Hatályos állapot
Közlönyállapot
2014.12.30. - 2014.12.31.
2015.01.01. - 2015.04.01.
2015.04.02. - 2015.07.10.
2015.07.11. - 2016.01.24.
2016.01.25. - 2016.07.10.
2016.07.11. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §   A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 27. § (5) bekezdése szerinti jelzés alapján az 1. melléklet tartalmazza az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokat vagy vegyületcsoportokat.
2. §   Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
3. §   A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. MELLÉKLET AZ 55/2014. (XII. 30.) EMMI RENDELETHEZ

ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK JEGYZÉKE

A következő szerkezeti leírásoknak megfelelő vegyületek, ha azok a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet A) és B) jegyzékén nem szerepelnek:

1. Azok
1.1. az indolil-naftil-keton (1H-indol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indol-3-il(naftalin-2-il)metanon) az AM-2201 kivételével, vagy
1.1. az indolil-naftil-keton (1H-indol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indol-3-il(naftalin-2-il)metanon), vagy
1.2. a fenil-indolil-keton (fenil(1H-indol-3-il)metanon) vagy
1.3. a benzil-indolil-keton (2-fenil-1-(1H-indol-3-il)etanon) vagy
1.4. az indazolil-naftil-keton (1H-indazol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indazol-3-il(naftalin-2-il)metanon) vagy
1.5. a fenil-indazolil-keton (fenil(1H-indazol-3-il)metanon) vagy
1.6. a benzil-indazolil-keton (2-fenil-1-(1H-indazol-3-il)etanon) vagy
1.7. a naftil-pirrolil-keton (naftalin-1-il(1H-pirrol-3-il)metanon, naftalin-2-il(1H-pirrol-3-il)metanon) vagy
1.8. a (ciklusos alkil)-indolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-indol-3-il)metanon) vagy
1.9. a (ciklusos alkil)-indazolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-indazol-3-il)metanon) vagy
1.10. a (ciklusos alkil)-pirrolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-pirrol-3-il)metanon) vagy
1.11. az indol-3-karboxilát (1H-indol-3-karbonsav észterszármazék) vagy
1.12. az indol-3-karboxamid (1H-indol-3-karboxamid) vagy
1.13. az indazol-3-karboxilát (1H-indazol-3-karbonsav észterszármazék) vagy
1.14. az indazol-3-karboxamid (1H-indazol-3-karboxamid) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben
1.15. az indol-, indazol-, illetve pirrolváz 1-es helyzetű nitrogénatomjához
1.15.1. legfeljebb 7 szénatomos alkil-, alkenil- vagy alkinilcsoport, illetve
1.15.2. az 1.15.1 szerinti csoport ciano-, hidroxi-, alkoxi-, alkilszulfanil-, cikloalkil-, halogénezett cikloalkil-, cikloalkenil-, fenil-, (halogénfenil)-, tetrahidrofuranil-, tetrahidropiranil-, morfolinil-, N-metilpirrolidinil- vagy N-metilpiperidinilcsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazó származéka kapcsolódik.
1.16. az indolváz
1.16.1. 2-es helyzetben lévő szénatomja metil- vagy etilcsoportot tartalmazhat, illetve
1.16.2. 4-es, 5-ös, 6-os, illetve 7-es helyzetben lévő szénatomjai - tetszőleges kombinációban - halogénatomot, metil-, metoxi- vagy nitrocsoportot tartalmazhatnak.
1.17. a pirrolváz a 2-es, 4-es, illetve 5-ös helyzetű szénatomjához kapcsolódóan, tetszőleges kombinációban egy vagy több
1.17.1. halogénatomot vagy
1.17.2. fenil-, (halogénfenil)-, naftil- vagy 1-2 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat.
1.18. az 1.11. és az 1.13. szerinti karboxilátok oxigénatomjához, illetve az 1.12. és az 1.14. szerinti karboxamidok nitrogénatomjához
1.18.1. (ciklusos alkil)-, fenil-, benzil-, naftil- vagy kinolincsoport kapcsolódik.
