Hatályos állapot
Közlönyállapot
1997.03.05. - 1997.03.09.
1997.03.10. - 1999.09.14.
1999.09.15. - 2008.02.22.
2008.02.23. - 2008.05.15.
2008.05.16. - 2010.01.01.
2010.01.02. - 2010.05.16.
2010.05.17. - 2012.10.31.
2012.11.01. - 2015.06.16.
2015.06.17. - 2021.03.15.
2021.03.16. - 2021.08.31.
2021.09.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet

egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

Az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 149/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 6. §-ának h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §   A rendelet hatálya az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységet folytató jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra és egyéni vállalkozókra terjed ki.
1. §   A rendelet hatálya az ipari, és idegenforgalmi tevékenységet folytató jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra és egyéni vállalkozókra terjed ki.
2. §   A rendelet mellékletében meghatározott tevékenységek csak az ott megjelölt képesítésekkel végezhetők.
3. §
(1) A korábban érvényben volt jogszabályok alapján elismert képesítések, mentesítések mindaddig érvényesek, amíg a munkavállaló munkaköre, illetve az egyéni vállalkozó tevékenységi köre nem változik.
(2) E rendelet nem érinti a korábban megszerzett szakképesítést tanúsító bizonyítványok érvényességét.
3/A. §   A Melléklet „ÉPÍTŐANYAG-IPAR” pontjában, valamint „ÉPÍTŐIPAR” pontjában szereplő tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésként a Mellékletnek az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló rendeletek módosításáról szóló 10/2021. (III. 1.) ITM rendelettel megállapított
„AZ ÉPÍTŐANYAG-IPAR PONTBAN, VALAMINT AZ ÉPÍTŐIPAR PONTBAN SZEREPLŐ TEVÉKENYSÉGEK GYAKORLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSEK MEGFELELTETÉSE A SZAKKÉPZÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 12/2020. (II. 7.) KORM. RENDELET SZERINTI SZAKMÁKKAL, VALAMINT A PROGRAM-KÖVETELMÉNY ALAPJÁN SZERVEZETT KÉPZÉSBEN MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉSEKKEL” pontjában szereplő szakmák és szakképesítések is elfogadhatóak.
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
(2) Egyidejűleg hatályát veszti a szakképesítésről szóló 5/1990. (IV. 5.) KeM rendelet és az ezt módosító 3/1994. (I. 14.) IKM rendelet, továbbá a képesítési követelményekről szóló 7/1991. (IV. 9.) IKM rendelet, valamint a külkereskedelmi tevékenység szakmai követelményeiről szóló 3/1993. (II. 25.) NGKM rendelet.

MELLÉKLET AZ 5/1997. (III. 5.) IKIM RENDELETHEZ

Atomerőművi

Tevékenység Szakképesítés megnevezése
   
   
  Tevékenység Szakképesítés megnevezése
Atomerőmű primerköri berendezéseinek üzemeltetése Primerköri gépész
Atomerőművi blokkok primerköri berendezéseinek üzemeltetése Reaktoroperátor
Atomerőmű szekunderköri berendezéseinek üzemeltetése Atomerőművi gőzturbinagépész
Atomerőművi blokk szekunderköri berendezéseinek üzemeltetése Atomerőművi turbinaoperátor
Atomerőmű reaktorának üzemanyagcseréje Atomerőművi átrakógép-operátor
Atomerőművi közös vezénylőből üzemelő berendezések és rendszerek irányítása Atomerőművi közösvezénylői-operátor
Atomerőművi hűtővízszükséglet biztosítása Atomerőművi vízműgépész
Atomerőművi dízelgenerátor gépcsoportok üzemeltetése Dízelgenerátor gépész
Atomerőművi nyomástartó berendezések és rendszerek üzemeltetése Atomerőművi nyomástartóedény-gépész
Atomerőművi hidrogénmű üzemeltetése Hidrogénmű-gépész
Atomerőművi nagynyomású nyomástartó berendezések és rendszerek üzemeltetése Nagynyomású kompresszorállomás gépész
Atomerőművi nitrogénmű üzemeltetése Nitrogénmű-gépész
Atomerőművi hűtőgépház üzemeltetése Hűtőgépház-gépész
Külső technológiai üzemek üzemeltetése Külső technológiai (KTO) gépüzemi gépész
Gázok előállítására szolgáló berendezések üzemeltetése Külső technológiai (KTO) gázüzemi gépész
Atomerőművi blokkok szabályozó-mérő-védelmi berendezéseinek üzemeltetése Műszakos irányítástechnikai műszerész
Atomerőművi dolgozók és környezet sugárvédelmének biztosítása Atomerőművi dozimetrikus
Atomerőművi technológia megvalósításához szükséges vegyészeti beavatkozás hatásainak vizsgálata Atomerőművi vegyészlaboráns
Atomerőművi rendszerek és berendezések sugárzási szintjének csökkentése Dekontamináló berendezés gépész
Reaktor karbantartási munkáinak végzése Reaktor karbantartó
Gőzturbinák karbantartási munkáinak végzése Gőzturbina karbantartó
Armatúrák karbantartási munkáinak végzése Armatúra karbantartó
Atomerőművi technológiák készülékeinek karbantartása Atomerőművi készülékkarbantartó
Atomerőművi technológiák készülékeinek karbantartása Atomerőművi készülék karbantartó
Biztonsági szelepek karbantartása Biztonsági szelep karbantartó
Forgógépek karbantartási munkáinak végzése Forgógép karbantartó
Gázellátó-rendszerek berendezéseinek karbantartási munkái Gáztechnikai karbantartó
Atomerőművi technológiai túlnyomás alatt üzemelő rendszerekben bekövetkező meghibásodások elhárítása Nyomás alatt üzemelő rendszer hibaelhárító

Bányászat

Tevékenység Szakképesítés megnevezése
   
   
  Tevékenység Szakképesítés megnevezése
Aknaszállító gépek kezelése Aknaszállítógép kezelő
Teljesítménytől és típustól függő bányászati berendezések kezelése Bányagép- és berendezéskezelő I.
Teljesítménytől és típustól függő bányászati berendezések kezelése Bányagép- és berendezéskezelő II.
Bányakábelek, tömlővezetékek szerelése, kötések elkészítése Bányakábel- és tömlővezeték-szerelő
Bányamentési munkák Bányamentő
Bányamentő, újraélesztő és oxigénes menekülő készülékek javítása, karbantartása Bányamentő műszerész
Szilárdásvány-bányászati bányaüzemi diszpécserközpontok kezelése, irányítása Bányaüzemi diszpécserközpont-kezelő
Az Általános Bányászati Biztonsági Szabályzatban előírt villamos felülvizsgálatok végzése Bányaüzemi villamos biztonsági felülvizsgáló
Gázfogadó, gázátadó állomások berendezéseinek kezelése Gázfogadó- és átadóállomás-kezelő
Külfejtések, ásványelőkészítő művek berendezéseinek kezelése Külszínigép-kezelő
Külfejtések, ásvány-előkészítő művek berendezéseinek kezelése Külszínigép-kezelő
Fluidumbányászati, talajmechanikai és kutatófúró berendezések erőgépeinek és erőátviteli egységeinek kezelése Mélyfúrómotor-kezelő
PB lefejtő és töltőberendezések kezelése, palackok töltése és lefejtése Propán-bután gázlefejtő és töltőberendezés-kezelő
PB lefejtő és töltőberendezések kezelése, palackok töltése és lefejtése Propánbután-gázlefejtő és töltőberendezés kezelő
Robbantóanyag-szállítmányok szállítása és őrzése Robbanóanyag szállítmánykísérő
Robbanóanyagok szállítási, rakodási, készletezési munkái Robbanóanyag raktárkezelő
Ipari robbantási tevékenység tervezése, kivitelezése, irányítása, ellenőrzése Robbantásvezető
Ipari robbantási tevékenység kivitelezése Robbantómester
Sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezések szerelése, üzemeltetése, felülvizsgálata, karbantartása, javítása Sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezés kezelő
Fluidumbányászati kutak, kútkörzetek, kútfejszerelvények, gyűjtő- és szállítóvezetékek üzemeltetése, ellenőrzése Tankállomás és kútkezelő
Bányatérségek jövesztési, biztosítási, omlasztási, felhagyási, speciális fenntartási munkái Vájár (mélyművelő)
Technikusi felkészültséget nem igénylő mélyfúrási, geofizikai jellegű műszaki feladatok ellátása Mélyfúró
Bányászatban alkalmazott villamos és gépi berendezések szerelése, ellenőrzése, javítása Bánya-elektrolakatos
Mélyművelésű bányászatban alkalmazott villamos berendezések és a bányabeli villamosenergia-hálózattal fémesen összekapcsolt külszíni villamos berendezések önálló szerelése, javítása, karbantartása, üzemeltetése Bányavillamossági szerelő vagy ÁBBSZ szerinti bányaüzemi önálló villanyszerelő
Mélyművelésű bányászatban alkalmazott villamos berendezések és a bányabeli villamosenergia-hálózattal fémesen összekapcsolt külszíni villamos berendezések önálló szerelése, javítása, karbantartása, üzemeltetése

