Hatályos állapot
Közlönyállapot
2003.10.20. - 2003.11.03.
2003.11.04. - 2004.03.22.
2004.03.23. - 2004.03.23.
2004.03.24. - 2004.06.13.
2004.06.14. - 2004.12.01.
2004.12.02. - 2004.12.31.
2005.01.01. - 2005.05.09.
2005.05.10. - 2005.08.30.
2005.08.31. - 2007.09.23.
2007.09.24. - 2007.11.30.
2007.12.01. - 2008.03.07.
2008.03.08. - 2008.04.10.
2008.04.11. - 2008.05.15.
2008.05.16. - 2008.07.11.
2008.07.12. - 2008.07.14.
2008.07.15. - 2010.12.31.
2011.01.01. - 2012.01.03.
2012.01.04. - 2012.05.31.
2012.06.01. - 2012.06.30.
2012.07.01. - 2012.09.18.
2012.09.19. - 2013.02.07.
2013.02.08. - 2013.03.29.
2013.03.30. - 2013.05.24.
2013.05.25. - 2013.12.02.
2013.12.03. - 2014.02.24.
2014.02.25. - 2014.03.14.
2014.03.15. - 2014.06.30.
2014.07.01. - 2014.12.19.
2014.12.20. - 2015.03.30.
2015.03.31. - 2015.04.28.
2015.04.29. - 2015.10.18.
2015.10.19. - 2015.12.24.
2015.12.25. - 2020.09.16.
2020.09.17. - 2021.08.16.
2021.08.17. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. §-a (2) bekezdésének g) pontjában, valamint az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eüszt.) 35. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételeket az alábbiak szerint határozom meg:

1. §   E rendelet hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén
a) működő egészségügyi szolgáltatókra,
b) folytatott egészségügyi tevékenységre,
c) egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyező és ellenőrző egészségügyi hatóságra.
c) egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyező és ellenőrző egészségügyi hatóságra: az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalára, a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervére és a kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetére (a továbbiakban együtt: egészségügyi hatóság).
1. §   E rendelet hatálya kiterjed a Magyarország területén
a) működő egészségügyi szolgáltatókra,
b) folytatott egészségügyi tevékenységre,
c) egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyező és ellenőrző egészségügyi hatóságra: az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalára, a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervére és a kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetére (a továbbiakban együtt: egészségügyi hatóság).
c) egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyező és ellenőrző egészségügyi hatóságra: az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalára, a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervére és a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetére (a továbbiakban együtt: egészségügyi hatóság).
c) egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyező és ellenőrző egészségügyi hatóságra: az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalára, a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalra és a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalára (a továbbiakban együtt: egészségügyi hatóság).
1/A. §   E rendelet alkalmazásában az Eütv.-ben és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben foglalt fogalom-meghatározásokat kell figyelembe venni.
2. §   Az egyes egészségügyi szolgáltatásokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek (a továbbiakban: minimumfeltételek) meglétét az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély kiadásakor és az egészségügyi szolgáltató működése során folyamatosan biztosítani kell.
3. §
(1) Minden egészségügyi szolgáltatónak biztosítani kell
a) a négyszemközti konzultációt is lehetővé tevő rendelőhelyiséget, amelyben
aa) az adott egészségügyi szolgáltatásra előírt tárgyi feltételek használata, illetve szakszerű tárolása - ideértve a gyógyszerek, a mérgező hatású anyagok és a veszélyes hulladék tárolását is - biztosított,
ab) az aa) pontban foglaltakon túl rendelkezésre áll a beteg fektetésére alkalmas vizsgálóágy,
ac) a beteg ellátását végző egészségügyi dolgozó számára a kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és a szükséges bútorzat biztosított;
ac) a beteg ellátását végző egészségügyi dolgozó számára a kézmosási, illetve kézfertőtlenítési lehetőség és a szükséges bútorzat biztosított;
b) a rendelőhelyiséggel közvetlen kapcsolatban lévő, vagy azon belül elkülönített öltöző területet, kivéve, ha az ellátás jellegéből adódóan a beteg fizikális vizsgálata nem szükséges;
c) váróhelyiséget;
d) kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiséget;
e) az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolását, illetve kezelését.
(1) Az egészségügyi szolgáltatónak biztosítani kell
a) a négyszemközti konzultációt is lehetővé tevő rendelőhelyiséget, amelyben
aa) az adott egészségügyi szolgáltatásra előírt tárgyi feltételek használata, illetve szakszerű tárolása - ideértve a gyógyszerek, a mérgező hatású anyagok és a veszélyes hulladék tárolását is - biztosított,
ab) az aa) pontban foglaltakon túl rendelkezésre áll a beteg fektetésére alkalmas vizsgálóágy,
ac) a beteg ellátását végző egészségügyi dolgozó számára a kézmosási, illetve kézfertőtlenítési lehetőség és a szükséges bútorzat biztosított;
b) a rendelőhelyiséggel közvetlen kapcsolatban lévő, vagy azon belül elkülönített öltöző területet, kivéve, ha az ellátás jellegéből adódóan a beteg fizikális vizsgálata nem szükséges;
c) váróhelyiséget;
d) kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiséget;
e) az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolását, illetve kezelését.
g) telemedicina útján nyújtott egészségügyi szolgáltatás esetén a szolgáltatás nyújtásához a szolgáltató részéről szükséges infokommunikációs eszközt, illetve az adott ellátáshoz szükséges orvostechnikai eszközöket, telemedicina ellátásra vonatkozó eljárásrendet és betegtájékoztatót.
(1a) Az (1) bekezdés szerinti rendelőhelyiség és vizsgálóágy biztosítása nem kötelező abban az esetben, ha azt a tevékenység jellege nem indokolja.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell biztosítani, amennyiben az egészségügyi szolgáltató kizárólag
a) a beteg otthonában,
b) az e célra kialakított járműben
nyújt egészségügyi szolgáltatást.
(2) Az (1) bekezdés a) pont aa) és ac) alpontjában, valamint e) pontjában foglaltakat akkor is biztosítani kell, ha az egészségügyi szolgáltató kizárólag a beteg otthonában vagy az e célra kialakított betegszállító vagy mentő járműben nyújt egészségügyi szolgáltatást.
(2b) Ha az (1) bekezdés g) pontja szerinti szolgáltatás internetkapcsolat keretében valósul meg, biztosítani kell a szélessávú internetkapcsolatot, a megfelelő, stabil adatátvitelt és adatbiztonságot, vírusvédelmet. Ha jogszabály az adott egészségügyi eljáráshoz videokapcsolat alkalmazását írja elő, akkor az infokommunikációs eszköz alatt ezen eszközöket is érteni kell. A beteg egyértelmű azonosításáról a szolgáltató gondoskodik.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglalt esetben az egészségügyi szolgáltató székhelyén, illetve telephelyén biztosítani kell az ellátáshoz szükséges tárgyi feltételek szakszerű tárolását, a b) pontban foglalt esetben pedig a kézmosási lehetőségen túl - figyelemmel a 11. § (1) bekezdésében foglaltakra - a vizsgálat jellegéből adódó tárgyi feltételeket.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben az egészségügyi szolgáltató székhelyén, illetve telephelyén biztosítani kell az ellátáshoz szükséges tárgyi feltételek szakszerű tárolását.
(4) Az Eüszt. 8. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi közszolgáltatást nyújtó háziorvosi szolgálatnál, valamint az 5. § f) pontja szerinti gyógyintézetben biztosítani kell az akadálymentes közlekedés lehetőségét, továbbá a gyógyintézetben a fogyatékkal élők részére biztosítani kell az (1) bekezdés d) pontja, illetve a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételek speciális kialakítását.
(4) A betegek számára az Egészségbiztosítási Alapból vagy a központi költségvetésből finanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó háziorvosi szolgálatnál, valamint az Eütv. 3. §-a g) pontjában meghatározott, rendelőintézeti járóbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményben (a továbbiakban: gyógyintézet) biztosítani kell az akadálymentes közlekedés lehetőségét, továbbá a gyógyintézetben a fogyatékkal élők részére biztosítani kell az (1) bekezdés d) pontja, illetve a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételek speciális kialakítását.
(4) A betegek számára a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak biztosítania kell az akadálymentes közlekedés lehetőségét, továbbá ezen egészségügyi szolgáltatóknál a fogyatékossággal élők részére biztosítani kell az (1) bekezdés d) pontja és a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételek speciális kialakítását.
(5) Minden fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményben biztosítani kell a betegellátás biztonságát fokozó betegazonosító rendszer működését, amelynek részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni, figyelemmel a hatályos adatvédelmi rendelkezésekre is.
4. §
(1) A 3. §-ban foglaltakon túl minden 24 óránál hosszabb folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell
a) a beteg pihenését, illetve éjszakai elhelyezését biztosító helyiséget, amelyben az ágyon túl az étkezéshez és a mindennapi használatú személyes holmi elhelyezéséhez szükséges tárgyi eszközök, valamint folyóvíz is rendelkezésre áll,
a) a beteg pihenését, éjszakai elhelyezését biztosító helyiséget, amelyben a betegágyon túl az étkezéshez és a mindennapi használatú személyes tárgyak elhelyezéséhez szükséges bútorzat, valamint hideg és meleg folyóvizes kézmosási lehetőség is rendelkezésre áll,
b) az a) pont szerinti helyiségből vagy annak előteréből, illetve az egyes helységeket összekötő közlekedőből nyíló zuhanyozót, illetve mellékhelyiséget,
b) az a) pont szerinti helyiségből, annak előteréből vagy az egyes helyiségeket összekötő közlekedőből nyíló, nemenként elkülönített zuhanyozót és mellékhelyiséget,
c) a beteg kizárólagos használatában lévő, az utcai ruházatának elhelyezésére szolgáló szekrényt vagy külön zárható szekrény részt,
d) a beteg kezdeményezésére, illetve átmeneti cselekvőképtelenné válása esetén a beteg értéktárgyainak megőrzését - nem tervezett ellátás során és a napi életvitelhez szükséges eszközök esetén értékhatártól függetlenül - készpénz és egyéb vagyontárgy esetén a mindenkori nyugdíjminimum ötszörösét meg nem haladó értékhatárig, illetve e felett az egészségügyi szolgáltató szabályzatában foglaltak szerint.
d) a beteg kezdeményezésére, illetve átmeneti cselekvőképtelenné válása esetére a betegnek a napi életvitelhez szükséges készpénze és egyéb vagyontárgya megőrzését az egészségügyi szolgáltató szabályzatában foglaltak szerint,
e) a betegek részére az igény szerinti mennyiségű folyadékfogyasztás lehetőségét állandó jelleggel,
e) a betegek részére az igény szerinti mennyiségű folyadékfogyasztás lehetőségét folyamatosan,
f) a normál és a könnyű-vegyes étkeztetésben részesülő betegek számára napi háromszori étkezést, ezen belül ebédre - amennyiben a beteg állapota és terápiás igénye nem zárja ki - egy normál és egy könnyű-vegyes menüből történő választás lehetőségét azzal, hogy az egyes étkezések kötelező energiatartalom-eloszlása 35% reggeli, 40% ebéd és 25% vacsora,
f) a normál, a könnyű-vegyes és a diétás étkeztetésben részesülő betegek számára napi háromszori főétkezést, és naponta egy alkalommal kisétkezést,
g) az f) pontban meghatározott étkezéseken túl naponta egy alkalommal kisétkezést,
h) a betegek megfelelő étkezésének biztosítása érdekében élelmezési munkacsoport működését, mely egy fő dietetikus koordinátorból és az ápolás, illetve a gyógyítás területéről kijelölt egy-egy személyből áll.
h) a betegek megfelelő étkezésének biztosítása érdekében élelmezési és táplálási munkacsoport működését, mely egy fő dietetikus koordinátorból és az ápolás, illetve a gyógyítás területéről kijelölt egy-egy személyből áll,
i) minden beteg részére személyes használatú tárgyainak biztonságos őrzésére alkalmas, önálló széf elhelyezését
ia) a csecsemő- és gyermekgyógyászati ellátás keretében a csecsemőkorúak (0-1 éves korig) ellátása,
ib) az önellátásra képtelen betegek esetében a pszichiátriai ellátás, a pszichiátriai gondozás, valamint a pszichiátriai rehabilitáció keretében történő ellátás,
ic) az addiktológiai ellátás, valamint
id) az intenzív betegellátás
kivételével.
i) minden beteg részére személyes használatú tárgyainak biztonságos őrzésére alkalmas széf elhelyezését, a fizikai vagy pszichés állapotuk, illetve életkoruk miatt önmaguk ellátására képtelen betegek kivételével.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat az egynapos sebészeti ellátást, illetve kúraszerűen végezhető ellátást nyújtó, vagy nappali kórházként működő egészségügyi szolgáltató külön jogszabályban foglaltak szerint biztosítja.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat az egynapos sebészeti ellátást, illetve kúraszerűen végezhető ellátást nyújtó, vagy nappali kórházként működő egészségügyi szolgáltató - az egybefüggő ellátás 24 óránál rövidebb időtartamára tekintettel értelemszerűen - külön jogszabályban foglaltak szerint biztosítja.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat az egybefüggő ellátás 24 óránál rövidebb időtartamára tekintettel az egynapos sebészeti ellátást, kúraszerűen végezhető ellátást vagy nappali ellátást - ideértve a nappali kórházi ellátást is - nyújtó egészségügyi szolgáltató az ezen ellátási formákra irányadó jogszabályban foglaltak szerint biztosítja.
(3) Az (1) bekezdés f) pontja alkalmazásában:
a) gyógyintézeti normál étkeztetés: a diétát nem igénylő gyógyintézeti fekvőbeteg átlagos energia- és tápanyagszükségletét fedező étkeztetés,
b) könnyű-vegyes étkeztetés:
c) diétás étkeztetés:
a gyógyintézeti fekvőbeteg átlagos energia- és tápanyagszükségletét fedező olyan ételekből összeállított étrend, amely különleges összetételére vagy az előállítása során alkalmazott egyedi eljárásra tekintettel olyan fogyasztók speciális táplálkozási igényeit elégíti ki, akik számára sajátos egészségi állapotuk bizonyos anyagok ellenőrzött mértékben történő fogyasztását teszi indokolttá.
kímélő étkeztetés, mely a gyógyintézeti fekvőbeteg átlagos energia- és tápanyagszükségletét fedezi, és amelynek étrendje összeállítása során a nyersanyagok és az ételkészítési eljárások kiválasztásánál alapvető szempont az ételek emészthetősége.
(4) Az (1) bekezdés i) pontja szerinti esetekben a széf elhelyezésének kötelezettsége alóli mentesség nem érinti az egészségügyi szolgáltatónak az (1) bekezdés d) pontjában foglalt értéktárgy-megőrzési kötelezettségét.
5. §
(1) Az egészségügyi szolgáltató
a) az egészségügyi alapellátás körében
aa) háziorvosi, házi gyermekorvosi, háziorvosi ügyeleti, védőnői, iskola- és ifjúság-egészségügyi, foglalkozás-egészségügyi és a fogorvosi alapellátás körébe tartozó szolgáltatás nyújtása esetén, amennyiben működése az adott alapellátás körébe tartozó valamennyi ellátást felöleli, a szolgálat (pl. háziorvosi szolgálat),
aa) háziorvosi, házi gyermekorvosi, háziorvosi ügyeleti, védőnői, iskola- és ifjúság-egészségügyi, foglalkozás-egészségügyi és a fogorvosi alapellátás körébe tartozó szolgáltatás nyújtása esetén a szolgálat (pl. háziorvosi szolgálat),
aa) háziorvosi, házi gyermekorvosi, háziorvosi ügyeleti, védőnői, iskola- és ifjúság-egészségügyi, foglalkozás-egészségügyi, fogorvosi, valamint rend- és honvédelmi alapellátás körébe tartozó szolgáltatás nyújtása esetén, amennyiben működése az adott alapellátás körébe tartozó valamennyi ellátást felöleli, a szolgálat,
ab) a betegek otthonában történő ápolási, illetve kórházi ellátást kiváltó szakápolási feladatok esetén az otthoni ápolási, illetve szakápolási szolgálat, a haldokló beteg otthonában történő gondozásával kapcsolatos egészségügyi tevékenység végzése esetén pedig a hospice szolgálat elnevezés használatára jogosult;
ab) a háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátás elemeként történő ápolás esetén a körzeti, közösségi ápolási szolgálat elnevezés használatára jogosult;
b) a járóbeteg-szakellátás körében
ba) egy egészségügyi szakmához tartozó és a diagnosztikai hátteret más egészségügyi szolgáltató közreműködésével biztosító egészségügyi szolgáltatás nyújtása esetén a rendelő,
ba) a járóbeteg-szakellátás általános szintjén működő egészségügyi szolgáltatás esetén a szakrendelés,
bb) egy vagy több szakterülethez tartozó és diagnosztikai háttér helyszíni biztosításával működő, de a bc) pontban foglalt feltételeknek nem megfelelő egészségügyi szolgáltatás nyújtása esetén a szakrendelő/szakrendelés,
bb) egy vagy több szakterülethez tartozó és - a klinikai laboratóriumi háttér tekintetében legalább a J0 szintnek megfelelő - diagnosztikai háttér helyszíni biztosításával működő, de a bc) pontban foglalt feltételeknek nem megfelelő egészségügyi szolgáltatás nyújtása esetén a szakrendelő/szakrendelés,
bb) krónikus betegek, illetve fertőző betegségben szenvedő betegek ellátása és speciális gondozása esetén a gondozó,
bc) legalább négy szakterületen az adott területhez tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatást nyújtó és a helyszínen radiológiai és klinikai laboratóriumi diagnosztikai ellátás biztosítása esetén a rendelőintézeti szakrendelő/rendelőintézeti szakrendelés,
bc) legalább 4 szakterületen az adott területhez tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatást nyújtó és a helyszínen radiológiai és legalább a J0 szintnek megfelelő klinikai laboratóriumi diagnosztika, valamint a 10. § (4) bekezdésére figyelemmel, a feladatok ellátásához indokolt magasabb szintű klinikai laboratóriumi diagnosztikai ellátás biztosítása esetén a rendelőintézeti szakrendelő/rendelőintézeti szakrendelés,
bc) speciális szaktudást és technikai feltételek magasabb szintjét igénylő tevékenységet végző, a járóbeteg-szakellátás speciális szintjén működő egészségügyi szolgáltatás esetén a szakambulancia,
bd) a ba) pontban foglalt esetben, amennyiben szolgáltatás nyújtására változó helyszínen, illetve e célra kialakított járművel kerül sor, a mobil egészségügyi szolgálat,
bd) legalább 4 szakterületen az adott területhez tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatás nyújtása és a helyszínen radiológiai és legalább az orvosi laboratóriumi diagnosztikai ellátás 0. szintje és az I. szint elérhetősége, valamint a 10. § (4) bekezdésére figyelemmel, a feladatok ellátásához indokolt magasabb szintű orvosi laboratóriumi diagnosztikai ellátás biztosítása esetén a rendelőintézet,
be) a legalább a progresszivitás 2. szintjén működő fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató speciális személyi, illetve tárgyi feltételei igénybevételével végzett egészségügyi ellátás esetén a szakambulancia,
be) amennyiben szolgáltatás nyújtására változó helyszínen, illetve az e célra kialakított járművel kerül sor, a mobil egészségügyi szolgálat,
bf) külön jogszabály szerinti krónikus betegek, illetve fertőző betegségben szenvedő betegek ellátása és speciális gondozása esetén a gondozó,
bf) speciális diagnosztikai vagy terápiás feladatok ellátása esetén az állomás, illetve a központ,
bg) speciális diagnosztikai vagy terápiás feladatok ellátása esetén, az állomás, illetve a központ,
bg) kizárólag a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozását végző egészségügyi szolgáltató esetén a laboratórium,
bh) kizárólag a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozását végző egészségügyi szolgáltató esetén a laboratórium,
bh) kizárólag a kórisme felállítása, illetve megerősítése céljából speciális vizsgálat végzésére szakosodott egészségügyi szolgáltató esetén a diagnosztikai központ,
bi) kizárólag a kórisme felállítása, illetve megerősítése céljából speciális vizsgálat végzésére szakosodott egészségügyi szolgáltató esetén, a diagnosztikai központ,
bi) a betegek otthonában történő ápolási, illetve kórházi ellátást kiváltó szakápolási feladatok esetén az otthoni ápolási, otthoni szakápolási szolgálat, a haldokló beteg otthonában történő gondozásával kapcsolatos egészségügyi tevékenység végzése esetén a hospice szolgálat,
bi) a betegek otthonában a kórházi ellátást kiváltó szakápolási feladatok esetén az otthoni szakápolási szolgálat, a haldokló beteg otthonában történő gondozásával kapcsolatos egészségügyi tevékenység végzése esetén a hospice szolgálat,
bj) kizárólag egészségügyi szakdolgozó(k) által nyújtott ellátást végző egészségügyi szolgáltató esetén az adott egészségügyi szakma vagy szakképesítés
bj) a kizárólag egészségügyi szakdolgozó által nyújtott ellátást végző egészségügyi szolgáltató esetén az adott egészségügyi szakma vagy szakképesítés
elnevezés használatára jogosult;
c) a fekvőbeteg-ellátás körében
ca) folyamatos orvosi felügyeletet nem igénylő ápolási, szakápolási szolgáltatás nyújtása esetén az ápolási intézet,
cb) hosszú ápolási idejű megbetegedésekre szakosodott intézmény esetén - ideértve az ápoltak aktív ellátására is szakosodott egészségügyi szolgáltatókat is - a krónikus kórház,
cc) belgyógyászati, sebészeti és még legalább egy szakma tekintetében a progresszív ellátás 1. szintjéhez tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatás nyújtása, és a helyszínen ultrahang, elektrokardiográfiai, radiológiai és klinikai laboratóriumi diagnosztikai ellátás biztosítása esetén a kórház, illetve e mellett egyes szolgáltatások ce) pont szerinti feltételekkel történő nyújtása esetén a kórház és szakkórház,
cc) belgyógyászati, sebészeti és még legalább egy szakma tekintetében a progresszív ellátás 1. szintjéhez tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatás nyújtása, és ezen túlmenően a helyszínen ultrahang, elektrokardiográfiai, radiológiai és klinikai laboratóriumi diagnosztikai ellátás biztosítása esetén a kórház, illetve e mellett egyes szolgáltatások ce) pont szerinti feltételekkel történő nyújtása esetén a kórház és szakkórház,
cd) amennyiben a cc) pontban foglaltak ellátását nem osztályszerkezet szerint, hanem az egyes szakterületeket összevontan látja el, a mátrix kórház,
ce) egy egészségügyi szakma, illetve ahhoz szorosan kapcsolódó társszakmák tekintetében, legalább a progresszív ellátás 2. szintjéhez tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatás nyújtása és az ehhez szükséges teljes általános diagnosztikai háttér helyszínen történő biztosítása esetén a szakkórház,
cf) amennyiben az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató a ce) pontban foglalt feladatok ellátását a progresszivitás 3. szintjén végzi, az országos intézet,
cg) a fekvőbeteg-ellátás körébe tartozó szolgáltatást az orvostudományi vagy egészségtudományi képzést folytató egyetem szervezeti egységeként látja el, a klinika
elnevezés használatára jogosult;
c) a fekvőbeteg-szakellátás körében
ca) krónikus, rehabilitációs vagy folyamatos orvosi felügyeletet nem igénylő ápolási, szakápolási szolgáltatás nyújtása esetén az adott ellátási formában működő intézet,
cb) több szakmai főcsoportba tartozó szakmában aktív és krónikus, illetve aktív vagy krónikus betegellátást nyújtó, diagnosztikai háttérrel működő egészségügyi szolgáltató esetén a kórház,
cc) az egy szakmacsoporton belül speciális, magas szintű szakmai tudás rendelkezésre állása, és az ahhoz kapcsolódó gyógyító, módszertani, kutatási és oktatási tevékenység gyakorlása esetén az országos intézet,
cd) ha azt az orvostudományi vagy egészségtudományi képzést folytató egyetem részeként látja el, a klinika
elnevezés használatára jogosult;
d) amennyiben egy szakterületen a járóbeteg-ellátás körébe tartozó egészségügyi szolgáltatások nyújtása mellett legalább 5 napon keresztül napi 8 órában biztosítja a 4. § (1) bekezdése szerinti tárgyi feltételeket, a nappali kórház elnevezés használatára jogosult.
d) amennyiben egy szakterületen legalább 5 napon keresztül napi 6 órában biztosítja a 4. § (1) bekezdése szerinti tárgyi feltételeket - azzal, hogy csak a beteg nappali elhelyezésére szolgáló helyiség biztosítása szükséges -, a nappali kórház elnevezés használatára jogosult.
d) amennyiben egy szakterületen legalább 5 napon keresztül napi 6 órában biztosítja a 4. § (1) bekezdése szerinti feltételeket - azzal, hogy csak a beteg nappali elhelyezésére szolgáló helyiség biztosítása szükséges -, a nappali kórház elnevezés használatára jogosult.
e) amennyiben a ritka betegségben szenvedő betegek diagnosztikai és terápiás ellátását végző más, ritka betegségeket ellátó járó- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal együttműködik, a betegutak megszervezését biztosítja, speciális, multidiszciplináris szolgáltatást nyújt, a betegellátási tevékenységen túl kutatási és oktatási tevékenységet végez, valamint a ritka betegségben szenvedő betegek és az elérhető szolgáltatások regisztrációját végzi, az egészségügyért felelős miniszter kijelölése alapján a Ritka Betegségek Szakértői Központ elnevezés használatára jogosult.
(2) Rehabilitációs ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, amennyiben az Eütv. 238. §-a szerinti természetes gyógytényező a helyszínen rendelkezésre áll, vagy meghatározott indikáció szerint szakosodott ellátást nyújt, a szanatórium elnevezés használatára jogosult.
(3) Az Eütv. 3. § ga) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató a b) és c) pont szerinti elnevezése mellett a gyógyintézet elnevezés használatára is jogosult.
(3) Az Eütv. 3. § g) pont ga) alpontja szerinti egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti elnevezése mellett a gyógyintézet elnevezés használatára is jogosult.
(4) Az (1) bekezdés d) pontja tekintetében nappali ellátás keretében egyes - az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott - kúraszerű, illetve rehabilitációs ellátások is nyújthatók. A 4. § (1) bekezdés f)-g) pontja szerinti étkezés biztosítása az elvégzett beavatkozás időtartamának függvényében, illetve a beteg állapotának figyelembevételével szükséges.
(4) Az (1) bekezdés d) pontja tekintetében nappali ellátás keretében egyes - az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott - kúraszerű, illetve rehabilitációs ellátások is nyújthatók. A nappali ellátás keretében az étkezés biztosítása az elvégzett beavatkozás időtartamának függvényében, illetve a beteg egészségi állapotának figyelembevételével szükséges.
6. §
(1) Az átültetés, illetve más célú egészségügyi felhasználás céljából eltávolított emberi eredetű szerv, szövet és sejt - ideértve a vért, a vér alkotórészeit, a csontvelőt, az ivarsejtet és a praeembriót is - szállítása és tárolása - az Eütv. XI. fejezete értelmében - az egészségügyi szolgáltatás körébe tartozó tevékenységnek minősül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tárolást végző egészségügyi szolgáltató a sejtbank/szövetbank elnevezés használatára jogosult.
(3) Kizárólag a diagnosztikai vizsgálat céljából a betegtől levett vizsgálati anyagok szállítására az egészségügyi szolgáltató által igénybe vett szállító nem minősül egészségügyi szolgáltatónak, azonban az egészségügyi szolgáltató az igénybevételéről tájékoztatja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: egészségügyi hatóság) területileg illetékes városi, fővárosi kerületi intézetét, amely a szállító tevékenységét a szakfelügyeleti ellenőrzés keretében vizsgálja.
(3) Kizárólag a diagnosztikai vizsgálat céljából a betegtől levett vizsgálati anyagok szállítására az egészségügyi szolgáltató által igénybe vett szállító nem minősül egészségügyi szolgáltatónak, azonban az egészségügyi szolgáltató az igénybevételéről tájékoztatja a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét, amely a szállító tevékenységét a szakfelügyeleti ellenőrzés keretében vizsgálja.
(3) Kizárólag a diagnosztikai vizsgálat céljából a betegtől levett vizsgálati anyagok szállítására az egészségügyi szolgáltató által igénybe vett szállító nem minősül egészségügyi szolgáltatónak, azonban az egészségügyi szolgáltató az igénybevétel tényét bejelenti a részére működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervnek, amely a szállító tevékenységét a szakfelügyeleti ellenőrzés keretében vizsgálja.
(3) Kizárólag a diagnosztikai vizsgálat céljából a betegtől levett vizsgálati anyagok szállítására az egészségügyi szolgáltató által igénybe vett szállító nem minősül egészségügyi szolgáltatónak, azonban az egészségügyi szolgáltató az igénybevételéről tájékoztatja a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét, amely a szállító tevékenységét - szakfelügyelő főorvos bevonásával - hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.
(3) Kizárólag a diagnosztikai vizsgálat céljából a betegtől levett vizsgálati anyagok szállítására az egészségügyi szolgáltató által igénybe vett szállító nem minősül egészségügyi szolgáltatónak, azonban az egészségügyi szolgáltató az igénybevételéről tájékoztatja a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát, amely a szállító tevékenységét - szakfelügyelő főorvos bevonásával - hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.
7. §
(1) E célra kialakított járművel a beteg egészségügyi szolgáltatóhoz, illetve az egészségügyi szolgáltatótól otthonába történő szállítását végző egészségügyi szolgáltató a betegszállító szolgálat elnevezés használatára jogosult.
(2) Az Eütv. 94. §-a szerinti mentést végző egészségügyi szolgáltató a mentőszolgálat elnevezés használatára jogosult.
(3) Amennyiben az (1)-(2) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatást speciális csoportba tartozó betegek számára nyújtják, ennek feltüntetését az egészségügyi szolgáltató az elnevezésében használhatja (pl. koraszülött mentés, fertőzőbeteg-szállítás).
(3) Amennyiben az (1)-(2) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatást speciális csoportba tartozó betegek számára nyújtják, ennek feltüntetését az egészségügyi szolgáltató az elnevezésében használhatja.
8. §
(1) A gyógyszerellátást végző egészségügyi szolgáltatók elnevezéséről külön jogszabály rendelkezik.
(2) Azok az egészségügyi szolgáltatók, amelyek tevékenysége az 5-7. §-ba nem sorolható be, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély nyilvántartási rendszere szerinti elnevezés használatára jogosultak.
(3) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató több telephelyen működik, az 5-7. § szerinti elnevezésének feltüntetése mellett a működési engedélye szerint az adott telephelyen folytatott egészségügyi szolgáltatás nevesítésére, továbbá amennyiben elismert természetes gyógytényező felhasználásával történik az egészségügyi szolgáltatás nyújtása a fürdő-, illetve klímagyógyintézet elnevezés használatára is jogosult.
(4) Az egészségügyi képzésben, szakképzésben részt vevő egészségügyi szolgáltató az elnevezése mellett az oktatóhely vagy gyakorlóhely, illetve az oktatási intézmény nevének feltüntetésére is jogosult.
(5) Az egészségügyi szolgáltató - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - nem használhat olyan elnevezést, amely az 5-8. §-okban nem szerepel, továbbá elnevezése nem lehet megtévesztő, annak egyértelműen ki kell fejezni az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat és azok ellátási szintjét.
(6) A külföldi székhellyel rendelkező egészségügyi szolgáltató jogosult az (5) bekezdés szerinti elnevezése mellett a rá irányadó jog szerinti elnevezés feltüntetésére is.
9. §
(1) Az eltérő egészségi állapotú betegek differenciált ellátását a munkamegosztás és a fokozatosság elvén egymásra épülő progresszív ellátórendszer a (2)-(3) bekezdés szerinti ellátási szinteken biztosítja.
(1) Az eltérő egészségi állapotú betegek differenciált ellátását a fokozatosság elvén egymásra épülő, a szakmai tevékenységeknek a szakmai tapasztalat és a technikai feltételek alapján csoportosított progresszivitási szinteken működő ellátórendszer biztosítja.
(2) A járóbetegek
a) eseti szakellátása és a krónikus betegek folyamatos gondozása a járóbeteg-ellátás alapszintjén, az általános járóbeteg-szakellátás,
a) eseti szakellátása és a krónikus betegek folyamatos gondozása az általános járóbeteg-szakellátás,
b) speciális szaktudást és/vagy eszközöket igénylő szakellátása a járóbeteg-ellátás emelt szintjén, a speciális járóbeteg-szakellátás
b) speciális szaktudást, illetve eszközöket igénylő szakellátása a speciális járóbeteg-szakellátás
keretében történik.
(3) A fekvőbeteg-szakellátás - az ellátáshoz szükséges eltérő személyi és tárgyi feltételek alapján - az alábbi progresszivitási szinteken történik:
a) I. ellátási szint, a progresszív ellátás alapszintje, amelyet az adott ellátást nyújtó valamennyi egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell,
b) II. ellátási szint, a progresszív ellátás középszintje, amelyet a legalább egy megye, illetve a főváros lakosságának adott ellátását végző egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell,
c) III. ellátási szint, a progresszív ellátás felső szintje, amelyet az adott ellátást regionális vagy országos szinten végző egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell.
(3) A diagnosztikai szakellátás a 2. mellékletben szakmánként meghatározott progresszivitási szinteken történik.
(4) A sebészeti osztály I. ellátási szintjére engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató a traumatológiai ellátás I. ellátási szintjébe tartozó szolgáltatást is nyújthat, amennyiben az arra előírt feltételeknek megfelel.
(4) A fekvőbeteg-szakellátás - az ellátáshoz szükséges eltérő személyi és tárgyi feltételek alapján - a 2. mellékletben szakmánként meghatározott progresszivitási szinteken történik.
(5) A sebészeti osztály II. progresszivitási szintjére működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató a traumatológiai ellátás I. progresszivitási szintjéhez tartozó egészségügyi szolgáltatást is nyújthat, amennyiben az arra előírt feltételeknek megfelel.
(6) A daganatos betegek többszakmás járó- és fekvőbeteg-szakellátására működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató onko-teamet köteles működtetni.
(7) A hagyományos személyes találkozáson alapuló tevékenységek - így az orvos és a beteg, illetve az orvos és orvos közötti konzultáció - mellett az adott szakterület szakorvosa egészségügyi adatok elektronikus rendszerben történő továbbítása révén - az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény előírásainak megfelelően - személyes jelenlét nélkül is felállíthat diagnózist és terápiás javaslatot adhat telemedicina keretében, az adott tevékenység végzéséhez a 2. mellékletben megállapított feltételek teljesítése esetén.
(7) A hagyományos személyes találkozáson alapuló tevékenységek - így az orvos vagy egészségügyi szakdolgozó és a beteg közötti konzultáció, illetve az orvos és orvos közötti konzílium - mellett az adott szakterület szakorvosa, egészségügyi szakdolgozója kompetenciájában egészségügyi adatok infokommunikációs eszköz útján történő továbbítása révén, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény előírásainak megfelelően, személyes jelenlét nélkül is, ha az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése lehetővé teszik
a) diagnózist, terápiás javaslatot állíthat fel,
b) tanácsadást, konzultációt végezhet,
c) betegirányítást láthat el,
d) beutalót adhat,
e) gondozást láthat el,
f) terápiát, rehabilitációs tevékenységet végezhet,
g) gyógyszert írhat fel,
h) elektronikus vényen rendelhető gyógyászati segédeszközt írhat fel, az adott tevékenység végzéséhez e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén.
10. §
(1) E rendelet
a) 1. számú melléklete tartalmazza az egyes egészségügyi szakmáktól független általános minimumfeltételeket,
b) 2. számú melléklete tartalmazza az egyes szakmák körébe tartozó egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges minimumfeltételeket.
c) 3. számú melléklete tartalmazza a kizárólag az Eütv. 3. § ga) pontja szerinti gyógyintézetben nyújtható egészségügyi szolgáltatásokat.
(1) Az 1. melléklet tartalmazza az egyes egészségügyi szakmáktól független általános minimumfeltételeket.
(2) Az adott szakma keretében végzett beavatkozások minimumfeltételeit a 2. számú melléklet egészségügyi szakmánként, járó- és fekvőbeteg-ellátás szerinti bontásban, ellátási szintenként határozza meg, nevesítve a szükséges diagnosztikai feltételeket és az egyéb speciális követelményeket.
(2) A 2. melléklet tartalmazza az egyes szakmák körébe tartozó egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges minimumfeltételeket.
(3) A fekvőbeteg-szakellátás körébe tartozó egészségügyi szolgáltatások minimumfeltételeit a 2. számú melléklet a nyújtott ellátáshoz tartozó - külön jogszabály szerint meghatározott - homogén betegségcsoportokhoz (a továbbiakban: HBCS) rendelve nevesíti, meghatározva az egyes ellátási szinteken végezhető beavatkozásokat, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket - ideértve az egyes ellátási szintekhez rendelt speciális eszközöket és a diagnosztikus hátteret is - továbbá az ellátás megfelelő szakmai szinten történő végzését garantáló éves minimális esetszámot.
(3) A 3. melléklet tartalmazza az ápolókra, dietetikusokra, gyógytornászokra, védőnőkre és a szociális munkásokra vonatkozó személyi minimumfeltételeket.
(4) A diagnosztikus háttér - amennyiben a melléklet eltérően nem rendelkezik - más egészségügyi szolgáltatóval kötött (közreműködői) szerződés alapján is biztosítható.
(4) A diagnosztikus háttér - amennyiben a melléklet eltérően nem rendelkezik - más egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés alapján is biztosítható.
(4) A 4. melléklet tartalmazza az egészségügyi dokumentáció részét képező ápolási, fizioterápiás és dietetikai dokumentáció tartalmi és formai követelményeit.
(5) A minimális esetszám tekintetében a beavatkozást végző team vezetője által végzett beavatkozások az irányadók. Amennyiben a beavatkozások végzésére több egészségügyi szolgáltatónál kerül sor, annak megtörténtét az illetékes szakmai vezető vagy a szolgáltató orvos vezetője igazolja.
(5) A diagnosztikus háttér - amennyiben a 2. melléklet eltérően nem rendelkezik - más egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés alapján is biztosítható.
(6) A járóbeteg-ellátás minimumfeltételeit a 2. számú melléklet az adott szakma keretében végezhető beavatkozások szerint, az általános járóbeteg-ellátás (alapszint) és a speciális feltételek mellett végzett ellátások (emelt szint) tekintetében határozza meg.
(6) Egy adott szakrendeléshez szükséges tárgyi feltételek úgy is biztosíthatóak, ha azonos telephelyen működő másik szervezeti egységben ezek elérhetően és hozzáférhető módon igénybe vehetőek.
(7) A mellékletben meghatározott esetszámot három év átlagában, új szolgáltató esetében a szakmai programban írtak szerint kell figyelembe venni.
(7) A közfinanszírozás körében
a) a minimális esetszám tekintetében a szervezeti egység által egy év alatt a finanszírozónak jelentett, adott szintre sorolt összes beavatkozások száma az irányadó; amennyiben a beavatkozások végzését az orvos több egészségügyi szolgáltatónál vagy mátrix osztályon végzi, annak megtörténtét az illetékes szakmai vezető vagy a szolgáltató orvos vezetője igazolja,
b) ha a közfinanszírozásban részesülő egészségügyi szolgáltató nem közfinanszírozott ellátást is nyújt, az egészségügyi szolgáltatónak a közfinanszírozott és a nem közfinanszírozott tevékenység vonatkozásában két különálló szervezeti egységet kell létrehoznia.
(8) Egy adott szakrendeléshez szükséges tárgyi feltételek úgy is biztosíthatóak, ha azonos telephelyen, azonos rendelési időben ugyanazon szolgáltató másik szervezeti egységében ezek igénybe vehetően rendelkezésre állnak.
(8) Amennyiben valamely szakterület minimumfeltételeit e rendelet nem tartalmazza, az adott ellátásra vonatkozó jogszabály rendelkezései az irányadóak.
(9) Az egyes szakterületekre vonatkozóan szakmai minimumfeltételt meghatározó egyéb jogszabályok jegyzékét tartalmazó közlemény az Egészségügyi Közlönyben kerül közzétételre.
11. §
(1) Amennyiben jogszabály egyes egészségügyi szakmákhoz minimumfeltételt nem rendelt, azok jogszabályban történő meghatározásáig az egészségügyi hatóság - az adott egészségügyi tevékenységre vonatkozó szakmai szabályok alapján - egyedileg határozza meg a működési engedélyezési eljárás, illetve a szakfelügyeleti ellenőrzés során - a hazai és a nemzetközi protokollok alapján - a biztonságos betegellátás érdekében nélkülözhetetlen minimális követelményeket.
(2) Az egészségügyi hatóság - külön jogszabályban foglaltak szerint - ellenőrzi a minimumfeltételek meglétét és alkalmazhatóságát. Ennek keretében kerül sor a diagnosztikus háttér biztosítására vonatkozó szerződések, illetve az ezek alapján nyújtott szolgáltatások - ideértve a szakmailag indokolt esetekben a párhuzamos rendelkezésre állást is - ellenőrzésére is.
(2) Az egészségügyi hatóság - külön jogszabályban foglaltak szerint - ellenőrzi a minimumfeltételek meglétét és alkalmazhatóságát. Ennek keretében kerül sor a diagnosztikus háttér biztosítására vonatkozó szerződések, illetve az ezek alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatások - ideértve a szakmailag indokolt esetekben a párhuzamos rendelkezésre állást is - ellenőrzésére.
(3) Az Eütv. 121. §-a szerinti belső minőségügyi rendszer követelményeit az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium irányelve tartalmazza.
(3) Az egészségügyi szolgáltatónál minőségügyi megbízott irányítja a belső minőségirányítási rendszer működtetését.
(4) Minőségirányítási rendszerének tanúsítását csak az az egészségügyi szolgáltató kezdeményezheti, amelyik megfelel az e rendelet szerinti minimumfeltételeknek.
12. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(2) E rendeletben foglalt előírásokat a hatálybalépését követően benyújtott működési engedély iránti kérelmek elbírálásánál kell alkalmazni.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes intézmények szakmai minimumfeltételeiről szóló 21/1998. (VI. 3.) NM rendelet és az azt módosító
b) 12/1999. (V. 31.) EüM rendelet 1-4. §-a és 5. §-ának (1)-(3) bekezdése, valamint 1. és 2. számú melléklete,
c) 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 19. §-ának (7) bekezdése,
d) 24/2000. (IX. 1.) EüM rendelet 1-6. §-a, 10. §-ának (3)-(5) bekezdése és 1-7. számú melléklete,
e) 34/2000. (XI. 22.) EüM rendelet 10. §-ának (4) bekezdése,
g) 26/2002. (V. 14.) EüM rendelet 11. §-a és 3. számú melléklete,
a hatályát veszti, azonban rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor működési engedéllyel vagy ideiglenes működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatók tekintetében - külön jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - alkalmazni kell.
(4) Ahol jogszabály városi kórházról, megyei kórházról, illetve országos intézetről nem a progresszív ellátást érintő kérdés kapcsán rendelkezik, ott ezen nem az ellátási szintet, hanem az egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségét kell érteni.
(5) A (3) bekezdés szerinti külön jogszabályról, továbbá az egészségügyi közszolgáltatók ellátási szintek szerinti besorolásáról a miniszter tájékoztatót tesz közzé.
13. §   E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg
a) az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról szóló 32/1997. (X. 28.) NM rendelet 3. számú mellékletének 6204 pontja a hatályát veszti:

1. SZÁMÚ MELLÉKLET A 60/2003. (X. 20.) ESZCSM RENDELETHEZ

Az egészségügyi szolgáltatók tevékenységéhez szükséges - engedélyezett egészségügyi szakmáktól független - általános minimum követelmények

1. A fekvőbeteg-ellátásra rendelkezésre álló minimum kapacitás
Az e rendelet 5. § c) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató a fekvőbeteg-ellátás keretében legalább

1.1. a ca) pont szerinti ápolási intézet esetén 20,
1.2. a cb)-cf) pont szerinti kórház vagy országos intézet, illetve a 3. pontba nem tartozó cg) pont szerinti klinika esetén 80,
1.3. a cg) pont szerinti klinika esetén - amennyiben egy szakmai főcsoportba sorolt szakmákra rendelkezik engedéllyel - 40
fekvőbeteg egyidejű elhelyezéséhez és ellátásához szükséges kapacitás folyamatos rendelkezésre állásáról köteles gondoskodni.
13. §
(1) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról szóló 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. és 3. melléklet szerinti, a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére megállapított feltételeknek való megfelelést
a) azoknak a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak, amelyeket a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 7. § (2) bekezdése szerinti kapacitás-felosztási eljárás érint, a kapacitás-felosztás tárgyában hozott határozat közlésétől számított 8 napon belül,
b) az a) pont alá nem tartozó, fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak 2012. július 1-jéig
kell bejelenteniük.
(2) A Módr.-rel a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók részére megállapított, a 2. és a 3. mellékletben foglalt feltételeknek történő megfelelést a működési engedélyt kiadó hatóság 2012. november 1-jéig ellenőrzi.
(2) A Módr.-rel a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók részére megállapított, a 2. és a 3. mellékletben foglalt feltételeknek történő megfelelést a működési engedélyt kiadó hatóság 2013. március 31-ig ellenőrzi.
(3) A Módr.-rel megállapított 2. és 3. melléklet szerinti, a közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére megállapított feltételeknek 2012. szeptember 1-jétől kell megfelelni.
(3) A Módr.-rel megállapított 2. és 3. melléklet szerinti, a közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére megállapított feltételeknek 2012. szeptember 30-ától kell megfelelni.
(4) A (3) bekezdés szerinti megfelelést az egészségügyi szolgáltatóknak a működési engedély esetleges módosításával egyidejűleg, de legkésőbb 2012. október 30-ig kell bejelenteniük.
(4) A (3) bekezdés szerinti megfelelést az egészségügyi szolgáltatóknak a működési engedély esetleges módosításával egyidejűleg, de legkésőbb 2012. december 30-ig kell bejelenteniük.
(5) A Módr.-rel a (3) bekezdés szerinti szolgáltatók részére megállapított, a 2. és a 3. mellékletben foglalt feltételeknek történő megfelelést a működési engedélyt kiadó hatóság 2013. március 1-ig ellenőrzi.
(5) A Módr.-rel a (3) bekezdés szerinti szolgáltatók részére megállapított, a 2. és a 3. mellékletben foglalt feltételeknek történő megfelelést a működési engedélyt kiadó hatóság 2013. május 1-ig ellenőrzi.
13/A. §
(1) Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók részére megállapított, a 2. és a 3. mellékletben foglalt feltételeknek történő megfelelést a működési engedélyt kiadó hatóság 2013. március 31-éig ellenőrzi azzal, hogy a szolgáltatóknak nem kell az új, illetve módosult feltételeknek való megfelelésről bejelentést tenniük.
(1) Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók részére megállapított, a 2. és a 3. mellékletben foglalt, új, illetve módosult feltételeknek való megfelelésről a szolgáltatóknak nem kell bejelentést tenniük.
(2) A közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében a Módr2. által megállapított 2. és 3. melléklet tekintetében a 13. § (3)-(5) bekezdéseit kell alkalmazni.
(2) A közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében a Módr2. által megállapított 2. és 3. melléklet tekintetében a 13. § (3)-(4) bekezdéseit kell alkalmazni.
13/B. §   Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelettel módosított 2. melléklet szerinti, az újszülöttkori objektív hallásszűrő készülékkel kapcsolatos feltételeknek 2015. szeptember 1-jétől kell megfelelni.

1. MELLÉKLET A 60/2003. (X. 20.) ESZCSM RENDELETHEZ

Az egészségügyi szolgáltatók tevékenységéhez szükséges - engedélyezett egészségügyi szakmától független - általános minimum követelmények

1. A fekvőbeteg-ellátás minimum kapacitása

A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók közül

fekvőbeteg egyidejű elhelyezéséhez és ellátásához szükséges kapacitás folyamatos rendelkezésre állásáról kell gondoskodni.

