Hatályos állapot
Közlönyállapot
1996.12.23. - 1996.12.31.
1997.01.01. - 1997.02.20.
1997.02.21. - 1998.06.30.
1998.07.01. - 1999.03.12.
1999.03.13. - 2000.02.29.
2000.03.01. - 2000.10.31.
2000.11.01. - 2001.04.27.
2001.04.28. - 2001.10.27.
2001.10.28. - 2001.12.28.
2001.12.29. - 2003.12.30.
2003.12.31. - 2004.04.30.
2004.05.01. - 2005.05.12.
2005.05.13. - 2006.12.31.
2007.01.01. - 2007.04.05.
2007.04.06. - 2007.07.12.
2007.07.13. - 2007.08.31.
2007.09.01. - 2008.05.15.
2008.05.16. - 2008.12.27.
2008.12.28. - 2009.08.06.
2009.08.07. - 2009.09.30.
2009.10.01. - 2010.12.31.
2011.01.01. - 2012.07.03.
2012.07.04. - 2013.06.30.
2013.07.01. - 2014.03.14.
2014.03.15. - 2014.09.04.
2014.09.05. - 2015.09.01.
2015.09.02. - 2015.12.31.
2016.01.01. - 2016.12.31.
2017.01.01. - 2018.06.30.
2018.07.01. - 2020.02.14.
2020.02.15. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

A Kormány a belkereskedelemről szóló, többször módosított 1978. évi I. törvény 40. §-a alapján a következőket rendeli el:

1. §
(1) A rendelet hatálya a belföldi, illetőleg nemzetközi utazásszervező, illetve -közvetítő tevékenységet üzletszerűen folytató, belföldi székhelyű gazdálkodó szervezetre [Polgári Törvénykönyv 685. § c) pont] (a továbbiakban: utazási vállalkozó) terjed ki.
(1) A rendelet hatálya a belföldi, illetőleg nemzetközi utazásszervező, illetve -közvetítő tevékenységet üzletszerűen folytató, belföldi székhelyű gazdálkodó szervezetre (Polgári Törvénykönyv 685. § c) pont), valamint külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeire (a továbbiakban együtt: utazási vállalkozó) terjed ki.
(1) E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységet folytatókra (a továbbiakban együtt: utazási vállalkozó) terjed ki.
(1) E rendelet hatálya Magyarország területén utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységet folytatókra (a továbbiakban együtt: utazási vállalkozó) terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazásában:
a) utazásszervező az, aki saját szervezésű vagy egyedi megrendelés szerint összeállított utazást belföldre, illetőleg belföldről külföldre utazási szerződés alapján közvetlenül vagy közvetítő útján értékesít, valamint, aki külföldi utazásszervező Magyarországra történő utaztatásait belföldön szervezi, illetőleg külföldi utazásszervező vagy egyéni utas részére Magyarországra történő utazásokat értékesít, külföldről külföldre történő utazást szervez, továbbá, aki külföldi szálláshelyet belföldön értékesít,
a) utazásszervező az, aki saját szervezésű vagy egyedi megrendelés szerint összeállított utazást belföldre, illetőleg belföldről külföldre utazási szerződés alapján közvetlenül vagy közvetítő útján értékesít, valamint, aki külföldi utazásszervező Magyarországra történő utaztatásait belföldön szervezi, illetőleg külföldi utazásszervező vagy egyéni utas részére Magyarországra történő utazásokat értékesít, külföldről külföldre történő utazást szervez, továbbá, aki külföldi szálláshelyet belföldön értékesít, és a rendezvényszervező, ha az általa üzletszerűen végzett tevékenység keretében utazási csomagnak minősülő szolgáltatást [f) pont] is értékesít,
a) utazásszervező az, aki saját szervezésű vagy egyedi megrendelés szerint összeállított utazást belföldről belföldre, belföldről külföldre, illetőleg külföldről belföldre közvetlenül vagy közvetítő útján értékesít, valamint aki külföldi utazásszervező Magyarországra történő utazásait belföldön szervezi, illetőleg külföldi utazásszervező vagy egyéni utas részére Magyarországra történő utazásokat értékesít, külföldről külföldre történő utazást szervez, továbbá aki külföldi szálláshelyet belföldön értékesít,
a) utazásszervező az, aki
aa) saját szervezésű vagy egyedi megrendelés szerint összeállított utazást belföldről belföldre közvetlenül vagy közvetítő útján értékesít,
ab) saját szervezésű vagy egyedi megrendelés szerint összeállított utazást belföldről külföldre közvetlenül vagy közvetítő útján értékesít,
ac) saját szervezésű vagy egyedi megrendelés szerint összeállított utazást külföldről belföldre közvetlenül vagy közvetítő útján értékesít,
ad) külföldi utazásszervező Magyarországra történő utazásait belföldön szervezi,
ae) külföldi utazásszervező vagy egyéni utas részére Magyarországra történő utazásokat értékesít,
af) külföldi utazásszervező által szervezett utazást Magyarországon értékesít vagy abban közreműködik,
ag) külföldről külföldre történő utazásokat szervez, továbbá
ah) külföldi szálláshelyet belföldön értékesít, ideértve a külföldre szervezett tanfolyamokat is,
b) utazásközvetítő az, aki az utazási szerződést a belföldi utazásszervező megbízottjaként, illetve a külföldi utazásszervező bizományosaként köti meg,
b) utazásközvetítő az, aki az utazási szerződést a belföldi utazásszervező megbízottjaként az utazásszervező nevében köti meg,
c) belföldi utazásszervezés az utazásszervező által szervezett belföldi úticélú utazások szervezése és értékesítése,
d) nemzetközi utazásszervezés a belföldről külföldre és külföldről külföldre történő utazások szervezése, a külföldi utazásszervező Magyarországra történő utaztatásainak belföldi szervezése, illetőleg külföldi utazásszervező vagy egyéni utas részére Magyarországra történő utazások értékesítése, továbbá a külföldi szálláshely belföldi értékesítése,
e) utazási vállalkozás céljára szolgáló irodahelyiség (a továbbiakban: irodahelyiség) az e tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása céljára elkülönített olyan irodahelyiség, amely megfelel a külön jogszabály előírásainak,
e) utazási vállalkozás céljára szolgáló irodahelyiség (a továbbiakban: irodahelyiség) az, amelyet az utazási vállalkozó tevékenysége céljára elkülönítettek, s amelynél az üzlethelyiség berendezése a rendeltetésszerű használat követelményeihez igazodik, kizárólag a tevékenység céljára szolgáló önálló, vezetékes telefonvonallal és telefax készülékkel rendelkezik, továbbá az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló üzlethelyiség (utazási iroda, illetőleg utazási ügynökség) megfelel a külön jogszabályban előírt feltételeknek is,
e) utazási vállalkozás céljára szolgáló irodahelyiség (a továbbiakban: irodahelyiség) az, amelyet az utazási vállalkozó tevékenysége céljára elkülönítettek, s amelynél az üzlethelyiség berendezése a rendeltetésszerű használat követelményeihez igazodik, kizárólag a tevékenység céljára szolgál, önálló, vezetékes telefonvonallal és telefax készülékkel rendelkezik, továbbá az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló üzlethelyiség (utazási iroda, illetőleg utazási ügynökség) megfelel a külön jogszabályban előírt feltételeknek is,
e) az utazási vállalkozó tevékenysége céljára szolgáló üzlet (a továbbiakban: üzlet) az, amelynél az üzlethelyiség berendezése a rendeltetésszerű használat követelményeihez igazodik, kizárólag a tevékenység céljára szolgál, önálló, vezetékes telefonvonallal és telefax készülékkel rendelkezik, továbbá az ügyfélforgalom lebonyolítására alkalmas és megfelel a külön jogszabályban előírt feltételeknek is,
f) utazási csomag az a szolgáltatás, amely az utazással összefüggő személyszállítási, szállás és az ezzel összefüggő szolgáltatásokból (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakozás, kulturális program) legalább kettőt tartalmaz,
f) utazási csomag az a szolgáltatás, amely az utazással összefüggő személyszállítási, szállás és az ezzel összefüggő szolgáltatásokból (így különösen étkezés, idegenvezetés, kulturális program) legalább kettőt tartalmaz, függetlenül attól, hogy az egyes szolgáltatásokat együtt vagy külön-külön számlázzák az utas részére,
f) utazási csomag az a szolgáltatás, amely a személyszállítás, szállás és egyéb turisztikai szolgáltatások közül legalább kettőnek az előre meghatározott együttese, feltéve, hogy a kínált ár valamennyi szolgáltatás teljes ellenértékét együttesen tartalmazza és a szolgáltatás 24 óránál hosszabb időszakot érint, vagy éjszakai szállást is tartalmaz,
f) utazási csomag: az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában meghatározott fogalom,
g) nem minősül utazásszervezésnek az önállóan (nem utazási csomagban) értékesített: közlekedési szolgáltatás, a menetjegy-kiszolgálás, a szálláshelyi szolgáltatás (szobafoglalás) - az a) pontban foglaltak kivételével -, a vendéglátó szolgáltatás, a gyógy- és egyéb szolgáltatás, a kulturális programokra és egyéb (pl. sport) rendezvényekre jegyárusítás, a helyi programszervezés, az idegenvezetői szolgáltatás, illetve az ezekkel kapcsolatos ügyek intézése, továbbá a más szervezet által teljesítendő, az utazással összefüggő szolgáltatás és az ezekkel kapcsolatos ügyek intézése,
g) nem minősül utazásszervezésnek az önállóan (nem utazási csomagban) értékesített: közlekedési szolgáltatás, a menetjegy-kiszolgálás, a szálláshelyi szolgáltatás (szobafoglalás) - az ah) pontban foglaltak kivételével -, a vendéglátó szolgáltatás, a gyógy- és egyéb szolgáltatás, a kulturális programokra és egyéb (pl. sport) rendezvényekre jegyárusítás, a helyi programszervezés, az idegenvezetői szolgáltatás, illetve az ezekkel kapcsolatos ügyek intézése, továbbá a más szervezet által teljesítendő, az utazással összefüggő szolgáltatás és az ezekkel kapcsolatos ügyek intézése,
h) utazás az a szolgáltatás, amelyet az utazási vállalkozó a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint nyújt.
(2) E rendelet alkalmazásában utazási csomag az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meghatározott fogalom.
(3) A külföldi utazásszervező által szervezett utazást belföldön az utazásközvetítő csak bizományosként értékesíthet.
(4) Nem tartozik a rendelet hatálya alá az oktatási intézmények által kizárólag a tanulói, hallgatói jogviszonyban állók számára (ideértve a tanulói, hallgatói csoport létszámához szükséges kísérőket is), továbbá az egyesületek és közhasznú, illetőleg nonprofit szervezetek által kizárólag tagjaik részére nem üzletszerűen, kizárólag önköltséges alapon szervezett utaztatás akkor, ha az utaztatás a szervező részére nyereséget nem eredményez.
(5) Az utazási csomagra vonatkozó rendelkezéseket a külföldi szálláshely belföldi értékesítése esetén is megfelelően alkalmazni kell.
(5) Az utazási csomagra vonatkozó rendelkezéseket a külföldi szálláshely belföldi értékesítése esetén is megfelelően alkalmazni kell. Az utazási csomagra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni abban az esetben is, ha az utazási csomag egyes szolgáltatásainak (elemeinek) számlázása külön-külön történik.
(5) Az utazási csomagra vonatkozó rendelkezéseket a külföldi szálláshely belföldi értékesítése esetén is megfelelően alkalmazni kell.
(6) A (2) bekezdés a) pontjának alkalmazása szempontjából külföldi szálláshely belföldi értékesítésének minősül a vételárba beszámítandó pénzösszegnek bármilyen jogcímen történő átvétele.
(6) A (2) bekezdés ah) pontjának alkalmazása szempontjából külföldi szálláshely belföldi értékesítésének minősül a vételárba beszámítandó pénzösszegnek bármilyen jogcímen történő átvétele, ideértve a külföldi szolgáltatótól kapott jutalékot is.
(7) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni abban az esetben is, ha valamely szervezet a (2) bekezdés a)-d), f) és h) pontjában meghatározottaknak megfelelő tevékenységet is végez.
1. §
(1) E rendelet hatálya a Magyarország területén utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységet folytatókra, valamint az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedőkre (a továbbiakban együtt: utazási vállalkozó) terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazásában:
a) utazási csomag: az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § 6. pontjában meghatározott fogalom a 13. §-ban meghatározott kivétellel;
b) utazási szolgáltatásegyüttes: az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § 10. pontjában meghatározott fogalom a 28. §-ban meghatározott kivétellel;
c) utazó: a a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben (a továbbiakban: Kertv.), 2. § 37. pontjában meghatározott személy.
2. §
(1) Utazásszervező, illetőleg -közvetítő tevékenységet Magyarországon csak az a belföldi székhelyű utazási vállalkozó folytathat, aki az e rendeletben előírt feltételeknek megfelel, és kérelme alapján az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium (a továbbiakban: IKIM) által vezetett nyilvántartásba bejegyezték. Az IKIM az utazási vállalkozót akkor veheti nyilvántartásba, ha
a) a cégjegyzékbe, illetve - ha a működés feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel - az előírt bírósági vagy hatósági nyilvántartásba bejegyezték,
b) vezető állású munkavállalói, illetve vezető tisztségviselői, továbbá az egyéni vállalkozó büntetlen előéletű,
c) az utazási vállalkozásban legalább egy - utazásszervezői szakmai minősítő vizsgával vagy a külön jogszabályban előírt idejű szakmai gyakorlattal rendelkező - személy működik,
d) vagyoni biztosítékkal rendelkezik,
e) irodahelyiséggel rendelkezik,
f) a kérelmező utazási vállalkozó vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, név szerinti nyilvántartásba vett tagja, illetve az utazási vállalkozást fenntartó egyéni vállalkozó nem szerepelt a felsorolt minőségekben olyan utazási vállalkozásban, amelyet a nyilvántartásból a 11. § (1) bekezdésének a)-h) pontjában felsorolt ok miatt töröltek a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül,
g) nyilatkozik arról, hogy az utazásszervező tevékenységből az indulás évében milyen összegű árbevételt tervez.
(1) Utazásszervező, illetőleg -közvetítő tevékenységet Magyarországon csak az a belföldi székhelyű utazási vállalkozó folytathat, aki az e rendeletben előírt feltételeknek megfelel, és kérelme alapján az utazási vállalkozó székhelye szerint illetékes kereskedelmi és iparkamara (a továbbiakban: KIK) által vezetett nyilvántartásba bejegyezték. A KIK az utazási vállalkozók nyilvántartását ellenőrzési célokra a települési önkormányzat jegyzőjének rendelkezésére bocsátja. Az KIK az utazási vállalkozót akkor veheti nyilvántartásba, ha
a) a cégjegyzékbe, illetve - ha a működés feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel - az előírt bírósági vagy hatósági nyilvántartásba bejegyezték,
b) vezető állású munkavállalói, illetve vezető tisztségviselői, továbbá az egyéni vállalkozó büntetlen előéletű,
c) az utazási vállalkozásban legalább egy - utazásszervezői szakmai minősítő vizsgával vagy a külön jogszabályban előírt idejű szakmai gyakorlattal rendelkező - személy működik,
d) vagyoni biztosítékkal rendelkezik,
e) irodahelyiséggel rendelkezik,
f) a kérelmező utazási vállalkozó vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, név szerinti nyilvántartásba vett tagja, illetve az utazási vállalkozást fenntartó egyéni vállalkozó nem szerepelt a felsorolt minőségekben olyan utazási vállalkozásban, amelyet a nyilvántartásból a 11. § (1) bekezdésének a)-h) pontjában felsorolt ok miatt töröltek a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül,
g) nyilatkozik arról, hogy az utazásszervező tevékenységből az indulás évében milyen összegű árbevételt tervez.
(1) Utazásszervező, illetőleg -közvetítő tevékenységet Magyarországon csak az a belföldi székhelyű utazási vállalkozó folytathat, aki az e rendeletben előírt feltételeknek megfelel és kérelme alapján a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (a továbbiakban: GM EKH) által vezetett nyilvántartásba bejegyezték. A GM EKH az utazási vállalkozók nyilvántartását ellenőrzési célokra az utazási vállalkozó székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének rendelkezésére bocsátja. A GM EKH az utazási vállalkozót akkor veheti nyilvántartásba, ha
a) a cégjegyzékbe, illetve - ha a működés feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel - az előírt bírósági vagy hatósági nyilvántartásba bejegyezték,
b) vezető állású munkavállalói, illetve vezető tisztségviselői, továbbá az egyéni vállalkozó büntetlen előéletű,
c) az utazási vállalkozásban legalább egy - utazásszervezői szakmai minősítő vizsgával vagy a külön jogszabályban előírt idejű szakmai gyakorlattal rendelkező - személy működik,
d) vagyoni biztosítékkal rendelkezik,
e) irodahelyiséggel rendelkezik,
f) a kérelmező utazási vállalkozó vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, név szerinti nyilvántartásba vett tagja, illetve az utazási vállalkozást fenntartó egyéni vállalkozó nem szerepelt a felsorolt minőségekben olyan utazási vállalkozásban, amelyet a nyilvántartásból a 11. § (1) bekezdésének a)-h) pontjában felsorolt ok miatt töröltek a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül,
g) nyilatkozik arról, hogy az utazásszervező tevékenységből az indulás évében milyen összegű árbevételt tervez.
(1) Utazásszervező, illetőleg -közvetítő tevékenységet Magyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki az e rendeletben előírt feltételeknek megfelel, és kérelme alapján a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (a továbbiakban: GM EKH) által vezetett közhitelű hatósági nyilvántartásba bejegyezték. A GM EKH az utazási vállalkozót akkor veheti nyilvántartásba, ha
a) a cégjegyzékbe, illetve - ha a működés feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel - az előírt bírósági vagy hatósági nyilvántartásba bejegyezték,
b) vezető állású munkavállalói, illetve vezető tisztségviselői, továbbá az egyéni vállalkozó büntetlen előéletű,
c) az utazási vállalkozásban legalább egy - utazásszervezői minősítő vizsgával vagy a külön jogszabályban előírt szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező - a szakmai tevékenységért felelős személy működik, akire e rendelet alkalmazása szempontjából a vezető tisztségviselőre, illetve vezető állású munkavállalóra megállapított szabályok vonatkoznak,
d) az e rendelet 8. §-ában meghatározottaknak megfelelő vagyoni biztosítékkal rendelkezik,
e) irodahelyiséggel [1. § (2) bekezdés e) pont] rendelkezik,
f) a kérelmező utazási vállalkozó vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, név szerint nyilvántartásba vett tagja, illetve az utazási vállalkozást fenntartó egyéni vállalkozó nem szerepeltek a felsorolt minőségekben hatósági engedély nélkül működő, e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet folytató vagy olyan utazási vállalkozásban, amelyet a nyilvántartásból a 11. § (1) bekezdésének a)-h) és j)-m) pontjában felsorolt valamely ok miatt, illetőleg azért töröltek, mert a 4. §-ban előírt bejelentési és a jogszabályi követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó kötelezettségnek határidőben nem tett eleget, a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül,
f) a kérelmező utazási vállalkozó vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, illetve az utazási vállalkozást fenntartó egyéni vállalkozó nem szerepeltek a felsorolt minőségekben hatósági engedély nélkül működő, e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet folytató, vagy olyan utazási vállalkozásban, amelyet a hatóság - a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül - hivatalból törölt a nyilvántartásból,
g) nyilatkozik arról, hogy az utazásszervező tevékenységből az indulás évében milyen összegű árbevételt tervez,
h) nyilatkozik arról, hogy - figyelemmel az 1. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltakra - milyen jellegű utazásszervezői, illetve utazásközvetítői tevékenységet végez.
(1) Utazásszervező, illetőleg -közvetítő tevékenységet Magyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki az e rendeletben előírt feltételeknek megfelel, és kérelme alapján a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (a továbbiakban: GKM EKH) által vezetett közhitelű hatósági nyilvántartásba bejegyezték. A GKM EKH az utazási vállalkozót akkor veheti nyilvántartásba, ha
a) a cégjegyzékbe, illetve - ha a működés feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel - az előírt bírósági vagy hatósági nyilvántartásba bejegyezték,
b) vezető állású munkavállalói, illetve vezető tisztségviselői, továbbá az egyéni vállalkozó büntetlen előéletű,
c) az utazási vállalkozásban legalább egy - utazásszervezői minősítő vizsgával vagy a külön jogszabályban előírt szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező - a szakmai tevékenységért felelős személy működik, akire e rendelet alkalmazása szempontjából a vezető tisztségviselőre, illetve vezető állású munkavállalóra megállapított szabályok vonatkoznak,
d) az e rendelet 8. §-ában meghatározottaknak megfelelő vagyoni biztosítékkal rendelkezik,
e) irodahelyiséggel [1. § (2) bekezdés e) pont] rendelkezik,
f) a kérelmező utazási vállalkozó vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, illetve az utazási vállalkozást fenntartó egyéni vállalkozó nem szerepeltek a felsorolt minőségekben hatósági engedély nélkül működő, e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet folytató, vagy olyan utazási vállalkozásban, amelyet a hatóság - a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül - hivatalból törölt a nyilvántartásból,
g) nyilatkozik arról, hogy az utazásszervező tevékenységből az indulás évében milyen összegű árbevételt tervez,
h) nyilatkozik arról, hogy - figyelemmel az 1. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltakra - milyen jellegű utazásszervezői, illetve utazásközvetítői tevékenységet végez.
(1) Utazásszervező, illetőleg -közvetítő tevékenységet Magyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki az e rendeletben előírt feltételeknek megfelel, és kérelme alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által vezetett közhitelű hatósági nyilvántartásba bejegyezték. A Hivatal az utazási vállalkozót akkor veheti nyilvántartásba, ha
a) a cégjegyzékbe, illetve - ha a működés feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel - az előírt bírósági vagy hatósági nyilvántartásba bejegyezték,
b) vezető állású munkavállalói, illetve vezető tisztségviselői, továbbá az egyéni vállalkozó büntetlen előéletű,
c) az utazási vállalkozásban legalább egy - utazásszervezői minősítő vizsgával vagy a külön jogszabályban előírt szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező - a szakmai tevékenységért felelős személy működik, akire e rendelet alkalmazása szempontjából a vezető tisztségviselőre, illetve vezető állású munkavállalóra megállapított szabályok vonatkoznak,
c) az utazási vállalkozásban legalább egy - a külön jogszabályban előírt utazásszervezői minősítő vizsgával vagy szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező - a szakmai tevékenységért felelős személy működik, aki kizárólag egy utazási vállalkozásnál láthatja el ezt a tisztséget, valamint akire e rendelet alkalmazása szempontjából a vezető tisztségviselőre, illetve vezető állású munkavállalóra megállapított szabályok vonatkoznak,
d) az e rendelet 8. §-ában meghatározottaknak megfelelő vagyoni biztosítékkal rendelkezik,
e) irodahelyiséggel [1. § (2) bekezdés e) pont] rendelkezik,
e) üzlettel [1. § (2) bekezdés e) pont], továbbá internetes kapcsolattal és e-mail címmel rendelkezik,
e) - törvény ezt előíró rendelkezése esetén - üzlettel, továbbá internetes kapcsolattal és e-mail címmel rendelkezik,
f) a kérelmező utazási vállalkozó vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, illetve az utazási vállalkozást fenntartó egyéni vállalkozó nem szerepeltek a felsorolt minőségekben hatósági engedély nélkül működő, e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet folytató, vagy olyan utazási vállalkozásban, amelyet a hatóság - a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül - hivatalból törölt a nyilvántartásból,
g) nyilatkozik arról, hogy az utazásszervező tevékenységből az indulás évében milyen összegű árbevételt tervez,
g) nyilatkozik arról, hogy a 8. § (3) bekezdésének a)-c) alpontjaiban meghatározott tevékenységekből az indulás évében milyen összegű árbevételt tervez,
h) nyilatkozik arról, hogy - figyelemmel az 1. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltakra - milyen jellegű utazásszervezői, illetve utazásközvetítői tevékenységet végez.
