Hatályos állapot
Közlönyállapot
2000.12.26. - 2000.12.31.
2001.01.01. - 2001.11.22.
2001.11.23. - 2002.08.31.
2002.09.01. - 2002.12.31.
2003.01.01. - 2006.12.31.
2007.01.01. - 2007.08.31.
2007.09.01. - 2007.12.30.
2007.12.31. - 2008.05.15.
2008.05.16. - 2008.12.31.
2009.01.01. - 2010.12.31.
2011.01.01. - 2011.04.14.
2011.04.15. - 2011.12.31.
2012.01.01. - 2012.12.12.
2012.12.13. - 2012.12.29.
2012.12.30. - 2012.12.31.
2013.01.01. - 2013.08.31.
2013.09.01. - 2013.12.31.
2014.01.01. - 2014.02.03.
2014.02.04. - 2014.02.18.
2014.02.19. - 2014.02.28.
2014.03.01. - 2014.03.14.
2014.03.15. - 2014.12.31.
2015.01.01. - 2015.06.30.
2015.07.01. - 2015.12.08.
2015.12.09. - 2015.12.31.
2016.01.01. - 2016.06.08.
2016.06.09. - 2016.06.30.
2016.07.01. - 2016.07.15.
2016.07.16. - 2016.07.22.
2016.07.23. - 2016.08.31.
2016.09.01. - 2016.11.30.
2016.12.01. - 2016.12.31.
2017.01.01. - 2017.02.16.
2017.02.17. - 2017.12.31.
2018.01.01. - 2018.01.31.
2018.02.01. - 2018.12.27.
2018.12.28. - 2018.12.31.
2019.01.01. - 2019.11.21.
2019.11.22. - 2019.12.31.
2020.01.01. - 2020.01.31.
2020.02.01. - 2020.02.19.
2020.02.20. - 2020.07.02.
2020.07.03. - 2020.10.31.
2020.11.01. - 2020.12.31.
2021.01.01. - 2021.01.22.
2021.01.23. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 66. §-ának (8) bekezdésében és a 85. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §
(1) E rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a szociális és családügyi miniszter ágazati irányító jogkörébe tartozó
a) gyermekjóléti és gyermekvédelmi (a továbbiakban együtt: gyermekvédelmi), valamint a szociális feladatot ellátó állami és helyi önkormányzati költségvetési szerveknél,
b) a nem intézményi keretek között szociális, gyermekjóléti szakfeladat ellátására közalkalmazottként
foglalkoztatott személy (a továbbiakban: közalkalmazott) közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.
(1) E rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a szociál- és családpolitikáért, valamint a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter ágazati irányító jogkörébe tartozó
a) gyermekjóléti és gyermekvédelmi (a továbbiakban együtt: gyermekvédelmi), valamint a szociális feladatot ellátó állami és helyi önkormányzati költségvetési szerveknél,
b) a nem intézményi keretek között szociális, gyermekjóléti szakfeladat ellátására közalkalmazottként
foglalkoztatott személy (a továbbiakban: közalkalmazott) közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.
(1) E rendelet hatálya a szociál- és családpolitikáért, valamint a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter ágazati irányító jogkörébe tartozó
a) gyermekjóléti és gyermekvédelmi (a továbbiakban együtt: gyermekvédelmi), valamint a szociális feladatot ellátó állami és helyi önkormányzati költségvetési szerveknél,
b) a nem intézményi keretek között szociális, gyermekjóléti szakfeladat ellátására közalkalmazottként
foglalkoztatott személy (a továbbiakban: közalkalmazott) közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.
(2) E rendelet 6-8. §-ának és 12. §-ának hatálya nem terjed ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának (2) bekezdésében megjelölt gyermekvédelmi intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottra.
(2) E rendelet 6-9. §-ának és 12. §-ának hatálya nem terjed ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának (2) bekezdésében megjelölt gyermekvédelmi intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottra.
(2) E rendelet 2/A. §-ának, 7-9. §-ának és 12. §-ának hatálya nem terjed ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésében megjelölt gyermekvédelmi intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottra. E rendelet hatálya nem terjed ki a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézetben foglalkoztatott közalkalmazottra.
(2) E rendelet 2/A. §-ának, 7-9. §-ának és 12. §-ának hatálya nem terjed ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésében megjelölt gyermekvédelmi intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottra.
(2) E rendelet hatálya kiterjed a javítóintézetekben pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakra.
(2) E rendelet hatálya kiterjed a javítóintézetekben foglalkoztatott közalkalmazottakra.
(3) E rendelet alkalmazásában
a) szociális intézmény: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti személyes gondoskodást nyújtó szervezet;
a) szociális intézmény: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti személyes gondoskodást nyújtó szervezet;
b) gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szervezet vagy annak szakmailag önálló szervezeti egysége;
b) gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szervezet vagy annak szakmailag önálló szervezeti egysége;
b) gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szervezet vagy annak szakmailag önálló szervezeti egysége;
c) integrált intézmény: integrált szervezeti formában működő szociális intézmény;
d) közös igazgatású intézmény: közös igazgatású, több önálló intézményegységből álló gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény;
e) önálló intézmény: szervezeti és szakmai tekintetben olyan önálló szociális vagy gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény, amely nem képezi részét valamely integrált, illetve közös igazgatású intézménynek;
f) vezető beosztás: magasabb vezetői, illetve vezetői feladatkör, melyet megbízás vagy kinevezés alapján látnak el.

[A Törvény 20/A. §-ához]

1/A. §
(1) Nem kötelező pályázat kiírása olyan munkakör betöltése esetén,
a) amely tekintetében - 90 napon belül - már legalább két alkalommal eredménytelenül került kiírásra pályázati felhívás;
b) amely haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos ellátás nyújtásához szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók;
c) amely a 2. számú melléklet alapján „A”-„E” fizetési osztályba történő besorolással tölthető be.
(1) A Kjt. 20/A. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően nem kötelező pályázat kiírása
a) azon munkakör esetében, amely a Kjt. 61. § (1) bekezdése szerinti „A”-„E” fizetési osztályba történő besorolással tölthető be,
b) a 2. számú melléklet I.1. pontja szerinti asszisztens munkakör, II.1. pontjában foglalt szakgondozó, valamint III.A. pontja szerinti élelmezésvezető munkakör esetében.
b) a 2. számú melléklet I.1. pontja szerinti asszisztens munkakör, II.1. pontjában foglalt szakgondozó, kisgyermeknevelő, valamint III.A. pontja szerinti élelmezésvezető munkakör esetében.
b) a 2. számú melléklet I.1. pontja szerinti asszisztens munkakör, II.1. pontjában foglalt szakgondozó, kisgyermeknevelő, a III.A. pontja szerinti élelmezésvezető és a 2/a. számú melléklet II.1. pontja szerinti kisgyermeknevelő munkakör esetében.
(2) Vezetői, valamint magasabb vezetői beosztást csak nyilvános pályázat útján lehet betölteni.
(3) A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatokat
a) magasabb vezető beosztás esetén a fenntartó
aa) önkormányzat jegyzője, főjegyzője, illetve
ab) minisztérium,
b) egyéb beosztás esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója
(a továbbiakban együtt: a pályázat előkészítője) látja el.
(3) A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat
a) intézményvezető esetén a fenntartó
aa) önkormányzat jegyzője, főjegyzője, illetve
ab) minisztérium,
ac) megyei intézményfenntartó központ vezetője,
b) minisztériumi fenntartású intézményben a gazdasági vezető, valamint a belső ellenőrzési egység vezetője tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója a minisztérium egyetértésével,
c) az a)-b) pontban foglaltakon kívüli egyéb beosztás esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója
(a továbbiakban együtt: a pályázat előkészítője) látja el.
(3) A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat
a) intézményvezető esetén
aa) a fenntartó önkormányzat jegyzője, főjegyzője,
ab) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott intézménynél a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság központi szerve,
b) az a) pontban foglaltakon kívüli egyéb beosztás esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója
látja el (a továbbiakban együtt: a pályázat előkészítője).
(4) A pályázati felhívásnak - a Törvény 20/A. §-ának (3) bekezdésében foglaltakon túlmenően - tartalmaznia kell
a) a beosztáshoz kapcsolódó esetleges juttatásokat,
b) a jogviszony időtartamát, határozott idejű jogviszony esetén a jogviszony kezdő napját és megszűnésének időpontját,
c) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó szabályokat.
(5) A pályázati felhívást a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen a helyben szokásos módon köteles közzétenni.
(6) A magasabb vezetői álláshelyre meghirdetett pályázati felhívást a Törvény 20/A. §-ának (4) bekezdésében foglaltakon túl a szociál- és családpolitikáért, valamint a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában, továbbá a gyermekvédelmi területen történő pályázati felhívást az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell tenni.
(7) A pályázathoz csatolni kell
a) a pályázó szakmai életrajzát,
b) a büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítványt,
c) intézményvezetői álláshely esetén az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
d) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
e) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
(8) A pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá, hogy az intézményt megismerhessék.
(9) A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi.
(10) A bizottság tagjai között kell lennie
a) a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének,
b) vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a közalkalmazotti tanács tagjának, illetve a közalkalmazotti képviselőnek,
c) magasabb vezetői megbízás esetén a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának.
c) magasabb vezetői beosztás esetén a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának.
(11) A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét.
(12) A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a pályázatok elbírálására jogosult személy vagy szerv elé kell terjeszteni.
(13) A pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell. A sikertelen pályázatot benyújtó pályázót értesíteni kell a (14) bekezdésben foglaltakról.
(13) A pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell.
(14) Sikertelen pályázat esetén
a) a pályázó személyes adatait törölni kell, és
b) amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétől számított 3 hónapon belül nem veszi át, azokat meg kell semmisíteni.
(15) Jelen §-ban foglaltakat a 2007. szeptember 1-jét követően közzétett pályázatok esetében kell alkalmazni. A 2007. szeptember 1-jét megelőzően közzétett pályázatokra e rendelet 2007. augusztus 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

[A Törvény 21. §-ának (2) bekezdéséhez]

2. §   A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 79. §-ának (2) bekezdésében meghatározott időnél hosszabb ideig kinevezhető az a személy, aki a gyermek gondozása céljából, illetőleg a gyermek otthoni ápolása érdekében fizetés nélküli szabadságon lévő személyt helyettesít.
2. §   A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 79. §-ának (5) bekezdésében meghatározott időnél hosszabb ideig kinevezhető az a személy, aki a gyermek gondozása céljából, illetőleg a gyermek otthoni ápolása érdekében fizetés nélküli szabadságon lévő személyt helyettesít.

