbá a felszabadított összegekkel az adós szabadon rendelkezhet. Ha a szabad rendelkezés alatt álló vámletét visszautalását a befizető kéri, azt a NAV-nak a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül kell teljesítenie. Harminc napon túli visszafizetés esetén a vámhatóság kamatot köteles fizetni. A visszautalni kért szabad rendelkezés alatt álló vámletét a befizetőnek a NAV felé fennálló tartozása erejéig visszatartható.
(4) Amennyiben a tartozás megfizetésének biztosítása a központi vámletét számlára befizetett készpénzes vámbiztosíték formájában történt, úgy a vám és a nem közösségi adók és díjak kiegyenlítésére jogcímenként e letét terhére kerül sor.
(5) A vámletét egyedi azonosításául az arról szóló okmány Közlemény rovatában feltüntetett vámnyilvántartási szám (a továbbiakban: VPID szám) szolgál.
43. §
(1) Kezességet az vállalhat, aki rendelkezik VPID számmal és a vámhatóság által a (3) bekezdésben meghatározott feltételekkel kiadott érvényes kezességvállalási engedéllyel.
(2) A kezességvállalási engedély kiadására a 17. számú Vámhivatal az illetékes.
(2) A kezességvállalási engedély kiadására a 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal az illetékes.
(2) A kezességvállalási engedély kiadására a NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága (a továbbiakban: KAVIG) az illetékes.
(3) A vámhatóság az engedélyt annak a kérelmezőnek adja ki, aki
a) megbízható vámadós,
b) biztosítékot nyújt bankgarancia, biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény (a továbbiakban; biztosítói kötelezvény) vagy készpénz formájában, és
b) biztosítékot nyújt bankgarancia, banki fedezetigazolás biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény (a továbbiakban: biztosítói kötelezvény) vagy készpénz formájában, és
c) kérelméhez csatolja a társaság képviseletére jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát.
c) kérelméhez csatolja a társaság képviseletére jogosult személy(ek) hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy cégbírósághoz benyújtott ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát.
44. §
(1) Az engedélyben meg kell határozni - a nyújtott biztosítékkal összhangban - a kezességgel összességében vállalható legmagasabb összeghatárt, valamint az engedély érvényességi idejét. A vámhatóság az engedély kiadásának feltételeit bármikor vizsgálhatja, de évente egyszer köteles azt ellenőrizni.
(2) A vámhatóság megtagadhatja az engedély megadását, ha az engedély kiadása vámérdeket veszélyeztet.
45. §
(1) Kezességet csak írásban, ideértve a telefaxot is, az 1. számú mellékletben meghatározott kezességi nyilatkozattal lehet vállalni. A telefaxon adott kezességi nyilatkozat esetén az okmány eredeti példányát a vámhivatal részére három napon belül igazoltan el kell juttatni.
(1) Kezességet csak írásban, ideértve a telefaxot is, az 1. számú mellékletben meghatározott kezességi nyilatkozattal lehet vállalni. A telefaxon adott kezességi nyilatkozat esetén az okmány eredeti példányát a vám- és pénzügyőri hivatal részére három napon belül igazoltan el kell juttatni.
(1) Kezességet csak írásban, ideértve a telefaxot is, az 1. számú mellékletben meghatározott kezességi nyilatkozattal lehet vállalni. A telefaxon adott kezességi nyilatkozat esetén az okmány eredeti példányát az alsó fokú vámszerv részére három napon belül igazoltan el kell juttatni.
(1) Kezességet - a 46/A. §-ban foglaltak sérelme nélkül - csak írásban, ideértve a telefaxot is, az 1. számú mellékletben meghatározott kezességi nyilatkozattal lehet vállalni. A telefaxon adott kezességi nyilatkozat esetén az okmány eredeti példányát az alsó fokú vámszerv részére három napon belül igazoltan el kell juttatni.
(1) Kezességet - a 46/A. §-ban foglaltak sérelme nélkül - csak írásban, ideértve a telefaxot is, az 1. számú mellékletben meghatározott kezességi nyilatkozattal lehet vállalni. A telefaxon adott kezességi nyilatkozat esetén az okmány eredeti példányát a vámszerv részére három napon belül igazoltan el kell juttatni.
(2) A kezességi nyilatkozatot csak abban az esetben lehet elfogadni, ha azt a 43. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott személy aláírta, továbbá a kezességi engedélyben meghatározott és a terheléssel csökkentett összeghatár nem kerül átlépésre.
46. §
(1) Amennyiben a kezességi nyilatkozatot a vámhivatal elfogadja, azt bevonja, és a kezességvállalási engedélyhez nyújtott biztosítékból a kezességi nyilatkozatban vállalt összeget elkülönítetten kezeli.
(1) Amennyiben a kezességi nyilatkozatot a vám- és pénzügyőri hivatal elfogadja, azt bevonja, és a kezességvállalási engedélyhez nyújtott biztosítékból a kezességi nyilatkozatban vállalt összeget elkülönítetten kezeli.
(1) Amennyiben a kezességi nyilatkozatot az alsó fokú vámszerv elfogadja, azt bevonja, és a kezességvállalási engedélyhez nyújtott biztosítékból a kezességi nyilatkozatban vállalt összeget elkülönítetten kezeli.
(1) Amennyiben a kezességi nyilatkozatot a vámszerv elfogadja, azt bevonja, és a kezességvállalási engedélyhez nyújtott biztosítékból a kezességi nyilatkozatban vállalt összeget elkülönítetten kezeli.
(2) Ha a vámkódex 199. Cikke (1) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike bekövetkezik, a vámhivatal felszabadítja a kezességi nyilatkozat alapján elkülönített összeget, és a kezességi nyilatkozat ügyfél példányát a vámhivatal záradékával késedelem nélkül visszaadja a kezességet nyújtónak.
(2) Ha a vámkódex 199. Cikke (1) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike bekövetkezik, a vám- és pénzügyőri hivatal felszabadítja a kezességi nyilatkozat alapján elkülönített összeget, és a kezességi nyilatkozat ügyfél példányát a vám- és pénzügyőri hivatal záradékával késedelem nélkül visszaadja a kezességet nyújtónak.
(2) Ha a vámkódex 199. Cikke (1) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike bekövetkezik, az alsó fokú vámszerv felszabadítja a kezességi nyilatkozat alapján elkülönített összeget, és a kezességi nyilatkozat ügyfél példányát az alsó fokú vámszerv záradékával késedelem nélkül visszaadja a kezességet nyújtónak.
(2) Ha a vámkódex 199. Cikke (1) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike bekövetkezik, a vámszerv felszabadítja a kezességi nyilatkozat alapján elkülönített összeget, és a kezességi nyilatkozat ügyfél példányát a vámszerv záradékával késedelem nélkül visszaadja a kezességet nyújtónak.
(3) A kezességi nyilatkozatot vissza kell adni, ha ugyanaz, vagy egy másik kezes a nyilatkozatával új kötelezettségi viszonyt alapoz meg, és a kezes kifejezetten megerősíti, hogy azért a tartozásért is helyt áll, amely a kötelezettségi viszony kezdetén is fennállt.
(4) A kezesség felmondása esetén a nyilatkozatot akkor kell visszaadni, ha a biztosíték nyújtására kötelezett új biztosítékot nyújt vagy a (2) bekezdésben meghatározott eset bekövetkezik.
46/A. §
(1) Ha a 66/A. § szerinti elektronikus árunyilatkozatot beküldő képviselő és a kezességet vállaló személye megegyezik, a kezességi nyilatkozatot nem kell a 45. § (1) bekezdése szerint eredetben benyújtani, ha feltüntetik a vámáru-nyilatkozaton a kezességvállalási engedély számát.
(2) Az (1) bekezdés szerint beküldött elektronikus árunyilatkozatot egyúttal az 1. számú mellékletben meghatározott kezességi nyilatkozatban foglalt kötelezettségeket tartalmazó nyilatkozatnak is kell tekinteni (elektronikus kezesség), melynek elfogadásáról és a kezesség alapján vámbiztosítékként elfogadott összegről az alsó fokú vámszerv elektronikus üzenetben értesíti az elektronikus árunyilatkozatot beküldő nyilatkozattevőt.
(2) Az (1) bekezdés szerint beküldött elektronikus árunyilatkozatot egyúttal az 1. számú mellékletben meghatározott kezességi nyilatkozatban foglalt kötelezettségeket tartalmazó nyilatkozatnak is kell tekinteni (elektronikus kezesség), melynek elfogadásáról és a kezesség alapján vámbiztosítékként elfogadott összegről a vámszerv elektronikus üzenetben értesíti az elektronikus árunyilatkozatot beküldő nyilatkozattevőt.
(3) Az (1) bekezdés szerint kezességet vállaló az elektronikus árunyilatkozat benyújtásával elfogadja, hogy a vámhatóság által a vámeljáráshoz kapcsolódóan megkövetelt biztosíték összege kerül a kezességvállalási engedélyhez nyújtott biztosítékból elkülönítésre.
(4) A (2) bekezdés szerinti kezességvállalás alapján elkülönített biztosítékösszeg 46. § (2) bekezdése alkalmazásával történt felszabadításáról az alsó fokú vámszerv elektronikus értesítést küld az elektronikus árunyilatkozatot beküldő nyilatkozattevő részére.
(4) A (2) bekezdés szerinti kezességvállalás alapján elkülönített biztosítékösszeg 46. § (2) bekezdése alkalmazásával történt felszabadításáról a vámszerv elektronikus értesítést küld az elektronikus árunyilatkozatot beküldő nyilatkozattevő részére.
(5) A 46. § (3) és (4) bekezdése az elektronikus kezesség tekintetében nem alkalmazható.
(6) Indokolt esetben az alsó fokú vámszerv megkövetelheti, hogy az elektronikus árunyilatkozatot beküldő a (2) bekezdés alapján vállalt kezesség esetén a kezességi nyilatkozatot eredetben, az 1. számú mellékletben meghatározott formában is nyújtsa be részére.
(6) Indokolt esetben a vámszerv megkövetelheti, hogy az elektronikus árunyilatkozatot beküldő a (2) bekezdés alapján vállalt kezesség esetén a kezességi nyilatkozatot eredetben, az 1. számú mellékletben meghatározott formában is nyújtsa be részére.
47. §   A vámkódex 199. Cikkében foglaltak sérelme nélkül, a jövedéki adóra nyújtott biztosítékrész akkor szabadítható fel, ha a jövedéki terméket adóraktárba igazoltan betárolták, vagy adómentes felhasználó üzemében, raktárában igazoltan átvették.
47. §
(1) A vámkódex 199. cikkében foglaltak sérelme nélkül, a szabad forgalomba bocsátás során a jövedéki adóra nyújtott biztosítékrész az áru kiadásával egyidejűleg felszabadítható, amennyiben az importáló a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény szerinti adóraktár-engedélyes, adómentes felhasználó, felhasználói engedélyes vagy bejegyzett feladó.
(2) Az (1) bekezdésben említett vámeljárás során az importálónak nem kell a jövedéki adórészre biztosítékot nyújtania, amennyiben rendelkezik:
a) az EK végrehajtási rendelet 14a. cikk (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti engedélyezett gazdálkodói tanúsítvánnyal és annak számát feltünteti a vámáru-nyilatkozaton,
b) általános forgalmi adó biztosítása alóli mentességről szóló vámhatósági engedéllyel, vagy
c) általános forgalmi adó önadózással történő teljesítésére vonatkozó vámhatósági engedéllyel.
48. §
(1) A TC32 Egyedi garanciajegy kibocsátására vonatkozó engedélyhez benyújtott kezességvállalási okmányt az engedélyező vámhivatal akkor fogadja el, ha a kérelmező:
a) egy időben legalább 3000 darab egyedi garanciajegyet kíván kibocsátani a közösségi/egységes árutovábbítási eljáráshoz való felhasználásra, és
b) az egy időben biztosítani vállalt tartozás 52-ed részére a Közösségben bejegyzett bank vagy biztosító kötelezettségvállalását bemutatja.
(1) A TC32 Egyedi garanciajegy kibocsátására vonatkozó engedélyhez benyújtott kezességvállalási okmányt az engedélyező vám- és pénzügyőri hivatal akkor fogadja el, ha a kérelmező:
a) egy időben legalább 3000 darab egyedi garanciajegyet kíván kibocsátani a közösségi/egységes árutovábbítási eljáráshoz való felhasználásra, és
b) az egy időben biztosítani vállalt tartozás 52-ed részére a Közösségben bejegyzett bank vagy biztosító kötelezettségvállalását bemutatja.
(1) A TC32 Egyedi garanciajegy kibocsátására vonatkozó engedélyhez benyújtott kezességvállalási okmányt az engedélyező alsó fokú vámszerv akkor fogadja el, ha a kérelmező:
a) egy időben legalább 3000 darab egyedi garanciajegyet kíván kibocsátani a közösségi/egységes árutovábbítási eljáráshoz való felhasználásra, és
b) az egy időben biztosítani vállalt tartozás 52-ed részére a Közösségben bejegyzett bank vagy biztosító kötelezettségvállalását bemutatja.
(1) A TC32 Egyedi garanciajegy kibocsátására vonatkozó engedélyhez benyújtott kezességvállalási okmányt az engedélyező vámszerv akkor fogadja el, ha a kérelmező:
a) egy időben legalább 3000 darab egyedi garanciajegyet kíván kibocsátani a közösségi/egységes árutovábbítási eljáráshoz való felhasználásra, és
b) az egy időben biztosítani vállalt tartozás 52-ed részére a Közösségben bejegyzett bank vagy biztosító kötelezettségvállalását bemutatja.
(2) Az engedélyt kiadó vámhivatal korlátozhatja az egy időben felhasználható TC32 Egyedi garanciajegyek számát.
(2) Az engedélyt kiadó vám- és pénzügyőri hivatal korlátozhatja az egy időben felhasználható TC32 Egyedi garanciajegyek számát.
(2) Az engedélyt kiadó alsó fokú vámszerv korlátozhatja az egy időben felhasználható TC32 Egyedi garanciajegyek számát.
(2) Az engedélyt kiadó vámszerv korlátozhatja az egy időben felhasználható TC32 Egyedi garanciajegyek számát.
49. §
(2) Amennyiben az ügyfél a bankgaranciát vagy a biztosítási kötelezvényt külföldi hitelintézet vagy biztosító által vállalt bankgarancia, vagy biztosítói kötelezvény formájában nyújtja, csatolnia kell annak hiteles magyar fordítását is.
(2) Amennyiben az ügyfél a bankgaranciát, banki fedezetigazolást vagy a biztosítási kötelezvényt külföldi hitelintézet vagy biztosító által vállalt bankgarancia, banki fedezetigazolás vagy biztosítói kötelezvény formájában nyújtja, csatolnia kell annak hiteles magyar fordítását is. A bankgarancia, banki fedezetigazolás vagy a biztosítási kötelezvény hiteles magyar fordítása akkor is megkövetelhető, ha azt másik tagállamban kiadandó olyan egységes engedélyhez nyújtották be, melyek használatát ki kívánják terjeszteni Magyarországra.
(3) A bankgaranciának a vámhatóság által elfogadható formáját a Vám- és Pénzügyőrség a honlapján teszi közzé.
(3) A bankgaranciának a vámhatóság által elfogadható formáját a NAV a honlapján teszi közzé.
50. §
(1) A vámhatóság csak olyan vámbiztosítékot fogad el, amely a felmerült vagy felmerülő vám és a Vtv. 1. §-a (3) bekezdésének 12. pontja szerinti nem közösségi adó és díj teljes összegére - a Vtv. 48. §-ának (2)-(3) bekezdésében és az e § (2) bekezdésben foglalt eset kivételével - fedezetet nyújt.
(1) A vámhatóság csak olyan vámbiztosítékot fogad el, amely a felmerült vagy felmerülő vám és a nem közösségi adó és díj teljes összegére - a Vtv. 48. § (2) és (3) bekezdésében foglalt eset kivételével - fedezetet nyújt.
(3) A vámraktárban végzett átmeneti megőrzés esetén az átmeneti megőrzésben lévő árura - ide nem értve a (2) bekezdésben foglalt esetet - a vámraktári tevékenységhez nyújtott vámbiztosíték szolgál fedezetül, amennyiben az ügyfél által nyújtott biztosíték az átmeneti megőrzésre szóló kötelezettséget is tartalmazza.
(3) A vámraktárban végzett átmeneti megőrzés esetén az átmeneti megőrzésben lévő árura a vámraktári tevékenységhez nyújtott vámbiztosíték szolgál fedezetül, amennyiben az ügyfél által nyújtott biztosíték az átmeneti megőrzésre szóló kötelezettséget is tartalmazza.
(4) A vámhatóság az általa elfogadott vámbiztosítékoknak a vámjogszabályokban foglalt célok biztosítása érdekében köteles olyan ellenőrzési rendszert működtetni, amely a biztosítéknyújtás és felszabadítás folyamatát kezeli.
(5) A 2005. évi XXVI. törvénnyel módosított 1992. évi LXXIV. törvény 46. § (2) bekezdésének a) pontjában rögzítettek alapján keletkező vámbiztosíték nyújtási kötelezettséget a módosítás hatálybalépése előtt vámraktárba betárolt áruk esetében 2005. augusztus 1-jéig kell teljesíteni, amennyiben az áruk kitárolása eddig az időpontig nem történt meg.
50/A. §   A Vtv. 48. §-ának (2) bekezdése szerinti biztosítéknyújtás alóli mentességet, illetve a (3) bekezdés szerinti biztosítéknyújtási kedvezményt az említett rendelkezésekben meghatározott feltételek fennállása esetén a tárgyévet követő év június 30-ig megadottnak kell tekinteni.

VII. KÖZVETLEN KÖZÖSSÉGI BEVÉTELI SZÁMLÁK, VALAMINT A VÁMHATÓSÁG ÁLTAL VEZETETT BEVÉTELI SZÁMLÁK NYILVÁNTARTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI

51. §
(1) A vámhatóságnál nyilvántartott, de téves bevételi számlára és/vagy azonosíthatatlanul - ideértve a túlfizetést is - történt befizetést addig meg nem fizetettnek kell tekinteni, ameddig a vámadós a tartozást előíró vámhatóságtól a befizetés számlák közötti átvezetését és/vagy azonosítását nem kéri, függetlenül attól, hogy a fizetés egyébként határidőben történt. Ez esetben a vámhatóság az adós rendelkezése alapján a számlák közötti átvezetésről és/vagy azonosításról kamatmentesen intézkedik.
(2) Amennyiben előírás nélküli téves befizetés történt, úgy a befizető kérelmére a befizető székhelye szerint illetékes fővámhivatal intézkedik a visszautalás iránt. Magyarországi székhely hiányában a kérelem elbírálására a 17. számú Vámhivatal illetékes.
(2) Amennyiben előírás nélküli téves befizetés történt, úgy a befizető kérelmére a befizető székhelye szerint illetékes megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal intézkedik a visszautalás iránt. Magyarországi székhely hiányában a kérelem elbírálására a 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal illetékes.
(2) Amennyiben előírás nélküli téves befizetés történt, úgy a befizető kérelmére a befizető székhelye szerint illetékes megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal intézkedik a visszautalás iránt. Magyarországi székhely hiányában a kérelem elbírálására a KAVIG illetékes.
(2) Amennyiben előírás nélküli téves befizetés történt, úgy a befizető kérelmére a befizető székhelye szerint illetékes alsó fokú vámszerv intézkedik a visszautalás iránt. Magyarországi székhely hiányában a kérelem elbírálására a KAVIG illetékes.
(3) A tíz euró vagy azt meghaladó túlfizetés esetén, vagy ha a befizetési bizonylatból nem állapítható meg a befizetés rendeltetése, kérelemre a számlavezető vámszerv a fennmaradó összeget köteles elszámolni a vámadós korábbi tartozásaira. Először a vámot, majd a nem közösségi adót és díjat és egyéb kötelező befizetést számolja el.
(3) A tíz euró vagy azt meghaladó túlfizetés esetén, vagy ha a befizetési bizonylatból nem állapítható meg a befizetés rendeltetése, kérelemre a vámszerv a fennmaradó összeget köteles elszámolni a vámadós korábbi tartozásaira. Először a vámot, majd a nem közösségi adót és díjat és egyéb kötelező befizetést számolja el.
(4) A vámhivatal által kiszabott, illetve visszautalandó, jogcímenként kis összegű, tíz eurónál kevesebb vámot, nem közösségi adót és díjat nem kell megfizetni, illetve visszafizetni. Az így meg nem fizetett összeget a vámigazgatási eljárással egyidejűleg törölni kell, a vissza nem térítendő összeget pedig bevételként köteles elszámolni a vámhivatal. Nem kell megfizetni továbbá, illetve visszafizetni azt a tíz euró alatti, nem közösségi adó- és díjkülönbözetet, valamint visszafizetni azt a tíz euró alatti vámtúlfizetést, amely az egy határozatban kiszabott és megfizetett összeg különbségéből keletkezett. Az így keletkezett tartozást a vámhivatal utólag törli, a túlfizetést pedig a számlavezető vámszerv köteles bevételként adónemenként belső bizonylattal előírni és elszámolni. A vámtartozás különbözetét akkor is meg kell fizetni, ha az tíz eurónál kevesebb.
(4) A vám- és pénzügyőri hivatal által kiszabott, illetve visszautalandó, jogcímenként kis összegű, tíz eurónál kevesebb vámot, nem közösségi adót és díjat - kivéve a jövedéki termék után kiszabott nem közösségi adót és díjat - nem kell megfizetni, illetve visszafizetni. Az így meg nem fizetett összeget a vámigazgatási eljárással egyidejűleg törölni kell, a vissza nem térítendő összeget pedig bevételként köteles elszámolni a vám- és pénzügyőri hivatal. Nem kell megfizetni továbbá, illetve visszafizetni azt a tíz euró alatti, nem közösségi adó- és díjkülönbözetet, valamint visszafizetni azt a tíz euró alatti vámtúlfizetést, amely az egy határozatban kiszabott és megfizetett összeg különbségéből keletkezett. Az így keletkezett tartozást a vám- és pénzügyőri hivatal utólag törli, a túlfizetést pedig a számlavezető vámszerv köteles bevételként adónemenként belső bizonylattal előírni és elszámolni. A vámtartozás különbözetét akkor is meg kell fizetni, ha az tíz eurónál kevesebb.
(4) A vámszerv által kiszabott, illetve visszautalandó, jogcímenként kis összegű, tíz eurónál kevesebb vámot, nem közösségi adót és díjat - kivéve a jövedéki termék után kiszabott nem közösségi adót és díjat - nem kell megfizetni, illetve visszafizetni. Az így meg nem fizetett összeget a vámigazgatási eljárással egyidejűleg törölni kell, a vissza nem térítendő összeget pedig bevételként köteles elszámolni a vámszerv. Nem kell megfizetni továbbá, illetve visszafizetni azt a tíz euró alatti, nem közösségi adó- és díjkülönbözetet, valamint visszafizetni azt a tíz euró alatti vámtúlfizetést, amely az egy határozatban kiszabott és megfizetett összeg különbségéből keletkezett. Az így keletkezett tartozást a vámszerv utólag törli, a túlfizetést pedig köteles bevételként adónemenként belső bizonylattal előírni és elszámolni.
(5) Az (1)-(2) bekezdés alapján a pénzösszeg visszafizetését a vámhatóság a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül kamatmentesen teljesítheti.
(6) A végrehajtásból vagy az áru értékesítéséből befolyt összeget a (3) bekezdésben foglaltak alkalmazásával kell elszámolni a vámadós tartozásaira.
(7) A vámhivatal megkövetelheti, hogy a vám és nem közösségi adók és díjak megfizetését az adós - a pénzforgalmi bizonylat eredeti példányának bemutatásával - igazolja.
(7) A vám- és pénzügyőri hivatal megkövetelheti, hogy a vám és nem közösségi adók és díjak megfizetését az adós - a pénzforgalmi bizonylat eredeti példányának bemutatásával - igazolja.
(7) Az alsó fokú vámszerv megkövetelheti, hogy a vám és nem közösségi adók és díjak megfizetését az adós - a pénzforgalmi bizonylat eredeti példányának bemutatásával - igazolja.
(8) A vám, valamint a nem közösségi adók és díjak megfizetésére szolgáló és azt igazoló okmányoknak a pénzforgalomról szóló külön jogszabályban meghatározott adatokon túl, tartalmazniuk kell a vámadós:
a) VPID számát, adószámát vagy adóazonosító jelét, külföldi személy esetében a személyi okmány számát,
b) a terhelendő számla számát,
c) az átvevő hitelintézet adatait,
d) a vámszervezet központi szerve bevételi számlaszámát,
e) a fizetendő összeget,
f) a befizetés vagy terhelés dátumát, valamint
g) a fizetési kötelezettséget megállapító határozat számát.
(9) A befizetési bizonylatnak nem kell tartalmaznia a (8) bekezdés e) és g) pontjában foglalt adatokat, ha a halasztott vámfizetésről szóló engedélye - az ügyfél kérelmére - az összevont fizetés lehetőségét tartalmazza.
(10) A számlavezető vámszerv a vámadós javára keletkezett visszafizetéseket csak a nála bejelentett bankszámlákra, vagy bankszámlával nem rendelkező személy esetén annak bejelentett lakcímére utalhatja vissza.
(10) A számlavezető vámszerv a vámadós javára keletkezett visszafizetéseket csak a nála bejelentett fizetési számlákra, vagy fizetési számlával nem rendelkező személy esetén annak bejelentett lakcímére fizetési számláról történő készpénz-kifizetésként utalhatja vissza.
(10) A vámszerv a vámadós javára keletkezett visszafizetéseket csak a nála bejelentett fizetési számlákra, vagy fizetési számlával nem rendelkező személy esetén annak bejelentett lakcímére fizetési számláról történő készpénz-kifizetésként utalhatja vissza.
52. §
(1) A vámhatóság által kezelt államháztartási bevételi számlák felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) A vámhatóság által kezelt államháztartási bevételi számlák kettős könyvvitelét biztosító számlarendet a számlavezető szervek részére - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. §-a értelmében, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet figyelembevételével - az országos parancsnok utasításban határozza meg.
(3) A vámhatóság szervei az általuk kezelt bevételi számlák vezetését, valamint a beszámolási kötelezettségüket a számlarend alapján végzik.
(4) A Vám- és Pénzügyőrség Számlavezető Parancsnokságának az államháztartási bevételi számlák forgalmáról
a) havonta pénzforgalmi jelentést,
b) negyedévenként főkönyvi kivonatot,
c) az év végi zárást követően főkönyvi kivonatot, zárómérleget és a kintlévőségekről a főkönyvi kivonattal egyező adósleltárt
kell készíteni a számviteli törvényben meghatározott szabályok szerint.
52. §   A NAV vámszerve által kezelt államháztartási számlák a NAV internetes honlapján kerülnek közzétételre.
53. §
(1) Az ügyfél a folyószámlán található rendezetlen tételeinek egyeztetése érdekében két példányban a 3. számú melléklet szerinti Korrekciós Bizonylatot köteles benyújtani a vámhatósághoz. A benyújtott Korrekciós Bizonylat a számla feletti rendelkezésnek minősül.
(1) Az ügyfél a folyószámlán található rendezetlen tételeinek egyeztetése érdekében egy példányban a 3. melléklet szerinti Folyószámla Feletti Rendelkezés Bizonylatot köteles benyújtani a vámhatósághoz. A benyújtott Folyószámla Feletti Rendelkezés Bizonylat a számla feletti rendelkezésnek minősül.
(1) Az ügyfél a folyószámlán található rendezetlen tételeinek egyeztetése érdekében egy példányban a 3. számú melléklet szerinti Folyószámla Feletti Rendelkezés Bizonylatot köteles benyújtani a vámhatósághoz a (3) bekezdésben foglaltak kivételével. A benyújtott Folyószámla Feletti Rendelkezés Bizonylat a számla feletti rendelkezésnek minősül.
(2) A vámhatóság a számla rendezésének elvégzése után a Korrekciós Bizonylatot igazolja, és annak egyik példányát az ügyfélnek visszaküldi.
(2) A vámhatóság a számla rendezésének elvégzése után a Korrekciós Bizonylat egy példányának a megküldésével igazolja az ügyfélnek a folyószámla művelet végrehajtását.
(3) Átalakulás esetén a vámhatóság a jogelőd folyószámlájának adatait a jogutód folyószámlájára hivatalból vezeti át.
54. §   A közölt vámösszeg és nem közösségi adók és díjak megfizetésének időpontja az a nap, amikor a teljes összeg az előírásnak megfelelően a Vám- és Pénzügyőrség által kezelt államháztartási számlán jóváírásra került. A pénzintézet és a Vám- és Pénzügyőrség megállapodást köthet a készpénzben megfizetett vámbiztosíték, a vám és a nem közösségi adók és díjak Magyar Államkincstáron át történő összevont átutalás teljesítéséről.
54. §   A közölt vámösszeg és nem közösségi adók és díjak megfizetésének időpontja az a nap, amikor a teljes összeg az előírásnak megfelelően a Vám- és Pénzügyőrség által kezelt államháztartási számlán jóváírásra került. A pénzintézet és a Vám- és Pénzügyőrség megállapodást köthet a készpénzben megfizetett vámbiztosíték, a vám és a nem közösségi adók és díjak Magyar Államkincstáron át történő összevont átutalásának teljesítéséről.
54. §   A közölt vámösszeg és nem közösségi adók és díjak megfizetésének időpontja az a nap, amikor a teljes összeg az előírásnak megfelelően a NAV által kezelt államháztartási számlán jóváírásra került. A pénzintézet és a NAV megállapodást köthet a készpénzben megfizetett vámbiztosíték, a vám és a nem közösségi adók és díjak Magyar Államkincstáron át történő összevont átutalásának teljesítéséről.
54. §
(1) A közölt vámösszeg és nem közösségi adók és díjak megfizetésének időpontja az a nap, amikor a teljes összeg az előírásnak megfelelően a NAV által kezelt államháztartási számlán jóváírásra került. A fizetési szolgáltató és a NAV megállapodást köthet a készpénzben megfizetett vámbiztosíték, a vám és a nem közösségi adók és díjak Magyar Államkincstáron át történő összevont átutalásának teljesítéséről.
(2) A vámhatóság hatáskörébe tartozó közvetlen közösségi bevételi számlát érintő nyilvántartás vezetése során a Vtv. 52. § (1) bekezdése szerinti átutalással történő teljesítésnek kell érteni a vámhatósághoz teljesítendő befizetések vonatkozásában jogszabályban meghatározott elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren keresztül átutalással történő elektronikus fizetést is, valamint bankkártya felhasználásával történő teljesítésnek kell érteni a jogszabályban meghatározott, az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren keresztül POS terminál útján történő bankkártyás fizetést.
(3) A Vtv. 52/A. § (1) bekezdésében meghatározott befizetés akkor minősül nyilvántartottnak, ha az (1) bekezdés szerint jóváhagyásra került.