(1) Utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységet Magyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben (a továbbiakban: Kertv.), valamint az e §-ban előírt feltételeknek megfelel, és kérelme alapján e tevékenység folytatását számára a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) engedélyezte.
(1) Utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységet Magyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben (a továbbiakban: Kertv.), valamint az e §-ban előírt feltételeknek megfelel, és e tevékenységét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.) foglaltak szerint bejelentette.
(1) Utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységet Magyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben (a továbbiakban: Kertv.), valamint az e §-ban előírt feltételeknek megfelel, és e tevékenységét a kereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalánál (a továbbiakban: Kormányhivatal) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.) foglaltak szerint bejelentette.
(2) Az egyéni vállalkozó a tevékenységét mint egyéni cég végezheti.
(2) A GM EKH nem veheti nyilvántartásba a kérelmezőt, ha
a) lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó, az adózás rendjéről szóló jogszabály szerint végrehajtható köztartozása (adó, illeték, vám, társadalombiztosítási és egészségbiztosítási járulék) van,
b) az utazásszervező, illetve -közvetítő tevékenységet a GM EKH által történt hatósági nyilvántartásba vételt megelőzően megkezdte. E vállalkozás vezető tisztségviselőire, vezető állású munkavállalójára, név szerint nyilvántartásba vett tagjára az (1) bekezdés f) pontjában foglaltakat megfelelően kell alkalmazni.
(2) A GKM EKH nem veheti nyilvántartásba a kérelmezőt, ha
a) lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó, az adózás rendjéről szóló jogszabály szerint végrehajtható köztartozása (adó, illeték, vám, társadalombiztosítási és egészségbiztosítási járulék) van,
b) az utazásszervező, illetve -közvetítő tevékenységet a GKM EKH által történt hatósági nyilvántartásba vételt megelőzően megkezdte. E vállalkozás vezető tisztségviselőire, vezető állású munkavállalójára, név szerint nyilvántartásba vett tagjára az (1) bekezdés f) pontjában foglaltakat megfelelően kell alkalmazni.
(2) A Hivatal nem veheti nyilvántartásba a kérelmezőt, ha
a) lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó, az adózás rendjéről szóló jogszabály szerint végrehajtható köztartozása (adó, illeték, vám, társadalombiztosítási és egészségbiztosítási járulék) van,
b) az utazásszervező, illetve -közvetítő tevékenységet a Hivatal által történt hatósági nyilvántartásba vételt megelőzően megkezdte. E vállalkozás vezető tisztségviselőire, vezető állású munkavállalójára, név szerint nyilvántartásba vett tagjára az (1) bekezdés f) pontjában foglaltakat megfelelően kell alkalmazni.
(2) A kérelmet és a megküldött adatokat, valamint a 8. § szerinti igazolásokat a Hivatal megvizsgálja és szükség esetén a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel, megjelölve a hiánypótlás határidejét és a határidő elmulasztásának jogkövetkezményeit. A hiánypótlási felhívás kibocsátására alkalmazandó határidő 15 nap, az ügyintézési határidő 45 nap.
(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) a (7) bekezdés a)-d), f) és g) pontjában meghatározott adatokat,
b) a Kertv. 6/F. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felelős személyre vonatkozóan előírt képesítési és gyakorlati követelmények meglétét igazoló iratokat,
b) a Kertv. 6/F. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felelős személyre (a továbbiakban: tevékenységért felelős személy) vonatkozóan előírt foglalkoztatási, képesítési és gyakorlati követelmények meglétét igazoló iratokat,
c) utazásszervezői tevékenység esetén a 8. §-ban meghatározottaknak megfelelő vagyoni biztosíték meglétét igazoló iratokat, valamint a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a 8. § (3) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott tevékenységekből az indulás évében milyen összegű árbevételt tervez.
(2) A bejelentésnek a Szolgtv. 22. §-ában meghatározott adatokon túlmenően tartalmaznia kell
a) a (7) bekezdés a)-d), f) és g) pontjában meghatározott adatokat,
b) a Kertv. 6/F. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felelős személyre (a továbbiakban: tevékenységért felelős személy) vonatkozóan előírt foglalkoztatási, képesítési és gyakorlati követelmények meglétét igazoló iratokat,
c) utazásszervezői tevékenység esetén a 8. §-ban meghatározottaknak megfelelő vagyoni biztosíték meglétét igazoló iratokat, valamint a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a 8. § (3) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott tevékenységekből az indulás évében milyen összegű árbevételt tervez.
c) utazásszervezői tevékenység esetén a 8. §-ban meghatározottaknak megfelelő vagyoni biztosíték meglétét igazoló iratokat, valamint az utazási vállalkozó nyilatkozatát arról, hogy a 8. § (3) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott tevékenységekből az indulás évében milyen összegű árbevételt tervez.
(3) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kötelezettség alól mentesül
a) az az utazásközvetítő, aki belföldi utazásszervező megbízottjaként jár el, valamint
b) az az utazásszervező, aki kizárólag
1. külföldi utazásszervező Magyarországra történő utaztatásait szervezi belföldön,
2. külföldi utazásszervező részére Magyarországra történő utazásokat értékesít, illetőleg
3. külföldi utazásszervező megbízásából külföldről külföldre történő utazásokat szervez.
4. belföldi utazások szervezését végzi.
(3) Az egyéni vállalkozó a tevékenységét mint egyéni cég végezheti.
(3) A Hivatal nem veheti nyilvántartásba a kérelmezőt, ha
a) lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó, az adózás rendjéről szóló jogszabály szerint végrehajtható köztartozása (adó, illeték, vám, társadalombiztosítási és egészségbiztosítási járulék) van,
a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a pályázata benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak,
b) az utazásszervező, illetve -közvetítő tevékenységet a Hivatal által történt hatósági nyilvántartásba vételt megelőzően megkezdte. E vállalkozás vezető tisztségviselőire, vezető állású munkavállalójára, név szerint nyilvántartásba vett tagjára az (1) bekezdés f) pontjában foglaltakat megfelelően kell alkalmazni.
b) az utazásszervező, illetve -közvetítő tevékenységet a Hivatal által történt hatósági nyilvántartásba vételt megelőzően megkezdte. E vállalkozás vezető tisztségviselőire, vezető állású munkavállalójára az (1) bekezdés f) pontjában foglaltakat megfelelően kell alkalmazni.
(3) A hiánypótlási felhívás kibocsátására alkalmazandó határidő tíz munkanap, az ügyintézési határidő harmincöt munkanap.
(3) A hiánypótlási felhívás kibocsátására alkalmazandó határidő tizenöt nap, az ügyintézési határidő negyvenöt nap.
(4) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kötelezettség alól mentesül az az utazásszervező, aki utazásait kizárólag közvetítő útján értékesíti, illetőleg kizárólag a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenységet végzi.
(4) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, a szakmai tevékenységért felelős személy feladatait - az egyéni vállalkozó saját vállalkozásának kivételével - gazdálkodó szervezet nem láthatja el.
(4) Az egyéni vállalkozó a tevékenységét mint egyéni cég végezheti.
(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a kérelmező
a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
(4) Nem engedélyezhető a tevékenység, ha a kérelmező - a kérelem benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint nem minősül köztartozásmentes adózónak. A kizáró feltétel fennállásának hiányát a kérelmező - ha nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban - 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolhatja.
(4) A tevékenység végzésének feltétele, hogy a bejelentő az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozásmentes adózónak minősüljön. A köztartozás-mentességet a bejelentő - ha nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban - harminc napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolhatja.
(5) Az (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakat a vonatkozó okiratok eredetiben vagy hiteles másolatban történő csatolásával, az f) pontjában foglaltakat a kérelmező nyilatkozatával kell igazolni.
(5) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kötelezettség alól mentesül
a) az utazásközvetítő, ha kizárólag a GM EKH hatósági nyilvántartásában szereplő utazásszervező megbízottjaként jár el, valamint
a) az utazásközvetítő, ha kizárólag a GKM EKH hatósági nyilvántartásában szereplő utazásszervező megbízottjaként jár el, valamint
a) az utazásközvetítő, ha kizárólag a Hivatal hatósági nyilvántartásában szereplő utazásszervező megbízottjaként jár el, valamint
b) az utazásszervező, ha kizárólag
1. külföldi utazásszervező Magyarországra történő utaztatásait szervezi belföldön,
2. külföldi utazásszervező részére Magyarországra történő utazásokat értékesít,
3. külföldi utazásszervező megbízásából külföldről külföldre történő utazásokat szervez, illetőleg
3. külföldi utazásszervező megbízásából külföldről külföldre történő utazásokat szervez.
4. belföldi utazások szervezését végzi.
(5) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, a szakmai tevékenységért felelős személy feladatait - az egyéni vállalkozó saját vállalkozásának kivételével - gazdálkodó szervezet nem láthatja el.
(5) Az egyéni vállalkozó a tevékenységét mint egyéni cég végezheti.
(5) A Kertv. 6/F. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott, a szakmai tevékenységért felelős személy feladatait - az egyéni vállalkozó saját vállalkozásának kivételével - gazdálkodó szervezet nem láthatja el.
(5) A tevékenységért felelős személy feladatait - az egyéni vállalkozó saját vállalkozásának kivételével - gazdálkodó szervezet nem láthatja el.
(6) Az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott követelményeket csak az e rendelet hatálybalépése után törölt utazási vállalkozások esetében kell figyelembe venni.
(6) Utazási irodának, illetve utazási ügynökségnek minősülő üzlet megnyitásának kötelezettsége alól mentesül az utazásszervező, ha utazásait kizárólag közvetítő útján értékesíti, vagy kizárólag a (5) bekezdés b) pontjának 1-3. alpontjaiban meghatározott tevékenységet végzi.
(6) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kötelezettség alól mentesül
a) az utazásközvetítő, ha kizárólag a Hivatal hatósági nyilvántartásában szereplő utazásszervező megbízottjaként jár el, valamint
b) az utazásszervező, ha kizárólag
1. külföldi utazásszervező Magyarországra történő utaztatásait szervezi belföldön,
2. külföldi utazásszervező részére Magyarországra történő utazásokat értékesít,
3. külföldi utazásszervező megbízásából külföldről külföldre történő utazásokat szervez.
(6) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, a szakmai tevékenységért felelős személy feladatait - az egyéni vállalkozó saját vállalkozásának kivételével - gazdálkodó szervezet nem láthatja el.
(6) A Kertv. 6/F. § (2) bekezdés c) pontja alkalmazásában eltiltás alatt a 2009. október 1-je előtt hivatalból történő törlést is érteni kell.
(7) Az (1) bekezdés a)-e) pontjaiban, valamint a (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat a vonatkozó okiratok eredetiben vagy hiteles másolatban történő csatolásával, az (1) bekezdés f) és a (2) bekezdés b) pontjában foglaltakat a kérelmező nyilatkozatával kell igazolni.
(7) Utazási irodának, illetve utazási ügynökségnek minősülő üzlet megnyitásának kötelezettsége alól mentesül az utazásszervező, ha utazásait kizárólag közvetítő útján értékesíti, vagy kizárólag a (5) bekezdés b) pontjának 1-3. alpontjaiban meghatározott tevékenységet végzi.
(7) Utazási irodának, illetve utazási ügynökségnek minősülő üzlet megnyitásának kötelezettsége alól mentesül az utazásszervező, ha utazásait kizárólag közvetítő útján értékesíti, vagy kizárólag a (6) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenységet végzi. Erről köteles minden év január 31-éig a Hivatal részére nyilatkozni.
(7) Az utazásszervező köteles minden év január 31-éig a Hivatal részére nyilatkozni arról, hogy ha
a) kizárólag közvetítő útján értékesít utazási szolgáltatást,
b) kizárólag a (6) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenységet végzi, vagy
c) kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott elektronikus kereskedelmi szolgáltatás útján értékesít utazási szolgáltatást,
s ezért külön törvény alapján a tevékenysége folytatásához nem szükséges üzlet.
(7) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kötelezettség alól mentesül
a) az utazásközvetítő, ha kizárólag a Hivatal hatósági nyilvántartásában szereplő utazásszervező megbízottjaként jár el, valamint
b) az utazásszervező, ha kizárólag
1. külföldi utazásszervező Magyarországra történő utaztatásait szervezi belföldön,
2. külföldi utazásszervező részére Magyarországra történő utazásokat értékesít,
(7) A Hivatal az engedéllyel rendelkező utazási vállalkozókról nyilvántartást vezet, amely a következő adatokat tartalmazza:
a) az utazási vállalkozás nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, telefon- és faxszámát, valamint - ha az utazási vállalkozó a tevékenységét az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló törvény szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében végzi - e-mail címét,
b) az utazási vállalkozás vezetőjének, illetve vezetőinek nevét, tisztségét, a megbízatásának lejártát,
c) az utazási vállalkozásnak a cégnyilvántartásban szereplő vezető tisztségviselőjének, vezetőállású munkavállalójának nevét, tisztségét, a megbízatása lejártát,
d) a szakmai tevékenységért felelős személy nevét, szakképzettségét, a szakképzettségét igazoló okirat, a minősítő vizsga, valamint a nyelvvizsga-bizonyítványának számát,
d) a tevékenységért felelős személy nevét, az 5. § (1) bekezdése szerinti képesítését, a képesítést igazoló okirat, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 140/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépése előtt megszerzett utazásszervezői szakmai minősítő vizsga igazolása esetében a vizsgabizonyítványának, valamint a nyelvvizsga-bizonyítványának vagy az azzal egyenértékű okirat számát,
e) a vagyoni biztosíték szolgáltatására szerződő bank vagy biztosító nevét, azt az összeget, amelynek fedezetére a bank, illetve a biztosító kötelezettséget vállalt, a 8. § (4) bekezdésében meghatározott árbevételeket, a tervezett árbevétel összegét, a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződés lejáratának dátumát,
f) az utazási vállalkozó azon telephelyeinek címét, telefon- és faxszámát, ahol az utazásszervező, illetve utazásközvetítő tevékenységét folytatja,
g) az utazási vállalkozó által végzett tevékenységek (utazásszervező, illetve utazásközvetítő) megjelölését, továbbá
h) az utazási vállalkozás engedélyének visszavonására, felfüggesztésére vonatkozó bejegyzést, az ezeket elrendelő határozat számát és keltét.
h) utazási vállalkozó nyilvántartásból történt törlésének és tevékenység megtiltásának tényét, az ezt elrendelő határozat számát, keltét és jogerőre emelkedésének dátumát.
(7) Az utazási vállalkozókról vezetett nyilvántartás a Szolgtv. 27. §-ában és 29. §-ában meghatározott adatokon túlmenően a következő adatokat tartalmazza:
a) az utazási vállalkozás nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, telefon- és faxszámát, valamint - ha az utazási vállalkozó a tevékenységét az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló törvény szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében végzi - e-mail címét,
b) az utazási vállalkozás vezetőjének, illetve vezetőinek nevét, tisztségét, a megbízatásának lejártát,
c) az utazási vállalkozásnak a cégnyilvántartásban szereplő vezető tisztségviselőjének, vezetőállású munkavállalójának nevét, tisztségét, a megbízatása lejártát,
d) a tevékenységért felelős személy nevét, az 5. § (1) bekezdése szerinti képesítését, a képesítést igazoló okirat, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 140/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépése előtt megszerzett utazásszervezői szakmai minősítő vizsga igazolása esetében a vizsgabizonyítványának, valamint a nyelvvizsga-bizonyítványának vagy az azzal egyenértékű okirat számát,
e) a vagyoni biztosíték szolgáltatására szerződő bank vagy biztosító nevét, azt az összeget, amelynek fedezetére a bank, illetve a biztosító kötelezettséget vállalt, a 8. § (4) bekezdésében meghatározott árbevételeket, a tervezett árbevétel összegét, a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződés lejáratának dátumát,
f) az utazási vállalkozó azon telephelyeinek címét, telefon- és faxszámát, ahol az utazásszervező, illetve utazásközvetítő tevékenységét folytatja,
g) az utazási vállalkozó által végzett tevékenységek (utazásszervező, illetve utazásközvetítő) megjelölését, továbbá
h) utazási vállalkozó nyilvántartásból történt törlésének és tevékenység megtiltásának tényét, az ezt elrendelő határozat számát, keltét és jogerőre emelkedésének dátumát.
(8) Az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott követelményeket az 1997. január hó 1. napja után törölt utazási vállalkozások esetében kell figyelembe venni.
(8) Az (1) bekezdés a)-e) pontjaiban, valamint a (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat a vonatkozó okiratok eredetiben vagy hiteles másolatban történő csatolásával, az (1) bekezdés f) és a (2) bekezdés b) pontjában foglaltakat a kérelmező nyilatkozatával kell igazolni.
(8) Az (1) bekezdés a)-e) pontjaiban, valamint a (3) bekezdés a) pontjában foglaltakat a vonatkozó okiratok eredetiben vagy hiteles másolatban történő csatolásával, az (1) bekezdés f) és a (3) bekezdés b) pontjában foglaltakat a kérelmező nyilatkozatával kell igazolni.
(8) Az utazásszervező köteles minden év január 31-éig a Hivatal részére nyilatkozni arról, hogy ha
a) kizárólag közvetítő útján értékesít utazási szolgáltatást,
b) kizárólag a (7) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenységet végzi, vagy
c) kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott elektronikus kereskedelmi szolgáltatás útján értékesít utazási szolgáltatást,
s ezért külön törvény alapján a tevékenysége folytatásához nem szükséges üzlet.
(8) A (7) bekezdés szerinti nyilvántartás - a természetes személyazonosító és a lakcím-azonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(9) A GM EKH az utazási vállalkozó közhitelű hatósági nyilvántartásba vételéről tájékoztatja az utazási vállalkozó székhelye, valamint az utazási iroda (utazási ügynökség) helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét és fogyasztóvédelmi felügyelőséget.
(9) A GKM EKH az utazási vállalkozó közhitelű hatósági nyilvántartásba vételéről tájékoztatja az utazási vállalkozó székhelye, valamint az utazási iroda (utazási ügynökség) helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét és fogyasztóvédelmi felügyelőséget.
(9) A Hivatal az utazási vállalkozó közhitelű hatósági nyilvántartásba vételéről tájékoztatja az utazási vállalkozó székhelye, valamint az utazási iroda (utazási ügynökség) helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét és fogyasztóvédelmi felügyelőséget.
(9) Az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott követelményeket az 1997. január hó 1. napja után törölt utazási vállalkozások esetében kell figyelembe venni.
(9) Az (1) bekezdés a)-e) pontjaiban foglaltakat a vonatkozó okiratok eredetiben vagy hiteles másolatban történő csatolásával, az (1) bekezdés f) és a (3) bekezdés b) pontjában foglaltakat a kérelmező nyilatkozatával kell igazolni.
(10) A közhitelű hatósági nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:
a) az utazási vállalkozás nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, telefon- és faxszámát, ha az utazási vállalkozó a tevékenységét elektronikus kereskedelem útján végzi, az e-mail címét,
b) az utazási vállalkozás vezetőjének, illetve vezetőinek nevét, tisztségét, a megbízatásának lejártát,
c) az utazási vállalkozásnak a cégnyilvántartásban szereplő vezető tisztségviselőjének, vezetőállású munkavállalójának nevét, tisztségét, a megbízatása lejártát,
d) a szakmai tevékenységért felelős személy nevét, szakképzettségét, a szakképzettségét igazoló okirat, a minősítő vizsga, valamint a nyelvvizsga bizonyítványának számát,
e) a vagyoni biztosíték szolgáltatására szerződő bank vagy biztosító nevét, azt az összeget, amelynek fedezetére a bank, illetve a biztosító kötelezettséget vállalt, a tervezett árbevétel összegét, a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződés lejáratának dátumát,
f) az utazási vállalkozó utazási irodáinak, utazási ügynökségeinek címét, telefon- és faxszámát,
g) az utazási vállalkozó által végzett tevékenység(ek) felsorolását és azok TEÁOR számát,
h) az utazásszervező tevékenységgel összefüggésben végzett egyéb tevékenységeket, továbbá
i) az utazási vállalkozás tevékenységének felfüggesztésére, illetve a hatósági nyilvántartásból való törlésére vonatkozó bejegyzést, az ezeket elrendelő határozat számát és keltét.
Az adatokat az utazási vállalkozó a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles bejelenteni a GM EKH-nak.
(10) A közhitelű hatósági nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:
a) az utazási vállalkozás nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, telefon- és faxszámát, ha az utazási vállalkozó a tevékenységét elektronikus kereskedelem útján végzi, az e-mail címét,
b) az utazási vállalkozás vezetőjének, illetve vezetőinek nevét, tisztségét, a megbízatásának lejártát,
c) az utazási vállalkozásnak a cégnyilvántartásban szereplő vezető tisztségviselőjének, vezetőállású munkavállalójának nevét, tisztségét, a megbízatása lejártát,
d) a szakmai tevékenységért felelős személy nevét, szakképzettségét, a szakképzettségét igazoló okirat, a minősítő vizsga, valamint a nyelvvizsga bizonyítványának számát,
e) a vagyoni biztosíték szolgáltatására szerződő bank vagy biztosító nevét, azt az összeget, amelynek fedezetére a bank, illetve a biztosító kötelezettséget vállalt, a tervezett árbevétel összegét, a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződés lejáratának dátumát,
f) az utazási vállalkozó utazási irodáinak, utazási ügynökségeinek címét, telefon- és faxszámát,
g) az utazási vállalkozó által végzett tevékenység(ek) felsorolását és azok TEÁOR számát,
h) az utazásszervező tevékenységgel összefüggésben végzett egyéb tevékenységeket, továbbá
i) az utazási vállalkozás tevékenységének felfüggesztésére, illetve a hatósági nyilvántartásból való törlésére vonatkozó bejegyzést, az ezeket elrendelő határozat számát és keltét.
Az adatokat az utazási vállalkozó a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles bejelenteni a GKM EKH-nak.
(10) A közhitelű hatósági nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:
a) az utazási vállalkozás nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, telefon- és faxszámát, ha az utazási vállalkozó a tevékenységét elektronikus kereskedelem útján végzi, az e-mail címét,
b) az utazási vállalkozás vezetőjének, illetve vezetőinek nevét, tisztségét, a megbízatásának lejártát,
c) az utazási vállalkozásnak a cégnyilvántartásban szereplő vezető tisztségviselőjének, vezetőállású munkavállalójának nevét, tisztségét, a megbízatása lejártát,
d) a szakmai tevékenységért felelős személy nevét, szakképzettségét, a szakképzettségét igazoló okirat, a minősítő vizsga, valamint a nyelvvizsga bizonyítványának számát,
e) a vagyoni biztosíték szolgáltatására szerződő bank vagy biztosító nevét, azt az összeget, amelynek fedezetére a bank, illetve a biztosító kötelezettséget vállalt, a tervezett árbevétel összegét, a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződés lejáratának dátumát,
f) az utazási vállalkozó utazási irodáinak, utazási ügynökségeinek címét, telefon- és faxszámát,
g) az utazási vállalkozó által végzett tevékenység(ek) felsorolását és azok TEÁOR számát,
h) az utazásszervező tevékenységgel összefüggésben végzett egyéb tevékenységeket, továbbá
i) az utazási vállalkozás tevékenységének felfüggesztésére, illetve a hatósági nyilvántartásból való törlésére vonatkozó bejegyzést, az ezeket elrendelő határozat számát és keltét.