[A Törvény 22. §-ának (4) bekezdéséhez]

2/A. §   A munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkaköröket a 2. számú melléklet I-II. pontja tartalmazza.
2/A. §   A munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkaköröket a 2. számú melléklet I-II. pontja, valamint IV. pont 1-2. alpontja tartalmazza.
2/A. §   A munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkaköröket a 2. számú melléklet I-II. pontja, valamint IV. pont 1-2. alpontja, valamint V. pontja tartalmazza.
2/A. §   A munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkaköröket a 2. számú melléklet I-II. pontja, valamint IV. pont 1-2. alpontja, továbbá a 2/a. számú melléklet tartalmazza.
2/A. §   A munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkaköröket a 2. számú melléklet I-II. pontja, valamint a 2/a. számú melléklet tartalmazza.
2/B. §
(1) A 2. számú melléklet IV. pontjában foglalt szociológus és szociálpolitikus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott tekintetében a szakmai gyakorlat idejébe be kell számítani a szociális munkás végzettséggel, szakképesítéssel, illetve szakképzettséggel a Törvény szerinti - szakmai gyakorlat megszerzésére jogosító - jogviszonyban eltöltött időt.
(2) Nem kell gyakornoki időt kikötni a 2. számú melléklet IV. pontja szerinti munkakör tekintetében, ha a besorolás alapjául
a) jogi szakvizsga,
b) szociális szakvizsga,
c) mérlegképes könyvelő szakképesítés vagy ezzel egyenértékű képesítés,
d) okleveles könyvvizsgálói képesítés,
e) doktori fokozat,
f) a tudomány(ok) kandidátusa cím,
g) a tudomány(ok) doktora cím,
h) külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat
figyelembe vehető, és ezzel a közalkalmazott rendelkezik.

[A Törvény 22. §-ának (9) bekezdéséhez]

2/B. §
(1) Gyakornoki idő kikötése esetén a kinevezési okmányhoz mellékelni kell a gyakornoki időre vonatkozó, a gyakornok, a szakmai vezető és a munkáltató által megkötött megállapodást. A megállapodásnak tartalmaznia kell
a) a gyakornoki idő tartamát,
b) a munkakörhöz tartozó tevékenységeket,
c) a munkakör önálló ellátásához szükséges ismeretek elsajátításának ütemezését,
d) a gyakornoki munka értékelésének szempontjait,
e) a szakmai vezető kijelölését,
f) a gyakornok, a szakmai vezető és a munkáltató gyakornoki idővel kapcsolatos feladatait, kötelezettségeit.
(2) A gyakornoki idő alatt a gyakornoknak a munkaköréhez tartozó tevékenységek teljes körét meg kell ismernie, a munkakör önálló ellátásához szükséges ismereteket el kell sajátítania. Ennek érdekében
a) a munkáltató biztosítja annak feltételeit, hogy a gyakornok a munkakörhöz tartozó valamennyi tevékenységet megismerje,
b) a szakmai vezető a munkakör önálló ellátásához szükséges ismereteket átadja, illetve a gyakornokot hozzásegíti az ismeretek megszerzéséhez, és rendszeresen értékeli a gyakornok tevékenységét,
c) a gyakornok együttműködik szakmai vezetőjével, és törekszik a munkakör önálló ellátásához szükséges ismeretek elsajátítására.
(3) A gyakornok munkanaplót vezet, amely tartalmazza az elvégzett feladatokat.
(4) A munkáltató a munkakör önálló ellátásához szükséges ismeretek számonkérése érdekében a gyakornok részére félévente vizsgafeladatot jelöl ki. A vizsgafeladatot a szakmai vezető az önálló feladatellátás szempontjából írásban értékeli.
(5) A szakmai vezető a gyakornok szakmai előrehaladásáról - a (3) bekezdés szerinti munkanaplót, valamint a (4) bekezdés szerinti vizsgafeladatot is alapul véve - a munkáltató részére félévente értékelést készít. Az értékelés tartalmazza
a) a gyakornok által az adott időszakban elvégzett feladatok főbb típusait,
b) a feladatok által megkövetelt tevékenységek körét,
c) a gyakornok által elsajátított gyakorlati, elméleti ismereteket.
(6) A gyakornok a rá vonatkozó értékelésbe betekinthet, és amennyiben annak tartalmát kifogásolja, írásos véleményét az értékeléshez mellékelni kell.
(7) A munkáltató a gyakornoknak a Törvény 22. §-ának (11) bekezdése szerinti minősítése során figyelembe veszi a szakmai vezető értékeléseit, valamint a gyakornok munkájával kapcsolatos egyéb visszajelzéseket.
(8) A gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai kötelezettségeket, a gyakornoki idő alatti számonkérés feltételeit, a gyakornoki követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő eljárási rendet, valamint a gyakornoki minősítés különös szabályait a munkáltató által kiadott gyakornoki szabályzat tartalmazza.

[A Törvény 23. §-ának (2)-(3) bekezdéséhez]

3. §
(1) Magasabb vezető beosztásnak minősül az 1. § (1) bekezdése a) és b) pontjában megjelölt intézmény (a továbbiakban: intézmény) felügyeletét ellátó személy vagy szerv (miniszter, a helyi önkormányzat képviselő-testülete) által intézményvezetésre adott megbízás.
(1) Magasabb vezetőnek minősül az önálló intézmény vezetésére, valamint az integrált, illetve közös igazgatású intézmény vezetésére a fenntartó által kinevezett vagy megbízott vezető, valamint annak helyettese.
(1) Magasabb vezetőnek minősül
a) a szociális intézmény, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője, valamint az intézményvezető helyettese,
b) a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet) főigazgatója, igazgatója és
b) a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet) főigazgatója, igazgatója és
c) az Intézet gazdasági vezetője.
(2) Vezető beosztásúnak minősül
a) a magasabb vezető beosztású intézményvezető helyettese,
b) az integrált intézmény egy szakmai egységének vezetője és a helyettese,
c) az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője,
d) a gazdasági vezető, a vezető gondozó, a vezető ápoló, az osztályvezető ápoló, a szociális és mentálhigiénés csoportvezető, a vezető pedagógus, a módszertani osztályvezető.
(2) Vezetőnek minősül
a) az integrált, illetve közös igazgatású intézmény önálló szervezeti egységének vezetője és helyettese,
b) az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője,
c) a gazdasági vezető, a vezető gondozó, a vezető ápoló, az osztályvezető ápoló, a szociális és mentálhigiénés csoportvezető, a vezető pedagógus, a bölcsődei tagintézmény-vezető.
c) az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézmény gazdasági vezetője, a vezető gondozó, az intézményvezető ápoló, az osztályvezető ápoló, a szociális és mentálhigiénés csoportvezető, a vezető pedagógus, a bölcsődei tagintézmény-vezető,
c) az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézmény gazdasági vezetője, a vezető gondozó, az intézményvezető ápoló, az osztályvezető ápoló, a szociális és mentálhigiénés csoportvezető, a vezető pedagógus, a bölcsődei, mini bölcsődei tagintézmény-vezető,
c) az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézmény gazdasági vezetője, a vezető gondozó, az vezető ápoló, az osztályvezető ápoló, a szociális és mentálhigiénés csoportvezető, a vezető pedagógus, a bölcsődei, mini bölcsődei tagintézmény-vezető,
c) az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézmény gazdasági vezetője, a vezető ápoló, a vezető szakápoló, a vezető pedagógus, a bölcsődei, mini bölcsődei tagintézmény-vezető.
d) az Intézet igazgatóhelyettese, főosztályvezetője, osztályvezetője és csoportvezetője.
(3) Az intézményvezetői megbízás feltétele
a) legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, és
a) legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, és
b) az intézményben fennálló határozatlan időre szóló kinevezés, illetőleg a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettségű vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő munkakörben történő határozatlan időre szóló kinevezés.
(3) A magasabb vezető beosztás ellátásának feltétele
a) legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, és
b) magasabb vezető megbízás esetén
ba) az intézményben betöltött munkakörbe történő határozatlan idejű kinevezés, vagy
bb) a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő munkakörben történő határozatlan időre szóló kinevezés.
(3) A magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele az (1) bekezdés c) pontja szerinti megbízás kivételével legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
(3) A magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti megbízás kivételével legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
(3) A magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
3/A. §
(1) A (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével a magasabb vezető, vezető beosztás ellátása megbízás alapján történik.
(2) Szociális intézményben a fenntartó önálló vezető munkakörbe nevezi ki
a) önálló intézmény esetén: a bentlakást nyújtó intézményben az intézményvezetőt,
b) integrált intézmény esetén: a legalább három alapellátást nyújtó vagy bentlakást is nyújtó intézményben az intézményvezetőt.
(3) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben a fenntartó önálló vezető munkakörbe nevezi ki
a) önálló intézmény esetén: a gyermekjóléti központ, a bölcsődei igazgatóság vagy egyesített bölcsőde, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, a nevelőszülői hálózat, a gyermekotthon (a lakásotthon kivételével), a területi gyermekvédelmi szakszolgálat, a javítóintézet intézményvezetőjét,
b) közös igazgatású intézmény esetén: a legalább három intézményegységből álló vagy az a) pontban foglalt ellátást is nyújtó intézményben az intézményvezetőt.
3/A. §   A magasabb vezető, vezető beosztásra történő megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik.
3/A. §   A magasabb vezető, vezető beosztásra történő megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik.
4. §
(1) A magasabb vezetői beosztás ellátására való megbízás legalább öt, de legfeljebb tíz évre adható. Magasabb vezetői beosztás ellátására való megbízás ugyanannak a közalkalmazottnak ismételten is adható (a továbbiakban: a megbízás meghosszabbítása).
(2) A magasabb vezetői beosztást - beleértve a megbízás meghosszabbítását is - nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatokat az intézményt fenntartó önkormányzat jegyzője, főjegyzője (a továbbiakban: pályáztató) látja el.
(2) Vezető beosztású közalkalmazott helyettesítése esetén határozott idejű vezetői megbízás adható a helyettesítés időtartamára.
(3) A pályázati felhívást a Szociális és Családügyi Minisztérium hivatalos lapjában és a Hivatalos Értesítőben kell közzétenni. A gyermekvédelmi területen történő pályázati felhívást az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell tenni.
(4) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell
a) a munkahely és a beosztás megjelölését,
b) a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás - az (1) bekezdésben meghatározott keretek közötti - időtartamát,
c) a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját,
d) a megbízás feltételeit (pl. iskolai végzettség),
e) a pályázat elbírálásához szükséges kiegészítő feltételeket (pl. tudományos tevékenység, idegen nyelv ismerete, szakmai gyakorlat),
f) a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat (pl. pótlék, szolgálati lakás),
g) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó szabályokat,
h) a pályázat elbírálásának határidejét.
(5) A pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá, hogy az intézményt megismerhessék.
(6) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai életrajzát, erkölcsi bizonyítványát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi követelményeket (a továbbiakban: vezetési program).
(7) A pályázatokat a pályáztató által esetenként összehívott bizottság véleményezi.
(8) A bizottság tagjai között kell lennie
a) a pályáztatónak vagy képviselőjének,
b) a közalkalmazotti tanács tagjának vagy a közalkalmazotti képviselőnek,
c) a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának.
(9) A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak a pályázók megbízására való alkalmasságára vonatkozó véleményét.
(10) A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a magasabb vezetői megbízás adására jogosult személy vagy szerv elé kell terjeszteni.
(11) A pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményétől valamennyi pályázót írásban értesíteni kell.
(12) Amennyiben a pályázati eljárás során a pályáztató nem talál megbízásra alkalmasnak tartott személyt, a pályázati eljárást kilencven napon belül meg kell ismételni.
(13) A pályázati eljárás eredményes lezárásáig az intézményvezetői feladatok ellátására vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adható az intézmény megfelelő feltételekkel rendelkező közalkalmazottjának. Ilyen megbízás hiányában az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítési rendjében foglaltak szerint kell ellátni.
(14) Ha az intézmény vezetőjének a magasabb vezetői megbízása a Törvény 37/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott életkor elérését megelőző három éven belül jár le, részére nyilvános pályázat kiírása nélkül adható további időtartamra szóló magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízás, azonban ennek időtartama a felmentési idő kezdő napjáig, illetőleg a felmentési időnek a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés kezdő napjáig szólhat.