VII/A. A FIZETÉSI HALASZTÁS ÉS A RÉSZLETFIZETÉS ENGEDÉLYEZÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI

54/A. §
(1) A Vtv. 54/A. § (1) bekezdése szerinti fizetési könnyítés esetében a vámhatóság
a) részletfizetést maximum 12 hónapra,
b) fizetéshalasztást maximum 6 hónapra
engedélyezhet.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerint engedélyezett részletfizetés esetén a befolyó összegekből először a vámot teljes összegében, majd ezt követően esedékességi sorrendben a nem közösségi adó és díj tartozást, valamint az EK végrehajtási rendelet 519. cikke szerinti kiegyenlítő kamat tartozást kell kiegyenlíteni. Azonos esedékességi dátum esetén a befizetett összegeket a tartozás arányában kell elszámolni.
(3) Az engedélyezés során az 56. § (2) bekezdés d) és e) pontjában foglalt feltételeket a Magyarországon letelepedett kérelmező esetében a vámhatóság saját közhiteles hatósági nyilvántartásai alapján, valamint a Vtv. 1. § (4) bekezdésében foglaltak szerint vizsgálja.

VIII. A HITELKAMAT FELSZÁMÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI

55. §
(1) A hitelkamat felszámításának módszere fizetéshalasztás esetén:
   
  fizetéshalasztásban részesített tőke
Fizetendő kamat = x jegybanki alapkamat x napok száma
  100 x 365
(2) A hitelkamat felszámításának módszere részletfizetés esetén megegyezik az (1) bekezdésben foglalttal azzal az eltéréssel, hogy a fizetendő kamat összegét - a részletek gyakoriságától függően - havi vagy negyedéves időtartamokra előre külön-külön kell megállapítani úgy, hogy a részletfizetésben részesített tőke összege a második részlettől kezdődően a korábban fizetett tőke összegével csökken, a napok száma pedig havi törlesztésnél a hónap napjainak számával, negyedéves törlesztésnél a negyedév napjainak számával egyezik meg.
(3) A felszámított hitelkamatot a tőke törlesztésével egyidejűleg kell teljesíteni. Amennyiben az adós a kedvezmény feltételeit vagy az esedékes részletek befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás járulékaival együtt egy összegben azonnal esedékessé válik.
56. §
(1) A hitelkamat felszámításának mellőzésére akkor kerülhet sor, ha annak megfizetése a kérelmező tevékenységének folyamatosságát súlyosan veszélyeztetné.
(2) A kérelmező a tevékenysége folyamatosságának súlyos veszélyeztetése vizsgálatához köteles benyújtani
a) a tárgyévet megelőző három évre vonatkozó auditált mérleget a mérlegbeszámolóval,
b) a tárgyévre vonatkozó kimutatást a szállító- és vevőállományról, az egyéb befektetésekről és részesedésekről, a megelőző három évre vonatkozó vagyonváltozásáról,
c) a 30, 60 és 90 napos, továbbá a folyamatban lévő peresített követelésállomány kimutatását,
d) igazolást arra vonatkozóan, hogy adó-, társadalombiztosítási és helyi adó tartozása nincs, amennyiben van, a tartozások átütemezéséről szóló megállapodást,
e) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy folyik-e a kérelmező ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás.
(2) Az (1) bekezdéssel, valamint a vámkódex 229. cikkében foglalt fizetési könnyítéssel, a Vtv. 7/L. §-ában foglalt fizetéshalasztással, részletfizetéssel összefüggésben a kérelmező a tevékenysége folyamatosságának súlyos veszélyeztetése vizsgálatához köteles benyújtani
a) a tárgyévet megelőző három évre vonatkozó auditált mérleget a mérlegbeszámolóval,
b) a tárgyévre vonatkozó kimutatást a szállító- és vevőállományról, az egyéb befektetésekről és részesedésekről, a megelőző három évre vonatkozó vagyonváltozásáról,
c) a 30, 60 és 90 napos, továbbá a folyamatban lévő peresített követelésállomány kimutatását,
d) igazolást arra vonatkozóan, hogy adó-, társadalombiztosítási és helyi adó tartozása nincs, amennyiben van, a tartozások átütemezéséről szóló megállapodást,
d) igazolást arra vonatkozóan, hogy adó-, társadalombiztosítási és helyi adó tartozása nincs, amennyiben van, a tartozások átütemezéséről szóló megállapodást, kivéve, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmező szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban,
e) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy folyik-e a kérelmező ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás.
e) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy folyik-e a kérelmező ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési vagy kényszervégelszámolási eljárás.
(2) A kérelmező az (1) bekezdés szerinti tevékenysége folyamatosságának súlyos veszélyeztetése vizsgálatához, a Vtv. 54/A. § szerinti fizetési könnyítéssel, valamint a Vtv. 55. § (2) bekezdésében foglaltakkal összefüggésben köteles benyújtani
a) a tárgyévet megelőző három évre vonatkozó auditált mérleget a mérlegbeszámolóval,
b) a tárgyévre vonatkozó kimutatást a szállító- és vevőállományról, az egyéb befektetésekről és részesedésekről, a megelőző három évre vonatkozó vagyonváltozásáról,
c) a 30, 60 és 90 napos, továbbá a folyamatban lévő peresített követelésállomány kimutatását,
d) igazolást arra vonatkozóan, hogy adó-, társadalombiztosítási és helyi adó tartozása nincs, amennyiben van, a tartozások átütemezéséről szóló megállapodást, kivéve, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmező szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban,
e) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy folyik-e a kérelmező ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési vagy kényszervégelszámolási eljárás.
(3) A természetes személy szociális nehézségének vizsgálatához az illetékes vámhatóság a kérelemben felhozott indokok igazolására szólítja fel az adóst, és a szociális körülmények feltárása érdekében megkeresheti az illetékes helyi önkormányzatot.
(3) A természetes személy szociális nehézségének vizsgálatához az illetékes vámhatóság a kérelemben felhozott indokok igazolására szólítja fel a kérelmezőt, és a szociális körülmények feltárása érdekében megkeresheti az illetékes helyi önkormányzatot.
(3) A természetes személy szociális nehézségének vizsgálatához a vámhatóság a kérelemben felhozott indokok igazolására szólítja fel a kérelmezőt, és a szociális körülmények feltárása érdekében megkeresheti a helyi önkormányzatot.

VIII/A. A KORREKCIÓS PÓTLÉK FELSZÁMÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI

56/A. §
(1) A Vtv. 61/B. § (4) bekezdése szerinti korrekciós pótlék felszámítása során fizetendő pótlék összegét napi pótlékszámítással kell megállapítani. A napi pótlék mértékét 3 tizedesjegy pontossággal, kerekítés nélkül kell a felszámítás napján érvényes jegybanki alapkamat 365-öd részében meghatározni.
(1) A Vtv. 61/B. § (4) bekezdése szerinti korrekciós pótlék felszámítása során fizetendő pótlék összegét napi pótlékszámítással kell megállapítani. A napi pótlék mértékét 3 tizedesjegy pontossággal, kerekítés nélkül kell a kérelem benyújtásának napján érvényes jegybanki alapkamat 365-öd részében meghatározni.
(2) A Vtv. 61/B. § (5) bekezdése szerinti korrekciós pótlék felszámításának alapjául szolgáló kamatlábat úgy kell meghatározni, hogy az árukiadást követően eltelt napok számát csökkenteni kell kilencvennel, majd azt elosztva harminccal az eredményt a legközelebbi egész számhoz lefelé kell kerekíteni és azt 0,25-tel megszorozva hozzá kell adni a felszámítás napján érvényes jegybanki alapkamathoz. A fizetendő korrekciós pótlék összegét ezt követően napi pótlékszámítással kell megállapítani. A napi pótlék mértékét 3 tizedesjegy pontossággal, kerekítés nélkül kell az e bekezdés szerint számított kamatláb 365-öd részében meghatározni.
(2) A Vtv. 61/B. § (5) bekezdése szerinti korrekciós pótlék felszámításának alapjául szolgáló kamatlábat úgy kell meghatározni, hogy a vámáru-nyilatkozat elfogadását követően eltelt napok számát csökkenteni kell kilencvennel, majd azt elosztva harminccal az eredményt a legközelebbi egész számhoz felfelé kell kerekíteni és azt 0,25-tel megszorozva hozzá kell adni a kérelem benyújtásának napján érvényes jegybanki alapkamathoz. A fizetendő korrekciós pótlék összegét ezt követően napi pótlékszámítással kell megállapítani. A napi pótlék mértékét 3 tizedesjegy pontossággal, kerekítés nélkül kell az e bekezdés szerint számított kamatláb 365-öd részében meghatározni.
(3) A fizetendő korrekciós pótlék összegét, függően attól, hogy a Vtv. 61/B. § (4) vagy (5) bekezdése alapján kerül felszámításra, az (1) vagy (2) bekezdés szerint kiszámított napi kamat alkalmazásával száz forintra kerekítve kell meghatározni. Ennek értelmében a fizetendő korrekciós pótlék a közölt fizetési kötelezettség összegének, a napi kamatnak és a kamatköteles napoknak a szorzata.
(4) A korrekciós pótlék felszámításának mellőzésére akkor kerülhet sor, ha annak megfizetése a kérelmező tevékenységének folyamatosságát súlyosan veszélyeztetné.
(5) A korrekciós pótlék felszámításának mellőzését az adósnak a vámáru-nyilatkozat módosítására irányuló kérelmében kell indítványoznia. A tevékenysége folyamatosságának súlyos veszélyeztetése vizsgálatához a kérelmező az 56. § (2) és (3) bekezdésében foglalt dokumentumokat köteles benyújtani, azzal az eltéréssel, hogy az 56. § (2) bekezdés d) és e) pontjában foglalt feltételeket a Magyarországon letelepedett kérelmező esetében a vámhatóság saját közhiteles hatósági nyilvántartásai alapján, valamint a Vtv. 1. § (4) bekezdésében foglaltak szerint vizsgálja.
(6) Ha a vámáru-nyilatkozat módosítása során a vámhatóság kérelemtől eltérő döntést hoz, a korrekciós pótlék alapjául az e döntés alapján az adós terhére keletkező fizetési kötelezettség szolgál.