Bányavillamossági szerelő vagy ABBSZ szerinti bányaüzemi önálló villanyszerelő
Bányaipari erő- és munkagépek szerelése, javítása, karbantartása Bányagépész vagy géplakatos
Külfejtésű bányák nagyteljesítményű jövesztő, szállító rakodó gépeinek üzemeltetése, ellenőrzése Külfejtéses bányaművelő
Külfejtésű bányák nagy teljesítményű jövesztő, szállító rakodó gépeinek üzemeltetése, ellenőrzése
Külfejtéses bányaművelő

Bel- és külkereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom

IDEGENFORGALOM

Tevékenység Szakképesítés megnevezése
   
   
  Tevékenység Szakképesítés megnevezése
Könyvértékesítés* Könyvesbolti eladó
Antikvárius tevékenység* Antikváriumi szakeladó
Húsbontás, tőkehús és hentesáru értékesítése* Hús- és hentesáru eladó
Gyógynövény értékesítése* Drogériakereskedő
Élelmiszer értékesítése* Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő
Vegyi áru értékesítése* Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő
Növényvédő szer értékesítése* Kertészeti-gazdabolti eladó
Fotó- és optikai cikk értékesítése* Látszerész és fotócikk-kereskedő
Ruházati cikk értékesítése* Ruházati kereskedő
Papír, írószer, sport- és játékszer, nem nemesfémből készült óra, ékszer, ajándék és lakberendezési cikk értékesítése* Kultúrcikk-kereskedő
Jármű és járműalkatrész, üveg-, kerámia és műanyagáru, elektronikai, híradástechnikai, vas- és műszaki cikk értékesítése* Vas-műszaki kereskedő
Jármű és járműalkatrész, üveg-, kerámia és műanyag áru, elektronikai, híradástechnikai, vas- és műszaki cikk értékesítése*
Vas-műszaki kereskedő
Dekoratőr tevékenység, kirakatrendezés Dekoratőr, kirakatrendező
Hulladékgyűjtés* Hulladékgyűjtő
Nemesfém ékszer- és díszműáru felvásárlása, valamint értékesítése* Becsüs (ékszer szakirány)
Műtárgy és régiség felvásárlása, valamint értékesítése* Becsüs (műtárgy szakirány)
Tüzelő- és építőanyag értékesítése* Tüzelő- és építőanyag-kereskedő
Használtcikk-kereskedés, képző- és iparművészeti cikkek, háziipari termékek, dohány- és bazáráru, virágok, díszállatok értékesítése* Kereskedő-boltvezető
Kőolajtermékek értékesítése* Töltőállomás-kezelő és eladó
PB-palack értékesítése PB-cseretelep-kezelő
Közraktári tevékenység Közgazdaságtudományi vagy állam- és jogtudományi egyetemi végzettség, vagy kereskedelmi, vendéglátóipari és idegenforgalmi főiskolai végzettség és kiegészítő szakvizsga
Kül- és belkereskedelmi ügyletek bonyolítása* Külkereskedelmi ügyintéző
Külkereskedelmi üzletkötés* Külkereskedelmi üzletkötő
Külkereskedelmi idegen nyelvű levelezés* Külkereskedelmi idegen nyelvű levelező
Vámkezelés Vámkezelő
Vámügyintézés Vámügyintéző
Nemzetközi szállítmányozás Szállítmányozási ügyintéző
Cukrászati termékek készítése Cukrász
Meleg- és hidegkonyhai ételek készítése (kivétel: palacsinta, lángos, hamburger, hot-dog, melegszendvics, hurka, kolbász, pecsenye sütése, illetve készítése) Szakács
Vendéglátó értékesítő tevékenység* Pincér
Gyorséttermi ételkészítés és eladás*, beleértve saláta, pizza, csirkedarabok sütése, illetve készítése Gyorséttermi- és ételeladó
Vendéglátó értékesítő tevékenység (kivéve: palacsinta, lángos, hamburger, hot-dog, melegszendvics, hurka, kolbász, pecsenye sütése, illetve készítése, valamint a gyorséttermi- és ételeladás)* Pincér
Meleg- és hidegkonyhai ételek készítése (kivétel: palacsinta, lángos, hamburger, hot-dog, melegszendvics, hurka, kolbász, pecsenye sütése, illetve készítése, valamint gyorséttermi- és ételeladás keretében való ételkészítés) Szakács
Konyhamészárosi tevékenység* Hús- és hentesáru eladó
Szállodai üzemben portai és szobafőnöki tevékenység* Szállodai portás
Idegenvezetés Idegenvezető és hostess
Utazásszervezés és -közvetítés* Idegenforgalmi ügyintéző
Rendezvényszervezés* Idegenforgalmi ügyintéző
Utazási irodai ügyintézés (valutaváltás, szálláshely- és programközvetítés, menetjegyek, valamint egyéni és társasutak értékesítése)* Idegenforgalmi ügyintéző
Utazási irodai ügyintézés (valutaváltás, szálláshely- és program közvetítés, menetjegyek, valamint egyéni és társasutak értékesítése)*
Idegenforgalmi ügyintéző
Ügyfélszolgálat, információ* Idegenforgalmi ügyintéző
Szabadidő-szervezés* Idegenforgalmi ügyintéző

Bőripar

Tevékenység Szakképesítés megnevezése
   
   
  Tevékenység Szakképesítés megnevezése
Bőr- és cipőipari termékek alkatrészeinek szabása* Bőripari szabász
Bőrdíszmű és cipőfelsőrész alkatrészek varrása* Bőripari varrómunkás (tűző)
Cipő alsó alkatrészek gépi megmunkálása* Cipőipari gépkezelő
Meghibásodott lábbelik javítása* Cipőjavító
Szíjak, idomító felszerelések készítése, javítása* Szíjgyártó
Szíjgyártó és nyerges termékek készítése* Szíjgyártó, nyerges
Tartósított szőrmés bőrök kikészítése, készítése Szőrmekikészítő
Lábbelik készítése gépi műveletekkel* Cipőgyártó
Felsőruházat és kiegészítőinek készítése szőrmés bőrből* Szűcs
Táskák, apróáruk, bőröndök készítése* Bőrdíszműves
Lábbelik készítése kézi műveletekkel* Cipész
Utcai, sport- és védőkesztyűk készítése, bőr felhasználásával* Kesztyűs
Tartósított bőrök cserzése, kikészítése Tímár
Cipőfelsőrész alkatrészek szabása, előkészítése és összeszerelése* Cipőfelsőrész-készítő
Bőrdíszműipari tárgyak tervezése, szabásmintáinak készítése* Bőrdíszműipari mintakészítő
Cipőipari termékek tervezése, minták elkészítése* Cipőipari mintakészítő
Kesztyűipar területén szükséges alapvető minták elkészítése* Kesztyűipari mintakészítő
Felsőruházat készítése bőrből* Bőrruhakészítő

Elektronika, műszeripar

Tevékenység Szakképesítés megnevezése
   
   
  Tevékenység Szakképesítés megnevezése
Elektronikus áramkörök készítése, szerelése, készülékek összeállítása, élesztése, bemérése* Elektronikai műszerész
Vagyonvédelmi rendszerek telepítése, üzemeltetése, felügyelete Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszer szerelő
Elektronikus háztartási berendezések telepítése, üzembe helyezése, karbantartása, javítása* Háztartás-elektronikai műszerész (háztartási gépszerelő)
Adatgyűjtő, -tároló, -feldolgozó, -továbbító rendszerek üzemeltetése, karbantartása, szervizelése* Informatikai műszerész
Kötőipari gépek, varró- és szabászgépek karbantartása, javítása Kötő- és varrógép-műszerész
Műholdvevő rendszerek, antennarendszerek telepítése, műszeres beállítása, karbantartása, javítása* Műholdas és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
Műszerek, műszerjellegű gépek mechanikus egységeinek szét- és összeszerelése, a berendezések karbantartása, javítása, finommechanikai alkatrészek megmunkálása* Mechanikai műszerész
Mechatronikai eszközök üzemeltetése, karbantartása, javítása* Mechatronikai műszerész
Gyógyászatban alkalmazott elektronikus berendezések gyártása, üzembe helyezése, karbantartása, javítása* Orvoselektronikai műszerész
Mechanikai orvosi műszerek gyártása, karbantartása, javítása Orvosi műszerész
Rádió adó- és vevőberendezések, hangtechnikai eszközök (erősítő, mikrofon, hangszóró stb.) karbantartása, javítása* Rádió- és hangtechnikai műszerész
Számítógépek, perifériáik összeszerelése, karbantartása, javítása; részegységek, modulok gyártása dokumentációk alapján* Számítástechnikai műszerész
Szórakoztató elektronikai berendezések szerelése, üzembe helyezése, karbantartása, javítása Szórakoztató elektronikai készülék szerelő
Televízió- és videokészülékek szerelése, hangolása, beállítása, karbantartása, javítása* Televízió- és videotechnikai műszerész
Irodai elektronikus-mechanikus berendezések összeszerelése, üzembe helyezése, karbantartása, javítása* Ügyviteltechnikai műszerész (irodatechnikai készülék szerelő)