[A Törvény 39. §-ának (4) bekezdéséhez]

5. §
(1) A munkáltató a közalkalmazott számára
a) szociális tanácsadó, valamint
b) gyermekvédelmi tanácsadó
címet adományozhat.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cím adományozásának feltétele, hogy a közalkalmazott
a) az „F”, „G”, „H”, „I”, „J” fizetési osztályok valamelyikébe tartozik, és
a) az „E”-„J” fizetési osztályok valamelyikébe tartozik, és
b) legalább tízéves szociális, valamint gyermek- és ifjúságvédelem területén eltöltött közalkalmazotti, az 1992. július 1-jét megelőző foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik, illetve
c) tartósan magas színvonalú tevékenységet végez.
(3) A szociális szakvizsga megszerzése az adományozás során előnyt jelent.
(3) A szociális szakvizsga az adományozás során előnyt jelent.
(4) A címpótlék mértéke a pótlékalap 100%-a.
6. §
(1) Az Intézetnél - az 5. §-ban foglaltaktól eltérően - a szociológus, szociálpolitikus, szakreferens, pszichológus, tudományos tanácsadó munkakört betöltő közalkalmazottnak „vezető szociológus”, „vezető szociálpolitikus”,„vezető szakreferens”, „vezető pszichológus”, „vezető tudományos tanácsadó” cím adományozható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott címek adományozásának feltétele
a) a kinevezéshez szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést, illetve szakképzettséget igénylő munkakörben, munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban megszerzett legalább 10 éves szakmai gyakorlat és
a) a kinevezéshez szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést, illetve szakképzettséget igénylő munkakörben, munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati, hivatásos szolgálati, szolgálati jogviszonyban megszerzett legalább 10 éves szakmai gyakorlat és
b) kiválóan alkalmas minősítés.
(3) A szociális szakvizsga, a doktori fokozat, a tudomány(ok) kandidátusa cím, a tudomány(ok) doktora cím, a külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat megszerzése az adományozás során előnyt jelent.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott címekhez címpótlék jár, melynek mértéke a pótlékalap 100%-a.

[A Törvény 40. §-ának (1) bekezdéséhez]

6. §
(1) A közalkalmazott minősítésére - a Törvény 40. § (2) bekezdésében meghatározottakon túlmenően - akkor kerülhet sor, ha a közalkalmazott ezt írásban kéri.
(1) A közalkalmazott minősítésére - a Törvény 22. §-ának (11) bekezdésében, valamint a 40. §-ának (2) bekezdésében meghatározottakon túlmenően - akkor kerülhet sor, ha a közalkalmazott ezt írásban kéri.
(2) A közalkalmazottat írásbeli kérelme alapján legfeljebb két év elteltével lehet újra minősíteni.
(3) A magasabb vezetői, illetve vezetői beosztású személyt a vezetői beosztás betöltését követő második évben, valamint a határozott idejű vezetői megbízás lejártát megelőző hat hónappal minősíteni kell.
(4) A magasabb vezetői, illetve vezetői beosztású közalkalmazott esetében a határozott időtartamú megbízás lejártakor az újabb pályázat elbírálása során a minősítés megállapításait figyelembe kell venni.
(5) A munkáltató az 1. számú melléklet szerinti minősítési lapon köteles a minősítést elvégezni.
(5) A munkáltató az 1. számú melléklet szerinti minősítési lapon köteles a minősítést elvégezni. A gyakornok minősítésével kapcsolatban a munkáltató az 1. számú mellékletben foglalt szempontok mellett a 2/B. § (8) bekezdés szerinti gyakornoki szabályzatban egyéb szempontokat is meghatározhat.

(A Törvény 55. §-ához)

7. §
(1) A teljes napi munkaidőből hét órát kell a munkahelyen eltölteni a bölcsődében foglalkoztatott gondozónak és a szakgondozónak.
(1) A teljes napi munkaidőből hét órát kell a munkahelyen eltölteni a bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelőnek.
(1) A teljes napi munkaidőből hét órát kell a munkahelyen eltölteni a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelőnek.
(2) A teljes napi munkaidőből hat órát kell a munkahelyen eltölteni
a) a gyógymasszőrnek, a konduktornak, a gyógytornásznak, a logopédusnak, a pszichológusnak és a gyógypedagógusnak;
a) a gyógymasszőrnek, a konduktornak, a gyógytornásznak, a logopédusnak, a pszichológusnak, a gyógypedagógusnak és a fejlesztő pedagógusnak;
b) az ellátottak oktatását vagy foglalkoztatását nem órarend szerint végző foglalkoztatás-szervezőnek vagy munkavezetőnek [1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet].
(3) Ha a munkáltató a munkahelyen történő munkavégzésére hosszabb időtartamot nem rendel el, a teljes napi munkaidőből legalább 6 órát kell a munkahelyen eltöltenie annak a közalkalmazottnak, akit teljes munkaidejében
a) hajléktalanok ellátását végző bentlakásos intézményben ápoló munkakörben,
b) pszichiátriai betegek otthonában ápoló munkakörben,
c) fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában vagy rehabilitációs intézményében ápoló munkakörben,
d) nappali melegedőben szociális munkás, szociális segítő vagy fogyatékos személyek nappali intézményében szociális gondozó munkakörben,
d) nappali melegedőben szociális munkatárs, segítő vagy fogyatékos személyek nappali intézményében gondozó vagy terápiás munkatárs munkakörben,
e) bölcsődében a fogyatékos gyermekek habilitációját végző speciális csoportban gondozó, szakgondozó munkakörben
e) bölcsődében a fogyatékos gyermekek habilitációját végző speciális csoportban kisgyermeknevelő munkakörben
e) bölcsődében a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző speciális csoportban kisgyermeknevelő munkakörben
e) bölcsődében, mini bölcsődében a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző speciális csoportban kisgyermeknevelő munkakörben
foglalkoztatják.
(4) A nappali melegedőben foglalkoztatott utcai szociális munkásnak - ha a munkáltató a munkahelyen történő munkavégzésre hosszabb időtartamot nem rendel el - legalább két órát kell a munkahelyen eltöltenie.
(4) A nappali melegedőben foglalkoztatott utcai szolgálatot ellátó szociális munkatársnak - ha a munkáltató a munkahelyen történő munkavégzésre hosszabb időtartamot nem rendel el - legalább két órát kell a munkahelyen eltöltenie.
(5) A bölcsődében foglalkoztatottak az (1) bekezdés, a (2) bekezdés a) pontja, illetve a (3) bekezdés e) pontja szerinti, munkahelyen eltöltendő munkaidején felüli időtartam tekintetében a bölcsődei nevelést, gondozást előkészítő, illetve azzal összefüggő egyéb feladatok elvégzése, továbbá gyakornok szakmai segítése, eseti helyettesítés rendelhető el.
(5) A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatottak az (1) bekezdés, a (2) bekezdés a) pontja, illetve a (3) bekezdés e) pontja szerinti, munkahelyen eltöltendő munkaidején felüli időtartam tekintetében a bölcsődei nevelést, gondozást előkészítő, illetve azzal összefüggő egyéb feladatok elvégzése, továbbá gyakornok szakmai segítése, eseti helyettesítés rendelhető el.
7/A. §
(1) A heti teljes munkaidőből 30 órát [a Gyvt. 15. § (12) bekezdése szerinti neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött munkaidő] kell a munkahelyen, a gyermekkel, fiatal felnőttel foglalkozva, illetve más személy vizsgálatát végezve eltölteni
a) a gyermekotthonban, az utógondozó otthonban a nevelőnek, a pszichológusnak,
b) a javítóintézetben a nevelőnek, a pszichológusnak, az utógondozónak, a szakoktatónak,
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézményben a pszichológusnak és a gyógypedagógusnak.
(2) A heti teljes munkaidőből 24 órát [a Gyvt. 15. § (12) bekezdése szerinti neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött munkaidő] kell a munkahelyen, a gyermekkel, fiatal felnőttel foglalkozva eltölteni a gyermekotthoni gyógypedagógusnak, fejlesztő pedagógusnak, a javítóintézeti gyógypedagógusnak.
(3) A heti teljes munkaidőből a Gyvt. 15. § (11) bekezdés szerinti kötött munkaidőnek a neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött munkaidőn túl fennmaradó részében a pedagógus munkakörben foglalkoztatott személyre vonatkozóan a Gyvt. 15. § (11)-(12) bekezdése szerinti feladatokat és a helyettesítést a munkáltató munkaköri leírásban vagy írásbeli vezetői rendelkezésben határozza meg.
(3) A heti teljes munkaidőből a Gyvt. 15. § (11) bekezdése szerinti kötött munkaidőnek a neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött munkaidőn túl fennmaradó részében a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben, valamint a javítóintézeti nevelést nyújtó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyre vonatkozóan a Gyvt. 15. § (11) és (12) bekezdése szerinti feladatokat és a helyettesítést a munkáltató munkaköri leírásban vagy írásbeli vezetői rendelkezésben határozza meg.
(3) A heti teljes munkaidőből a Gyvt. 15. § (11) bekezdése szerinti kötött munkaidőnek a neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött munkaidőn túl fennmaradó részében a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben, valamint a javítóintézeti nevelést nyújtó intézményben a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyre vonatkozóan a Gyvt. 15. § (11) és (12) bekezdése szerinti feladatokat és a helyettesítést a munkáltató munkaköri leírásban vagy írásbeli vezetői rendelkezésben határozza meg.
(4) A nevelőszülői hálózat nevelőszülői tanácsadójának, családgondozójának, utógondozójának, a gyermekotthon, utógondozói otthon családgondozójának, utógondozójának és a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézményben a családgondozónak, utógondozónak a heti teljes munkaidejéből a munkáltató által a munkaköri leírásban meghatározott időtartamot kell a munkahelyén tartózkodnia.
(4) A nevelőszülői hálózat nevelőszülői tanácsadójának és a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézményben a gyermekvédelmi szakértői bizottság családgondozójának a heti teljes munkaidejéből a munkáltató által a munkaköri leírásban meghatározott időtartamot kell a munkáltató székhelyén, telephelyén, illetve az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségben tartózkodnia.
(4) A nevelőszülői hálózat nevelőszülői tanácsadójának, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézményben az örökbefogadási tanácsadónak és a gyermekvédelmi szakértői bizottság családgondozójának a heti teljes munkaidejéből a munkáltató által a munkaköri leírásban meghatározott időtartamot kell a munkáltató székhelyén, telephelyén, illetve az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségben tartózkodnia.