IX. SZEMLEDÍJ ÉS EGYÉB DÍJAK

57. §
(1) A közúti járművek és szállítótartályok vámzár alatt történő nemzetközi árufuvarozásra való alkalmassági vizsgálatáért - a vizsgálat eredményétől függetlenül - járművenként, illetve a szállítótartályok esetében típusbizonyítványonként 10 500 forint vizsgálati díjat kell a vizsgálatot végző vámhivatalnál fizetni. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, a NATO és a NATO békepartner tagországok haderőinek tulajdonában lévő járművekre és szállítótartályokra, valamint a katonai árukat szállító polgári járművekre és szállítótartályokra nem kell vizsgálati díjat fizetni, ha a nemzetközi árufuvarozás a vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásáról, valamint kibocsátásuk eljárási szabályairól szóló 15/2000. (IV. 14.) PM-HM együttes rendeletben meghatározott okmányok alapján történik.
(1) A közúti járművek és szállítótartályok vámzár alatt történő nemzetközi árufuvarozásra való alkalmassági vizsgálatáért - a vizsgálat eredményétől függetlenül - járművenként, illetve a szállítótartályok esetében típusbizonyítványonként 12 000 forint vizsgálati díjat kell a vizsgálatot végző vámhivatalnál fizetni. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, a NATO és a NATO békepartner tagországok haderőinek tulajdonában lévő járművekre és szállítótartályokra, valamint a katonai árukat szállító polgári járművekre és szállítótartályokra nem kell vizsgálati díjat fizetni, ha a nemzetközi árufuvarozás a vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásáról, valamint kibocsátásuk eljárási szabályairól szóló 15/2000. (IV. 14.) PM-HM együttes rendeletben meghatározott okmányok alapján történik.
(1) A közúti járművek és szállítótartályok vámzár alatt történő nemzetközi árufuvarozásra való alkalmassági vizsgálatáért - a vizsgálat eredményétől függetlenül - járművenként, illetve a szállítótartályok esetében típusbizonyítványonként 12 000 forint vizsgálati díjat kell a vizsgálatot végző vám- és pénzügyőri hivatalnál fizetni. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, a NATO és a NATO békepartner tagországok haderőinek tulajdonában lévő járművekre és szállítótartályokra, valamint a katonai árukat szállító polgári járművekre és szállítótartályokra nem kell vizsgálati díjat fizetni, ha a nemzetközi árufuvarozás a vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásáról, valamint kibocsátásuk eljárási szabályairól szóló 15/2000. (IV. 14.) PM-HM együttes rendeletben meghatározott okmányok alapján történik.
(1) A közúti járművek és szállítótartályok vámzár alatt történő nemzetközi árufuvarozásra való alkalmassági vizsgálatáért - a vizsgálat eredményétől függetlenül - járművenként, illetve a szállítótartályok esetében típusbizonyítványonként 15000 forint vizsgálati díjat kell a vizsgálatot végző alsó fokú vámszervnél fizetni. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, a NATO és a NATO békepartner tagországok haderőinek tulajdonában lévő járművekre és szállítótartályokra, valamint a katonai árukat szállító polgári járművekre és szállítótartályokra nem kell vizsgálati díjat fizetni, ha a nemzetközi árufuvarozás a vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásáról, valamint kibocsátásuk eljárási szabályairól szóló 15/2000. (IV. 14.) PM-HM együttes rendeletben meghatározott okmányok alapján történik.
(1) A közúti járművek és szállítótartályok vámzár alatt történő nemzetközi árufuvarozásra való alkalmassági vizsgálatáért - a vizsgálat eredményétől függetlenül - járművenként, illetve a szállítótartályok esetében típusbizonyítványonként 15000 forint vizsgálati díjat kell a vizsgálatot végző vámszervnél fizetni. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, a NATO és a NATO békepartner tagországok haderőinek tulajdonában lévő járművekre és szállítótartályokra, valamint a katonai árukat szállító polgári járművekre és szállítótartályokra nem kell vizsgálati díjat fizetni, ha a nemzetközi árufuvarozás a vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásáról, valamint kibocsátásuk eljárási szabályairól szóló 15/2000. (IV. 14.) PM-HM együttes rendeletben meghatározott okmányok alapján történik.
(2) Az áru kérelemre végzett kísérése esetén a tényleges költséget, de legalább óránként és a hivatalos kíséretet végző személyenként 3500 forint díjat kell fizetni.
(2) Az áru kérelemre végzett kísérése esetén a tényleges költséget, de legalább óránként és a hivatalos kíséretet végző személyenként 4000 forint díjat kell fizetni.
(2) Az áru kérelemre végzett kísérése esetén a tényleges költséget, de legalább óránként és a hivatalos kíséretet végző személyenként 5000 forint díjat kell fizetni.
(3) A vámszervezet vámlaboratóriuma által az ügyfél kérelmére végzett laboratóriumi vizsgálat díja az elvégzett vizsgálat költsége, amelyet a vizsgálatot kérő a többi költségtől elkülönítve köteles átutalni. A tényleges költséget kell megfizetni akkor is, ha a vámkezelést kérő a vámhivatal felszólítására nem nyújtja be az analízis bizonyítványt, és emiatt a vizsgálatot a vámhivatal végezteti el. A díjakat az érintett a vámlaboratórium által kiállított számla alapján köteles megfizetni. A vizsgálati díj összege a Vám- és Pénzügyőrség Vegyvizsgáló Intézete által vagy annak megbízása alapján elvégzett vizsgálat költsége. A Vám- és Pénzügyőrség Vegyvizsgáló Intézetének vizsgálati díjait a Vám- és Pénzügyőrség tájékoztatóban teszi közzé.
(3) A vámszervezet vámlaboratóriuma által az ügyfél kérelmére végzett laboratóriumi vizsgálat díja az elvégzett vizsgálat költsége, amelyet a vizsgálatot kérő a többi költségtől elkülönítve köteles átutalni. A tényleges költséget kell megfizetni akkor is, ha a vámkezelést kérő a vám- és pénzügyőri hivatal felszólítására nem nyújtja be az analízis bizonyítványt, és emiatt a vizsgálatot a vám- és pénzügyőri hivatal végezteti el. A díjakat az érintett a vámlaboratórium által kiállított számla alapján köteles megfizetni. A vizsgálati díj összege a Vám- és Pénzügyőrség Vegyvizsgáló Intézete által vagy annak megbízása alapján elvégzett vizsgálat költsége. A Vám- és Pénzügyőrség Vegyvizsgáló Intézetének vizsgálati díjait a Vám- és Pénzügyőrség tájékoztatóban teszi közzé.
(3) A NAV Szakértői Intézete által az ügyfél kérelmére végzett laboratóriumi vizsgálat díja az elvégzett vizsgálat költsége, amelyet a vizsgálatot kérő a többi költségtől elkülönítve köteles átutalni. A tényleges költséget kell megfizetni akkor is, ha a vámkezelést kérő az alsó fokú vámszerv felszólítására nem nyújtja be az analízis bizonyítványt, és emiatt a vizsgálatot az alsó fokú vámszerv végezteti el. A díjakat az érintett a vámlaboratórium által kiállított számla alapján köteles megfizetni. A vizsgálati díj összege a NAV Szakértői Intézete által vagy annak megbízása alapján elvégzett vizsgálat költsége. A NAV Szakértői Intézetének vizsgálati díjait a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A NAV Szakértői Intézete által a vámkódex 12. cikk (1) bekezdése szerinti felvilágosítás kérés érdekében benyújtott kérelemre végzett laboratóriumi vizsgálatért az ügyfél - a vámkódex 11. cikkének (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban - az elvégzett vizsgálat költségét utólag, a többi költségtől elkülönítve a NAV Szakértői Intézete által a határozattal egyidejűleg kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles megfizetni. A vámkódex 12. cikk (1) bekezdése szerinti kérelemtől eltérő kérelmek esetében lefolytatott vizsgálatok kapcsán - a vizsgálati költségek mellett - a 13. számú mellékletben meghatározott alapdíjat is meg kell megfizetni. Ha a nyilatkozattevő a vámeljárás során az alsó fokú vámszerv felszólítására nem nyújtja be az analízis bizonyítványt vagy a termék összetételére vonatkozó egyéb rendelkezésére álló iratot, és emiatt a vizsgálatot az alsó fokú vámszerv végezteti el, az elvégzett vizsgálat költségét a nyilatkozattevő viseli. A fizetendő díjról a NAV Szakértői Intézete a vizsgálati jegyzőkönyv kiállításával egyidejűleg számlát állít ki, melyet az ügyfélnek a kézhezvételtől számított 15 napon belül kell megfizetnie. A NAV Szakértői Intézetének vizsgálati díjait a 13. számú melléklet tartalmazza. A vizsgálati díj igazgatási szolgáltatási díjnak minősül.
(3) A NAV Szakértői Intézete (a továbbiakban: Intézet) által az ügyfél kérelmére végzett laboratóriumi vizsgálat díja az elvégzett vizsgálat költsége, amelyet a vizsgálatot kérő a többi költségtől elkülönítve köteles megfizetni. A tényleges költséget kell megfizetni akkor is, ha a nyilatkozattevő az alsó fokú vámszerv felszólítására nem nyújtja be az analízis bizonyítványt vagy a termék összetételére vonatkozó dokumentációt és emiatt a vizsgálatot az alsó fokú vámszerv végezteti el. A díjakat az érintett az Intézet által kiállított számla alapján köteles megfizetni. A vizsgálati díj összege az Intézet által vagy annak megbízása alapján elvégzett vizsgálat költsége. Az Intézet vizsgálati díjait a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A NAV Szakértői Intézete (a továbbiakban: Intézet) által az ügyfél kérelmére végzett laboratóriumi vizsgálat díja az elvégzett vizsgálat költsége, amelyet a vizsgálatot kérő a többi költségtől elkülönítve köteles megfizetni. A tényleges költséget kell megfizetni akkor is, ha a nyilatkozattevő az alsó fokú vámszerv felszólítására nem nyújtja be az analízis bizonyítványt vagy a termék összetételére vonatkozó dokumentációt és emiatt a vizsgálatot az alsó fokú vámszerv végezteti el. A díjakat az érintett az Intézet által kiállított számla alapján köteles megfizetni. A vizsgálati díj összege az Intézet által vagy annak megbízása alapján elvégzett vizsgálat költsége. Az Intézet vizsgálati díjait a NAV elnöke a NAV honlapján tájékoztatásban teszi közzé.
(3) A NAV Szakértői Intézete (a továbbiakban: Intézet) által az ügyfél kérelmére végzett laboratóriumi vizsgálat díja az elvégzett vizsgálat költsége, amelyet a vizsgálatot kérő a többi költségtől elkülönítve köteles megfizetni. A tényleges költséget kell megfizetni akkor is, ha a nyilatkozattevő a vámszerv felszólítására nem nyújtja be az analízis bizonyítványt vagy a termék összetételére vonatkozó dokumentációt és emiatt a vizsgálatot a vámszerv végezteti el. A díjakat az érintett az Intézet által kiállított számla alapján köteles megfizetni. A vizsgálati díj összege az Intézet által vagy annak megbízása alapján elvégzett vizsgálat költsége. Az Intézet vizsgálati díjait az állami adó- és vámhatóság vezetője a NAV honlapján tájékoztatásban teszi közzé.
(4) A II. típusú vámudvar és a házi szemle helyén végzett vámhivatali eljárásért szemledíjat kell fizetni. A szemledíjat az köteles megfizetni, aki az eljárást kérte. A kérelmezőnek, illetőleg közvetlen képviselőjének fel nem róható akadály következtében előállott várakozás vagy meghiúsult eljárás esetén szemledíjat nem kell fizetni.
(4) A II. típusú vámudvar és a házi szemle helyén végzett vám- és pénzügyőri hivatali eljárásért szemledíjat kell fizetni. A szemledíjat az köteles megfizetni, aki az eljárást kérte. A kérelmezőnek, illetőleg közvetlen képviselőjének fel nem róható akadály következtében előállott várakozás vagy meghiúsult eljárás esetén szemledíjat nem kell fizetni.
(4) A II. típusú vámudvar és a házi szemle helyén az alsó fokú vámszerv által lefolytatott eljárásért szemledíjat kell fizetni. A szemledíjat az köteles megfizetni, aki az eljárást kérte. A kérelmezőnek, illetőleg közvetlen képviselőjének fel nem róható akadály következtében előállott várakozás vagy meghiúsult eljárás esetén szemledíjat nem kell fizetni.
(4) A II. típusú vámudvar és a házi szemle helyén a vámszerv által lefolytatott eljárásért szemledíjat kell fizetni. A szemledíjat az köteles megfizetni, aki az eljárást kérte. A kérelmezőnek, illetőleg közvetlen képviselőjének fel nem róható akadály következtében előállott várakozás vagy meghiúsult eljárás esetén szemledíjat nem kell fizetni.
(5) A szemledíjak összege:
1. a munkaszüneti napon, heti pihenőnapon (szabadnapon) végzett vámkezelés esetén 6000 forint,
1. a munkaszüneti napon, heti pihenőnapon (szabadnapon) végzett vámkezelés esetén 8000 forint,
2. a II. típusú vámudvaron végzett szolgálat ellátása esetén a megkezdett nyolc és félórai szolgálat térítéseként személyenként 15 000 forint,
2. a II. típusú vámudvaron végzett szolgálat ellátása esetén a megkezdett nyolc és félórai szolgálat térítéseként személyenként 20 000 forint,
2. a II. típusú vámudvaron végzett szolgálat ellátása esetén a megkezdett nyolc és félórai szolgálat térítéseként személyenként 25 000 forint,
3. a vámhivatal hivatalos idején belül eseti háziszemle keretében végzett vámkezelés esetében szemlekérelmenként 4000 forint,
3. a vám- és pénzügyőri hivatal hivatalos idején belül eseti háziszemle keretében végzett vámkezelés esetében szemlekérelmenként 4000 forint,
3. az alsó fokú vámszerv hivatalos idején belül eseti háziszemle keretében végzett vámkezelés esetében szemlekérelmenként 6000 forint,
4. a rendszeres háziszemle díja munkanaponként minimum három óra szolgálatra személyenként 5000 forint, továbbá megkezdett óránként 2000 forint,
4. a rendszeres háziszemle díja munkanaponként minimum három óra szolgálat esetén személyenként 6000 forint, továbbá megkezdett óránként 3000 forint,
5. munkanapon, a vámhivatal hivatalos idején túl végzett vámkezelés esetében a 3. alpontban említett szemledíj, továbbá megkezdett óránként 2000 forint,
5. munkanapon, a vám- és pénzügyőri hivatal hivatalos idején túl végzett vámkezelés esetében a 3. alpontban említett szemledíj, továbbá megkezdett óránként 2000 forint.
5. munkanapon, az alsó fokú vámszerv hivatalos idején túl végzett vámkezelés esetében a 3. alpontban említett szemledíj, továbbá megkezdett óránként 3000 forint.
a) az eseti házi szemle díja szemlekérelmenként 3000 forint, továbbá
aa) az alsó fokú vámszerv hivatalos idején belül megkezdett óránként és személyenként 2500 forint,
aa) a vámszerv hivatalos idején belül megkezdett óránként és személyenként 2500 forint,
ab) az alsó fokú vámszerv hivatalos idején túl, valamint munkaszüneti napon, heti pihenőnapon megkezdett óránként és személyenként 5000 forint.
ab) a vámszerv hivatalos idején túl, valamint munkaszüneti napon, heti pihenőnapon megkezdett óránként és személyenként 5000 forint.
b) a rendszeres házi szemle, valamint a II. típusú vámudvaron végzett szolgálat ellátás díja naponta 3000 forint, továbbá
ba) az alsó fokú vámszerv hivatalos idején belül, megkezdett óránként és személyenként 2500 forint,
ba) a vámszerv hivatalos idején belül, megkezdett óránként és személyenként 2500 forint,
bb) az alsó fokú vámszerv hivatalos idején túl, valamint munkaszüneti napon, heti pihenőnapon megkezdett óránként és személyenként 5000 forint.
bb) a vámszerv hivatalos idején túl, valamint munkaszüneti napon, heti pihenőnapon megkezdett óránként és személyenként 5000 forint.
(6) Az e §-ban meghatározott díjakat - a (3) bekezdésben meghatározott díjak kivételével - a vámhatóság külön határozattal szabja ki. Az államháztartási törvény hatálya alá tartozó szerv esetén a díjak megfizetésére a kincstári elszámolásra vonatkozó szabályozást kell figyelembe venni a 15 munkanapon belül tett intézkedés igazolásának kötelezettségével.
(6) Az e §-ban meghatározott díjakat - a (3) bekezdésben meghatározott díjak kivételével - a vámhatóság külön szabja ki. Az államháztartási törvény hatálya alá tartozó szerv esetén a díjak megfizetésére a kincstári elszámolásra vonatkozó szabályozást kell figyelembe venni a 15 munkanapon belül tett intézkedés igazolásának kötelezettségével.
(7) Ha a vámhivatal hivatalos helyén kívüli helyre kért eljárás a kérelmezőnek vagy közvetlen képviselőjének felróhatóan elmarad, vagy egy órát meghaladó várakozás után kezdhető meg, illetőleg folytatható, külön jogszabályban meghatározott kiküldetési költséget és felemelt szemledíjat kell fizetni. A felemelt szemledíj összege a várakozás minden megkezdett órája után 5000 forint. Meghiúsult eljárás esetében a felmerült kiküldetési költséget és a szemledíjat akkor is meg kell fizetni, ha az egy órát nem haladja meg. Meghiúsult eljárásnak kell tekinteni különösen, ha a kért eljárás az áru vagy fuvareszköz (szállítóeszköz) hiánya miatt nem végezhető el.
(7) Ha a vám- és pénzügyőri hivatal hivatalos helyén kívüli helyre kért eljárás a kérelmezőnek vagy közvetlen képviselőjének felróhatóan elmarad, vagy egy órát meghaladó várakozás után kezdhető meg, illetőleg folytatható, felemelt szemledíjat kell fizetni. A felemelt szemledíj összege a várakozás minden megkezdett órája után 5000 forint. Meghiúsult eljárás esetében a szemledíjat akkor is meg kell fizetni, ha a várakozás az egy órát nem haladja meg. Meghiúsult eljárásnak kell tekinteni különösen, ha a kért eljárás az áru vagy fuvareszköz (szállítóeszköz) hiánya miatt nem végezhető el.
(7) Ha az alsó fokú vámszerv hivatalos helyén kívüli helyre kért eljárás a kérelmezőnek vagy közvetlen képviselőjének felróhatóan elmarad, vagy egy órát meghaladó várakozás után kezdhető meg, illetőleg folytatható, felemelt szemledíjat kell fizetni. A felemelt szemledíj összege a várakozás minden megkezdett órája után 6000 forint. Meghiúsult eljárás esetében a szemledíjat akkor is meg kell fizetni, ha a várakozás az egy órát nem haladja meg. Meghiúsult eljárásnak kell tekinteni különösen, ha a kért eljárás az áru vagy fuvareszköz (szállítóeszköz) hiánya miatt nem végezhető el.
(7) Ha a vámszerv hivatalos helyén kívüli helyre kért eljárás a kérelmezőnek vagy közvetlen képviselőjének felróhatóan elmarad, vagy egy órát meghaladó várakozás után kezdhető meg, illetőleg folytatható, felemelt szemledíjat kell fizetni. A felemelt szemledíj összege a várakozás minden megkezdett órája után 6000 forint. Meghiúsult eljárás esetében a szemledíjat akkor is meg kell fizetni, ha a várakozás az egy órát nem haladja meg. Meghiúsult eljárásnak kell tekinteni különösen, ha a kért eljárás az áru vagy fuvareszköz (szállítóeszköz) hiánya miatt nem végezhető el.
(8) A szemledíj megfizetését a szemlebejelentés ügyfélpéldányán igazolni kell. Meghiúsult eljáráskor - amennyiben a szemledíj összegét az ügyfél vitatja - az esetről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a szemle elmaradásának okát és a várakozás idejét. A szemledíj összegéről a jegyzőkönyv alapján a vámhivatal határozattal dönt.
(8) A szemledíj megfizetését a szemlebejelentés ügyfélpéldányán igazolni kell. Meghiúsult eljáráskor - amennyiben a szemledíj összegét az ügyfél vitatja - az esetről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a szemle elmaradásának okát és a várakozás idejét. A szemledíj összegéről a jegyzőkönyv alapján a vám- és pénzügyőri hivatal határozattal dönt.
(8) A szemledíj megfizetését a szemlebejelentés ügyfélpéldányán igazolni kell. Meghiúsult eljáráskor - amennyiben a szemledíj összegét az ügyfél vitatja - az esetről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a szemle elmaradásának okát és a várakozás idejét. A szemledíj összegéről a jegyzőkönyv alapján a vám- és pénzügyőri hivatal dönt.
(8) A szemledíj megfizetését a szemlebejelentés ügyfélpéldányán igazolni kell. Meghiúsult eljáráskor - amennyiben a szemledíj összegét az ügyfél vitatja - az esetről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a szemle elmaradásának okát és a várakozás idejét. A szemledíj összegéről a jegyzőkönyv alapján az alsó fokú vámszerv dönt.
(8) A szemledíj megfizetését a szemlebejelentés ügyfélpéldányán igazolni kell. Meghiúsult eljáráskor - amennyiben a szemledíj összegét az ügyfél vitatja - az esetről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a szemle elmaradásának okát és a várakozás idejét. A szemledíj összegéről a jegyzőkönyv alapján a vámszerv dönt.
(9) Az export-visszatérítésben részesülő mezőgazdasági termékek körében a visszatérítésben vagy egyéb támogatásban részesülő mezőgazdasági termékek kivitele során végzett ellenőrzésről szóló 386/90/EGK rendelet alapján a helyszínen elvégzett fizikai ellenőrzés után 4000 forint szemledíjat kell fizetni, melyet a vámhatóság külön határozattal szab ki. A szemledíjat az köteles megfizetni, aki a mezőgazdasági terméke után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló 800/1999/EK rendelet (a továbbiakban: 800/1999/EK rendelet) 5. Cikk (7) bekezdés szerint a berakodást bejelentette. A fizikai ellenőrzést követően a helyszínen elvégzett vámeljárás után külön szemledíjat fizetni nem kell.
(9) Az export-visszatérítésben részesülő mezőgazdasági termékek körében a visszatérítésben vagy egyéb támogatásban részesülő mezőgazdasági termékek kivitele során végzett ellenőrzésről szóló 386/90/EGK rendelet alapján a helyszínen elvégzett fizikai ellenőrzés után 4000 forint szemledíjat kell fizetni, melyet a vámhatóság külön szab ki. A szemledíjat az köteles megfizetni, aki a mezőgazdasági terméke után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló 800/1999/EK rendelet (a továbbiakban: 800/1999/EK rendelet) 5. Cikk (7) bekezdés szerint a berakodást bejelentette. A fizikai ellenőrzést követően a helyszínen elvégzett vámeljárás után külön szemledíjat fizetni nem kell.
(9) Az export-visszatérítésben részesülő mezőgazdasági termékek körében a visszatérítésben vagy egyéb támogatásban részesülő mezőgazdasági termékek kivitelének fizikai vizsgálatokkal történő ellenőrzéséről szóló 1276/2008/EK rendelet alapján a helyszínen elvégzett fizikai ellenőrzés után 6000 forint szemledíjat kell fizetni, melyet a vámhatóság külön szab ki. A szemledíjat az köteles megfizetni, aki a mezőgazdasági terméke után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló 612/2009/EK rendelet (a továbbiakban: 612/2009/EK rendelet) 5. Cikk (7) bekezdés szerint a berakodást bejelentette. A fizikai ellenőrzést követően a helyszínen elvégzett vámeljárás után külön szemledíjat fizetni nem kell.
(10) Ha a fizikai ellenőrzés a bejelentőnek felróhatóan elmarad, vagy egy órát meghaladó várakozás után kezdhető meg, illetőleg folytatható, a (7) bekezdésben előírt kiküldetési költséget és felemelt szemledíjat kell fizetni a (8) bekezdésben szabályozott eljárás lefolytatása mellett. A bejelentőnek fel nem róható akadály következtében meghiúsult eljárás esetén szemledíjat nem kell fizetni.
(10) Ha a fizikai ellenőrzés a bejelentőnek felróhatóan elmarad, vagy egy órát meghaladó várakozás után kezdhető meg, illetőleg folytatható, a (7) bekezdésben előírt felemelt szemledíjat kell fizetni a (8) bekezdésben szabályozott eljárás lefolytatása mellett.
(11) A szemledíj összege 6000 forint, ha a szállítmány hitelesített mérőeszközzel történő mérésére - a fizikai ellenőrzés felfüggesztése mellett - későbbi időpontban, vagy nem a berakodás, hanem a mérőeszköz helyszínén kerül sor.
(11) A szemledíj összege 8000 forint, ha a szállítmány hitelesített mérőeszközzel történő mérésére - a fizikai ellenőrzés felfüggesztése mellett - későbbi időpontban, vagy nem a berakodás, hanem a mérőeszköz helyszínén kerül sor.
(12) Az ideiglenesen megnyitott határátkelőhelyen teljesített vámszolgálatért fizetendő díj mértékét külön jogszabály tartalmazza.
(12) Ha a házi szemlét a Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC) Program keretében olyan C-17-es légi járművek esetében kérelmezik, ahol nem kerül sor ideiglenes határnyitásra, úgy szemledíjat nem kell fizetni. Az ideiglenesen megnyitott határátkelőhelyen teljesített vámszolgálatért fizetendő díj mértékét a határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról szóló kormányrendelet tartalmazza.
(12) Ha a házi szemlét a Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC) Program keretében kérelmezik vagy ha azon kívül bármely más esetben a katonai vámügyi szerv kérelmezi, olyan légi járművek esetében, ahol mellékúton történő szállításra adott engedély birtokában történik az áruszállítás, úgy szemledíjat nem kell fizetni. Az ideiglenesen megnyitott határátkelőhelyen teljesített vámszolgálatért fizetendő díj mértékét a határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról szóló kormányrendelet tartalmazza.
(13) A szemlebejelentés mintáját a 4. számú melléklet tartalmazza.
(14) A vámhivatalnak az I. típusú vámudvaron működő szolgálati helyén az üzemeltető tűrni köteles a vámhivatalhoz közvetlenül forduló ügyfél- és/vagy járműforgalmat, azonban az áruvizsgálathoz szükséges személyzet, illetve eszközök, valamint a vámhivatal által be nem rendelt járművek esetében az ingyenes parkolóhely biztosítására nem kötelezhető. Az üzemeltetőnek térítésmentesen biztosítania kell mindenki számára a vámhivatal szolgálati helyének megközelítését, továbbá, ha az ügyfél nem igényli a közreműködését, úgy a vámeljárásnak a vámhatóság által történő lefolytatásáért díjat nem számolhat fel.
(14) A vám- és pénzügyőri hivatalnak az I. típusú vámudvaron működő szolgálati helyén az üzemeltető tűrni köteles a vám- és pénzügyőri hivatalhoz közvetlenül forduló ügyfél- és/vagy járműforgalmat, azonban az áruvizsgálathoz szükséges személyzet, illetve eszközök, valamint a vám- és pénzügyőri hivatal által be nem rendelt járművek esetében az ingyenes parkolóhely biztosítására nem kötelezhető. Az üzemeltetőnek térítésmentesen biztosítania kell mindenki számára a vám- és pénzügyőri hivatal szolgálati helyének megközelítését, továbbá, ha az ügyfél nem igényli a közreműködését, úgy a vámeljárásnak a vámhatóság által történő lefolytatásáért díjat nem számolhat fel.
(14) Az alsó fokú vámszervnek az I. típusú vámudvaron működő szolgálati helyén az üzemeltető tűrni köteles az alsó fokú vámszervhez közvetlenül forduló ügyfél- és/vagy járműforgalmat, azonban az áruvizsgálathoz szükséges személyzet, illetve eszközök, valamint az alsó fokú vámszerv által be nem rendelt járművek esetében az ingyenes parkolóhely biztosítására nem kötelezhető. Az üzemeltetőnek térítésmentesen biztosítania kell mindenki számára az alsó fokú vámszerv szolgálati helyének megközelítését, továbbá, ha az ügyfél nem igényli a közreműködését, úgy a vámeljárásnak a vámhatóság által történő lefolytatásáért díjat nem számolhat fel.
(14) A vámszervnek az I. típusú vámudvaron működő szolgálati helyén az üzemeltető tűrni köteles a vámszervhez közvetlenül forduló ügyfél- és/vagy járműforgalmat, azonban az áruvizsgálathoz szükséges személyzet, illetve eszközök, valamint a vámszerv által be nem rendelt járművek esetében az ingyenes parkolóhely biztosítására nem kötelezhető. Az üzemeltetőnek térítésmentesen biztosítania kell mindenki számára a vámszerv szolgálati helyének megközelítését, továbbá, ha az ügyfél nem igényli a közreműködését, úgy a vámeljárásnak a vámhatóság által történő lefolytatásáért díjat nem számolhat fel.
(15) A Vtv. 1. §-a (3) bekezdésének 10. pontja alkalmazásában a II. típusú vámudvar üzemeltetője által kért vámigazgatási eljárás lefolytatásának akkor minősül a kérelem, ha:
a) az üzemeltető maga a külkereskedelmi forgalmat bonyolító gazdálkodó, aki saját nevében, illetve alkalmazottja útján indítványozza a vámeljárás lefolytatását, vagy
b) a vámeljárás lefolytatása során az üzemeltető közvetlen vagy közvetett képviselőként jár el.
58. §
(1) A vámhatóság által üzemeltetett vámraktárban raktározott áruk raktározásáért fizetendő díja:
a) talált áruk esetén megkezdett 100 kg-onként és naponként 1000 forint,
b) utasok által letétbe helyezett, illetve visszatartott áruk esetében - súlyukra és darabszámukra tekintet nélkül - megkezdett naponként 2000 forint,
c) ha az adós az áru után az esedékes vámtartozási határidőre nem fizette meg, akkor megkezdett 100 kg-onként és naponként 2000 forint,
d) az a)-c) pontokban nem említett tárolás esetén megkezdett 100 kg-onként és naponként 1000 forint.
(2) Az (1) bekezdésében meghatározott díjat akkor kell a vámtartozással egyidejűleg megfizetni vagy elszámolni, ha a vámhatóság által üzemeltetett raktárból való kitárolás szabadforgalomba bocsátással történik, vagy ha az árut a vámhatóság értékesíti. Amennyiben az árunak a vámhatóság által üzemeltetett raktárból való kitárolása olyan vámeljárásban történik, amely vámfizetéssel nem jár, a raktárdíjat az árunak a vámhatóság által üzemeltetett raktárból való kitárolása előtt meg kell fizetni.
(4) Mentesek a raktárdíj-fizetési kötelezettsége alól a kizárólag a vámhatóság által üzemeltetett raktárban raktározott alábbi áruk:
a) az államnak ellenszolgáltatás nélkül felajánlott és elfogadott áruk a felajánlás napjától,
b) a lefoglalt áruk,
c) a lefoglalt, de az elkobzás mellőzésével kiadni rendelt áruk a kiadást elrendelő jogerős határozat kézbesítését követő 15 napig, illetve a jogerős határozatban megállapított teljesítési határidő elteltét követő napig,
d) a talált és elhagyott áruk addig a napig, ameddig azok tulajdonjogát nem igazolják,
e) a nem kereskedelmi jellegű áru forgalmában behozott áruk a beraktározás napjától számított tizenötödik napig, illetve, ha a kért vámeljáráshoz engedély szükséges - és az engedély iránti kérelmet legkésőbb a belépést követő két munkanapon belül benyújtották -, az engedély vagy annak elutasítása keltétől számított nyolcadik napig,
f) a bíróság, illetve más hatóság által elkobzott, karitatív célra felajánlott áruk a vonatkozó törvényben meghatározott ideig.
A c) pont alkalmazásában a kiadási elrendelő jogerős határozat kézbesítés időpontjának minősül - az ügyfél ellenkező tartalmú igazolása hiányában - a keletbélyegzőn szereplő dátumtól számított ötödik nap.
(5) A kötelező felvilágosítás kiadása ingyenes, a kérelmezőnek azonban meg kell téríteni a vámhatóság részére a határozat kiadásával kapcsolatos költségeket, így különösen a laboratóriumi vizsgálattal, az árura vonatkozó szakértői véleménnyel és az áruminta visszaküldésével kapcsolatos igazoltan felmerült költségeket, az 57. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
(6) A Vám- és Pénzügyőrség által kezelt elektronikus adatbázisokban tárolt közérdekű adatok költségtérítés, illetve az adatbázisok felépítését leíró műszaki információkat tartalmazó dokumentációk díjazás ellenében - figyelembe véve az adat- és titokvédelmi jogszabályok rendelkezéseit - hozzáférhetők. A rendszeres információszolgáltatás a Vám- és Pénzügyőrséggel kötött külön szerződés alapján, díjázás ellenében lehetséges. A hozzáférhetővé tett adatok, valamint műszaki dokumentációk körét, illetve az eseti adat- és információszolgáltatás ellenértékét az országos parancsnok tájékoztatóban teszi közzé. A rendszeres adat- és információszolgáltatás esetén fizetendő ellenérték mértékét a vonatkozó „általános szerződési feltételek” határozza meg.
(6) A NAV által kezelt elektronikus adatbázisokban tárolt közérdekű adatok költségtérítés, illetve az adatbázisok felépítését leíró műszaki információkat tartalmazó dokumentációk díjazás ellenében - figyelembe véve az adat- és titokvédelmi jogszabályok rendelkezéseit - hozzáférhetők. A rendszeres információszolgáltatás a NAV-val kötött külön szerződés alapján, díjázás ellenében lehetséges. A hozzáférhetővé tett adatok, valamint műszaki dokumentációk körét, illetve az eseti adat- és információszolgáltatás ellenértékét a NAV elnöke tájékoztatóban teszi közzé. A rendszeres adat- és információszolgáltatás esetén fizetendő ellenérték mértékét a vonatkozó „általános szerződési feltételek” határozza meg.
(6) A NAV által kezelt elektronikus adatbázisokban tárolt közérdekű adatok költségtérítés, illetve az adatbázisok felépítését leíró műszaki információkat tartalmazó dokumentációk díjazás ellenében - figyelembe véve az adat- és titokvédelmi jogszabályok rendelkezéseit - hozzáférhetők. A rendszeres információszolgáltatás a NAV-val kötött külön szerződés alapján, díjázás ellenében lehetséges. A hozzáférhetővé tett adatok, valamint műszaki dokumentációk körét, illetve az eseti adat- és információszolgáltatás ellenértékét a NAV elnöke tájékoztatásban teszi közzé. A rendszeres adat- és információszolgáltatás esetén fizetendő ellenérték mértékét a vonatkozó „általános szerződési feltételek” határozza meg.
(6) A NAV által kezelt elektronikus adatbázisokban tárolt közérdekű adatok költségtérítés, illetve az adatbázisok felépítését leíró műszaki információkat tartalmazó dokumentációk díjazás ellenében - figyelembe véve az adat- és titokvédelmi jogszabályok rendelkezéseit - hozzáférhetők. A rendszeres információszolgáltatás a NAV-val kötött külön szerződés alapján, díjázás ellenében lehetséges. A hozzáférhetővé tett adatok, valamint műszaki dokumentációk körét, illetve az eseti adat- és információszolgáltatás ellenértékét az állami adó- és vámhatóság vezetője tájékoztatásban teszi közzé. A rendszeres adat- és információszolgáltatás esetén fizetendő ellenérték mértékét a vonatkozó „általános szerződési feltételek” határozza meg.