Építőanyag-ipar

Tevékenység Szakképesítés megnevezése
   
   
  Tevékenység Szakképesítés megnevezése
Szárító- és égetőkemencék kezelése, a technológia ellenőrzése Kerámiaégető
Durva kerámiaipari égetőkemencék üzemeltetése Tégla- és cserépégető
Üvegtárgyak előállítása Kehely- és pohárkészítő (kézi)
Finom- és ipari kerámia gyártmányok készítése* Kerámiakészítő
Porcelántárgyak festése, díszítése* Porcelánfestő
Porcelán nyerstermék készítő Porcelánkészítő
Kerámiatermékek gyártásához szükséges gipszminták készítése Gipszmintakészítő
Öblös- és díszműüvegek csiszolása Üvegcsiszoló
Használati és dísztárgy készítése üvegolvadékból, fúvással Üvegfúvó
Síküveg díszítése, ólomüveg készítése és festése* Üvegfestő és ólomüvegező
Képkeretek készítése, javítása, üvegezése, használati és berendezési tárgyak üvegezése* Képkeretező és üvegező
Üvegféleségek durvacsiszolása Durvacsiszoló (üveg)
Köszörűszerszámok előállítása egyedi és sorozatgyártásban Köszörűszerszám-gyártó
Szilikátipari alapanyagot előkészítő technológiai folyamatok vezetése, szabályozása Szilikátipari anyagelőkészítő
Szilikátipari alapanyagot előkészítő technológiai folyamatok vezetése, szabályozása
Szilikátipari anyag-előkészítő
Szilikátalapú szigetelő termékek gyártási folyamatának irányítása Szilikátipari olvasztár
Üvegcsövek, üvegbotok, vákuumtechnikai üvegek, laboratóriumi műszerek alkatrészeinek gyártása, használati díszműáru és karácsonyfadíszek készítése Ipari üvegműves
Vasbeton- és műkőelemek készítése Vasbeton- és műkőkészítő

Építőipar

Tevékenység Szakképesítés megnevezése
   
   
  Tevékenység Szakképesítés megnevezése
Épületbádogos, ipari bádogos szerkezetek, háztartási bádogos szerkezetek készítése, javítása Bádogos és épületbádogos
Fa, műanyag és kent textil padlóburkolatok készítése Burkoló
Cserépkályhák, kandallók építése, javítása Cserépkályha- és kandallókészítő
Épületek külső és belső, lapanyagú munkáinak végzése Épületburkoló
Épületek, építmények víz-, hő- és hangszigetelésének létesítése, javítása Épületszigetelő
Épületek külső és belső tereinek díszítése Épületszobrász
Épületek, építmények kül- és beltéri felületeinek festése, mázolása, tapétázása Szobafestő-mázoló és tapétázó
Kőalapú építő- és díszítőelemek készítése* Kőfaragó
Épületek és építmények héjazatának készítése, javítása Tetőfedő
Falazási, vakolási helyszíni betonozási munkák, épületszerkezetek beépítése, készítése, javítása, bontása. Kisebb építmények, családi házak önálló építése, javítása, bontása Kőműves vagy magasépítési technikus
Műkő díszítőelemek, műkőtermékek előállítása, beépítése Műkőkészítő
Nyílászáró szerkezetek üvegezése Üvegező
Kazánok, kemencék és kémények építése, bontása, javítása Kazán- és kemencekőműves
Vasbetonszerkezetek acélszerelésének elkészítése Vasszerelő
Építőgépek kezelése és karbantartása Építőgép-kezelő és -karbantartó
Könnyűgépkezelői tevékenység végzése Könnyűgépkezelő
Nehézgépkezelői tevékenység végzése Nehézgépkezelő
Nehézgép-kezelői tevékenység végzése Nehézgépkezelő
Könnyűgép-kezelői tevékenység végzése Könnyűgépkezelő
Zárt technológiai rendszerben üzemelő anyagmozgató gépek üzemeltetése Anyagmozgató
Emelőgép-ügyintézői tevékenység végzése Emelőgép-ügyintéző
AZ ÉPÍTŐANYAG-IPAR PONTBAN, VALAMINT AZ ÉPÍTŐIPAR PONTBAN SZEREPLŐ TEVÉKENYSÉGEK GYAKORLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSEK MEGFELELTETÉSE A SZAKKÉPZÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 12/2020. (II. 7.) KORM. RENDELET SZERINTI SZAKMÁKKAL, VALAMINT A PROGRAM-KÖVETELMÉNY ALAPJÁN SZERVEZETT KÉPZÉSBEN MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉSEKKEL
 ABC
1.Az ÉPÍTŐANYAG-IPAR és az ÉPÍTŐIPAR
fejezetben meghatározott képesítési előírás
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szerinti szakmaProgram-követelmény alapján szervezett
képzésben megszerezhető szakképesítés
2.Durvacsiszoló (üveg)-Üvegcsiszoló
3.ÉpületszobrászÉpületszobrász és műkövesMűemléki díszítőszobrász
4.Ipari üvegműves-Üveggyártó
5.Kazán- és kemencekőműves-Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó
6.Kehely- és pohárkészítő (kézi)-Üveggyártó Üveges
7.Képkeretező és üvegező-Ipari üvegműves Üveggyártó Üveges
8.KerámiaégetőKerámia- és porcelánkészítő-
9.KerámiakészítőKerámia- és porcelánkészítő-
10.MűkőkészítőÉpületszobrász és műköves-
11.PorcelánfestőKerámia- és porcelánkészítő-
12.PorcelánkészítőKerámia- és porcelánkészítő-
13.Szobafestő-mázoló és tapétázóFestő, mázoló, tapétázóRekonstrukciós és műemléki festő, mázoló
14.Üvegező-Üveges
15.Üvegfestő és ólomüvegező-Üveges Ipari üvegműves


Faipar

Tevékenység Szakképesítés megnevezése
   
Fényezési, pácolási eljárások végzése, lakkszóró-, lakköntőgépek kezelése* Asztalosipari felületkezelő
Mobil és beépített bútorok, mozgó alkatrészek, falburkolatok, válaszfalak, nyílászáró szerkezetek szerelése, javítása, cseréje* Asztalosipari szerelő
Famegmunkáló gépeken faipari termékek előállítása* Faipari gépmunkás
Fajátékok készítése* Fajátékkészítő
Dísz- és használati tárgyak készítése népi hagyományok alapján* Faműves
Faaljzatok, alapépítmények készítése* Fapadlózó és burkoló
Faipari tömegcikkek készítése* Fatömegcikk- és -eszközgyártó
Bútorok, nyílászárók, burkolatok, belsőépítészeti munkák készítése* Asztalos
Tetőszerkezetek és mindenféle állványozási munkák készítése kötő-, zsaluzó-, vegyes és ácsmunkák, állványozó és dúcoló munkák végzése* Ács-állványozó
Fából készült szerszámok, szerszámnyelvek és különböző faeszközök készítése, javítása Bognár
Fából és műanyagból különféle hajótestek, felszerelések, berendezések készítése, karbantartása, javítása Csónaképítő
Fából, ipari, lakberendezési, iparművészeti, háztartási cikkek,
dísztárgyak és egyéb esztergályozással előllítható cikkek készítése*
Faesztergályos
Fa és egyéb anyagok kombinációjával sportszereket,
gyógytornaszereket, illetve szabadidősportszerek gyártása, javítása
Sportszergyártó
Fából készült hordók, edények, eszközök előállítása, javítása Kádár
Bútorok javítása, újrakárpitozása, járművek ülőbútorainak készítése, épületek belső terének kárpitozása* Kárpitos
Műbútornak minősülő berendezések készítése, helyreállítása Műbútorasztalos és restaurátor
Műbútornak minősülő berendezések készítése, helyreállítása Műbútorasztalos és restaurátor
Bútorok javítása, újrakárpitozása, járművek ülőbútorainak készítése, épületek belső terének kárpitozása*
Kárpitos
Fából készült hordók, edények, eszközök előállítása, javítása Kádár
Fa és egyéb anyagok kombinációjával sportszereket, gyógytornaszereket, illetve szabadidősportszerek gyártása, javítása
Sportszergyártó
Fából, ipari, lakberendezési, iparművészeti, háztartási cikkek, dísztárgyak és egyéb esztergályozással előállítható cikkek készítése*
Faesztergályos
Fából és műanyagból különféle hajótestek, felszerelések, berendezések készítése, karbantartása, javítása
Csónaképítő
Fából készült szerszámok, szerszámnyelvek és különböző faeszközök készítése, javítása
Bognár
Tetőszerkezetek és mindenféle állványozási munkák készítése kötő-, zsaluzó-, vegyes és ácsmunkák, állványozó és dúcoló munkák végzése*
Ács-állványozó
Bútorok, nyílászárók, burkolatok, belsőépítészeti munkák készítése* Asztalos
Faipari tömegcikkek készítése* Fatömegcikk- és -eszközgyártó
Faaljzatok, alapépítmények készítése* Fapadlózó és burkoló
Dísz- és használati tárgyak készítése népi hagyományok alapján* Faműves
Fajátékok készítése* Fajátékkészítő
Famegmunkáló gépeken faipari termékek előállítása* Faipari gépmunkás
Mobil és beépített bútorok, mozgó alkatrészek, falburkolatok, válaszfalak, nyílászáró szerkezetek szerelése, javítása, cseréje*
Asztalosipari szerelő
Fényezési, pácolási eljárások végzése, lakkszóró-, lakköntőgépek kezelése*
Asztalosipari felületkezelő
   