Az adatokat az utazási vállalkozó a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles bejelenteni a Hivatalnak.
(10) A Hivatal az utazási vállalkozó közhitelű hatósági nyilvántartásba vételéről tájékoztatja az utazási vállalkozó székhelye, valamint az utazási iroda (utazási ügynökség) helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét és fogyasztóvédelmi felügyelőséget.
(10) A Hivatal az utazási vállalkozó közhitelű hatósági nyilvántartásba vételéről tájékoztatja az utazási vállalkozó székhelye, valamint az utazási iroda (utazási ügynökség) helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szervét.
(10) A Hivatal az utazási vállalkozó közhitelű hatósági nyilvántartásba vételéről tájékoztatja az utazási vállalkozó székhelye, valamint az utazási iroda (utazási ügynökség) helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét (a továbbiakban: jegyző) és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szervét.
(10) Az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott követelményeket az 1997. január hó 1. napja után törölt utazási vállalkozások esetében kell figyelembe venni.
(11) A közhitelű hatósági nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:
a) az utazási vállalkozás nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, telefon- és faxszámát, ha az utazási vállalkozó a tevékenységét elektronikus kereskedelem útján végzi, az e-mail címét,
b) az utazási vállalkozás vezetőjének, illetve vezetőinek nevét, tisztségét, a megbízatásának lejártát,
c) az utazási vállalkozásnak a cégnyilvántartásban szereplő vezető tisztségviselőjének, vezetőállású munkavállalójának nevét, tisztségét, a megbízatása lejártát,
d) a szakmai tevékenységért felelős személy nevét, szakképzettségét, a szakképzettségét igazoló okirat, a minősítő vizsga, valamint a nyelvvizsga bizonyítványának számát,
e) a vagyoni biztosíték szolgáltatására szerződő bank vagy biztosító nevét, azt az összeget, amelynek fedezetére a bank, illetve a biztosító kötelezettséget vállalt, a tervezett árbevétel összegét, a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződés lejáratának dátumát,
e) a vagyoni biztosíték szolgáltatására szerződő bank vagy biztosító nevét, azt az összeget, amelynek fedezetére a bank, illetve a biztosító kötelezettséget vállalt, a 8. § (4) bekezdésben meghatározott árbevételeket, a tervezett árbevétel összegét, a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződés lejáratának dátumát,
f) az utazási vállalkozó utazási irodáinak, utazási ügynökségeinek címét, telefon- és faxszámát,
g) az utazási vállalkozó által végzett tevékenység(ek) felsorolását és azok TEÁOR számát,
g) az utazási vállalkozó által végzett tevékenység(ek) felsorolását az 1. § (2) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglaltaknak megfelelően,
h) az utazásszervező tevékenységgel összefüggésben végzett egyéb tevékenységeket, továbbá
i) az utazási vállalkozás tevékenységének felfüggesztésére, illetve a hatósági nyilvántartásból való törlésére vonatkozó bejegyzést, az ezeket elrendelő határozat számát és keltét.
Az adatokat az utazási vállalkozó a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles bejelenteni a Hivatalnak.
(11) A Hivatal az utazási vállalkozó közhitelű hatósági nyilvántartásba vételéről tájékoztatja az utazási vállalkozó székhelye, valamint az utazási iroda (utazási ügynökség) helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét (a továbbiakban: jegyző) és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szervét.
(12) A közhitelű hatósági nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:
a) az utazási vállalkozás nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, telefon- és faxszámát, ha az utazási vállalkozó a tevékenységét elektronikus kereskedelem útján végzi, az e-mail címét,
b) az utazási vállalkozás vezetőjének, illetve vezetőinek nevét, tisztségét, a megbízatásának lejártát,
c) az utazási vállalkozásnak a cégnyilvántartásban szereplő vezető tisztségviselőjének, vezetőállású munkavállalójának nevét, tisztségét, a megbízatása lejártát,
d) a szakmai tevékenységért felelős személy nevét, szakképzettségét, a szakképzettségét igazoló okirat, a minősítő vizsga, valamint a nyelvvizsga bizonyítványának számát,
e) a vagyoni biztosíték szolgáltatására szerződő bank vagy biztosító nevét, azt az összeget, amelynek fedezetére a bank, illetve a biztosító kötelezettséget vállalt, a 8. § (4) bekezdésben meghatározott árbevételeket, a tervezett árbevétel összegét, a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződés lejáratának dátumát,
f) az utazási vállalkozó utazási irodáinak, utazási ügynökségeinek címét, telefon- és faxszámát,
g) az utazási vállalkozó által végzett tevékenység(ek) felsorolását az 1. § (2) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglaltaknak megfelelően,
h) az utazásszervező tevékenységgel összefüggésben végzett egyéb tevékenységeket, továbbá
i) az utazási vállalkozás tevékenységének felfüggesztésére, illetve a hatósági nyilvántartásból való törlésére vonatkozó bejegyzést, az ezeket elrendelő határozat számát és keltét.
Az adatokat az utazási vállalkozó a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles bejelenteni a Hivatalnak.
2/A. §   Utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedelmi tevékenységet Magyarországon csak az folytathat, aki a Kertv., valamint az e rendeletben előírt feltételeknek megfelel, és e tevékenységét a Kormányhivatalnál bejelentette.
3. §
(1) Az utazási vállalkozó a tevékenységét a nyilvántartásba történt bejegyzésről szóló értesítés kézbesítése után kezdheti meg.
(1) Az utazási vállalkozó a tevékenységét a nyilvántartásba történt bejegyzésről szóló határozat közlése után kezdheti meg.
(2) A tevékenység kizárólag a nyilvántartásban szereplő megnevezéssel és címen folytatható.
(2) Az utazási vállalkozó a tevékenységét kizárólag a nyilvántartásban szereplő megnevezéssel és címen folytathatja.
(3) Az IKIM az utazási vállalkozók nyilvántartását statisztikai célokra a Központi Statisztikai Hivatal részére, ellenőrzési célokra a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, a Magyar Nemzeti Bank, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a kereskedelmi és iparkamara, valamint a települési önkormányzat jegyzőjének rendelkezésére bocsátja.
(3) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) az utazási vállalkozók nyilvántartását statisztikai célokra a Központi Statisztikai Hivatal részére, ellenőrzési célokra az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium (a továbbiakban: IKIM), a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, a Magyar Nemzeti Bank, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal rendelkezésére bocsátja.
(3) A GM EKH az utazási vállalkozó nyilvántartását - az adatigénylő által meghatározott módon és rendszerességgel - statisztikai célokra a Központi Statisztikai Hivatal, ellenőrzés végett pedig a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, a Magyar Nemzeti Bank, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal rendelkezésére bocsátja.
(3) A GKM EKH az utazási vállalkozó nyilvántartását - az adatigénylő által meghatározott módon és rendszerességgel - statisztikai célokra a Központi Statisztikai Hivatal, ellenőrzés végett pedig a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, a Magyar Nemzeti Bank, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal rendelkezésére bocsátja.
(3) A Hivatal az utazási vállalkozó nyilvántartását - az adatigénylő által meghatározott módon és rendszerességgel - statisztikai célokra a Központi Statisztikai Hivatal, ellenőrzés végett pedig a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, a Magyar Nemzeti Bank, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal rendelkezésére bocsátja.
(3) A Hivatal az utazási vállalkozó nyilvántartását - az adatigénylő által meghatározott módon és rendszerességgel - statisztikai célokra a Központi Statisztikai Hivatal, ellenőrzés végett a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, közzététel céljából pedig az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium rendelkezésére bocsátja.
(3) A Hivatal az utazási vállalkozó nyilvántartását - az adatigénylő által meghatározott módon és rendszerességgel - statisztikai célokra a Központi Statisztikai Hivatal, ellenőrzés végett a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, közzététel céljából pedig az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium rendelkezésére bocsátja.
(3) A Hivatal az utazási vállalkozó nyilvántartását - az adatigénylő által meghatározott módon és rendszerességgel - statisztikai célokra a Központi Statisztikai Hivatal, ellenőrzés végett a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, közzététel céljából pedig a turizmusért felelős miniszter rendelkezésére bocsátja.
(3) A Hivatal az utazási vállalkozó nyilvántartását - az adatigénylő által meghatározott módon és rendszerességgel - statisztikai célokra a Központi Statisztikai Hivatal rendelkezésére bocsátja.
(3) A Kormányhivatal az utazási vállalkozó nyilvántartását - az adatigénylő által meghatározott módon és rendszerességgel - statisztikai célokra a Központi Statisztikai Hivatal rendelkezésére bocsátja.
(4) Az utazási vállalkozókról a Hivatal által vezetett közhitelű hatósági nyilvántartás következő adatai nyilvánosak:
a) az utazási vállalkozó nyilvántartásba vételi száma,
b) az utazási vállalkozó neve, székhelye, telefon- és faxszáma, e-mail címe,
c) az üzlethelyiségei (utazási iroda, utazási ügynökség) címe, telefon- és faxszáma, e-mail címe,
c) az üzletei (utazási iroda, utazási ügynökség) címe, telefon- és faxszáma, e-mail címe,
d) az utazási vállalkozó vagyoni biztosítékának mértéke százalék(ok)ban, valamint forintban,
e) annak a hitelintézetnek, illetve biztosítónak a neve és a címe, amellyel az utazási vállalkozó a vagyoni biztosíték szolgáltatására szerződött,
f) az utazási vállalkozó által végzett tevékenységek,
g) az utazási vállalkozás tevékenysége felfüggesztésének és a hatósági nyilvántartásból való törlésének ténye.
(4) Az utazási vállalkozókról a Hivatal által vezetett nyilvántartás következő adatai nyilvánosak:
a) az utazási vállalkozó engedélyének száma,
a) az utazási vállalkozó nyilvántartási száma,
b) az utazási vállalkozó neve, székhelye, telefon- és faxszáma, e-mail címe,
c) a telephelyei (utazási iroda, utazási ügynökség) címe, telefon- és faxszáma, e-mail címe,
d) az utazási vállalkozó vagyoni biztosítékának mértéke százalék(ok)ban, valamint forintban,
e) annak a hitelintézetnek, illetve biztosítónak a neve és a címe, amellyel az utazási vállalkozó a vagyoni biztosíték szolgáltatására szerződött,
f) az utazási vállalkozó által végzett tevékenységek (utazásszervező, illetve utazásközvetítő),
g) az utazási vállalkozás engedélye visszavonásának ténye.
g) az utazási vállalkozó nyilvántartásból történt törlésének és tevékenység megtiltásának ténye.
(4) Az utazási vállalkozókról a Kormányhivatal által vezetett nyilvántartás következő adatai nyilvánosak:
a) az utazási vállalkozó nyilvántartási száma,
b) az utazási vállalkozó neve, székhelye, telefon- és faxszáma, e-mail címe,
c) a telephelyei (utazási iroda, utazási ügynökség) címe, telefon- és faxszáma, e-mail címe,
d) az utazási vállalkozó vagyoni biztosítékának mértéke százalék(ok)ban, valamint forintban,
e) annak a hitelintézetnek, illetve biztosítónak a neve és a címe, amellyel az utazási vállalkozó a vagyoni biztosíték szolgáltatására szerződött,
f) az utazási vállalkozó által végzett tevékenységek (utazásszervező, illetve utazásközvetítő),
g) az utazási vállalkozó nyilvántartásból történt törlésének és tevékenység megtiltásának ténye.
4. §   A 2. §-ban meghatározott adatok megváltozását és a tevékenység megszüntetését az utazási vállalkozó tizenöt napon belül köteles az IKIM-nek írásban bejelenteni.
4. §   A 2. §-ban meghatározott adatok megváltozását és a tevékenység megszüntetését az utazási vállalkozó tizenöt napon belül köteles a KIK-nek írásban bejelenteni.
4. §   A 2. §-ban meghatározott adatok megváltozását és a tevékenység megszüntetését az utazási vállalkozó 15 napon belül köteles a GM EKH-nak írásban bejelenteni.
4. §
(1) A 2. §-ban meghatározott adatok megváltozását és a tevékenység megszüntetését az utazási vállalkozó 15 napon belül köteles a GM EKH-nak írásban bejelenteni.
(1) A 2. §-ban meghatározott adatok megváltozását és a tevékenység megszüntetését az utazási vállalkozó 15 napon belül köteles a GKM EKH-nak írásban bejelenteni.
(1) A 2. §-ban meghatározott adatok megváltozását és a tevékenység megszüntetését az utazási vállalkozó 15 napon belül köteles a Hivatalnak írásban bejelenteni.
(1) A 2. §-ban meghatározott adatok megváltozását és a tevékenység megszüntetését az utazási vállalkozó 15 napon belül köteles a Hivatalnak bejelenteni.
(2) Az utazásszervező tevékenységnek -közvetítő tevékenységre történő módosítását, illetve -közvetítő tevékenységgel történő kiegészítését a GM EKH csak akkor veheti nyilvántartásba, ha az utazási vállalkozó nyilatkozik arról, hogy az utazásszervező tevékenységével összefüggésben kötött valamennyi szerződésében vállalt kötelezettségét teljesítette és e szerződések nem vagy nem megfelelő teljesítése miatt jogerős határozattal megállapított, illetve végrehajtható kiegyenlítetlen tartozása nincs, illetőleg ezekkel összefüggésben végrehajtási eljárás nem folyik ellene. Az utazásszervező tevékenységnek utazásközvetítő tevékenységre történő módosítása esetén a 9. §-ban foglaltak az irányadók.
(2) Az utazásszervező tevékenységnek -közvetítő tevékenységre történő módosítását, illetve -közvetítő tevékenységgel történő kiegészítését a GKM EKH csak akkor veheti nyilvántartásba, ha az utazási vállalkozó nyilatkozik arról, hogy az utazásszervező tevékenységével összefüggésben kötött valamennyi szerződésében vállalt kötelezettségét teljesítette és e szerződések nem vagy nem megfelelő teljesítése miatt jogerős határozattal megállapított, illetve végrehajtható kiegyenlítetlen tartozása nincs, illetőleg ezekkel összefüggésben végrehajtási eljárás nem folyik ellene. Az utazásszervező tevékenységnek utazásközvetítő tevékenységre történő módosítása esetén a 9. §-ban foglaltak az irányadók.
(2) Az utazásszervező tevékenységnek -közvetítő tevékenységre történő módosítását, illetve -közvetítő tevékenységgel történő kiegészítését a Hivatal csak akkor veheti nyilvántartásba, ha az utazási vállalkozó nyilatkozik arról, hogy az utazásszervező tevékenységével összefüggésben kötött valamennyi szerződésében vállalt kötelezettségét teljesítette és e szerződések nem vagy nem megfelelő teljesítése miatt jogerős határozattal megállapított, illetve végrehajtható kiegyenlítetlen tartozása nincs, illetőleg ezekkel összefüggésben végrehajtási eljárás nem folyik ellene. Az utazásszervező tevékenységnek utazásközvetítő tevékenységre történő módosítása esetén a 9. §-ban foglaltak az irányadók.
(2) Az utazásszervező tevékenységnek utazásközvetítő tevékenységre történő módosítását, illetve utazásközvetítő tevékenységgel történő kiegészítését a Hivatal csak akkor engedélyezi, ha az utazási vállalkozó nyilatkozik arról, hogy az utazásszervező tevékenységével összefüggésben kötött valamennyi szerződésében vállalt kötelezettségét teljesítette és e szerződések nem vagy nem megfelelő teljesítése miatt jogerős határozattal megállapított, illetve végrehajtható kiegyenlítetlen tartozása nincs, illetőleg ezekkel összefüggésben végrehajtási eljárás nem folyik ellene. Az utazásszervező tevékenységnek utazásközvetítő tevékenységre történő módosítása esetén a 9. §-ban foglaltak az irányadók.
(3) A (2) bekezdésben foglalt rendelkezést megfelelően kell alkalmazni akkor is, ha az utazásközvetítő tevékenységet kívánják utazásszervezésre módosítani, illetve kiegészíteni.
4. §
(1) A 2. §-ban meghatározott adatok megváltozását és a tevékenység megszüntetését az utazási vállalkozó haladéktalanul köteles a Hivatalnak bejelenteni.
(1) A 2. §-ban meghatározott adatok megváltozását és a tevékenység megszüntetését az utazási vállalkozó haladéktalanul köteles a Kormányhivatalnak bejelenteni.
(2) Az utazásszervező tevékenységnek utazásközvetítő tevékenységre történő módosítását, illetve utazásközvetítő tevékenységgel történő kiegészítését az utazási vállalkozó a 2. § szerint bejelenti, és egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az utazásszervező tevékenységével összefüggésben a 11. § (1) bekezdés b)-f) pontja szerinti tevékenységtől eltiltás feltételei nem állnak fenn, ellene végrehajtási eljárás nem folyik. Az utazásszervező tevékenységnek utazásközvetítő tevékenységre történő módosítása esetén a 9. §-ban foglaltak az irányadók.
(3) A (2) bekezdésben foglalt rendelkezést megfelelően kell alkalmazni akkor is, ha az utazásközvetítő tevékenységet kívánják utazásszervezésre módosítani, illetve kiegészíteni.
5. §
(1) A tevékenységért felelős személynek:
a) turisztikai szervező, értékesítő szakképesítéssel,
b) utazásügyintéző szakképesítéssel,
c) utazásszervező menedzser szakképesítéssel,
d) idegenforgalmi menedzser szakképesítéssel,
e) idegenforgalmi technikus szakképesítéssel,
f) idegenforgalmi ügyintéző szakképesítéssel,
g) idegenforgalmi szakmenedzser szakképesítéssel,
h) felsőfokú idegenforgalmi szakvizsgával,
i) turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzésben turizmus szakirányon szerzett felsőfokú közgazdász-asszisztens szakképzettséggel,
j) felsőfokú végzettséggel,
k) turizmus-vendéglátás alapképzési szakon szerzett közgazdász szakképzettséggel,
l) idegenforgalmi és szálloda főiskolai szintű alapképzési szakon szerzett közgazdász szakképzettséggel,
m) idegenforgalmi-szállodai közgazdász főiskolai szintű alapképzési szakon szerzett közgazdász és idegenforgalmi szálloda szakos tanár szakképzettséggel,
n) turizmus menedzsment mesterképzési szakon szerzett okleveles közgazdász szakképzettséggel,
o) turizmus (idegenforgalmi) szakon egyetemi szakosító továbbképzésben szerzett szakképzettséggel vagy idegenforgalmi és szállodaipari szakon főiskolai szakosító továbbképzésben szerzett szakképzettséggel,
p) idegenforgalmi és szálloda vállalkozási szakirányú továbbképzési szakon szerzett főiskolai szakközgazdász vagy idegenforgalmi és szálloda vállalkozási szakképzettséggel,
q) turizmus szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettséggel, vagy
r) turizmus-szálloda vállalkozási szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettséggel kell rendelkeznie.
(2) A tevékenységért felelős személynek legalább egy idegen nyelvből C1 típusú államilag elismert nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal és
a) az (1) bekezdés a)-i) pontjaiban meghatározott képesítés esetén
aa) legalább hét év utazásszervezői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján utazásszervezői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal, vagy
ab) kizárólag utazásközvetítői tevékenységet folytató utazásközvetítő szolgáltató esetében legalább hét év utazásszervezői vagy utazásközvetítői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján utazásszervezői vagy utazásközvetítői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal,
b) az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott végzettség esetén
ba) legalább öt év utazásszervezői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján utazásszervezői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal, vagy
bb) kizárólag utazásközvetítői tevékenységet folytató utazásközvetítő szolgáltató esetében legalább öt év utazásszervezői vagy utazásközvetítői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján utazásszervezői vagy utazásközvetítői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal, vagy
c) az (1) bekezdés k)-r) pontjaiban meghatározott szakképzettség esetén
ca) legalább három év utazásszervezői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján utazásszervezői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal, vagy
cb) kizárólag utazásközvetítői tevékenységet folytató utazásközvetítő szolgáltató esetében legalább három év utazásszervezői vagy utazásközvetítői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján utazásszervezői vagy utazásközvetítői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal
kell rendelkeznie.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott szakmai gyakorlat időtartamának igazolására
a) közhiteles nyilvántartásból származó igazolás,
b) más közokirat, vagy
c) a foglalkoztatási jogviszonyt, valamint annak időtartamát és a munkakört vagy az ellátott feladatokat egyértelműen meghatározó iratok együttese
vehető figyelembe.
(4) A tevékenységért felelős személy kizárólag egy utazási vállalkozónál láthatja el a tevékenységért felelős tisztséget.
(5) Az utazási vállalkozó köteles a tevékenységért felelős személyt oly módon foglalkoztatni, hogy hetente legalább húsz órában a munkakörébe tartozó vagy a foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján meghatározott, az utazásszervezői, illetve utazásközvetítői tevékenységgel kapcsolatos feladatot lásson el.
(6) A tevékenységért felelős személy köteles a Hivatal e rendelet szerinti ellenőrzési és más hatósági eljárásaival összefüggésben az utazási vállalkozó vezető tisztségviselőjének akadályoztatása, vagy elérhetetlensége esetén az utazási vállalkozó utazásszervezői, illetve utazásközvetítői tevékenységével összefüggő naprakész adatokról a Hivatalt teljes körűen tájékoztatni.
(6) A tevékenységért felelős személy köteles a Kormányhivatal e rendelet szerinti ellenőrzési és más hatósági eljárásaival összefüggésben az utazási vállalkozó vezető tisztségviselőjének akadályoztatása, vagy elérhetetlensége esetén az utazási vállalkozó utazásszervezői, illetve utazásközvetítői tevékenységével összefüggő naprakész adatokról a Kormányhivatalt teljes körűen tájékoztatni.
(7) A Hivatal törli a hatósági nyilvántartásból azt a tevékenységért felelős személyt, aki
a) a (4) bekezdés szerinti feltételt megsérti, vagy
b) a (6) bekezdéssel összefüggő kötelezettségét nem teljesíti.
(7) A Kormányhivatal törli a hatósági nyilvántartásból azt a tevékenységért felelős személyt, aki
a) a (4) bekezdés szerinti feltételt megsérti, vagy
b) a (6) bekezdéssel összefüggő kötelezettségét nem teljesíti.
(8) Az a tevékenységért felelős személy, akit a Hivatal a (7) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott okok valamelyike miatt jogerősen törölt a hatósági nyilvántartásból, öt évig nem láthatja el utazási vállalkozásnál a tevékenységért felelős tisztséget.
(8) Az a tevékenységért felelős személy, akit a Kormányhivatal a (7) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott okok valamelyike miatt jogerősen törölt a hatósági nyilvántartásból, öt évig nem láthatja el utazási vállalkozásnál a tevékenységért felelős tisztséget.
5. §   Az utazási vállalkozó köteles a nyilvántartásba vételi számát az üzleti kapcsolatában (levelezésében) folyamatosan használni, arról az ügyfeleit tájékoztatni, az utazással kapcsolatban közreadott írott tájékoztatójában (programfüzetében) szerepeltetni és az irodahelyiségében jól láthatóan kifüggeszteni.
5. §   Az utazási vállalkozó köteles a nyilvántartásba vételi számát valamennyi üzleti kapcsolatában folyamatosan használni, arról az ügyfeleit tájékoztatni, az utazással kapcsolatban közreadott valamennyi írott tájékoztatójában szerepeltetni, és az irodahelyiségében jól láthatóan kifüggeszteni.
