Hatályos állapot
Közlönyállapot
1997.03.05. - 1997.06.30.
1997.07.01. - 1998.06.30.
1998.07.01. - 1999.12.31.
2000.01.01. - 2008.05.15.
2008.05.16. - 2012.12.31.
2013.01.01. - 2015.03.31.
2015.04.01. - 2015.09.18.
2015.09.19. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet

a természetgyógyászati tevékenységről

A természetgyógyászati tevékenységről a Kormány a következő rendeletet alkotja:

1. §   E rendelet hatálya a természetgyógyászati tevékenységre terjed ki. A természetgyógyászati tevékenység (a továbbiakban: tevékenység) olyan egészségügyi tevékenység, amely a tudományosan megalapozott gyógyítást egészíti ki.
1. §   E rendelet hatálya a természetgyógyászati és a nem-konvencionális (a továbbiakban együtt: nem-konvencionális) gyógyító eljárások alkalmazására terjed ki. A nem-konvencionális gyógyító eljárások alkalmazása olyan egészségügyi tevékenység (a továbbiakban: tevékenység), amely a konvencionális gyógyítási módszereket kiegészíti, meghatározott esetekben helyettesíti.
2. §
(1) Az egészségügyi informatikus és egészségbiztosítási szakember kivételével a felsőfokú egészségügyi képzésben részesült személy, valamint a klinikai szakpszichológus és klinikai gyermek-szakpszichológus a tevékenységet természetgyógyászati szakirányú továbbképző tanfolyam (a továbbiakban: tanfolyam) elvégzését és eredményes vizsga letételét követően végezheti.
(1) Az egészségügyi informatikus és egészségbiztosítási szakember kivételével a felsőfokú egészségügyi képzésben részesült személy, valamint a klinikai szakpszichológus és klinikai gyermek-szakpszichológus a tevékenységet nem-konvencionális szakirányú továbbképző tanfolyam (a továbbiakban: tanfolyam) elvégzését és eredményes vizsga letételét követően végezheti.
(1) Az egészségügyi informatikus, az egészségbiztosítási szakember, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 110. § (4a) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkező személy kivételével a felsőfokú egészségügyi képzésben részesült személy, valamint a klinikai szakpszichológus és klinikai gyermek-szakpszichológus a tevékenységet nem-konvencionális szakirányú továbbképző tanfolyam (a továbbiakban: tanfolyam) elvégzését és eredményes vizsga letételét követően végezheti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti személy a tevékenységet kizárólag tanfolyam elvégzését és az eredményes vizsga letételét igazoló bizonyítványban feltüntetett területen gyakorolhatja a beteg előzetes szakorvosi vizsgálata, illetve szakellátása után, vagy azzal párhuzamosan az adott terület szakorvosával konzultálva.
(3) A főiskolai és egyetemi egészségügyi végzettségű szakemberek, valamint a klinikai szakpszichológus, klinikai gyermek-szakpszichológus számára az (1) bekezdés szerinti vizsgát az egészségügyi szakképzést folytató, felsőfokú képző intézmények államilag elismert képzése keretében lehet letenni.
3. §
(1) Az egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező
a) középiskolai végzettségű személy, valamint
b) a 2. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó felsőfokú végzettséggel rendelkező személy
a tevékenységet abban az esetben végezheti, ha az egészségügyi alapismereteket oktató és az adott tevékenység végzésére jogosító tanfolyamot elvégzi, és eredményes vizsgát tesz.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti személy rendelkezik egészségügyi szakképesítéssel, a tevékenységet abban az esetben végezheti, ha az adott tevékenység végzésére jogosító tanfolyamot elvégzi, és eredményes vizsgát tesz.
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 4. hónap 1. napján lép hatályba. Az e rendelet hatálybalépését követő 7. hónap 1. napjáig a tevékenység a 2. § (1) bekezdése és a 3. § (1)-(2) bekezdései szerinti vizsga letétele nélkül is folytatható. Felhatalmazást kap a népjóléti miniszter, hogy a természetgyógyászati tevékenységi csoportokat, az egyes tevékenységi csoportok végzésére jogosult személyek körét, valamint a tevékenység végzésével, a szakképesítés megszerzésével összefüggő szakmai szabályokat megállapítsa.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 4. hónap 1. napján lép hatályba. Az e rendelet hatálybalépését követő 7. hónap 1. napjáig a tevékenység a 2. § (1) bekezdése és a 3. § (1)-(2) bekezdései szerinti vizsga letétele nélkül is folytatható. Felhatalmazást kap a népjóléti miniszter, hogy a nem-konvencionális tevékenységi csoportokat, az egyes tevékenységi csoportok végzésére jogosult személyek körét, valamint a tevékenység végzésével, a szakképesítés megszerzésével összefüggő szakmai szabályokat megállapítsa.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 4. hónap 1. napján lép hatályba. Felhatalmazást kap a népjóléti miniszter, hogy a nem-konvencionális tevékenységi csoportokat, az egyes tevékenységi csoportok végzésére jogosult személyek körét, valamint a tevékenység végzésével, a szakképesítés megszerzésével összefüggő szakmai szabályokat megállapítsa.