X. EGYSZERŰSÍTETT VÁMELJÁRÁSOK

X. EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSOK

59. §
(1) Az EK végrehajtási rendeletének 254-259. Cikkeiben maghatározott hiányos árunyilatkozattal kért egyszerűsített eljárást az árunyilatkozat elfogadásával engedélyezi a vámhivatal.
(1) Az EK végrehajtási rendeletének 254-259. Cikkeiben maghatározott hiányos árunyilatkozattal kért egyszerűsített eljárást az árunyilatkozat elfogadásával engedélyezi a vám- és pénzügyőri hivatal.
(1) Az EK végrehajtási rendeletének 254-259. Cikkeiben maghatározott hiányos árunyilatkozattal kért egyszerűsített eljárást az árunyilatkozat elfogadásával engedélyezi az alsó fokú vámszerv.
(1) Az EK végrehajtási rendeletének 254-259. cikkeiben meghatározott hiányos árunyilatkozattal kért egyszerűsített eljárást az árunyilatkozat elfogadásával engedélyezi az alsó fokú vámszerv.
(1) Az EK végrehajtási rendeletének 254-259. cikkeiben meghatározott hiányos árunyilatkozattal kért egyszerűsített eljárást az árunyilatkozat elfogadásával engedélyezi a vámszerv.
(2) Gazdasági vámeljárások esetében az egyszerűsített vámeljárásra vonatkozó engedélyt is az az illetékes fővámhivatal adja ki, amelyik a gazdasági vámeljárást engedélyezte.
(2) Gazdasági vámeljárások esetében az egyszerűsített vámeljárásra vonatkozó engedélyt is az az illetékes megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal adja ki, amelyik a gazdasági vámeljárást engedélyezte.
(2) Gazdasági vámeljárások esetében az egyszerűsített vámeljárásra vonatkozó engedélyt is az a megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal adja ki, amelyik a gazdasági vámeljárást engedélyezte.
(2) Gazdasági vámeljárások esetében az egyszerűsített vámeljárásra vonatkozó engedélyt is az az alsó fokú vámszerv adja ki, amelyik a gazdasági vámeljárást engedélyezte.
(2) Gazdasági vámeljárások esetében az egyszerűsített eljárásra vonatkozó engedélyt is az az alsó fokú vámszerv adja ki, amelyik a gazdasági vámeljárást engedélyezte.
(2) Gazdasági vámeljárások esetében az egyszerűsített eljárásra vonatkozó engedélyt is az a vámszerv adja ki, amelyik a gazdasági vámeljárást engedélyezte.
(3) Egyszerűsített eljárásra vonatkozó engedély - az EK végrehajtási rendeletének 254-259. cikkében meghatározott hiányos árunyilatkozattal kért egyszerűsített eljárás kivételével - csak olyan személy részére adható ki,
a) aki/amely megbízható vámadós,
b) akinél/amelynél a Vám- és Pénzügyőrség kockázatelemzése alapján az egyszerűsített eljárás kockázatmentesen végrehajtható, illetve
b) akinél/amelynél a NAV kockázatelemzése alapján az egyszerűsített eljárás kockázatmentesen végrehajtható, illetve
c) aki/amely nem olyan árura kéri az egyszerűsített eljárást, amely az export-visszatérítési rendszer keretében kerül kivitelre.
c) aki/amely - a d) pontban foglaltak kivételével - nem olyan árura kéri az egyszerűsített eljárást, amely az export-visszatérítési rendszer keretében kerül kivitelre,
d) aki a 800/1999/EK rendelet 5. cikk (6) bekezdése alkalmazásával, kiviteli vámeljárásra vonatkozó egyszerűsített nyilatkozattételi eljárásra kér engedélyt.
d) aki a 612/2009/EK rendelet 5. cikk (6) bekezdése alkalmazásával, kiviteli vámeljárásra vonatkozó egyszerűsített nyilatkozattételi eljárásra kér engedélyt.
60. §
(1) Az egyszerűsített eljárás engedélyese az engedélyező által - az EK végrehajtási rendelet 266. Cikke (3) bekezdésében foglaltak fenntartásával - jóváhagyott, a vámellenőrzés céljára is megfelelő nyilvántartást köteles vezetni, amelyből megállapíthatók az egyszerűsített eljárás alatt álló áruk adatai.
(1) Az egyszerűsített eljárás engedélyese az engedélyező vámszerv által - az EK végrehajtási rendelet 266. Cikke (3) bekezdésében foglaltak fenntartásával - jóváhagyott, a vámellenőrzés céljára is megfelelő nyilvántartást köteles vezetni, amelyből megállapíthatók az egyszerűsített eljárás alatt álló áruk adatai.
(2) A nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) az engedély számát, az engedélyező fővámhivatal nevét, az egyszerűsített eljárás formáit és az engedélyezett vámeljárás(ok) megnevezését,
a) az engedély számát, az engedélyező megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal nevét, az egyszerűsített eljárás formáit és az engedélyezett vámeljárás(ok) megnevezését,
a) az engedély számát, az engedélyező alsó fokú vámszerv nevét, az egyszerűsített eljárás formáit és az engedélyezett vámeljárás(ok) megnevezését,
a) az engedély számát, az engedélyező vámszerv nevét, az egyszerűsített eljárás formáit és az engedélyezett vámeljárás(ok) megnevezését,
b) az engedélyes, megbízó nevét, címét, VPID számát, telephelyét vagy az eljárás végzésére a vámhivatal által engedélyezett egyéb helyet,
b) az engedélyes, megbízó nevét, címét, VPID számát, telephelyét vagy az eljárás végzésére a vám- és pénzügyőri hivatal által engedélyezett egyéb helyet,
b) az engedélyes, megbízó nevét, címét, VPID számát, telephelyét vagy az eljárás végzésére az alsó fokú vámszerv által engedélyezett egyéb helyet,
b) az engedélyes, megbízó nevét, címét, VPID számát, telephelyét vagy az eljárás végzésére a vámszerv által engedélyezett egyéb helyet,
c) a nyilvántartás sorszámát,
d) az egyszerűsített árunyilatkozat azonosítószámát és az árukiadásának dátumát,
e) az esetleges megelőző vámeljárás azonosítószámát,
f) az árunyilatkozat 31., 33., 36., 37., 38. és 47. rovatában lévő adatokat, továbbá az áru értékét devizában és forintban, az áru cikkszámát, különös mértékegységben kifejezett mennyiségét, vámtartozás összegét jogcímenként,
g) az egyszerűsített vámeljárást lezáró vámigazgatási eljárás azonosító- vagy tételszámát, vámfizetéssel járó vámeljárás esetén a pénzügyi teljesítés adatait,
g) az egyszerűsített eljárást lezáró vámigazgatási eljárás azonosító- vagy tételszámát, vámfizetéssel járó vámeljárás esetén a pénzügyi teljesítés adatait,
h) az egyszerűsített árunyilatkozathoz, valamint a vámeljárást lezáró vámigazgatási eljáráshoz tartozó egyéb okmányok megnevezését, azonosítószámát és dátumát, továbbá a tiltó, korlátozó rendelkezések betartására vonatkozó okmány esetén, a fenti adatokon túl annak érvényességét, valamint a felhasznált mennyiséget és/vagy értéket és a maradványt,
i) minden egyéb adatot, amely az áruk azonosításához szükséges lehet.
(3) A nyilvántartást az engedélyesnél hozzáférhetővé kell tenni a felügyeletet ellátó vámhivatal számára.
(3) Amennyiben az egyszerűsített eljárás engedélyese az EK végrehajtási rendelet 285. cikk (2) bekezdése alapján teljes kiviteli nyilatkozatot nyújt be, abban az esetben a nyilvántartásnak - a (2) bekezdéstől eltérően - kizárólag a teljes kiviteli nyilatkozat adatait kell tartalmaznia.
(4) Az egyszerűsített eljárás engedélyese a fővámhivatal által - az engedélyezés során jóváhagyott - a vámellenőrzés céljára is megfelelő számítógépes nyilvántartást köteles vezetni, amelyből megállapíthatók az egyszerűsített vámeljárás alatt álló áru adatai.
(4) A nyilvántartást az engedélyesnél hozzáférhetővé kell tenni a felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal számára.
(4) A nyilvántartást az engedélyesnél hozzáférhetővé kell tenni a felügyeletet ellátó alsó fokú vámszerv számára.
(4) A nyilvántartást az engedélyesnél hozzáférhetővé kell tenni a felügyeletet ellátó vámszerv számára.
(5) Az egyszerűsített eljárás engedélyese a megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal által - az engedélyezés során jóváhagyott - a vámellenőrzés céljára is megfelelő számítógépes nyilvántartást köteles vezetni, amelyből megállapíthatók az egyszerűsített vámeljárás alatt álló áru adatai.
(5) Az egyszerűsített eljárás engedélyese az alsó fokú vámszerv által - az engedélyezés során jóváhagyott - a vámellenőrzés céljára is megfelelő számítógépes nyilvántartást köteles vezetni, amelyből megállapíthatók az egyszerűsített vámeljárás alatt álló áru adatai.
(5) Az egyszerűsített eljárás engedélyese az alsó fokú vámszerv által - az engedélyezés során jóváhagyott - a vámellenőrzés céljára is megfelelő számítógépes nyilvántartást köteles vezetni, amelyből megállapíthatók az egyszerűsített eljárás alatt álló áru adatai.
(5) Az egyszerűsített eljárás engedélyese a vámszerv által - az engedélyezés során jóváhagyott - a vámellenőrzés céljára is megfelelő számítógépes nyilvántartást köteles vezetni, amelyből megállapíthatók az egyszerűsített eljárás alatt álló áru adatai.
60/A. §
(1) A Vámkódex 76. cikke (1) bekezdésének c) pontja és az EK végrehajtási rendeletének 263. és 283. cikkei szerinti helyi vámkezelési eljárás engedélyese a vámhatóság előtti ügyekben harmadik személy meghatalmazása alapján a Vámkódex 5. cikke szerinti közvetlen képviselőként is eljárhat a (2)-(5) bekezdésben meghatározottak szerint.
(1) Közvetlen képviselőként való eljárásra - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - csak olyan egyszerűsített nyilatkozattételi és helyi vámkezelési eljárásra vonatkozó engedély felhasználásával van lehetőség, amely tartalmazza az engedélyező alsó fokú vámszerv záradékát arról, hogy az engedély mellékletében feltüntetett képviselt személyekre nézve a képviselet vállalását jóváhagyja. Az engedélyes nyilatkozatát a képviselni kívánt személyekről az egyszerűsített nyilatkozattételi és a helyi vámkezelési eljárásra vonatkozó engedélyek kiadásakor, illetve a meglévő engedélyek módosításakor kell az engedélyező alsó fokú vámszervnél megtenni.
(1) Közvetlen képviselőként való eljárásra - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - csak olyan egyszerűsített nyilatkozattételi és helyi vámkezelési eljárásra vonatkozó engedély felhasználásával van lehetőség, amely tartalmazza az engedélyező vámszerv záradékát arról, hogy az engedély mellékletében feltüntetett képviselt személyekre nézve a képviselet vállalását jóváhagyja. Az engedélyes nyilatkozatát a képviselni kívánt személyekről az egyszerűsített nyilatkozattételi és a helyi vámkezelési eljárásra vonatkozó engedélyek kiadásakor, illetve a meglévő engedélyek módosításakor kell az engedélyező vámszervnél megtenni.
(2) Közvetlen képviselőként való eljárásra csak olyan helyi vámkezelési vámeljárásra vonatkozó engedély felhasználásával van lehetőség, amely tartalmazza az engedélyező (fő)vámhivatal záradékát arról, hogy az engedély mellékletében feltüntetett képviselt személyekre nézve a képviselet vállalását jóváhagyja. Az engedélyes nyilatkozatát a képviselni kívánt személyekről az (1) bekezdés szerinti helyi vámkezelési engedélyek kiadásakor, illetve a meglévő engedélyek módosításakor kell az engedélyező (fő)vámhivatalnál megtenni.
(2) Közvetlen képviselőként való eljárásra csak olyan helyi vámkezelési vámeljárásra vonatkozó engedély felhasználásával van lehetőség, amely tartalmazza az engedélyező vám- és pénzügyőri hivatal záradékát arról, hogy az engedély mellékletében feltüntetett képviselt személyekre nézve a képviselet vállalását jóváhagyja. Az engedélyes nyilatkozatát a képviselni kívánt személyekről az (1) bekezdés szerinti helyi vámkezelési engedélyek kiadásakor, illetve a meglévő engedélyek módosításakor kell az engedélyező vám- és pénzügyőri hivatalnál megtenni.
(2) Közvetlen képviselőként való eljárásra csak olyan helyi vámkezelési vámeljárásra vonatkozó engedély felhasználásával van lehetőség, amely tartalmazza az engedélyező alsó fokú vámszerv záradékát arról, hogy az engedély mellékletében feltüntetett képviselt személyekre nézve a képviselet vállalását jóváhagyja. Az engedélyes nyilatkozatát a képviselni kívánt személyekről az (1) bekezdés szerinti helyi vámkezelési engedélyek kiadásakor, illetve a meglévő engedélyek módosításakor kell az engedélyező alsó fokú vámszervnél megtenni.
(2) A vámhatóság az engedélyes konkrét vámhatósági ügyben közvetlen képviselőként való eljárását akkor engedélyezi, ha az engedélyes a Vámkódex 189. cikk alapján biztosítékot nyújt a felmerülő vámtartozás, illetve - a Vtv. 48. § (1) bekezdése, valamint e rendelet 50. §-a alapján - a felmerülő nem közösségi adók és díjak teljes összegére.
(3) A vámhatóság az engedélyes konkrét vámhatósági ügyben közvetlen képviselőként való eljárását akkor engedélyezi, ha az engedélyes a Vámkódex 189. cikk (3) bekezdés alapján biztosítékot nyújt a felmerülő vámtartozás, illetve - a Vtv. 48. §-ának (1) bekezdése, valamint e rendelet 50. §-a alapján - a felmerülő nem közösségi adók és díjak teljes összegére, bankgarancia, biztosítói kötelezvény vagy kezességvállalás formájában.
(3) Az egyszerűsített nyilatkozattételi és a helyi vámkezelési eljárásra vonatkozó engedély közvetlen képviselőként való használatakor az engedélyező alsó fokú vámszerv a képviselni kívánt személyek tekintetében kockázatelemzést végez, és ennek alapján dönt arról, hogy az engedély a közvetlen képviselettel bevonni kívánt személyek érdekében milyen feltételekkel használható.
(3) Az egyszerűsített nyilatkozattételi és a helyi vámkezelési eljárásra vonatkozó engedély közvetlen képviselőként való használatakor az engedélyező vámszerv a képviselni kívánt személyek tekintetében kockázatelemzést végez, és ennek alapján dönt arról, hogy az engedély a közvetlen képviselettel bevonni kívánt személyek érdekében milyen feltételekkel használható.
(4) Az EK végrehajtási rendelet 263. cikke szerinti szabadforgalomba bocsátás vámeljárásra vonatkozó helyi vámkezelési eljárás közvetlen képviselőként való alkalmazásakor a képviselt személyeket az engedélyező (fő)vámhivatal az EK végrehajtási rendelet 264. cikkében foglalt engedélyezési feltételek figyelembevételével megvizsgálja, és a feltételek teljesítése esetén dönt az engedélyesnek az EK végrehajtási rendelet 266. cikkében foglalt kötelezettségeiről.
(4) Az EK végrehajtási rendelet 263. cikke szerinti szabadforgalomba bocsátás vámeljárásra vonatkozó helyi vámkezelési eljárás közvetlen képviselőként való alkalmazásakor a képviselt személyeket az engedélyező vám- és pénzügyőri hivatal az EK végrehajtási rendelet 264. cikkében foglalt engedélyezési feltételek figyelembevételével megvizsgálja, és a feltételek teljesítése esetén dönt az engedélyesnek az EK végrehajtási rendelet 266. cikkében foglalt kötelezettségeiről.
(4) Az EK végrehajtási rendelet 263. cikke szerinti szabadforgalomba bocsátás vámeljárásra vonatkozó helyi vámkezelési eljárás közvetlen képviselőként való alkalmazásakor a képviselt személyeket az engedélyező alsó fokú vámszerv az EK végrehajtási rendelet 264. cikkében foglalt engedélyezési feltételek figyelembevételével megvizsgálja, és a feltételek teljesítése esetén dönt az engedélyesnek az EK végrehajtási rendelet 266. cikkében foglalt kötelezettségeiről.
(5) Az EK végrehajtási rendelet 283. cikke szerinti kiviteli vámeljárásra vonatkozó helyi vámkezelési eljárás közvetlen képviselőként való alkalmazásakor a képviselt személyeket az engedélyező (fő)vámhivatal az EK végrehajtási rendelet 284. cikkében foglalt engedélyezési feltételek figyelembevételével megvizsgálja, és a feltételek teljesítése esetén dönt az engedélyesnek az EK végrehajtási rendelet 285. cikkében foglalt kötelezettségeiről.
(5) Az EK végrehajtási rendelet 283. cikke szerinti kiviteli vámeljárásra vonatkozó helyi vámkezelési eljárás közvetlen képviselőként való alkalmazásakor a képviselt személyeket az engedélyező vám- és pénzügyőri hivatal az EK végrehajtási rendelet 284. cikkében foglalt engedélyezési feltételek figyelembevételével megvizsgálja, és a feltételek teljesítése esetén dönt az engedélyesnek az EK végrehajtási rendelet 285. cikkében foglalt kötelezettségeiről.
(5) Az EK végrehajtási rendelet 283. cikke szerinti kiviteli vámeljárásra vonatkozó helyi vámkezelési eljárás közvetlen képviselőként való alkalmazásakor a képviselt személyeket az engedélyező alsó fokú vámszerv az EK végrehajtási rendelet 284. cikkében foglalt engedélyezési feltételek figyelembevételével megvizsgálja, és a feltételek teljesítése esetén dönt az engedélyesnek az EK végrehajtási rendelet 285. cikkében foglalt kötelezettségeiről.
61. §   Az engedélyes haladéktalanul közölni köteles az engedélyezővel az engedélyezési feltételekben bekövetkezett változásokat, ideértve az e rendelet 60/A. § (1) bekezdése szerinti engedélyes esetén az általa képviselni kívánt személyek körében bekövetkező változást is. Az engedélyező az engedélyezési feltételek meglétét megvizsgálja, és ennek megfelelően dönt a tevékenységi engedély módosításáról.
61. §   Az engedélyes haladéktalanul közölni köteles az engedélyező vámszervvel az engedélyezési feltételekben bekövetkezett változásokat, ideértve az e rendelet 60/A. § (1) bekezdése szerinti engedélyes esetén az általa képviselni kívánt személyek körében bekövetkező változást is. Az engedélyező vámszerv az engedélyezési feltételek meglétét megvizsgálja, és ennek megfelelően dönt a tevékenységi engedély módosításáról.
61. §
(1) Az engedélyes haladéktalanul közölni köteles az engedélyező vámszervvel az engedélyezési feltételekben bekövetkezett változásokat, ideértve a 60/A. § szerinti engedélyes esetén az általa képviselni kívánt személyek körében bekövetkező változást is. Az engedélyező vámszerv az engedélyezési feltételek meglétét megvizsgálja, és ennek megfelelően dönt az engedély módosításáról.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti kötelezettség nem teljesítése a Vtv. 61/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségszegésnek minősül.
62. §   Az egyszerűsített vámeljárások alkalmazása szempontjából az engedélyben előírt kötelezettségek súlyos megszegésének minősül, ha
a) az engedélyes az egyszerűsített vámeljárás alatt álló közösségi/nem közösségi áruk tekintetében nem vezeti az előírt nyilvántartásokat,
b) a nyilvántartás adattartalmát olyan hiányosan vezeti, amely alapján nem ellenőrizhetők az egyszerűsített vámeljárás alatt álló közösségi/nem közösségi áruk,
c) az engedélyes a vámhivatal felszólítása ellenére a nyilvántartásában észlelt - a b) ponton kívüli - hiányosságot nem szüntette meg. Ilyen hiányosságnak tekinthető a nyilvánvaló tévedés, így különösen a név- vagy számelírás, a számítási hiba,
c) az engedélyes a vám- és pénzügyőri hivatal felszólítása ellenére a nyilvántartásában észlelt - a b) ponton kívüli - hiányosságot nem szüntette meg. Ilyen hiányosságnak tekinthető a nyilvánvaló tévedés, így különösen a név- vagy számelírás, a számítási hiba,
c) az engedélyes az alsó fokú vámszerv felszólítása ellenére a nyilvántartásában észlelt - a b) ponton kívüli - hiányosságot nem szüntette meg. Ilyen hiányosságnak tekinthető a nyilvánvaló tévedés, így különösen a név- vagy számelírás, a számítási hiba,
d) elszámolási kötelezettségének a vámhivatal által előírt határidőn belül nem tesz eleget.
d) elszámolási kötelezettségének a vám- és pénzügyőri hivatal által előírt határidőn belül nem tesz eleget.
d) elszámolási kötelezettségének az alsó fokú vámszerv által előírt határidőn belül nem tesz eleget.
62. §   Az egyszerűsített eljárások alkalmazása szempontjából az engedélyben előírt kötelezettségek súlyos megszegésének minősül, ha
a) az engedélyes az egyszerűsített eljárás alatt álló közösségi/nem közösségi áruk tekintetében nem vezeti az előírt nyilvántartásokat,
b) a nyilvántartás adattartalmát olyan hiányosan vezeti, amely alapján nem ellenőrizhetők az egyszerűsített eljárás alatt álló közösségi/nem közösségi áruk,
c) az engedélyes az alsó fokú vámszerv felszólítása ellenére a nyilvántartásában észlelt - a b) ponton kívüli - hiányosságot nem szüntette meg. Ilyen hiányosságnak tekinthető a nyilvánvaló tévedés, így különösen a név- vagy számelírás, a számítási hiba,
c) az engedélyes a vámszerv felszólítása ellenére a nyilvántartásában észlelt - a b) ponton kívüli - hiányosságot nem szüntette meg. Ilyen hiányosságnak tekinthető a nyilvánvaló tévedés, így különösen a név- vagy számelírás, a számítási hiba,
d) elszámolási kötelezettségének az alsó fokú vámszerv által előírt határidőn belül nem tesz eleget.
d) elszámolási kötelezettségének a vámszerv által előírt határidőn belül nem tesz eleget.
63. §
(1) A D típusú vámraktár raktárnyilvántartásának a szabad forgalom számára történő helyi vámkezelési adatokat is értelemszerűen tartalmaznia kell.
(2) Nem kell külön nyilvántartást vezetni az egyszerűsített eljárás céljára, ha a raktárnyilvántartás az egyszerűsített eljárásban meghatározott adatokat maradéktalanul tartalmazza.
64. §   Az egyszerűsített vámeljárásoknak a nyilvántartásai az engedélyben meghatározott telephelyeken, illetve jóváhagyott egyéb helyeken külön-külön is vezethetők. A kiegészítő árunyilatkozatot és mellékleteit több helyen vezetett nyilvántartás esetén nyilvántartásonként vagy összesítve kell benyújtani.
64. §   Az egyszerűsített eljárásoknak a nyilvántartásai az engedélyben meghatározott telephelyeken, illetve jóváhagyott egyéb helyeken külön-külön is vezethetők. A kiegészítő árunyilatkozatot és mellékleteit több helyen vezetett nyilvántartás esetén nyilvántartásonként vagy összesítve kell benyújtani.
64/A. §   Az EK végrehajtási rendelet 266. cikk a) pont i. alpont első francia bekezdése, b) pont első francia bekezdése, valamint 273. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az engedélyes által a vámhatóság részére küldendő értesítések elektronikus üzenet formájában történő beküldésének a lehetséges módját, az üzenet információtartalmának struktúráját a NAV elnöke a NAV internetes honlapján, tájékoztatásban teszi közzé.
64/A. §   Az EK végrehajtási rendelet 266. cikk a) pont i. alpont első francia bekezdése, b) pont első francia bekezdése, valamint 273. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az engedélyes által a vámhatóság részére küldendő értesítések elektronikus üzenet formájában történő beküldésének a lehetséges módját, az üzenet információtartalmának struktúráját az állami adó- és vámhatóság vezetője a NAV internetes honlapján, tájékoztatásban teszi közzé.