5. §   Az utazási vállalkozó köteles a nyilvántartásba vételi számát valamennyi üzleti kapcsolatában folyamatosan használni, arról az ügyfeleit tájékoztatni, az utazással kapcsolatban közreadott valamennyi írott tájékoztatójában szerepeltetni, és az üzletében jól láthatóan kifüggeszteni.
5. §
(1) Az utazási vállalkozó köteles a nyilvántartásba vételi számát valamennyi üzleti kapcsolatában folyamatosan használni, kereskedelmi kommunikációjában szerepeltetni, és az üzletében jól láthatóan kifüggeszteni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) szabályai szerint.
(3) A (2) bekezdésben említett rendelkezés az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezés.
6. §
(1) Az irodahelyiség megnevezésében utalni kell a tevékenységi körre.
(1) Az üzlet megnevezésében utalni kell a tevékenységi körre.
(2) Ha az utazási vállalkozó a tevékenységét több irodahelyiségben folytatja, az irodahelyiségre vonatkozó követelményeket valamennyi irodahelyiségben érvényesíteni kell.
(2) Ha az utazási vállalkozó a tevékenységét több üzletben folytatja, az üzletre vonatkozó követelményeket valamennyi üzletben érvényesíteni kell.
6. §   Ha törvény az utazási vállalkozó tevékenységének üzletben történő folytatását írja elő, az üzlethelyiségnek alkalmasnak kell lennie az ügyfélforgalom lebonyolítására, kizárólag e tevékenység céljára szolgálhat, és berendezésének igazodnia kell a rendeltetésszerű használat követelményeihez.
7. §   Az utazásszervezői szakmai minősítővizsgával rendelkező személyt ilyen minőségben további utazási vállalkozásban csak a munkáltatója hozzájárulásával lehet foglalkoztatni. E rendelkezést megfelelően kell alkalmazni abban az esetben is, ha a tevékenységet gazdasági társaság tagja személyes közreműködéssel látja el.
7. §   A vállalkozásnak az utazási szakmai tevékenységéért felelős - utazásszervező szakmai minősítő vizsgával rendelkező - személyt teljes munkaidőben kell foglalkoztatni. E rendelkezést megfelelően kell alkalmazni abban az esetben is, ha a tevékenységet gazdasági társaság tagja személyes közreműködéssel látja el.
8. §
(1) Vagyoni biztosíték lehet:
a) az utazási vállalkozó által pénzintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzösszeg (pénzbeli letét), vagy
a) bankgarancia, vagy
b) bankgarancia, vagy
b) biztosítóintézettel kötött biztosítási szerződés, vagy
c) hazai biztosítóintézettel - minimálisan e rendelet mellékletében megjelölt összegre - kötött kezesi biztosítási szerződés, vagy
c) az utazási vállalkozó által pénzintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzösszeg (pénzbeni letét).
d) hazai biztosítóintézettel az utazási vállalkozó által utasai javára kötött olyan biztosítási keretszerződés, amely az utazási vállalkozó fizetésképtelensége esetén fedezetet nyújt az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére és szükséghelyzetben a hazaszállítás és a kényszerű kinntartózkodás költségeire.
(1) Vagyoni biztosíték lehet:
a) bankgarancia,
b) biztosítóval (biztosítókkal) kötött biztosítási szerződés, valamint
c) az utazási vállalkozó által hitelintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzösszeg (pénzbeni letét).
Az egyes biztosítékformák külön-külön, illetőleg együttesen is alkalmazhatók. A biztosítékformák együttes alkalmazása esetén a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződésekben rendelkezni kell a fizetési kötelezettség feltételeiről.
(1) Vagyoni biztosíték lehet:
a) bankgarancia,
b) biztosítóval (biztosítókkal) kötött biztosítási szerződés, amely utaslétszámra (közvetlenül az utas javára) is megköthető,
c) az utazási vállalkozó által hitelintézetnél lekötött, a 10. § (1) bekezdésében meghatározott célokra elkülönített és zárolt pénzösszeg (a továbbiakban: pénzbeni letét).
Az egyes vagyoni biztosítékformák külön-külön, illetőleg együttesen is alkalmazhatók. A biztosítékformák együttes alkalmazása esetén a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződésekben rendelkezni kell a fizetési kötelezettség feltételeiről.
(1) Vagyoni biztosíték lehet:
a) bankgarancia,
a) hitelintézettel kötött garanciaszerződés,
b) biztosítóval (biztosítókkal) kötött biztosítási szerződés, amely utaslétszámra (közvetlenül az utas javára) is megköthető,
c) az utazási vállalkozó által hitelintézetnél lekötött, a 10. § (1) bekezdésében meghatározott célokra elkülönített és zárolt pénzösszeg (a továbbiakban: pénzbeli letét).
(2) Ha a vagyoni biztosítéknak az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott módon tettek eleget, a biztosítási szerződésre vonatkozó igazolást az utazási vállalkozó köteles az előleg, illetve részvételi díj megfizetésével egyidejűleg az utasnak átadni.
(2) A vagyoni biztosíték mértéke a bankgarancia, a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeni letét elhelyezésének hónapját követő, a (3) bekezdésben meghatározott időszakban a belföldről külföldre történő kiutaztatásból, a külföldi szálláshely belföldi értékesítéséből, valamint a külföldi utazásszervező által szervezett utazásnak bizományosként való értékesítéséből származó - a számviteli törvény szerint elszámolandó értékesítési nettó (a bruttó árbevétel áfával csökkentett összege) - tervezett árbevétel legalább 12%-a. Ha az utazási vállalkozó a belföldről külföldre történő kiutaztatás szervezése során különrepülőgépen férőhelyeket vesz igénybe, illetőleg olyan garantált szerződést kötött, amelyben a lekötött szolgáltatások nem mondhatók le, és ezáltal időszakonként visszatérő rendszeres fizetési kötelezettsége származik, a vagyoni biztosíték mértéke - a számviteli törvény szerint elszámolandó értékesítési nettó - a tervezett árbevétel legalább 20%-a. Ha a tervezett árbevétel kevesebb, mint a tárgyévet megelőző évben - a számviteli törvény szerint - elszámolt értékesítési nettó árbevétel, akkor a vagyoni biztosíték megállapításánál mindkét esetben az előző évi árbevételt kell alapul venni.
(2) A vagyoni biztosíték mértéke a bankgarancia, a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeni letét elhelyezésének hónapját követő időszakra a belföldről külföldre történő kiutaztatásból, a külföldi szálláshely belföldi értékesítéséből, valamint a külföldi utazásszervező által szervezett utazásnak bizományosként való értékesítéséből származó - a számviteli törvény szerint elszámolandó értékesítési nettó (a bruttó árbevétel áfával csökkentett összege) - tervezett árbevétel 12%-a, de legalább kétmillió forint. Ha az utazási vállalkozó a belföldről külföldre történő kiutaztatás szervezése során nem menetrend szerinti járatú repülőgépet (charter járatot) vesz igénybe, illetőleg a (8) bekezdés szerinti garantált szerződésből származó kötelezettségei a tervezett árbevétel 25%-át meghaladja, a vagyoni biztosíték mértéke a tervezett értékesítési nettó árbevétel 20%-a, de legalább húszmillió forint. Ha a tervezett árbevétel kevesebb, mint a tárgyévet megelőző évben - a számviteli törvény szerint - elszámolt értékesítési nettó árbevétel, akkor a vagyoni biztosíték megállapításánál a tárgyévet megelőző évi árbevételt kell alapul venni. Az e bekezdésben meghatározott nettó árbevétel számításánál a menetrend szerinti repülőjáratra érvényes menetjegyek értékesítéséből származó árbevételt nem kell figyelembe venni.
(2) A vagyoni biztosíték mértéke a bankgarancia, a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeni letét elhelyezésének hónapját követő időszakra a belföldről külföldre történő kiutaztatásból, a külföldi szálláshely belföldi értékesítéséből, valamint a külföldi utazásszervező által szervezett utazásnak bizományosként való értékesítéséből származó - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint elszámolandó értékesítési nettó (a bruttó árbevétel áfával csökkentett összege) - tervezett árbevétel 12%-a, de legalább négymillió forint, a belföldről belföldre történő utazás szervezése esetében a tervezett árbevétel 3%-a. Ha az utazási vállalkozó a belföldről külföldre történő kiutaztatás szervezése során nem menetrend szerinti járatú repülőgépet (charter járatot) vesz igénybe, illetőleg a (8) bekezdés szerinti garantált szerződésből származó kötelezettségei a tervezett árbevétel 25%-át meghaladják, a vagyoni biztosíték mértéke a tervezett értékesítési nettó árbevétel 20%-a, de legalább húszmillió forint. Ha a tervezett árbevétel kevesebb, mint a tárgyévet megelőző évben - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint - elszámolt értékesítési nettó árbevétel, akkor a vagyoni biztosíték megállapításánál a tárgyévet megelőző évi árbevételt kell alapul venni. Ha az utazási vállalkozó belföldről belföldre és belföldről külföldre történő utaztatással egyaránt foglalkozik, vagy a belföldről belföldre történő utaztatás mellett külföldi szálláshelyet is értékesít belföldön, illetve a külföldi utazásszervező által szervezett utazást bizományosként értékesíti, a vagyoni biztosíték összegét külön-külön kell számításba venni.
(2) Az egyes vagyoni biztosítékformák külön-külön, illetőleg együttesen is alkalmazhatók. A biztosítékformák együttes alkalmazása esetén a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződésekben rendelkezni kell a fizetési kötelezettség feltételeiről.
(2) Az egyes vagyoni biztosítékformák külön-külön, illetőleg együttesen is alkalmazhatók. A biztosítékformák együttes alkalmazása esetén a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződésekben rendelkezni kell a fizetési kötelezettség feltételeiről és a helytállás mértékéről.
(3) A vagyoni biztosíték mértékét e rendelet 1. számú melléklete határozza meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott tizenkét hónapos időtartamot november 1-jétől október 31-ig kell számítani. A tevékenység megkezdésének évében az első időszakot a következő év október 31-ig kell számítani.
(3) Ha a tárgyév tényleges árbevétele jelentős mértékben alacsonyabb a tárgyévet megelőző évinél, az utazási vállalkozó kérelmére a GM EKH indokolt esetben engedélyezheti, hogy a vagyoni biztosíték mértékének számítási alapja a tárgyévet megelőző év árbevételénél alacsonyabb összeg legyen.
(3) A vagyoni biztosíték mértéke a bankgarancia, a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében december 31-éig
a) a belföldről külföldre történő kiutaztatásból, a külföldi szálláshely belföldi értékesítéséből, valamint a külföldi utazásszervező által szervezett utazás Magyarországon történt értékesítéséből származó tervezett értékesítési nettó árbevétel 12%-a, de legalább négymillió forint,
a) a belföldről külföldre, illetve külföldről külföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag értékesítéséből, a külföldi utazásszervező által összeállított külföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag Magyarországon történt értékesítéséből, valamint a külföldi szálláshely belföldi értékesítéséből származó tervezett értékesítési nettó árbevétel 12%-a, de legalább ötmillió forint;
a) a belföldről külföldre, illetve külföldről külföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag értékesítéséből, a külföldi utazásszervező által összeállított külföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag Magyarországon történt értékesítéséből származó tervezett értékesítési nettó árbevétel 12%-a, de legalább ötmillió forint;
b) az a) ponttal összhangban a tervezett értékesítési nettó árbevétel 20%-a, de legalább húszmillió forint, ha az utazási vállalkozó a belföldről külföldre történő kiutaztatás szervezése során nem menetrend szerinti járatú repülőgépet (charter járat) vesz igénybe, illetőleg a (11) bekezdés szerinti garantált szerződésből származó kötelezettségei az árbevétel 25%-át meghaladják,
b) az a) pont szerinti értékesítésekből származó tervezett értékesítési nettó árbevétel 20%-a, de legalább húszmillió forint, ha az utazási vállalkozó
ba) az utazási csomag összeállításához nem menetrend szerinti járatú repülőgépen (charter járat) férőhelyet vesz igénybe függetlenül az út kiindulási állomásának helyére,
bb) a (11) bekezdés szerinti garantált szerződésből származó kötelezettségei az árbevétel 25%-át meghaladják;
c) a belföldről belföldre történő utazás szervezéséből származó tervezett értékesítési nettó árbevétel 3%-a, de legalább ötszázezer forint.
c) a belföldről belföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag értékesítéséből származó tervezett értékesítési nettó árbevétel 3%-a, de legalább ötszázezer forint.
(3) A vagyoni biztosíték mértéke a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében december 31-éig
a) a belföldről külföldre, illetve külföldről külföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag értékesítéséből, a külföldi utazásszervező által összeállított külföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag Magyarországon történt értékesítéséből származó tervezett értékesítési nettó árbevétel 12%-a, de legalább ötmillió forint;
b) az a) pont szerinti értékesítésekből származó tervezett értékesítési nettó árbevétel 20%-a, de legalább húszmillió forint, ha az utazási vállalkozó
ba) az utazási csomag összeállításához nem menetrend szerinti járatú repülőgépen (charter járat) férőhelyet vesz igénybe függetlenül az út kiindulási állomásának helyére,
bb) a (11) bekezdés szerinti garantált szerződésből származó kötelezettségei az árbevétel 25%-át meghaladják;
c) a belföldről belföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag értékesítéséből származó tervezett értékesítési nettó árbevétel 3%-a, de legalább ötszázezer forint.
(3) A vagyoni biztosíték mértéke a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében december 31-éig
a) Magyarországon megkezdett Magyarország határának átlépésével nem járó és az utazásszervező által összeállított utazási csomag Magyarországon történt, utazó felé teljesülő értékesítéséből származó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel 3%-a, de legalább ötszázezer forint,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó utazás vagy üdülés kapcsán az utazásszervező által összeállított utazási csomag Magyarországon történt, utazó felé teljesülő értékesítéséből származó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel
ba) 12%-a, de legalább ötmillió Ft, amennyiben a vagyoni biztosíték által fedezett időszakban az összeállított utazási csomagnak nem képezi részét az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § 9. pont a) alpontjában szereplő utazási szolgáltatás,
bb) 12%-a, de legalább hétmillió Ft, amennyiben a vagyoni biztosíték által fedezett időszakban az összeállított utazási csomagnak az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § 9. pont a) alpontjában szereplő utazási szolgáltatás is részét képezi és az közúti, vasúti illetve vízi személyszállítási eszközzel vagy menetrend szerinti repülőjárat vagy járatok útján teljesül, legalább,
c) a belföldről külföldre, illetve külföldről külföldre irányuló utazás vagy üdülés kapcsán az utazásszervező által összeállított utazási csomag Magyarországon történt, utazó felé teljesülő értékesítéséből származó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel 20%-a, de legalábblegalább ötvenmillió Ft, amennyiben a vagyoni biztosíték által fedezett időszakban
ca) az utazási csomag összeállításához nem menetrend szerinti járatú repülőgépen (charterjárat) férőhelyet vesz igénybe, függetlenül az út kiindulási állomásának helyétől,
cb) a (11) bekezdés szerinti garantált szerződésből származó kötelezettségei az utazásszervezői tevékenységéből származó éves árbevétele 25%-át meghaladják.
(4) Az utazási vállalkozó köteles a vagyoni biztosíték összegét minden év május 31-ig a mellékletben foglaltak szerint hozzáigazítani az utazásszervező tevékenységből a tárgyévet megelőző évben a számviteli törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel alapján irányadó értékhez. Ennek megtörténtét és az árbevételt az utazási vállalkozó köteles az IKIM-nek megfelelően igazolni.
(4) Az utazási vállalkozó köteles a vagyoni biztosíték összegét minden év május 31-ig a mellékletben foglaltak szerint hozzáigazítani az utazásszervező tevékenységből a tárgyévet megelőző évben a számviteli törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel alapján irányadó értékhez. Ennek megtörténtét és az árbevételt az utazási vállalkozó köteles a KIK-nek megfelelően igazolni.
(4) Az utazási vállalkozó köteles a vagyoni biztosíték összegét minden év május 31-ig a mellékletben foglaltak szerint hozzáigazítani az utazásszervező tevékenységből a tárgyévet megelőző évben a számviteli törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel alapján irányadó értékhez. Ennek megtörténtét és az árbevételt az utazási vállalkozó köteles a GM EKH-nak megfelelően igazolni.
(4) Az utazási vállalkozó köteles a vagyoni biztosíték összegét minden év október 31-ig bejelenteni a GM EKH-nak, továbbá egyidejűleg igazolni, hogy rendelkezik a következő, a (3) bekezdés szerint időszakra szóló bankgarancia vagy biztosítási szerződéssel, illetőleg pénzbeni letéttel. Ha a tényleges árbevétel várhatóan 10%-ot meghaladó mértékben több lesz a tervezettnél, az utazási vállalkozó április 30-ig köteles megfelelően módosítani a vagyoni biztosíték összegét, és ennek megtörténtét köteles a GM EKH-nak május 31-ig megfelelően igazolni. A kezdő utazási vállalkozó a 10%-ot meghaladó eltérés esetén a működésének megkezdését követő ötödik hónap végéig köteles a vagyoni biztosíték összegét módosítani, és a GM EKH-nak megfelelően igazolni.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott időszakot január 1-jétől december 31-ig kell számítani. A második félévben megkezdett tevékenység esetén az első időszakot a következő év december 31-ig kell számítani.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott időszakot január 1-jétől december 31-éig kell számítani. Tárgyév alatt az a naptári év értendő, amelyre vonatkozóan az utazási vállalkozó a vagyoni biztosíték igazolására köteles. Az utazási vállalkozó köteles minden év május 31-éig a vagyoni biztosítékot hozzáigazítani a tárgyévet megelőző évben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel alapján irányadó értékhez. Ennek megtörténtét és az árbevételt az utazási vállalkozó köteles a GKM EKH-nak megfelelően igazolni.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott időszakot január 1-jétől december 31-éig kell számítani. Tárgyév alatt az a naptári év értendő, amelyre vonatkozóan az utazási vállalkozó a vagyoni biztosíték igazolására köteles. Az utazási vállalkozó köteles minden év május 31-éig a vagyoni biztosítékot hozzáigazítani a tárgyévet megelőző évben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel alapján irányadó értékhez. Ennek megtörténtét és az árbevételt az utazási vállalkozó köteles a Hivatalnak megfelelően igazolni.
(4) Ha a bankgarancia, a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében december 31-éig elszámolt értékesítési nettó árbevétel kevesebb, mint a megelőző évben, akkor a vagyoni biztosíték megállapításánál a megelőző évi árbevételt kell alapul venni.
(4) Ha a bankgarancia, a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében december 31-éig elszámolt értékesítési nettó árbevétel kevesebb, mint a megelőző évben vagy a (6) bekezdésben meghatározott következő évre tervezett nettó értékesítési árbevétel, akkor a vagyoni biztosíték megállapításánál a legnagyobb árbevételt kell alapul venni.
(4) Ha a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében december 31-éig elszámolt értékesítési nettó árbevétel kevesebb, mint a megelőző évben vagy a (6) bekezdésben meghatározott következő évre tervezett nettó értékesítési árbevétel, akkor a vagyoni biztosíték megállapításánál a legnagyobb árbevételt kell alapul venni.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződéseknek meg kell felelniük e rendelet előírásainak. E szerződéseket legalább egy évi időtartamra kell megkötni. A szerződések hatályát az utazási vállalkozó köteles - legalább a lejáratot megelőzően harminc nappal - egy évi időtartamra meghosszabbítani, és ennek megtörténtét - a lejáratot megelőzően - az IKIM-nek igazolni. Ha a felek a szerződést nem hosszabbítják meg, az utazási vállalkozónak azt kell igazolnia az IKIM részére, hogy más pénzintézettel vagy biztosítóval kötött szerződést. Az utazási vállalkozó a szerződés lejártakor más típusú vagyoni biztosítékra is áttérhet.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződéseknek meg kell felelniük e rendelet előírásainak. E szerződéseket legalább egy évi időtartamra kell megkötni. A szerződések hatályát az utazási vállalkozó köteles - legalább a lejáratot megelőzően harminc nappal - egy évi időtartamra meghosszabbítani, és ennek megtörténtét - a lejáratot megelőzően - a KIK-nek igazolni. Ha a felek a szerződést nem hosszabbítják meg, az utazási vállalkozónak azt kell igazolnia a KIK részére, hogy más pénzintézettel vagy biztosítóval kötött szerződést. Az utazási vállalkozó a szerződés lejártakor más típusú vagyoni biztosítékra is áttérhet.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződéseknek meg kell felelniük e rendelet előírásainak. E szerződéseket legalább egy évi időtartamra kell megkötni. A szerződések hatályát az utazási vállalkozó köteles - legalább a lejáratot megelőzően harminc nappal - egy évi időtartamra meghosszabbítani, és ennek megtörténtét - a lejáratot megelőzően - a GM EKH-nak igazolni. Ha a felek a szerződést nem hosszabbítják meg, az utazási vállalkozónak azt kell igazolnia a GM EKH részére, hogy más pénzintézettel vagy biztosítóval kötött szerződést. Az utazási vállalkozó a szerződés lejártakor más típusú vagyoni biztosítékra is áttérhet.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződéseknek meg kell felelniük e rendelet előírásainak. E szerződéseket legalább egyévi időtartamra kell megkötni. A szerződések hatályát az utazási vállalkozó köteles - legalább a lejáratot megelőzően hatvan nappal - egyévi időtartamra meghosszabbítani, és ennek megtörténtét a lejáratot megelőzően a GM EKH-nak igazolni. Ha a felek a szerződést nem hosszabbítják meg, az utazási vállalkozónak azt kell igazolnia a GM EKH részére, hogy más pénzintézettel vagy biztosítóval kötött szerződést. Az utazási vállalkozó a lejáratkor más típusú vagyoni biztosítékra is áttérhet.
(5) Az utazási vállalkozó köteles minden év október 31-éig a GM EKH-nak igazolni, hogy rendelkezik az előírt mértékű vagyoni biztosítékkal, illetőleg az erre vonatkozó - a (2) bekezdés szerinti időszakra szóló - bankgarancia vagy biztosítási szerződéssel, illetőleg pénzbeni letéttel. Ha a tényleges árbevétel várhatóan 25%-ot meghaladó mértékben több lesz a tervezettnél, az utazási vállalkozó köteles május 31-éig a GM EKH-nak igazolni, hogy a vagyoni biztosíték összegét megfelelően módosította. A kezdő utazási vállalkozó a 25%-ot meghaladó eltérés esetén a működésének megkezdését követő ötödik hónap végéig köteles a vagyoni biztosíték összegét módosítani és a GM EKH-nak megfelelően igazolni.
(5) Az utazási vállalkozó köteles minden év október 31-éig a GKM EKH-nak igazolni, hogy rendelkezik az előírt mértékű - a (2) bekezdés szerinti időszakra szóló - vagyoni biztosítékkal. Ha a tárgyév tényleges árbevétele várhatóan 10%-ot meghaladó mértékben több lesz, illetve több a vagyoni biztosíték alapját képező tervezett árbevételnél, az utazási vállalkozó köteles a következő naptári negyedév első hónapjának 15. napjáig a GKM EKH-nak igazolni, hogy a vagyoni biztosíték összegét megfelelően módosította. A vagyoni biztosítéknak ebben az esetben is a (2) bekezdés szerinti időszakra kell szólnia.