1.18. az 1.11. és az 1.13. szerinti vegyületek karboxilát részének oxigénatomjához
1.19. az 1.1-1.7. szerinti fenil- és naftilcsoport, illetve az 1.18.1. szerinti fenil-, benzil-, naftil- és kinolincsoport
1.19.1. 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy
1.19.1. egy vagy több 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy
1.19.2. metoxi- vagy etoxicsoportot vagy
1.19.3. azido-, dimetilamino-, fenil-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- vagy cianocsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazhat.
1.19. az 1.1–1.7. szerinti fenil-, benzil- és naftilcsoport, illetve az 1.18.1. szerinti fenil-, benzil-, naftil- és kinolincsoport
1.19.1. egy vagy több 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy
1.19.2. metoxi- vagy etoxicsoportot vagy
1.19.3. azido-, dimetilamino-, fenil-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- vagy cianocsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazhat.
1.20. az 1.12. és 1.14. szerinti karboxamidok nitrogénatomja tagja lehet
1.20.1. egy olyan piperazingyűrűnek, amely egy vagy több metil-, illetve etilcsoportot tartalmaz, vagy
1.20.2. egy olyan részlegesen vagy teljesen telített biciklusos gyűrűrendszernek, amely 7-10 szénatomból és egy vagy két nitrogénatomból áll.
1.20. az 1.12. és 1.14. szerinti vegyületek karboxamid részének nitrogénatomja
1.20.1. olyan piperazingyűrű tagja, amely egy vagy több metil-, illetve etilcsoportot tartalmaz, vagy
1.20.2. olyan részlegesen vagy teljesen telített biciklusos gyűrűrendszer tagja, amely 7-10 szénatomból és egy vagy két nitrogénatomból áll, vagy
1.20.3. valin-, 3-metilvalin-, fenilalanin-metilészter szerkezeti rész alfa-nitrogénatomja, vagy
1.20.4. valin-, 3-metilvalin-, fenilalanin-amid szerkezeti rész alfa-nitrogénatomja, vagy
1.20.5. (ciklusos alkil)-, fenil-, benzil-, naftil- vagy kinolincsoportot tartalmaz.
1.21. az 1.8., 1.9., 1.10. és 1.18.1. szerinti (ciklusos alkil)-csoport egy vagy több 3-10 szénatomos gyűrűből áll és egy vagy több 1-3 szénatomos alkilcsoportot vagy halogénatomot tartalmazhat.
1.21. az 1.8., 1.9., 1.10. és 1.18.1. és 1.20.5. szerinti (ciklusos alkil)-csoport egy vagy több 3-10 szénatomos gyűrűből áll és egy vagy több 1-3 szénatomos alkilcsoportot vagy halogénatomot tartalmazhat.
1.22. az 1.20.5. szerinti fenil-, benzil-, naftil- és kinolincsoport
1.22.1. egy vagy több 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy
1.22.2. metoxi- vagy etoxicsoportot vagy
1.22.3. azido-, dimetilamino-, fenil-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- vagy cianocsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazhat.
2. Azok a katinon (2-amino-1-fenilpropán-1-on) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, a bupropion, α- Pyrrolidinovalerophenone, Pentedron kivételével, amelyekben
2.1. a propán-1-on szerkezeti egység 3-as helyzetű szénatomja
2.1.1. legfeljebb 3 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat
2.2. a fenilcsoport egy vagy - tetszőleges kombinációban - több
2.2.1. halogénatomot, metilcsoportot, etilcsoportot, metoxicsoportot, metiléndioxicsoportot tartalmazhat
2.3. a nitrogénatom
2.3.1. 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy alkilcsoportokat tartalmazhat vagy
2.3.2. benzilcsoportot tartalmazhat vagy
2.3.3. pirrolidin vagy piperidin gyűrű tagja.