  Tevékenység Szakképesítés megnevezése

Fémmegmunkálás

Tevékenység Szakképesítés megnevezése
   
Anyagmegmunkálás esztergagépen* Esztergályos
Anyagmegmunkálás különböző forgácsoló berendezéseken Fémforgácsoló
Fémlemezek képlékeny alakítása fémnyomással Fémnyomó
Gépszerelő és karbantartó tevékenység ellátása, szerelés, javítás, karbantartás* Géplakatos
Anyagmegmunkálás gyalu- és vésőgépen* Gyalus-vésős
Anyagmegmunkálás köszörűgépen* Köszörűs
Anyagmegmunkálás marógépen* Marós
NC, CNC vezérlésű szerszámgépek kezelése* NC-, CNC-gépkezelő
Megmunkáló programok készítése NC-, CNC-vezérlésű szerszámgépekre, gyártástervezés, üzemeltetés* NC-, CNC-programozó technológus
Fémszerkezetek készítése, szerelése, javítása műszaki dokumentációk alapján* Szerkezetlakatos
Forgácsoló szerszámok élezése* Szerszámélező
Nagy értékű forgácsoló-, kézi- és sajtolószerszámok, idomszerek gyártása, felújítása* Szerszámkészítő
Nagy értékű forgácsoló-, kézi- és sajtolószerszámok, idomszerek gyártása, felújítása*
Szerszámkészítő
Forgácsoló szerszámok élezése* Szerszámélező
Fémszerkezetek készítése, szerelése, javítása műszaki dokumentációk alapján*
Szerkezetlakatos
Megmunkáló programok készítése NC-, CNC-vezérlésű szerszámgépekre, gyártástervezés, üzemeltetés*
NC-, CNC-programozó technológus
NC, CNC vezérlésű szerszámgépek kezelése* NC-, CNC-gépkezelő
Anyagmegmunkálás marógépen* Marós
Anyagmegmunkálás köszörűgépen* Köszörűs
Anyagmegmunkálás gyalu- és vésőgépen* Gyalus-vésős
Gépszerelő és karbantartó tevékenység ellátása, szerelés, javítás, karbantartás*
Géplakatos
Fémlemezek képlékeny alakítása fémnyomással Fémnyomó
Anyagmegmunkálás különböző forgácsoló berendezéseken Fémforgácsoló
Anyagmegmunkálás esztergagépen* Esztergályos
   
  Tevékenység Szakképesítés megnevezése

Gépszerelés, -kezelés

Tevékenység Szakképesítés megnevezése
   
Automata gépeken futó gyártási folyamat részfeladatainak és a gyártási folyamat középszintű irányítói munkakörének ellátása, gyártósor-beállítás, karbantartás irányítása* Automata gyártórendszerek üzemeltetője
Szállító csővezetékek és azokból alkotott hálózatok összeszerelése, karbantartása, javítása Csőhálózatszerelő
Felvonószerelés Felvonószerelő
Gázelosztó, csatlakozó és fogyasztói hálózat létesítés, karbantartás, javítás, háztartási gázfogyasztó felszerelés, beállítás, javítás Gázvezeték- és -készülék szerelő
Bármilyen közúti járműbe engedélyezett autógáz-üzemanyag-ellátó berendezés beszerelése, beszabályozása, hibás berendezés javítása Gázautószerelő
Gépek, berendezések összeszerelése, helyszíni üzembe helyezése, beállítása, karbantartása* Gépinstallátor
Ipari hűtőgépek kezelése* Hűtőgépkezelő
Berendezések hidraulikus és/vagy pneumatikus részegységeinek karbantartása, javítása* Hidraulika és pneumatika szerelő, javító
Hűtőgépek telepítése, üzemeltetése, felügyelete, karbantartása, javítása Ipari és kereskedelmi hűtőgép szerelő
Fonó- és szövőipari gépek karbantartása, javítása Könnyűipari gépszerelő
Kerékpárok szerelése, karbantartása, javítása* Kerékpárszerelő
Szellőzéstechnikai rendszer üzemeltetése, beállítása* Klímagépkezelő
Kompresszorok, légtartályok, szivattyúk üzemeltetése, kivéve a fluidumbányászati és szállítóvezetékek berendezéseit Kompresszor-, légtartály- és szivattyúkezelő
Motorkerékpárok szerelése, karbantartása, javítása Motorkerékpár-szerelő
Programozható logikájú vezérléssel működő berendezések, technológiák vezérlő programjainak elkészítése, bevitele, tesztelése PLC-programozó
Épületek szellőztető és klímaberendezéseinek felszerelése, üzembe helyezése, beszabályozása Szellőző- és klímaberendezés szerelő
Vízvezeték- és központifűtés-tervek alapján a kivitelezési munkálatok elvégzése Vízvezeték- és központifűtés-szerelő
Vegyi- és élelmiszeriparban használatos gépek, berendezések szerelése, karbantartása, javítása Vegyi- és élelmiszeripari gépszerelő
Vegyi- és élelmiszeriparban használatos gépek, berendezések szerelése, karbantartása, javítása
Vegyi- és élelmiszer-ipari gépszerelő
Vízvezeték- és központifűtés-tervek alapján a kivitelezési munkálatok elvégzése
Vízvezeték- és központifűtés-szerelő
Épületek szellőztető és klímaberendezéseinek felszerelése, üzembe helyezése, beszabályozása
Szellőző- és klímaberendezés szerelő
Programozható logikájú vezérléssel működő berendezések, technológiák vezérlő programjainak elkészítése, bevitele, tesztelése
PLC-programozó
Motorkerékpárok szerelése, karbantartása, javítása Motorkerékpár-szerelő
Kompresszorok, légtartályok, szivattyúk üzemeltetése, kivéve a fluidumbányászati és szállítóvezetékek berendezéseit
Kompresszor-, légtartály- és szivattyúkezelő
Szellőzéstechnikai rendszer üzemeltetése, beállítása* Klímagépkezelő
Kerékpárok szerelése, karbantartása, javítása* Kerékpárszerelő
Fonó- és szövőipari gépek karbantartása, javítása Könnyűipari gépszerelő
Hűtőgépek telepítése, üzemeltetése, felügyelete, karbantartása, javítása Ipari és kereskedelmi hűtőgép szerelő
Berendezések hidraulikus és/vagy pneumatikus részegységeinek karbantartása, javítása*
Hidraulika és pneumatika szerelő, javító
Ipari hűtőgépek kezelése* Hűtőgépkezelő
Gépek, berendezések összeszerelése, helyszíni üzembe helyezése, beállítása, karbantartása*
Gépinstallátor
Bármilyen közúti járműbe engedélyezett autógáz-üzemanyag-ellátó berendezés beszerelése, beszabályozása, hibás berendezés javítása
Gázautószerelő
Gázelosztó, csatlakozó és fogyasztói hálózat létesítés, karbantartás, javítás, háztartási gázfogyasztó felszerelés, beállítás, javítás
Gázvezeték- és -készülék szerelő
Felvonószerelés Felvonószerelő
Szállító csővezetékek és azokból alkotott hálózatok összeszerelése, karbantartása, javítása
Csőhálózat-szerelő
Automata gépeken futó gyártási folyamat részfeladatainak és a gyártási folyamat középszintű irányítói munkakörének ellátása, gyártósor-beállítás, karbantartás irányítása*