(5) Az utazási vállalkozó köteles minden év október 31-éig a Hivatalnak igazolni, hogy rendelkezik az előírt mértékű - a (2) bekezdés szerinti időszakra szóló - vagyoni biztosítékkal. Ha a tárgyév tényleges árbevétele várhatóan 10%-ot meghaladó mértékben több lesz, illetve több a vagyoni biztosíték alapját képező tervezett árbevételnél, az utazási vállalkozó köteles a következő naptári negyedév első hónapjának 15. napjáig a Hivatalnak igazolni, hogy a vagyoni biztosíték összegét megfelelően módosította. A vagyoni biztosítéknak ebben az esetben is a (2) bekezdés szerinti időszakra kell szólnia.
(5) Ha az utazási vállalkozó belföldről belföldre és belföldről külföldre történő utaztatással egyaránt foglalkozik, vagy külföldi szálláshelyet is értékesít belföldön, illetve a külföldi utazásszervező által szervezett utazást Magyarországon értékesíti, a vagyoni biztosíték összegét külön-külön kell számításba venni.
(5) Ha az utazási vállalkozó a (3) bekezdés a) és b) pontokban meghatározott tevékenységekkel egyaránt foglalkozik, a vagyoni biztosíték összegénél a magasabb vagyoni biztosíték mértéket kell alapul venni. Ha az utazási vállalkozó a (3) bekezdés c) pontban meghatározott tevékenységet az a) vagy b) pontban meghatározott tevékenységekkel együtt végzi, a vagyoni biztosíték összegét külön-külön kell számításba venni.
(5) Ha az utazási vállalkozó a (3) bekezdés b) és c) pontokban meghatározott tevékenységekkel egyaránt foglalkozik, a vagyoni biztosíték összegénél a magasabb vagyoni biztosíték mértéket kell alapul venni. Ha az utazási vállalkozó a (3) bekezdés a) pontban meghatározott tevékenységet a b), illetve c) pontban meghatározott tevékenységekkel együtt végzi, a vagyoni biztosíték összegét külön-külön kell számításba venni.
(6) A vagyoni biztosítékra kötött szerződésnek meg kell felelni e rendelet előírásainak. E szerződést legalább egy évi időtartamra kell megkötni. A szerződés hatályát az utazási vállalkozó köteles a lejáratot megelőzően meghosszabbítani és ennek megtörténtét - legkésőbb a lejáratot megelőzően 45 nappal - a GM EKH-nak igazolni. Ha a felek a szerződést nem hosszabbítják meg, az utazási vállalkozónak legkésőbb a lejáratot megelőzően 45 nappal azt kell igazolnia a GM EKH részére, hogy más hitelintézettel vagy biztosítóval kötött szerződést. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés megkötését, valamint annak folyamatos hatályba tartását a biztosítási kötvény, illetőleg a hitelintézettel kötött szerződés tanúsítja.
(6) A vagyoni biztosítékra kötött szerződésnek meg kell felelni e rendelet előírásainak. A szerződést legalább egyévi időtartamra kell megkötni. A szerződés hatályát az utazási vállalkozó köteles minden év október 31-éig (függetlenül a lejárat időpontjától) meghosszabbítani, és ennek megtörténtét a GKM EKH-nak igazolni. Ha a felek a szerződést nem hosszabbítják meg, az utazási vállalkozónak október 31-éig azt kell igazolnia a GKM EKH részére, hogy más hitelintézettel vagy biztosítóval kötött szerződést. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés megkötését, valamint annak folyamatos hatályban tartását a biztosítási kötvény, illetőleg a hitelintézettel kötött szerződés tanúsítja.
(6) A vagyoni biztosítékra kötött szerződésnek meg kell felelni e rendelet előírásainak. A szerződést legalább egyévi időtartamra kell megkötni. A szerződés hatályát az utazási vállalkozó köteles minden év október 31-éig (függetlenül a lejárat időpontjától) meghosszabbítani, és ennek megtörténtét a Hivatalnak igazolni. Ha a felek a szerződést nem hosszabbítják meg, az utazási vállalkozónak október 31-éig azt kell igazolnia a Hivatal részére, hogy más hitelintézettel vagy biztosítóval kötött szerződést. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés megkötését, valamint annak folyamatos hatályban tartását a biztosítási kötvény, illetőleg a hitelintézettel kötött szerződés tanúsítja.
(6) Az utazási vállalkozó köteles minden év május 31-éig a vagyoni biztosítékot hozzáigazítani a bankgarancia, illetve a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel alapján irányadó értékhez. Ennek megtörténtét és az árbevételt az utazási vállalkozó köteles a Hivatalnak megfelelően igazolni.
(6) Az utazási vállalkozó köteles minden év október 31-éig a következő évre tervezett értékesítési nettó árbevételt, s minden év május 31-éig a megelőző évi tényleges értékesítési nettó árbevételt a Hivatalnak bejelenteni.
(6) Az utazási vállalkozó köteles minden év október 31-éig a következő évre tervezett értékesítési nettó árbevételt, s minden év május 31-éig a megelőző évi tényleges értékesítési nettó árbevételt a Kormányhivatalnak bejelenteni.
(7) A charter járat igénybevételére vonatkozó szerződésben az utazási vállalkozónak vállalnia kell, hogy az utasok oda- és hazautaztatására vonatkozó költségeket a légitársaságnak az elutazást megelőzően befizeti.
(7) Az utazási vállalkozó köteles minden év október 31-éig a Hivatalnak igazolni, hogy rendelkezik az előírt mértékű - a bankgarancia, illetve a biztosítási szerződés megkötése, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezése évét követő év december 31-éig terjedő időszakára szóló - vagyoni biztosítékkal. Ha az utazási vállalkozó a tevékenységét év közben kezdi, akkor azt kell igazolnia, hogy az indulás évére tervezett árbevételének megfelelő mértékű vagyoni biztosítékkal rendelkezik, ez azonban nem lehet kevesebb a (3) bekezdésben meghatározott minimum összegeknél.
(7) Az utazási vállalkozó - szükség esetén - köteles minden év május 31-éig a vagyoni biztosítékot megemelni a bankgarancia, illetve a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel alapján irányadó értékhez. Ennek megtörténtét az utazási vállalkozó köteles a Hivatalnak ezen időpontig megfelelően igazolni. A (4) bekezdésben foglaltak ebben az esetben is irányadók.
(7) Az utazási vállalkozó - szükség esetén - köteles minden év május 31-éig a vagyoni biztosítékot megemelni a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, illetve a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel alapján irányadó értékhez. Ennek megtörténtét az utazási vállalkozó köteles a Hivatalnak ezen időpontig megfelelően igazolni. A (4) bekezdésben foglaltak ebben az esetben is irányadók.
(7) Az utazási vállalkozó - szükség esetén - köteles minden év május 31-éig a vagyoni biztosítékot megemelni a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, illetve a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel alapján irányadó értékhez. Ennek megtörténtét az utazási vállalkozó köteles a Kormányhivatalnak ezen időpontig megfelelően igazolni. A (4) bekezdésben foglaltak ebben az esetben is irányadók.
(8) E rendelet alkalmazása szempontjából garantált szerződés az, amelynek alapján a lekötött szolgáltatások nem mondhatók le, és ezáltal az utazási vállalkozónak időszakonként visszatérő, rendszeres fizetési kötelezettsége származik.
(8) A vagyoni biztosítéknak minden időszakban fedezetet kell nyújtania a 10. § (1) bekezdésében meghatározott költségekre, előlegekre, illetve díjakra. Ha a tényleges árbevétel 10%-kal több, mint a vagyoni biztosíték alapját képező árbevétel, az utazási vállalkozó köteles 5 napon belül a vagyoni biztosíték összegét a tényleges forgalomnak megfelelően módosítani és ennek megtörténtét haladéktalanul a Hivatalnak igazolni.
(8) Az utazási vállalkozó köteles minden év október 31-éig a Hivatalnak igazolni, hogy rendelkezik az előírt mértékű - a bankgarancia, illetve a biztosítási szerződés megkötése, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezése évét követő év december 31-éig terjedő időszakára szóló - vagyoni biztosítékkal. Ha az utazási vállalkozó a tevékenységét év közben kezdi, akkor azt kell igazolnia, hogy az indulás évére tervezett árbevételének megfelelő mértékű vagyoni biztosítékkal rendelkezik, ez azonban nem lehet kevesebb a (3) bekezdésben meghatározott minimum összegeknél.
(8) Az utazási vállalkozó köteles minden év október 31-éig a Hivatalnak igazolni, hogy rendelkezik az előírt mértékű - a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, illetve a biztosítási szerződés megkötése, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezése évét követő év december 31-éig terjedő időszakára szóló - vagyoni biztosítékkal. Ha az utazási vállalkozó a tevékenységét év közben kezdi, akkor azt kell igazolnia, hogy az indulás évére tervezett árbevételének megfelelő mértékű vagyoni biztosítékkal rendelkezik, ez azonban nem lehet kevesebb a (3) bekezdésben meghatározott minimum összegeknél.
(8) Az utazási vállalkozó köteles minden év október 31-éig a Kormányhivatalnak igazolni, hogy rendelkezik az előírt mértékű - a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, illetve a biztosítási szerződés megkötése, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezése évét követő év december 31-éig terjedő időszakára szóló - vagyoni biztosítékkal. Ha az utazási vállalkozó a tevékenységét év közben kezdi, akkor azt kell igazolnia, hogy az indulás évére tervezett árbevételének megfelelő mértékű vagyoni biztosítékkal rendelkezik, ez azonban nem lehet kevesebb a (3) bekezdésben meghatározott minimum összegeknél.
(9) A vagyoni biztosítékra kötött szerződésnek meg kell felelnie e rendelet előírásainak. A szerződést legalább egyévi időtartamra kell megkötni. A szerződés hatályát az utazási vállalkozó köteles minden év október 31-éig (függetlenül a lejárat időpontjától) meghosszabbítani, és ennek megtörténtét a Hivatalnak igazolni. Ha a felek a szerződést nem hosszabbítják meg, az utazási vállalkozónak október 31-éig azt kell igazolnia a Hivatal részére, hogy más hitelintézettel vagy biztosítóval kötött szerződést. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés megkötését, valamint annak folyamatos hatályban tartását a biztosítási kötvény, illetőleg a hitelintézettel kötött szerződés tanúsítja.
(9) A vagyoni biztosítéknak minden időszakban fedezetet kell nyújtania a 10. § (1) bekezdésében meghatározott költségekre, előlegekre, illetve díjakra. Ha a tényleges árbevétel 10%-kal több, mint a vagyoni biztosíték alapját képező árbevétel, az utazási vállalkozó köteles öt munkanapon belül a vagyoni biztosíték összegét a tényleges forgalomnak megfelelően módosítani és ennek megtörténtét haladéktalanul a Hivatalnak igazolni.
(9) A vagyoni biztosítéknak minden időszakban fedezetet kell nyújtania a 10. § (1) bekezdésében meghatározott költségekre, előlegekre, illetve díjakra. Ha a tényleges árbevétel 10%-kal több, mint a vagyoni biztosíték alapját képező árbevétel, az utazási vállalkozó köteles öt munkanapon belül a vagyoni biztosíték összegét a tényleges forgalomnak megfelelően módosítani és ennek megtörténtét haladéktalanul a Kormányhivatalnak igazolni.
(9) A vagyoni biztosítéknak minden időszakban fedezetet kell nyújtania a 10. § (1) bekezdésében meghatározott költségekre, előlegekre, illetve díjakra. Ha az utazók által utazási csomagok, utazási szolgáltatásegyüttesek igénybevételére befizetett előlegek, részvételi díjak összege, amelyekre az utazási vállalkozó szolgáltatást még nem teljesített, legalább 10%-kal meghaladja az igazolt vagyoni biztosíték alapjául szolgáló árbevétel összegét, az utazási vállalkozó köteles hét napon belül a vagyoni biztosíték összegét az irányadó előlegek és részvételi díjak alapján megemelni és ennek megtörténtét a Kormányhivatalnak haladéktalanul igazolni. Ebben az esetben a vagyoni biztosíték összegének számítására a 8. § (3) bekezdésének rendelkezései az irányadóak azzal, hogy ahol a rendelkezés értékesítési nettó árbevételt említ, azon utazók által utazási csomagok, utazási szolgáltatásegyüttesek igénybevételére befizetett előlegek és részvételi díjak összegét kell érteni.
(10) A charterjárat igénybevételére vonatkozó szerződésben az utazási vállalkozónak vállalnia kell, hogy az utasok oda- és hazautaztatására vonatkozó költségeket a légitársaságnak az elutazást megelőzően befizeti.
(10) A biztosítási szerződést legalább egyévi időtartamra kell megkötni. A hitelintézettel kötött szerződésnek legalább tizennyolc hónapra kell szólnia. A szerződés hatályát az utazási vállalkozó köteles minden év október 31-éig (függetlenül a lejárat időpontjától) meghosszabbítani, és ennek megtörténtét a Hivatalnak igazolni. Ha a felek a szerződést nem hosszabbítják meg, az utazási vállalkozónak október 31-éig azt kell igazolnia a Hivatal részére, hogy más hitelintézettel vagy biztosítóval kötött szerződést. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés megkötését, valamint annak folyamatos hatályban tartását a biztosítási kötvény, illetőleg a hitelintézettel kötött szerződés tanúsítja.
(10) A biztosítási szerződést legalább egyévi időtartamra kell megkötni. A hitelintézettel kötött szerződésnek legalább tizennyolc hónapra kell szólnia. A szerződés hatályát az utazási vállalkozó köteles minden év október 31-éig (függetlenül a lejárat időpontjától) meghosszabbítani, és ennek megtörténtét a Kormányhivatalnak igazolni. Ha a felek a szerződést nem hosszabbítják meg, az utazási vállalkozónak október 31-éig azt kell igazolnia a Kormányhivatal részére, hogy más hitelintézettel vagy biztosítóval kötött szerződést. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés megkötését, valamint annak folyamatos hatályban tartását a biztosítási kötvény, illetőleg a hitelintézettel kötött szerződés tanúsítja.
(10) A biztosítási szerződést legalább egyévi időtartamra kell megkötni. A hitelintézettel kötött szerződésnek legalább tizennyolc hónapra kell szólnia. A szerződés hatályát az utazási vállalkozó köteles minden év október 31-éig (függetlenül a lejárat időpontjától) meghosszabbítani, és ennek megtörténtét a Kormányhivatalnak igazolni. Ha a felek a szerződést nem hosszabbítják meg, az utazási vállalkozónak október 31-éig azt kell igazolnia a Kormányhivatal részére, hogy más hitelintézettel vagy biztosítóval kötött szerződést. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés megkötését, valamint annak folyamatos hatályban tartását a biztosítási kötvény, illetőleg a hitelintézettel kötött szerződés tanúsítja.
(11) E rendelet alkalmazása szempontjából garantált szerződés az, amelynek alapján a lekötött szolgáltatások nem mondhatók le, és ezáltal az utazási vállalkozónak időszakonként visszatérő, rendszeres fizetési kötelezettsége származik.
(12) Az utazási vállalkozónak olyan, a 8. § (3) és (9) bekezdések szerinti kötelezettségekhez kapcsolódó nyilvántartással kell rendelkeznie, amely a 8. § (3) bekezdés szerinti jogcímenként tartalmazza az utazási csomagok, utazási szolgáltatásegyüttesek értékesítése kapcsán utazók által befizetett előlegek, részvételi díjak azon aktuális összegét, melyekre az utazási vállalkozó szolgáltatást még nem teljesített, az utazási csomagok, utazási szolgáltatásegyüttesek értékesítéséből származó, elszámolt nettó árbevételt és a teljesítési időpontokat. Az utazási vállalkozó köteles e nyilvántartásban szereplő adatokat öt évig megőrizni és hatósági ellenőrzés céljából a Kormányhivatal számára könnyen hozzáférhetővé tenni.
9. §   A vagyoni biztosíték csak az utazásszervező tevékenység megszűnését követően, az utazási szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése után, legkorábban azonban a tevékenység megszűnésétől számított hat hónap elteltével szüntethető meg. Az utazásszervező tevékenység megszűnését az IKIM igazolja. A hat hónap eltelte után a pénzbeli letét megmaradt hányadát az utazásszervező tevékenységét megszüntetett vállalkozás rendelkezésre jogosult képviselőinek kell visszafizetni.
9. §   A vagyoni biztosíték csak az utazásszervező tevékenység megszűnését követően, az utazási szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése után, legkorábban azonban a tevékenység megszűnésétől számított hat hónap elteltével szüntethető meg. Az utazásszervező tevékenység megszűnését a KIK igazolja. A hat hónap eltelte után a pénzbeli letét megmaradt hányadát az utazásszervező tevékenységét megszüntetett vállalkozás rendelkezésre jogosult képviselőinek kell visszafizetni.
9. §   A vagyoni biztosíték csak az utazásszervező tevékenység megszűnését követően, az utazási szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése után, legkorábban azonban a tevékenység megszűnésétől számított hat hónap elteltével szüntethető meg. Az utazásszervező tevékenység megszűnését a GM EKH igazolja. A hat hónap eltelte után a pénzbeli letét megmaradt hányadát az utazásszervező tevékenységét megszüntetett vállalkozás rendelkezésre jogosult képviselőinek kell visszafizetni.
9. §   Az utazási vállalkozó a vagyoni biztosítékot csak az utazásszervező tevékenység megszűnését követően, az utazási szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése után, legkorábban azonban a tevékenység megszűnésétől számított hat hónap elteltével szüntetheti meg.
9. §   Az utazási vállalkozó a vagyoni biztosítékot csak az utazásszervező tevékenység megszűnését követően, az utazási szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése után, legkorábban azonban a tevékenység megszűnésétől számított hat hónap elteltével szüntetheti meg. Ugyanez alkalmazandó, ha a vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződésben bármilyen változás következik be.
9/A. §
(1) Ha az utazási csomagnak, illetve az utazási szolgáltatásegyüttesnek az utazók szállítása is részét képezi, akkor az utazásszervező, illetve az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő köteles az utazási csomagra vonatkozó szerződés, illetve az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződés megkötésekor a Kertv. 6/F. § (4) bekezdésében foglalt, az utazóra mint kedvezményezett részére megkötött kötelező biztosítással rendelkezni.
(2) A kedvezményezett részére kötött biztosításnak fedezetet kell nyújtania az utazáskor, az utazási vállalkozó fizetésképtelensége miatt szükséghelyzetbe került utazók érdekében teendő intézkedések, így a hazaszállítás és a kényszerű kint tartózkodás költségeinek fedezésére.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott biztosítási szerződés tartalmazza azt a kikötést, hogy a biztosítás fedezetének a kárenyhítést végző biztosító általi igénybevételéről a biztosító a Kormányhivatalt két munkanapon belül írásban tájékoztatni köteles.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott biztosításra vonatkozó szerződés akkor felel meg e rendelet rendelkezéseinek, ha rendelkezik arról, hogy abban az esetben, ha az utazási vállalkozó nem gondoskodik a kedvezményezett hazautaztatásáról, illetve a kényszerű kint tartózkodás költségeinek fedezéséről, az ezekre vonatkozó szükséges intézkedéseket a vállalkozó helyett a biztosító megteszi. Ezen intézkedések megtétele érdekében az utazási vállalkozó köteles írásban vagy elektronikus úton a biztosító rendelkezésére bocsátani az intézkedéshez szükséges valamennyi adatot, különösen az érintett utazók azonosító adatait, az utazásukra, szálláshelyükre, elérhetőségükre vonatkozó adatokat. A kárenyhítés módjáról a biztosító dönt.
(5) A biztosító az e §-ban foglalt szerződések esetében a (2) bekezdés szerint köteles fedezetet nyújtani azzal, hogy évente helytáll a 8. § (3) bekezdésében foglalt vagyoni biztosíték legalább 10%-ának, a nem menetrendszerinti repülőjárattal (charterjárattal) történő személyszállítás esetén, legalább 20%-ának megfelelő összegben.
(6) Amennyiben az utazási vállalkozó a 10. § (3) bekezdés c) pontja szerint neki felróható okból nem bocsátja a biztosító rendelkezésére a kárenyhítéshez szükséges valamennyi adatot, a Kormányhivatal - a bírság alkalmazásának lehetőségére való figyelmeztetés mellett - 5 napos határidő megállapításával végzésben kötelezi az utazási vállalkozót a jogszabályban előírt adatszolgáltatás maradéktalan teljesítésére. A Kormányhivatal az érintett biztosítót valamennyi ilyen intézkedéséről, a külpolitikáért felelős minisztert pedig az utazók hazautaztatásával, kényszerű kint tartózkodásával kapcsolatos intézkedésekről tájékoztatja.
(7) Az utazó az utazási vállalkozó kötelezettségeinek elmulasztásából eredő igényeit közvetlenül a biztosítóval szemben érvényesítheti. A biztosítási szerződésből eredő kifogásokat a biztosító az utazóval szemben nem érvényesítheti. Ha a biztosító az utazó számára teljesített, az utazónak az utazási vállalkozóval szemben fennálló jogai a teljesítés erejéig átszállnak a biztosítóra.
10. §
(1) Vagyoni biztosítékként csak olyan szerződés vehető figyelembe, amely szerint a vagyoni biztosíték terhére az utazási vállalkozó teljesítési késedelme esetén - az a)-c) pontban meghatározott sorrendben - kizárólag
a) az utazás megkezdése után szükséghelyzetbe került utasok érdekében teendő intézkedések (pl. hazaszállítás) és a kényszerű kinttartózkodás költségeinek fedezésére,
b) az előleg, illetve az átvett részvételi díj visszafizetésére, valamint
c) az utasokkal szemben vállalt kötelezettségek nemteljesítéséből eredő egyéb igények kielégítésére
teljesíthet kifizetést a bank (pénzintézet), illetve a biztosítóintézet.
(1) Vagyoni biztosítékként csak olyan szerződés vehető figyelembe, amely szerint a vagyoni biztosíték terhére a biztosító, illetve a hitelintézet pénzügyi fedezetet nyújt
a) az utazás megkezdése után szükséghelyzetbe került utasok érdekében teendő intézkedések (pl. hazaszállítás) és a kényszerű kinttartózkodás költségeinek fedezésére, valamint
a) az utazáskor szükséghelyzetbe került utasok érdekében teendő intézkedések (pl. hazaszállítás) és a kényszerű tartózkodás költségeinek fedezésére, valamint
b) az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére.
(2) A vagyoni biztosíték felhasználásának jogszerűségét - az utazási vállalkozó kérelmére - az IKIM igazolja a pénzintézet, illetve a biztosítóintézet számára.
(2) A vagyoni biztosíték felhasználásának jogszerűségét - az utazási vállalkozó kérelmére - a KIK igazolja a pénzintézet, illetve a biztosítóintézet számára.
(2) A vagyoni biztosíték felhasználásának jogszerűségét - az utazási vállalkozó kérelmére - a GM EKH igazolja a pénzintézet, illetve a biztosítóintézet számára.
(2) Amennyiben a vagyoni biztosítékot pénzbeli letét képezi, úgy annak igénybevételéhez a GM EKH előzetes hozzájárulása szükséges.
(2) Amennyiben a vagyoni biztosítékot pénzbeli letét képezi, úgy annak igénybevételéhez a GKM EKH előzetes hozzájárulása szükséges.
(2) Amennyiben a vagyoni biztosítékot pénzbeli letét képezi, úgy annak igénybevételéhez a Hivatal előzetes hozzájárulása szükséges.
(2) A vagyoni biztosíték igénybevételéhez a Hivatal írásbeli előzetes hozzájárulása szükséges.
(2) A vagyoni biztosíték igénybevételéhez a Kormányhivatal írásbeli előzetes hozzájárulása szükséges.