2. Azok a katinon (2-amino-1-fenilpropán-1-on) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, a bupropion, kivételével, amelyekben
2.1. a propán-1-on szerkezeti egység 3-as helyzetű szénatomja
2.1.1. legfeljebb 6 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat
2.2. a fenilcsoport egy vagy - tetszőleges kombinációban - több
2.2.1. halogénatomot, metil, etil, metoxi, metiléndioxi (metilénbiszoxi-), trimetilén (propán-1,3-diil), etilénoxi-csoportot tartalmazhat
2.3. a nitrogénatom
2.3.1. 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy alkilcsoportokat tartalmazhat vagy
2.3.2. benzilcsoportot tartalmazhat vagy
2.3.3. pirrolidin vagy piperidin gyűrű tagja.
3. Azok a triptamin (2-(1H-indol-3-il)etánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben
3.1. az aminocsoport nitrogénje
3.1.1. legfeljebb 4 szénatomos alkil-, vagy alkenilcsoportot, illetve csoportokat tartalmaz,
3.2. az indolil csoport 4-es vagy 5-ös helyzetben
3.2.1. hidroxi-, metoxi- vagy acetoxicsoportot tartalmazhat.
4. Azok a fenetilamin (2-feniletánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek - ideértve a 2-feniletánamint is -, a 25I-NBOMe kivételével, amelyekben
4.1. az aminocsoport egy vagy - tetszőleges kombinációban - több
4.1.1. legfeljebb 4 szénatomos alkil-, alkenil-, cikloalkil-, halogénalkil-, hidroxialkil-, cianoalkil- vagy metoxialkil-csoportot,
4.1.2. acetil-, hidroxi-, metoxi-, ciklopropilmetil-, benzil-, metoxibenzil- vagy furilmetil-csoportot tartalmazhat
4.2. az aminocsoport azetidin, pirrolidin vagy piperidin gyűrű tagja lehet;
4.3. az etánamin szerkezeti rész 1-es helyzetű szénatomja
4.3.1. legfeljebb 4 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat;
4.4. a fenilcsoport egy vagy - tetszőleges kombinációban - több
4.4.1. legfeljebb 5 szénatomos alkil-, (cikloalkil)alkil-, alkoxi-, (cikloalkil)alkoxi-, (alkoxi)alkil-, alkilszulfanil-, alkilamino-, halogénalkil-csoportot, illetve
4.4.2. halogénatomot, benzil-, benziloxi-, amino-, ciano-, nitro-, trimetilén-, metiléndioxi-, etiléndioxi-, etilénoxi-, etendiiloxi-, etilénimino-, etendiilimino-csoportot
tartalmazhat.
4. Azok a fenetilamin (2-feniletánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek - ideértve a 2-feniletánamint is -, amelyekben
4.1. az aminocsoport egy vagy - tetszőleges kombinációban - több
4.1.1. legfeljebb 4 szénatomos alkil-, alkenil-, cikloalkil-, halogénalkil-, hidroxialkil-, cianoalkil- vagy metoxialkil-csoportot,
4.1.2. acetil-, hidroxi-, metoxi-, ciklopropilmetil-, benzil-, metoxibenzil-, dimetoxibenzil-, trimetoxibenzil-, vagy furilmetil-csoportot tartalmazhat.
4.2. az aminocsoport azetidin, pirrolidin vagy piperidin gyűrű tagja lehet;
4.3. az etánamin szerkezeti rész 1-es helyzetű szénatomja
4.3.1. legfeljebb 4 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat;
4.4. a fenilcsoport egy vagy - tetszőleges kombinációban - több
4.4.1. legfeljebb 5 szénatomos alkil-, (cikloalkil)alkil-, alkoxi-, (cikloalkil)alkoxi-, (alkoxi)alkil-, alkilszulfanil-, alkilamino-, halogénalkil-csoportot, illetve
4.4.2. halogénatomot, benzil-, benziloxi-, amino-, ciano-, nitro-, trimetilén- (propán-1,3 diil), metiléndioxi- (metilénbiszoxi-), etiléndioxi- (etilénbiszoxi-), etilénoxi-, etendiiloxi-, etilénimino- (etilénazandiil-), etendiilimino- (eten-1,2-diilazandiil-) csoportot
tartalmazhat.