(2) Kizárólag az e rendelet alapján gyakorolt és a népjóléti miniszter rendeletében felsorolt tevékenységekre alkalmazható a természetgyógyászati megjelölés.
(2) Kizárólag az e rendelet alapján gyakorolt és a népjóléti miniszter rendeletében felsorolt tevékenységekre alkalmazható a nem-konvencionális megjelölés.
(3) E rendelet hatálybalépését követően az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 4. §-ának (1) bekezdése alapján tevékenység végzésére jogosító vállalkozói igazolvány nem adható ki. A települési önkormányzat jegyzője az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott - tevékenység végzésére jogosító - vállalkozói igazolványok tulajdonosaira, továbbá a munkaügyi központ az általa kiállított, tevékenység végzésére jogosító engedélyek tulajdonosaira vonatkozó adatokat - a szakmai ellenőrzés végzése céljából - e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül átadja az illetékes megyei (fővárosi) tisztifőorvosnak.
(4) 1999. december 31-ig a 2. § (1) bekezdése és a 3. § (1)-(2) bekezdései szerinti vizsga tanfolyam elvégzése nélkül is letehető. Sikertelen vizsga esetén a tevékenységet gyakorolni kívánó személy csak a tanfolyam elvégzését követően bocsátható újból vizsgára.
(4) 2000. június 30-ig a 2. § (1) bekezdése és a 3. § (1)-(2) bekezdései szerinti vizsga tanfolyam elvégzése nélkül is letehető. Sikertelen vizsga esetén a tevékenységet gyakorolni kívánó személy csak a tanfolyam elvégzését követően bocsátható újból vizsgára.
(5) Az a személy, aki e rendelet hatálybalépését megelőzően a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem vagy jogelődje által kiállított, az „Akupunktúra alapképző tanfolyam” elvégzését és a sikeres vizsga letételét igazoló oklevéllel rendelkezik, akupunktúrás tevékenységet újabb tanfolyam elvégzése, illetve ismételt vizsga letétele nélkül is folytathat.
(5) A 2. § (1) bekezdése és a 3. § (1)-(2) bekezdései szerinti vizsgát magyar nyelven kell letenni.
(6) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes városi (fővárosi kerületi) intézete rendszeresen ellenőrzi a tevékenységet végző személyek működését.
(6) Az a személy, aki e rendelet hatálybalépését megelőzően a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem vagy jogelődje által kiállított, az „Akupunktúra alapképző tanfolyam” elvégzését és a sikeres vizsga letételét igazoló oklevéllel rendelkezik, akupunktúrás tevékenységet újabb tanfolyam elvégzése, illetve ismételt vizsga letétele nélkül is folytathat. E rendelet hatálybalépését követően a „hagyományos kínai orvoslás” szakterületen elvégzett tanfolyam, illetve sikeres vizsga letételét követően végezhető akupunktúrás tevékenység.
(7) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes városi (fővárosi kerületi) intézete rendszeresen ellenőrzi a tevékenységet végző személyek működését.
(7) A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete rendszeresen ellenőrzi a tevékenységet végző személyek működését.
(7) A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala rendszeresen ellenőrzi a tevékenységet végző személyek működését.
  • A jogszabály 1997. március 5-én jelent meg a Magyar Közlöny 20. számában.
  • hatályba lépett 1997. július 1-jén.
A szakasz 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 1998. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. szeptember 19-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. szeptember 19-én lépett hatályba.A bekezdés 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. május 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. május 16-án lépett hatályba.A bekezdés 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1998. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2000. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. május 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1998. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1998. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.