Automata gyártórendszerek üzemeltetője
   
  Tevékenység Szakképesítés megnevezése

Kohászat

NYOMDAIPAR

Tevékenység Szakképesítés megnevezése
   
Acélhengerlő berendezések üzemeltetése* Acélhengerész
Alumínium előállítása Alumíniumkohász
Dokumentált anyagvizsgálatok végzése kidolgozott vizsgálati előírások, illetve vonatkozó szabványok szerint Anyagvizsgáló (az eljárás és szint feltüntetésével)
Fémhegesztő munkák végzése meghatározott eljárással (gáz, ív, fogyóelektródás ív stb.)* Eljárás szerinti hegesztő (az eljárás megjelölésével)
Fémipari mechanikai, metallográfiai, kémiai laboratóriumi vizsgálatok előkészítése, vizsgáló berendezések kezelése Fémipari laboráns
Öntödei formázógép kezelése, homokformák készítése Gépi formázó
Hőkezelő kemencék üzemeltetése, hőkezelések végzése technológiai utasítások alapján* Hőkezelő
Fémhegesztési munkák végzése tetszőleges eljárással* Hegesztő
Hegesztő gyakorlati oktatói feladatok ellátása, hegesztő vizsgára felkészítés Hegesztő gyakorlati oktató
Különböző fémtermékek előállítása hideg- és meleghengerléssel, a berendezések kezelése, beállítása, karbantartása Hengerész
Kemény- és lágyforrasztási munkák végzése Keményforrasztó
Hengerművi és kovácsüzemi előmelegítő kemencék üzemeltetése Kohászati kemencekezelő
Statikus nyomással öntőgép üzemeltetése Kokilla- és nyomásos öntő
Alkatrészek, szerszámok készítése kovácsolással, hideg- és melegsajtolással Kovács
Öntvények üregeit, bonyolult kontúrfelületeit kialakító magok készítése kézi vagy gépi úton Magkészítő
Hidro-, illetve elektrometallurgiai eljárást alkalmazó berendezések, kemencék kezelése, karbantartása Metallurgiai kemencekezelő
Műanyaghegesztő munkák végzése meghatározott eljárással (tompa, tokos, elektrofúziós stb.) Műanyaghegesztő (az eljárás feltüntetésével)
Fémöntés, formázó anyagok, öntőszerszámok, gépi berendezések használata* Öntő
Öntvények előállításához szükséges minták készítése, javítása, karbantartása Öntőipari mintakészítő
Öntödei gépek üzemeltetése Öntödei gépkezelő
Nyersvas- és acélgyártás során adalékolás, az olvasztás menetének irányítása, csapolás, öntés, szerszámok, berendezések üzemeltetése, karbantartása Olvasztár
Különleges felületű, nagy pontosságú öntvények készítése* Precíziós öntő
Gépek rezgésdiagnosztikai ellenőrző méréseinek végzése, a mérések dokumentálása Rezgésmérő és -analizáló
Timföldgyártás Timföldgyártó

Nyomdaipari

Tevékenység Szakképesítés megnevezése
   
Szitanyomtatással és filmnyomással kapcsolatos teendők ellátása* Szitanyomó, filmnyomó
Kisofszetnyomógépek kezelése* Kisofszetgép-kezelő
Kivágógépek kezelése, karbantartása* Kivágógép-kezelő
Mélynyomógépek üzemeltetésében való közreműködés* Mélynyomó segédgépmester
Ofszet-, flexo-, magasnyomógépek segédgépmesteri teendőinek ellátása* Segédgépmester
Nyomdai gépek nyomóhordozóval való kiszolgálása* Nyomdai berakó
Fényszedő gépek kezelése, szövegbevitel a tipográfiai előírásoknak megfelelően* Nyomdai szövegrögzítő
Nyomdai fénymásoló* Nyomdai fénymásoló
Könyvkötészeti termékek előállítása kézi, gépi műveletekkel* Kézi könyvkötő
Nyomtatványoldalak kialakítása szedési, tördelési, tipográfiai szabályok figyelembevételével* Szövegfeldolgozó
Tekercsnyomógépek üzemeltetése* Tekercsnyomó gépmester
Nyomóforma készítése* Nyomóforma-készítő
Könyvkötészeti termékek, nyomtatványok gépi feldolgozása* Nagyüzemi könyvgyártó
Nyomdai eredetik feldolgozása* Képfeldolgozó
Ívnyomógépek üzemeltetése* Ívnyomó gépmester
Ívnyomógépek üzemeltetése* Ívnyomó gépmester
Nyomdai eredetik feldolgozása* Képfeldolgozó
Könyvkötészeti termékek, nyomtatványok gépi feldolgozása* Nagyüzemi könyvgyártó
Nyomóforma készítése Nyomóforma-készítő
Tekercsnyomógépek üzemeltetése* Tekercsnyomó gépmester
Nyomtatványoldalak kialakítása szedési, tördelési, tipográfiai szabályok figyelembevételével*
Szövegfeldolgozó
Könyvkötészeti termékek előállítása kézi, gépi műveletekkel* Kézi könyvkötő
Nyomdai fénymásoló* Nyomdai fénymásoló
Fényszedő gépek kezelése, szövegbevitel a tipográfiai előírásoknak megfelelően*
Nyomdai szövegrögzítő
Nyomdai gépek nyomóhordozóval való kiszolgálása* Nyomdai berakó
Ofszet-, flexo-, magasnyomógépek segédgépmesteri teendőinek ellátása* Segédgépmester
Mélynyomógépek üzemeltetésében való közreműködés* Mélynyomó segédgépmester
Kivágógépek kezelése, karbantartása* Kivágógép-kezelő
Kisofszetnyomógépek kezelése* Kisofszetgép-kezelő
Szitanyomtatással és filmnyomással kapcsolatos teendők ellátása* Szitanyomó, filmnyomó
   
  Tevékenység Szakképesítés megnevezése
Timföldgyártás Timföldgyártó
Gépek rezgésdiagnosztikai ellenőrző méréseinek végzése, a mérések dokumentálása
Rezgésmérő és -analizáló
Különleges felületű, nagy pontosságú öntvények készítése* Precíziós öntő
Nyersvas- és acélgyártás során adalékolás, az olvasztás menetének irányítása, csapolás, öntés, szerszámok, berendezések üzemeltetése, karbantartása

Olvasztár
Öntödei gépek üzemeltetése Öntödei gépkezelő
Öntvények előállításához szükséges minták készítése, javítása, karbantartása
Öntőipari mintakészítő
Fémöntés, formázó anyagok, öntőszerszámok, gépi berendezések használata*
Öntő
Műanyaghegesztő munkák végzése meghatározott eljárással (tompa, tokos, elektrofúziós stb.)
Műanyaghegesztő (az eljárás feltüntetésével)
Hidro-, illetve elektrometallurgiai eljárást alkalmazó berendezések, kemencék kezelése, karbantartása
Metallurgiai kemencekezelő
Öntvények üregeit, bonyolult kontúrfelületeit kialakító magok készítése kézi vagy gépi úton
Magkészítő
Alkatrészek, szerszámok készítése kovácsolással, hideg- és melegsajtolással
Kovács
Statikus nyomással öntőgép üzemeltetése Kokilla- és nyomásos öntő
Hengerművi és kovácsüzemi előmelegítő kemencék üzemeltetése Kohászati kemencekezelő
Kemény- és lágyforrasztási munkák végzése Keményforrasztó
Különböző fémtermékek előállítása hideg- és meleghengerléssel, a berendezések kezelése, beállítása, karbantartása
Hengerész
Hegesztő gyakorlati oktatói feladatok ellátása, hegesztő vizsgára felkészítés
Hegesztő gyakorlati oktató
Fémhegesztési munkák végzése tetszőleges eljárással* Hegesztő
Hőkezelő kemencék üzemeltetése, hőkezelések végzése technológiai utasítások alapján*
Hőkezelő
Öntödei formázógép kezelése, homokformák készítése Gépi formázó
Fémipari mechanikai, metallográfiai, kémiai laboratóriumi vizsgálatok előkészítése, vizsgáló berendezések kezelése
Fémipari laboráns
Fémhegesztő munkák végzése meghatározott eljárással (gáz, ív, fogyóelektródás ív stb.)* Eljárás szerinti hegesztő (az eljárás megjelölésével)
Dokumentált anyagvizsgálatok végzése kidolgozott vizsgálati előírások, illetve vonatkozó szabványok szerint Anyagvizsgáló (az eljárás és szint feltüntetésével)
Alumínium előállítása Alumíniumkohász
Acélhengerlő berendezések üzemeltetése* Acélhengerész
   
  Tevékenység Szakképesítés megnevezése

Ruhaipar

Tevékenység Szakképesítés megnevezése
   
Férfiruha-készítés* Férfiruha-készítő
Fehérnemű-készítés* Kötőipari konfekciós, fehérnemű-készítő
Nőiruha-készítés* Nőiruha-készítő
Gyermekruha-készítés* Gyermekruha-készítő
Kalap- és sapkakészítés* Kalapos és sapkakészítő
Szériázás* Szériázó
Ruhadarabok kiszabása* Konfekcióipari szabász
Lakástextil konfekcionálás* Lakástextil varró és javító
Textiljáték-készítés* Textiljáték-készítő
Jelmez- és alkalmiruha-készítés* Jelmez- és alkalmiruha-készítő
Jelmez- és alkalmiruha-készítés* Jelmez- és alkalmiruha-készítő
Textiljáték-készítés* Textiljáték-készítő
Lakástextil konfekcionálás* Lakástextil varró és javító
Ruhadarabok kiszabása* Konfekcióipari szabász
Szériázás* Szériázó
Kalap- és sapkakészítés* Kalapos és sapkakészítő
Gyermekruha-készítés* Gyermekruha-készítő
Nőiruha-készítés* Nőiruha-készítő
Fehérnemű-készítés* Kötőipari konfekciós, fehérnemű-készítő
Férfiruha-készítés* Férfiruha-készítő
   