5. Az 1-4. pontban foglaltakon túlmenően továbbá
5.1. a következő vegyületek:
  A B
1. Hivatalos elnevezés (illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran használt más írásmód) Kémiai név
2. 2C-B-BZP 1-(4-bromo-2,5-dimethoxybenzyl)-4-methylpiperazine
3. CPCPP, Gelbes 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine
4. Dichlorophenyl-piperazine(diklórfenil-piperazin) 1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine
5. Harmin 7-methoxy-1-methyl-9H-β-carboline
6. 5-MeO-triptamin 2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine
7. N-benzyl-1-PEA (N-benzil-1-PEA) N-benzyl-1-phenylethanamine
8. pCPP 1-(4-chlorophenyl)piperazine
9. 1-phenyl-propyl-amine (fenilpropilamin) 1-phenylpropan-1-amine
10. pMeOPP 1-(4-methoxyphenyl)piperazine
11. URB-754 6-methyl-2-[(4-methylphenyl)amino]-1-benzoxazin-4-one
12. RH-34 3-[2-(2-methoxybenzylamino)ethyl]-1H-quinazoline-2,4-dione
13. MTP, methcathinone thiophen analog 2-(methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one
14. N-ethylnorketamine 2-(2-chlorophenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone
15. AM-1248 azepane isomer adamant-1-yl[1-(1-methylazepan-3-yl)-1H-indol-3-yl]
methanone
16. 4-benzylpiperidine 4-(phenylmethyl)piperidine
17. 3,4-dichloromethylphenidate/ 3,4-CTMP methyl-2-(3,4-dichlorophenyl)-2-[piperidin-2-yl]acetate
18. AB-FUBINACA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4- fluorobenzyl)-
1H-indazole-3-carboxamide
19. 5F-AB-PINACA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5- fluoropentyl)-
1H-indazole-3-carboxamide
20. AB-PINACA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-
indazole-3-carboxamide
21. α-PVT 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)pentan-1-one
18-21.    
22. A-836,339 N-[3-(2-methoxyethyl)-4,5-dimethyl-1,3-thiazol-
2-ylidene]- 2,2,3,3-tetramethylcyclopropane- carboxamide
23. α-PEP, alfa-PHPP, PV8 1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-one
23.    
24.   N-(2-methoxyethyl)-N-(1-methylethyl)-2-(1-pentyl-
1H-indol-3-yl)-4-thiazol-methanamine
25.   N,N-diethyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-thiazol- methanamine
26. 5F-AMP, 5F-AMB, 5-fluoro AMB, 5-fluoroAMP Methyl 2-({[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl]
carbonyl}amino)-3-methylbutanoate
26.    
27. MXP, methoxyphenidine, 2-MeO-diphenidine 1-[1-(2-methoxyphenyl)-2-phenylethyl]piperidine
28. 3F-phenmetrazine, meta-fluoro- phenmetrazine,
meta-F-phenmetrazine
2-(3-fluorophenyl)-3-methylmorpholine
29. 4F-PEP 1-(4-Fluorophenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-one
30. 5F-AMBICA; 5F-AB-144; 5F-ADBICA-144 N-(1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5- fluoropentyl)-1H-
indol-3-carboxamide
31. ADB-CHMINACA N-[1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1- (cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide
29-31.    
32. alpha-PBT; alfa-PBT; a-PBT;
α-Pyrrolidinobutiothiophenone
2-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)butan-1-one
33. Diclazepam, 2-Chlorodiazepam, Ro5-3448 7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-
1,4-benzodiazepin-2-one
34. Diphenidine, 1,2-diphenylethylpiperidine; DPD;
1,2-DEP; DIPH
1-(1,2-Diphenylethyl)piperidine
35. MDMB-CHMICA N-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl]-3- methyl-
valine, methyl ester
35.    