XI. ADATFELDOLGOZÁSI TECHNIKA ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK

65. §
(1) A vámkódex 43. Cikke alapján az áru vám elé állítása - az elektronikus vám elé állítás kivételével - legkésőbb az érkezést követő első munkanapon gyűjtő árunyilatkozat benyújtásával történik. A nemzetközi vámokmány vagy az EV másolata gyűjtő árunyilatkozatnak minősül. A gyűjtő árunyilatkozat mintáját - a vámkódex 49. Cikke (1) bekezdésében foglaltak alapján - az országos parancsnokság tájékoztatóban teszi közzé. A vámhivatal a kereskedelmi vagy hivatalos okmány gyűjtő árunyilatkozatként történő benyújtását annak elfogadásával engedélyezi.
(1) A vámkódex 43. Cikke alapján az áru vám elé állítása - az elektronikus vám elé állítás kivételével - legkésőbb az érkezést követő első munkanapon gyűjtő árunyilatkozat benyújtásával történik. A nemzetközi vámokmány vagy az EV másolata gyűjtő árunyilatkozatnak minősül. A gyűjtő árunyilatkozat mintáját - a vámkódex 49. Cikke (1) bekezdésében foglaltak alapján - az országos parancsnok tájékoztatóban teszi közzé. A vámhivatal a kereskedelmi vagy hivatalos okmány gyűjtő árunyilatkozatként történő benyújtását annak elfogadásával engedélyezi.
(1) A vámkódex 43. Cikke alapján az áru vám elé állítása - az elektronikus vám elé állítás kivételével - legkésőbb az érkezést követő első munkanapon gyűjtő árunyilatkozat benyújtásával történik. A nemzetközi vámokmány vagy az EV másolata gyűjtő árunyilatkozatnak minősül. A gyűjtő árunyilatkozat mintáját - a vámkódex 49. Cikke (1) bekezdésében foglaltak alapján - az országos parancsnok tájékoztatóban teszi közzé. A vám- és pénzügyőri hivatal a kereskedelmi vagy hivatalos okmány gyűjtő árunyilatkozatként történő benyújtását annak elfogadásával engedélyezi.
(1) Az EK végrehajtási rendelet 372. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti egyszerűsített árutovábbítási eljárás alá vont árukat a 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal engedélyével a fuvarozó a rendeltetési vám- és pénzügyőri hivatalban elektronikusan is vám elé állíthatja.
(1) Az EK végrehajtási rendelet 372. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti egyszerűsített árutovábbítási eljárás alá vont árukat a KAVIG engedélyével a fuvarozó a rendeltetési vám- és pénzügyőri hivatalban elektronikusan is vám elé állíthatja.
(2) Az EK végrehajtási rendelet 183. Cikkének (4) bekezdése alapján a vám elé állítás elektronikus úton is teljesíthető a 17. számú Vámhivatal engedélyével. Ebben az esetben a szállítóeszköz felszabadításához, illetve a kiviteli vámeljáráshoz a nyilvántartásba vételi tételszámot és a berakási engedélyt elektronikus formában adja meg a vámhivatal.
(2) Az EK végrehajtási rendelet 183. Cikkének (4) bekezdése alapján a vám elé állítás elektronikus úton is teljesíthető a 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal engedélyével. Ebben az esetben a szállítóeszköz felszabadításához, illetve a kiviteli vámeljáráshoz a nyilvántartásba vételi tételszámot és a berakási engedélyt elektronikus formában adja meg a vám- és pénzügyőri hivatal.
(2) A 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal elektronikus vám elé állítást annak engedélyez, aki a vámhatóság által kiadott, a vámhatóság honlapján közzétett technikai leírás alapján az elektronikus bejelentés feltételeit a bevizsgálási eljárás során teljesíti.
(2) A KAVIG elektronikus vám elé állítást annak engedélyez, aki a vámhatóság által kiadott, a vámhatóság honlapján közzétett technikai leírás alapján az elektronikus bejelentés feltételeit a bevizsgálási eljárás során teljesíti.
(3) A 17. számú Fővámhivatal elektronikus vám elé állítást annak engedélyez, aki
a) évente legalább 52 db vám elé állítást végez, és
b) a vámhatóság által kiadott technikai leírás alapján az elektronikus bejelentés feltételeit a bevizsgálási eljárás során teljesíti.
(3) A 17. számú Fővámhivatal elektronikus vám elé állítást annak engedélyez, aki a vámhatóság által kiadott, a vámhatóság honlapján közzétett technikai leírás alapján az elektronikus bejelentés feltételeit a bevizsgálási eljárás során teljesíti.
(3) A 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal elektronikus vám elé állítást annak engedélyez, aki a vámhatóság által kiadott, a vámhatóság honlapján közzétett technikai leírás alapján az elektronikus bejelentés feltételeit a bevizsgálási eljárás során teljesíti.
(3) Az elektronikus vám elé állításra a vám- és pénzügyőri hivatal elektronikus formában közli döntését.
(3) Az elektronikus vám elé állításra az alsó fokú vámszerv elektronikus formában közli döntését.
(4) Az elektronikus vám elé állításra - a 66. § (6) bekezdése kivételével - a vámhivatal automatikusan és folyamatosan, elektronikus formában közli döntését.
(4) Az elektronikus vám elé állításra - a 66. § (6) bekezdése kivételével - a vám- és pénzügyőri hivatal automatikusan és folyamatosan, elektronikus formában közli döntését.
(4) Az elektronikus vám elé állítás engedélyesének:
a) elektronikus üzenetében meg kell adnia az engedélyben jóváhagyott tárolási hely pontos adatait, ahol az átmeneti megőrzés alatt álló árut tárolja, és
b) a vonatkozó okmányokat legkésőbb az elektronikus vám elé állítás napját követő munkanapon - engedélyezett címzettek esetében az elektonikus vám elé állítást követő hét első munkanapján - át kell adnia a vám- és pénzügyőri hivatalnak, valamint
b) a vonatkozó okmányokat legkésőbb az elektronikus vám elé állítás napját követő munkanapon - engedélyezett címzettek esetében az elektonikus vám elé állítást követő hét első munkanapján - át kell adnia az alsó fokú vámszervnek, valamint
c) a szállítóeszköz kirakása során tapasztalt eltérésekről haladéktalanul értesítenie kell a vám- és pénzügyőri hivatalt, és a vám- és pénzügyőri hivatal intézkedéséig a szállítmányt változatlan állapotban kell megőriznie,
c) a szállítóeszköz kirakása során tapasztalt eltérésekről haladéktalanul értesítenie kell az alsó fokú vámszervet, és az alsó fokú vámszerv intézkedéséig a szállítmányt változatlan állapotban kell megőriznie,
d) a vám- és pénzügyőri hivatal elektronikus válaszát ki kell nyomtatnia és az okmányok mellékleteként kell kezelnie.
d) az alsó fokú vámszerv elektronikus válaszát ki kell nyomtatnia és az okmányok mellékleteként kell kezelnie.
(5) Az NCTS rendelkezései szerint végrehajtott eljárások kivételével, amennyiben a vámhivatal az elektronikus vám elé állításra adott válaszában:
a) nem ad engedélyt az áru szállítóeszközből történő kirakására, vagy az abba történő berakására, ezeket a műveleteket csak a vámhatóság közreműködésével, a vámhivatal hivatalos helyén vagy házi szemle tartásával lehet elvégezni,
b) az áru szállítóeszközből való kirakását, illetve berakását vámfelügyelet mellett engedélyezi, az áru a szállítóeszközből a bejelentésre adott elektronikus válaszüzenettől számított, munkanapokon 8-16.30 óra között 3 óra, egyébként 6 óra elteltével a vámhivatal jelenléte nélkül is kirakható, illetve berakható, ha ez idő alatt a vámhatóság az ellenőrzés elvégzésére nem jelent meg.
(5) Az NCTS rendelkezései szerint végrehajtott eljárások kivételével, amennyiben a vám- és pénzügyőri hivatal az elektronikus vám elé állításra adott válaszában:
a) nem ad engedélyt az áru szállítóeszközből történő kirakására, vagy az abba történő berakására, ezeket a műveleteket csak a vámhatóság közreműködésével, a vám- és pénzügyőri hivatal hivatalos helyén vagy házi szemle tartásával lehet elvégezni,
b) az áru szállítóeszközből való kirakását, illetve berakását vámfelügyelet mellett engedélyezi, az áru a szállítóeszközből a bejelentésre adott elektronikus válaszüzenettől számított, munkanapokon 8-16.30 óra között 3 óra, egyébként 6 óra elteltével a vám- és pénzügyőri hivatal jelenléte nélkül is kirakható, illetve berakható, ha ez idő alatt a vámhatóság az ellenőrzés elvégzésére nem jelent meg.
(5) Az üzemszünet esetére vonatkozó eljárási rendet az engedélyező vámszerv a kiadott engedélyben szabályozza.
(6) Az elektronikus vám elé állításra adott engedélyt vissza kell vonni, ha:
a) az engedélyes a tevékenységét az engedély kiadásától számított 6 hónapon belül nem kezdi meg, vagy tevékenységét rendszeresen - legalább heti egy alkalommal - nem gyakorolja,
a) az engedélyes a tevékenységét az engedély kiadásától számított 6 hónapon belül nem kezdi meg,
b) az engedélyezés feltételei már nem állnak fenn, továbbá
c) az engedélyes jogszabályi kötelezettségeinek a vámhatóság figyelmeztetését követően ismételten nem tesz eleget.
(7) Az az engedélyes, akitől a vámhatóság a (6) bekezdés c) pontja alapján vonta vissza az engedélyt, az engedély visszavonásától számított 12 hónapon belül újabb engedélyt e tevékenységre nem kaphat.
66. §
(1) Az elektronikus vám elé állítás az áru bemutatását, valamint a fuvarokmányok és egyéb kísérő okmányok benyújtását megelőzően történhet. Az elektronikus vám elé állítás engedélyezése nem mentesíti az ügyfelet a vámeljárások során meghatározott kötelezettségei teljesítése alól, hanem az engedélyben meghatározott időbeni eltérést teszi lehetővé.
(2) Az engedélyezett címzetti/feladói tevékenység kizárólag elektronikus vám elé állítási engedély birtokában folytatható.
(3) A vámhivatal a szállítóeszközből történő kirakási vagy a szállítóeszközbe történő berakási engedélyt az elektronikus bejelentésre adott elektronikus válaszában adja meg. Az elektronikus vám elé állítás során a ki- vagy berakási engedélyt a vámhivatal a rendelkezésére álló adatbázisában tárolt törzsadatok alapján - a (7) bekezdésben szabályozott esetek kivételével - automatikusan és folyamatosan adja meg.
(3) A vám- és pénzügyőri hivatal a szállítóeszközből történő kirakási vagy a szállítóeszközbe történő berakási engedélyt az elektronikus bejelentésre adott elektronikus válaszában adja meg. Az elektronikus vám elé állítás során a ki- vagy berakási engedélyt a vám- és pénzügyőri hivatal a rendelkezésére álló adatbázisában tárolt törzsadatok alapján - a (7) bekezdésben szabályozott esetek kivételével - automatikusan és folyamatosan adja meg.
(4) Az elektronikus vám elé állítás engedélyezését követő gyakorlásának feltételei az EK végrehajtási rendelet 183. Cikk (4) bekezdésében foglaltak alkalmazásában:
a) az áruk további vámkezeléséig elkülönített helyen történő tároláshoz szükséges raktár vagy tároló terület,
b) a rendszer üzemeltetéséhez szükséges technikai feltételek,
c) igazoltan jogtiszta és a vámhatóság által bevizsgált szoftverek
biztosítását jelentik.
(5) Az elektronikus vám elé állítás engedélyesének:
a) elektronikus üzenetében meg kell adnia a külön engedélyben jóváhagyott tárolási hely pontos adatait, ahol az átmeneti megőrzés alatt álló árul tárolja, vagy ahol a kivitelre kerülő áru szállítóeszközre történő berakását végezte, és
b) a vonatkozó okmányokat legkésőbb az elektronikus vám elé állítás napját követő hét első munkanapján át kell adnia a területileg illetékes vámhivatalnak, valamint
b) a vonatkozó okmányokat legkésőbb az elektronikus vám elé állítás napját követő hét első munkanapján át kell adnia a területileg illetékes vám- és pénzügyőri hivatalnak, valamint
b) a vonatkozó okmányokat legkésőbb az elektronikus vám elé állítás napját követő hét első munkanapján át kell adnia a vám- és pénzügyőri hivatalnak, valamint
c) a szállítóeszköz kirakása vagy berakása során tapasztalt eltérésekről haladéktalanul értesítenie kell a területileg illetékes vámhivatalt, és a vámhivatal intézkedéséig a szállítmányt változatlan állapotban kell megőriznie,
c) a szállítóeszköz kirakása vagy berakása során tapasztalt eltérésekről haladéktalanul értesítenie kell a területileg illetékes vám- és pénzügyőri hivatalt, és a vám- és pénzügyőri hivatal intézkedéséig a szállítmányt változatlan állapotban kell megőriznie,
c) a szállítóeszköz kirakása vagy berakása során tapasztalt eltérésekről haladéktalanul értesítenie kell a vám- és pénzügyőri hivatalt, és a vám- és pénzügyőri hivatal intézkedéséig a szállítmányt változatlan állapotban kell megőriznie,
d) a vámhivatal elektronikus válaszát ki kell nyomtatnia és az okmányok mellékleteként kell kezelnie.
d) a vám- és pénzügyőri hivatal elektronikus válaszát ki kell nyomtatnia és az okmányok mellékleteként kell kezelnie.
(6) Amennyiben az érintett vámhivatal alkalmazza az NCTS-ben foglaltakat, úgy
a) az engedélyezett címzetti/feladói tevékenység kizárólag a Külső Kommunikációs Központra vonatkozó elektronikus vám elé állítási engedély birtokában folytatható, vagy
b) normál eljárásban az árutovábbítási nyilatkozat, illetve az érkezési bejelentés elektronikus adatainak továbbítása a vámhatóság részére a Külső Kommunikációs Központra vonatkozó elektronikus vám elé állítási engedély birtokában tehető meg.
(6) Amennyiben az érintett vám- és pénzügyőri hivatal alkalmazza az NCTS-ben foglaltakat, úgy
a) az engedélyezett címzetti/feladói tevékenység kizárólag a Külső Kommunikációs Központra vonatkozó elektronikus vám elé állítási engedély birtokában folytatható, vagy
b) normál eljárásban az árutovábbítási nyilatkozat, illetve az érkezési bejelentés elektronikus adatainak továbbítása a vámhatóság részére a Külső Kommunikációs Központra vonatkozó elektronikus vám elé állítási engedély birtokában tehető meg.
(7) A vámhatóságnak fel nem róható okból bekövetkező üzemszünet esetére vonatkozó eljárási rendet az engedélyező vámhatóság a kiadott engedélyben szabályozza.
(8) Az NCTS-ben foglaltak alkalmazása esetében a normál eljárásban minden esetben, az egyszerűsített eljárásban csak a Rakományjegyzék alkalmazása során a ki- vagy berakási engedélyt a vámhivatal nem automatikusan adja meg.
(8) Az NCTS-ben foglaltak alkalmazása esetében a normál eljárásban minden esetben, az egyszerűsített eljárásban csak a Rakományjegyzék alkalmazása során a ki- vagy berakási engedélyt a vám- és pénzügyőri hivatal nem automatikusan adja meg.
(9) A (6) bekezdés b) pontjában meghatározott engedélyes:
a) indítványozhatja, hogy az áruvizsgálat a felügyeletet ellátó vámhivatal hivatalos helyétől eltérő helyszínen történjen, amelyhez a felügyeletet ellátó vámhivatal esetenként, elektronikus üzenetben - a megállapított áruhely elfogadásával - adja meg jóváhagyását, és
a) indítványozhatja, hogy az áruvizsgálat a felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal hivatalos helyétől eltérő helyszínen történjen, amelyhez a felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal esetenként, elektronikus üzenetben - a megállapított áruhely elfogadásával - adja meg jóváhagyását, és
b) köteles a vonatkozó okmányokat legkésőbb a vám elé állítási indítvány megtételét követő munkanapon átadni, vagy az indítvány visszavonásáról elektronikus üzenetben a Külső Kommunikációs Központon keresztül tájékoztatni a területileg illetékes vámhivatalt, valamint
b) köteles a vonatkozó okmányokat legkésőbb a vám elé állítási indítvány megtételét követő munkanapon átadni, vagy az indítvány visszavonásáról elektronikus üzenetben a Külső Kommunikációs Központon keresztül tájékoztatni a területileg illetékes vám- és pénzügyőri hivatalt, valamint
b) köteles a vonatkozó okmányokat legkésőbb a vám elé állítási indítvány megtételét követő munkanapon átadni, vagy az indítvány visszavonásáról elektronikus üzenetben a Külső Kommunikációs Központon keresztül tájékoztatni a vám- és pénzügyőri hivatalt, valamint
c) köteles a szállítóeszközt/csomagot és az árut a b) pontban meghatározott határidőn belül a területileg illetékes vámhivatal által meghatározott helyen bemutatni.
c) köteles a szállítóeszközt/csomagot és az árut a b) pontban meghatározott határidőn belül a területileg illetékes vám- és pénzügyőri hivatal által meghatározott helyen bemutatni.
c) köteles a szállítóeszközt/csomagot és az árut a b) pontban meghatározott határidőn belül a vám- és pénzügyőri hivatal által meghatározott helyen bemutatni.
66/A. §
(1) Az EK Végrehajtási rendelet 222. cikk (1) bekezdése alapján a vámáru-nyilatkozat írásbeli árunyilatkozat helyett, az adatfeldolgozási eljárás alkalmazásával (elektronikus árunyilatkozat adás) is benyújtható. Ebben az esetben az árunyilatkozat elfogadásához, illetve az áru kiadásához kapcsolódó dátumot és azonosítószámot elektronikus üzenet formájában adja meg a vámhivatal az elektronikus árunyilatkozatot beküldő nyilatkozattevő részére.
(1) Az EK Végrehajtási rendelet 222. cikk (1) bekezdése alapján a vámáru-nyilatkozat írásbeli árunyilatkozat helyett, az adatfeldolgozási eljárás alkalmazásával (elektronikus árunyilatkozat adás) is benyújtható. Ebben az esetben az árunyilatkozat elfogadásához, illetve az áru kiadásához kapcsolódó dátumot és azonosítószámot elektronikus üzenet formájában adja meg a vám- és pénzügyőri hivatal az elektronikus árunyilatkozatot beküldő nyilatkozattevő részére.
(1) Az EK Végrehajtási rendelet 222. cikk (1) bekezdése alapján a vámáru-nyilatkozat írásbeli árunyilatkozat helyett, az adatfeldolgozási eljárás alkalmazásával (elektronikus árunyilatkozat adás) is benyújtható. Ebben az esetben az árunyilatkozat elfogadásához, illetve az áru kiadásához kapcsolódó dátumot és azonosítószámot elektronikus üzenet formájában adja meg az alsó fokú vámszerv az elektronikus árunyilatkozatot beküldő nyilatkozattevő részére.
(1) Az EK Végrehajtási rendelet 222. cikk (1) bekezdése alapján a vámáru-nyilatkozat írásbeli árunyilatkozat helyett, az adatfeldolgozási eljárás alkalmazásával (elektronikus árunyilatkozat adás) is benyújtható. Ebben az esetben az árunyilatkozat elfogadásához, illetve az áru kiadásához kapcsolódó dátumot és azonosítószámot elektronikus üzenet formájában adja meg a vámszerv az elektronikus árunyilatkozatot beküldő nyilatkozattevő részére.
(2) Elektronikus árunyilatkozatot az nyújthat be, aki a fővámhivatalnál, az elektronikus adatküldéssel összefüggő azonosíthatóság érdekében regisztráltatta magát.
(2) Elektronikus árunyilatkozatot az nyújthat be, aki a fővámhivatalnál, az elektronikus adatküldéssel összefüggő azonosíthatóság érdekében regisztráltatta magát. Az elektronikus árunyilatkozatot a regisztrált személy a (6) bekezdésben említett tájékoztató szerint nyújtja be. Szabad forgalomba bocsátás vámeljárás esetén az elektronikus árunyilatkozat az áru vám elé állítását követően nyújtható be.
(2) Elektronikus árunyilatkozatot az nyújthat be, aki a megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatalnál, az elektronikus adatküldéssel összefüggő azonosíthatóság érdekében regisztráltatta magát. Az elektronikus árunyilatkozatot a regisztrált személy a (6) bekezdésben említett tájékoztató szerint nyújtja be. Szabad forgalomba bocsátás vámeljárás esetén az elektronikus árunyilatkozat az áru vám elé állítását követően nyújtható be.
(2) Elektronikus árunyilatkozatot az nyújthat be, aki bármely megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatalnál, vagy a Buda-térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatalnál, vagy a Dél-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatalnál, vagy az Észak-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatalnál, vagy az 1. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Hivatalnál az elektronikus adatküldéssel összefüggő azonosíthatóság érdekében regisztráltatta magát. Az elektronikus árunyilatkozatot a regisztrált személy a (6) bekezdésben említett tájékoztató szerint nyújtja be. Szabad forgalomba bocsátás vámeljárás esetén az elektronikus árunyilatkozat az áru vám elé állítását követően nyújtható be.
(2) Elektronikus árunyilatkozatot az nyújthat be, aki bármely alsó fokú vámszervnél vagy az 1. számú Repülőtéri Igazgatóságnál az elektronikus adatküldéssel összefüggő azonosíthatóság érdekében regisztráltatta magát. Az elektronikus árunyilatkozatot a regisztrált személy a (6) bekezdésben említett tájékoztató szerint nyújtja be. Szabad forgalomba bocsátás vámeljárás esetén az elektronikus áru nyilatkozat az áru vám elé állítását követően nyújtható be.
(2) Elektronikus árunyilatkozatot az nyújthat be, aki bármely alsó fokú vámszervnél vagy az 1. számú Repülőtéri Igazgatóságnál az elektronikus adatküldéssel összefüggő azonosíthatóság érdekében regisztráltatta magát. Az elektronikus árunyilatkozatot a regisztrált személy a (6) bekezdésben említett tájékoztatás szerint nyújtja be. Szabad forgalomba bocsátás vámeljárás esetén az elektronikus áru nyilatkozat az áru vám elé állítását követően nyújtható be.
(2) Elektronikus árunyilatkozatot az nyújthat be, aki bármely alsó fokú vámszervnél vagy az 1. számú Repülőtéri Igazgatóságnál az elektronikus adatküldéssel összefüggő azonosíthatóság érdekében regisztráltatta magát. Az elektronikus árunyilatkozatot a regisztrált személy a (6) bekezdésben említett tájékoztatás szerint nyújtja be.
(2) Elektronikus árunyilatkozatot az nyújthat be, aki bármely vámszervnél vagy az 1. számú Repülőtéri Igazgatóságnál az elektronikus adatküldéssel összefüggő azonosíthatóság érdekében regisztráltatta magát. Az elektronikus árunyilatkozatot a regisztrált személy a (6) bekezdésben említett tájékoztatás szerint nyújtja be.
(3) Az elektronikus úton benyújtott árunyilatkozat feldolgozása során az eljáró vámhivatal bármikor áttérhet az írásban benyújtott árunyilatkozathoz kapcsolódó eljárási szabályokhoz, amennyiben az elektronikus árunyilatkozat adataival az elektronikus eljárás nem folytatható le. Erről az eljáró vámhivatal elektronikus üzenetet küld a regisztrált beküldő részére.
(3) Az elektronikus úton benyújtott árunyilatkozat feldolgozása során az eljáró vám- és pénzügyőri hivatal bármikor áttérhet az írásban benyújtott árunyilatkozathoz kapcsolódó eljárási szabályokhoz, amennyiben az elektronikus árunyilatkozat adataival az elektronikus eljárás nem folytatható le. Erről az eljáró vám- és pénzügyőri hivatal elektronikus üzenetet küld a regisztrált beküldő részére.
(3) Az elektronikus úton benyújtott árunyilatkozat feldolgozása során az eljáró alsó fokú vámszerv bármikor áttérhet az írásban benyújtott árunyilatkozathoz kapcsolódó eljárási szabályokhoz, amennyiben az elektronikus árunyilatkozat adataival az elektronikus eljárás nem folytatható le. Erről az eljáró alsó fokú vámszerv elektronikus üzenetet küld a regisztrált beküldő részére.
(3) Az elektronikus úton benyújtott árunyilatkozat feldolgozása során az eljáró vámszerv bármikor áttérhet az írásban benyújtott árunyilatkozathoz kapcsolódó eljárási szabályokhoz, amennyiben az elektronikus árunyilatkozat adataival az elektronikus eljárás nem folytatható le. Erről az eljáró vámszerv elektronikus üzenetet küld a regisztrált beküldő részére.
(4) Az elektronikus árunyilatkozat adás nem mentesíti az ügyfelet a vámkezelések során - a vámellenőrzés végrehajtására vonatkozóan - meghatározott kötelezettségei teljesítése alól mindaddig, amíg az áru kiadására vonatkozó üzenetet meg nem kapta.
(5) Az elektronikus árunyilatkozatot beküldő a beküldött, illetve a vámhivataltól kapott adatokat - naplózottan - az elévülési ideig köteles megőrizni, melyet az arra jogosult személy számára hozzáférhetővé és értelmezhetővé kell tenni.
(5) Az elektronikus árunyilatkozatot beküldő a beküldött, illetve a vám- és pénzügyőri hivataltól kapott adatokat - naplózottan - az elévülési ideig köteles megőrizni, melyet az arra jogosult személy számára hozzáférhetővé és értelmezhetővé kell tenni.
(5) Az elektronikus árunyilatkozatot beküldő a beküldött, illetve az alsó fokú vámszervtől kapott adatokat - naplózottan - az elévülési ideig köteles megőrizni, melyet az arra jogosult személy számára hozzáférhetővé és értelmezhetővé kell tenni.
(5) Az elektronikus árunyilatkozatot beküldő a beküldött, illetve a vámszervtől kapott adatokat - naplózottan - az elévülési ideig köteles megőrizni, melyet az arra jogosult személy számára hozzáférhetővé és értelmezhetővé kell tenni.
(6) Az elektronikus árunyilatkozatot fogadó vámhivatali kódok listáját, a regisztráció technikai végrehajtását, az árunyilatkozat elektronikus üzenet formájában történő beküldéséhez szükséges üzenet tartalmát, módját, struktúráját, valamint az elektronikus eljárásba vonható eljárás módokat, illetve az eljárás kódok listáját az országos parancsnokság tájékoztatóban teszi közzé.
(6) Az országos parancsnok tájékoztatóban teszi közzé:
a) az elektronikus árunyilatkozatot fogadó vámhivatali kódok listáját,
a) az elektronikus árunyilatkozatot fogadó vám- és pénzügyőri hivatali kódok listáját,
b) a regisztráció technikai végrehajtását,
c) a szabad forgalomba bocsátás vámeljárásnál a vám elé állításhoz kapcsolódó előzmény adatok átadásának módját,
d) a Vámkódex 77. cikk (2) bekezdésének figyelembevételével a Vámkódex 62. cikk (2) bekezdése szerinti okmánybenyújtási kötelezettség teljesítésének módját,
e) az árunyilatkozat elektronikus üzenet formájában történő beküldéséhez szükséges üzenet tartalmát, módját, struktúráját, valamint
f) az elektronikus eljárásba vonható eljárásmódokat, illetve az eljáráskódok listáját.
(6) A NAV elnöke tájékoztatóban teszi közzé:
a) az elektronikus árunyilatkozatot fogadó vám- és pénzügyőri hivatali kódok listáját,
b) a regisztráció technikai végrehajtását,
c) a szabad forgalomba bocsátás vámeljárásnál a vám elé állításhoz kapcsolódó előzmény adatok átadásának módját,
d) a Vámkódex 77. cikk (2) bekezdésének figyelembevételével a Vámkódex 62. cikk (2) bekezdése szerinti okmánybenyújtási kötelezettség teljesítésének módját,
e) az árunyilatkozat elektronikus üzenet formájában történő beküldéséhez szükséges üzenet tartalmát, módját, struktúráját, valamint
f) az elektronikus eljárásba vonható eljárásmódokat, illetve az eljáráskódok listáját.
(6) A NAV elnöke tájékoztatásban teszi közzé:
a) az elektronikus árunyilatkozatot fogadó alsó fokú vámszervi kódok listáját,
b) a regisztráció technikai végrehajtását,
c) a szabad forgalomba bocsátás vámeljárásnál a vám elé állításhoz kapcsolódó előzmény adatok átadásának módját,
d) a Vámkódex 77. cikk (2) bekezdésének figyelembevételével a Vámkódex 62. cikk (2) bekezdése szerinti okmánybenyújtási kötelezettség teljesítésének módját,
e) az árunyilatkozat elektronikus üzenet formájában történő beküldéséhez szükséges üzenet tartalmát, módját, struktúráját, valamint
f) az elektronikus eljárásba vonható eljárásmódokat, illetve az eljáráskódok listáját.
g) az árutovábbítási és kiviteli vámeljárások, illetve a belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtása tekintetében bekövetkező üzemszüneti eljárás rendjét.
(6) Az állami adó- és vámhatóság vezetője tájékoztatásban teszi közzé:
a) az elektronikus árunyilatkozatot fogadó vámszervi kódok listáját,
b) a regisztráció technikai végrehajtását,
c) a szabad forgalomba bocsátás vámeljárásnál a vám elé állításhoz kapcsolódó előzmény adatok átadásának módját,
d) a Vámkódex 77. cikk (2) bekezdésének figyelembevételével a Vámkódex 62. cikk (2) bekezdése szerinti okmánybenyújtási kötelezettség teljesítésének módját,
e) az árunyilatkozat elektronikus üzenet formájában történő beküldéséhez szükséges üzenet tartalmát, módját, struktúráját, valamint
f) az elektronikus eljárásba vonható eljárásmódokat, illetve az eljáráskódok listáját,
g) az árutovábbítási és kiviteli vámeljárások, illetve a belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtása tekintetében bekövetkező üzemszüneti eljárás rendjét.

XII. EXPORT-VISSZATÉRÍTÉS

71. §
(1) A 800/1999/EK rendelet 5. Cikk (7) bekezdés b) pontja szerinti bejelentés megtehető személyesen a vámhivatalban, vagy eljuttatható telefax útján is.
(1) A 800/1999/EK rendelet 5. cikke (7) bekezdésének b) pontja szerinti bejelentés benyújtható:
a) személyesen,
b) telefax útján,
c) adatfeldolgozási eljárás alkalmazásával (elektronikus berakodási bejelentés).
(1) A 612/2009/EK rendelet 5. cikke (7) bekezdésének b) pontja szerinti bejelentés benyújtható:
a) személyesen,
b) telefax útján,
c) adatfeldolgozási eljárás alkalmazásával (elektronikus berakodási bejelentés).
(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott bejelentést az e rendelet 5. számú mellékletében meghatározott minimális adattartalommal kell megtenni.
(2) Elektronikus berakodási bejelentést az nyújthat be, aki a vám- és pénzügyőri hivatalnál, az elektronikus adatküldéssel összefüggő azonosíthatóság érdekében regisztráltatta magát.
(2) Elektronikus berakodási bejelentést az nyújthat be, aki az alsó fokú vámszervnél, az elektronikus adatküldéssel összefüggő azonosíthatóság érdekében regisztráltatta magát.
(2) Elektronikus berakodási bejelentést az nyújthat be, aki a vámszervnél, az elektronikus adatküldéssel összefüggő azonosíthatóság érdekében regisztráltatta magát.
(3) Ha az export-visszatérítésben részesülő szállítmány berakodásának tervezett időpontja szabadnapra, vagy munkaszüneti napra esik, akkor a 800/1999/EK rendelet 5. Cikk (7) bekezdés szerinti bejelentést a szabadnapot, vagy munkaszüneti napot megelőző munkanapon kell megtenni.
(3) Ha az export-visszatérítésben részesülő szállítmány berakodásának tervezett időpontja szabadnapra, munkaszüneti napra, vagy a hét első munkanapjára esik, akkor az (1) bekezdésben hivatkozott bejelentést a szabadnapot, a munkaszüneti napot, vagy a hét első munkanapját megelőző munkanapon (a vám- és pénzügyőri hivatal nyitvatartási idejében) kell megtenni.
(3) Ha az export-visszatérítésben részesülő szállítmány berakodásának tervezett időpontja szabadnapra, munkaszüneti napra, vagy a hét első munkanapjára esik, akkor az (1) bekezdésben hivatkozott bejelentést a szabadnapot, a munkaszüneti napot, vagy a hét első munkanapját megelőző munkanapon (az alsó fokú vámszerv nyitvatartási idejében) kell megtenni.
(3) Ha az export-visszatérítésben részesülő szállítmány berakodásának tervezett időpontja szabadnapra, munkaszüneti napra, vagy a hét első munkanapjára esik, akkor az (1) bekezdésben hivatkozott bejelentést a szabadnapot, a munkaszüneti napot, vagy a hét első munkanapját megelőző munkanapon (a vámszerv nyitvatartási idejében) kell megtenni.
(4) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában hivatkozott bejelentést az 5. számú mellékletben meghatározott adattartalommal és formában kell megtenni.
(5) Az (1) bekezdés c) pontjában hivatkozott elektronikus berakodási bejelentést az 5. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kell megtenni. A fogadó vám- és pénzügyőri hivatali kódok listáját, a regisztráció technikai végrehajtását, a bejelentés elektronikus üzenet formájában történő beküldésének módját, struktúráját az országos parancsnok tájékoztatóban teszi közzé.
(5) Az (1) bekezdés c) pontjában hivatkozott elektronikus berakodási bejelentést az 5. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kell megtenni. A fogadó vám- és pénzügyőri hivatali kódok listáját, a regisztráció technikai végrehajtását, a bejelentés elektronikus üzenet formájában történő beküldésének módját, struktúráját a NAV elnöke tájékoztatóban teszi közzé.
(5) Az (1) bekezdés c) pontjában hivatkozott elektronikus berakodási bejelentést az 5. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kell megtenni. A fogadó alsó fokú vámszervi kódok listáját, a regisztráció technikai végrehajtását, a bejelentés elektronikus üzenet formájában történő beküldésének módját, struktúráját a NAV elnöke tájékoztatásban teszi közzé.
(5) Az (1) bekezdés c) pontjában hivatkozott elektronikus berakodási bejelentést az 5. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kell megtenni. A fogadó vámszervi kódok listáját, a regisztráció technikai végrehajtását, a bejelentés elektronikus üzenet formájában történő beküldésének módját, struktúráját az állami adó- és vámhatóság vezetője tájékoztatásban teszi közzé.