1.1. a krónikus, rehabilitációs, vagy az ápolási betegellátást nyújtó szolgáltatásnál
1.1.1. kórházhoz, más egyéb egészségügyi fekvőbeteg ellátáshoz nem integrált intézet esetében 10,
1.1.2. kórházban, más egyéb egészségügyi fekvőbeteg ellátásban integrált osztály esetében 15,
1.2. az aktív és/vagy krónikus betegellátást nyújtó kórház, az országos intézet esetében 70,
1.3. a klinika esetében - amennyiben egy szakmára vagy egy szakmai főcsoportba sorolt szakmákra rendelkezik engedéllyel - 30
2. A szolgáltatók szakmáktól független feladatai
2. a) A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a betegellátás folyamatossága érdekében az engedélyezett szakmák mindegyike számára biztosítja a (az)
a) ápolás,
b) kórházhigiénés szolgáltatások és infekciókontroll,
c) intézmény tisztaság, takarítás,
d) sterilizálás, textiltisztítás, szennyes- és tisztaruha kezelés,
e) egyes fertőző betegségek esetén szükséges elkülönítés és egyéb járványügyi intézkedés,
f) intézményen belüli betegszállítás,
g) gyógyszerellátás,
h) veszélyes hulladék kezelés és tárolás,
i) központi vagy egyedi oxigénellátás,
j) betegek számára (az egyedi diétás követelményekre is figyelemmel) a betegélelmezés,
j) betegek számára - az egyedi diétás követelményekre is figyelemmel - a betegélelmezés és dietetikai szolgáltatás,
k) egészségügyi dokumentációs, nyilvántartási és adatvédelmi rendszer,
l) szakkönyvtári szolgáltatás elérhetőség,
m) halottak szállítása és/vagy hűtve tárolása
feltételeit.
2. b) A járóbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a betegellátás folyamatossága érdekében az engedélyezett szakmák mindegyike számára biztosítja a (az)
a) intézmény tisztaság, takarítás,
b) szennyes- és tisztaruha kezelés,
b) sterilizálás, textiltisztítás, szennyes- és tisztaruha-kezelés,
c) egyes fertőző betegségek esetén szükséges elkülönítés és egyéb járványügyi intézkedés,
d) intézményen belüli betegszállítás,
e) gyógyszerellátás,
f) veszélyes hulladék kezelés és tárolás,
g) egészségügyi dokumentációs, nyilvántartási és adatvédelmi rendszer
feltételeit.
2.1. A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a betegellátás folyamatossága érdekében az engedélyezett szakmák mindegyike számára saját szervezeti egységének működtetésével vagy működési engedéllyel rendelkező közreműködő egészségügyi szolgáltató bevonásával, vagy szerződés útján [kivéve: c), d), m), n), r), s) pont] biztosítja
a) az ápolás-gondozást,
b) a fizioterápiás szolgáltatást,
c) a gyógyszerellátást,
d) az egészségügyi dokumentációt, nyilvántartást és adatvédelmet,
e) a betegek számára - az egyedi diétás követelményekre is figyelemmel - a betegélelmezést és dietetikai szolgáltatást, dietetikai szaktanácsadást,
f) a sterilanyag-ellátást,
g) a rovar- és rágcsáló irtást,
h) a kommunális és veszélyes hulladék kezelését és tárolását,
i) a szakkönyvtári szolgáltatást és/vagy internet elérhetőséget,
j) az egészségügyi textília-ellátást (textiltisztítás, szennyes- és tisztaruha kezelés),
k) az intézményi takarítást, tisztaságot,
l) a halottak szállítását és/vagy hűtve tárolását,
m) az infekciókontrollt (külön jogszabály szerint),
n) a dezinfekció tevékenységet,
o) a központi vagy egyedi orvosi gázellátást,
p) a biológiai minta szállítását és tárolását,
q) az intézményen belüli betegszállítást,
r) a járványügyi érdekből történő elkülönítést, megelőző rendszabályokat (izoláció),
s) a vér- és vérkészítményeket (beleértve a szállítást is).
2.1. A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a betegellátás folyamatossága érdekében az engedélyezett szakmák mindegyike számára saját szervezeti egységének működtetésével vagy működési engedéllyel rendelkező közreműködő egészségügyi szolgáltató bevonásával, vagy szerződés útján [kivéve: d), m), n), r), s) pont] biztosítja
a) az ápolás-gondozást,
b) a fizioterápiás szolgáltatást,
c) a gyógyszerellátást,
d) az egészségügyi dokumentációt, nyilvántartást és adatvédelmet,
e) a betegek számára - az egyedi diétás követelményekre is figyelemmel - a betegélelmezést és dietetikai szolgáltatást, dietetikai szaktanácsadást,
f) a sterilanyag-ellátást,
g) a rovar- és rágcsáló irtást,
h) a kommunális és veszélyes hulladék kezelését és tárolását,
i) a szakkönyvtári szolgáltatást és/vagy internet elérhetőséget,
j) az egészségügyi textília-ellátást (textiltisztítás, szennyes- és tisztaruha kezelés),
k) az intézményi takarítást, tisztaságot,
l) a halottak szállítását és/vagy hűtve tárolását,
m) az infekciókontrollt (külön jogszabály szerint),
n) a dezinfekció tevékenységet,
o) a központi vagy egyedi orvosi gázellátást,
p) a biológiai minta szállítását és tárolását,
q) az intézményen belüli betegszállítást,
r) a járványügyi érdekből történő elkülönítést, megelőző rendszabályokat (izoláció),
s) a vér- és vérkészítményeket (beleértve a szállítást is).
2.2. A járóbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a betegellátás folyamatossága érdekében az engedélyezett szakmák mindegyike számára saját szervezeti egységének működtetésével vagy működési engedéllyel rendelkező közreműködő egészségügyi szolgáltató bevonásával, vagy szerződés útján [kivéve: e), k), m) pont] biztosítja
a) az asszisztenciát/ápolást,
b) a gyógyszerellátást,
c) a fizioterápiát,
d) a diagnosztikai szolgáltatást,
e) az egészségügyi dokumentációt, nyilvántartást és adatvédelmet,
f) a sterilanyag-ellátást,
g) az egészségügyi textília-ellátást (textiltisztítás, szennyes- és tisztaruha kezelés),
h) a kommunális és veszélyes hulladék kezelését és tárolását,
i) az intézményi takarítást, tisztaságot,
j) a rovar- és rágcsáló irtást,
k) az infekciókontrollt (külön jogszabály szerint),
l) a dezinfekció tevékenységet,
m) a biológiai minta szállítását és tárolását.
n) az intézményen belüli betegszállítást.
o) a dietetikai szaktanácsadást (csak a rendelőintézetben).
2.2. A járóbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a betegellátás folyamatossága érdekében az engedélyezett szakmák mindegyike számára saját szervezeti egységének működtetésével vagy működési engedéllyel rendelkező közreműködő egészségügyi szolgáltató bevonásával, vagy szerződés útján [kivéve: e), k) pont] biztosítja
a) az asszisztenciát/ápolást,
b) a gyógyszerellátást,
c) a fizioterápiát,
d) a diagnosztikai szolgáltatást,
e) az egészségügyi dokumentációt, nyilvántartást és adatvédelmet,
f) a sterilanyag-ellátást,
g) az egészségügyi textília-ellátást (textiltisztítás, szennyes- és tisztaruha kezelés),
h) a kommunális és veszélyes hulladék kezelését és tárolását,
i) az intézményi takarítást, tisztaságot,
j) a rovar- és rágcsáló irtást,
k) az infekciókontrollt (külön jogszabály szerint),
l) a dezinfekció tevékenységet,
m) a biológiai minta szállítását és tárolását.
n) az intézményen belüli betegszállítást.
o) a dietetikai szaktanácsadást (csak a rendelőintézetben).
2.2. A járóbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a betegellátás folyamatossága érdekében az engedélyezett szakmák mindegyike számára saját szervezeti egységének működtetésével vagy működési engedéllyel rendelkező közreműködő egészségügyi szolgáltató bevonásával, vagy szerződés útján [kivéve: e), k), n) és q) pont] biztosítja
a) az asszisztenciát/ápolást,
b) a gyógyszerellátást,
c) a fizioterápiát,
d) a diagnosztikai szolgáltatást,
e) az egészségügyi dokumentációt, nyilvántartást és adatvédelmet,
f) a sterilanyag-ellátást,
g) az egészségügyi textília-ellátást (textiltisztítás, szennyes- és tisztaruha kezelés),
h) a kommunális és veszélyes hulladék kezelését és tárolását,
i) az intézményi takarítást, tisztaságot,
j) a rovar- és rágcsáló irtást,
k) az infekciókontrollt (külön jogszabály szerint),
l) a dezinfekció tevékenységet,
m) a biológiai minta szállítását,
n) a biológiai minta tárolását,
o) az intézményen belüli betegszállítást,
p) a dietetikai szaktanácsadást (csak a rendelőintézetben),
q) a járványügyi érdekből történő elkülönítést és a megelőző rendszabályok betartását (izoláció).
3. Fekvőbeteg-ellátó osztály működésének általános feltételei
3.1. A szolgáltató a tevékenység szervezése során olyan fekvőbeteg-ellátó szervezeti egységeket (osztály) hozhat létre, amelyek,
a) egy szakmai főcsoportba sorolt szakmákra (kivéve a mátrix osztály) rendelkezik működési engedéllyel,
b) legalább 15 fekvőbeteg egyidejű elhelyezéséhez és ellátásához szükséges kapacitás folyamatos rendelkezésre állásáról gondoskodik,
c) az adott szakmára meghatározott szakorvosi szakképesítéssel rendelkező felelős szakmai vezető (az ápolási osztály kivételével osztályvezető főorvos) irányításával
működnek.
3.1. A szolgáltató a tevékenység szervezése során olyan fekvőbeteg-ellátó szervezeti egységet (osztályt) hozhat létre, amely
a) egy szakmai főcsoportba sorolt egy vagy több szakmára vonatkozóan rendelkezik működési engedéllyel (kivéve a mátrix osztály), és
b) legalább 15 fekvőbeteg egyidejű elhelyezéséhez és ellátásához szükséges feltételek folyamatos rendelkezésre állását biztosítani képes, kivéve az osztályos őrzők, intenzív ellátásra szolgáló egységek, hospice, valamint a neonatológiai (PIC) egységek, amelyek speciális követelmények szerinti kapacitással szerveződnek, továbbá
c) az adott szakmára meghatározott szakorvosi szakképesítéssel rendelkező felelős szakmai vezető (az ápolási osztály kivételével osztályvezető főorvos) irányításával működik.
3.2. A fekvőbeteg-ellátó osztályon végzett ápolási feladatokhoz legalább az e rendelet 2. számú mellékletében az ápolási osztályra előírt feltételeket kell teljesíteni.
3.2. A fekvőbeteg-ellátó osztályon végzett ápolási feladatokhoz legalább a 9. pontban az ápolási osztályra előírt feltételeket kell teljesíteni.
3.3. Minden fekvőbeteg-ellátó osztálynak rendelkeznie kell az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott osztály általános személyi és tárgyi feltételeivel, valamint a 2. számú mellékletben előírt speciális feltételekkel is.
3.4. Minden fekvőbeteg-ellátó osztálynak rendelkeznie kell helyben, vagy 3 percen belül elérhetően az újraélesztés eszközeivel (újraélesztő tálca), így különösen:
a) hordozható defibrillátor,
b) ambu ballon lélegeztető,
c) laryngoscop,
d) hordozható EKG,
e) szükséges gyógyszerek.
3.5. Minden fekvőbeteg-ellátó osztálynak rendelkeznie kell az e rendelet 3. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában a rendelőre meghatározott feltételeknek megfelelő osztályos vizsgáló helyiséggel.

3. A járóbeteg szakrendelés/szakambulancia általános feltételei

3.1. Szakrendelés: a járóbeteg-szakellátás olyan általános szintje, mely a 7. pontban felsorolt feltételekkel és a 2. mellékletben az adott szakmánál meghatározott személyi és egyéb tárgyi feltételekkel elkülönülten rendelkező szervezeti egység, amely egy engedélyezett szakmát foglal magába és meghatározott rendelési időben működik. Amennyiben ugyanazon szakmában, ugyanazon időben több rendelőben nyújtják a járóbeteg-szakellátást, az egyes rendeléseket önálló szervezeti egységnek kell tekinteni és a működési engedélyben külön-külön kell nevesíteni.
3.2. Szakambulancia: a járóbeteg-szakellátás olyan speciális ellátási szintje, amely a 7. pontban meghatározott tárgyi feltételekkel, illetve az adott szakmában a 2. mellékletben meghatározott minimumfeltételekkel rendelkező, speciális tevékenységeket végző elkülönült szervezeti egység.
4. A fekvőbeteg-ellátás speciális formái
4.1. Mátrix osztály
4.1.1. Szakmánként rögzített ágyszámmal nem rendelkező, a betegellátás során invazív (sebészeti típusú szakterületek) vagy non-invazív (belgyógyászati típusú szakterületek) tevékenységeket végző szervezeti egység.
4.1.2. A mátrix osztályon ellátott szakmák ugyanazon a telephelyen, önálló osztályon nem végezhetők.
4.1.3. Hosszú ápolási idejű (krónikus, rehabilitációs vagy ápolási) osztályos feladatok mátrix osztályon nem láthatók el.
4.1.4. Mátrix osztály a felelős vezetőre vonatkozó feltételnek úgy köteles eleget tenni, hogy az osztályon engedélyezett szakma szakorvosa legyen az osztály felelős vezetője.
4.1.5. A III. ellátási szinten működési engedély mátrix szerkezetben működő osztályra nem adható.
4.2. Ápolási Osztály
4.2.1. A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató saját ápolási irányítással működő egysége, amely ápolási szolgáltatást nyújt azok számára, akiknek folyamatos ápolásra van szükségük, de rendszeres orvosi ellátásra már nem szorulnak.
4.2.2. Az ápolási osztályon a felelős szakmai vezetői feladatokat az osztályvezető ápoló látja el.
4.3. Sürgősségi betegellátó osztály/fogadóhely
A heveny tünetek vagy sürgősségi ellátást igénylő kórkép miatt előre nem tervezett felvételre jelentkező vagy beszállított beteg fogadására az akut fekvőbeteg-ellátásra engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató

a) sürgősségi betegellátó osztályt, vagy
b) sürgősségi fogadóhelyet
4.3.1. A sürgősségi betegellátó osztály (SBO) tevékenysége az e rendelet 2. számú melléklet szerinti feltételek megléte esetén, önálló szakmaként kerül engedélyezésre.
4.3.2. A sürgősségi betegellátó osztályt, illetve fogadóhelyet könnyen megközelíthető helyen kell kialakítani. Az elhelyezkedésről, az elérhető útvonalról és az ügyeletes orvos (vezető) nevéről az intézet bejáratánál jól látható és egyértelmű módon tájékoztatást kell kifüggeszteni.
4.3.3. A sürgősségi beteg-fogadóhely szakmai minimumfeltételei
   
Tárgyi feltételek  
1. Általános helyiségek  
fedett mentőbeálló X
vizsgálóhelyiség X
2. Gép-műszerpark  
hordozható EKG képernyővel, vizsgálóhelyiségenként X
defibrillátor (hordozható) X
vércukormérő refraktometriás X
laryngoscop (felnőtt, gyerek sorozat) X
Ambu ballon (felnőtt, gyerek) X
szabad légutak biztosításának eszközei X
endotracheális tubussorozat X
szívó (motoros vagy központi) X
oxigén (palack vagy központi) X
gyomormosó készlet X
telefon X
Jelmagyarázat:

X: szükséges szerinti darabszám
köteles kialakítani.

4. Fekvőbeteg-ellátó osztály működésének általános feltételei

4.1. Általános feltételek
a) A fekvőbeteg-ellátó osztály: olyan elkülönült szervezeti egység, amely egy engedélyezett szakmát foglal magába.
b) A fekvőbeteg-ellátó összevont osztály: olyan elkülönült szervezeti egység, amely egy szakmai főcsoportba sorolt több engedélyezett szakmát, valamint más szakmai főcsoportba tartozó, szakmailag szorosan illeszkedő, azonos ellátási formában engedélyezett szakmát foglal magába. Az összevont osztály ágyszáma az osztályon belül engedélyezett szakmák közül a 2. melléklet szerinti legmagasabb ágyszámmal rendelkező szakma ágyszámának is megfelelhet.
c) Amennyiben a 2. melléklet másképp nem rendelkezik, az osztály az a) pontban meghatározottak tekintetében legalább 15 fekvőbeteg egyidejű elhelyezéséhez és ellátásához szükséges feltételek folyamatos rendelkezésre állását biztosítja.
d) Az osztály szakorvosi szakképesítéssel rendelkező felelős szakmai vezető (az ápolási osztály és a központi gyógytorna-fizioterápia kivételével, a külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkező osztályvezető főorvos) irányításával működik.
4.2. Minden fekvőbeteg-ellátó osztálynak rendelkeznie kell 4 percen belül elérhetően az újraélesztés eszközeivel (újraélesztő tálca/táska), így különösen:
a) motoros szívóval,
b) hordozható defibrillátorral,
c) kézi lélegeztetővel,
d) laryngoscoppal, tubusokkal,
e) hordozható EKG-val, mely legalább 3 elvezetés egyidejű megjelenítésére és rögzítésére alkalmas,
f) a 2. mellékletben a központi ügyelet minimumfeltételeinél meghatározott gyógyszerekkel.
4.3. Minden fekvőbeteg-ellátó osztálynak rendelkeznie kell a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a rendelőre meghatározott feltételeknek megfelelő osztályos vizsgáló helyiséggel.
4.4. A felnőtt ellátás keretében gyermekellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak gyermekek elhelyezésére külön kórtermet, szülői jelenlét lehetőségét és elérhető gyermekgyógyász szakorvosi ellátást biztosítania kell. 18 év alatti gyermek felnőtt osztályon is ellátható a következő szakmákban: fül-orr-gégészet, traumatológia, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, szemészet, addiktológia és pszichiátria.
4.4. A felnőtt ellátás keretében gyermekellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak gyermekek elhelyezésére külön kórtermet, szülői jelenlét lehetőségét és elérhető gyermekgyógyász szakorvosi ellátást biztosítania kell. 18 év alatti gyermek felnőtt osztályon is ellátható a következő szakmákban: fül-orr-gégészet, traumatológia, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, szemészet.
4.4. A felnőtt ellátás keretében gyermekellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak gyermekek elhelyezésére külön kórtermet, szülői jelenlét lehetőségét és elérhető gyermekgyógyász szakorvosi ellátást biztosítania kell. 18 év alatti gyermek felnőtt osztályon is ellátható a következő szakmákban: fül-orr-gégészet, traumatológia, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, szemészet, ortopédia.