[A Törvény 57. §-ának (3) bekezdéséhez]

8. §   Az oktatói, nevelői munkát végzők pótszabadságára jogosult
a) a bölcsődei és a 0-3 éves korú gyermekeket ellátó gyermekotthoni gondozói és szakgondozói,
a) a bölcsődei és a 0-3 éves korú gyermekeket ellátó gyermekotthoni kisgyermeknevelői,
a) a bölcsődei és a 0-3 éves korú gyermekeket ellátó gyermekotthoni kisgyermeknevelői, bölcsődei intézményvezetői, vezetői és szaktanácsadói,
a) a bölcsődei, mini bölcsődei és a 0-3 éves korú gyermekeket ellátó gyermekotthoni kisgyermeknevelői, bölcsődei, mini bölcsődei intézményvezetői, vezetői és szaktanácsadói,
b) a konduktori,
c) a fogyatékos személyek otthonában, illetve rehabilitációs intézményében az ellátottak órarend szerinti, vagy egyéni oktatását, fejlesztését végző pedagógusi, foglalkoztatás-szervezői, valamint a bölcsődei speciális csoportban egyéni fejlesztést végző gyógypedagógusi, pszichológusi
c) a fogyatékos személyek otthonában, illetve rehabilitációs intézményében az ellátottak órarend szerinti, vagy egyéni oktatását, fejlesztését végző pedagógusi, foglalkoztatás-szervezői,
c) a fogyatékos személyek otthonában, illetve rehabilitációs intézményében az ellátottak órarend szerinti, vagy egyéni oktatását, fejlesztését végző fejlesztőpedagógusi, foglalkoztatás-szervezői,
d) a gyermekvédelmi szakellátási intézmény intézményvezetője, intézményvezető-helyettese, a gyermekotthon-vezető, a nevelőszülői hálózat vezetője, szakmai vezetője, a gyermekvédelmi szakellátási intézmény önálló szakmai egységének vezetője, az integrált, illetve közös igazgatású intézmény önálló, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szervezeti egységének vezetője,
d) a gyermekvédelmi szakellátási intézmény intézményvezetője, intézményvezető-helyettese, a nevelőszülői hálózat vezetője, a gyermekvédelmi szakellátási intézmény önálló szakmai egységének vezetője, az integrált, illetve közös igazgatású intézmény önálló, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szervezeti egységének vezetője,
e) a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, javítóintézetben a 2. számú melléklet V. pontjában meghatározott munkakörben
e) a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, javítóintézetben a 2/a. számú melléklet I. pontjában meghatározott munkakörben,
f) bölcsődében a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző gyógypedagógus, pszichológus, pedagógus
f) a bölcsődében a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző gyógypedagógus, gyógytornász, pszichológus, pedagógus
f) a bölcsődében, mini bölcsődében a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző gyógypedagógus, gyógytornász, pszichológus, pedagógus
g) a bölcsődében, mini bölcsődében a 2/a. számú melléklet II. pontjában meghatározott munkakörben
munkát végző közalkalmazott.

[A Törvény 61. §-ának (3) bekezdéséhez]

[A Törvény 61-63. §-ához és 85. § (2) bekezdés a) pontjához]

9. §   A közalkalmazottak által betölthető egyes munkakörök megnevezését és fizetési osztályba sorolásuk feltételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. §
(1) A közalkalmazottak által betölthető egyes munkakörök megnevezését és fizetési osztályba sorolásuk feltételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
(1) A közalkalmazottak által betölthető munkakörök megnevezését és fizetési osztályba sorolásuk feltételeit - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Ha a közalkalmazott az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű szakképesítéssel rendelkezik, besorolásakor a felsőfokú szakképesítésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) Ha a munkakörre jogszabály nem határoz meg képesítési előírást, akkor az betölthető mindazon végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzetséggel, amelyet a Törvény 61. § (1) bekezdése a munkakörhöz a 2. számú mellékletben meghatározott fizetési osztályba sorolás feltételeként előír.
(3) A Törvény 61. § (1) bekezdés g) és i) pontjával összefüggésben a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell elismerni az alap vezetőképzés vagy mester vezetőképzés vizsgakövetelménye teljesítését igazoló tanúsítványt.
(4) Ha a közalkalmazott a „B” - „E” fizetési osztályba kerül besorolásra, a pótlékok nélküli illetménye nem lehet kevesebb a garantált bérminimum összegénél.
(3) Az Intézetben a közalkalmazott a 2. számú melléklet IV. pontjában nem szereplő munkakörbe is kinevezhető, ha európai uniós támogatás igénybevételének feltétele olyan munkaköri megnevezés használata, amelyet a 2. számú melléklet IV. pontja nem tartalmaz. Ebben az esetben
a) meg kell jelölni a közalkalmazott kinevezésében azt a 2. melléklet IV. pontja szerinti munkakört, amely a besorolás alapját képezi és
b) az a) pont szerinti munkakörre vonatkozó képesítési előírásokat a közalkalmazottnak teljesítenie kell.
(4) Az Intézetben (fő)könyvelő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott tekintetében a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell elismerni:
a) a mérlegképes könyvelői,
b) az adótanácsadói, valamint
c) az okleveles könyvvizsgáló
vizsgát igazoló oklevelet.
(5) A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, a javítóintézetben és a bölcsődében betölthető pedagógus munkakörök megnevezését a 2/a. számú melléklet tartalmazza.
(5) A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, a javítóintézetben és a bölcsődében dolgozó, Gyvt. 15. § (10a) bekezdése szerinti személyek munkaköreinek megnevezését a 2/a. számú melléklet tartalmazza.
(5) A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, a javítóintézetben és a bölcsődében, mini bölcsődében dolgozó, Gyvt. 15. § (10a) bekezdése szerinti személyek munkaköreinek megnevezését a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

[A törvény 61. §-ának (4) bekezdéséhez]

10. §
(1) A
a) gyermekotthonban a gyermekvédelmi asszisztens, a gyermekfelügyelő és a kisgyermeknevelő munkakörre,
b) javítóintézetben a gyermekfelügyelő munkakörre,
c) bölcsődében a kisgyermeknevelő munkakörre,
c) bölcsődében, mini bölcsődében a kisgyermeknevelő munkakörre,
d) gyermekek átmeneti otthonában a gyermekfelügyelő munkakörre
e) Biztos Kezdet Gyerekházban a vezetői és a nem vezetői munkakörre
meghatározott képesítési előírás alól a felmentés abban az esetben adható meg, ha a közalkalmazott a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy az adott munkakörre nem áll rendelkezésre olyan - a képesítési előírásoknak megfelelő képesítésű - személy, aki az adott munkakörre kinevezhető lenne és a közalkalmazott vállalja a képesítés megszerzését.
(2) A képesítési előírás alól a felmentést a munkáltatói jogkör gyakorlója határozott időre, legfeljebb három évre adhatja meg.

[A Törvény 61. §-ának (4) bekezdéséhez]

10. §
(1) A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírás alól a felmentés abban az esetben adható meg, ha
a) a közalkalmazott a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy
b) az adott munkakörre nem áll rendelkezésre olyan - a képesítési előírásoknak megfelelő képesítésű - személy, aki az adott munkakörre kinevezhető lenne és a közalkalmazott vállalja a képesítés megszerzését.
(2) A képesítési előírás alól a felmentést - az (1) bekezdésben meghatározott esetekben - határozott időre, de legfeljebb öt évre a munkáltatói jogkör gyakorlója adhatja meg.

[A Törvény 61. §-ának (5) bekezdéséhez]

11. §   A képesítési előírás teljesítése alól véglegesen mentesíthető az a közalkalmazott, aki az adott szakterületen legalább tizenöt éve képesítés nélkül végez munkát és a Törvény 37/B. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti korhatár betöltéséhez öt évnél kevesebb idő van hátra. A mentesítésről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

[A Törvény 66. §-ának (4) bekezdéséhez]

12. §   Az illetménynövekedésre jogosító szak-, illetve szakmai képesítéseket a 3. számú melléklet tartalmazza.
12. §   Az illetménynövekedésre jogosító szak-, illetve szakmai képesítéseket - a 13. §-ban foglaltak kivételével - a 3. számú melléklet tartalmazza.
13. §   A gyermekvédelmi szakellátási intézményben, javítóintézetben 2. számú melléklet V. pontjában meghatározott pedagógus munkakörben foglalkoztatottat illetménynövekedés illeti meg, ha a besorolás alapjául szolgáló felsőfokú iskolai végzettsége és szakképzettsége mellett
a) a magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott óvodapedagógusi, tanítói, tanári, gyógypedagógiai tanári (gyógypedagógiai terapeuta), konduktori, gyógytestnevelő, felsőoktatási szakirányú továbbképzésben szerzett, a nevelő és oktató munkához kapcsolódó bármilyen szakképzettséggel, vagy számviteli, pénzügyi, jogi, közgazdasági, pszichológus vagy a b) pontban felsorolt további
b) pedagógiai, pedagógia szakos előadói, szociálpedagógus, szociálpedagógiai, nevelőtanári, szociális munkás, általános szociális munkás vagy
c) óvodapedagógusi, tanítói, tanári, pszichopedagógus vagy
d) - a pszichológusi feladatok ellátásához a pszichológusi szakképzettség mellett - tanítói, tanári
szakképzettséggel rendelkezik.
13. §   A 2/a. számú melléklet I. pontjában meghatározott pedagógus munkakörben foglalkoztatottat illetménynövekedés illeti meg, ha a besorolás alapjául szolgáló felsőfokú iskolai végzettsége és szakképzettsége mellett
a) a magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott óvodapedagógusi, tanítói, tanári, gyógypedagógiai tanári (gyógypedagógiai terapeuta), konduktori, gyógytestnevelő, felsőoktatási szakirányú továbbképzésben szerzett, a nevelő és oktató munkához kapcsolódó bármilyen szakképzettséggel, vagy számviteli, pénzügyi, jogi, közgazdasági, pszichológus vagy a b) pontban felsorolt további
b) pedagógiai, pedagógia szakos előadói, szociálpedagógus, szociálpedagógiai, nevelőtanári, szociális munkás, általános szociális munkás vagy
c) óvodapedagógusi, tanítói, tanári, pszichopedagógus vagy
d) - a pszichológusi feladatok ellátásához a pszichológusi szakképzettség mellett - tanítói, tanári
szakképzettséggel rendelkezik.

[A Törvény 66. §-ának (7) bekezdéséhez]

13. §   Azokat a munkaköröket, amelyekben a közalkalmazottak illetményét szakmai szorzó megállapításával kell meghatározni, a 2. számú melléklet I-II. fejezete tartalmazza.

[A Törvény 70. §-ának (3) bekezdéséhez]

14. §   A vezetői pótlék mértékét a 4. számú melléklet tartalmazza.
14. §   A magasabb vezető, illetve vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka nem lehet kevesebb a 4. számú mellékletben meghatározott összegnél.