(3) A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés akkor felel meg e rendelet rendelkezéseinek, ha tartalmazza azt a kikötést, hogy a pénzintézet, illetve a biztosítóintézet a vagyoni biztosíték terhére kizárólag abban az esetben teljesít kifizetést, ha az utazási vállalkozó előzetesen bemutatja az IKIM igazolását, és a vagyoni biztosíték terhére teljesített kifizetés időpontját a pénzintézet, illetve a biztosítóintézet írásban közli az IKIM-mel.
(3) A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés akkor felel meg e rendelet rendelkezéseinek, ha tartalmazza azt a kikötést, hogy a pénzintézet, illetve a biztosítóintézet a vagyoni biztosíték terhére kizárólag abban az esetben teljesít kifizetést, ha az utazási vállalkozó előzetesen bemutatja a KIK igazolását, és a vagyoni biztosíték terhére teljesített kifizetés időpontját a pénzintézet, illetve a biztosítóintézet írásban közli a KIK-kel.
(3) A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés akkor felel meg e rendelet rendelkezéseinek, ha tartalmazza azt a kikötést, hogy a pénzintézet, illetve a biztosítóintézet a vagyoni biztosíték terhére kizárólag abban az esetben teljesít kifizetést, ha az utazási vállalkozó előzetesen bemutatja a GM EKH igazolását, és a vagyoni biztosíték terhére teljesített kifizetés időpontját a pénzintézet, illetve a biztosítóintézet írásban közli a GM EKH-val.
(3) A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés akkor felel meg e rendelet rendelkezéseinek, ha
a) tartalmazza azt a kikötést, hogy a pénzintézet, illetve a biztosító a vagyoni biztosíték terhére kizárólag abban az esetben teljesít kifizetést, ha az utazási vállalkozó előzetesen bemutatja a GM EKH igazolását és a vagyoni biztosíték terhére teljesített kifizetés időpontját a pénzintézet, illetve a biztosító írásban közli a GM EKH-val, és
a) tartalmazza azt a kikötést, hogy a pénzintézet, illetve a biztosító a vagyoni biztosíték terhére kizárólag abban az esetben teljesít kifizetést, ha az utazási vállalkozó előzetesen bemutatja a GKM EKH igazolását és a vagyoni biztosíték terhére teljesített kifizetés időpontját a pénzintézet, illetve a biztosító írásban közli a GKM EKH-val, és
a) tartalmazza azt a kikötést, hogy a pénzintézet, illetve a biztosító a vagyoni biztosíték terhére kizárólag abban az esetben teljesít kifizetést, ha az utazási vállalkozó előzetesen bemutatja a Hivatal igazolását és a vagyoni biztosíték terhére teljesített kifizetés időpontját a pénzintézet, illetve a biztosító írásban közli a Hivatallal, és
a) tartalmazza azt a kikötést, hogy a hitelintézet, illetve a biztosító a vagyoni biztosíték terhére kizárólag abban az esetben teljesít kifizetést, ha az utazási vállalkozó előzetesen bemutatja a Hivatal (2) bekezdésben megjelölt hozzájárulását és a vagyoni biztosíték terhére teljesített kifizetés időpontját a hitelintézet, illetve a biztosító írásban közli a Hivatallal, és
a) tartalmazza azt a kikötést, hogy a hitelintézet, illetve a biztosító a vagyoni biztosíték terhére kizárólag abban az esetben teljesít kifizetést, ha az utazási vállalkozó előzetesen bemutatja a Kormányhivatal (2) bekezdésben megjelölt hozzájárulását és a vagyoni biztosíték terhére teljesített kifizetés időpontját a hitelintézet, illetve a biztosító írásban közli a Kormányhivatallal, és
b) rendelkezik arról, hogy a szerződésben meghatározott bármely megszűnési feltétel beállásáról a hitelintézet, illetve a biztosító a GM EKH-t haladéktalanul írásban tájékoztatja,
b) rendelkezik arról, hogy a szerződésben meghatározott bármely megszűnési feltétel beállásáról a hitelintézet, illetve a biztosító a GKM EKH-t haladéktalanul írásban tájékoztatja,
b) rendelkezik arról, hogy a szerződésben meghatározott bármely megszűnési feltétel beállásáról a hitelintézet, illetve a biztosító a Hivatalt haladéktalanul írásban tájékoztatja,
b) rendelkezik arról, hogy a szerződésben meghatározott bármely megszűnési feltétel beállásáról a hitelintézet, illetve a biztosító a Kormányhivatalt haladéktalanul írásban tájékoztatja,
c) rendelkezik arról, hogy abban az esetben, ha az utazási vállalkozó nem gondoskodik az utasai hazautaztatásáról vagy az előlegeket, illetve részvételi díjakat nem fizeti vissza a biztosító, illetve a hitelintézet az ezekre vonatkozó szükséges intézkedéseket a vállalkozó helyett megteszi.
c) rendelkezik arról, hogy abban az esetben, ha az utazási vállalkozó nem gondoskodik az utasai el-, illetve hazautaztatásáról, vagy az előlegeket, illetve részvételi díjakat nem fizeti vissza, az ezekre vonatkozó szükséges intézkedéseket a vállalkozó helyett a biztosító, illetve a hitelintézet megteszi. A kárenyhítés módjáról a hitelintézet vagy a biztosító dönt.
c) rendelkezik arról, hogy abban az esetben, ha az utazási vállalkozó nem gondoskodik az utasai hazautaztatásáról, a kényszerű tartózkodás költségeiről, vagy az előlegeket, illetve részvételi díjakat nem fizeti vissza, az ezekre vonatkozó szükséges intézkedéseket a vállalkozó helyett a biztosító, illetve a hitelintézet megteszi. A kárenyhítés módjáról a hitelintézet vagy a biztosító dönt.
c) rendelkezik arról, hogy abban az esetben, ha az előlegeket, illetve részvételi díjakat nem fizeti vissza, az ezekre vonatkozó szükséges intézkedéseket a vállalkozó helyett a biztosító, illetve a hitelintézet megteszi. Ezen intézkedések megtétele érdekében az utazási vállalkozó köteles írásban vagy elektronikus hozzáférés biztosításával a biztosító, illetve a hitelintézet rendelkezésére bocsátani a kárenyhítéshez szükséges valamennyi adatot, különösen az érintett utazók azonosító adatait, az utazásukra, a szálláshelyükre, elérhetőségükre vonatkozó adatokat, az általuk befizetett előlegeket és részvételi díjakat. A kárenyhítés módjáról a hitelintézet vagy a biztosító dönt.
(4) Az utazási vállalkozó köteles a felhasznált vagyoni biztosítékot - amennyiben e tevékenységét továbbfolytatja - haladéktalanul, legkésőbb harminc napon belül pótolni.
(5) Ha az utazási vállalkozó nem tesz eleget az utasok hazaszállítására vonatkozó kötelezettségének, a szükséges intézkedések megtételét az utazási vállalkozó költségére az IKIM kezdeményezheti.
(5) Ha az utazási vállalkozó nem tesz eleget az utasok hazaszállítására vonatkozó kötelezettségének, a szükséges intézkedések megtételét az utazási vállalkozó költségére a KIK kezdeményezheti.
(5) Ha az utazási vállalkozó nem tesz eleget az utasok hazaszállítására vonatkozó kötelezettségének, a szükséges intézkedések megtételét az utazási vállalkozó költségére a GM EKH kezdeményezheti.
(5) Ha az utazási vállalkozó nem tesz eleget az utasok hazaszállítására vonatkozó kötelezettségének, a szükséges intézkedések megtételét az utazási vállalkozó vagyoni biztosítékának terhére, illetőleg az utazási vállalkozó költségére a GM EKH kezdeményezi a banknál, illetve a biztosítónál, és erről tájékoztatja a Külügyminisztériumot.
(5) Ha az utazási vállalkozó nem tesz eleget az utasok hazaszállítására vagy az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, a szükséges intézkedések megtétele iránt - az utazási vállalkozó vagyoni biztosítékának terhére - a GM EKH intézkedik a hitelintézetnél, illetve a biztosítónál, amelyről egyidejűleg a Külügyminisztériumot is tájékoztatja.
(5) Ha az utazási vállalkozó nem tesz eleget az utasok hazaszállítására vagy az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, a szükséges intézkedések megtétele iránt - az utazási vállalkozó vagyoni biztosítékának terhére - a GKM EKH intézkedik a hitelintézetnél, illetve a biztosítónál, amelyről egyidejűleg a Külügyminisztériumot is tájékoztatja.
(5) Ha az utazási vállalkozó nem tesz eleget az utasok hazaszállítására vagy az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, a szükséges intézkedések megtétele iránt - az utazási vállalkozó vagyoni biztosítékának terhére - a Hivatal intézkedik a hitelintézetnél, illetve a biztosítónál, amelyről egyidejűleg a Külügyminisztériumot is tájékoztatja.
(5) Ha az utazási vállalkozó nem tesz eleget az utasok hazautaztatására vagy az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, az említettek teljesítése érdekében szükséges intézkedések megtétele iránt - az utazási vállalkozó vagyoni biztosítékának terhére - a Hivatal intézkedik a hitelintézettel, illetve a biztosítóval együttműködve. A Hivatal az intézkedéseiről a Külügyminisztériumot tájékoztatja.
(5) Ha az utazási vállalkozó nem tesz eleget az utasok hazautaztatására vagy az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, az említettek teljesítése érdekében szükséges intézkedések megtétele iránt - az utazási vállalkozó vagyoni biztosítékának terhére - a Hivatal intézkedik a hitelintézettel, illetve a biztosítóval együttműködve. A Hivatal az intézkedéseiről a külpolitikáért felelős minisztert tájékoztatja.
(5) Ha az utazási vállalkozó nem tesz eleget az utasok hazautaztatására vagy az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, az említettek teljesítése érdekében szükséges intézkedések megtétele iránt - az utazási vállalkozó vagyoni biztosítékának terhére - a Hivatal intézkedik a hitelintézettel, illetve a biztosítóval együttműködve. A Kormányhivatal az intézkedéseiről a külpolitikáért felelős minisztert tájékoztatja.
(5) Ha az utazási vállalkozó nem tesz eleget az utasok hazautaztatására vagy az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, az említettek teljesítése érdekében szükséges intézkedések megtétele iránt - az utazási vállalkozó vagyoni biztosítékának terhére - a Kormányhivatal intézkedik a hitelintézettel, illetve a biztosítóval együttműködve. A Kormányhivatal az intézkedéseiről a külpolitikáért felelős minisztert tájékoztatja.
(5) Ha az utazási vállalkozó nem tesz eleget az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, a Kormányhivatal a 11. § (1) és (3) bekezdés szerinti jogkövetkezmények alkalmazása mellett a 10. § (2) bekezdése szerint intézkedik a hitelintézet, illetve a biztosító felé a vagyoni biztosíték igénybevétele felől. Amennyiben az utazási vállalkozó a 10. § (3) bekezdés c) pontja szerint neki felróható okból nem bocsátja a biztosító, illetve a hitelintézet rendelkezésére a kárenyhítéshez szükséges valamennyi adatot, a Kormányhivatal - a bírság alkalmazásának lehetőségére való figyelmeztetés mellett - 5 napos határidő megállapításával végzésben kötelezi az utazási vállalkozót a jogszabályban előírt adatszolgáltatás maradéktalan teljesítésére. A Kormányhivatal az érintett biztosítót, illetve hitelintézetet valamennyi ilyen intézkedéséről, tájékoztatja.
(6) Az utas az utazási vállalkozó kötelezettségeinek elmulasztásából eredő igényeit közvetlenül a hitelintézettel, illetve a biztosítóval szemben érvényesítheti.
A bankgarancia, illetve a biztosítási szerződésből eredő kifogásokat a hitelintézet, illetve a biztosító az utassal szemben nem érvényesítheti. Az utasnak az utazási vállalkozóval szemben fennálló jogai átszállnak a hitelintézetre, illetve a biztosítóra.
(6) Az utas az utazási vállalkozó kötelezettségeinek elmulasztásából eredő igényeit közvetlenül a hitelintézettel, illetve a biztosítóval szemben érvényesítheti.
A hitelintézettel kötött garanciaszerződésből, illetve a biztosítási szerződésből eredő kifogásokat a hitelintézet, illetve a biztosító az utassal szemben nem érvényesítheti. Az utasnak az utazási vállalkozóval szemben fennálló jogai átszállnak a hitelintézetre, illetve a biztosítóra.
(6) Az utazó az utazási vállalkozó kötelezettségeinek elmulasztásából eredő igényeit közvetlenül a hitelintézettel, illetve a biztosítóval szemben érvényesítheti.
A hitelintézettel kötött garanciaszerződésből, illetve a biztosítási szerződésből eredő kifogásokat a hitelintézet, illetve a biztosító az utazósal szemben nem érvényesítheti. Az utazónak az utazási vállalkozóval szemben fennálló jogai átszállnak a hitelintézetre, illetve a biztosítóra.
10/A. §   Az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő vagyoni biztosítékának mértéke a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, a biztosítási szerződés vagy pénzbeli letét formájában az utazási szolgáltatásegyüttes értékesítéséből származó éves nettó értékesítési árbevétel 10%-ának, de legalább ötmillió forintnak megfelelő összeg.
11. §
(1) Az IKIM hivatalból, illetve az ellenőrzésre feljogosított szervezet kezdeményezésére határozatával törli a nyilvántartásból azt az utazási vállalkozót, aki
a) a nyilvántartásba vétel valamely feltételével nem rendelkezik,
b) a tevékenységét a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott jogszabályok megsértésével folytatja, és azt a hatóság felszólítására sem szünteti meg,
c) az utazási szerződést a hatóság felszólítására sem foglalja írásba,
d) a 8. § (1) bekezdésében meghatározott szerződés hatályát a lejáratot megelőzően legalább harminc nappal nem hosszabbította meg, vagy a vagyoni biztosíték összegét az előírt határidőig nem igazította hozzá az utazásszervező tevékenységből a tárgyévet megelőző évben a számviteli törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevételhez, illetőleg a felhasznált vagyoni biztosítékot harminc napon belül nem pótolta vissza,
e) nem gondoskodik arról, hogy a társasutazáson résztvevő csoportját külföldön a célország nyelvét vagy a célországban általánosan használt világnyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult személy kísérje,
f) nem gondoskodik arról, hogy az utazáshoz igénybe vett különjárati autóbusz vezetőjének rendelkezésére álljanak a külön jogszabályban előírt iratok (pl. utasjegyzék),
g) nem gondoskodik az utasok hazahozataláról,
h) a tevékenységének felfüggesztésére okot adó körülményt három hónap alatt nem szüntette meg, továbbá
i) bejelenti a tevékenység megszüntetését.
(1) A KIK hivatalból, illetve az ellenőrzésre feljogosított szervezet kezdeményezésére határozatával törli a nyilvántartásból azt az utazási vállalkozót, aki
a) a nyilvántartásba vétel valamely feltételével nem rendelkezik,
b) a tevékenységét a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott jogszabályok megsértésével folytatja, és azt a hatóság felszólítására sem szünteti meg,
c) az utazási szerződést a hatóság felszólítására sem foglalja írásba,
d) a 8. § (1) bekezdésében meghatározott szerződés hatályát a lejáratot megelőzően legalább harminc nappal nem hosszabbította meg, vagy a vagyoni biztosíték összegét az előírt határidőig nem igazította hozzá az utazásszervező tevékenységből a tárgyévet megelőző évben a számviteli törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevételhez, illetőleg a felhasznált vagyoni biztosítékot harminc napon belül nem pótolta vissza,
e) nem gondoskodik arról, hogy a társasutazáson résztvevő csoportját külföldön a célország nyelvét vagy a célországban általánosan használt világnyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult személy kísérje,
f) nem gondoskodik arról, hogy az utazáshoz igénybe vett különjárati autóbusz vezetőjének rendelkezésére álljanak a külön jogszabályban előírt iratok (pl. utasjegyzék),
g) nem gondoskodik az utasok hazahozataláról,
h) a tevékenységének felfüggesztésére okot adó körülményt három hónap alatt nem szüntette meg, továbbá
i) bejelenti a tevékenység megszüntetését.
(1) A GM EKH hivatalból, illetve az ellenőrzésre feljogosított szervezet kezdeményezésére határozatával törli a nyilvántartásból azt az utazási vállalkozót, aki
a) a nyilvántartásba vétel valamely feltételével nem rendelkezik,
b) a tevékenységét a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott jogszabályok megsértésével folytatja, és azt a hatóság felszólítására sem szünteti meg,
b) a tevékenységét a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott jogszabályok megsértésével folytatja,
c) az utazási szerződést a hatóság felszólítására sem foglalja írásba,
d) a 8. § (1) bekezdésében meghatározott szerződés hatályát a lejáratot megelőzően legalább harminc nappal nem hosszabbította meg, vagy a vagyoni biztosíték összegét az előírt határidőig nem igazította hozzá az utazásszervező tevékenységből a tárgyévet megelőző évben a számviteli törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevételhez, illetőleg a felhasznált vagyoni biztosítékot harminc napon belül nem pótolta vissza,
d) a 8. §-ban meghatározott vagyoni biztosítékkal kapcsolatos kötelezettségét megszegi,
e) nem gondoskodik arról, hogy a társasutazáson résztvevő csoportját külföldön a célország nyelvét vagy a célországban általánosan használt világnyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult személy kísérje,
f) nem gondoskodik arról, hogy az utazáshoz igénybe vett különjárati autóbusz vezetőjének rendelkezésére álljanak a külön jogszabályban előírt iratok (pl. utasjegyzék),
g) nem gondoskodik az utasok hazahozataláról,
h) a tevékenységének felfüggesztésére okot adó körülményt három hónap alatt nem szüntette meg, továbbá
h) a tevékenységének felfüggesztésére okot adó körülményt három hónap alatt nem szüntette meg,
i) bejelenti a tevékenység megszüntetését.
i) az utast az utazási szerződésben meghatározott esedékességkor - a vis maior esetét kivéve - nem utaztatta el és a befizetett előleget, illetve részvételi díjat az utasnak a külön jogszabályban foglaltak szerint nem fizette vissza,
j) ellen a bíróság felszámolást rendelt el,
k) a közhitelű hatósági nyilvántartás számára történő bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, vagy valótlan tartalmú bejelentést tett,
l) az a)-l) pontokban foglaltakkal kapcsolatos hatósági ellenőrzést (14. §) akadályozza, továbbá
m) bejelenti a tevékenység megszüntetését.
(1) A GKM EKH hivatalból, illetve az ellenőrzésre feljogosított szervezet kezdeményezésére határozatával törli a nyilvántartásból azt az utazási vállalkozót, aki
a) a nyilvántartásba vétel valamely feltételével nem rendelkezik,
b) a tevékenységét a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott jogszabályok megsértésével folytatja,
c) az utazási szerződést a hatóság felszólítására sem foglalja írásba,
d) a 8. §-ban meghatározott vagyoni biztosítékkal kapcsolatos kötelezettségét megszegi,
e) nem gondoskodik arról, hogy a társasutazáson résztvevő csoportját külföldön a célország nyelvét vagy a célországban általánosan használt világnyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult személy kísérje,
f) nem gondoskodik arról, hogy az utazáshoz igénybe vett különjárati autóbusz vezetőjének rendelkezésére álljanak a külön jogszabályban előírt iratok (pl. utasjegyzék),
g) nem gondoskodik az utasok elutaztatásáról vagy hazahozataláról,
h) a tevékenységének felfüggesztésére okot adó körülményt a felfüggesztés ideje alatt nem szüntette meg, vagy vele szemben ismételten felmerült valamely felfüggesztésre okot adó körülmény,
i) az utast az utazási szerződésben meghatározott esedékességkor - a vis maior esetét kivéve - nem utaztatta el és a befizetett előleget, illetve részvételi díjat az utasnak a külön jogszabályban foglaltak szerint nem fizette vissza,
j) ellen a bíróság felszámolást rendelt el,
k) a közhitelű hatósági nyilvántartás számára történő bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, vagy valótlan tartalmú bejelentést tett,
l) az a)-l) pontokban foglaltakkal kapcsolatos hatósági ellenőrzést (14. §) akadályozza, továbbá
m) bejelenti a tevékenység megszüntetését.
(1) A Hivatal hivatalból, illetve az ellenőrzésre feljogosított szervezet kezdeményezésére határozatával törli a nyilvántartásból azt az utazási vállalkozót, aki
a) a nyilvántartásba vétel valamely feltételével nem rendelkezik,
b) a tevékenységét a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott jogszabályok megsértésével folytatja,
b) a vagyoni biztosítékkal kapcsolatos kötelezettségét megszegi, vagy a vagyoni biztosíték összegét nem a megfelelő mértékben szolgáltatja; kivéve, ha a kötelezettségszegés kizárólag a 8. § (8) bekezdésében meghatározott időszakot megelőző évre vonatkozik és az ezt következő időszakban nem kevesebb a szolgáltatott vagyoni biztosíték összege, mint amennyit a jogszabály előír,
c) az utazási szerződést a hatóság felszólítására sem foglalja írásba,
c) a 8. §-ban meghatározott vagyoni biztosítékkal kapcsolatos kötelezettségét megszegi, vagy a vagyoni biztosíték összegét nem a megfelelő mértékben szolgáltatja,
c) az utast az utazási szerződésben meghatározott esedékességekor - a vis maior esetét kivéve - nem utaztatta el és a befizetett előleget, illetve részvételi díjat a külön jogszabályban foglaltak szerint nem fizette vissza,
d) a 8. §-ban meghatározott vagyoni biztosítékkal kapcsolatos kötelezettségét megszegi,
d) az utast az utazási szerződésben meghatározott esedékességekor - a vis maior esetét kivéve - nem utaztatta el és a befizetett előleget, illetve részvételi díjat a külön jogszabályban foglaltak szerint nem fizette vissza,
d) nem gondoskodik az utas hazautaztatásáról,
e) nem gondoskodik arról, hogy a társasutazáson résztvevő csoportját külföldön a célország nyelvét vagy a célországban általánosan használt világnyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult személy kísérje,
e) nem gondoskodik az utas hazautaztatásáról,
e) a hatóság ellenőrzésekor azt nyilatkozza, hogy az utasok el-, illetve hazautaztatását nem tudja biztosítani, vagy nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy képes az utasok el-, illetve hazautaztatására,
f) nem gondoskodik arról, hogy az utazáshoz igénybe vett különjárati autóbusz vezetőjének rendelkezésére álljanak a külön jogszabályban előírt iratok (pl. utasjegyzék),
f) a hatóság ellenőrzésekor azt nyilatkozza, hogy az utasok el-, illetve hazautaztatását nem tudja biztosítani, vagy nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy képes az utasok el-, illetve hazautaztatására,
f) ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el,
g) nem gondoskodik az utasok elutaztatásáról vagy hazahozataláról,
g) ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el,
g) a közhitelű hatósági nyilvántartás számára valótlan tartalmú bejelentést tett,
h) a tevékenységének felfüggesztésére okot adó körülményt a felfüggesztés ideje alatt nem szüntette meg, vagy vele szemben ismételten felmerült valamely felfüggesztésre okot adó körülmény,
h) a közhitelű hatósági nyilvántartás számára valótlan tartalmú bejelentést tett,
h) a hatósági ellenőrzést akadályozza,
i) az utast az utazási szerződésben meghatározott esedékességkor - a vis maior esetét kivéve - nem utaztatta el és a befizetett előleget, illetve részvételi díjat az utasnak a külön jogszabályban foglaltak szerint nem fizette vissza,
i) a hatósági ellenőrzést akadályozza,
i) bejelenti a tevékenysége megszüntetését, és nem állnak fenn a saját kérelemre történő törlés feltételei.
j) ellen a bíróság felszámolást rendelt el,
j) a tevékenységének felfüggesztésére okot adó körülményt a felfüggesztés ideje alatt nem szüntette meg, vagy vele szemben ismételten felmerült valamely felfüggesztésre okot adó körülmény,
k) a közhitelű hatósági nyilvántartás számára történő bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, vagy valótlan tartalmú bejelentést tett,
k) bejelenti a tevékenysége megszüntetését, és nem állnak fenn a saját kérelemre történő törlés feltételei.
l) az a)-l) pontokban foglaltakkal kapcsolatos hatósági ellenőrzést (14. §) akadályozza, továbbá
m) bejelenti a tevékenység megszüntetését.
