Hatályos állapot
Közlönyállapot
2015.04.28. - 2015.05.27.
2015.05.28. - 2015.05.28.
2015.05.29. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

3/2015. (IV. 28.) NMHH rendelet

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. §
(1) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az építési engedélyezési eljárás díja a nyomvonal hossza (nyomvonal-kilométer két tizedesre kerekített értéke) alapján számítandó a következő módon:
a) 0 km-2,99 km között: 20 000 Ft/km, de minimum 20 000 Ft,
b) 3,00 km-9,99 km között: 60 000 Ft, és ezen felül arányosan a 3 és 9,99 km közé eső rész után 18 000 Ft/km,
c) 10 km felett: 186 000 Ft, és ezen felül arányosan a 10 km feletti rész után 10 000 Ft/km, de legfeljebb 500 000 Ft.
(4) A használatbavételi engedélyezési eljárás díja a nyomvonal hossza (nyomvonal-kilométer két tizedesre kerekített értéke) alapján számítandó a következő módon:
a) 0 km-2,99 km között: 15 000 Ft/km, de minimum 10 000 Ft,
b) 3,00 km-9,99 km között: 45 000 Ft, és ezen felül arányosan a 3 és 9,99 km közé eső rész után 8 000 Ft/km,
c) 10 km felett: 101 000 Ft, és ezen felül arányosan a 10 km feletti rész után 5000 Ft/km, de legfeljebb 200 000 Ft.”
(2) Az R. 5. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5a) Antenna és antennatartó szerkezet építési engedélyezési eljárásának díja megkezdett folyóméterenként 30 000 Ft, de legfeljebb 1 200 000 Ft.”
(3) Az R. 5. §-a a következő (5b)-(5f) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) Antenna és antennatartó szerkezet használatbavételi engedélyezési eljárásának díja megkezdett folyóméterenként 20 000 Ft, de legfeljebb 750 000 Ft.
(5c) Antenna és antennatartó szerkezet fennmaradási engedélyezési eljárásának díja megkezdett folyóméterenként 70 000 Ft, de legfeljebb 2 500 000 Ft.
(5d) Antennatartó szerkezet magasítása esetén az engedélyezési eljárás díja tekintetében a magasított szakasz méretének alapulvételével az (5a)-(5c) bekezdések rendelkezései irányadók.
(5e) Antennatartó szerkezet alapjának vagy bármely szerkezeti elemének megerősítése esetén az építési engedélyezési eljárás díja 200 000 Ft, a használatbavételi engedélyezési eljárás díja 150 000 Ft, a fennmaradási engedélyezési eljárás díja 500 000 Ft.
(5f) Rádióamatőr tevékenység folytatásához az antenna és antennatartó szerkezet elhelyezése esetén mind az építési engedélyezési eljárás, mind a használatbavételi engedélyezési eljárás díja 100 000 Ft, amennyiben a kérelmező a Hatóság által nyilvántartásba vett, érvényes rádióamatőr engedéllyel rendelkezik és az építményt a saját tulajdonában lévő ingatlanra, állandó jelleggel telepíti. A fennmaradási engedélyezési eljárás díja megkezdett folyóméterenként 70 000 Ft, de legfeljebb 2 500 000 Ft.”
2. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
  • A jogszabály 2015. április 28-án jelent meg a Magyar Közlöny 59. számában.
  • hatályba lépett 2015. május 28-án.
  • A jogszabály hatályát vesztette 2015. május 29-én.