  Tevékenység Szakképesítés megnevezése

Szolgáltatóipar

Tevékenység Szakképesítés megnevezése
   
Aktuális divatirányzatnak, alkalomnak megfelelő frizura és hajszín készítése Fodrász
Az egészséges test és bőr kozmetikai célú kezelése, ápolása, masszírozása, szépséghibáinak megszüntetése. Elektromos kezelések, szőrtelenítés, tartós make-up (tetoválás), szolárium kezelés Kozmetikus
Speciális szolgáltató tevékenység végzése Kéz- lábápoló, műkörömépítő
Fénykép- és videofelvételek készítése és kidolgozása* Fényképész
Időmérő eszközök javítása, új órák értékesítése Órás
Drágakövek, szintetikus kövek és műtermékek csiszolása Drágakőcsiszoló
Üveg, valamint műanyag alapanyagokból szemüveglencsék készítése* Optikai üvegcsiszoló
Hagyományos „cserép” tárgyak készítése, értékesítése* Fazekas
Nemesfémből készült ékszerek, használati tárgyak készítése, javítása* Ötvös
Kefe-, ecset- és seprűkészítés, értékesítés Kefe- és seprűkészítő
Szénsavas ivóvíz (szikvíz)), üdítő italok előállítása, forgalmazása Szikvízgyártó
Kerekek centrírozása, gumiköpenyek felszerelése* Gumijavító és centrírozó
Nyílászáró szerkezetekhez fa-, műanyagredőny készítése, szerelése Redőny-, reluxakészítő, - javító
Vesszőből, szálasanyagból dísz- és használati tárgyak készítése, hagyományos magyar népművészeti mintakincs és technika alapján Fonottbútor-készítő
Bútorelemek, burkolatok kézi nádazása, nádszövetezése, díszítő fonások készítése* Bútornádazó
Hangszer-, ékszer-, műszertokok és díszdobozok készítése* Doboz- és tokkészítő
Kések, ollók és egyéb szerszámok élező köszörülése, nagyoló, tisztító, daraboló köszörülés palástköszörülési, furatköszörülési, síkköszörülési móddal* Késes és köszörűs
Szemüveg készítése és javítása, egyéb optikai eszközök és fotócikkek forgalmazása Látszerész és fotócikk-kereskedő
A látóképességgel összefüggő szemvizsgálatok végzése, szemüvegek és optikai eszközök orvosi rendelvény nélküli készítése Optometrista látszerész
Vegytisztítás, textiltisztítás* Kelmefestő és -tisztító
Vegytisztítás, textiltisztítás* Kelmefestő és -tisztító
A látóképességgel összefüggő szemvizsgálatok végzése, szemüvegek és optikai eszközök orvosi rendelvény nélküli készítése
Optometrista látszerész
Szemüveg készítése és javítása, egyéb optikai eszközök és fotócikkek forgalmazása
Látszerész és fotócikk-kereskedő
Kések, ollók és egyéb szerszámok élező köszörülése, nagyoló, tisztító, daraboló köszörülés palástköszörülési, furatköszörülési, síkköszörülési móddal*

Késes és köszörűs
Hangszer-, ékszer-, műszertokok és díszdobozok készítése* Doboz- és tokkészítő
Bútorelemek, burkolatok kézi nádazása, nádszövetezése, díszítő fonások készítése*
Bútornádazó
Vesszőből, szálasanyagból dísz- és használati tárgyak készítése, hagyományos magyar népművészeti mintakincs és technika alapján
Fonottbútor-készítő
Nyílászáró szerkezetekhez fa-, műanyagredőny készítése, szerelése Redőny-, reluxakészítő, -javító
Kerekek centírozása, gumiköpenyek felszerelése* Gumijavító és centírozó
Szénsavas ivóvíz (szikvíz), üditő italok előállítása, forgalmazása Szikvízgyártó
Kefe-, ecset- és seprűkészítés, értékesítés Kefe- és seprűkészítő
Nemesfémből készült ékszerek, használati tárgyak készítése, javítása* Ötvös
Hagyományos „cserép” tárgyak készítése, értékesítése Fazekas
Üveg, valamint műanyag alapanyagokból szemüveglencsék készítése* Optikai üvegcsiszoló
Drágakövek, szintetikus kövek és műtermékek csiszolása Drágakőcsiszoló
Időmérő eszközök javítása, új órák értékesítése Órás
Fénykép- és videofelvételek készítése és kidolgozása* Fényképész
Speciális szolgáltató tevékenység végzése Kéz- lábápoló, műkörömépítő
Az egészséges test és bőr kozmetikai célú kezelése, ápolása, masszírozása, szépséghibáinak megszüntetése. Elektromos kezelések, szőrtelenítés, tartós make-up (tetoválás), szolárium kezelés

Kozmetikus
Aktuális divatirányzatnak, alkalomnak megfelelő frizura és hajszín készítése
Fodrász
   
  Tevékenység Szakképesítés megnevezése

Textilipar

Tevékenység Szakképesítés megnevezése
   
Fonás* Fonó
Különböző hímzésfajták készítése kézzel és géppel Kézi és gépi himző
Kötés* Kötő
Kötöttáru-készítés* Kötöttáru-készítő
Nemszőttkelme-készítés Nemszőttkelme-gyártó
Gyapjúból, rongyból szőnyegek, tarisznyák, futók, gyapjútakarók, viseleti kiegészítők készítése, javítása* Szőnyegszövő
Szőnyegek, kárpitok kézi csomózása, szövése, javítása* Szőnyegcsomózó
Pamut, len és kender szőttesek szövése hagyományos takács szövőszéken* Takács
Szövés* Szövő
Zsinórkészítés Zsinórfonatoló
Műstoppolás Kelmejavító (műstoppoló)
Gombkötés, paszománykészítés Paszományos és gombkötő
Gombkötés, paszománykészítés Paszományos és gombkötő
Műstoppolás Kelmejavító (műstoppoló)
Zsinórkészítés Zsinórfonatoló
Szövés* Szövő
Pamut, len és kender szőttesek szövése hagyományos takács szövőszéken*
Takács
Szőnyegek, kárpitok kézi csomózása, szövése, javítása* Szőnyegcsomózó
Gyapjúból, rongyból szőnyegek, tarisznyák, futók, gyapjútakarók, viseleti kiegészítők készítése, javítása*
Szőnyegszövő
Nemszőttkelme-készítés Nemszőttkelme-gyártó
Kötöttáru-készítés* Kötöttáru-készítő
Kötés* Kötő
Különböző hímzésfajták készítése kézzel és géppel Kézi és gépi hímző
Fonás* Fonó
   