(1) A Hivatal hivatalból, illetve az (5) bekezdésben meghatározottak kezdeményezésére határozatával törli a nyilvántartásból azt az utazási vállalkozót, aki
a) a nyilvántartásba vétel valamely feltételével nem rendelkezik,
b) a vagyoni biztosítékkal kapcsolatos kötelezettségét megszegi, vagy a vagyoni biztosíték összegét nem a megfelelő mértékben szolgáltatja; kivéve, ha a kötelezettségszegés kizárólag a 8. § (8) bekezdésében meghatározott időszakot megelőző évre vonatkozik és az ezt következő időszakban nem kevesebb a szolgáltatott vagyoni biztosíték összege, mint amennyit a jogszabály előír,
c) az utast az utazási szerződésben meghatározott esedékességekor - a vis maior esetét kivéve - nem utaztatta el és a befizetett előleget, illetve részvételi díjat a külön jogszabályban foglaltak szerint nem fizette vissza,
d) nem gondoskodik az utas hazautaztatásáról,
e) a hatóság ellenőrzésekor azt nyilatkozza, hogy az utasok el-, illetve hazautaztatását nem tudja biztosítani, vagy nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy képes az utasok el-, illetve hazautaztatására,
f) ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el,
g) a közhitelű hatósági nyilvántartás számára valótlan tartalmú bejelentést tett,
h) a hatósági ellenőrzést akadályozza,
i) bejelenti a tevékenysége megszüntetését, és nem állnak fenn a saját kérelemre történő törlés feltételei.
(1) A Hivatal visszavonja az engedélyét annak az utazási vállalkozónak, és ezzel egyidejűleg törli a nyilvántartásból azt az utazási vállalkozót, aki
a) az engedély valamely feltételével már nem rendelkezik,
b) a vagyoni biztosítékkal kapcsolatos kötelezettségét megszegi, vagy a vagyoni biztosíték összegét nem a megfelelő mértékben szolgáltatja; kivéve, ha a kötelezettségszegés kizárólag a 8. § (8) bekezdésében meghatározott időszakot megelőző évre vonatkozik és az ezt követő időszakban nem kevesebb a szolgáltatott vagyoni biztosíték összege, mint amennyit a jogszabály előír,
c) az utast az utazási szerződésben meghatározott esedékességekor - a vis maior esetét kivéve - nem utaztatta el és a befizetett előleget, illetve részvételi díjat a külön jogszabályban foglaltak szerint nem fizette vissza,
d) nem gondoskodik az utas hazautaztatásáról,
e) a hatóság ellenőrzésekor azt nyilatkozza, hogy az utasok el-, illetve hazautaztatását nem tudja biztosítani, vagy nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy képes az utasok el-, illetve hazautaztatására,
f) ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el,
g) a Hivatal számára valótlan tartalmú bejelentést tett,
h) a hatósági ellenőrzést akadályozza,
i) az utazási vállalkozó azt maga kéri.
(2) Az IKIM a határozatával legfeljebb három hónapi időtartamra felfüggesztheti annak az utazási vállalkozónak a működését, aki a tevékenységét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által elfogadott etikai kódex szabályait, illetve a szakmai szokásokat megsértve folytatja, így különösen az utasokat megtéveszti, nem tesz eleget az utasok tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének, veszélyezteti az utasok hazautaztatását, a közúti személyszállításra vonatkozó szabályokat nem tartja be, és ezáltal a meghirdetett program lebonyolítását veszélyezteti. Az IKIM a határozatával törölheti a nyilvántartásból azt az utazási vállalkozót, akinél ismételten felmerül felfüggesztésre okot adó körülmény.
(2) A KIK a határozatával legfeljebb három hónapi időtartamra felfüggesztheti annak az utazási vállalkozónak a működését, aki a tevékenységét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által elfogadott etikai kódex szabályait, illetve a szakmai szokásokat megsértve folytatja, így különösen az utasokat megtéveszti, nem tesz eleget az utasok tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének, veszélyezteti az utasok hazautaztatását, a közúti személyszállításra vonatkozó szabályokat nem tartja be, és ezáltal a meghirdetett program lebonyolítását veszélyezteti. A KIK a határozatával törölheti a nyilvántartásból azt az utazási vállalkozót, akinél ismételten felmerül felfüggesztésre okot adó körülmény.
(2) A GM EKH a határozatával legfeljebb három hónapi időtartamra felfüggesztheti annak az utazási vállalkozónak a működését, aki az utasokat megtéveszti, nem tesz eleget az utasok tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének, veszélyezteti az utasok hazautaztatását, a közúti személyszállításra vonatkozó szabályokat nem tartja be, és ezáltal a meghirdetett program lebonyolítását veszélyezteti. A GM EKH a határozatával törölheti a nyilvántartásból azt az utazási vállalkozót, akinél ismételten felmerül felfüggesztésre okot adó körülmény.
(2) A GM EKH a határozatával legfeljebb három hónapi időtartamra felfüggesztheti annak az utazási vállalkozónak a működését, aki az utasokat megtéveszti, nem tesz eleget az utasok tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének, veszélyezteti az utasok hazautaztatását, a közúti személyszállításra vonatkozó szabályokat nem tartja be, és ezáltal a meghirdetett program lebonyolítását veszélyezteti. A GM EKH a határozatával törli a nyilvántartásból azt az utazási vállalkozót, akinél ismételten felmerül felfüggesztésre okot adó körülmény.
(2) A GKM EKH a határozatával legfeljebb három hónapi időtartamra felfüggesztheti annak az utazási vállalkozónak a működését, aki az utasokat megtéveszti, nem tesz eleget az utasok tájékoztatására vonatkozó kötelességének, veszélyezteti az utasok el-, illetve hazautaztatását, a hatósági ellenőrzéskor hitelt érdemlően nem igazolja, hogy az utasok el-, illetve hazautaztatását biztosítani tudja, a közúti személyszállításra vonatkozó szabályokat nem tartja be, és ezáltal a meghirdetett program lebonyolítását veszélyezteti.
(2) A Hivatal a határozatával legfeljebb három hónapi időtartamra felfüggesztheti annak az utazási vállalkozónak a működését, aki az utasokat megtéveszti, nem tesz eleget az utasok tájékoztatására vonatkozó kötelességének, veszélyezteti az utasok el-, illetve hazautaztatását, a hatósági ellenőrzéskor hitelt érdemlően nem igazolja, hogy az utasok el-, illetve hazautaztatását biztosítani tudja, a közúti személyszállításra vonatkozó szabályokat nem tartja be, és ezáltal a meghirdetett program lebonyolítását veszélyezteti.
(2) Az (1) bekezdés h) pontja szempontjából nem minősül valótlan bejelentésnek a név- vagy számhiba és más hasonló elírás.
(2) Az (1) bekezdés g) pontja szempontjából nem minősül valótlan bejelentésnek a név- vagy számhiba és más hasonló elírás.
(3) Ha az IKIM az utazásszervező, illetőleg -közvetítő tevékenységet felfüggesztette az utazási vállalkozó újabb utat nem szervezhet, a meghirdetett utakra előleget, illetve részvételi díjat nem vehet át, köteles azonban az úton lévő utasok hazautazása érdekében szükséges intézkedéseket megtenni, az elmaradó utakra befizetett előlegeket teljes összegben visszafizetni, és a továbbiakban csak olyan utazásokat bonyolíthat le, amelyekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségeit a felfüggesztést megelőzően már teljesítette.
(3) Ha a KIK az utazásszervező, illetőleg -közvetítő tevékenységet felfüggesztette az utazási vállalkozó újabb utat nem szervezhet, a meghirdetett utakra előleget, illetve részvételi díjat nem vehet át, köteles azonban az úton lévő utasok hazautazása érdekében szükséges intézkedéseket megtenni, az elmaradó utakra befizetett előlegeket teljes összegben visszafizetni, és a továbbiakban csak olyan utazásokat bonyolíthat le, amelyekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségeit a felfüggesztést megelőzően már teljesítette.
(3) Ha a GM EKH az utazásszervező, illetőleg -közvetítő tevékenységet felfüggesztette az utazási vállalkozó újabb utat nem szervezhet, a meghirdetett utakra előleget, illetve részvételi díjat nem vehet át, köteles azonban az úton lévő utasok hazautazása érdekében szükséges intézkedéseket megtenni, az elmaradó utakra befizetett előlegeket teljes összegben visszafizetni, és a továbbiakban csak olyan utazásokat bonyolíthat le, amelyekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségeit a felfüggesztést megelőzően már teljesítette.
(3) Ha a GKM EKH az utazásszervező, illetőleg -közvetítő tevékenységet felfüggesztette az utazási vállalkozó újabb utat nem szervezhet, a meghirdetett utakra előleget, illetve részvételi díjat nem vehet át, köteles azonban az úton lévő utasok hazautazása érdekében szükséges intézkedéseket megtenni, az elmaradó utakra befizetett előlegeket teljes összegben visszafizetni, és a továbbiakban csak olyan utazásokat bonyolíthat le, amelyekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségeit a felfüggesztést megelőzően már teljesítette.
(3) Ha a Hivatal az utazásszervező, illetőleg -közvetítő tevékenységet felfüggesztette az utazási vállalkozó újabb utat nem szervezhet, a meghirdetett utakra előleget, illetve részvételi díjat nem vehet át, köteles azonban az úton lévő utasok hazautazása érdekében szükséges intézkedéseket megtenni, az elmaradó utakra befizetett előlegeket teljes összegben visszafizetni, és a továbbiakban csak olyan utazásokat bonyolíthat le, amelyekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségeit a felfüggesztést megelőzően már teljesítette.
(3) A Hivatal az utazási vállalkozót a saját kérésére csak akkor törölheti a hatósági nyilvántartásból, ha az utazási vállalkozó nyilatkozik arról, hogy az utazásszervező, illetve -közvetítő tevékenységével összefüggésben kötött valamennyi szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette és e szerződések nem, vagy nem megfelelő teljesítése miatt jogerős határozattal megállapított, illetve végrehajtható kiegyenlítetlen tartozása nincs, illetőleg ezekkel összefüggésben végrehajtási eljárás nem folyik ellene.
(3) Ha az engedély visszavonására az (1) bekezdés b)-e) pontja alapján kerül sor, vagy a vállalkozás az utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységet engedély nélkül folytatja, vagy jogosulatlanul folytat határon átnyúló szolgáltatásnyújtási tevékenységet, a Hivatal a vállalkozást egy évre vagy - jogosulatlan határon átnyúló szolgáltatásnyújtás esetén - a jogosultsága igazolásáig eltiltja a tevékenység folytatásától. Az eltiltás hatálya alatt a vállalkozás utazásszervezői, illetve utazásközvetítői tevékenységet nem folytathat, új engedély részére nem adható.
(4) Ha a felfüggesztés elrendelésének a határozatban megjelölt oka időközben megszűnt, a felfüggesztést meg kell szüntetni.
(4) Az utazási vállalkozónak a hatósági nyilvántartásból való törlésére vonatkozó kérelme esetén a Hivatal köteles megvizsgálni, hogy nem állnak-e fenn a hivatalból való törlés feltételei. Ha a hivatalból való törlés feltételei fennállnak, a Hivatal köteles a kérelem elutasítása mellett a kérelmezőt hivatalból törölni a hatósági nyilvántartásból.
(4) Az utazási vállalkozó a tevékenysége megszüntetése esetén az engedély visszavonása iránti kérelmet köteles benyújtani, amelyben nyilatkozik arról, hogy az utazásszervező vagy utazásközvetítő tevékenységével összefüggésben kötött valamennyi szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette és e szerződések nem vagy nem megfelelő teljesítése miatt jogerős határozattal megállapított, illetve végrehajtható kiegyenlítetlen tartozása nincs, illetve ezekkel összefüggésben végrehajtási eljárás nem folyik ellene.
(5) Az utazási vállalkozónak a hatósági nyilvántartásból való törlésre vonatkozó kérelme esetén a GM EKH köteles megvizsgálni, hogy nem állnak-e fenn a hivatalból való törlés feltételei. Ha a hivatalból való törlés feltételei fennállnak, a GM EKH köteles a kérelem elutasítása mellett a kérelmezőt hivatalból törölni a hatósági nyilvántartásból.
(5) Az utazási vállalkozónak a hatósági nyilvántartásból való törlésre vonatkozó kérelme esetén a GKM EKH köteles megvizsgálni, hogy nem állnak-e fenn a hivatalból való törlés feltételei. Ha a hivatalból való törlés feltételei fennállnak, a GKM EKH köteles a kérelem elutasítása mellett a kérelmezőt hivatalból törölni a hatósági nyilvántartásból.
(5) Az utazási vállalkozónak a hatósági nyilvántartásból való törlésre vonatkozó kérelme esetén a Hivatal köteles megvizsgálni, hogy nem állnak-e fenn a hivatalból való törlés feltételei. Ha a hivatalból való törlés feltételei fennállnak, a Hivatal köteles a kérelem elutasítása mellett a kérelmezőt hivatalból törölni a hatósági nyilvántartásból.
(5) Ha a Hivatal az utazási vállalkozót törölte a hatósági nyilvántartásból, az utazási vállalkozó újabb utazásokat nem szervezhet és nem bonyolíthat le, köteles azonban az úton lévő utasait hazautaztatni, az elmaradt utazásokra befizetett előlegeket és részvételi díjakat a külön jogszabályban foglaltak szerint teljes összegben visszafizetni.
(5) Az utazási vállalkozó nyilvántartásból való törlését az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, a területi fogyasztóvédelmi felügyelőségek, valamint az üzlet helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője is kezdeményezheti.
(5) Az utazási vállalkozó nyilvántartásból való törlését az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint az üzlet helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője is kezdeményezheti.
(5) Az utazási vállalkozó nyilvántartásból való törlését a turizmusért felelős miniszter, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint a jegyző is kezdeményezheti.
(5) Az utazási vállalkozó (4) bekezdés szerinti kérelme esetén a Hivatal köteles megvizsgálni, hogy nem állnak-e fenn a tevékenységtől eltiltás feltételei. Ha a tevékenységtől eltiltás feltételei fennállnak, a Hivatal a kérelem elutasítása mellett az (1) bekezdés b)-e) pontja alapján jár el.
(6) Ha a GM EKH az utazási vállalkozót törölte a hatósági nyilvántartásból, az utazási vállalkozó újabb utazásokat nem szervezhet és nem bonyolíthat le, köteles azonban az úton lévő utasait hazautaztatni, az elmaradó utazásokra befizetett előlegeket és részvételi díjakat a külön jogszabályban foglaltak szerint teljes összegben visszafizetni.
(6) Ha a GKM EKH az utazási vállalkozót törölte a hatósági nyilvántartásból, az utazási vállalkozó újabb utazásokat nem szervezhet és nem bonyolíthat le, köteles azonban az úton lévő utasait hazautaztatni, az elmaradó utazásokra befizetett előlegeket és részvételi díjakat a külön jogszabályban foglaltak szerint teljes összegben visszafizetni.
(6) Ha a Hivatal az utazási vállalkozót törölte a hatósági nyilvántartásból, az utazási vállalkozó újabb utazásokat nem szervezhet és nem bonyolíthat le, köteles azonban az úton lévő utasait hazautaztatni, az elmaradó utazásokra befizetett előlegeket és részvételi díjakat a külön jogszabályban foglaltak szerint teljes összegben visszafizetni.
(6) A Hivatal a határozatával legfeljebb három hónapi időtartamra felfüggesztheti annak az utazási vállalkozónak a működését, aki
a) a közhitelű nyilvántartás számára történő bejelentési kötelezettségét elmulasztotta,
b) nem a Hivatal nyilvántartásában feltüntetett megnevezéssel és címen folytatja tevékenységét,
c) a nyilvántartásba vételi számát nem használja az üzleti kapcsolatában,
d) nem tesz eleget az utasok tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének,
e) az utasokat megtéveszti,
f) veszélyezteti az utasok el-, illetve hazautaztatását,
g) nem gondoskodik arról, hogy a társasutazáson résztvevő csoportját külföldön - a külön jogszabályban foglaltak szerint - a célország nyelvét vagy a célországban általánosan használt világnyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult személy kísérje, vagy
h) nem gondoskodik arról, hogy az utazáshoz igénybe vett különjárati autóbusz vezetőjének rendelkezésre álljanak a külön jogszabályban előírt iratok (pl. utasjegyzék).
(6) A Hivatal köteles az utazási vállalkozót a nyilvántartásból törlő jogerős határozatát haladéktalanul megküldeni mindazoknak a szervezeteknek, amelyeket a nyilvántartásba vételről tájékoztatott, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségnek, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak.
(6) A Hivatal köteles az utazási vállalkozót a nyilvántartásból törlő jogerős határozatát haladéktalanul megküldeni mindazoknak a szervezeteknek, amelyeket a nyilvántartásba vételről tájékoztatott, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak.
(6) A Hivatal köteles az utazási vállalkozót a nyilvántartásból törlő jogerős határozatát haladéktalanul megküldeni mindazoknak a szervezeteknek, amelyeket a nyilvántartásba vételről tájékoztatott, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak, valamint a turizmusért felelős miniszternek.
(6) A Hivatal közli az utazási vállalkozó engedélyének visszavonására vonatkozó jogerős határozatát a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal, a turizmusért felelős miniszterrel, valamint mindazokkal a szervezetekkel, amelyekkel az engedély megadása tárgyában hozott határozatát közölte.
(6) A Hivatal közli az utazási vállalkozó engedélyének visszavonására vonatkozó jogerős határozatát a fogyasztóvédelmi hatósággal, a turizmusért felelős miniszterrel, valamint mindazokkal a szervezetekkel, amelyekkel az engedély megadása tárgyában hozott határozatát közölte.
(7) Ha a Hivatal az utazásszervező, illetőleg -közvetítő tevékenységét felfüggesztette, az utazási vállalkozó újabb utat nem szervezhet, a meghirdetett utakra előleget, illetve részvételi díjat nem vehet át, köteles azonban az úton lévő utasok hazautazása érdekében szükséges intézkedéseket megtenni, az elmaradó utakra befizetett előlegeket teljes összegben visszafizetni, és a továbbiakban csak olyan utazásokat bonyolíthat le, amelyekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségeit a felfüggesztést megelőzően már teljesítette, és erről a Hivatalnak írásban nyilatkozott.
(7) Ha a Hivatal az utazási vállalkozót törölte a hatósági nyilvántartásból, az utazási vállalkozó újabb utazásokat nem szervezhet és nem bonyolíthat le, köteles azonban az úton lévő utasait hazautaztatni, az elmaradt utazásokra befizetett előlegeket és részvételi díjakat a külön jogszabályban foglaltak szerint teljes összegben visszafizetni.
(7) Ha a Hivatal az utazási vállalkozó engedélyét visszavonta, az utazási vállalkozó újabb utazásokat nem szervezhet és nem bonyolíthat le, köteles azonban az úton lévő utasait hazautaztatni, az elmaradt utazásokra befizetett előlegeket és részvételi díjakat a külön jogszabályban foglaltak szerint teljes összegben visszafizetni.
11. §
(1) A Hivatal törli a nyilvántartásból azt az utazási vállalkozót, aki
a) a tevékenység folytatásához szükséges, jogszabályban meghatározott feltételek valamelyikével nem rendelkezik,
b) a vagyoni biztosítékkal kapcsolatos kötelezettségét megszegi, vagy a vagyoni biztosíték összegét nem a megfelelő mértékben szolgáltatja, kivéve, ha a kötelezettségszegés kizárólag a 8. § (8) bekezdésében meghatározott időszakot megelőző évre vonatkozik és az ezt követő időszakban nem kevesebb a szolgáltatott vagyoni biztosíték összege, mint amennyit a jogszabály előír,
c) az utast az utazási szerződésben meghatározott esedékességekor - a vis maior esetét kivéve - nem utaztatta el és a befizetett előleget, illetve részvételi díjat a külön jogszabályban foglaltak szerint nem fizette vissza,
d) nem gondoskodik az utas hazautaztatásáról,
e) a hatóság ellenőrzésekor azt nyilatkozza, hogy az utasok el-, illetve hazautaztatását nem tudja biztosítani, vagy nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy képes az utasok el-, illetve hazautaztatására,
f) ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el,
g) a Hivatal számára valótlan tartalmú bejelentést tett,
h) a hatósági ellenőrzést akadályozza,
i) bejelentette a tevékenységének megszüntetését.
(1) A Kormányhivatal törli a nyilvántartásból azt az utazási vállalkozót, aki
a) a tevékenység folytatásához szükséges, jogszabályban meghatározott feltételek valamelyikével nem rendelkezik,
b) a vagyoni biztosítékkal kapcsolatos kötelezettségét megszegi, vagy a vagyoni biztosíték összegét nem a megfelelő mértékben szolgáltatja, kivéve, ha a kötelezettségszegés kizárólag a 8. § (8) bekezdésében meghatározott időszakot megelőző évre vonatkozik és az ezt követő időszakban nem kevesebb a szolgáltatott vagyoni biztosíték összege, mint amennyit a jogszabály előír,
b) a vagyoni biztosíték tartására vonatkozó kötelezettségét nem megfelelően teljesíti, kivéve, ha a kötelezettségszegés kizárólag a 8. § (9) bekezdésében meghatározott időszakot megelőző évre vonatkozik, és az ezt követő időszakban nem kevesebb a szolgáltatott vagyoni biztosíték összege, mint amennyit a jogszabály előír,
c) az utast az utazási szerződésben meghatározott esedékességekor - a vis maior esetét kivéve - nem utaztatta el és a befizetett előleget, illetve részvételi díjat a külön jogszabályban foglaltak szerint nem fizette vissza,
c) az utazót az utazási szerződésben meghatározott esedékességekor - a vis maior esetét kivéve - nem utaztatta el és a befizetett előleget, illetve részvételi díjat a külön jogszabályban foglaltak szerint nem fizette vissza,
d) nem gondoskodik az utas hazautaztatásáról,
d) nem gondoskodik az utazó hazautaztatásáról,
e) a hatóság ellenőrzésekor azt nyilatkozza, hogy az utasok el-, illetve hazautaztatását nem tudja biztosítani, vagy nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy képes az utasok el-, illetve hazautaztatására,
e) a hatóság ellenőrzésekor azt nyilatkozza, hogy az utazók el-, illetve hazautaztatását nem tudja biztosítani, vagy nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy képes az utazók el-, illetve hazautaztatására,
f) ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el,
g) a Hivatal számára valótlan tartalmú bejelentést tett,
g) a Kormányhivatal számára valótlan tartalmú bejelentést tett,
h) a hatósági ellenőrzést akadályozza,
i) bejelentette a tevékenységének megszüntetését.
j) a 8. § (6), (8), (9), (12) és (13) bekezdése szerinti igazolási, jelentéstételi és nyilvántartás vezetési kötelezettségének a Kormányhivatal felhívására sem tesz eleget, illetve a 8. § (12) és (13) bekezdése szerinti nyilvántartást nem, vagy nem megfelelően vezeti.
(2) A Hivatal az (1) bekezdés b)-e) pontja szerinti esetekben a nyilvántartásból való törléssel egyidejűleg egy évre határozatban tiltja meg az utazási vállalkozónak az adott szolgáltatási tevékenység folytatását.