[A Törvény 75. §-ának (1) bekezdéséhez]

15. §
(1) A közalkalmazottat munkahelyi pótlék illeti meg a (2) bekezdésben meghatározottak szerint.
(2) A pótlék mértéke
a) a pótlékalap 100%-a
aa) a pszichiátriai betegeket, szenvedélybetegeket, valamint fogyatékos személyeket ellátó intézményekben foglalkoztatott orvos, ápoló, gondozó, ideértve az osztályvezetőt, vezető ápolót is,
ab) hajléktalan személyek otthonában, rehabilitációs intézményében elhelyezett személyeket ellátó orvos, ápolók, gondozó, ideértve az osztályvezetőt és a vezető ápolót is, továbbá az átmeneti szálláson, éjjeli menedékhelyen és nappali melegedőben foglalkoztatott szociális munkás,
ac) a szociális intézmények mosodáiban a szennyes ruhák átvételével foglalkozó közalkalmazott,
b) a pótlékalap 50%-a a bentlakásos szociális intézményekben az ellátottak gondozását közvetlenül végző közalkalmazott
esetében.
(2) A pótlék mértéke a pótlékalap 120%-a
a) az időseket, a pszichiátriai betegeket, a szenvedélybetegeket, a fogyatékos személyeket, a hajléktalan személyeket ellátó bentlakásos intézményekben foglalkoztatott orvos, ápoló, osztályvezető ápoló, vezető ápoló, gondozó,
a) az időseket, a pszichiátriai betegeket, a szenvedélybetegeket, a fogyatékos személyeket, a hajléktalan személyeket ellátó bentlakásos intézményekben foglalkoztatott orvos, ápoló, osztályvezető ápoló, intézményvezető ápoló, gondozó,
a) az időseket, a pszichiátriai betegeket, a szenvedélybetegeket, a fogyatékos személyeket, a hajléktalan személyeket ellátó bentlakásos intézményekben foglalkoztatott orvos, ápoló, osztályvezető ápoló, vezető ápoló, gondozó,
b) a hajléktalan személyek nappali melegedőjében foglalkoztatott szociális munkás,
c) a bentlakásos szociális intézmények mosodáiban a szennyes ruhák átvételével foglalkozó közalkalmazott,
d) a bentlakásos szociális intézményekben
da) a diétás nővér, a mozgásterapeuta, a foglalkoztatás szervező, a szociális, mentálhigiénés munkatárs, a szociális és mentálhigiénés csoportvezető, a pedagógus, a vezető pedagógus, a munkavezető és lakóotthon esetében a szociális segítő munkakörökben foglalkoztatott személyek,
da) a diétás nővér, a mozgásterapeuta, a foglalkoztatás szervező, a szociális, mentálhigiénés munkatárs, a szociális és mentálhigiénés csoportvezető, a pedagógus, a fejlesztő pedagógus, a vezető pedagógus, a munkavezető és lakóotthon esetében a szociális segítő munkakörökben foglalkoztatott személyek,
db) az ellátottak gondozását közvetlenül végző gépkocsivezető és szociális ügyintéző
esetében.
(2) A pótlék mértéke a pótlékalap 120%-a
a) az időseket, a pszichiátriai betegeket, a szenvedélybetegeket, a fogyatékos személyeket, a hajléktalan személyeket ellátó bentlakásos intézményekben foglalkoztatott orvos, ápoló, vezető ápoló, gondozó, szakápoló, vezető szakápoló;
b) a hajléktalan személyek nappali melegedőjében foglalkoztatott szociális munkatárs;
c) a bentlakásos szociális intézmények mosodáiban a szennyes ruhák átvételével foglalkozó közalkalmazott;
d) a bentlakásos szociális intézményekben
da) a diétás nővér, a dietetikus, a mozgásterapeuta, a gyógytornász, a foglalkoztatás szervező, a szabadidő-szervező, a szociális munkatárs, a terápiás munkatárs, a fejlesztő pedagógus, és lakóotthon esetében a segítő munkakörökben foglalkoztatott személyek,
db) az ellátottak gondozását közvetlenül végző gépkocsivezető és szociális ügyintéző;
e) támogatott lakhatás szolgáltatásban az esetfelelős esetében.
(3) Az országos, regionális, megyei (fővárosi) módszertani feladatokat ellátó intézmény vezetőjét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 87. § (3) bekezdése és a 88/A. § (1) bekezdése szerinti kijelölés alapján az alaptevékenységen túl ellátott feladatok elvégzéséért módszertani pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 200%-a.
(3) Az alaptevékenységen túl ellátott feladatok elvégzéséért a pótlékalap 200%-ával megegyező módszertani pótlék illeti meg a külön jogszabály szerint kijelölt módszertani feladatokat ellátó
a) szociális intézmény intézményvezetőjét, illetve konzorcium esetén a gesztor intézmény és a konzorciumi tag intézmény intézményvezetőjét,
b) gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetőjét, valamint módszertani feladatokat ellátó osztályvezetőjét.
(4) Gyermekotthonban elhelyezett gyermekek gyámságának ellátását végző közalkalmazottat gyámi pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 50%-a. A hivatásos gyámot gyámi pótlék nem illeti meg.
(5) Speciális gyermekotthonban, javítóintézetben foglalkoztatott nevelőt, gyermekfelügyelőt, gondozót, család- és utógondozót, pszichológust, gyógypedagógust, fejlesztő pedagógust, munkaoktatót, orvost, ápolónőt speciális otthoni pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 50%-a.
(5) A speciális gyermekotthonban, a speciális lakásotthonban, a gyermekotthon speciális csoportjában, valamint a javítóintézetben foglalkoztatott nevelőt, gyermekfelügyelőt, gondozót, gyermekvédelmi asszisztenst, család- és utógondozót, pszichológust, gyógypedagógust, fejlesztő pedagógust, munkaoktatót, szakoktatót, orvost, ápolónőt speciális otthoni pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 50%-a.
(5) A pótlékalap legalább 50%-ával megegyező mértékű speciális otthoni pótlék illeti meg
a) a speciális gyermekotthonban, a speciális lakásotthonban, a gyermekotthon speciális csoportjában, valamint a javítóintézetben foglalkoztatott nevelőt, gyermekfelügyelőt, gondozót, gyermekvédelmi asszisztenst, pszichológust, gyógypedagógust, fejlesztő pedagógust, munkaoktatót, szakoktatót, orvost, ápolónőt, továbbá
b) a javítóintézetben foglalkoztatott utógondozót.
(6) A bölcsődében a fogyatékos gyermekek habilitációját végző csoportban foglalkoztatott közalkalmazottat és a 0-3 éves korú gyermekeket ellátó gyermekotthonban a fogyatékos gyermekek habilitációját végző gondozót, szakgondozót gyógypedagógiai pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 25%-a.
(6) A bölcsődében a fogyatékos gyermekek habilitációját végző csoportban és a 0-3 éves korú gyermekeket ellátó gyermekotthonban a fogyatékos gyermekek habilitációját végző kisgyermeknevelőt gyógypedagógiai pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 25%-a.
(6) A bölcsődében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző csoportban a kisgyermeknevelőt gyógypedagógiai pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 25%-a.
(6) A bölcsődében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző csoportban a kisgyermeknevelőt és a gyógypedagógust gyógypedagógiai pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 25%-a.
(6) A bölcsődében, mini bölcsődében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (3) bekezdésében|20130901]1997. évi XXXI. törvény[/link] 42. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző csoportban a kisgyermeknevelőt és a gyógypedagógust gyógypedagógiai pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 25%-a.
(6) A bölcsődében, mini bölcsődében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző csoportban a kisgyermeknevelőt és a gyógypedagógust gyógypedagógiai pótlék illeti meg. A pótlék mértéke
a) egy sajátos nevelési igényű gyermek ellátása esetén a pótlékalap 100%-a,
b) két sajátos nevelési igényű gyermek ellátása esetén a pótlékalap 150%-a,
c) három sajátos nevelési igényű gyermek ellátása esetén a pótlékalap 200%-a.
(6a) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat által foglalkoztatott hivatásos gyámot, gyermekvédelmi gyámot, örökbefogadási tanácsadót, gyámi, gondozói tanácsadót különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék illeti meg. A különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék mértéke legalább a pótlékalap 70%-a.
(6a) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat által foglalkoztatott örökbefogadási tanácsadót különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék illeti meg, amelynek mértéke legalább a pótlékalap 70%-a.
(6b) A gyermekvédelmi szakellátási intézményben a 2. számú melléklet V. pontjában meghatározott pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak gyermek- és ifjúságvédelmi intézményi pótlék adható. A pótlékot a fenntartó engedélyezi, a pótlék mértéke nem haladhatja meg a pótlékalap 100%-át.
(6b) A gyermekvédelmi szakellátási intézményben a 2/a. számú melléklet I. pontjában meghatározott pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak gyermek- és ifjúságvédelmi intézményi pótlék adható. A pótlékot a fenntartó engedélyezi, a pótlék mértéke nem haladhatja meg a pótlékalap 100%-át.
(6c) A különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban, gyermekotthon különleges csoportjában foglalkoztatott nevelőt, kisgyermeknevelőt, gyermekfelügyelőt, gondozót, gyermekvédelmi asszisztenst, család- és utógondozót, pszichológust, gyógypedagógust, fejlesztő pedagógust különleges otthoni pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 25%-a.
(6c) A különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban, gyermekotthon különleges csoportjában foglalkoztatott nevelőt, kisgyermeknevelőt, gyermekfelügyelőt, gondozót, gyermekvédelmi asszisztenst, pszichológust, gyógypedagógust, fejlesztő pedagógust különleges otthoni pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 25%-a.
(6d) A többcélú gyermekvédelmi intézményben köznevelési feladatot ellátó intézményegységben dolgozó pedagógust gyermekvédelmi pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 50%-a.
(6e) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat által foglalkoztatott gyermekvédelmi gyámot gyermekvédelmi gyámi pótlék illeti meg, amelynek mértéke legalább a pótlékalap 185%-a.
(6f) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat által foglalkoztatott hivatásos gyámot különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék illeti meg, amelynek mértéke legalább a pótlékalap 185%-a.
(7) A kollektív szerződés a (2)-(6) bekezdésben meghatározottnál magasabb mértékű pótlékot is megállapíthat.
(7) A kollektív szerződés a (2)-(6d) bekezdésben meghatározottnál magasabb mértékű pótlékot is megállapíthat.
(7) A kollektív szerződés a (2)-(6f) bekezdésben meghatározottnál magasabb mértékű pótlékot is megállapíthat.
(7) A kollektív szerződés a (2)-(6e) bekezdésben meghatározottnál magasabb mértékű pótlékot is megállapíthat.
(8) A kollektív szerződés a (2)-(6) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően is megállapíthat munkahelyi pótlékot a pótlékalap 25-100%-a közötti mértékben.
(8) A kollektív szerződés a (2)-(6d) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően is megállapíthat munkahelyi pótlékot a pótlékalap 25-100%-a közötti mértékben.
(8) A kollektív szerződés a (2)-(6f) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően is megállapíthat munkahelyi pótlékot a pótlékalap 25-100%-a közötti mértékben.
(8) A kollektív szerződés a (2)-(6e) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően is megállapíthat munkahelyi pótlékot a pótlékalap 25-100%-a közötti mértékben.
(9) A (2)-(6) bekezdésben felsorolt pótlékok egymás mellett nem folyósíthatók.
(9) A (2)-(6d) bekezdésben felsorolt pótlékok egymás mellett nem folyósíthatók.
(9) A (2)-(6f) bekezdésben felsorolt pótlékok egymás mellett nem folyósíthatók.
(9) A (2)-(6e) bekezdésben felsorolt pótlékok egymás mellett nem folyósíthatók.
(10) Helyettesítési pótlék illeti meg a bölcsődei, mini bölcsődei csoportban azt a kisgyermeknevelőt, aki a másik kisgyermeknevelő távolléte esetén egyedül látja el a bölcsődei csoporttal kapcsolatos feladatokat. A helyettesítési pótlék mértéke az egy órára eső illetmény 30%-a.
15/A. §
(1) A közalkalmazottat - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a besorolása alapján ágazati pótlék illeti meg, melynek mértékét az 5. számú melléklet tartalmazza.
(1) A közalkalmazottat - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg, melynek összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.
(2) Nem illeti meg az ágazati pótlék a 2. számú melléklet V. pontja szerinti pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat.
(2) Nem illeti meg az ágazati pótlék a 2. számú melléklet V. pontja szerinti pedagógus munkakörben, valamint a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetben foglalkoztatott közalkalmazottat.
(2) Nem illeti meg az ágazati pótlék a 2/a. számú melléklet szerinti pedagógus munkakörben, valamint a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetben foglalkoztatott közalkalmazottat.
(2) Nem illeti meg az ágazati pótlék a 2/a. számú melléklet szerinti pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat.
(2) Nem illeti meg szociális ágazati összevont pótlék a 2/a. számú melléklet szerinti pedagógus munkakörben, valamint az Intézetben foglalkoztatott közalkalmazottat.
(2) Nem illeti meg szociális ágazati összevont pótlék a 2/a. számú melléklet szerinti pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat.
(2) Nem illeti meg szociális ágazati összevont pótlék a 2/a. számú melléklet szerinti pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat, továbbá a 15/B. § (1) bekezdése szerinti bölcsődei pótlékra jogosult közalkalmazottat.
(3) Az ágazati pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.
(3) A szociális ágazati összevont pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.