XIII. A VÁMJEGY FELHASZNÁLÁSÁNAK, KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAI

72. §
(1) Amennyiben az EK végrehajtási rendelet 225. és 226. cikkében foglaltak szerint szóbeli árunyilatkozat megtételére is lehetőség van, és az így bejelentett áru után vámfizetési, valamint nem közösségi adó- és díjfizetési kötelezettség keletkezik, a vámhatóság köteles az érintett személy részére a vámtartozás, és nem közösségi adó és díj megfizetéséről elismervényt (a továbbiakban: Vámjegy) adni.
(2) A vámtartozás, és nem közösségi adó és díj megállapítása nem történhet Vámjegyen, ha
a) az áru összértéke a 350 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladja,
a) az áru összértéke a 700 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladja,
b) az utas nem ebben a formában kíván árunyilatkozatot adni,
c) az utasnak feladott poggyásza van és a vámkedvezményt arra érvényesíteni kívánja,
d) az áru vámeljárás alá vonásához államigazgatási szerv engedélye szükséges,
e) az áruk között - úti poggyászon felül - a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó áru is van,
f) a vámáruk között olyan termék van, amely után környezetvédelmi termékdíjat kell fizetni.
f) az áruk között olyan termék van, amely után környezetvédelmi termékdíjat kell fizetni.
(3) A szóbeli árunyilatkozat alapján a vámhivatal vámvizsgálatot tart, megállapítja a vámértéket és a Vámjegyen történő árunyilatkozat-adás feltételeinek fennállását. A megállapított vámérték alapján a vámhivatal szóban közli a fizetendő vám, és nem közösségi adó és díj összegét.
(3) A szóbeli árunyilatkozat alapján a vám- és pénzügyőri hivatal vámvizsgálatot tart, megállapítja a vámértéket és a Vámjegyen történő árunyilatkozat-adás feltételeinek fennállását. A megállapított vámérték alapján a vám- és pénzügyőri hivatal szóban közli a fizetendő vám, és nem közösségi adó és díj összegét.
(3) A szóbeli árunyilatkozat alapján az alsó fokú vámszerv vámvizsgálatot tart, megállapítja a vámértéket és a Vámjegyen történő árunyilatkozat-adás feltételeinek fennállását. A megállapított vámérték alapján az alsó fokú vámszerv szóban közli a fizetendő vám, és nem közösségi adó és díj összegét.
(3) A szóbeli árunyilatkozat alapján a vámszerv vámvizsgálatot tart, megállapítja a vámértéket és a Vámjegyen történő árunyilatkozat-adás feltételeinek fennállását. A megállapított vámérték alapján a vámszerv szóban közli a fizetendő vám, és nem közösségi adó és díj összegét.
(4) Ha a vámeljárást kezdeményező a megállapított összeget elfogadja, a vámot a vámhivatal a Vámjegyen írásban is közli. A vámeljárás lefolytatásának elfogadását az ügyfél a Vámjegy „B” rovatában aláírásával igazolja. A fizetendő vámot a vámhivatal egy összegben, a vámkiszabás alapját képező vámérték 3,5%-ában, míg a nem közösségi adókat és díjakat a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell megállapítani.
(4) Ha a vámeljárást kezdeményező a megállapított összeget elfogadja, a vámot és a nem közösségi adókat és díjakat a vám- és pénzügyőri hivatal a Vámjegyen írásban is közli. A vámeljárás lefolytatásának elfogadását az ügyfél a Vámjegy „B” rovatában aláírásával igazolja. A fizetendő vámot - az utas személyi poggyászában található cigaretta, szivar, szivarka és fogyasztási dohány kivételével - a vám- és pénzügyőri hivatal egy összegben, a 2658/87/EGK rendelet szerinti átalányvámtétel alkalmazásával, míg az utas személyi poggyászában található cigaretta, szivar, szivarka és fogyasztási dohány esetén az általános vámjogi rendelkezések szerint megállapított vámtétel alkalmazásával állapítja meg. A nem közösségi adókat és díjakat a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell megállapítani.
(4) Ha a vámeljárást kezdeményező a megállapított összeget elfogadja, a vámot és a nem közösségi adókat és díjakat az alsó fokú vámszerv a Vámjegyen írásban is közli. A vámeljárás lefolytatásának elfogadását az ügyfél a Vámjegy „B” rovatában aláírásával igazolja. A fizetendő vámot - az utas személyi poggyászában található cigaretta, szivar, szivarka és fogyasztási dohány kivételével - az alsó fokú vámszerv egy összegben, a 2658/87/EGK rendelet szerinti átalányvámtétel alkalmazásával, míg az utas személyi poggyászában található cigaretta, szivar, szivarka és fogyasztási dohány esetén az általános vámjogi rendelkezések szerint megállapított vámtétel alkalmazásával állapítja meg. A nem közösségi adókat és díjakat a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell megállapítani.
(4) Ha a vámeljárást kezdeményező a megállapított összeget elfogadja, a vámot és a nem közösségi adókat és díjakat az alsó fokú vámszerv a Vámjegyen írásban is közli. A vámeljárás lefolytatásának elfogadását az ügyfél a Vámjegy „B” rovatában aláírásával igazolja. A fizetendő vámot - az utas személyi poggyászában található cigaretta, szivar, szivarka és fogyasztási dohány kivételével - az alsó fokú vámszerv egy összegben, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2658/87/EGK tanácsi rendelet) szerinti átalányvámtétel alkalmazásával, míg az utas személyi poggyászában található cigaretta, szivar, szivarka és fogyasztási dohány esetén az általános vámjogi rendelkezések szerint megállapított vámtétel alkalmazásával állapítja meg. A nem közösségi adókat és díjakat a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell megállapítani.
(4) Ha a vámeljárást kezdeményező a megállapított összeget elfogadja, a vámot és a nem közösségi adókat és díjakat a vámszerv a Vámjegyen írásban is közli. A vámeljárás lefolytatásának elfogadását az ügyfél a Vámjegy „B” rovatában aláírásával igazolja. A fizetendő vámot - az utas személyi poggyászában található cigaretta, szivar, szivarka és fogyasztási dohány kivételével - a vámszerv egy összegben, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2658/87/EGK tanácsi rendelet) szerinti átalányvámtétel alkalmazásával, míg az utas személyi poggyászában található cigaretta, szivar, szivarka és fogyasztási dohány esetén az általános vámjogi rendelkezések szerint megállapított vámtétel alkalmazásával állapítja meg. A nem közösségi adókat és díjakat a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell megállapítani.
(5) Amennyiben a vámeljárást kérő a megállapított vámértékkel vagy a szóban közölt vám, és nem közösségi adó és díj mértékével nem ért egyet, a vámeljárást az általános szabályok szerint írásban kell kezdeményeznie.
(6) A vám és a nem közösségi adók és díjak megfizetését a vámhivatal a Vámjegy „C” rovatában bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolja. A Vámjegy eredeti példányát - a vámfizetési kötelezettség teljesítésének igazolásául - a vámhivatal az utasnak átadja.
(6) A vám és a nem közösségi adók és díjak megfizetését a vám- és pénzügyőri hivatal a Vámjegy „C” rovatában bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolja. A Vámjegy eredeti példányát - a vámfizetési kötelezettség teljesítésének igazolásául - a vám- és pénzügyőri hivatal az utasnak átadja.
(6) A vám és a nem közösségi adók és díjak megfizetését az alsó fokú vámszerv a Vámjegy „C” rovatában bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolja. A Vámjegy eredeti példányát - a vámfizetési kötelezettség teljesítésének igazolásául - az alsó fokú vámszerv az utasnak átadja.
(6) A vám és a nem közösségi adók és díjak megfizetését a vámszerv a Vámjegy „C” rovatában bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolja. A Vámjegy eredeti példányát - a vámfizetési kötelezettség teljesítésének igazolásául - a vámszerv az utasnak átadja.
(7) Ha a vámtartozás és a nem közösségi adó és díj kiegyenlítése vámbiztosíték elszámolásával történik, úgy az A/6. rovatban az elszámolt vám, és nem közösségi adó és díj összegét fel kell tüntetni.
(8) A Vámjegy alkalmazása mellett is biztosítani kell az utas részére a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1983. március 28-i 918/83/EGK tanácsi rendelet 45-47. cikkeiben meghatározott kedvezményeket.
(8) A Vámjegy alkalmazása mellett is biztosítani kell az utas részére a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 918/83/EGK rendelet 45. cikkében, valamint az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről szóló törvényben meghatározott kedvezményeket.
(8) A Vámjegy alkalmazása mellett is biztosítani kell az utas részére a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK rendelet 41. cikkében, valamint az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről szóló törvényben meghatározott kedvezményeket.
(9) A Vámjegy mintáját e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

XIV. A VÁMÁRU-NYILATKOZAT ELLENŐRZÉS NÉLKÜLI ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI

72/A. §
(1) A vámhatóság a Vámkódex 71. § (2) bekezdése alapján a vámáru-nyilatkozatot ellenőrzés nélkül annak a nyilatkozattevőnek fogadja el, aki
a) import forgalomban:
aa) rendelkezik az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti önadózási engedéllyel, vagy a Vtv. 48. § (2) bekezdése alapján mentesül az általános forgalmi adó biztosítása alól, vagy
aa) rendelkezik az EK végrehajtási rendelet 14a. cikk (1) bekezdés a) vagy c) pontjában foglalt engedélyezett gazdálkodói tanúsítvánnyal, vagy
ab) folyamatos működés mellett a tárgyévet megelőző kettő egymást követő naptári éven belül rendelkezik halasztott vámfizetési engedéllyel vagy egyszerűsített vámeljárásra vonatkozó engedéllyel;
ab) rendelkezik az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti önadózási engedéllyel, vagy a Vtv. 48. § (2) bekezdése alapján mentesül az általános forgalmi adó biztosítása alól, vagy
ac) folyamatos működés mellett a tárgyévet megelőző kettő egymást követő naptári éven belül rendelkezik halasztott vámfizetési engedéllyel vagy egyszerűsített vámeljárásra vonatkozó engedéllyel, vagy
ac) folyamatos működés mellett a tárgyévet megelőző kettő egymást követő naptári éven belül rendelkezik halasztott vámfizetési engedéllyel vagy egyszerűsített eljárásra vonatkozó engedéllyel, vagy
ad) elektronikusan nyújtja be a vámáru-nyilatkozatot;
b) export forgalomban: folyamatos működés mellett a tárgyévet megelőző kettő egymást követő naptári éven belül legalább évi 52 db kiviteli vámeljárást végzett.
b) export forgalomban: elektronikusan nyújtja be a vámáru-nyilatkozatot.
(2) Az ellenőrzés nélküli elfogadás nem alkalmazható a jövedéki termékek - kivéve a Jöt. 63. § (1) bekezdés c) pontja alatti, a 64. § (4) bekezdés rendelkezése alá tartozó alkoholterméket, valamint a 79. § (1) bekezdés a) pontja alatti szőlőbort - és az export-visszatérítésben részesülő termékek vámeljárás alá vonására vonatkozó vámárunyilatkozatok esetén, amikor a jogszabály a vámeljárás lefolytatását áruvizsgálat elvégzéshez köti.
(2) Az ellenőrzés nélküli elfogadás nem alkalmazható a jövedéki termékek - kivéve a Jöt. 63. § (1) bekezdés c) pontja alatti, a 64. § (4) bekezdés rendelkezése alá tartozó alkoholtermék, valamint a 79. § (1) bekezdés a) pontja alatti szőlőbor -, illetve az export-visszatérítésben részesülő termékek vámeljárás alá vonására vonatkozó vám-árunyilatkozatok esetén, amikor a jogszabály a vámeljárás lefolytatását áruvizsgálat elvégzéséhez köti.

XV. AZ ENGEDÉLYEZETT GAZDÁLKODÓI TANÚSÍTVÁNYRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

72/B. §
(1) Az EK végrehajtási rendelet 14a. cikk (1) bekezdésében említett AEO-tanúsítványok kiadásának feltételeihez és kritériumaihoz kapcsolódó ellenőrzési módszereket és vizsgálati területeket a vámhatóság tájékoztatóban teszi közzé. Ezek az ellenőrzési módszerek és vizsgálati területek az említett feltételeknek és kritériumoknak az EK végrehajtási rendelet 14q. cikk (4) és (5) bekezdése szerinti újbóli értékelése során is irányadók.
(1) Az EK végrehajtási rendelet 14a. cikk (1) bekezdésében említett AEO-tanúsítványok kiadásának feltételeihez és kritériumaihoz kapcsolódó ellenőrzési módszereket és vizsgálati területeket a vámhatóság tájékoztatásban teszi közzé. Ezek az ellenőrzési módszerek és vizsgálati területek az említett feltételeknek és kritériumoknak az EK végrehajtási rendelet 14q. cikk (4) és (5) bekezdése szerinti újbóli értékelése során is irányadók.
(1) Az EK végrehajtási rendelet 14a. cikk (1) bekezdésében említett AEO-tanúsítványok kiadásának feltételeihez és kritériumaihoz kapcsolódó ellenőrzési módszereket és vizsgálati területeket a vámhatóság tájékoztatásban teszi közzé. Ezek az ellenőrzési módszerek és vizsgálati területek az említett feltételeknek és kritériumoknak az EK végrehajtási rendelet 14q. cikk (4) bekezdése szerinti felügyelete és 14q. cikk (5) bekezdése szerinti újbóli értékelése során is irányadók.
(2) Annak érdekében, hogy a vámhatóság ellenőrizhesse az (1) bekezdésben említett feltételek és kritériumok teljesülését, a kérelmező, valamint minden más, a feltételek és kritériumok teljesülésében érintett személy köteles a vámhatóság rendelkezésére bocsátani minden, a tanúsítvány kiadása előtti engedélyezéshez szükséges iratot és információt - tekintet nélkül azok megjelenési formájára -, valamint a vámhatóság kérésére a megkívánt segítséget megadni. A kérelmező, valamint minden más, a feltételek és kritériumok teljesülésében érintett személy köteles a vámhatósággal az ellenőrzés során együttműködni, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani. Az ellenőrzés során a kérelmező, valamint minden más, a feltételek és kritériumok teljesülésében érintett személy köteles különösen az ellenőrzéshez szükséges tények, körülmények és egyéb feltételek megismerését biztosítani, szóban vagy írásban tájékoztatást, magyarázatot adni és a dokumentációs anyagokba a betekintést lehetővé tenni.
(3) Az EK Végrehajtási rendelet 14n. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában a szakértőt és a kérelmezőt akkor kell egymással kapcsolatban állónak tekinteni, ha közöttük az EK végrehajtási rendelet 143. cikk a)-h) pontjában említett viszony áll fenn.

XVI. VÁMIGAZGATÁSI BÍRSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

72/C. §
(1) Az esedékessé vált vámigazgatási bírságot (a közlés napjától számított) tíz napon belül kell megfizetni.
(1) Az esedékessé vált vámigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésének napjától számított tíz napon belül kell megfizetni.
(2) A Vtv. 61/A. §-ának (3) bekezdésében meghatározott bírságot kell felszámítani, ha az exportőr vagy a beszállító a származást igazoló okmányokkal kapcsolatos benyújtási kötelezettségének a vámhatóság felszólításában megjelölt időpontig nem tesz eleget.
(2) A Vtv. 61/A. § (5) bekezdésében meghatározott bírságot kell felszámítani, ha az exportőr vagy a beszállító a származást igazoló okmányokkal kapcsolatos benyújtási kötelezettségének a vámhatóság felszólításában megjelölt időpontig nem tesz eleget.
(3) A Vtv. 61/A. §-ának (3) bekezdése szerinti vámigazgatási bírság kiszabásának van helye, ha az exportőr vagy a beszállítói nyilatkozatot tevő a származást igazoló okmány kiállításakor a kumulációs vámteher fizetési kötelezettség - kivéve, ha az az EK végrehajtási rendelet 868. cikke szerinti kisösszegű tételnek minősül - tekintetében a vámhatóságot megtéveszti azzal, hogy
a) eltitkolja az exporttermék nem származó anyaghányadát, vagy
b) a valóságnál kisebb arányú nem származó termékhányadot mutat ki.
(3) A Vtv. 61/A. § (5) bekezdésében meghatározott bírságot származást igazoló okmányonként kell érvényesíteni.
(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti kötelezettségszegés megállapítására külföldi vámhatóság megkeresése alapján kerül sor, a (3) bekezdés a) pontja esetében a származási okmányt a vámhatóság nem erősíti meg, és származási okmányonként érvényesíti a Vtv. 61/A. § (3) bekezdése szerinti bírságot. A (3) bekezdés b) pontja esetében a vámhatóság a Vtv. 61/A. § (3) bekezdése alapján származási okmányonként kiszabja a vámigazgatási bírságot, egyidejűleg - amennyiben a bírságot és a vámhiányt megfizetik - a származási okmányt megerősíti.
(4) A Vtv. 61/A. § (5) bekezdése szerinti vámigazgatási bírság kiszabásának van helye, ha az exportőr vagy a beszállítói nyilatkozatot tevő a származást igazoló okmány kiállításakor a vámvisszatérítési tilalom - kivéve, ha az az EK végrehajtási rendelet 868. cikke szerinti kisösszegű tételnek minősül - tekintetében a vámhatóságot megtéveszti azzal, hogy
a) eltitkolja az exporttermék nem származó anyaghányadát, vagy
b) a valóságnál kisebb arányú nem származó termékhányadot mutat ki.
(5) A vámigazgatási bírságnak - a Vtv. 61/A. § (9) bekezdése szerinti - elengedésével és mérséklésével összefüggésben az e rendelet 56. § (2)-(3) bekezdéseit alkalmazni kell.
(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti kötelezettségszegés megállapítására külföldi vámhatóság megkeresése alapján kerül sor,
a) a (4) bekezdés a) pontja esetében a származási okmányt a vámhatóság nem erősíti meg, és származási okmányonként érvényesíti a Vtv. 61/A. § (5) bekezdése szerinti bírságot,
b) a (4) bekezdés b) pontja esetében a vámhatóság a Vtv. 61/A. § (5) bekezdése alapján származási okmányonként kiszabja a vámigazgatási bírságot, egyidejűleg - amennyiben a bírságot és a vámhiányt megfizetik - a származási okmányt megerősíti.
(5a) A Vtv. 61/A. § (6a) bekezdésének alkalmazása során a vámigazgatási bírság kiszabásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett deviza középárfolyamot kell figyelembe venni.
(6) A vámigazgatási bírságnak - a Vtv. 61/A. § (10) bekezdése szerinti - elengedésével és mérséklésével összefüggésben az e rendelet 56. § (2)-(3) bekezdéseit alkalmazni kell.
(7) A vámigazgatási bírság a Vtv. 61/A. § (6c) bekezdés szerinti gyorsított eljárásban (a továbbiakban: gyorsított eljárás) történő kiszabása feltételeinek megléte esetén, ha az ellenőrzést végző a gyorsított eljárás lefolytatása mellett dönt, ezt közli az ügyféllel és egyúttal tájékoztatja a gyorsított eljárás lefolytatásának törvényi feltételeiről és a jogkövetkezményekről.
(8) A jogsértő személy a gyorsított eljárás lefolytatása és annak jogkövetkezményei tudomásul vételét külön nyilatkozat aláírásával ismeri el.
(9) A jogsértő személy beleegyező nyilatkozata esetén az ellenőrzést végző a felvett jegyzőkönyv alapján a helyszínen határozatot hoz.
(10) A határozat eredeti példányát és a kiszabott bírság megfizetésének tényét igazoló nyugtát a jogsértő személy részére igazoltan át kell adni. Az átadott nyugta tartalmazza a határozatot hozó szerv megnevezését, a vámigazgatási bírság kiszabásáról rendelkező határozat számát, a jogsértő személy nevét, vámazonosító számát, adóazonosító számát, annak hiányában a személyazonosító okmány számát, a kiszabott vámigazgatási bírság összegét és az államháztartási számla számát.
(11) Ha a gyorsított eljárás lefolytatásának feltételei, a magyar nyelvet nem beszélő, külföldi állampolgárral szemben állnak fenn, akkor az ellenőrzést végző gondoskodik arról, hogy a jogsértő személy az általa beszélt nyelven megismerje a Vtv. 61/A. § (6d) bekezdésének megfelelően a NAV elnöke által kiadott tájékoztatást és a szükséges nyilatkozatokat megtehesse. Ha a jogsértő személy a tájékoztatást nem értette meg, úgy tolmács kirendelésére kerül sor.
(11) Ha a gyorsított eljárás lefolytatásának feltételei, a magyar nyelvet nem beszélő, külföldi állampolgárral szemben állnak fenn, akkor az ellenőrzést végző gondoskodik arról, hogy a jogsértő személy az általa beszélt nyelven megismerje a Vtv. 61/A. § (6d) bekezdésének megfelelően az állami adó- és vámhatóság vezetője által kiadott tájékoztatást és a szükséges nyilatkozatokat megtehesse. Ha a jogsértő személy a tájékoztatást nem értette meg, úgy tolmács kirendelésére kerül sor.

XVI/A. A KOMBINÁLT NÓMENKLATÚRA 99. ÁRUCSOPORTJÁNAK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

72/D. §
(1) A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. melléklet 99. Árucsoportjának I. árualcsoportja szerinti vámtarifaszámok- az árualcsoporthoz kapcsolódó kiegészítő megjegyzésekben foglalt kivételek mellett - nem alkalmazhatóak:
a) ha a szabad forgalomba helyezéshez kapcsolódóan adókötelezettség keletkezik,
b) ha a szabad forgalomba bocsátást a Kombinált Nómenklatúra 87. árucsoportjába tartozó járműre kérik.
(1) A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 1988. május 3-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. melléklet 99. Árucsoportjának I. árualcsoportja szerinti vámtarifaszámok - az árualcsoporthoz kapcsolódó kiegészítő megjegyzésekben foglalt kivételek mellett - nem alkalmazhatóak:
a) ha a vámeljáráshoz kapcsolódóan adókötelezettség keletkezik,
b) ha a vámeljárást a Kombinált Nómenklatúra 87. árucsoportjába tartozó járműre kérik.
(1) A 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. melléklet 99. Árucsoportjának I. árualcsoportja szerinti vámtarifaszámok - az árualcsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzésekben foglalt kivételek mellett - nem alkalmazhatóak:
a) ha a vámeljáráshoz kapcsolódóan adókötelezettség keletkezik,
b) ha a vámeljárást a Kombinált Nómenklatúra 87. Árucsoportjába tartozó járművekre kérik.
(2) Nem egynemű áruknak a 99. Árucsoport I. árualcsoportja szerinti vámtarifaszámok alkalmazásával történő vámkezelésekor az áruk azonosítása érdekében a vámokmányhoz árulista benyújtása szükséges, amely tartalmazza a szabad forgalomba bocsátani kért áruk megnevezését, mennyiségét és mennyiségi egységét.
(2) Nem egynemű áruknak a 99. Árucsoport I. árualcsoportja szerinti vámtarifaszámok alkalmazásával történő vámkezelésekor az áruk azonosítása érdekében a vámokmányhoz árulista benyújtása szükséges, amely tartalmazza vámeljárás alá vont áruk megnevezését, mennyiségét és mennyiségi egységét.

XVI/B. LEFOGLALÁSRA, ELKOBZÁSRA, MEGSEMMISÍTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

72/E. §
(1) Az eljáró vámszerv a lefoglalt dolgokat - a vámigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges áruazonosításra alkalmas módon - jelzéssel látja el.
(2) A Vtv. 61/C. § (1) bekezdése szerint lefoglalt jövedéki termékek megsemmisítése tekintetében - a vámjogszabályokban foglaltak sérelme nélkül - a jövedéki jogszabályok rendelkezései irányadóak.
(3) A Vtv. 61/C. § (14) bekezdésében foglalt eszközök átadásának, elszámolásának részletes szabályait a NAV elnöke határozza meg.
(3) A Vtv. 61/C. § (14) bekezdésében foglalt eszközök átadásának, elszámolásának részletes szabályait az állami adó- és vámhatóság vezetője határozza meg.

XVII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

XV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

73. §
(1) Az EV kitöltésére vonatkozó részletes szabályokat - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az EK végrehajtási rendeletet módosító 2286/2003/EK rendelet 3. Cikkének (4) bekezdésében kapott felhatalmazással élve, a csatlakozás időpontjától alkalmazni kell.
(2) Az EV kitöltésére vonatkozó magyarázó jegyzeteket, az EK végrehajtási rendelete 212. Cikke (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Vtv. 17. §-ában meghatározott nyilvántartásba vételhez szükséges Adatlap mintáját az országos parancsnokság tájékoztatóban teszi közzé.
(2) Az EV kitöltésére vonatkozó magyarázó jegyzeteket, az EK végrehajtási rendelete 212. Cikke (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Vtv. 17. §-ában meghatározott nyilvántartásba vételhez szükséges Adatlap mintáját az országos parancsnok tájékoztatóban teszi közzé.
(2) Az EV kitöltésére vonatkozó magyarázó jegyzeteket, az EK végrehajtási rendelete 212. Cikke (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Vtv. 17. §-ában meghatározott nyilvántartásba vételhez szükséges Adatlap mintáját a NAV elnöke tájékoztatóban teszi közzé.
(2) Az EV kitöltésére vonatkozó magyarázó jegyzeteket, az EK végrehajtási rendelete 212. Cikke (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Vtv. 17. §-ában meghatározott nyilvántartásba vételhez szükséges Adatlap mintáját a NAV elnöke tájékoztatásban teszi közzé.
(2) Az EV kitöltésére vonatkozó magyarázó jegyzeteket, az EK végrehajtási rendelete 212. Cikke (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Vtv. 17. §-ában meghatározott nyilvántartásba vételhez szükséges Adatlap mintáját az állami adó- és vámhatóság vezetője tájékoztatásban teszi közzé.
(3) A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 5. cikkében (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján létrehozott és az EV 33. rovatának ötödik alrovatában feltüntetendő nemzeti kódok alkalmazásának általános szabályait és az alkalmazásra vonatkozó magyarázó jegyzeteket az országos parancsnokság tájékoztatóban teszi közzé.
(3) A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 5. cikkében (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján létrehozott és az EV 33. rovatának ötödik alrovatában feltüntetendő nemzeti kódok alkalmazásának általános szabályait és az alkalmazásra vonatkozó magyarázó jegyzeteket az országos parancsnok tájékoztatóban teszi közzé.
(3) A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 5. cikkében (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján létrehozott és az EV 33. rovatának ötödik alrovatában feltüntetendő nemzeti kódok alkalmazásának általános szabályait és az alkalmazásra vonatkozó magyarázó jegyzeteket a NAV elnöke tájékoztatóban teszi közzé.
(3) A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 5. cikkében (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján létrehozott és az EV 33. rovatának ötödik alrovatában feltüntetendő nemzeti kódok alkalmazásának általános szabályait és az alkalmazásra vonatkozó magyarázó jegyzeteket a NAV elnöke tájékoztatásban teszi közzé.
(3) A 2658/87/EGK tanácsi rendelet 5. cikk (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján létrehozott és az EV 33. rovatának ötödik alrovatában feltüntetendő nemzeti kódok alkalmazásának általános szabályait és az alkalmazásra vonatkozó magyarázó jegyzeteket a NAV elnöke tájékoztatásban teszi közzé.
(3) A 2658/87/EGK tanácsi rendelet 5. cikk (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján létrehozott és az EV 33. rovatának ötödik alrovatában feltüntetendő nemzeti kódok alkalmazásának általános szabályait és az alkalmazásra vonatkozó magyarázó jegyzeteket az állami adó- és vámhatóság vezetője tájékoztatásban teszi közzé.
(4) A nemzeti kiegészítő kódok meghatározásánál elsőbbséget élvez a nemzeti hatáskörben megállapítható, a Vám- és Pénzügyőrség által vámigazgatási eljárás keretében beszedésre kerülő adók, díjak és illetékek beszedését elősegítő kódok kialakítása.
(4) A nemzeti kiegészítő kódok meghatározásánál elsőbbséget élvez a nemzeti hatáskörben megállapítható, a NAV által vámigazgatási eljárás keretében beszedésre kerülő adók, díjak és illetékek beszedését elősegítő kódok kialakítása.
(5) A Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer magyarázatát, valamint az áruosztályozási véleményeket az országos parancsnok tájékoztatóban teszi közzé.
(5) A Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer magyarázatát, valamint az áruosztályozási véleményeket a NAV elnöke tájékoztatóban teszi közzé.
(5) A Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer magyarázatát, valamint az áruosztályozási véleményeket a NAV elnöke tájékoztatásban teszi közzé.
(5) A Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer magyarázatát, valamint az áruosztályozási véleményeket az állami adó- és vámhatóság vezetője tájékoztatásban teszi közzé.
74. §
(1) A gazdasági vámeljárásokra vonatkozó engedélykérelmek mintáit e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(2) Amennyiben a vámraktár engedélyese a külön jogszabályban meghatározott áfa raktár üzemeltetésére kér engedélyt, az A típusú raktár engedélyezésekor benyújtott okmányok alapján a feltételeket meglévőnek kell tekinteni, és azok alapján kell a döntést meghozni.
(3) A vámkontingensek igénylési rendjére vonatkozó részletes szabályokat és az egyszerűsített eljárásoknál alkalmazandó kérelem mintákat e rendelet 9. számú melléklet tartalmazza.
(4) A tartozásról szóló hatósági bizonyítvány (igazolás) kiadása a rendelet 10. számú melléklete szerinti adattartalmú, a vámhatóság által rendszeresített formanyomtatványon, vagy a vámhatóság internetes honlapjáról letöltött és kinyomtatott igazolás kérő adatlapon kezdeményezhető.
(4) A NAV vámszerve által nyilvántartott tartozásról szóló hatósági bizonyítvány kiadása a NAV internetes honlapján közzétett nyomtatvány kitöltésével kezdeményezhető.
(5) Az utólagos eljárások során (módosítás, kiegészítés, kijavítás, vámvisszatérítés) alkalmazandó nyomtatványok, illetve a kitöltésükre vonatkozó útmutató mintáját e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
75. §
(1) A VPID számot az ügyfélnek minden, a vámhatóságnál írásban kezdeményezett eljárás során fel kell tüntetni.
(2) A vámhatóság a Vtv. 17. § (6) bekezdésének a) és d) pontjában meghatározott nyilvántartásokból történő adatigénylést elektronikus formában is végrehajthatja, ha az adatvédelem feltételei biztosítottak.
76. §   Az NCTS keretében alkalmazott megállapított áruhely a Vtv. 1. §-a (3) bekezdésének 10. pontja b) alpontjában meghatározott házi szemle helyének minősül.
77. §   Külön jogszabályban meghatározott rendelkezések alapján az exportőr a területileg illetékes fővámhivatalnál kezdeményezheti az INF 4 adatlap hitelesítését az összes, a nyilatkozaton szereplő áru származásának igazolására vonatkozó dokumentáció egyidejű benyújtásával.
77. §   Külön jogszabályban meghatározott rendelkezések alapján az exportőr a területileg illetékes megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatalnál kezdeményezheti az INF 4 adatlap hitelesítését az összes, a nyilatkozaton szereplő áru származásának igazolására vonatkozó dokumentáció egyidejű benyújtásával.
77. §   Külön jogszabályban meghatározott rendelkezések alapján az exportőr a megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatalnál kezdeményezheti az INF 4 adatlap hitelesítését az összes, a nyilatkozaton szereplő áru származásának igazolására vonatkozó dokumentáció egyidejű benyújtásával.
77. §   Külön jogszabályban meghatározott rendelkezések alapján az exportőr az alsó fokú vámszervnél kezdeményezheti az INF 4 adatlap hitelesítését az összes, a nyilatkozaton szereplő áru származásának igazolására vonatkozó dokumentáció egyidejű benyújtásával.
77. §   Külön jogszabályban meghatározott rendelkezések alapján az exportőr a vámszervnél kezdeményezheti az INF 4 adatlap hitelesítését az összes, a nyilatkozaton szereplő áru származásának igazolására vonatkozó dokumentáció egyidejű benyújtásával.
78. §
(1) Az exportőrnek nyilatkoznia kell az előfinanszírozási eljárás alá vonásra kerülő áru után igénybe vehető export-visszatérítés összegéről.
(2) Az export szállításokhoz igényelt nem preferenciális származási bizonyítványok és igazolások kiállítása és igazolása - a közös agrárpolitika hatálya alá tartozó termékek kivételével - a kereskedelmi és iparkamarák feladata.
(3) Az EK végrehajtási rendelet 794. cikke (1) bekezdésében szabályozott esetben a vámügynök is eljárhat.
79. §   A Vtv. 44. §-a alapján nyújtott vámbiztosíték összegét nem haladhatja meg - a Vámkódex 189. Cikke (5) bekezdésben meghatározott összeget meghaladóan - a vámigazgatási eljárások alá vont áruk után szóba jöhető vámtartozás együttes összege.
80. §   Az EK végrehajtási rendelet 169. Cikke alapján alkalmazandó árfolyam alatt a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamot kell érteni.
80/A. §   A Vtv. 1. §-a (3) bekezdésének 3. pontja szerinti megbízható vámadós státus elnyerése érdekében az arra vonatkozó feltételeket az ügyfélnek az első engedélykérelem benyújtásakor kell igazolnia.