  Tevékenység Szakképesítés megnevezése

Vegyipar

Tevékenység Szakképesítés megnevezése
   
Galvanizálás* Galvanizáló
Gumigyártás, gumifeldolgozás Gumigyártó és -feldolgozó
Műanyagfeldolgozás Műanyagfeldolgozó
Műanyaghegesztés* Műanyaghegesztő
Kőolajfeldolgozás* Kőolajfeldolgozó
Fotóanyaggyártás* Fotóanyaggyártó
Lakk- és festékgyártás* Lakk- és festékgyártó
Szénsavtermelés és feldolgozás Szénsavtermelő és -feldolgozó
Biolaboráns tevékenység Biolaboráns
Gyógyszerhatóanyag-gyártás* Gyógyszerhatóanyag-gyártó
Gyógyszer- és tápszerkészítés* Gyógyszer- és tápszerkészítő
Vegyianyaggyártó* Vegyianyaggyártó
Műtrágyagyártás* Műtrágyagyártó
Növényvédőszer-gyártás* Növényvédőszer-gyártó
Robbanóanyag-gyártás* Robbanóanyag-gyártó
Drogok és toxikus anyagok előállítása, vizsgálata Drog- és toxikológiai technikus
Vegyipari termékek minőségbiztosítása Vegyipari minőségbiztosítási technikus
Vegyi anyagok minőségi és mennyiségi meghatározása* Vegyészanalitikus
Laboratóriumi műveletek végzése* Vegyészlaboráns
Textilfestés és -kikészítés Textilfestő és -kikészítő
Kékfestés* Kékfestő
Kozmetikumok előállítása* Kozmetikai termékgyártó
Szabvány szerint I-II. csoportba sorolt polgári pirotechnikai termékek működtetése Pirotechnikus (I)
Polgári pirotechnikai termékek működtetése Pirotechnikus (II)
Polgári pirotechnikai termékek működtetése és gyártása Pirotechnikus (III)
Robbanóanyagok szállítása Robbanóanyag-szállítmány kísérő
Biológiai termékek előállítása* Ipari biológiai termékgyártó
Gyógynövényipari termékek előállítása Gyógynövényipari technikus
Gyógynövényipari termékek előállítása Gyógynövényipari technikus
Biológiai termékek előállítása* Ipari biológiai termékgyártó
Robbanónyagok szállítása Robbanóanyag-szállítmány kísérő
Polgári pirotechnikai termékek működtetése és gyártása Pirotechnikus (III.)
Polgári pirotechnikai termékek működtetése Pirotechnikus (II.)
Szabvány szerint I-II. csoportba sorolt polgári pirotechnikai termékek működtetése
Pirotechnikus (I.)
Kozmetikumok előállítása* Kozmetikai termékgyártó
Kékfestés* Kékfestő
Textilfestés és -kikészítés Textilfestő és -kikészítő
Laboratóriumi műveletek végzése* Vegyészlaboráns
Vegyi anyagok minőségi és mennyiségi meghatározása* Vegyészanalitikus
Vegyipari termékek minőségbiztosítása Vegyipari minőségbiztosítási technikus
Drogok és toxikus anyagok előállítása, vizsgálata Drog- és toxikológiai technikus
Robbanóanyag-gyártás* Robbanóanyag-gyártó
Növényvédőszer-gyártás* Növényvédőszer-gyártó
Műtrágyagyártás Műtrágyagyártó
Vegyianyaggyártó* Vegyianyaggyártó
Gyógyszer- és tápszerkészítés* Gyógyszer- és tápszerkészítő
Gyógyszerhatóanyag-gyártás* Gyógyszerhatóanyag-gyártó
Biolaboráns tevékenység Biolaboráns
Szénsavtermelés és feldolgozás Szénsavtermelő és -feldolgozó
Lakk- és festékgyártás* Lakk- és festékgyártó
Fotóanyaggyártás* Fotóanyaggyártó
Kőolaj-feldolgozás* Kőolaj-feldolgozó
Műanyaghegesztés* Műanyaghegesztő
Műanyagfeldolgozás Műanyag-feldolgozó
Gumigyártás, gumifeldolgozás Gumigyártó és -feldolgozó
Galvanizálás* Galvanizáló
   
  Tevékenység Szakképesítés megnevezése

Villamosenergia ipar

Tevékenység Szakképesítés megnevezése
   
Villamos gépek és készülékek gyártása, karbantartása, üzemeltetése, telepítése Villamosgép- és -készülék szerelő
Épületek erősáramú és gyengeáramú áramköreinek kivitelezése, javítása, karbantartása Villanyszerelő, vagy villamosgép és berendezés technikus, vagy elektrotechnikai technikus
Kis- és nagyfeszültségű villamos hálózatok* tartószerkezeteinek szerelése, kábelfektetés, kábelek szerelésre való előkészítése Áramszolgáltatói hálózatszerelő
Fogyasztásmérők javítása, szabályozása, hitelesítése Villamosművi fogyasztásmérő-javító, -szabályozó
Hőerőművek vízelőkészítőjének üzemeltetése Villamosművi vízelőkészítő gépész
Villamos művi segédberendezések üzemeltetése Villamosművi algépkezelő
Lakó és kommunális épületek, ipari létesítmények érintésvédelmi vizsgálata Érintésvédelem szabványossági felülvizsgáló
Villamos elosztóhálózat és berendezéseinek kezelése Önálló hálózatkezelő
Erősáramú berendezések felülvizsgálása, minősítő nyilatkozat megtétele Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója
Nagy-, közép- és kisfeszültségű villamos berendezéseken feszültség alatti munkavégzés FAM-szerelő
Közép- és kisfeszültségű kábelhálózatok szerelése, javítása Kábelszerelő
Üzemi mérő-vezérlő és szabályozó berendezéseken feszültség alatti munkavégzés Szakszolgálati szerelő
Lakó, kommunális és ipari létesítmények villámvédelmi berendezésének felülvizsgálata Villámvédelem felülvizsgálója
Villamos gépek és kisfeszültségű berendezések kezelése villamosműben Villamosgép és berendezés kezelő
Nagy-, közép- és kisfeszültségű távvezetékek szerelése Villamos hálózat szerelő
Villamosművek villamos berendezésének kezelése Villamosmű kezelő
Villamosművi berendezések, állomások szerelése Villamosművi-készülék szerelő
Villamosművi berendezések, állomások szerelése Villamosművi-készülék szerelő
Villamosművek villamos berendezésének kezelése Villamosmű kezelő
Nagy-, közép- és kisfeszültségű távvezetékek szerelése Villamos hálózat szerelő
Villamos gépek és kisfeszültségű berendezések kezelése villamosműben Villamosgép és berendezés kezelő
Lakó, kommunális és ipari létesítmények villámvédelmi berendezésének felülvizsgálata
Villámvédelem felülvizsgálója
Üzemi mérő-vezérlő és szabályozó berendezéseken feszültség alatti munkavégzés
Szakszolgálati szerelő
Közép- és kisfeszültségű kábelhálózatok szerelése, javítása Kábelszerelő
Nagy-, közép- és kisfeszültségű villamos berendezéseken feszültség alatti munkavégzés
FAM-szerelő
Erősáramú berendezések felülvizsgálása, minősítő nyilatkozat megtétele Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója
Villamos elosztóhálózat és berendezéseinek kezelése Önálló hálózatkezelő
Lakó- és kommunális épületek, ipari létesítmények érintésvédelmi vizsgálata
Érintésvédelem szabványossági felülvizsgáló
Villamos művi segédberendezések üzemeltetése Villamosművi algépkezelő
Hőerőművek vízelőkészítőjének üzemeltetése Villamosművi vízelőkészítő gépész
Fogyasztásmérők javítása, szabályozása, hitelesítése Villamosművi fogyasztásmérő-javító, -szabályozó
Kis- és nagyfeszültségű villamos hálózatok* tartószerkezeteinek szerelése, kábelfektetés, kábelek szerelésre való előkészítése
Áramszolgáltatói hálózatszerelő
Épületek erősáramú és gyengeáramú áramköreinek kivitelezése, javítása, karbantartása Villanyszerelő, vagy villamosgép és berendezés technikus, vagy elektrotechnikai technikus
Villamos gépek és készülékek gyártása, karbantartása, üzemeltetése, telepítése
Villamosgép- és -készülék szerelő
   