(4) A szociális ágazati összevont pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazott 5. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.
15/B. §
(1) A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján bölcsődei pótlék illeti meg, melynek mértékét a 6. számú melléklet tartalmazza.
(1) A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott
a) középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt, szaktanácsadót a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján, valamint a pedagógus munkakörben foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt, szaktanácsadót bölcsődei pótlék illeti meg, amelynek mértékét a 6. számú melléklet tartalmazza,
b) bölcsődei dajkát a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján bölcsődei pótlék illeti meg, amelynek mértékét a 6/a. számú melléklet tartalmazza.
(2) A bölcsődei pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.
(3) A bölcsődei pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazott 6. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.
(3) A bölcsődei pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazottnak a 6. és 6/a. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása annak a tárgyévnek az első napján történik, amelyben a Törvény 65. § (1) bekezdése szerint magasabb fizetési fokozatba lép.
15/C. §
(1) Egészségügyi kiegészítő pótlék illeti meg
a) a szociális intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, intézményvezető ápoló),
a) a szociális intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, vezető ápoló, vezető szakápoló),
b) a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, ápoló),
c) a javítóintézetben a javítóintézetek rendtartásáról szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, ápoló), és
d) az egészségügyi engedéllyel rendelkező szociális intézményben, valamint a szakápolási központban ápolói, szakápolói munkakörben, magyar egészségügyi szakdolgozói kamarai tagság mellett foglalkoztatott közalkalmazottat.
d) az otthoni szakápolásra vagy szakápolásra egészségügyi engedéllyel rendelkező bentlakásos szociális intézményben, valamint a szakápolási központban ápolói, szakápolói munkakörben, magyar egészségügyi szakdolgozói kamarai tagság mellett foglalkoztatott közalkalmazottat.
(2) Az egészségügyi kiegészítő pótlék - a foglalkoztatott fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján meghatározott - összegét a 7. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az egészségügyi kiegészítő pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.
(4) Az egészségügyi kiegészítő pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazott 7. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.
15/B. §
(1) Az ágazati pótlékra jogosult közalkalmazottat - a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időtartam alapján - 2015. július, augusztus, szeptember, október és november hónapra tekintettel kiegészítő pótlék illeti meg. A kiegészítő pótlék mértékét a 6. számú melléklet tartalmazza.
(1) Az ágazati pótlékra jogosult közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kiegészítő pótlék illeti meg. A kiegészítő pótlék mértékét a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) A kiegészítő pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.
(3) A kiegészítő pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazott 6. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.
16. §
(1) Ez a rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
a) 18. §-a (2) bekezdésének felvezető mondatából az „5. §-ának (2)-(10) bekezdését, (13) bekezdését, (15)-(16) bekezdését” szövegrész,
b) 18. §-a (2) bekezdésének a) pontja,
c) mellékletének II. pontjában megjelölt munkakörök közül a „gyermek- és ifjúsági felügyelő”,
d) mellékletének III. pontjában szereplő 8. pont.
(2) Ha a magasabb vezetői kinevezés - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi CLXXV. törvény alapján - 2011. január 1-jétől kezdődő magasabb vezetői megbízássá alakult át, a magasabb vezető tekintetében a vezetői pótlékra vonatkozó rendelkezéseket 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.
(3) A 4. § (1) bekezdésében a határozott időtartamra történő megbízásra vonatkozó rendelkezést a 2001. május 1-jét követően adott magasabb vezetői beosztásokra adott megbízás esetében kell alkalmazni.
(4) A folyamatban lévő pályázatok elbírálásánál a pályázat kiírása időpontjában hatályos jogszabályok szerint kell eljárni.
(4) A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 18. § (2)-(3) bekezdése alapján - az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépését megelőzően - megállapított pótlékok tekintetében a Kr.-nek az R. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) A Kr. 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján - az R. hatálybalépését megelőzően megállapított - gyógypedagógiai pótlék mellett az e rendelet szerinti speciális otthoni pótlék, különleges otthoni pótlék nem folyósítható.
(6) A Kr. 15. § (12) bekezdés alapján - az R. hatálybalépését megelőzően megállapított - pótlék mellett az e rendelet szerinti különleges szakértelmet igénylő munka után járó pótlék nem folyósítható.
(7) A 2013. szeptember 1-jén a 8. § f) pontjában meghatározott munkát végző közalkalmazott pótszabadságának számítása során a 2013. január 1-jétől 2013. augusztus 31-ig terjedő időszakban munkával töltött időt is figyelembe kell venni.
17. §
(1) A gyermekvédelmi gyám a hivatásos gyámi és a gyámi, gondozói tanácsadói feladatokat - azok megszűnéséig - a gyermekvédelmi gyámi munkakör keretében látja el.
(2) A gyermekvédelmi gyámi pótlékkal együtt a 15. § (6f) bekezdésében meghatározott pótlék nem folyósítható.
(3) Ha a közalkalmazott nem gyermekvédelmi gyámi munkakörben, hanem gyámi, gondozói tanácsadói vagy hivatásos gyámi munkakörben látja el a gyámi, illetve a gyámi, gondozói tanácsadói feladatokat, a 2013. december 31-ig átmeneti vagy tartós nevelésbe vett és általa ellátott gyermekek ügyének felülvizsgálatáig, de legkésőbb 2014. december 31-ig jogosult a 15. § (6f) bekezdésében meghatározott pótlékra.
(4) A gyermekotthonban elhelyezett gyermekek gyámságának ellátását végző gyermekotthon vezetőjét az általa ellátott valamennyi gyermek ügyének felülvizsgálatáig, de legkésőbb 2014. december 31-ig gyámi pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 50%-a. Nem illeti meg gyámi pótlék a hivatásos gyámot és a gyermekvédelmi gyámot.
(5) Ha a 2013. december 31-én gyermekvédelmi szakellátási intézményben pedagógus munkakörben családgondozóként vagy utógondozóként alkalmazott személyt 2014-ben gyermekvédelmi gyámi munkakörbe nevezik ki, a kinevezés időtartama alatt havi illetményének és havi rendszeres illetménypótlékainak együttes összege nem lehet kevesebb a 2013. decemberre irányadó havi illetményének és havi rendszeres illetménypótlékainak együttes összegénél.
18. §
(1) A 15/A. § szerinti ágazati pótlékot első alkalommal 2014. március hónapban kell kifizetni, 2014. január hónapra visszamenőleg.
(2) Ha a közalkalmazotti jogviszony 2014. január 1-jét követően, de 2014. március 1-jét megelőzően létesül, vagy 2013. december 31-ét követően, de 2014. március 1-jét megelőzően megszűnik, akkor az (1) bekezdés szerinti kifizetés időarányosan történik.
(3) Nem illeti meg az ágazati pótlék a gyermekvédelmi gyámot, ha illetményét a 17. § (5) bekezdése alapján állapítják meg.
(3) Nem illeti meg a szociális ágazati összevont pótlék a gyermekvédelmi gyámot, ha illetményét a 17. § (5) bekezdése alapján állapítják meg.
18. §
(1) Az egészségügyi kiegészítő pótléknak az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. mellékletével megállapított összegére vonatkozó rendelkezéseket 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A 2018. január 1-jén hatályos 7. számú melléklet szerinti egészségügyi kiegészítő pótlék, valamint az R1. 6. melléklete szerinti egészségügyi kiegészítő pótlék összegének különbözetét - a 2018. január hónapban történt foglalkoztatásra tekintettel - 2018. március hónapban kell kifizetni. Ha a foglalkoztatás nem egész hónapban történik, a különbözetet időarányosan kell kifizetni.
19. §   A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletnek a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérrendezésével összefüggő módosításáról szóló 318/2016. (X. 25.) Korm. rendelettel megállapított 15/B. § szerinti bölcsődei pótlékot első alkalommal 2017. január hónapra tekintettel, 2017. február hónapban kell kifizetni.
19. §   A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelettel megállapított 15/B. § (1) és (3) bekezdése szerinti bölcsődei pótlékot első alkalommal 2020. január hónapra tekintettel, 2020. február hónapban kell kifizetni.
19. §
(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelettel megállapított 15/B. § szerinti kiegészítő pótlékot első alkalommal 2015. július hónapra tekintettel, 2015. augusztus hónapban kell kifizetni.
(2) Ha a közalkalmazotti jogviszony 2015. július 1-jét követően, de 2015. augusztus 1-jét megelőzően létesül, vagy 2015. június 30-át követően, de 2015. augusztus 1-jét megelőzően megszűnik, akkor az (1) bekezdés szerinti kifizetés időarányosan történik.
20. §
(1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított 5. és 6. számú mellékletet a 2016. január 1-jétől 2016. június 30-áig terjedő időszakra is alkalmazni kell. Az ágazati, valamint a kiegészítő pótlék a közalkalmazott részére a 2016. január-június hónapokra tekintettel folyósított illetményével ki nem fizetett részét 2016. augusztus hónapban kell kifizetni.
(2) Ha a közalkalmazotti jogviszony 2016. január 1-jét követően, de 2016. július 1-jét megelőzően létesül, vagy 2015. december 31-ét követően, de 2016. július 1-jét megelőzően megszűnik, akkor az (1) bekezdés szerinti kifizetés időarányosan történik.
21. §
(1) E rendeletnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított 5. számú mellékletét a 2017. január 1-jétől 2017. február 16-áig terjedő időszakra is alkalmazni kell. A szociális ágazati összevont pótlék a közalkalmazott 2017. január hónapra tekintettel folyósított illetményével ki nem fizetett részét 2017. március hónapban kell kifizetni.
(2) Ha a közalkalmazotti jogviszony 2017. január 1-jét követően, de 2017. február 17-ét megelőzően létesül, vagy 2016. december 31-ét követően, de 2017. február 17-ét megelőzően megszűnik, akkor az (1) bekezdés szerinti kifizetés időarányosan történik.
22. §
(1) A 2017. december 31-én intézményvezető-helyettesi megbízással rendelkező személy, ha szociális szakvizsgát vagy pedagógus szakvizsgát tett, vagy a 2017. december 31-én hatályos szabályozás alapján a szociális szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesült, fizetési osztályba sorolás tekintetében intézményvezető- helyettesi megbízása fennállásáig úgy tekintendő, mintha vezetőképzés vizsgakövetelményét igazoló tanúsítvánnyal rendelkezne.
(2) A 2017. december 31-én intézményvezetői megbízással rendelkező személy, ha szociális szakvizsgát vagy pedagógus szakvizsgát tett, vagy a 2017. december 31-én hatályos szabályozás alapján a szociális szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesült, fizetési osztályba sorolás tekintetében 2020. december 31-éig úgy tekintendő, mintha vezetőképzés vizsgakövetelményét igazoló tanúsítvánnyal rendelkezne.
23. §
(1) Az egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R2.) megállapított 5. számú mellékletet a 2019. január 1-jétől az R2. hatálybalépésig terjedő időszakra is alkalmazni kell azokra, akiknek jogviszonya az R2. hatálybalépésekor is fennáll. A 2019. január-október hónapokra a közalkalmazottnak járó szociális ágazati összevont pótlék ki nem fizetett részét 2019. december hónapban kell kifizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony 2019. január 1-jét követően, de az R2. hatálybalépését megelőzően létesült, a kifizetés időarányosan történik.
(2) Az R2.-vel módosított 7. számú melléklet I. pontját a 2019. július 1-jétől az R2. hatálybalépésig terjedő időszakra is alkalmazni kell azokra, akiknek jogviszonya az R2. hatálybalépésekor is fennáll. A 2019. július-október hónapokra a közalkalmazottnak járó egészségügyi kiegészítő pótlék ki nem fizetett részét 2019. december hónapban kell kifizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony 2019. július 1-jét követően, de az R2. hatálybalépését megelőzően létesült, a kifizetés időarányosan történik.
24. §   A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 18/2020. (II. 19.) Korm. rendelettel megállapított 5. és 6/a. számú melléklete szerinti pótlékra a közalkalmazott 2020. január 1-jétől jogosult. A 2020. január hónapra járó illetménykülönbözetet 2020. március hónapban kell kifizetni a közalkalmazott részére.
25. §   A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. mellékletével módosított 7. számú mellékletet a 2020. január 1-jétől az R3. hatálybalépéséig terjedő időszakra is alkalmazni kell azokra, akiknek jogviszonya az R3. hatálybalépésekor is fennáll. A 2020. január-május hónapokra a közalkalmazottnak járó egészségügyi kiegészítő pótlék ki nem fizetett részét a 2020. június hónapra járó illetménnyel együtt kell kifizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony 2020. január 1-jét követően, de az R3. hatálybalépését megelőzően létesült, a kifizetés időarányosan történik.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET A 257/2000. (XII. 26.) KORM. RENDELETHEZ