XVI. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XVIII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

81. §
(1) E rendelet - a (2) bekezdés kivételével - a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.
(2) E rendelet 84. és 85. §-a, valamint a 8. számú melléklete a kihirdetés napján lép hatályba.
82. §
(1) Azon árunál, amely esetében a csatlakozási szerződés IV. 5. Vámunió mellékletében vámjogi rendeltetés kijelölésére vonatkozó átmeneti szabályozás nem került meghatározásra, a csatlakozást követően haladéktalanul, de legkésőbb a csatlakozást követő 21. napig az áru közösségi státuszát igazolni kell, vagy vámjogi rendeltetését kell számára kijelölni.
(2) A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása előtt ideiglenes behozatalban vámkezelt vámáruk után fizetendő vámot a csatlakozás napjáig a vámjogról, a vámeljárásról valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény (a továbbiakban: vámtörvény), a csatlakozást követően az akkor hatályos vámjogszabályok szerint kell megfizetni.
(3) A vámtörvény 137. §-a alapján keletkezett vámvisszatérítést, továbbá a vámtörvény alapján keletkezett visszafizetési kötelezettséget - a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződés kihirdetéséről szóló 2004. évi XXX. törvény IV. 5. Vámunió mellékletének 14. pontjával összhangban - a csatlakozás előtt hatályos jogszabályok alapján kell teljesíteni.
83. §   Azok az ügyfelek, akik 2004. május 1-je előtt kerültek felvételre a Vám- és Pénzügyőrség nyilvántartásába, és ezt az időpontot követően a Vtv. 17. §-ának (1) bekezdése alapján nem regisztráltatják magukat 2004. május 1-jéig, azok a vámtörvény 157. §-ának (2) és (4) bekezdésében meghatározott adataikban bekövetkezett változásokat a változást követő 15 napon belül a számlavezető vámszervnél kötelesek e rendelet hatálybalépésétől számított, a vámtörvényben meghatározott elévülési időn belül írásban bejelenteni.
84. §
(1) A kumulációs vámteher megfizetéséről szóló igazolást a vámtörvény végrehajtásáról szóló 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 213. §-ának (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően legkésőbb 2004. április 30-ig kell a vámfizetésre kötelezettnek a vámhivatalnál bemutatnia.
(2) A vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendelet 22. §-a (14) bekezdésében meghatározottaktól eltérően az ipari vámszabad terület üzemeltetője a belföldi forgalom számára történő vámkezelést legkésőbb 2004. április 30-ig köteles indítványozni.
(3) A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásának napja előtt benyújtott egyszerűsített vámáru-nyilatkozathoz - ideértve a helyi vámkezelés esetén a nyilvántartásba történő bejegyzést is - a csatlakozás napját követően benyújtott kiegészítő árunyilatkozat alapján keletkezett jogviszonyokra is a Vtv. 75. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.
(4) A vámtörvény 82. §-a (3) bekezdésének g) pontjában és a 212. §-ának (9) bekezdésében meghatározott gazdasági tesztre vonatkozó követelmény teljesül, ha a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium írásban nyilatkozik arról, hogy hozzájárul a vámfelügyelet melletti feldolgozásra vonatkozó engedély kiadásához.
(4) A vámtörvény 82. §-a (3) bekezdésének g) pontjában és a 212. §-ának (9) bekezdésében meghatározott gazdasági tesztre vonatkozó követelmény teljesül, ha a közlekedés politikáért felelős miniszter írásban nyilatkozik arról, hogy hozzájárul a vámfelügyelet melletti feldolgozásra vonatkozó engedély kiadásához.
(5) A vámtörvény 12. §-ának (5) bekezdésében foglalt rendelkezést kell alkalmazni az árunyilatkozatot adó kérésére a felszerelési és berendezési tárgyak és ezek alkatrészei, valamint az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló 2003. évi XCI. törvény 213. §-ban meghatározott vámáruk belföldi forgalom számára történő vámkezelése esetén is.
(6) Abban az esetben, ha az áru a vámtörvény 1. §-a 16. pontjának e) alpontja szerint vámárunak minősül és a vámfelügyelet megszüntetését a vámtörvény a kiviteli okmány bemutatásához köti, a kiviteli okmány helyett a Európai Unió tagállamaiba történő kiszállítás igazolásaként a másik tagállamban lévő, az áru címzettjének az áru átvételét igazoló okiratát kell elfogadni. A vámtörvényben előírt elszámoláshoz az áru címzettjének az áru átvételét igazoló okirat mellett a kumulációs vámteher megfizetéséről szóló igazolást is be kell csatolni.
85. §   A Vtv. 75. §-a (1) bekezdésének l) pontjában előírt technológiai csere bizonyítására elegendő az ügyfél ezirányú nyilatkozata.
86. §   A 2004. május 1-jéig forgalomban volt Vámjegy nyomtatvány legkésőbb 2010. december 31-ig használható.
87. §   E rendeletnek a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról szóló 67/2013. (XII. 23.) NGM rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet) megállapított 54/A. §-át, 56/A. §-át, 57. § (3) bekezdését, 60/A. §-át, 61. §-át és a 66/A. § (2) bekezdését és a (6) bekezdés g) pontját a Mód. rendelet hatályba lépésekor a folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni kell.
88. §   A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról és az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegéből történő kifizetések utólagos ellenőrzéséről szóló 23/2004. (IV. 22.) PM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 57/2014. (XII. 31.) NGM rendelettel (a továbbiakban: Mód2. rendelet) megállapított 56/A. § (2) és (7) bekezdését, valamint 72/C. § (5a) bekezdését a Mód2. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
89. §   Ez a rendelet a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet, valamint a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET A 15/2004. (IV. 5.) PM RENDELETHEZ

Vám- és Pénzügyőrség
NAV
  A hatóság tölti ki!
  Ügyiratszám:
Kezességi Nyilatkozat Benyújtás időpontja:
  Ügyintéző:
I - A FŐKÖTELEZETT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA - MEGJEGYZÉSEK -
   
Alulírott főkötelezett (1): .......................................................................................................
Cím (2): .................................................................................................................................
VPID száma (3): .......................................................................................................................
Képviselőjének neve: .............................................................................................................
aki törvényesen ......................................................................................................................
...................................................................................................... minőségében jár el (4) (5)
vagy
akit erre előírásszerűen felhatalmazott (4) (6) .......................................................................
........................................................................................ ezennel kötelezettséget vállal, hogy
első felszólításra megfizeti azon vámok, nem közösségi adók, kamatok összegét, illetve minden egyéb olyan összeget, amelyek követelhetővé válnak a különféle vámeljárások keretében vállalt kötelezettségek részben vagy egészben történő nem-teljesítése esetén.

a megszabott határidőn belül benyújtja a jogszabályokban előírt dokumentumokat.
(1) A jogi személy cégneve és jogi formája. Amennyiben a főkötelezett természetes személy, vezetéknevét, keresztneveit, születési dátumát és foglalkozását kell megjelölni.
(2) A jogi személyek esetében székhely, a természetes személyek esetében állandó lakóhely.
(3) Közösségi személyek esetében közösségi adószáma, természetes személyek esetében adóazonosítója, külföldiek esetében útlevélszám.
(4) Csak a megfelelő részt kell kitölteni.
  (5) A törvényes képviselő funkcióját kell megjelölni.
A jelen kötelezvény nem terjed ki:
- a vitás ügyek rendezésével kapcsolatos kötelezettségekre, eltekintve a jelen kötelezvény által rögzített kötelezettségek teljes vagy részleges nem-teljesítésével összefüggő vitás ügyektől,
- a közösségi árutovábbítás és az egységes árutovábbítás keretében végrehajtott műveletekre,
- a mezőgazdasági visszatérítések előfinanszírozására.
(6) Társasági szerződés vagy meghatalmazás.
Az (5)-(6) pont esetében, ha korábban még nem történt meg, csatolni kell az erről szóló okmányt vagy annak hiteles másolatát.
   
   
II - A KEZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA - MEGJEGYZÉSEK -
   
Alulírott kezes (1): .................................................................................................................
Cím (2): .................................................................................................................................
VPID száma (3): .......................................................................................................................
Képviselőjének neve: .............................................................................................................
aki törvényesen ......................................................................................................................
...................................................................................................... minőségében jár el (4) (5)
vagy
akit erre előírásszerűen felhatalmazott (4) (6) .......................................................................
.................................................................................. kijelenti, hogy a Vámkódex 193. Cikke
értelmében kezességet vállal a fent nevezett főkötelezettért és vele közösen és egyetemlegesen vállalja, hogy felel valamennyi kötelezettségéért.

A kezes pontosítja, hogy a biztosítékot az ilyen jogcímert eljáró főkötelezett vagy képviselője aláírása mellett: .....................................................................................................
......................................................................................................... forint összeg erejéig (7).
(7) Az összeget számokkal és betűkkel kell kiírni.
(8) Amennyiben a biztosíték összegét csökkentették és a fennálló kötelezettségek meghaladják az új kezességvállalást, az új kötelezvény csak azt követően lép hatályba, hogy az előző okmánnyal fedezett többletkötelezettségeket rendezték.
(9) Amennyiben az aláíró meghatalmazás alapján jár el, az aláírás előtt fel kell tüntetni a „.... (a főkötelezett vagy a kezes megnevezése) meghatalmazása alapján” megjegyzést.
   
   
III - KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK  
   
A jelen kötelezvény ............................................. napjától érvényes.  
   
A kötelezvényt a főkötelezett vagy a kezes egyaránt felmondhatja, azt a vámhivatal is bármikor érvénytelenítheti. A felmondás vagy az érvénytelenítés a vámhivatalnak vagy a kezesnek szóló, tértivevényes ajánlott levélben megküldött értesítést követő nyolc nap múlva lép hatályba. Ezekben az esetekben a biztosíték az összes olyan kötelezettséggel szemben fennáll, amelyet a kezesség érvényességi ideje alatt vállaltak.  
A kötelezvényt a főkötelezett vagy a kezes egyaránt felmondhatja, azt a vám- és pénzügyőri hivatal is bármikor érvénytelenítheti. A felmondás vagy az érvénytelenítés a vám- és pénzügyőri hivatalnak vagy a kezesnek szóló, tértivevényes ajánlott levélben megküldött értesítést követő nyolc nap múlva lép hatályba. Ezekben az esetekben a biztosíték az összes olyan kötelezettséggel szemben fennáll, amelyet a kezesség érvényességi ideje alatt vállaltak.  
A kötelezvényt a főkötelezett vagy a kezes egyaránt felmondhatja, azt az alsó fokú vámszerv is bármikor érvénytelenítheti. A felmondás vagy az érvénytelenítés az alsó fokú vámszervnek vagy a kezesnek szóló, tértivevényes ajánlott levélben megküldött értesítést követő nyolc nap múlva lép hatályba. Ezekben az esetekben a biztosíték az összes olyan kötelezettséggel szemben fennáll, amelyet a kezesség érvényességi ideje alatt vállaltak.  
A kötelezvényt a főkötelezett vagy a kezes egyaránt felmondhatja, azt a vámszerv is bármikor érvénytelenítheti. A felmondás vagy az érvénytelenítés a vámszervnek vagy a kezesnek szóló, tértivevényes ajánlott levélben megküldött értesítést követő nyolc nap múlva lép hatályba. Ezekben az esetekben a biztosíték az összes olyan kötelezettséggel szemben fennáll, amelyet a kezesség érvényességi ideje alatt vállaltak.  
   
A jelen kötelezvény hatálytalanítja és helyébe lép a ........................................................... -i keltezésű és ........................................ forintra érvényes kötelezvénynek, mivel az ez utóbbi kötelezvénnyel biztosított és még nem rendezett kötelezettségeket a jelen kötelezvény fedezi (8).  
   
Alulírottak tudomásul veszik, hogy a kötelezettség összegének a parancsnokság hivatalai, illetve a különböző műveletek közötti megosztása nem vonhatja kétségbe a teljes összeg követelhetőségét, függetlenül a végrehajtott művelettől és az érintett hivataltól. .
Alulírottak tudomásul veszik, hogy a kötelezettség összegének a középfokú vámszerv hivatalai, illetve a különböző műveletek közötti megosztása nem vonhatja kétségbe a teljes összeg követelhetőségét, függetlenül a végrehajtott művelettől és az érintett hivataltól. .
   
Kelt:  
   
Főkötelezett (9) Kezes (9)  
   
A vámhatóság példánya  
   
   
Vám- és Pénzügyőrség
NAV
  A hatóság tölti ki!
  Ügyiratszám:
Kezességi Nyilatkozat Benyújtás időpontja:
  Ügyintéző:
I - A FŐKÖTELEZETT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA - MEGJEGYZÉSEK -
   
Alulírott főkötelezett (1): .......................................................................................................
Cím (2): .................................................................................................................................
VPID száma (3): .......................................................................................................................
Képviselőjének neve: .............................................................................................................
aki törvényesen ......................................................................................................................
...................................................................................................... minőségében jár el (4) (5)
vagy
akit erre előírásszerűen felhatalmazott (4) (6) .......................................................................
........................................................................................ ezennel kötelezettséget vállal, hogy
első felszólításra megfizeti azon vámok, nem közösségi adók, kamatok összegét, illetve minden egyéb olyan összeget, amelyek követelhetővé válnak a különféle vámeljárások keretében vállalt kötelezettségek részben vagy egészben történő nem-teljesítése esetén.

a megszabott határidőn belül benyújtja a jogszabályokban előírt dokumentumokat.
(1) A jogi személy cégneve és jogi formája. Amennyiben a főkötelezett természetes személy, vezetéknevét, keresztneveit, születési dátumát és foglalkozását kell megjelölni.
(2) A jogi személyek esetében székhely, a természetes személyek esetében állandó lakóhely.
(3) Közösségi személyek esetében közösségi adószáma, természetes személyek esetében adóazonosítója, külföldiek esetében útlevélszám.
(4) Csak a megfelelő részt kell kitölteni.
  (5) A törvényes képviselő funkcióját kell megjelölni.
A jelen kötelezvény nem terjed ki:
- a vitás ügyek rendezésével kapcsolatos kötelezettségekre, eltekintve a jelen kötelezvény által rögzített kötelezettségek teljes vagy részleges nem-teljesítésével összefüggő vitás ügyektől,
- a közösségi árutovábbítás és az egységes árutovábbítás keretében végrehajtott műveletekre,
- a mezőgazdasági visszatérítések előfinanszírozására.
(6) Társasági szerződés vagy meghatalmazás.
Az (5)-(6) pont esetében, ha korábban még nem történt meg, csatolni kell az erről szóló okmányt vagy annak hiteles másolatát.
   
   
II - A KEZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA - MEGJEGYZÉSEK -
   
Alulírott kezes (1): .................................................................................................................
Cím (2): .................................................................................................................................
VPID száma (3): .......................................................................................................................
Képviselőjének neve: .............................................................................................................
aki törvényesen ......................................................................................................................
...................................................................................................... minőségében jár el (4) (5)
vagy
akit erre előírásszerűen felhatalmazott (4) (6) .......................................................................
.................................................................................. kijelenti, hogy a Vámkódex 193. Cikke
értelmében kezességet vállal a fent nevezett főkötelezettért és vele közösen és egyetemlegesen vállalja, hogy felel valamennyi kötelezettségéért.

A kezes pontosítja, hogy a biztosítékot az ilyen jogcímert eljáró főkötelezett vagy képviselője aláírása mellett: .....................................................................................................
......................................................................................................... forint összeg erejéig (7).
(7) Az összeget számokkal és betűkkel kell kiírni.
(8) Amennyiben a biztosíték összegét csökkentették és a fennálló kötelezettségek meghaladják az új kezességvállalást, az új kötelezvény csak azt követően lép hatályba, hogy az előző okmánnyal fedezett többlet-
kötelezettségeket rendezték.
(9) Amennyiben az aláíró meghatalmazás alapján jár el, az aláírás előtt fel kell tüntetni a „... (a főkötelezett vagy a kezes megnevezése) meghatalmazása alapján” megjegyzést.
   
   
   
III - KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK  
   
A jelen kötelezvény ............................................. napjától érvényes.  
   
A kötelezvényt a főkötelezett vagy a kezes egyaránt felmondhatja, azt a vámhivatal is bármikor érvénytelenítheti. A felmondás vagy az érvénytelenítés a vámhivatalnak vagy a kezesnek szóló, tértivevényes ajánlott levélben megküldött értesítést követő nyolc nap múlva lép hatályba. Ezekben az esetekben a biztosíték az összes olyan kötelezettséggel szemben fennáll, amelyet a kezesség érvényességi ideje alatt vállaltak.  
A kötelezvényt a főkötelezett vagy a kezes egyaránt felmondhatja, azt a vám- és pénzügyőri hivatal is bármikor érvénytelenítheti. A felmondás vagy az érvénytelenítés a vám- és pénzügyőri hivatalnak vagy a kezesnek szóló, tértivevényes ajánlott levélben megküldött értesítést követő nyolc nap múlva lép hatályba. Ezekben az esetekben a biztosíték az összes olyan kötelezettséggel szemben fennáll, amelyet a kezesség érvényességi ideje alatt vállaltak.  
A kötelezvényt a főkötelezett vagy a kezes egyaránt felmondhatja, azt az alsó fokú vámszerv is bármikor érvénytelenítheti. A felmondás vagy az érvénytelenítés az alsó fokú vámszervnek vagy a kezesnek szóló, tértivevényes ajánlott levélben megküldött értesítést követő nyolc nap múlva lép hatályba. Ezekben az esetekben a biztosíték az összes olyan kötelezettséggel szemben fennáll, amelyet a kezesség érvényességi ideje alatt vállaltak.  
A kötelezvényt a főkötelezett vagy a kezes egyaránt felmondhatja, azt a vámszerv is bármikor érvénytelenítheti. A felmondás vagy az érvénytelenítés a vámszervnek vagy a kezesnek szóló, tértivevényes ajánlott levélben megküldött értesítést követő nyolc nap múlva lép hatályba. Ezekben az esetekben a biztosíték az összes olyan kötelezettséggel szemben fennáll, amelyet a kezesség érvényességi ideje alatt vállaltak.  
   
A jelen kötelezvény hatálytalanítja és helyébe lép a ........................................................... -i keltezésű és ........................................ forintra érvényes kötelezvénynek, mivel az ez utóbbi kötelezvénnyel biztosított és még nem rendezett kötelezettségeket a jelen kötelezvény fedezi (8).  
   
Alulírottak tudomásul veszik, hogy a kötelezettség összegének a parancsnokság hivatalai, illetve a különböző műveletek közötti megosztása nem vonhatja kétségbe a teljes összeg követelhetőségét, függetlenül a végrehajtott művelettől és az érintett hivataltól.  
Alulírottak tudomásul veszik, hogy a kötelezettség összegének a középfokú vámszerv hivatalai, illetve a különböző műveletek közötti megosztása nem vonhatja kétségbe a teljes összeg követelhetőségét, függetlenül a végrehajtott művelettől és az érintett hivataltól.  
   
Kelt:  
   
Főkötelezett (9) Kezes (9)  
   
A kezes példánya  

2. SZÁMÚ MELLÉKLET A 15/2004. (IV. 5.) PM RENDELETHEZ

Számla száma Számla elnevezése
10032000-01820203-0000000 VPOP Uniós vámbevételek lebonyolítási számla
10032000-01037519 VPOP vámbevételi számla
10032000-01037203 VPOP importtermék általános forgalmi adó bevételi számla
10032000-01037210 VPOP statisztikai illeték bevételi számla
10032000-01037227 VPOP fogyasztási adó bevételi számla
10032000-01037272 VPOP vámpótlék bevételi számla
10032000-01037289 VPOP útalap bevételi számla
10032000-01037296 VPOP környezetvédelmi termékdíj bevételi számla
10032000-01037258 VPOP vámbiztosíték bevételi számla
10032000-01501418 VPOP vámletét bevételi számla
10032000-01037241 VPOP vám- és adóbírság, kamat bevételi számla
10032000-01037234 VPOP külföldi gépjárműadó bevételi számla
10032000-01037416 VPOP külföldi rendszámú járművek adóbírság bevételi számla
10032000-01037399 VPOP regisztrációs adó bevételi számla
10032000-01037409 VPOP Regisztrációs adóbírság, kamat és pótlék bevételi számla
10032000-01037375 VPOP energiaadó bevételi számla
10032000-01037382 VPOP Energiaadó bírság, kamat, pótlék bevételi számla
10032000-01501425 VPOP végrehajtói letéti bevételi számla
10032000-01037265 VPOP jövedéki bírság bevételi számla
10032000-01037038 VPOP szeszadó bevételi számla
10032000-01037306 VPOP üzemanyagok jövedéki adója bevételi számla
10032000-01037313 VPOP egyéb termékek jövedéki adója bevételi számla
10032000-01037320 VPOP bérfőzési szeszadó bevételi számla
10032000-01037337 VPOP bírság, kamat és késedelmi pótlék bevételi számla
10032000-01501401 VPOP jövedéki letétek elszámolási számla
10032000-01037344 VPOP dohánygyártmány jövedéki adó bevételi számla
10032000-01037351 VPOP dohánygyártmány áfa bevételi számla
10032000-01037368 VPOP szőlőbor jövedéki adó bevételi számla
10032000-01036501 VPOP lakossági vámbevételi számla
10032000-01036714 Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokság Parancsnoksága vámbevételi számla, Budapest
10032000-01454062 VPOP költségbevételi számla (VPOP PGF kezelésében)
10032000-01037423 VPOP illeték beszedési számla
   