5. A fekvőbeteg-ellátás speciális működési formái

5.1. Mátrix osztály
5.1.1. A mátrix osztály: olyan elkülönült szervezeti egység, amely több, de azonos ellátási formában, különböző szakmai főcsoportba tartozó engedélyezett, azonos telephelyen elhelyezkedő szakmát foglal magába (kivéve csecsemő- és gyermekgyógyászat szakma) azzal, hogy a szervezeti egységben vagy operatív, vagy nem operatív tevékenység végezhető, szakmánként rögzített ágyszámmal.
5.1.2. A mátrix osztályon az engedélyezett szakmák vonatkozásában legalább 5 ágyat kell elkülöníteni. A mátrix osztályon, az osztály általános minimumfeltételein túl biztosítani kell a progresszív ellátási szintnek megfelelően az egyes szervezeti egységenként engedélyezett egyes szakmákhoz tartozó, a 2. mellékletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeket. Az ügyeleti ellátásnál minden, az adott mátrix osztályon engedélyezett szakma tekintetében a szakorvos jelenlétét vagy készenlétét biztosítani kell.
5.1.3. A közfinanszírozott mátrix osztályon ellátott szakmák ugyanazon a telephelyen, önállóan, további közfinanszírozott osztályon nem engedélyezhetők.
5.1.4. Intenzív, sürgősségi, fertőző, szülészet-nőgyógyászati, onkológiai, pszichiátriai, neurológiai, rehabilitációs és ápolási osztályos feladatok mátrix osztályon nem láthatók el.
5.1.5. A csecsemő- és gyermekgyógyászat tekintetében mátrix osztály csak csecsemő- és gyermekellátás nyújtást jelentő szakmakóddal ellátott szakmák esetében hozható létre, a neonatológia kivételével. A gyermekgyógyászati szakmai tevékenységek, feladatok csak úgy végezhetők el mátrix osztály keretében, ha általános csecsemő- és gyermekgyógyászati szakma mellett működnek mátrix formában, minimum 4 ágyon.
5.1.6. A III. progresszivitási szintre sorolt szervezeti egység nem kerülhet mátrix osztályba, kivéve a csecsemő- és gyermekgyógyászati ellátásokat.
5.2. Kórházi szakápolás (ápolási osztály), önálló ápolási intézet
5.2.1. A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató saját ápolási irányítással működő egysége, amely ápolási szolgáltatást nyújt azok számára, akiknek folyamatos ápolásra van szükségük, de rendszeres orvosi ellátásra már nem szorulnak.
5.2.2. Az önálló ápolási intézet nem kórházi struktúrában működő intézmény.
5.2.3. Az ápolási osztályon és az ápolási intézetben a felelős szakmai vezetői feladatokat a vezető ápoló látja el.
5.3. Sürgősségi betegellátó osztály/beteg-fogadóhely
A heveny tünetek vagy sürgősségi ellátást igénylő kórkép miatt előre nem tervezett felvételre jelentkező vagy előzetes szakorvosi vizsgálat nélkül jelentkező, vagy beszállított beteg fogadására az aktív fekvőbeteg-ellátásra engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató

a) sürgősségi betegellátó osztályt köteles kialakítani a 2. mellékletben meghatározott „sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás” minimumfeltételei alapján,
b) az a) pontban meghatározott feltételekkel nem rendelkező szolgáltató beteg-fogadóhelyet köteles kialakítani az alábbi feltételek alapján:
 
Gép-műszerpark:
Hordozható EKG képernyővel
Defibrillátor (hordozható)
Vércukormérő refraktometriás/elektrokémiai
Ambu ballon (felnőtt, gyerek)
Szabad légutak biztosításának eszközei
Szívó (motoros vagy központi)
Oxigén (palack vagy központi)
Telefon
5.3.1. A sürgősségi betegellátó osztályt, illetve beteg-fogadóhelyet könnyen megközelíthető helyen kell kialakítani. Az elhelyezkedésről, az elérhető útvonalról és az ügyeletes orvos (vezető) nevéről az intézet bejáratánál jól látható és egyértelmű módon tájékoztatást kell kifüggeszteni.
5.3. Sürgősségi betegellátó osztály/beteg-fogadóhely
A heveny tünetek vagy sürgősségi ellátást igénylő kórkép miatt előre nem tervezett felvételre jelentkező vagy előzetes szakorvosi vizsgálat nélkül jelentkező, vagy beszállított beteg fogadására fekvőbeteg-ellátásra engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató

a) sürgősségi betegellátó osztályt köteles kialakítani a 2. mellékletben meghatározott „sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás” minimumfeltételei alapján,
b) az a) pontban meghatározott feltételekkel nem rendelkező szolgáltató beteg-fogadóhelyet köteles kialakítani az alábbi feltételek alapján:
 
Gép-műszerpark:
Hordozható EKG képernyővel
Defibrillátor (hordozható)
Vércukormérő refraktometriás/elektrokémiai
Ambu ballon (felnőtt, gyerek)
Szabad légutak biztosításának eszközei
Szívó (motoros vagy központi)
Oxigén (palack vagy központi)
Telefon
5.3.1. A sürgősségi betegellátó osztályt, illetve beteg-fogadóhelyet könnyen megközelíthető helyen kell kialakítani. Az elhelyezkedésről, az elérhető útvonalról és az ügyeletes orvos (vezető) nevéről az intézet bejáratánál jól látható és egyértelmű módon tájékoztatást kell kifüggeszteni.
5.4. Központi gyógytorna - fizioterápia egység
5.4.1. Fekvőbeteg-ellátást kiszolgáló, vezető gyógytornász irányításával működő egység, amely gyógytorna-fizioterápia szolgáltatást nyújt egy intézményen belül az adott osztályok igényeinek megfelelően.
5.4.2. A központi gyógytorna - fizioterápia egységben a vezető gyógytornász irányítása alatt gyógytornászok és fizio/fizikoterápiás (szak)asszisztensek, gyógymasszőrök is dolgoznak.
5.4.3. Az egység felelős szakmai vezetői feladatait a vezető gyógytornász látja el, aki a kórház szakmai vezetőjének irányítása alatt áll.
5. Rendelő/osztály általános szakmai minimumfeltételei
Az egészségügyi szolgáltatónál működő járóbeteg-rendelés, ideértve a fekvőbeteg-ellátó osztályos vizsgálót, valamint mindegyik fekvőbeteg osztálya a következő feltételeket biztosítja:

     
  rendelő osztály
I. Személyi feltételek: az előző általános és a szakmákra megadott feltételek szerint    
II. Tárgyi feltételek    
1. Helyiségek    
ágytálmosó berendezés és/vagy helyiség   X
elkülönítő helyiség, kegyeleti szoba X* X
a személyzet tartózkodására, pihenésére helyiség   X
2. Felszerelések    
vizsgáló ágy/szék X X
vizsgáló lámpa X X
bútorzat X X
hideg-meleg vizes orvosi csaptelep fertőtlenítési és kéztörlési lehetőséggel X X
hideg-meleg vizes kézmosási lehetőség a kórteremben   X
étkező asztal, szék   X
éjjeli szekrény, ülőke, lámpa   X
nővérhívó/jelzőcsengő   X
őrzőfény   X
zárható gyógyszertároló szekrény   X
gyógyszerosztó kocsi   X
betegek ruhájának tárolására szekrény   X
3. Gép-műszerpark    
vérnyomásmérő, vérnyomásmérő mandzsettasor X X
motoros szívó X* X
EKG (hordozható) X* X
sterilizátor (helyszínen történő sterilizálás esetén) X* X
hűtőszekrény X X
számítógép X X
telefon X X
fűtés, világítás X X
4. Egyéb eszközök    
fonendoscop X X
nyelvlapocok X* X
reflexkalapács X* X
pupillavizsgáló lámpa/szemtükör X* X
lázmérő/fülhőmérő X X
sebészeti ollók X* X
sebészeti csipeszek X* X
érfogó X* X
idegentestfogó, gombos szonda X* X
szájterpesztő X* X
nyelvfogó X* X
ujjvédő (fém) X* X
gyomormosó szett X* X*
beöntő készlet X* X
vesetál X X
leszorítógumi X* X
mérőszalag X* X
vizeletvizsgálati gyorsteszt és kémcsövek X* X
kémcsőállvány X* X
vizeletgyűjtő edény X* X
vizelet fajsúlymérő   X
személymérleg/csecsemőmérleg X* X
magasságmérő X* X
egyszerhasználatos fecskendők különböző méretben X X
egyszerhasználatos injekciós tűk különböző méretben X X
egyszerhasználatos katéterek különböző méretben X* X
különböző méretű steril és nem steril kötszerek X X
vércukor meghatározásához eszköz (pl. D-kont) X X
egyszerhasználatos gumikesztyűk és gumiujjak X X

Jelmagyarázat:

6. A műtő egység általános minimumfeltételei

Intermediaer care:

7. Rendelő és osztály általános minimumfeltételei

X: szükséges szerinti darabszám
*: értelemszerűen az adott helyen engedélyezett szakma specialitásaira figyelemmel
6. Általános sebészeti műtő szakmai minimumfeltételei
     
Tárgyi feltételek    
műtőasztal általános feladatoknak vagy speciális feladatoknak megfelelően X
műtőlámpa biztonsági áramforrással, fix, mennyezeti árnyékmentes,
asztalonként 1 fő lámpa min. 50 000 lux
1 szatellit min. 20 000 lux
mélységélesség 20 cm
lámpafej magasság állíthatóság, legalább 50 cm
lámpafej dönthetősége, legalább 60 cm
X
műtőlámpa mobil, gördíthető, állványos 2-4 égős X
központi (v. falon kívüli palackos) gázellátó   X
agysebészeti altatógép, lélegeztetővel, monitorral   X
nagysebészeti altatógép, lélegeztetővel, monitorral   X
műtéti észlelő EKG rendszer + monitor   X
infúziós pumpa + állvány   X
sebészeti mobil röntgen és/vagy tv képerősítő rendszer   El.
nagyfrekvenciájú vágó- és elektrocoaguláló készülék   X
műszerasztal gördíthető (fékezhető)   X
műszerelőasztal, sonnenburg (fékezhető)   X
operatőri szék (karos, állítható)   X
műszerasztal fix   X
műtőzsámoly, kétlépcsős   X
infúziós állvány, műtőasztalhoz csatlakoztatható   X
sterildoboz tároló és állvány   X
röntgenfilmnéző szekrény   X
vérkészítmény hűtő (központi műtőben közös)   X
vérkészítmény melegítő (központi műtőben közös)   X
sugárvédő ólomgumikötények, egyéb védőeszközök   X
defibrillátor (mobil)   X
motoros vagy központi szívó   X
izolálóállvány   X
ledobóállvány   X

Jelmagyarázat:

X: szükséges
EL: elérhető
7. Ébredő-megfigyelő helyiség minimumfeltételei
Ébredő-megfigyelő helyiség: altatás vagy egyéb érzéstelenítés mellett végzett invazív beavatkozást követően a beteg megfigyelésére és az azonnali szövődmények elhárítására szolgáló helyiség, amely azoknál az egészségügyi szolgáltatóknál, ahol intenzív osztály nem működik, a műtő egység kötelező része.
7. Ébredő-megfigyelő helyiség minimumfeltételei
Ébredő-megfigyelő helyiség: altatás vagy egyéb érzéstelenítés mellett végzett invazív beavatkozást követően a beteg megfigyelésére és az azonnali szövődmények elhárítására szolgáló helyiség, amely azoknál az egészségügyi szolgáltatóknál, ahol intenzív osztály nem működik, a műtő egység kötelező része.
   
I. Személyi feltételek  
aneszteziológus orvos 1
aneszteziológus asszisztens vagy intenzív terápiás szakasszisztens 1
beteghordó 1
II. Tárgyi feltételek  
orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel 1
központi (v. falon kívüli palackos) gázellátó ágyanként
szívás (központi vagy motoros) ágyanként
EKG monitor 2 ágyanként
EKG 3 csatornás 1
pulzoximéter 2 ágyanként
vérnyomásmérő ágyanként
hőmérő ágyanként
defibrillátor (mobil) 1
ambu lélegeztető ballon 2 ágyanként
laryngoscop (teljes lapoc sorozattal) 1
respirométer 1
respirátor (alacsony tudásfokozatú) 1
infúziós pumpa 1
infúziós állvány 1
egyszerhasználatos tűk, fecskendők, kanülök 1
vérgáz analizátor El
vizsgálólámpa 1
ágyak 1/műtőasztal
tolókocsi (ülő-fekvő) 1
zárható gyógyszerszekrény 1
hűtőszekrény 1
ágytál, vizeletgyűjtő (kacsa)  

Jelmagyarázat:

X: szükséges szerinti darabszám
El.: elérhető
8. Gyógyszerellátás
Intézeti gyógyszerellátás: Azon gyógyszerellátási és gyógyszer-előállítási szaktevékenységek összessége, amelynek során a fekvőbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatónál ápolt, kezelt betegek gyógyszerellátása biztosított.

Intézeti gyógyszerellátás szakmai minimumfeltételei

  Kategóriák
  1 2  
        I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9
                         
I. Személyi feltételek                        
Alap szaktevékenység ellátásához                        
1. Gyógyszerész       1/4 1/2 1 1 1 2 2 2 3
600 ágyig 150 ágyanként   1 1                  
600 ágyig 300 ágyanként 1                      
600 ágy fölött 300 ágyanként további 1 1 1                  
2. Szakdolgozó       2 3 4 5 6 7 8 9 10
600 ágyig 100 ágyanként 1 1 1                  
600 ágy fölött 200 ágyanként további   1 1                  
3. Egyéb                        
3.1. Betanított munkás       1 1 2 2 3 3 4 4 4
600 ágyig 300 ágyanként   1 1                  
600 ágy fölött 600 ágyanként további   1 1                  
3.2. Takarító 1/4     1/2 1 2 2 2 3 4 4 4
600 ágyanként   1 1                  
600 ágy fölött 600 ágyanként   1 1                  
3.3. Műszerész                     1/2 1/2
                         
Speciális szaktevékenység ellátásához a b c d e              
a) Keverékinfúzió készítés 0-25 palackig                        
Gyógyszerész 1/4                      
Szakdolgozó 1                      
b) Csak citosztatikus keverékinfúzió 0-25 palackig                        
Gyógyszerész   1/2                    
Szakdolgozó   1/2                    
c) Vényforgalmat bonyolító gyógyszertár Gyógyszerész                        
teljes nyitvatartás ideje alatt     1                  
Szakdolgozó     1                  
d) Betegre szabott gyógyszerosztás 100 ágyanként                        
Gyógyszerész       1/2                
Szakdolgozó       1                
Speciális gyógyszerészi tevékenység                        
e) Betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadó tevékenység 100 ágyanként                        
Gyógyszerész         1              

Parenterális oldatkészítés:

I = előállított infúzió palack/hó
I1 <7 000
I2 7 001-10 000
I3 10 001-15 000
I4 15 001-20 000
I5 20 001-25 000
I6 25 001-30 000
I7 30 001-35 000
I8 35 001-40 000
I9 >40 000
                 