Minősítési lap

1. A közalkalmazott személyi adatai

Neve (leánykori neve): ........................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................
Születési hely, idő: ..............................................................................................................


2. A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos adatok

A közalkalmazotti jogviszony kezdete: ..............................................................................
A közalkalmazott besorolása: .............................................................................................
A vezetői megbízás kezdete: ...............................................................................................
A minősítés indoka: ............................................................................................................


3. A közalkalmazott minősítésének szempontjai

3.1. Az ellátással kapcsolatos szakmai és jogszabályi ismeretek
Kiemelkedő - Átlagos - Nem megfelelő
3.2. Az ellátottakkal végzett szakmai, gyakorlati munka
Kiemelkedő - Átlagos - Nem megfelelő
3.3. Az ellátottakkal történő kapcsolatteremtő képesség, problémafelismerő képesség
Kiemelkedő - Átlagos - Nem megfelelő
3.4. A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség és a konfliktusok kezelése, feloldása
Kiemelkedő - Átlagos - Nem megfelelő
3.5. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, felelősség és hivatástudat
Kiemelkedő - Átlagos - Nem megfelelő
3.6. A munkavégzéssel kapcsolatos szorgalom, igyekezet
Kiemelkedő - Átlagos - Nem megfelelő

4. Vezetői beosztáshoz kapcsolódó minősítési szempontok

4.1. A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkájának színvonala
Kiemelkedő - Átlagos - Nem megfelelő
4.2. A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény kollektívája, a beosztottak munkavégzésének szervezése
Kiemelkedő - Átlagos - Nem megfelelő

5. Egyes speciális ellátásokban dolgozó közalkalmazottak további minősítési szempontjai (fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek, szenvedélybetegek):

5.1. A speciális csoport problémáinak kezelésével kapcsolatos szakismeretek
Kiemelkedő - Átlagos - Nem megfelelő
5.2. Az ellátottak problémáinak gyakorlati kezelése, megoldása, figyelemmel a speciális szükségletekre:
Kiemelkedő - Átlagos - Nem megfelelő
5.3. Egyéb, speciális szempont(ok): ....................................................................................
..............................................................................................................................................

6. A közalkalmazott munkavégzésével kapcsolatos egyéb lényeges körülmény, megjegyzés

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................


7. A közalkalmazott munkavégzésének általános megítélése

A munkavégzés
Kiemelkedő - Átlagos - Nem megfelelő


8. A közalkalmazott által a minősítésre tett észrevétel

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
A minősítés megállapításait a közalkalmazottal ismertettem.
...................................................................
a minősítést végző aláírása, beosztása
A minősítés tartalmát ismerem, észrevételeimet megtettem.
..................................................
a minősített aláírása


2. SZÁMÚ MELLÉKLET A 257/2000. (XII. 26.) KORM. RENDELETHEZ

I. ÁGAZATSPECIFIKUS MUNKAKÖRÖK A SZOCIÁLIS TERÜLETEN

  Megnevezés Fizetési osztályok
      A B C D E F G H I J
                         
  1. Szociális szolgáltatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló tevékenységeknek az adott munkakörre jogszabályban meghatározott, felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel történő ellátása                    
    orvos               * * *
    pszichológus               * * *
    mentálhigiénés munkatárs           * * *    
    mentálhigiénés csoportvezető           * * * * *
    szociális munkás, utcai szociális munkás           * * * *  
    családgondozó           * * *    
    dietetikus           * * * * *
    diplomás ápoló, főápoló           * * *    
    foglalkoztatás-vezető           * * *    
    foglalkoztatás-szervező           * * *    
    gyógypedagógus           * * * * *
    gyógytornász           * * *    
    konduktor, mozgásterapeuta           * * *    
    logopédus           * * * * *
    szociális munkatárs/szakértő           * * * * *
    terápiás munkatárs           * * *    
    pedagógus           * * * * *
  2. Szociális szolgáltatás keretében az ellátottak ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését, szállítását közvetlenül szolgáló tevékenységeknek az adott munkakörre jogszabályban meghatározott - felsőfokú végzettséget és szakképzettséget nem tanúsító - szakképesítéssel történő ellátása                    
    a) asszisztens/szakasszisztens                    
    asszisztens     * * * *        
    szakasszisztens           *        
    b) ápoló/szakápoló                    
    szakápoló       * *          
    általános ápoló   * * *            
    ápoló, csecsemő- és gyermekápoló         *          
    segédápoló, ápolási asszisztens * *                
    c) gondozó/szakgondozó                    
    gondozó (irányító gondozó)   * * * *          
    csecsemő- és kisgyermekgondozó         *          
    szociális gondozó és szervező       * *          
    utcai szociális munkás   * * * *          
    családgondozó         *          
    szociális segítő       * *          
    d) egyéb ágazati munkakörök                    
    diétás nővér       * *          
    élelmezésvezető       * *          
    foglalkoztató, munkavezető   * * *            
    főnővér, főápoló     * * *          
    e) kisegítő munkakörök                    
    gépkocsivezető   * * *            
    szociális ügyintéző     * * *          
    falugondnok * * *              
    szociális segítő * * *              
    egyéb kisegítő munkakörök * * *              
                       
    A B C D E F G H I J
    Fizetési osztályok
  egyéb kisegítő munkakörök * * *              
  szociális segítő * * *              
  falugondnok, tanyagondnok * * *              
  szociális ügyintéző     * * *          
  gépkocsivezető   * * *            
e) kisegítő munkakörök                    
  foglalkoztató, munkavezető   * * *            
                       
  foglalkoztató, munkavezető, foglalkoztatás-szervező   * * *            
  diétás nővér       * *          
d) egyéb ágazati munkakörök                    
  szociális segítő       * *          
  esetfelelős         *          
  kísérő támogatást biztosító munkatárs   * * * *          
  családgondozó         *          
  utcai szociális munkás   * * * *          
  szociális gondozó, közösségi gondozó       * *          
  szociális gondozó, közösségi gondozó   * * * *          
  gondozó (irányító gondozó)   * * * *          
c) gondozó/szakgondozó                    
  segédápoló, ápolási asszisztens * *                
  ápoló, csecsemő- és gyermekápoló         *          
  általános ápoló   * * *            
  szakápoló       * *          
b) ápoló/szakápoló                    
a) asszisztens     * * *          
2. Szociális szolgáltatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló, felsőfokú végzettséghez és szakképzettséghez nem kötött munkakörök                    
  szakasszisztens           *        
  esetfelelős           * * *    
  asszisztens           *        
  pszichológusi, jogi tanácsadó             * * *  
  pedagógus           * * * * *
  módszertani munkatárs           * * * *  
  terápiás munkatárs           * *      
  szociális munkatárs/szakértő           * * * * *
  logopédus           * * * * *
  konduktor, mozgásterapeuta           * * *    
  gyógytornász           * * *    
  gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus           * * * * *
  foglalkoztatás-szervező           * * *    
  foglalkoztatás-vezető           * * *    
  diplomás ápoló           * * *    
  ápoló           * * *    
  utcai szolgálat koordinátor             * *    
  addiktológiai koordinátor           * * *    
  közösségi koordinátor           * * *    
  családgondozó, közösségi gondozó           * * *    
  közösségi gondozó           * * *    
  szociális munkás, utcai szociális munkás           * * * *  
  addiktológiai konzultáns           * * *    
  mentálhigiénés munkatárs           * * *    
  pszichológus               * * *
  orvos, orvos konzultáns               * * *
1. Szociális szolgáltatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló, felsőfokú végzettséghez és szakképzettséghez kötött munkakörök                    
    A B C D E F G H I J
  Megnevezés Fizetési osztályok