10032000-01501432-0000000 VPOP csempészett, hamisított PMI cigaretták átvezetési számla
10032000-01037461 VPOP fémkereskedelmi bírság bevételi számla
10032000-01501449 VPOP fémkereskedelmi letétek elszámolási számla
10032000-06059002-0000000 VPOP átvezetési számla
10032000-01037423-0000000 VPOP illeték beszedési számla
10023002-01454062-0000000 Vám- és Pénzügyőrség, Budapest (VPOP GF kezelésében)
10032000-01036714-0000000 Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokság Parancsnoksága vámbevételi számla, Budapest
10032000-01036714-0000000 Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága vámbevételi számla
10032000-01036501-0000000 VPOP lakossági vámbevételi számla
10032000-01037368-0000000 VPOP szőlőbor jövedéki adó bevételi számla
10032000-01037351-0000000 VPOP dohánygyártmány áfa bevételi számla
10032000-01037344-0000000 VPOP dohánygyártmány jövedéki adóbevételi számla
10032000-01501401-0000000 VPOP jövedéki letétek elszámolási számla
10032000-01037337-0000000 VPOP bírság, kamat és késedelmi pótlék bevételi számla
10032000-01037320-0000000 VPOP bérfőzési szeszadó bevételi számla
10032000-01037313-0000000 VPOP egyéb termékek jövedéki adója bevételi számla
10032000-01037306-0000000 VPOP üzemanyagok jövedéki adója bevételi számla
10032000-01037265-0000000 VPOP jövedéki bírság bevételi számla
10032000-01501425-0000000 VPOP végrehajtói letéti bevételi számla
10032000-01037382-0000000 VPOP energiaadó bírság, kamat, pótlék bevételi számla
10032000-01037375-0000000 VPOP energiaadó bevételi számla
10032000-01037409-0000000 VPOP regisztrációs adóbírság, kamat és pótlék bevételi számla
10032000-01037399-0000000 VPOP regisztrációs adó bevételi számla
10032000-01037416-0000000 VPOP külföldi rendszámú járművek adóbírság bevételi számla
10032000-01037234-0000000 VPOP külföldi gépjárműadó bevételi számla
10032000-01037234-0000000 VPOP külföldi rendszámú járművek adója bevételi számla
10032000-01037241-0000000 VPOP vám- és adóbírság, kamat bevételi számla
10032000-01501418-0000000 VPOP vámletét bevételi számla
10032000-01501418-0000000 VPOP vámletét letéti számla
10032000-01037258-0000000 VPOP vámbiztosíték bevételi számla
10032000-01037447-0000000 VPOP környezetvédelmi termékdíj bírság, kamat és pótlék bevételi számla
10032000-01037447-0000000 VPOP környezetvédelmi termékdíj adó, bírság, kamat és pótlék bevételi számla
10032000-01037454-0000000 VPOP környezetvédelmi termékdíj adóbevételi számla
10032000-01037296-0000000 VPOP környezetvédelmi termékdíj import bevételi számla
10032000-01037272-0000000 VPOP vámpótlék bevételi számla
10032000-01037227-0000000 VPOP fogyasztási adó bevételi számla
10032000-01037227-0000000 VPOP import termékek fogyasztási adója
10032000-01037210-0000000 VPOP statisztikai illeték bevételi számla
10032000-01037203-0000000 VPOP importtermék általános forgalmi adó bevételi számla
10032000-01037519-0000000 VPOP vámbevételi számla
10032000-01820203-0000000 VPOP uniós vámbevételek lebonyolítási számla
Számla száma Számla elnevezése
10032000-01501449-00000000 VPOP fémkereskedelmi letétek elszámolási számla
10032000-01037461-00000000 VPOP fémkereskedelmi bírság bevételi számla
10032000-01501432-00000000 VPOP csempészett, hamisított PMI cigaretták átvezetési számla
10032000-06059002-00000000 VPOP átvezetési számla
10032000-01037423-00000000 VPOP illeték beszedési számla
10023002-01454062-00000000 Vám- és Pénzügyőrség, Budapest (VPOP GF kezelésében)
10032000-01036714-00000000 VPOP értékesítési bevétel bevételi számla
10032000-01036501-00000000 VPOP lakossági vámbevételi számla
10032000-01037368-00000000 VPOP szőlőbor jövedéki adó bevételi számla
10032000-01037351-00000000 VPOP dohánygyártmány áfa bevételi számla
10032000-01037344-00000000 VPOP dohánygyártmány jövedéki adóbevételi számla
10032000-01501401-00000000 VPOP jövedéki letétek elszámolási számla
10032000-01037337-00000000 VPOP bírság, kamat és önellenőrzési pótlék bevételi számla
10032000-01037320-00000000 VPOP bérfőzési szeszadó bevételi számla
10032000-01037313-00000000 VPOP egyéb termékek jövedéki adója bevételi számla
10032000-01037306-00000000 VPOP üzemanyagok jövedéki adója bevételi számla
10032000-01037265-00000000 VPOP jövedéki bírság bevételi számla
10032000-01501425-00000000 VPOP végrehajtói letéti bevételi számla
10032000-01037382-00000000 VPOP energiaadó bírság, kamat, pótlék bevételi számla
10032000-01037375-00000000 VPOP energiaadó bevételi számla
10032000-01037409-00000000 VPOP regisztrációs adóbírság, kamat és pótlék bevételi számla
10032000-01037399-00000000 VPOP regisztrációs adó bevételi számla
10032000-01037416-00000000 VPOP külföldi rendszámú járművek adóbírság bevételi számla
10032000-01037234-00000000 VPOP külföldi rendszámú járművek adója bevételi számla
10032000-01037241-00000000 VPOP vám- és adóbírság, kamat bevételi számla
10032000-01501418-00000000 VPOP vámletét letéti számla
10032000-01037258-00000000 VPOP vámbiztosíték bevételi számla
10032000-01037447-00000000 VPOP késedelmi pótlék bevételi számla
10032000-01037454-00000000 VPOP környezetvédelmi termékdíj adóbevételi számla
10032000-01037296-00000000 VPOP környezetvédelmi termékdíj import bevételi számla
10032000-01037272-00000000 VPOP vámpótlék bevételi számla
10032000-01037227-00000000 VPOP import termékek fogyasztási adója
10032000-01037210-00000000 VPOP statisztikai illeték bevételi számla
10032000-01037203-00000000 VPOP importtermék általános forgalmi adó bevételi számla
10032000-01037519-00000000 VPOP vámbevételi számla
10032000-01820203-00000000 VPOP uniós vámbevételek lebonyolítási számla
Számla száma Számla elnevezése

3. SZÁMÚ MELLÉKLET A 15/2004. (IV. 5.) PM RENDELETHEZ

Korrekciós Bizonylat (folyószámla műveletek lebonyolításához)

Korrekciós Bizonylat

Folyószámla feletti rendelkezés Bizonylat

Ügyfél VPID száma:                   H U O                  
Hivatkozási szám:                             Lapszám:    
                 
Sor-
szám
Módosítás típusa Eredeti és
módosított adat
Határozat,
bevallás száma
Számlaszám Dátum Összeg Jelleg
1.   Eredeti         ,-  
    Módosított            
2.   Eredeti         ,-  
    Módosított            
3.   Eredeti         ,-  
    Módosított            
4.   Eredeti         ,-  
    Módosított            
5.   Eredeti         ,-  
    Módosított            
6.   Eredeti         ,-  
    Módosított            
7.   Eredeti         ,-  
    Módosított            
8.   Eredeti         ,-  
    Módosított            
9.   Eredeti         ,-  
    Módosított            
10.   Eredeti         ,-  
    Módosított            
      Hatóság hivatalos feljegyzései!
                 
      Iktatószám: ................................., kelte: ...............................................
Kiállító cégszerű aláírása:            
......................................................    
  ................................................... ...........................................
Kiállítás kelte: lekönyvelte ellenőrizte
.....................................................            
..................................................... .................................
Lekönyvelte
.................................
Ellenőrizte
Kiállítás kelte: Iktatószám: ................................. Kelte: .................................
......................................................    
Kiállító cégszerű aláírása Hatóság hivatalos feljegyzései!  
     
    Módosított          
10.   Eredeti          
    Módosított          
9.   Eredeti          
    Módosított          
8.   Eredeti          
    Módosított          
7.   Eredeti          
    Módosított          
6.   Eredeti          
    Módosított          
5.   Eredeti          
    Módosított          
4.   Eredeti          
    Módosított          
3.   Eredeti          
    Módosított          
2.   Eredeti          
    Módosított          
1.   Eredeti          
Sor-
szám
Módosítás típusa Eredeti és mód. adat Határozat, bevallás
száma
Számla szám Dátum Összeg Jelleg

Folyószámla feletti rendelkezés Bizonylat
(folyószámla műveletek lebonyolításához)

Kitöltési útmutató

(folyószámla műveletek lebonyolításához)
Ügyfél VPID száma: ..............................................
Adóazonosító szám: ...............................................
Hivatkozási szám: .................................................. Lapszám: ..........


Kitöltési útmutató

A korrekciós bizonylatot akkor szükséges kitölteni, ha a folyószámlán lekönyvelt adatok és a rendelkezésére álló bizonylatok alapján megállapított adatok eltérnek egymástól.

Számlaszámok

Eredeti adat: a folyószámlán szereplő adatok  
Módosított adat: az eredeti adat hogyan szerepeljen  
Módosítás típusai: előírás módosítása EM
  előírás törlése ET
  új felvitel U
  jóváírás pótlása EJ
  banki adat módosítása BM
  visszautalás pótlása BV
  számlák között átvezetés
01 VPOP vámbevételi számla 10032000-01037519
02 VPOP importtermék áfa bevételi számla 10032000-01037203
03 VPOP statisztikai, illetve bevételi számla 10032000-01037210
04 VPOP költségbevételi számla (VPOP PGF kezelésében) 10023002-01454062
05 VPOP fogyasztási adó bevételi számla 10032000-01037227
06 VPOP vámbiztosíték bevételi számla 10032000-01037258
07 VPOP vámpótlék bevételi számla 10032000-01037272
08 VPOP útalap bevételi számla 10032000-01037289
09 VPOP környezetvédelmi termékdíj bevételi számla 10032000-01037296
11 VPOP külföldi rendszámú járművek adója bevételi számla 10032000-01037234
12 VPOP vámletétek letéti számla 10032000-01501418
13 VPOP végrehajtói letéti számla 10032000-01501425
14 VPOP regisztrációs adó bevételi számla 10032000-01037399
15 VPOP regisztrációs adóbírság, kamat és pótlék bevételi számla 10032000-01037409
16 VPOP külföldi rendszámú járművek adóbírság bevételi számla 10032000-01037416
41 VPOP üzemanyagok jövedéki adója bevételi számla 10032000-01037306
42 VPOP egyéb termékek jövedéki adója bevételi számla 10032000-01037313
43 VPOP bírság, kamat és késedelmi pótlék bevételi számla 10032000-01037337
44 VPOP bérfőzési szeszadó bevételi számla 10032000-01037320
45 VPOP jövedéki letétek elszámolási számla 10032000-01501401
46 VPOP adójegy elszámolási bevételi számla 10032000-01037344
47 VPOP dohánygyártmány áfa bevételi számla 10032000-01037351
48 VPOP jövedéki bírság bevételi számla 10032000-01037265
49 VPOP szőlőbor jövedéki adó bevételi számla 10032000-01037368
50 VPOP energiaadó bevételi számla 10032000-01037375
51 VPOP energiaadó bírság, kamat, pótlék bevételi számla 10032000-01037382
99 VPOP vám- és adóbírság, kamat bevételi számla 10032000-01037241
Dátum: eredeti adat: ami a folyószámlán található
  módosított adat: ami okmányokkal igazolt helyes adat
Jelleg: fizetési kötelezettség pénzforgalom
  előírás: T befizetés: K
  jóváírás: K visszautalás: T
     
  jóváírás: K visszautalás: T
  előírás: T befizetés: K
Jelleg: fizetési kötelezettség pénzforgalom
  módosított adat:  
Dátum: eredeti adat: ami a folyószámlán található
ami okmányokkal igazolt helyes adat
99 VPOP vám- és adóbírság, kamat bevételi számla 10032000-01037241
52 VPOP csempészett, hamisított PMI cigaretták átmeneti számla 10032000-01501432
51 VPOP energiaadó bírság, kamat, pótlék bevételi számla 10032000-01037382
50 VPOP energiaadó bevételi számla 10032000-01037375
49 VPOP szőlőbor jövedéki adóbevételi számla 10032000-01037368
48 VPOP jövedéki bírság bevételi számla 10032000-01037265
47 VPOP dohánygyártmány áfa bevételi számla 10032000-01037351
46 VPOP dohánygyártmány jövedéki adóbevételi számla 10032000-01037344
45 VPOP jövedéki letétek elszámolási számla 10032000-01501401
44 VPOP bérfőzési szeszadó bevételi számla 10032000-01037320
43 VPOP bírság, kamat és késedelmi pótlék bevételi számla 10032000-01037337
42 VPOP egyéb termékek jövedéki adója bevételi számla 10032000-01037313
41 VPOP üzemanyagok jövedéki adója bevételi számla 10032000-01037306
21 VPOP környezetvédelmi termékdíj bírság, kamat és pótlék bevételi számla 10032000-01037447
20 VPOP környezetvédelmi termékdíj adóbevételi számla 10032000-01037454
19 VPOP átvezetési számla 10032000-06059002
18 VPOP lakossági vámbevételi számla 10032000-01036501
17 VPOP illeték beszedési számla 10032000-01037423
16 VPOP külföldi rendszámú járművek adóbírság bevételi számla 10032000-01037416
15 VPOP regisztrációs adóbírság, kamat és pótlék bevételi számla 10032000-01037409
14 VPOP regisztrációs adó bevételi számla 10032000-01037399
13 VPOP végrehajtói letéti bevételi számla 10032000-01501425
12 VPOP vámletét bevételi számla 10032000-01501418
1 VPOP külföldi gépjármű adó bevételi számla 10032000-01037234
10 VPOP uniós vámbevételek lebonyolítási számla 10032000-01820203
09 VPOP környezetvédelmi termékdíj import bevételi számla 10032000-01037296
08 VPOP útalap bevételi számla 10032000-01037289
07 VPOP vámpótlék bevételi számla 10032000-01037272
06 VPOP vámbiztosíték bevételi számla 10032000-01037258
05 VPOP fogyasztási adó bevételi számla 10032000-01037227
04 VPOP költségbevételi számla (VPOP GF kezelésében) 10023002-01454062
03 VPOP statisztikai illeték bevételi számla 10032000-01037210
02 VPOP importtermék áfa bevételi számla 10032000-01037203
01 VPOP vámbevételi számla 10032000-01037519
  számlák között átvezetés
  visszautalás pótlása BV
  banki adat módosítása BM
  jóváírás pótlása EJ
  új felvitel U
  előírás törlése ET
Módosítás típusai: előírás módosítása EM
Módosított adat: az eredeti adat hogyan szerepeljen  
Eredeti adat: a folyószámlán szereplő adatok  

A módosítás típusainak értelmezése

EM terhelés módosítása (pl. határidő - vámhivatali intézkedés esetén, összeg -, ha a határozattól eltérő szerepel a folyószámlán)
ET terhelés törlése (pl. nem jogszerű kivetés, dupla terhelés)
U folyószámláról hiányzó határozatok előírása
EJ folyószámláról hiányzó jóváírás pótlása (az eredeti sort nem kell kitölteni), illetve módosítása
BM befizetési dátum módosítása, folyószámlán a befizetés nem szerepel (amennyiben a folyószámlán a befizetett összeg nem található, az eredeti adat sorát nem kell kitölteni, a második sor kitöltése viszont kötelező)
BV a folyószámláról hiányzó visszautalás pótlása
a befizetések számlák közötti átvezetésének pótlása (ha több számlára történt a befizetés átvezetése, akkor a második érintett számlától kezdődően az eredeti adatra vonatkozó sort át kell húzni)
A folyószámlák összevezetését (jogelőd, jogutód vonatkozásában) külön kérelemmel kell kezdeményezni az adóbejelentkezési lap másolatával.
A korrekciós bizonylathoz minden esetben csatolni kell a vonatkozó mellékleteket (pl. banki bizonylatok, határozatok).
A korrekciós bizonylatot 2 példányban kell kitölteni, amelynek egyik példányát a vámhatóság leigazolja, majd visszaküldi a kérelmezőnek.


a befizetések számlák közötti átvezetésének pótlása (ha több számlára történt a befizetés átvezetése, akkor a második érintett számlától kezdődően az eredeti adatra vonatkozó sort át kell húzni)
BV a folyószámláról hiányzó visszautalás pótlása
BM befizetési dátum módosítása, folyószámlán a befizetés nem szerepel (amennyiben a folyószámlán a befizetett összeg nem található, az eredeti adat sorát nem kell kitölteni, a második sor kitöltése viszont kötelező)
EJ folyószámláról hiányzó jóváírás pótlása (az eredeti sort nem kell kitölteni), illetve módosítása
U folyószámláról hiányzó határozatok előírása
ET terhelés törlése (pl. nem jogszerű kivetés, dupla terhelés)
EM terhelés módosítása (pl. határidő - vámhivatali intézkedés esetén, összeg -, ha a határozattól eltérő szerepel a folyószámlán)
EM terhelés módosítása (pl. határidő - vám- és pénzügyőri hivatali intézkedés esetén, összeg -, ha a határozattól eltérő szerepel a folyószámlán)
a befizetések számlák közötti átvezetésének pótlása (ha több számlára történt a befizetés átvezetése, akkor a második érintett számlától kezdődően az eredeti adatra vonatkozó sort át kell húzni)
BV a folyószámláról hiányzó visszautalás pótlása
BM befizetési dátum módosítása, folyószámlán a befizetés nem szerepel (amennyiben a folyószámlán a befizetett összeg nem található, az eredeti adat sorát nem kell kitölteni, a második sor kitöltése viszont kötelező)
EJ folyószámláról hiányzó jóváírás pótlása (az eredeti sort nem kell kitölteni), illetve módosítása
U folyószámláról hiányzó határozatok előírása
ET terhelés törlése (pl. nem jogszerű kivetés, dupla terhelés)
EM terhelés módosítása (pl. határidő - vám- és pénzügyőri hivatali intézkedés esetén, összeg -, ha a határozattól eltérő szerepel a folyószámlán)
  jóváírás: K visszautalás: T
  előírás: T befizetés: K
Jelleg: fizetési kötelezettség pénzforgalom
  módosított adat:  
Dátum: eredeti adat: ami a folyószámlán található
ami okmányokkal igazolt helyes
adat
99 VPOP vám- és adóbírság, kamat bevételi számla 10032000-01037241
54 VPOP fémkereskedelmi letétek elszámolási számla 10032000-01501449
53 VPOP fémkereskedelmi bírság bevételi számla 10032000-01037461
52 VPOP csempészett, hamisított PMI cigaretták átmeneti számla 10032000-01501432
51 VPOP energiaadó bírság, kamat, pótlék bevételi számla 10032000-01037382
50 VPOP energiaadó bevételi számla 10032000-01037375
49 VPOP szőlőbor jövedéki adóbevételi számla 10032000-01037368
48 VPOP jövedéki bírság bevételi számla 10032000-01037265
47 VPOP dohánygyártmány áfa bevételi számla 10032000-01037351
46 VPOP dohánygyártmány jövedéki adóbevételi számla 10032000-01037344
45 VPOP jövedéki letétek elszámolási számla 10032000-01501401
44 VPOP bérfőzési szeszadó bevételi számla 10032000-01037320
43 VPOP bírság, kamat és önellenőrzési pótlék bevételi számla 10032000-01037337
42 VPOP egyéb termékek jövedéki adója bevételi számla 10032000-01037313
41 VPOP üzemanyagok jövedéki adója bevételi számla 10032000-01037306
22 VPOP értékesítési bevétel bevételi számla 10032000-01036714
21 VPOP késedelmi pótlék bevételi számla 10032000-01037447
20 VPOP környezetvédelmi termékdíj adóbevételi számla 10032000-01037454
19 VPOP átvezetési számla 10032000-06059002
18 VPOP lakossági vámbevételi számla 10032000-01036501
17 VPOP illeték beszedési számla 10032000-01037423
16 VPOP külföldi rendszámú járművek adóbírság bevételi számla 10032000-01037416
15 VPOP regisztrációs adóbírság, kamat és pótlék bevételi számla 10032000-01037409
14 VPOP regisztrációs adó bevételi számla 10032000-01037399
13 VPOP végrehajtói letéti bevételi számla 10032000-01501425
12 VPOP vámletét bevételi számla 10032000-01501418
11 VPOP külföldi gépjármű adó bevételi számla 10032000-01037234
10 VPOP uniós vámbevételek lebonyolítási számla 10032000-01820203
09 VPOP környezetvédelmi termékdíj import bevételi számla 10032000-01037296
08 VPOP útalap bevételi számla 10032000-01037289
07 VPOP vámpótlék bevételi számla 10032000-01037272
06 VPOP vámbiztosíték bevételi számla 10032000-01037258
05 VPOP fogyasztási adó bevételi számla 10032000-01037227
04 VPOP költségbevételi számla (VPOP GF kezelésében) 10023002-01454062
03 VPOP statisztikai illeték bevételi számla 10032000-01037210
02 VPOP importtermék áfa bevételi számla 10032000-01037203
01 VPOP vámbevételi számla 10032000-01037519
  számlák között átvezetés
  visszautalás pótlása BV
  banki adat módosítása BM
  jóváírás pótlása EJ
  új felvitel U
  előírás törlése ET
Módosítás típusai: előírás módosítása EM
Módosított adat: az eredeti adat hogyan szerepeljen  
Eredeti adat: a folyószámlán szereplő adatok  
     
Kiállítás kelte:
.............................................................
Iktatószám: ...................................
.......................................................
Lekönyvelte
Kelte: ............................................
.......................................................
Ellenőrizte

Kiállító cégszerű aláírása
.............................................................

Hatóság hivatalos feljegyzései!
A folyószámlák összevezetését (jogelőd, jogutód vonatkozásában) külön kérelemmel kell kezdeményezni.
A Folyószámla Feletti Rendelkezés Bizonylathoz minden esetben csatolni kell a vonatkozó mellékleteket (pl. banki bizonylatok, határozatok).
A Folyószámla Feletti Rendelkezés Bizonylatot 1 példányban kell kitölteni.

A Folyószámla Feletti Rendelkezés Bizonylathoz minden esetben csatolni kell a vonatkozó mellékleteket (pl. banki bizonylatok, határozatok).
A Folyószámla Feletti Rendelkezés Bizonylatot 1 példányban kell kitölteni.
a befizetések számlák közötti átvezetésének pótlása (ha több számlára történt a befizetés átvezetése, akkor a második érintett számlától kezdődően az eredeti adatra vonatkozó sort át kell húzni)
BV a folyószámláról hiányzó visszautalás pótlása
BM befizetési dátum módosítása, folyószámlán a befizetés nem szerepel (amennyiben a folyószámlán a befizetett összeg nem található, az eredeti adat sorát nem kell kitölteni, a második sor kitöltése viszont kötelező)
EJ folyószámláról hiányzó jóváírás pótlása (az eredeti sort nem kell kitölteni), illetve módosítása
U folyószámláról hiányzó határozatok előírása
ET terhelés törlése (pl. nem jogszerű kivetés, dupla terhelés)
EM terhelés módosítása (pl. határidő - vámhatóság intézkedés esetén, összeg -, ha a határozattól eltérő szerepel a folyószámlán)
A módosítás típusainak értelmezése
 
    Módosított          
10.   Eredeti          
    Módosított          
9.   Eredeti          
    Módosított          
8.   Eredeti          
    Módosított          
7.   Eredeti          
    Módosított          
6.   Eredeti          
    Módosított          
5.   Eredeti          
    Módosított          
4.   Eredeti          
    Módosított          
3.   Eredeti          
    Módosított          
2.   Eredeti          
    Módosított          
1.   Eredeti          
Sor-
szám
Módosítás típusa Eredeti és mód. adat Határozat, bevallás száma Számla szám Dátum Összeg Jelleg
  jóváírás: K visszautalás: T
  előírás: T befizetés: K
Jelleg: fizetési kötelezettség pénzforgalom
  módosított adat:  
Dátum: eredeti adat: ami a folyószámlán található
ami okmányokkal igazolt helyes adat
 
  számlák között átvezetés
  visszautalás pótlása BV
  banki adat módosítása BM
  jóváírás pótlása EJ
  új felvitel U
  előírás törlése ET
Módosítás típusai: előírás módosítása EM
Módosított adat: az eredeti adat hogyan szerepeljen  
Eredeti adat: a folyószámlán szereplő adatok  
A Folyószámla Feletti Rendelkezés Bizonylatot akkor szükséges kitölteni, ha a folyószámlán lekönyvelt adatok és a rendelkezésére álló bizonylatok alapján megállapított adatok eltérnek egymástól.

     
  Lekönyvelte Ellenőrizte
.................................................... ....................................................... .......................................................
Kiállítás kelte: Iktatószám: ................................... Kelte: ............................................
.................................................... Hatóság hivatalos feljegyzései!  
Kiállító cégszerű aláírása    
 
10.   Eredeti
Módosított
         
9.   Eredeti
Módosított
         
8.   Eredeti
Módosított
         
7.   Eredeti
Módosított
         
6.   Eredeti
Módosított
         
5.   Eredeti
Módosított
         
4.   Eredeti
Módosított
         
3.   Eredeti
Módosított
         
2.   Eredeti
Módosított
         
1.   Eredeti
Módosított
         
Sor-
szám
Módosítás
típusa
Eredeti
és mód. adat
Határozat,
bevallás száma
Számla
szám
Dátum Összeg Jelleg
Ügyfél VPID száma: ................................................
Adóazonosító szám: .................................................
Hivatkozási szám: .................................................... Lapszám: ..............................


4. SZÁMÚ MELLÉKLET A 15/2004. (IV. 5.) PM RENDELETHEZ

Szemlebejelentés

1. ....................................................................
Vámhivatal
Szemlekérelem száma:
1. ....................................................................
Vám- és pénzügyőri hivatal
Szemlekérelem száma:
1. ....................................................................
Alsó fokú vámszerv
Szemlekérelem száma:
1. ....................................................................
Vámszerv
Szemlekérelem száma:
     
  Adóigazgatási szám: 15746155-2-01  
  Sztj: 151 000  
2. Szemlét kérő:                        
  VPID száma:                        
3. Bejelentő neve:                        
  Telefonszáma: VPID száma:                        
4. Szemle helye: ....................................... helység, ....................................................... út, utca, tér ............ szám
5. Szemle kért időpontja: ..................................................... hó ......................................... nap ....................... óra
6. Áru megnevezése:                      
  TGK db KRK db Konténer db Colli db Egyéb db
7. Továbbítási tételszám(ok): ................................................................................................................................
  ......................................................................................................................................................................
8. Feladási ország: Rendeltetési ország:
9. Vámkezelés módjai:
    0 1 2 3 4 5 6 7 Egyéb
  Árny. db                  
10. Szemlefelvétel napja: ................................................ nap ........................................................................ aláírás
11. ELINTÉZÉS: Szolg. Parancs száma:
12. Vámvizsgálat kezdete: ............................................................... nap .......................... óra ........................... perc
13. Vámvizsgálat befejezése: ........................................................... nap .......................... óra ........................... perc
14. Felhasznált azonosítószámok:
15. Szemledíj (1): Ft kód    
16. Szemledíj (2): Ft órák száma/kód        
17. Költségtérítés: Ft órák száma/kód        
Határozatom ...........................................................................................................
............................................................................................. foglaltakon alapul.
E határozat ellen a kézhezvételtől számított .......... napon belül a vámhivatal felügyeletét ellátó
területi parancsnoksághoz címzett, de a vámhivatalnál benyújtandó fellebbezéssel élhet.
Határozatom ...........................................................................................................
............................................................................................. foglaltakon alapul.
E határozat ellen a kézhezvételtől számított .......... napon belül a vám- és pénzügyőri hivatal felügyeletét ellátó
területi parancsnoksághoz címzett, de a vám- és pénzügyőri hivatalnál benyújtandó fellebbezéssel élhet.
Határozatom ...........................................................................................................
............................................................................................. foglaltakon alapul.
E határozat ellen a közlésétől számított .......... napon belül a vám- és pénzügyőri hivatal felügyeletét ellátó
területi parancsnoksághoz címzett, de a vám- és pénzügyőri hivatalnál benyújtandó fellebbezéssel élhet.
Határozatom ...........................................................................................................
............................................................................................. foglaltakon alapul.
E határozat ellen a közlésétől számított .......... napon belül az alsó fokú vámszerv felügyeletét ellátó
területi középfokú vámszervhez címzett, de az alsó fokú vámszervnél benyújtandó fellebbezéssel élhet.
Határozatom ...........................................................................................................
............................................................................................. foglaltakon alapul.
E határozat ellen a közlésétől számított .......... napon belül a vámszerv felettes szervének címzett, de a vámszervnél benyújtandó fellebbezéssel élhet.
  Indokolás, megegyezés: ..................................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................................................................
  Kelt, ........................................................ 20......... év .......................................... hó ............................. nap
19. Eredeti példányt átvettem: 20. Vámvizsgálatot végző aláírása
      P. H.
  ..........................................................
aláírás
  ............................................................
pénzügyőr aláírása

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A 15/2004. (IV. 5.) PM RENDELETHEZ

Export-visszatérítéssel érintett áru berakodásának bejelentése

Megjegyzések:

Berakodási bejelentés kötelező adattartalma:

1. Exportőr megnevezése, VPID száma.
2. Berakodás:

- helyszíne,

- megkezdésének időpontja,

- várható időtartama.

3. Mérés:

- helyszíne:

- megkezdésének időpontja:

- várható időtartama:

4. Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége.
5. Normál vagy egyszerűsített vámeljárás.
6. Árunyilatkozat tételsoronként kell feltüntetni:

- áru KN száma, TARIC-kód,