  Kategóriák Kategóriák
  1 2 3 a b c d E
II. Tárgyi feltételek                
1. Szakmai helyiségek                
1.1. Gyógyszerkészítő laboratórium                
1.1.1. munkaterem I. - 1 1 - - - - -
1.1.2. munkaterem II. - - 1 - - - - -
1.1.3. mosogató - 1 1 - - - - -
1.2. Gyógyszervizsgáló laboratórium                
1.2.1. kémiai analitikai - 1 1 - - - - -
1.2.2. infúzió sterilitást vizsgáló
>25 000 palack/hó
- - 1 - - - - -
1.3. Aszeptikus helyiségek                
1.3.1. előkészítő - 1 1 1 1 - - -
1.3.2. bemosakodó - 1 1 1 1 - - -
1.3.3. aszeptikus munkahely - 1 1 1 1 - - -
1.3.4. vízlágyító/desztilláló - 1 - - - - - -
1.4. Infúziós laboratórium                
1.4.1. bemosakodó, öltöző - - 1 - - - - -
1.4.2. bemérő szoba - - 1 - - - - -
1.4.3. oldatkészítő-letöltő - - 1 - - - - -
1.4.4. kupakzáró - - 1 - - - - -
1.4.5. hőlégsterilizáló - - 1 - - - - -
1.4.6. mosogató-fertőtlenítő - - 1 - - - - -
1.4.7. mosogató-tiszta     1          
1.4.8. vízlágyító/desztilláló - - 1 - - - - -
1.4.9. sterilizáló/autoklávozó - - 1 - - - - -
1.4.10. szálvizsgáló/szignáló - - 1 - - - - -
1.5. Raktárak                
1.5.1. gyári készítmények 1 1 1 - - 1 - -
1.5.2. magi alapanyag, készítmény - 1 1 - - - - -
1.5.3. infúziós alapanyag - - 1 - - - - -
1.5.4. infúziós oldatraktár 1 1 2 1 - - - -
1.5.5. hűvös raktár 1 1 1 - - - - -
1.5.6. hűtőkamra 1 1 1 - - - - -
1.5.7. kötszer 1 1 1 - - - - -
1.5.8. vegyszer, sav - 1 1 - - - - -
1.5.9. tűz- és robbanásveszélyes 1 1 1 - - - - -
1.5.10. eszköz és csomagolóanyag - 1 1 - - - - -
1.5.11. göngyöleg és üveg - 1 1 - - - - -
2. Általános helyiségek                
2.1. Ügyviteli helyiségek                
2.1.1. főgyógyszerészi szoba 1 1 1 - - - - -
2.1.2. iroda 1 1 2 - - - - -
2.1.3. gyógyszerészi szoba ügyeletes szoba - - 1 - - - - -
2.1.4. áruátvevő 1 1 1 - - - - -
2.1.5. gyógyszerkiadó 1 1 1 - - - - -
2.1.6. betegfogadó helyiség - - - - - 1 - -
2.1.7. gyógyszerosztó szoba 1 1 1 - - - 1 -
2.2. Kiegészítő helyiségek                
2.2.1. szociális helyiségek (öltöző, zuhanyozó, WC nemek szerint) 1 1 1 - - - - -
2.2.2. étkező - - 1 - - - - -
2.3. Egyéb helyiségek                
2.3.1. takarítószer- és eszköztároló 1 1 1 - - - - -
2.3.2. hulladéktároló 1 1 1 - - - - -
2.3.3. konténertároló-mosó 1 1 1 - - - - -
3. Gépek, műszerek                
3.1. analitikai mérleg szükséges (2-3.)
3.2. autokláv-hűthető szükséges (3.)
3.3. hőlégsterilező berendezés szükséges (2-3.)
3.4. ionmérők szükséges (2-3.)
3.5. konténerek kosarak
3.6. kupakzáró szükséges (3.)
3.7. laminar air-flow-horizontális szükséges (2-3.)
3.8. laminar air-flow-vertikális szükséges (b)
3.9. membránszűrő berendezés szükséges (3.)
3.10. mikroszkóp szükséges (2-3.)
3.11. nyomógombos telefon és faxkészülék Szükséges
3.12. oldatkeverő szükséges (3.)
3.13. pH-mérő szükséges (2-3.)
3.14. szállítókocsik Szükséges
3.15. szálvizsgáló berendezés szükséges (3.)
3.16. számítógépek Szükséges
3.17. termosztátok szükséges (3.)
3.18. üvegmosógép szükséges (3.)
3.19. vákuumkamra vákuum motorral szükséges (a)
3.20. vákuumszívó-nyomó berendezés szükséges (3.)
3.21. vízdesztilláló szükséges (3.)
3.22. vízfürdő szükséges (2-3.)
3.23. vízlágyító-ioncserélő készülék szükséges (2-3.)

Kategóriái:

1. Törzskönyvezett gyógyszerek, valamint más gyógyszertárban készített galenusi és magisztrális gyógyszerek eltartására, raktározására és az osztálynak való kiszolgáltatására alkalmas, gyógyszerész által működtetett intézeti gyógyszerellátás.
2. Galenusi és magisztrális gyógyszerek (parenterális oldatok kivételével) készítésére, valamint törzskönyvezett gyógyszerek eltartására, raktározására és az osztálynak való kiszolgáltatására alkalmas, gyógyszerész által működtetett intézeti gyógyszerellátás.
3. Galenusi és magisztrális gyógyszerek, valamint parenterális oldatok készítésére, törzskönyvezett gyógyszerek eltartására, raktározására és az osztálynak való kiszolgáltatására alkalmas, gyógyszerész által működtetett intézeti gyógyszerellátás.
1-3. kategória valamelyikének megfelelő.

Speciális szaktevékenység(ek)et végző:

a) Keverékinfúziókat (a citosztatikus keverékinfúziók kivételével) is készítő intézeti gyógyszerellátó.
b) Keverékinfúziókat (köztük citosztatikumokat) is készítő intézeti gyógyszertár.
c) Vényforgalmat lebonyolító intézeti gyógyszerellátó.
d) Betegre szabott gyógyszerosztást is végző intézeti gyógyszerellátó. Speciális gyógyszerészi tevékenységként.
e) Betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadó tevékenységet is végző intézeti gyógyszerellátás.
   
  Darabszám
4. A 2. és 3. kategóriájú intézeti gyógyszerellátás speciális eszközei  
4.1. bunsen égő vagy ennek megfelelő erősségű lángot biztosító eszköz 1
4.2. büretta (12,00 ml-es térfogatú 0,05 ml-es beosztású) 1
4.3. bürettaállvány fogóval, dióval 1
4.4. csomagolóanyagok, szignatúrák, kapszulák SZ
4.5. dörzstál, mázas, illetve mázatlan dörzsölővel (kétféle méretű) 2
4.6. Erlenmeyer-lombik (50, 100, 200, 500 ml-es) 1
4.7. Erlenmeyer-lombik, üvegdugós (100, 200, 500 ml-es) 1
4.8. exszikkátor porcelán betéttel előkészített szilikagéllel 1
4.9. főzőpohár (50, 100, 200, 500, 1000 ml-es) 1
4.10. gyógyszertárbélyegző, anuláló bélyegző 1
4.11. hitelesített mérleg (kézi, tára, Berkel/tizedes) súlysorozattal 1
4.12. hőmérő (belsőskálás 0,1 C beosztású) helyiséghőmérséklet ellenőrzésére 1
4.13. hüvelyhenger 1
4.14. infralámpa 1
4.15. izzítólemez, izzítótégely, tégelyfogó SZ
4.16. kanál (fém és szaru) SZ
4.17. kémcső, kémcsőfogó, kémcsőállvány SZ
4.18. kenőcskaparó kártyák SZ
4.19. kézinagyító (5x) 1
4.20. kobaltüveg SZ
4.21. kúpkiöntő (1, 2, 3 g-os) 1
4.22. kúprúdosztó tábla vágóval 1
4.23. kúprúdsajtoló (Bougie-gép) 1
4.24. lepárló csésze 1
4.25. menzura (kétféle méretű) 1
4.26. mérőhenger (10, 25, 100 ml-es) 1
4.27. patendula dörzsölővel (kétféle, de a nagyobb méretű géppel kiváltható) 1
4.28. pilulagép vagy kapszulázó gép 1
4.29. pipetta, hasas, kétjelű (1,00 ml-es és 10,00 ml-es) 1
4.30. pipetta, osztott (1,00 ml-es és 10,00 ml-es) 1
4.31. porfirizátor 1
4.32. porosztó kártyák SZ
4.33. reszelő (háztartási) és/vagy daráló SZ
4.34. spatula (fém vagy szaru) SZ
4.35. szeszfokmérő mérőhengerrel 1
4.36. szitasorozat (az érvényes Gyógyszerkönyv szerint) 1
4.37. tárgylemez SZ
4.38. tubuszáró 1
4.39. üvegbot SZ
4.40. üveggyöngy SZ
4.41. üvegtölcsérek (kétféle méret) állvánnyal 2
4.42. zománcozott főzőedény kanállal 1

Jelmagyarázat:

Sz: szükséges szerinti darabszám
9. Az ápolási intézet/osztály speciális szakmai minimumfeltételei
     
  Ápolási intézet Ápolási osztály
I. Személyi feltételek    
1. Orvos szükség esetén konzulens
2. Diplomások    
főiskolai végzettségű ápoló/diplomás ápoló 2
dietetikus SZ
gyógytornász/fizioterápiás assz./gyógymasszőr SZ
logopédus/pszichológus szükség esetén konzulens szükség szerint
3. Szakképzett személyzet    
szakápoló 8 9
általános ápoló és általános asszisztens/ápolási assz. 4 9
általános ápoló és általános asszisztens/ápolási asszisztens 5 5
szakápoló 8 7
szociális munkás 1 szükség szerint
gyógyfoglalkoztató SZ
II. Speciális tárgyi feltételek    
1. Ágy 20 15
2. Ápolási eszközök    
háttámasz SZ
antidekubitor matrac 5
kapaszkodó ágyanként 1
betegemelő 1
fürdetőágy, -szék, -kocsi SZ
járókeretek, botok SZ
WC-ülőke magasító SZ
szoba-WC 3 5
tolókocsi (ülő, fekvő) 4 5
tolókocsi (halottszállításra) 1  
3. Speciális kórtermi felszerelés    
karosszék (a beteg kiültetéséhez) kórtermenként
spanyolfal szükséges
irányfény kórtermenként
4. Speciális osztályos felszerelés    
ágyazó kocsi ápolási egységenként 1
elkészítő kocsi (ápolási műveletekhez) ápolási egységenként 1
ápolási eszköztároló szekrény 1
oxigénellátás (legalább gördíthető oxigénpalack) SZ
szívó SZ
infúziós állvány SZ
mérleg/súlymérleg (lehetőleg ülő) 1 SZ

Jelmagyarázat:

Sz: szükséges
10. Egészségügyi szolgáltató által újszülött anonim, örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésére működtetett inkubátor feltételei:
Az egészségügyi szolgáltatónál működő járóbeteg-szakrendelés, ideértve a fekvőbeteg-ellátó osztályos szakambulanciát, valamint a fekvőbeteg osztály a következő feltételeket biztosítja:

Rendelő és osztály általános minimumfeltételei
  rendelő osztály
Személyi feltételek:
1 fő szakorvos + 1 fő asszisztens/szakasszisztens (amennyiben a 2. melléklet másként nem rendelkezik)
Fekvőbeteg szakellátásban a 2. melléklet, valamint a 3. melléklet szerinti követelmények
X X
Adminisztrátor (40-50 ágyanként, illetve 5 rendelői munkahelyenként 1) X X
Betegkísérő EL* X
Tárgyi feltételek:    
Helyiségek    
Vizsgáló helyiség X X
Orvosi szoba   X
Nővérszoba/nővérpult   X
Fektető (1 fő ápolóval) épületenként
járóbeteg ellátásban 2 órán túli tartózkodás esetén, amennyiben a beteg önellátásra képtelen
X  
Személyzeti öltöző nemenként vizesblokkal X*/** X
Személyzeti tartózkodó (teakonyha, pihenő)   X
Konyha/tálaló   X
Betegétkező/étkező asztal, szék   X
Váróhelyiség X X
Baba-mama szoba X* X*
Betegöltöző nemenként X*  
Kegyeleti szoba   EL épületen belül
Betegek részére WC (hideg-meleg vizes kézmosóval) nemenként elkülönített X* X
Mozgássérültek részére WC (hideg-meleg vizes kézmosóval) EL* épületen belül EL épületen belül
Személyzeti WC X X
Sterilanyag tároló (külön helyiség, vagy szekrény) X* X
Fogyóanyag tároló (külön helyiség, vagy szekrény) X* X
Takarítószer és takarítóeszköz tároló X** X
Tisztaruha tároló X** X
Szennyesruha tároló X** X
Veszélyes hulladék gyűjtő X X
Kommunális hulladék gyűjtő X X
Elkülönítő helyiség EL X*
Felszerelés    
Vizsgáló asztal/ágy/szék X* X
Beteg fellépő/lépcső vizsgáló asztalhoz/ágyhoz/székhez X* X
Bútorzat X X
Számítógép, nyomtató X X
Fax (telephelyenként) X X
Telefon X X
Orvosi csaptelep (hideg-meleg vizes) a kézfertőtlenítés feltételeinek biztosításával a kezelő/vizsgáló helyiségekben X* X
Hideg-meleg vizes kézmosási lehetőség a kórteremben   X
Mozgatható vizsgáló lámpa X* X
Zárható gyógyszerszekrény X* X
Zárható kábítószer szekrény X* X
Gyógyszer tárolásra alkalmas hűtőszekrény X* X
Vérkészítmény tárolására alkalmas hűtőszekrény   X*
Dokumentáció és irattároló X X
Röntgenfilmnéző szekrény, vagy digitális archívumhoz kapcsolt monitor X* X*
Ágy (a szakma specialitásaira figyelemmel állítható, gurítható)   X
Prevenciós és terápiás antidecubitor matrac   X
Háttámasz, lábtámasz   X
Éjjeli szekrény, ülőke, lámpa (ágyanként)   X
Etető asztal   EL
Betegek ruházatának a tárolására zárható szekrény   X
Nővérhívó/jelzőcsengő (ágyanként, valamint a mellékhelyiségenként)   X
Őrzőfény   X
Járókeret   X*
Betegemelő   X*
Fürdetőszék   X
Tolókocsi   X
Előkészítő/kezelő/kötöző kocsi vagy tálca X* X
Gyógyszerosztó kocsi vagy tálca   X
Ágyazó kocsi   X
Ágytál, kacsa, valamint ágytál-, vizelőedény tartó   X
Ágytálmosó berendezés és/vagy helyiség   X
Gép-műszer, eszköz    
Infúziós állvány X* X
Infúziós pumpa és/vagy perfusor   X
Oxigénellátás (központi vagy egyedi)   X
Vérnyomásmérő, vérnyomásmérő mandzsettasor (a korosztálynak megfelelően) X X
Motoros szívó X*/** X
Defibrillátor X*/** X
Készenléti (reanimációs) tálca/táska (lélegeztető ballon, laringoszkóp, különböző méretű tubusok, gyógyszerek) épület szintenként X* X
EKG képernyővel/regisztrálóval (hordozható) X* X
Fonendoscop X* X
Kötszervágó olló X* X
Nyelvlapocok X* X
Reflexkalapács X* X*
Pupillavizsgáló lámpa X* X*
Visustábla X* X*
Hőmérő X* X
Sebészeti ollók X* X*
Sebészeti csipeszek X* X*
Érfogók különböző méretben X* X*
Idegentest fogó, gombos szonda X* X*
Szájterpesztő X* X*
Nyelvfogó X* X*
Ujjvédő (fém) X* X*
Gyomormosó készülék és szondák X* X*
Beöntő készlet X* X*
Vesetál X* X
Leszorító gumi X* X
Mérőszalag X* X
Vizeletvizsgálati gyorsteszt és kémcsövek X* X*
Kémcsőállvány X* X
Vizeletgyűjtő edény X* X
Vizelet faj súlymérő   X*
Személymérleg és/vagy csecsemőmérleg X* X
Testmagasságmérő X* X*
Egyszerhasználatos fecskendők különböző méretben X* X
Egyszerhasználatos injekciós tűk különböző méretben X* X
Egyszerhasználatos katéterek különböző méretben X* X*
Különböző méretű steril és nem steril kötszerek X* X
Vércukor meghatározásához eszköz X* X*
Egyszerhasználatos gumikesztyűk és gumiujjak X X
Zárt vérvételi rendszer X* X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:    
Orvosi laboratóriumi diagnosztika - leletezés helyben vagy telemedicina útján EK EL
Radiológia (rtg., UH) - leletezés helyben vagy telemedicina útján EK EL
Patológia - leletezés helyben vagy telemedicina útján EK EK
Orvosi mikrobiológiai laboratórium - leletezés helyben vagy telemedicina útján EK EK
Érintett szakterület/szakterületek szakorvosi konzíliuma   EK
Érintett szakterület/szakterületek szakdolgozói és egyéb konzultációja (szakápoló, dietetikus, gyógytornász, védőnő, szociális munkás, klinikai szakpszichológus, pszichológus, konduktor, ergoterapeuta, mentálhigiénikus, gyógypedagógus, pedagógus) EK* EL
Betegjogi képviselő EK EL
* Értelemszerűen az adott helyen engedélyezett szakma specialitásaira figyelemmel.
** Rendelőintézetben legalább 1 db biztosítása szükséges.
Műtőasztal/2 műtős szakasszisztens, műtőasztal/2 műtőssegéd
Adminisztrátor (50 ágyanként, illetve 5 teljes munkaidős rendelőnként 1) X X
Fektető épületenként, járóbeteg-ellátásban 2 órán túli tartózkodás esetén, amennyiben a beteg önellátásra képtelen X  
Prevenciós antidecubitor matrac   X
Terápiás antidecubitor matrac   X*
Vérnyomásmérő X X
Vérnyomásmérő mandzsettasor (a korosztálynak megfelelően) EL X
Laringoszkóp, különböző méretű tubusok, gyógyszerek épületenként X* X
Lélegeztető ballon, maszk, vénabiztosítás eszközei épületszintenként X* X

8. Az egészségügyi szolgáltatónál az orvosi laboratóriumi diagnosztika szintje

a) Járóbeteg szakellátás esetén minimum laboratórium 0. szint, illetve az I. szint elérhetősége szükséges.
b) Fekvőbeteg szakellátás esetén minimum laboratórium II. szint.
c) Országos feladatkörű speciális intézetek, térségi ellátás esetén minimum laboratórium III. szint.