I. Ágazatspecifikus munkakörök a szociális területen

  Megnevezés Fizetési osztályok
    A B C D E F G H I J
1. Szociális szolgáltatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló, felsőfokú végzettséghez és szakképzettséghez kötött munkakörök                    
  orvos               * * *
  szociális munkatárs           * * * * *
  vezető ápoló, vezető szakápoló, ápoló, szakápoló           * * * * *
  foglalkoztatás-szervező           * * *    
  fejlesztő pedagógus           * * * * *
  mozgásterapeuta, gyógytornász           * * *    
  terápiás munkatárs           * * * * *
  esetfelelős           * * * * *
  diétás nővér, dietetikus         * * * * * *
2. Szociális szolgáltatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló, felsőfokú végzettséghez és szakképzettséghez nem kötött munkakörök                    
  ápoló, szakápoló, vezető ápoló     * * *          
  gondozó   * * * *          
  segítő, falu- és tanyagondnok * * * * *          
  terápiás munkatárs     * * *          
  asszisztens     * * *          
  egyéb ágazati munkakörök                    
  foglalkoztató, munkavezető, foglalkoztatás- szervező, szabadidő-szervező   * * * *          
  kisegítő munkakörök                    
  gépkocsivezető   * * *            
  szociális ügyintéző     * * *          
  egyéb kisegítő munkakörök * * *              
    Fizetési osztályok
    A B C D E F G H I J

II. ÁGAZATSPECIFIKUS MUNKAKÖRÖK CSALÁD-, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI TERÜLETEN

  Megnevezés Fizetési osztályok
      A B C D E F G H I J
                         
  1. Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló tevékenységeknek az adott munkakörre jogszabályban meghatározott, felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel történő ellátása                    
    orvos               * * *
    pszichológus               * * *
    pszichológiai tanácsadó           * * * * *
    családgondozó           * * * * *
    gyógypedagógus           * * * * *
    gyógytornász           * *      
    konduktor           * *      
    növendékügyi előadó           * * * * *
    fejlesztőpedagógus           * * * * *
    helyettes szülői tanácsadó           * * * * *
    örökbefogadási tanácsadó           * * * * *
    hivatásos gyám           * * * * *
    eseti gondnok, vagyonkezelő gondnok           * * * * *
    gyámi gondozói tanácsadó           * * * * *
    jogász               * * *
    szaktanácsadó           * * * * *
    óvónő           * * * * *
    szakgondozó           * *      
  2. Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás keretében az ellátottak ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését, szállítását közvetlenül szolgáló tevékenységeknek az adott munkakörre jogszabályban meghatározott - felsőfokú végzettséget és szakképzettséget nem tanúsító - szakképesítéssel történő ellátása                    
    a) asszisztens/szakasszisztens                    
    asszisztens   * * *            
    szakasszisztens       * *          
    b) gondozó/szakgondozó                    
    gondozó * * * *            
    csecsemő- és kisgyermekgondozó         *          
    szakgondozó         *          
    c) egyéb ágazati munkakörök                    
    szaktanácsadó         *          
    hivatásos nevelőszülő   * *              
    gyermekfelügyelő     * * *          
    gyermekvédelmi ügyintéző       * *          
    tejkonyhavezető     * * *          
    élelmezésvezető     * * *          
    gépkocsivezető   * * *            
    egyéb kisegítő munkakörök * * *              
  egyéb kisegítő munkakörök * * *              
  gépkocsivezető   * * *            
  élelmezésvezető     * * *          
  tejkonyhavezető     * * *          
  gyermekvédelmi ügyintéző       * *          
  gyermekfelügyelő     * *            
  hivatásos nevelőszülő   * *              
  szaktanácsadó         *          
c) egyéb ágazati munkakörök                    
  szakgondozó         *          
  segédgondozó * *                
  gondozó     * *            
b) gondozó/szakgondozó                    
  gyermekvédelmi asszisztens       * *          
  szakasszisztens       * *          
  asszisztens   * * *            
a) asszisztens/szakasszisztens                    
2. Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás keretében az ellátottak ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését, szállítását közvetlenül szolgáló, egyetemi, főiskolai végzettséghez nem kötött munkakörök                    
  gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai tanácsadó           * * * * *
  szakgondozó           * *      
  szaktanácsadó           * * * * *
  jogász               * * *
  gyámi gondozói tanácsadó           * * * * *
  eseti gondnok, vagyonkezelő gondnok           * * * * *
  hivatásos gyám           * * * * *
  örökbefogadási tanácsadó           * * * * *
  helyettes szülői tanácsadó           * * * * *
  fejlesztőpedagógus           * * * * *
  növendékügyi előadó           * * * * *
  konduktor           * *      
  gyógytornász           * *      
  gyógypedagógus           * * * * *
  családgondozó           * * * * *
  pszichológiai tanácsadó           * * * * *
  pszichológus               * * *
  orvos               * * *
1. Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló egyetemi, főiskolai végzettséghez kötött munkakörök                    
  A B C D E F G H I J
Megnevezés Fizetési osztályok
                       
    A B C D E F G H I J
    Fizetési osztályok
  egyéb kisegítő munkakörök * * *              
  gépkocsivezető   * * *            
  tejkonyhavezető     * * *          
  gyermekvédelmi ügyintéző       * *          
  gyermekfelügyelő     * *            
  hivatásos nevelőszülő   * *              
  szaktanácsadó         *          
c) egyéb ágazati munkakörök                    
  szakgondozó         *          
  segédgondozó * *                
  gondozó     * *            
b) gondozó/szakgondozó                    
                       
    A B C D E F G H I J
    Fizetési osztályok
  egyéb kisegítő munkakörök * * *              
  gépkocsivezető   * * *            
  tejkonyhavezető     * * *          
  gyermekvédelmi ügyintéző       * *          
  gyermekfelügyelő     * *            
  hivatásos nevelőszülő   * *              
  szaktanácsadó         *          
c) egyéb ágazati munkakörök                    
  segédgondozó * *                
b) kisgyermeknevelő     * * * * *      
  gyermekvédelmi asszisztens       * *          
  szakasszisztens       * *          
  asszisztens   * * *            
a) asszisztens/szakasszisztens                    
2. Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás keretében az ellátottak ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését, szállítását közvetlenül szolgáló, egyetemi, főiskolai végzettséghez nem kötött munkakörök                    
  gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai
tanácsadó
          * * * * *
  szakgondozó           * *      
  gondozó     * *            
  szakgondozó         *          
b) kisgyermeknevelő     * * *          
  gyermekvédelmi asszisztens       * *          
  szakasszisztens       * *          
  asszisztens   * * *            
a) asszisztens/szakasszisztens                    
2. Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás keretében az ellátottak ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését, szállítását közvetlenül szolgáló, egyetemi, főiskolai végzettséghez nem kötött munkakörök                    
  gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai
tanácsadó
          * * * * *
  nevelőszülői hálózat vezető, szakmai vezető           * * * * *
  gyermekotthon vezető           * * * * *
  kisgyermeknevelő           * *      
  szakgondozó           * *      
 
    A B C D E F G H I J
    Fizetési osztályok
  egyéb kisegítő munkakörök * * *              
  gépkocsivezető   * * *            
  tejkonyhavezető     * * *          
  gyermekvédelmi ügyintéző       * *          
  gyermekfelügyelő     * *            
  gyermekgondozó * * *              
  nevelőszülő   * *              
  szaktanácsadó         *          
c) egyéb ágazati munkakörök                    
  segédgondozó * *                
  gondozó     * *            
  szakgondozó         *          
b) kisgyermeknevelő     * * *          
  gyermekvédelmi asszisztens       * *          
  szakasszisztens       * *          
  asszisztens   * * *            
a) asszisztens/szakasszisztens                    
  végzettséghez nem kötött munkakörök                    
2. Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás keretében az ellátottak ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését, szállítását közvetlenül szolgáló, egyetemi, főiskolai                    
  elhelyezési ügyintéző           * * * * *
  közvetítő           * * * * *
  nevelő           * * * * *
  gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai tanácsadó           * * * * *
  kisgyermeknevelő           * *      
  szakgondozó           * *      
  szaktanácsadó           * * * * *
  jogász               * * *
  gyámi gondozói tanácsadó           * * * * *
  eseti gondnok, vagyonkezelő gondnok           * * * * *
  hivatásos gyám           * * * * *
  örökbefogadási tanácsadó           * * * * *
  gyermekvédelmi gyám           * * * * *
  helyettes szülői tanácsadó           * * * * *
  fejlesztőpedagógus           * * * * *
  növendékügyi előadó           * * * * *
  konduktor           * *      
  gyógytornász           * *      
  gyógypedagógus           * * * * *
  családgondozó           * * * * *
  pszichológiai tanácsadó           * * * * *
  pszichológus               * * *
  orvos               * * *
1. Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló egyetemi, főiskolai végzettséghez kötött munkakörök                    
    A B C D E F G H I J
  Megnevezés Fizetési osztályok
                       
    A B C D E F G H I J
    Fizetési osztályok
  egyéb kisegítő munkakörök * * *              
  javítóintézeti rendész       * *          
  gépkocsivezető   * * *            
  tejkonyhavezető     * * *          
  gyermekvédelmi ügyintéző       * *          
  gyermekfelügyelő     * *            
  gyermekgondozó * * *              
  szaktanácsadó         *          
c) egyéb ágazati munkakörök                    
  javítóintézeti ápoló   * * * *          
  segédgondozó * *                
  gondozó     * *            
  szakgondozó         *          
b) kisgyermeknevelő     * * *          
  gyermekvédelmi asszisztens       * *          
  szakasszisztens       * *          
  asszisztens   * * *            
a) asszisztens/szakasszisztens                    
2. Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, javítóintézeti nevelés keretében az ellátottak ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését, szállítását közvetlenül szolgáló, egyetemi, főiskolai végzettséghez nem kötött munkakörök                    
  közvetítő           * * * * *
  családsegítő, esetmenedzser, tanácsadó           * * * * *
  közvetítő           * * * * *
  elhelyezési ügyintéző           * * * * *
  nevelő           * * * * *
  gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai tanácsadó           * * * * *
  kisgyermeknevelő           * * * * *
  szakgondozó           * *      
  szaktanácsadó           * * * * *
  jogász               * * *
  gyermekvédelmi gyám           * * * * *
  örökbefogadási tanácsadó           * * * * *
  helyettes szülői tanácsadó           * * * * *
  fejlesztőpedagógus           * * * * *
  növendékügyi előadó           * * * * *
  konduktor           * *      
  gyógytornász           * *      
  gyógypedagógus           * * * * *
  családgondozó           * * * * *
  pszichológiai tanácsadó           * * * * *
  pszichológus               * * *
  pszichiáter               * * *
  orvos               * * *
1. Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, javítóintézeti nevelés keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló egyetemi, főiskolai végzettséghez kötött munkakörök                    
    A B C D E F G H I J
Megnevezés Fizetési osztályok
    A B C D E F G H I J
1. Szociális szolgáltatás keretében az
ellátottak gyógyítását, ápolását,
foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását,
gondozását, szociális segítését
közvetlenül szolgáló, felsőfokú
végzettséghez kötött munkakörök
                   
  orvos               * * *
  szociális munkatárs           * * * * *
  vezető ápoló, vezető szakápoló, ápoló,
szakápoló