  Tevékenység Szakképesítés megnevezése

Energetikai berendezés kezelő, szerelő, üzemeltető

Tevékenység Szakképesítés megnevezése
   
Gáz- és olajtüzelő berendezések, illetve azok szerelvényeinek üzembe helyezése, beszabályozása Gáz- és olajtüzelő-berendezés szerelő, üzembehelyező
Gáz- és olajüzemi berendezések műszaki és biztonsági felügyeletének ellátása, a kezelők szakmai felügyelete Gáz- és olajüzemi berendezés felügyelő
Gáz- és olajtüzelő berendezések égőinek, tüzeléstechnikai és biztonsági szerelvényeinek felülvizsgálata, mérések végzése, s ezek alapján a berendezés minősítése Gáz- és olajtüzelő-berendezés minősítő felülvizsgáló
290 kW és az ezt meghaladó teljesítményű gáz- és olajtüzelő berendezések kezelése* Ipari gáz- és olajtüzelő-berendezés kezelő
Ipari gáz- és olajtüzelő berendezések, illetve azok szerelvényeinek karbantartása, javítása Ipari gáz- és olajtüzelő-berendezés szerelő, javító, karbantartó
Max. 1400 kW teljesítményű, illetve 2 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) kezelése* Kisteljesítményű kazánfűtő
Max. 7200 kW teljesítményű, illetve 12 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) kezelése* Kazánfűtő
Max. 21 MW teljesítményű, illetve 30 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) és segédberendezéseinek kezelése* Kazánkezelő
21 MW-nál, illetve 30 t/h tömegáramúnál nagyobb kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) és segédberendezéseinek kezelése Kazángépész
Kisveszélyességű nyomástartó edények kezelése (töltettől, nyomástól függetlenül)* Nyomástartóberendezés-kezelő
Nyomástartó edények, edénycsoportok üzemben tartása, kezelése (mérettől, töltettől, nyomástól függetlenül) Nyomástartóedény-gépész
Hőerőművek vízelőkészítőjének üzemeltetése Villamosművi vízelőkészítő-gépész
Villamosművi segédberendezések üzemeltetése Villamosművi algépkezelő
Hőerőmű olajállomás technológiai berendezésének üzemeltetése Villamosmművi olajállomás-kezelő
Vízierőművek gépészeti főberendezéseinek üzemeltetése Villamosművi vízturbina-kezelő
Pótvíz előállítása és biztosítása erőmű hőberendezéseinek számára Villamosművi vízelőkészítőberendezés-kezelő
Szén kiürítése, a tározótérre történő kiszállításának biztosítása Villamosművi vagonbuktató-kezelő
Fluidizációs rendszerű pernyeeltávolító berendezés üzemeltetése Villamosművi pernye- és zagyrendszerkezelő
Turbina segédberendezéseinek üzemeltetése Villamosművi algépész
Villamosművi kazán, turbinaegység és segédberendezéseinek üzemeltetése Villamosművi blokkgépész
Villamosművi gázturbinák gépészeti üzemeltetése Villamosművi gázturbina-gépész
Villamosművi gőzturbinák gépészeti üzemeltetése Villamosművi gőzturbina-gépész
Blokkhoz tartozó gőzkazán és segédberendezéseinek üzemeltetése Villamosművi kalorikus-gépész
Hőerőművek olajállomásának kezelése Villamosművi olajállomás-gépész
Villamosművi szállító berendezések üzemeltetése Villamosművi szállítóüzem-gépész
Villamosmű szekunder berendezéseinek szerelése Villamosművi szekunderszerelő
Vízierőművek gépészeti főberendezéseinek üzemeltetése Villamosművi vízturbina-gépész
Erőmű tápvízköreinek kémiai ellenőrzése Villamosművi vegyészlaboráns
Erőművek kazán- és turbinaüzemének irányítása Villamosművi vezetőgépész
Erőművek kazán- és turbinaüzemének irányítása Villamosművi vezetőgépész
Erőmű tápvízköreinek kémiai ellenőrzése Villamosművi vegyészlaboráns
Vízierőművek gépészeti főberendezéseinek üzemeltetése Villamosművi vízturbina-gépész
Villamosmű szekunder berendezéseinek szerelése Villamosművi szekunderszerelő
Villamosművi szállító berendezések üzemeltetése Villamosművi szállítóüzem-gépész
Hőerőművek olajállomásának kezelése Villamosművi olajállomás-gépész
Blokkhoz tartozó gőzkazán és segédberendezéseinek üzemeltetése Villamosművi kalorikus-gépész
Villamosművi gőzturbinák gépészeti üzemeltetése Villamosművi gőzturbina-gépész
Villamosművi gázturbinák gépészeti üzemeltetése Villamosművi gázturbina-gépész
Villamosművi kazán, turbinaegység és segédberendezéseinek üzemeltetése
Villamosművi blokkgépész
Turbina segédberendezéseinek üzemeltetése Villamosművi algépész
Fluidizációs rendszerű pernyeeltávolító berendezés üzemeltetése Villamosművi pernye- és zagyrendszerkezelő
Szén kiürítése, a tározótérre történő kiszállításának biztosítása Villamosművi vagonbuktató-kezelő
Pótvíz előállítása és biztosítása erőmű hőberendezéseinek számára Villamosművi vízelőkészítőberendezés-kezelő
Vízierőművek gépészeti főberendezéseinek üzemeltetése Villamosművi vízturbina-kezelő
Hőerőművi olajállomás technológiai berendezésének üzemeltetése Villamosművi olajállomás-kezelő
Villamosművi segédberendezések üzemeltetése Villamosművi algépkezelő
Hőerőművek vízelőkészítőjének üzemeltetése Villamosművi vízelőkészítő-gépész
Nyomástartó edények, edénycsoportok üzemben tartása, kezelése (mérettől, töltettől, nyomástól függetlenül)
Nyomástartóedény-gépész
Kisveszélyességű nyomástartó edények kezelése (töltettől, nyomástól függetlenül)*
Nyomástartóberendezés-kezelő
21 MW-nál, illetve 30 t/h tömegáramúnál nagyobb kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) és segédberendezéseinek kezelése

Kazángépész
Max. 21 MW teljesítményű, illetve 30 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) és segédberendezéseinek kezelése*

Kazánkezelő
Max. 7200 kW teljesítményű, illetve 12 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) kezelése*
Kazánfűtő
Max. 1 400 kW teljesítményű, illetve 2 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) kezelése*
Kis teljesítményű kazánfűtő
Ipari gáz- és olajtüzelő-berendezések, illetve azok szerelvényeinek karbantartása, javítása Ipari gáz- és olajtüzelő-berendezés szerelő, javító, karbantartó
290 kW és az ezt meghaladó teljesítményű gáz- és olajtüzelő-berendezések kezelése*
Ipari gáz- és olajtüzelő-berendezés kezelő
Gáz- és olajtüzelő-berendezések égőinek, tüzeléstechnikai és biztonsági szerelvényeinek felülvizsgálata, mérések végzése, s ezek alapján a berendezés minősítése
Gáz- és olajtüzelő-berendezés minősítő felülvizsgáló
Gáz- és olajüzemi berendezések műszaki és biztonsági felügyeletének ellátása, a kezelők szakmai felügyelete
Gáz- és olajüzemi berendezés felügyelő
Gáz- és olajtüzelő-berendezések, illetve azok szerelvényeinek üzembe helyezése, beszabályozása Gáz- és olajtüzelő-berendezés szerelő, üzembe helyező
   
  Tevékenység Szakképesítés megnevezése

Nem fizikai foglalkozás

Tevékenység Szakképesítés megnevezése
   
Veszélyes termékek szállításával kapcsolatos ADR előírásokból eredő feladatok végrehajtása, kötelezettségek ellenőrzése ADR ügyintéző
Energetikusi feladatok ellátása Energetikus
Gázüzemi csőhálózat, fogyasztói vezeték építés, szerelés irányítása; gázcseretelep, gázszolgáltatói kirendeltség, gázüzemi karbantartó üzem vezetése Felelős gázüzemi vezető (a szakterület megjelölésével)
Szabadkézi vázlatok alapján tervezési, gyártási dokumentációk kivitelezése, alkatrészrajzok szerkesztése Műszaki rajzoló
Vállalatok minőségbiztosítási rendszerének kialakítása, a tanúsítással kapcsolatos feladatok elvégzése és a rendszer működésének ellenőrzése Minőségbiztosítási felülvizsgáló és tanúsító
Rögzített minőségi kritériumok ellenőrzése, eltérések dokumentálása, javító intézkedés kezdeményezése* Minőségellenőr
Szabványállomány karbantartás, vállalati szabványtár kialakítás, szabványfelelősi hálózat kiépítés* Szabványügyintéző
Szabványok kidolgozása Szabványalkotó
Termékelőállító, karbantartó, szerelő munkaszervezetek munkájának irányítása, szervezése Termelésirányító
Termeléstervezési és -irányítási, gyártáselőkészítési feladatok végrehajtása Termelésszervező
 
Közraktár vezetője Közgazdasági, állam- és jogtudományi, agrártudományi egyetemi vagy főiskolai végzettség
Termeléstervezési és -irányítási, gyártás-előkészítési feladatok végrehajtása
Termelésszervező
Termék-előállító, karbantartó, szerelő munkaszervezetek munkájának irányítása, szervezése
Termelésirányító
Szabványok kidolgozása Szabványalkotó
Szabványállomány karbantartás, vállalati szabványtár kialakítás, szabványfelelősi hálózat kiépítés*
Szabványügyintéző
Rögzített minőségi kritériumok ellenőrzése, eltérések dokumentálása, javító intézkedés kezdeményezése*
Minőségellenőr
Vállalatok minőségbiztosítási rendszerének kialakítása, a tanúsítással kapcsolatos feladatok elvégzése és a rendszer működésének ellenőrzése
Minőségbiztosítási felülvizsgáló és tanúsító
Szabadkézi vázlatok alapján tervezési, gyártási dokumentációk kivitelezése, alkatrészrajzok szerkesztése
Műszaki rajzoló
Gázüzemi csőhálózat, fogyasztói vezeték építés, szerelés irányítása; gázcseretelep, gázszolgáltatói kirendeltség, gázüzemi karbantartó üzem vezetése
Felelős gázüzemi vezető (a szakterület megjelölésével)
Energetikusi feladatok ellátása Energetikus
Veszélyes termékek szállításával kapcsolatos ADR előírásokból eredő feladatok végrehajtása, kötelezettségek ellenőrzése
ADR ügyintéző
   
  Tevékenység Szakképesítés megnevezése

Megjegyzés:

1. Az Országos Képzési Jegyzék szerint.
2. A *-gal ellátott tevékenységeknél szakképesítésként elfogadható a szakiránynak megfelelő egyéb szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú szakmai végzettség is.
  • A jogszabály 1997. március 5-én jelent meg a Magyar Közlöny 20. számában.
  • hatályba lépett 1997. március 10-én.
  • A jogszabály hatályát vesztette 2021. szeptember 1-jén.
A szakasz 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. május 17-én lépett hatályba.A szakasz 2021. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2008. május 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lépett hatályba.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. február 23-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. február 23-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lépett hatályba.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lépett hatályba.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lépett hatályba.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lépett hatályba.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lépett hatályba.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lépett hatályba.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lépett hatályba.A szövegrész 2021. március 16-án lépett hatályba.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lépett hatályba.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. szeptember 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.