9. Egészségügyi szolgáltató által újszülött anonim, örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésére működtetett inkubátor feltételei

Feladata elsősorban az állapotuknál és alapbetegségük súlyosságánál fogva a 1. vagy 2. prioritási csoportba tartozó aktív betegek ellátása, akik szokványos osztályra nem helyezhetők ki, mert valamilyen szintű szubintenzív ellátást (pl. tartós lélegeztetés) igényelnek.

     
  Intermediaer care
1. Személyi feltételek:  
1. Aneszteziológiai és/vagy intenzív terápiás szakorvos EL
2. Irányítja, szervezi a gyógyító, igazgatási és szakképzési munkát X
Orvos-beteg arány 1:4
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X
2. Szakmailag speciális helyiségek
Technikai szoba / gép raktár   1
3. Műszer-géppark
Ágymelletti betegőrző monitor (minimum: EKG, pulzusszám, non-invazív vérnyomásmérés lehetősége) ágyanként 1
Pulzoximéter ágyanként 1
ST-T analízis ágyanként EL
Lélegeztető készülék Hány ágyanként 1 3
Kézi lélegeztető ballon Minimum 2
Mobil újraélesztési egység   1
Defibrillátor, hordozható   1
Váladékszívó készülék, fali ágyanként 1
Mellkasszívó készülék, fali ágyanként 1
Motoros fecskendő (perfúzor) ágyanként 2
Infuziós pumpa (infúzor) ágyanként 1
Vér-infúzió melegítő egyszerű   1
Laringoszkóp   2
Vérgáz analizátor   EL
Haemoglobinométer   1
K-Na koncentráció mérő   EL
Vércukor meghatározó készülék   EL
Betegmelegítő készülék (meleg levegős típusú)   1
Az aneszteziológiai munkahely minimumfeltételei az 1501 szakmakód alatt

  Kisműtő egység Osztályos műtő
egység
Központi Műtő Egység
(önálló szervezeti egység)
Személyi feltételek:      
Vezető műtős szakasszisztens - 1 fő 1 fő
Műtős szakasszisztens 1/műtőasztal 2/műtőasztal 2/műtőasztal
Műtőssegéd 1/műtőasztal 2/műtőasztal 2/műtőasztal
Szakmai helyiségek:      
Személyzeti zsilip 1 1 1
Betegzsilip/betegtartózkodó 1 1 1
Betegelőkészítő2 1 1/műtőterem 1/műtőterem
Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel 1 1 1
Kéz érintése nélkül működtethető (könyökkel, lábbal, szenzoros, stb.) szeradagoló 2 2 2
Falra szerelt papírtörölköző tartó 1 1 1
Bemosakodó2 1/műtőterem 1 db legalább 2 műtőteremhez 1 db legalább 2 műtőteremhez
Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel 2 2 2
Kéz érintése nélkül működtethető (könyökkel, lábbal, szenzoros, stb.) szeradagoló 4 4 4
Falra szerelt papírtörölköző tartó 1 1 1
Műtőterem1 1 1 2
Ébredő/megfigyelő helyiség 1 1 1 központi
Sterilanyag raktár elkülönített szekrény 1  
Tiszta-anyagraktár elkülönített szekrény 1  
Gyógyszerraktár elkülönített szekrény elkülönített szekrény  
Előkészítő-munkaszoba - 1  
Szennyes anyag-eszköz előkészítő 1 1  
Szennyes-, és szemét tároló 1 1  
Személyi tartózkodó - 1  
Mosdók 1 1  
Adminisztrációs helyiség - -  
Takarítószer és -eszköztároló elkülönített szekrény 1  
1 A műtőteremnek a bemosakodó helyiséggel és a beteg-előkészítővel közvetlen kapcsolatban kell lennie.
2 A helyiségek a „zöld zóna” tisztafolyosójáról kell, hogy nyíljanak.
6.1. A műtőterem általános minimumfeltételei
Tárgyi feltételek:  
Általános feladatoknak vagy speciális feladatoknak megfelelően biztonsági áramforrás biztosítása szükséges X
Műtőasztal X
Megfelelő megvilágítást biztosító műtőlámpa/műtőlámparendszer X
Mobil műtőlámpa X
Központi vagy egyedi gázellátó X
Nagysebészeti altatógép, lélegeztetővel, monitorral X
Műtéti észlelő EKG rendszer + monitor X
Infúziós pumpa + állvány X
Mobil röntgen és/vagy tv képerősítő rendszer EL
Nagyfrekvenciájú vágó- és elektrocoaguláló készülék X
Műszerasztal gördíthető (fékezhető) X
Műszerelőasztal, Sonnenburg (fékezhető) X
Operatőri szék (karos, állítható) X
Műszerasztal fix X
Műtőzsámoly, kétlépcsős X
Infúziós állvány, műtőasztalhoz csatlakoztatható X
Sterildoboz tároló és állvány X
Röntgenfilmnéző szekrény vagy digitális röntgenarchívumhoz csatlakozó nagy monitor X
Vérkészítmény tárolására alkalmas hűtő X
Gyógyszer tárolására alkalmas hűtő X
Vérkészítmény melegítő készülék X
Sugárvédő ólomgumikötények, egyéb védőeszközök X
Defibrillátor (mobil) műtőtraktusonként X
Központi szívó X
Izoláló állvány X
Ledobó állvány X
Tolókocsi X
6.2. Ébredő-megfigyelő helyiség minimumfeltételei
Ébredő-megfigyelő helyiség: altatás vagy egyéb érzéstelenítés mellett végzett invazív beavatkozást követően a beteg megfigyelésére és az azonnali szövődmények elhárítására szolgáló helyiség.
Ébredő-megfigyelő helyiség minimumfeltételei
Ágyak:      
  Műtőben   0,5 -1,5 ágy
/műtőasztal
(szakmai
profiltól
függően)
  Osztályon   2 ágy
   
Személyi feltételek:  
Aneszteziológus orvos EL
Aneszteziológus szakasszisztens vagy intenzív terápiás szakasszisztens 1
Betegkísérő EL
Tárgyi feltételek:  
Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel 1
Központi gázellátó ágyanként
Szívórendszer (központi) ágyanként
EKG monitor 2 ágyanként
EKG EL
Pulzoximéter ágyanként
Vérnyomásmérő ágyanként
Hőmérő ágyanként
Defibrillátor (mobil) 1
Lélegeztető ballon 2 ágyanként
Laryngoszkóp (teljes lapoc sorozattal) 1
Respirométer 1
Respirátor 1
Infúziós pumpa 1
Infúziós állvány ágyanként
Egyszerhasználatos tűk, fecskendők, kanülök X
Vérgáz analizátor EL
Vizsgálólámpa 1
Tolókocsi (ülő-fekvő) 1
Zárható gyógyszerszekrény + a betegellátáshoz szükséges gyógyszerek 1
Hűtőszekrény (gyógyszer) 1
Ágytál, vizeletgyűjtő (kacsa) ágyanként
6.3. Az Intermediaer care ellátás minimumfeltételei
Prioritási kritériumok az intermediaer care beutaláshoz:

1. Kritikus állapotú, instabil betegek, akiknél azonban az alapbetegségük természeténél, illetve súlyosságánál fogva a javulás esélye csekély.
2. Intenzív ellátást nem igénylő betegek:
a) a beteg állapota jobb annál, hogysem intenzív kezelést igényeljen,
b) a beteg állapota rosszabb annál, hogysem az intenzív kezeléstől javulás várható lenne.
Az egyes betegbeutalási prioritásoknak megfelelően az ellátás szintjei
Prioritási szint Intermediaer care
1 X
2 X
Az aneszteziológiai munkahely minimumfeltételei az 1501 szakmakód alatt találhatók

  Kiemelt kezelő Osztályos műtő egység Központi Műtő Egység
(önálló szervezeti egység)
Személyi feltételek:      
Vezető műtős szakasszisztens - 1 fő 1 fő
Műtős szakasszisztens   2/műtőasztal 2/műtőasztal
Műtőssegéd   2/műtőasztal 2/műtőasztal
Szakmai helyiségek:      
Személyzeti zsilip   1 1
Betegzsilip/betegtartózkodó   1 1
Betegelőkészítő2   1/műtőterem 1/műtőterem
Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel   1 1
Kéz érintése nélkül működtethető
(könyökkel, lábbal, szenzoros stb.) szeradagoló
 
2

2
Falra szerelt papírtörölköző tartó   1 1
Bemosakodó2   1 db legalább
2 műtőteremhez
1 db legalább
2 műtőteremhez
Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel 2 2 2
Kéz érintése nélkül működtethető
(könyökkel, lábbal, szenzoros stb.) szeradagoló

4

4

4
Falra szerelt papírtörölköző tartó 1 1 1
Műtőterem1   1 2
Kiemelt kezelő 1    
Ébredő/megfigyelő helyiség   1 1 központi
Sterilanyag raktár elkülönített szekrény 1 1
Tiszta-anyagraktár elkülönített szekrény 1 1
Gyógyszerraktár elkülönített szekrény elkülönített szekrény 1
Előkészítő-munkaszoba - 1 1
Szennyes anyag-eszköz előkészítő 1 1 1
Szennyes- és szemét tároló 1 1 1
Személyi tartózkodó - 1 1
Mosdók   1 1
Adminisztrációs helyiség - - 1
Takarítószer és -eszköz tároló elkülönített szekrény 1 1
1 A műtőteremnek a bemosakodó helyiséggel és a beteg-előkészítővel közvetlen kapcsolatban kell lennie.
2 A helyiségek a „zöld zóna” tisztafolyosójáról kell, hogy nyíljanak.
6.1. A műtőterem/kiemelt kezelő általános minimumfeltételei
Tárgyi feltételek:  
Általános feladatoknak vagy speciális feladatoknak megfelelően biztonsági áramforrás biztosítása szükséges X
Műtőasztal X
Megfelelő megvilágítást biztosító műtőlámpa/műtőlámparendszer X
Mobil műtőlámpa X
Központi vagy egyedi gázellátó X*
Nagysebészeti altatógép, lélegeztetővel, monitorral X*
Műtéti észlelő EKG rendszer + monitor X*
Infúziós pumpa + állvány X*
Mobil röntgen és/vagy tv képerősítő rendszer EL*
Nagyfrekvenciájú vágó- és elektrocoaguláló készülék X*
Műszerasztal gördíthető (fékezhető) X
Műszerelőasztal, Sonnenburg (fékezhető) X
Operatőri szék (karos, állítható) X*
Műszerasztal fix X
Műtőzsámoly, kétlépcsős X
Infúziós állvány, műtőasztalhoz csatlakoztatható X
Sterildoboz tároló és állvány X
Röntgenfilmnéző szekrény vagy digitális röntgenarchívumhoz csatlakozó nagy monitor X*
Vérkészítmény tárolására alkalmas hűtő X*
Gyógyszer tárolására alkalmas hűtő X
Vérkészítmény melegítő készülék X*
Sugárvédő ólomgumi-kötények, egyéb védőeszközök X*
Defibrillátor (mobil) műtőtraktusonként X*
Központi szívó X*
Izoláló állvány X*
Ledobó állvány X*
Tolókocsi X*
Megjegyzés:
*kiemelt kezelő esetén nem szükséges
6.2. Ébredő-megfigyelő helyiség minimumfeltételei
Ébredő-megfigyelő helyiség: altatás vagy egyéb érzéstelenítés mellett végzett invazív beavatkozást követően a beteg megfigyelésére és az azonnali szövődmények elhárítására szolgáló helyiség.
Ébredő-megfigyelő helyiség minimumfeltételei
Ágyak:      
  Műtőben   0,5 -1,5 ágy
/műtőasztal
(szakmai
profiltól
függően)
  Osztályon   2 ágy
   
Személyi feltételek:  
Aneszteziológus orvos EL
Aneszteziológus szakasszisztens vagy intenzív terápiás szakasszisztens 1
Betegkísérő EL
Tárgyi feltételek:  
Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel 1
Központi gázellátó ágyanként
Szívórendszer (központi) ágyanként
EKG monitor 2 ágyanként
EKG EL
Pulzoximéter ágyanként
Vérnyomásmérő ágyanként
Hőmérő ágyanként
Defibrillátor (mobil) 1
Lélegeztető ballon 2 ágyanként
Laryngoszkóp (teljes lapoc sorozattal) 1
Respirométer 1
Respirátor 1
Infúziós pumpa 1
Infúziós állvány ágyanként
Egyszerhasználatos tűk, fecskendők, kanülök X
Vérgáz analizátor EL
Vizsgálólámpa 1
Tolókocsi (ülő-fekvő) 1
Zárható gyógyszerszekrény + a betegellátáshoz szükséges gyógyszerek 1
Hűtőszekrény (gyógyszer) 1
Ágytál, vizeletgyűjtő (kacsa) ágyanként
6.3. Az Intermediaer care ellátás minimumfeltételei
Prioritási kritériumok az intermediaer care beutaláshoz:

1. Kritikus állapotú, instabil betegek, akiknél azonban az alapbetegségük természeténél, illetve súlyosságánál fogva a javulás esélye csekély.
2. Intenzív ellátást nem igénylő betegek:
a) a beteg állapota jobb annál, hogysem intenzív kezelést igényeljen,
b) a beteg állapota rosszabb annál, hogysem az intenzív kezeléstől javulás várható lenne.
Az egyes betegbeutalási prioritásoknak megfelelően az ellátás szintjei
Prioritási szint Intermediaer care
1 X
2 X

Általános feltételek

1. Az inkubátor-fogadóhelyet közterületről könnyen megközelíthető helyen kell kialakítani.
2. Elhelyezéséről, elérhetőségéről az intézet bejáratánál jól látható és közérthető tájékoztatót kell kifüggeszteni.
3. Az újszülött inkubátorba történő elhelyezéséhez az anonimitás lehetőségét biztosítani kell.
4. Biztosítani kell, hogy az inkubátor folyamatosan (folytonos üzemmódban) újszülött befogadására alkalmas legyen.
5. Újszülött anonim elhelyezésére szolgáló inkubátor kizárólag ott működtethető, ahol az újszülött ellátásához legalább a neonatológia I. szintjének megfelelő szakmai minimumfeltételek biztosítottak.
6. Az egészségügyi államigazgatási szerv felé jelenteni kell az eseteket.

Tárgyi feltételek

1. Inkubátor, amely melegít, izolál és mechanikai védelmet biztosít.
2. Hangjelzés vagy a behelyezés tényére az egészségügyi szolgáltatót figyelmeztető más jelzőrendszer működtetése.

10. Sterilanyag-ellátás minimumfeltételei

A sterilanyag-ellátás közreműködő szolgáltató útján történő biztosítása csak akkor lehetséges, ha a közreműködő szolgáltatónál az e rendelet szerinti minimumfeltételek legalább az azonos ellátási szintnek megfelelően biztosítottak és a sterilizálás folyamata tanúsított minőségügyi rendszerrel felügyelt.