36. MEOP; Methoxypiperamide; metoxipiperamid; MEXP;
1(4methoxybenzoyl)-4-methylpiperazine
(4-Methoxyphenyl)(4-methylpiperazin-1-yl) methanone
37. TTA; MTA; Mephtetramine 2-[(Methylamino)methyl]-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
38. Nitracaine 3-(Diethylamino)-2,2-dimethylpropyl 4-nitrobenzoate
39. MT-45 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)-piperazine
40. 4F-PV9, 4-fluoro-α-pyrrolidinooctanophenone,
4F-α-POP
1-(4-fluorophenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)octan-1-one
41. ADB-PINACA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1- pentyl-1H-
indazole-3-carboxamide
42. 5-F-metil-AMB, 5-fluoro-MAMB 5F-MDMB-
PINACA
methyl-[2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3- carboxamido)-
3,3-dimethylbutanoate
43. N-(1-amino-1-oxo-3-fenilpropán-2-il)-1-(5-
fluoropentil)-1H-indol-3-karboxamid;
PX1; SRF-30, 5F-APP-PICA
N- (1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-1-(5- fluoropentyl)-
1H-indole-3-carboxamide
44. MMB-2201; 5F-AMB-PICA; I-AMB methyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl)- valinate
40-44.    
45. EG-018 (naphthalen-1-yl) (9-pentyl-9H-carbazol-3-yl)-methanone
46. bk-2-C-B 2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)
ethanone
47. 25I-NBF 2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-
N-[(2-fluorophenyl)methyl]ethanamine
48. Mexedrone, 4-MMC-oMe, ’MEX’ 3-methoxy-2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one
49. TH-PVP 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)pentan-
1-one
5.2. az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, ha kémiai szerkezetük alapján azok léteznek;
5.3. az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve az 5.2. alpontban említett sztereoizomerek sóit, ha ilyen sók léteznek.
5.2. az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, ha kémiai szerkezetük alapján azok léteznek;
5.3. az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve az 5.2. alpontban említett sztereoizomerek sóit, ha ilyen sók léteznek.
5.2. az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, ha kémiai szerkezetük alapján azok léteznek;
5.3. az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve az 5.2. alpontban említett sztereoizomerek sóit, ha ilyen sók léteznek.
5.2. az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, ha kémiai szerkezetük alapján azok léteznek;
5.3. az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve az 5.2. alpontban említett sztereoizomerek sóit, ha ilyen sók léteznek.
  • A jogszabály 2014. december 30-án jelent meg a Magyar Közlöny 186. számában.
  • hatályba lépett 2015. január 1-jén.
2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 11-én lépett hatályba. 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 11-én lépett hatályba. 2016. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2016. július 11-én lépett hatályba. 2016. július 11-én lépett hatályba. 2016. július 11-én lépett hatályba. 2016. július 11-én lépett hatályba. 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2016. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2016. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2016. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 11-én lépett hatályba. 2015. július 11-én lépett hatályba. 2015. július 11-én lépett hatályba. 2015. július 11-én lépett hatályba. 2015. július 11-én lépett hatályba. 2015. július 11-én lépett hatályba. 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 11-én lépett hatályba. 2016. július 11-én lépett hatályba. 2016. július 11-én lépett hatályba. 2016. július 11-én lépett hatályba. 2016. július 11-én lépett hatályba. 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 11-én lépett hatályba. 2015. július 11-én lépett hatályba. 2015. július 11-én lépett hatályba. 2015. július 11-én lépett hatályba. 2015. július 11-én lépett hatályba. 2015. július 11-én lépett hatályba. 2015. július 11-én lépett hatályba. 2015. július 11-én lépett hatályba. 2015. július 11-én lépett hatályba. 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 11-én lépett hatályba. 2015. július 11-én lépett hatályba. 2015. július 11-én lépett hatályba. 2015. július 11-én lépett hatályba. 2015. július 11-én lépett hatályba. 2015. július 11-én lépett hatályba. 2015. július 11-én lépett hatályba. 2015. július 11-én lépett hatályba. 2015. július 11-én lépett hatályba. 2015. július 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2016. július 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2016. július 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2016. július 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 2-án lépett hatályba.A szövegrész 2015. július 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. július 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2016. január 25-én lépett hatályba.A szövegrész 2016. január 25-én lépett hatályba. 2016. január 25-én lépett hatályba. 2016. január 25-én lépett hatályba. 2015. július 11-én lépett hatályba. 2015. július 11-én lépett hatályba. 2015. április 2-án lépett hatályba. 2015. április 2-án lépett hatályba.