  Kategóriák
  Alapellátás, járóbeteg-szakellátás Fekvőbeteg-szakellátás
  Rendelő* Önálló Rendelőintézet Gyógyintézeti Sterilanyagellátás Központi
Sterilizáló Egység
(KSE)
Személyi feltételek: b0 (fő) (fő) (fő/400 ágy) fő/400 ágy)
1. Egészségügyi szakképesítéssel 1 1 1 2
2. Műtős szakasszisztensi és/vagy műtőasszisztensi szakképesítéssel - - 1 1
3. Fertőtlenítő-sterilező képesítéssel - 1 2 2
4. Betanított munkás21 - - 2 4
5. Takarító - - - 114
Tárgyi feltételek:        
1. Szakmai helyiségek19 rendelő* rendelőintézet gyógyintézet KSE
1.1. „Szennyes oldali” anyagátvevő - - 1 1
1.2. Előkészítő helyiségek        
1.2.1. Tisztító-mosogató/fertőtlenítő EL 11 1 1
1.2.2. Zsilipelő-öltöző4 - - 1* 1
1.2.3. Csomagoló EL 11 1 1
1.3. Sterilizáló20 EL 1* 13 13
1.4. Sterilanyag raktár - 1 1 1
1.5. Sterilanyag-kiadó - - 1 1
1.6. Egyéb raktárak        
1.6.1. Csomagolóanyag raktár - EL 15 1
1.6.2. Vegyszer-raktár - b0 EL 15 1
1.6.3. Egyszerhasználatos sterilanyag-raktár - - b0 16 16
2. Általános helyiségek rendelő* rendelőintézet gyógyintézet KSE
2.1. Ügyviteli helyiségek        
2.1.1. Vezetőasszisztensi szoba - - b0 1 1
2.1.2. Iroda/adminisztrációs helyiség - - b0 17 17
2.1.3. Ügyeletes szoba - - l8 l8
2.2. Kiegészítő helyiségek        
2.2.1. Szociális helyiségek [öltöző, zuhanyozó, WC - az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet (OTÉK) szerint] EL EL 1+1 1+1
2.2.2. Étkező EL EL 1 1
2.2.3. Takarítószer- és eszköztároló EL EL 1 + 115 1+115
2.2.4. Hulladéktároló EL EL 1 1
2.2.5. Konténermosó - - b0 1 1
2.2.6. Konténertároló - - b0 1 1
3. Gépek, műszerek, berendezés (szakmai helyiségenkénti bontásban) rendelő* rendelőintézet gyógyintézet KSE
3.1. Anyagátvevő - - b0 min. 6 m2 min. 12 m2
Átvevő pult - - b0 1 1
Asztal/számítógépes munkahely - - b0 1 1
Kézmosó/kézfertőtlenítő16 - - b0 1 1
3.2. Tisztító-mosogató, fertőtlenítő - b0 min. 9 m2 min. 12 m2 min. 30 m2
Mosogató medence 1 1 1 1
Mosogatógép9 - b0 1 2 2
Ultrahangos tisztító berendezés - - b0 1 1
Sűrített levegős pisztoly - - b0 1 1
Vízpisztoly - b0 1 1 1
Lerakó asztal - b0 1 1 1
Kézmosó/kézfertőtlenítő16 117 117 1 1
3.3. Csomagoló - b0 min. 10 m2 min. 20 m2 min. 50 m2
Csomagoló/tálca összerakó asztal 1 118 2 4
Tároló-rendszer - b0 118 1 2
Asztal/számítógépes munkahely - - b0 1 1
Műszerszekrény - b0 - 1 2
Kézmosó, kézfertőtlenítő16 - b0 118 1 1
3.4. Sterilizáló - min. 15 m2 min. 20 m2 min. 30 m2
Autokláv2, 10 EL 111 1 2
Hőérzékeny anyagok sterilizálására
engedélyezett berendezés
(ETO12 , Formalingáz13, Plazma13)
EL EL 1 2
Berakodó kocsi - - b0 2/sterilizáló berendezés 2/sterilizáló berendezés
Asztal/számítógépes munkahely - b0 - 1 1
Kézmosó, kézfertőtlenítő16 - b0 118 1 1
Tároló-polcrendszer - b0 118 1 2
3.5. Sterilanyag-raktár - b0 min. 10 m2 min. 30 m2 min. 50 m2
Kézmosó, kézfertőtlenítő16 - b0 1 1 1
Tároló-polcrendszer - b0 1 1 2
3.6. Sterilanyag kiadó - b0 min. 6 m2 min. 10 m2 min. 15 m2
Kézmosó, kézfertőtlenítő16 - b0 118 1 1
Kiadópult - - b0 1 1
* Azon alapellátást, illetve járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében, ahol a működés során a szakma szabályai steril orvostechnikai eszközök alkalmazását írják elő és a sterilizálást helyben végzik. A sterilanyag ellátás egyszer használatos steril anyagokkal, eszközökkel, vagy más, megfelelő működési engedéllyel rendelkező szolgáltatóval kötött szerződés alapján is biztosítható.
1Egy helyiségben végezheti a tisztítást és csomagolást térben elkülönítetten.
2A sterilizáló berendezés a rendelőhelyiségben, térben elkülönítetten működtethető.
3 Amennyiben a sterilizáló berendezés falba épített, kétoldali átadós rendszerű, úgy a csomagoló helyiség sterilanyag raktárral közös fala előtti tér annak tekinthető.
4 Az Országos Epidemiológiai Központ által kiadott, érvényben lévő Tájékoztató „a sterilizálásról” című kiadvány szerint.
5 Egy helyiségben, térben elkülönítve megoldható.
6 Amennyiben az egyszerhasználatos, gyárilag sterilizált orvostechnikai eszközök ellátása is a sterilizáló egységből történik.
7 Vezető asszisztensi szobával összevonható.
8 Ügyeleti rendben működő fekvőbeteg-ellátó intézményben üzemelő sterilizáló egység esetén.
9 Legalább két szivattyús, orvostechnikai eszközök tisztítására-fertőtlenítésére engedélyezett, validálható [(EN ISO 15883) szabvány alapján] készülékek. Új egység kialakításánál a kétajtós átadórendszerű berendezések beépítése engedélyezett.
10 Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet követelményeinek megfelelő, validálható és megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező (CE és négyjegyű Notified Body azonosító), kétajtós átadórendszerű berendezések beépítése engedélyezett.
11 A 10. pontban leírtaknak megfelelő, de nem kétajtós autokláv.
12 Az orvostvechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet követelményeinek megfelelő, vákuum alatt üzemelő, validálható és gázmegsemmisítő berendezéssel felszerelt etilénoxidos gázsterilizáló berendezés beépítése engedélyezett.
13 Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet követelményeinek megfelelő, validálható és megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező (CE és négyjegyű Notified Body azonosító) formalinos autokláv és plazma sterilizátor beépítése engedélyezett. Ajánlott a kétajtós átadórendszerű berendezés telepítése.
14Csak abban az esetben, ha a fertőtlenítő takarítást a sterilizáló egység saját személyzete végzi.
15 Külön-külön a szennyezett és tiszta oldalon.
16 Lengőkaros csapteleppel felszerelt mosdó és kéz érintése nélkül működtethető (könyökkel, lábbal, szenzoros, stb.) falra szerelt kézfertőtlenítő szer és folyékony kézmosószer adagoló.
17 Abban az esetben, ha külön helyiségben történik az eszközök tisztítása fertőtlenítése.
18 Abban a helyiségben, ahol az adott részfolyamatot végzik.
19 Mosható és fertőtleníthető padló- és falburkolat.
20 Ha a sterilizáló egységben textília csomagolása is történik, azt külön kialakított csomagoló helyiségben kell végezni.
21 Abban az esetben, ha nem teljes körűen a Központi Sterilizálóban történik az intézmény minden egyes osztályára kiterjedően a műszerek (mechanikus tisztítása tálcák pakolása stb.), textíliák előkészítése (hajtogatása stb.) a sterilizálásra, úgy az ezen osztályokon foglalkoztatott betanított munkásokat, kisegítő személyzetet is bele kell számolni ezen létszámba.

Általános jelmagyarázat:
EL: elérhető intézményen belül
EK: elérhető intézményen kívül
X: szükséges
A sterilanyag-ellátás közreműködő szolgáltató útján történő biztosítása csak akkor lehetséges, ha a közreműködő szolgáltatónál az e rendelet szerinti minimumfeltételek legalább az azonos ellátási szintnek megfelelően biztosítottak és a sterilizálás folyamata minőségügyi rendszerrel felügyelt.
A sterilanyag-eszköz előállítás az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során sterilen alkalmazandó orvostechnikai eszközök biztosítása, ideértve a vonatkozó honosított harmonizált szabványok és irányelvek alapján, a felhasználás helyén végzett sterilanyag eszköz előállítást is. A felhasználás helye lehet bármely közvetlen betegellátást nyújtó szervezeti egység.
A Központi Sterilizáló Egység az egészségügyi szolgáltató teljes körűen sterilanyag-eszköz előállítást, ellátást végző önálló szervezeti egysége, ahol minőségügyi rendszer alkalmazásával felügyelten a teljes újrafelhasználhatóvá tételi ciklus - a szennyanyag átvételétől a sterilanyag kiadásig - végbemegy.


  Kategóriák
  Alapellátás, járóbeteg-szakellátás Fekvőbeteg-szakellátás
  Rendelő* Önálló Rendelőintézet Gyógyintézeti Sterilanyagellátás Központi
Sterilizáló Egység
(KSE)
Személyi feltételek: b0 (fő) (fő) (fő/400 ágy) fő/400 ágy)
1. Egészségügyi szakképesítéssel 1 1 1 2
2. Műtős szakasszisztensi és/vagy műtőasszisztensi szakképesítéssel - - 1 1
3. Fertőtlenítő-sterilező képesítéssel - 1 2 2
4. Betanított munkás21 - - 2 4
5. Takarító - - - 114
Tárgyi feltételek:        
1. Szakmai helyiségek19 rendelő* rendelőintézet gyógyintézet KSE
1.1. „Szennyes oldali” anyagátvevő - - 1 1
1.2. Előkészítő helyiségek        
1.2.1. Tisztító-mosogató/fertőtlenítő EL 11 1 1
1.2.2. Zsilipelő-öltöző4 - - 1* 1
1.2.3. Csomagoló EL 11 1 1
1.3. Sterilizáló20 EL 1* 13 13
1.4. Sterilanyag raktár - 1 1 1
1.5. Sterilanyag-kiadó - - 1 1
1.6. Egyéb raktárak        
1.6.1. Csomagolóanyag raktár - EL 15 1
1.6.2. Vegyszer-raktár - b0 EL 15 1
1.6.3. Egyszerhasználatos sterilanyag-raktár - - b0 16 16
2. Általános helyiségek rendelő* rendelőintézet gyógyintézet KSE
2.1. Ügyviteli helyiségek        
2.1.1. Vezetőasszisztensi szoba - - b0 1 1
2.1.2. Iroda/adminisztrációs helyiség - - b0 17 17
2.1.3. Ügyeletes szoba - - l8 l8
2.2. Kiegészítő helyiségek        
2.2.1. Szociális helyiségek [öltöző, zuhanyozó, WC - az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet (OTÉK) szerint] EL EL 1+1 1+1
2.2.2. Étkező EL EL 1 1
2.2.3. Takarítószer- és eszköztároló EL EL 1 + 115 1+115
2.2.4. Hulladéktároló EL EL 1 1
2.2.5. Konténermosó - - b0 1 1
2.2.6. Konténertároló - - b0 1 1
3. Gépek, műszerek, berendezés (szakmai helyiségenkénti bontásban) rendelő* rendelőintézet gyógyintézet KSE
3.1. Anyagátvevő - - b0 min. 6 m2 min. 12 m2
Átvevő pult - - b0 1 1
Asztal/számítógépes munkahely - - b0 1 1
Kézmosó/kézfertőtlenítő16 - - b0 1 1
3.2. Tisztító-mosogató, fertőtlenítő - b0 min. 9 m2 min. 12 m2 min. 30 m2
Mosogató medence 1 1 1 1
Mosogatógép9 - b0 1 2 2
Ultrahangos tisztító berendezés - - b0 1 1
Sűrített levegős pisztoly - - b0 1 1
Vízpisztoly - b0 1 1 1
Lerakó asztal - b0 1 1 1
Kézmosó/kézfertőtlenítő16 117 117 1 1
3.3. Csomagoló - b0 min. 10 m2 min. 20 m2 min. 50 m2
Csomagoló/tálca összerakó asztal 1 118 2 4
Tároló-rendszer - b0 118 1 2
Asztal/számítógépes munkahely - - b0 1 1
Műszerszekrény - b0 - 1 2
Kézmosó, kézfertőtlenítő16 - b0 118 1 1
3.4. Sterilizáló - min. 15 m2 min. 20 m2 min. 30 m2
Autokláv2, 10 EL 111 1 2
Hőérzékeny anyagok sterilizálására
engedélyezett berendezés
(ETO12 , Formalingáz13, Plazma13)
EL EL 1 2
Berakodó kocsi - - b0 2/sterilizáló berendezés 2/sterilizáló berendezés
Asztal/számítógépes munkahely - b0 - 1 1
Kézmosó, kézfertőtlenítő16 - b0 118 1 1
Tároló-polcrendszer - b0 118 1 2
3.5. Sterilanyag-raktár - b0 min. 10 m2 min. 30 m2 min. 50 m2
Kézmosó, kézfertőtlenítő16 - b0 1 1 1
Tároló-polcrendszer - b0 1 1 2
3.6. Sterilanyag kiadó - b0 min. 6 m2 min. 10 m2 min. 15 m2
Kézmosó, kézfertőtlenítő16 - b0 118 1 1
Kiadópult - - b0 1 1
* Azon alapellátást, illetve járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében, ahol a működés során a szakma szabályai steril orvostechnikai eszközök alkalmazását írják elő és a sterilizálást helyben végzik. A sterilanyag ellátás egyszer használatos steril anyagokkal, eszközökkel, vagy más, megfelelő működési engedéllyel rendelkező szolgáltatóval kötött szerződés alapján is biztosítható.
1Egy helyiségben végezheti a tisztítást és csomagolást térben elkülönítetten.
2A sterilizáló berendezés a rendelőhelyiségben, térben elkülönítetten működtethető.
3 Amennyiben a sterilizáló berendezés falba épített, kétoldali átadós rendszerű, úgy a csomagoló helyiség sterilanyag raktárral közös fala előtti tér annak tekinthető.
4 Az Országos Epidemiológiai Központ által kiadott, érvényben lévő Tájékoztató „a sterilizálásról” című kiadvány szerint.
5 Egy helyiségben, térben elkülönítve megoldható.
6 Amennyiben az egyszerhasználatos, gyárilag sterilizált orvostechnikai eszközök ellátása is a sterilizáló egységből történik.
7 Vezető asszisztensi szobával összevonható.
8 Ügyeleti rendben működő fekvőbeteg-ellátó intézményben üzemelő sterilizáló egység esetén.
9 Legalább két szivattyús, orvostechnikai eszközök tisztítására-fertőtlenítésére engedélyezett, validálható [(EN ISO 15883) szabvány alapján] készülékek. Új egység kialakításánál a kétajtós átadórendszerű berendezések beépítése engedélyezett.
10 Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet követelményeinek megfelelő, validálható és megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező (CE és négyjegyű Notified Body azonosító), kétajtós átadórendszerű berendezések beépítése engedélyezett.
11 A 10. pontban leírtaknak megfelelő, de nem kétajtós autokláv.
12 Az orvostvechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet követelményeinek megfelelő, vákuum alatt üzemelő, validálható és gázmegsemmisítő berendezéssel felszerelt etilénoxidos gázsterilizáló berendezés beépítése engedélyezett.
13 Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet követelményeinek megfelelő, validálható és megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező (CE és négyjegyű Notified Body azonosító) formalinos autokláv és plazma sterilizátor beépítése engedélyezett. Ajánlott a kétajtós átadórendszerű berendezés telepítése.
14Csak abban az esetben, ha a fertőtlenítő takarítást a sterilizáló egység saját személyzete végzi.
15 Külön-külön a szennyezett és tiszta oldalon.
16 Lengőkaros csapteleppel felszerelt mosdó és kéz érintése nélkül működtethető (könyökkel, lábbal, szenzoros, stb.) falra szerelt kézfertőtlenítő szer és folyékony kézmosószer adagoló.
17 Abban az esetben, ha külön helyiségben történik az eszközök tisztítása fertőtlenítése.
18 Abban a helyiségben, ahol az adott részfolyamatot végzik.
19 Mosható és fertőtleníthető padló- és falburkolat.
20 Ha a sterilizáló egységben textília csomagolása is történik, azt külön kialakított csomagoló helyiségben kell végezni.
21 Abban az esetben, ha nem teljes körűen a Központi Sterilizálóban történik az intézmény minden egyes osztályára kiterjedően a műszerek (mechanikus tisztítása tálcák pakolása stb.), textíliák előkészítése (hajtogatása stb.) a sterilizálásra, úgy az ezen osztályokon foglalkoztatott betanított munkásokat, kisegítő személyzetet is bele kell számolni ezen létszámba.

Általános jelmagyarázat:
EL: elérhető intézményen belül
EK: elérhető intézményen kívül
X: szükséges
3.1. Anyagátvevő i0 - - - -