(2) A Kormányhivatal az (1) bekezdés b)-e) pontja szerinti esetekben a nyilvántartásból való törléssel egyidejűleg egy évre határozatban tiltja meg az utazási vállalkozónak az adott szolgáltatási tevékenység folytatását.
(3) Az (1) bekezdés g) pontja szempontjából nem minősül valótlan bejelentésnek a név- vagy számhiba és más hasonló elírás.
(4) Az utazási vállalkozó a tevékenysége megszüntetése esetén nyilatkozik arról, hogy az utazásszervező vagy utazásközvetítő tevékenységével összefüggésben kötött valamennyi szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette és e szerződések nem vagy nem megfelelő teljesítése miatt kiegyenlítetlen tartozása nincs, valamint az (1) bekezdés b)-e) pontja szerinti tevékenység megtiltás feltételei nem állnak fenn.
(5) A (4) bekezdés szerinti bejelentés esetén a Hivatal 15 napon belül megvizsgálja, hogy nem állnak-e fenn a tevékenység megtiltásának feltételei.
(5) A (4) bekezdés szerinti bejelentés esetén a Kormányhivatal 15 napon belül megvizsgálja, hogy nem állnak-e fenn a tevékenység megtiltásának feltételei.
(6) A Hivatal közli az utazási vállalkozó nyilvántartásból történt törléséről szóló döntését a fogyasztóvédelmi hatósággal és a turizmusért felelős miniszterrel.
(6) A Kormányhivatal közli az utazási vállalkozó nyilvántartásból történt törléséről szóló döntését a fogyasztóvédelmi hatósággal és a turizmusért felelős miniszterrel.
(7) Ha a Hivatal az utazási vállalkozót a nyilvántartásból törölte, a tevékenység folytatásának újabb bejelentéséig az utazási vállalkozó utazásokat nem szervezhet, és nem bonyolíthat le, köteles azonban az úton lévő utasait hazautaztatni, az elmaradt utazásokra befizetett előlegeket és részvételi díjakat a külön jogszabályban foglaltak szerint teljes összegben visszafizetni.
(7) Ha a Kormányhivatal az utazási vállalkozót a nyilvántartásból törölte, a tevékenység folytatásának újabb bejelentéséig az utazási vállalkozó utazásokat nem szervezhet, és nem bonyolíthat le, köteles azonban az úton lévő utasait hazautaztatni, az elmaradt utazásokra befizetett előlegeket és részvételi díjakat a külön jogszabályban foglaltak szerint teljes összegben visszafizetni.
(7) Ha Kormányhivatal az utazási vállalkozót a nyilvántartásból törölte, a tevékenység folytatásának újabb bejelentéséig az utazási vállalkozó utazásokat nem szervezhet és nem bonyolíthat le, köteles azonban az úton lévő utazóit hazautaztatni, az elmaradt utazásokra befizetett előlegeket és részvételi díjakat a külön jogszabályban foglaltak szerint teljes összegben visszafizetni.
11/A. §
(1) A Hivatal hivatalból, illetve az ellenőrzésre feljogosított szerv kezdeményezésére, az ellenőrzésre feljogosított szerv által alkalmazható jogkövetkezmények mellett határozatával - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - külön jogszabályban meghatározott összegű pénzbírságot szabhat ki, ha az utazási vállalkozó tevékenységét a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések megsértésével végzi. A bírság a 11. § (1) bekezdésének alkalmazása esetén - kivéve, ha a kötelezettségszegés kizárólag a 8. § (8) bekezdésében meghatározott időszakot megelőző évre vonatkozik és az ezt következő időszakban nem kevesebb a szolgáltatott vagyoni biztosíték összege, mint amennyit a jogszabály előír - nem Szabható ki.
(1) A Hivatal hivatalból, illetve a - hatáskörébe tartozó ügyben eljáró - jegyző kezdeményezésére pénzbírságot szabhat ki, ha az utazási vállalkozó az e rendeletben foglalt rendelkezéseket megsérti.
(1) A Hivatal pénzbírságot szabhat ki, ha az utazási vállalkozó az e rendeletben foglalt rendelkezéseket megsérti.
(2) A bírság összegét az eset összes körülményeire - így különösen az utasok érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértő állapot időtartamára és a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, valamint a jogsértéssel elért előnyre - tekintettel kell meghatározni.
(2) Nem szabható ki bírság, ha a Hivatal az utazási vállalkozót a 11. § (1) bekezdése alapján törli a nyilvántartásból.
(2) Nem szabható ki bírság, ha a jogsértés miatt az engedély visszavonásának van helye.
(3) Amennyiben a 11. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az utazási vállalkozó hatósági nyilvántartásból való törlésének indoka nem áll fenn, úgy a pénzbírság mértéke az utazási vállalkozó által a 8. § (8) bekezdésében meghatározott időszakot megelőző évre szolgáltatott vagyoni biztosíték összeg és annak a vagyoni biztosíték összeg közötti különbözet legalább 5%-a, de legfeljebb 10%-a, amit erre az időszakra a jogszabály alapján ténylegesen szolgáltatnia kellett volna. Ismételt jogsértés esetén a Hivatal hivatalból határozatával törli az utazási vállalkozót.
(3) Ha a 11. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben az ott meghatározott kivétel alapján az utazási vállalkozó hatósági nyilvántartásból való törlésének indoka nem áll fenn, a pénzbírság mértéke az utazási vállalkozó által a 8. § (8) bekezdésében meghatározott időszakot megelőző évre szolgáltatott vagyonibiztosíték-összeg és azon vagyonibiztosíték-összeg közötti különbözet legalább 5%-a, de legfeljebb 10%-a, amit erre az időszakra a jogszabály alapján ténylegesen szolgáltatnia kellett volna. Ismételt jogsértés esetén a Hivatal hivatalból törli az utazási vállalkozót a nyilvántartásból.
(3) Ha a 11. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben az ott meghatározott kivétel alapján az utazási vállalkozó engedélyét a Hivatal nem vonja vissza, a pénzbírság mértéke az utazási vállalkozó által a 8. § (8) bekezdésében meghatározott időszakot megelőző évre szolgáltatott vagyonibiztosíték-összeg és azon vagyonibiztosíték-összeg közötti különbözet legalább 5%-a, de legfeljebb 10%-a, amit erre az időszakra a jogszabály alapján ténylegesen szolgáltatnia kellett volna. Ismételt jogsértés esetén az utazási vállalkozó engedélyét vissza kell vonni.
(4) A bírság megfizetéséről és részletes szabályairól külön jogszabály rendelkezik.
(4) A (3) bekezdésben nem szabályozott esetekben kiszabható bírság mértékéről, a bírság alkalmazásának részletes szabályairól és megfizetésének módjáról külön jogszabály rendelkezik.
11/A. §
(1) Ha a Hivatal ellenőrzése során megállapítja, hogy az utazási vállalkozó a Kertv., és az e rendeletben foglalt rendelkezéseket megsérti, - a jogsértés miatt nyilvántartásból való törlés esetének kivételével - bírságot szabhat ki.
(1) Ha a Kormányhivatal ellenőrzése során megállapítja, hogy az utazási vállalkozó a Kertv., és az e rendeletben foglalt rendelkezéseket megsérti, - a jogsértés miatt nyilvántartásból való törlés esetének kivételével - bírságot szabhat ki.
(2) Ha a 11. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kivételként meghatározott esetben az utazási vállalkozót a Hivatal nem törli a nyilvántartásából, a pénzbírság mértéke az utazási vállalkozó által a 8. § (8) bekezdésében meghatározott időszakot megelőző évre szolgáltatott vagyonibiztosíték-összeg és azon vagyonibiztosíték-összeg közötti különbözet legalább 5%-a, de legfeljebb 10%-a, amelyet erre az időszakra a jogszabály alapján ténylegesen szolgáltatnia kellett volna. Ismételt jogsértés esetén az utazási vállalkozót törölni kell a nyilvántartásból és a tevékenység folytatását egy évre meg kell tiltani.
(2) Ha a 11. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kivételként meghatározott esetben az utazási vállalkozót a Kormányhivatal nem törli a nyilvántartásából, a pénzbírság mértéke az utazási vállalkozó által a 8. § (8) bekezdésében meghatározott időszakot megelőző évre szolgáltatott vagyonibiztosíték-összeg és azon vagyonibiztosíték-összeg közötti különbözet legalább 5%-a, de legfeljebb 10%-a, amelyet erre az időszakra a jogszabály alapján ténylegesen szolgáltatnia kellett volna. Ismételt jogsértés esetén az utazási vállalkozót törölni kell a nyilvántartásból és a tevékenység folytatását egy évre meg kell tiltani.
(3) A (2) bekezdésben nem szabályozott esetekben kiszabható bírság mértékéről, a bírság alkalmazásának részletes szabályairól és megfizetésének módjáról külön jogszabály rendelkezik.
(4) Ha az utazási vállalkozó a 8. § (6), (8) és (9) bekezdése, valamint 8/A. §-a szerinti igazolási, jelentéstételi kötelezettségét utólag, de legkésőbb a határidőt követő 8 napon belül teljesíti, a Kormányhivatal végzésben figyelmezteti az utazási vállalkozót a jogkövető magatartás tanúsítására. Ha az utazási vállalkozó az ezt követő két éven belül ismételten elköveti a jogsértést, a Kormányhivatal a (3) bekezdés szerint megállapított bírságot szab ki.
(5) Ha az utazási vállalkozó a 8. § (6), (8), (9) bekezdés, valamint 8/A. § szerinti igazolási, jelentéstételi kötelezettségét a határidőt követő 8 napon belül nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a Kormányhivatal az utazási vállalkozót a kötelezettségének 8 napon belüli teljesítésére hívja fel és egyidejűleg a (4) bekezdés szerint megállapított bírságot szab ki. Amennyiben az utazási vállalkozó a kötelezettségének felhívásra sem tesz eleget, a Kormányhivatal a 11. § (1) bekezdés j) pontját alkalmazza.
12. §
(1) Az utazási vállalkozó tevékenységének felfüggesztését, illetve a nyilvántartásból való törlését a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége, az utazási vállalkozó székhelye szerint illetékes kereskedelmi és iparkamara - ha az utazási vállalkozó a székhelyétől eltérő kereskedelmi és iparkamara illetékességi területén is tart fenn irodahelyiséget, az ennek helye szerint illetékes kereskedelmi és iparkamara -, valamint az utazási iroda (utazási ügynökség) helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője kezdeményezheti.
(1) Az utazási vállalkozó nyilvántartásból való törlését, illetve tevékenységének felfüggesztését az IKIM, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége - ha az utazási vállalkozó a székhelyétől eltérő KIK illetékességi területén is tart fenn irodahelyiséget, az ennek helye szerint illetékes KIK -, valamint az utazási iroda (utazási ügynökség) helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője kezdeményezheti.
(1) Az utazási vállalkozó nyilvántartásból való törlését, illetve tevékenységének felfüggesztését a GM, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége, valamint az utazási iroda (utazási ügynökség) helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője kezdeményezheti.
(1) Az utazási vállalkozó nyilvántartásból való törlését, illetve tevékenységének felfüggesztését a GKM, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége, valamint az utazási iroda (utazási ügynökség) helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője kezdeményezheti.
(1) Az utazási vállalkozó nyilvántartásból való törlését a Magyar Turisztikai Hivatal, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, valamint az utazási iroda (utazási ügynökség) helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője kezdeményezheti.
(1) A Hivatal a 3. § (4) bekezdésében megjelölt nyilvános adatokat és tényeket a honlapján - havonkénti frissítéssel - folyamatosan közzéteszi.
(1) A Hivatal a 3. § (4) bekezdésében megjelölt nyilvános adatokat és tényeket a honlapján folyamatosan közzéteszi.
(1) A Kormányhivatal a 3. § (4) bekezdésében megjelölt nyilvános adatokat és tényeket a honlapján folyamatosan közzéteszi.
(2) Az IKIM köteles az utazási vállalkozó tevékenységét felfüggesztő, illetve törlő határozatát az illetékes cégbíróságnak, a szervezet nyilvántartását vezető más szervnek, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségnek, az illetékes kereskedelmi és iparkamarának, valamint az utazási vállalkozó utazási irodái helye szerint illetékes önkormányzat jegyzőjének is megküldeni.
(2) A KIK köteles az utazási vállalkozó tevékenységét felfüggeszteni, illetve a vállalkozót törlő határozatát haladéktalanul az IKIM-nek, a szervezet nyilvántartását vezető más szervnek, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségnek, valamint az utazási vállalkozó utazási irodái helye szerint illetékes önkormányzat jegyzőjének, valamint az MKIK-nak megküldeni.
(2) A GM EKH köteles az utazási vállalkozó tevékenységét felfüggesztő, illetve a vállalkozót a nyilvántartásból törlő határozatát haladéktalanul megküldeni a szervezet nyilvántartását vezető más szerveknek, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségnek, valamint az utazási vállalkozó utazási irodái szerint illetékes önkormányzatok jegyzőinek.
(2) A GKM EKH köteles az utazási vállalkozó tevékenységét felfüggesztő, illetve a vállalkozót a nyilvántartásból törlő határozatát haladéktalanul megküldeni a szervezet nyilvántartását vezető más szerveknek, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségnek, valamint az utazási vállalkozó utazási irodái szerint illetékes önkormányzatok jegyzőinek.
(2) A Hivatal köteles az utazási vállalkozó tevékenységét felfüggesztő, illetve a vállalkozót a nyilvántartásból törlő határozatát haladéktalanul megküldeni a szervezet nyilvántartását vezető más szerveknek, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségnek, valamint az utazási vállalkozó utazási irodái szerint illetékes önkormányzatok jegyzőinek.
(2) A Hivatal köteles az utazási vállalkozót a nyilvántartásból törlő határozatát haladéktalanul megküldeni a szervezet nyilvántartását vezető más szerveknek, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségnek, valamint az utazási vállalkozó utazási irodái szerint illetékes önkormányzatok jegyzőinek.
(2) Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Turisztikai Értesítőben és a minisztérium honlapján rendszeresen közzéteszi a nyilvántartásba vett, a nyilvántartásból törölt, illetve azoknak az utazási vállalkozóknak a jegyzékét, akik az utazásszervező tevékenységet utazásközvetítésre vagy az utazásközvetítő tevékenységet utazásszervezésre módosították.
(2) A turizmusért felelős miniszter a Turisztikai Értesítőben és a minisztérium honlapján rendszeresen közzéteszi a nyilvántartásba vett, a nyilvántartásból törölt, illetve azoknak az utazási vállalkozóknak a jegyzékét, akik az utazásszervező tevékenységet utazásközvetítésre vagy az utazásközvetítő tevékenységet utazásszervezésre módosították.
(2) A turizmusért felelős miniszter a turizmusért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában és honlapján rendszeresen közzéteszi a nyilvántartásba vett, a nyilvántartásból törölt, illetve azoknak az utazási vállalkozóknak a jegyzékét, akik az utazásszervezői tevékenységet utazásközvetítői tevékenységre vagy az utazásközvetítői tevékenységet utazásszervezői tevékenységre módosították.
(3) A fizetésképtelenséggel szembeni védelem terén zajló igazgatási együttműködés, valamint a különböző tagállamokban működő utazásszervezők és adott esetben utazásközvetítők felügyeletének megkönnyítése érdekében központi kapcsolattartó pont feladatait a Kormányhivatal látja el.
(4) A Kormányhivatalnak rendelkezésére kell bocsátania az összes szükséges információt a fizetésképtelenséggel szemben nyújtott védelemre vonatkozó nemzeti követelmények vonatkozásában, valamint a Magyarországon letelepedett utazásszervezők számára a fizetésképtelenséggel szembeni védelem nyújtásáért felelős biztosítókat vagy hitelintézeteket illetően. A Kormányhivatal hozzáférést biztosít a többi tagállam illetékes hatóságai számára valamennyi olyan rendelkezésre álló jegyzékhez, amely azokat az utazásszervezőket tartalmazza, akik eleget tesznek a fizetésképtelenséggel szembeni védelemre vonatkozó kötelezettségeiknek. Ezen jegyzékeket nyilvánosan - így az interneten is - elérhetővé kell tenni.
(5) A Kormányhivatal egy tagállamtól beérkező, valamely utazásszervezői tevékenységet végző fizetésképtelenségével szemben nyújtott védelemre vonatkozó megkeresést - a kérdés sürgősségének és összetettségének figyelembevételével - a lehető leghamarabb, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt munkanapon belül megválaszolja.
(3) Az IKIM a Turisztikai Értesítőben rendszeresen közzéteszi azoknak az utazási vállalkozóknak a jegyzékét, akiket nyilvántartásba vett, illetőleg a tevékenységét felfüggesztette vagy a nyilvántartásból törölt. A felfüggesztett, illetve törölt utazási vállalkozókról a nagyközönséget megfelelően tájékoztatni kell.
(3) Az IKIM a Turisztikai Értesítőben rendszeresen közzéteszi a nyilvántartásba vett, illetve a tevékenységét felfüggesztett vagy a nyilvántartásból törölt utazási vállalkozóknak a jegyzékét.
(3) A GM a Turisztikai Értesítőben rendszeresen közzéteszi a nyilvántartásba vett, illetve a tevékenységét felfüggesztett vagy a nyilvántartásból törölt utazási vállalkozóknak a jegyzékét.
(3) A GM a Turisztikai Értesítőben rendszeresen közzéteszi a nyilvántartásba vett, illetve a tevékenységét felfüggesztett vagy a nyilvántartásból törölt, valamint azoknak az utazási vállalkozóknak a jegyzékét, akik az utazásszervező tevékenységet utazásközvetítésre vagy az utazásközvetítő tevékenységet utazásszervezésre módosították.
(3) A GKM a Turisztikai Értesítőben rendszeresen közzéteszi a nyilvántartásba vett, illetve a tevékenységét felfüggesztett vagy a nyilvántartásból törölt, valamint azoknak az utazási vállalkozóknak a jegyzékét, akik az utazásszervező tevékenységet utazásközvetítésre vagy az utazásközvetítő tevékenységet utazásszervezésre módosították.
(3) A Hivatal a 3. § (4) bekezdésében megjelölt nyilvános adatokat és tényeket a honlapján - havonkénti frissítéssel - folyamatosan közzéteszi.
(4) A Magyar Turisztikai Hivatal a Turisztikai Értesítőben rendszeresen közzéteszi a nyilvántartásba vett, a nyilvántartásból törölt, illetve azoknak az utazási vállalkozóknak a jegyzékét, amelyeknek a tevékenységét a Hivatal felfüggesztette, valamint akik az utazásszervező tevékenységet utazásközvetítésre vagy az utazásközvetítő tevékenységet utazásszervezésre módosították.
12/A. §   A Hivatal e rendelet szerinti hatósági eljárásaiban első fokú hatóságként a Hivatal illetékes szervezeti egysége jár el. A Hivatal szervezeti egységei által hozott első fokú közigazgatási határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket másodfokon a Hivatal főigazgatója bírálja el.
12/B. §   A vagyoni biztosíték terhére kifizetett összeg visszaigénylésére újrafelvételi eljárás nem indítható.
13. §   E rendelet előírásai nem érintik az utazásszervező és -közvetítő tevékenység folytatásával kapcsolatos más jogszabályban meghatározott engedélyezési vagy egyéb feltételeket.
13. §   E rendelet előírásai nem érintik az utazásszervező és -közvetítő tevékenység folytatásával kapcsolatos más jogszabályban meghatározott egyéb feltételeket.
13/A. §   Amennyiben a Ker.tv. 2. § 26. pontjában meghatározott utazó utazásközvetítői tevékenységet végzőnél vagy végzővel köt utazási szerződést, úgy az utazásközvetítői tevékenységet végző négy munkanapon belül köteles az utazási szolgáltatás előlegét, vagy a teljes díj további részletét vagy a teljes díjat az utazásszervezői tevékenységet végző részére megfizetni.
14. §
(1) E rendeletnek a Módr.-rel megállapított 5. § (1)-(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor a Hivatal nyilvántartásában szerepel.
(1) E rendeletnek a Módr.-rel megállapított 5. § (1)-(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor a Kormányhivatal nyilvántartásában szerepel.
(2) A Módr. hatálybalépésekor a Hivatal nyilvántartásában szereplő utazási vállalkozóknak az 5. § (4) és (5) bekezdése szerinti feltételek teljesítéséről szóló bejelentést az 5. § (5) bekezdése szerinti - szükség esetén módosított - foglalkoztatási jogviszony fennállását igazoló dokumentum megküldésével 2015. december 31-ig kell teljesítenie.
(2) A Módr. hatálybalépésekor a Kormányhivatal nyilvántartásában szereplő utazási vállalkozóknak az 5. § (4) és (5) bekezdése szerinti feltételek teljesítéséről szóló bejelentést az 5. § (5) bekezdése szerinti - szükség esetén módosított - foglalkoztatási jogviszony fennállását igazoló dokumentum megküldésével 2015. december 31-ig kell teljesítenie.
14/A. §
(1) E rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 79/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított 9/A. § (1) bekezdése szerinti, az utazóra mint kedvezményezettre kötött biztosításra vonatkozó rendelkezéseket a 2018. július 1. napján folyamatban lévő, és - ha a szerződés megkötésére 2018. július 1-je előtt került sor - 2018. július 1-jén, illetve 2018. július 1-jét követően megkezdett utazásokra is alkalmazni kell.
(2) Az utazási vállalkozó - szükség esetén - az e rendeletnek az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 473/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-ával módosított 8. § (3) bekezdése szerinti vagyoni biztosítékot 2018. július 1-jéig köteles megemelni a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, illetve a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében a számvitelről szóló törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel alapján irányadó értéknek megfelelően azzal, hogy a megemelt vagyoni biztosíték kiterjed azokra az utazásokra, amelyeket 2018. július 1-jén megkezdtek, vagy amelyek 2018. július 1-jén folyamatban vannak. A vagyoni biztosíték megemelésének megtörténtét az utazási vállalkozó köteles a Kormányhivatalnak 2018. augusztus 31-ig megfelelően igazolni.
(3) A 8. § (10) bekezdésében megjelölt, e rendeletnek az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 473/2017. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseivel összhangban álló biztosítéki szerződést a 2018. évben legfeljebb fél éves időtartamra kell megkötni.
14. §
(1) E rendelet utazási vállalkozók működésére vonatkozó rendelkezéseinek megtartását az IKIM, az utazási vállalkozó székhelye, illetőleg irodahelyisége szerint illetékes kereskedelmi és iparkamara, a fogyasztóvédelmi ellenőrzésre feljogosított szervek, valamint az utazási vállalkozó utazási irodáinak helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője ellenőrzik.
(1) E rendelet utazási vállalkozók működésére vonatkozó rendelkezéseinek megtartását az utazási vállalkozó székhelye, illetőleg irodahelyisége szerint illetékes KIK, a fogyasztóvédelmi ellenőrzésre feljogosított szervek, valamint az utazási vállalkozó utazási irodáinak helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzői ellenőrzik.
(1) E rendelet rendelkezéseinek megtartását az utazási vállalkozó székhelye, illetőleg irodáinak helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi ellenőrzésre jogosított szervek, a települési önkormányzat jegyzője, valamint a nyilvántartásba vétel feltételeinek fennállása vonatkozásában, a GM EKH ellenőrzi.
(1) E rendelet rendelkezéseinek megtartását az utazási vállalkozó székhelye, illetőleg irodáinak helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi ellenőrzésre jogosított szervek, a települési önkormányzat jegyzője, valamint a nyilvántartásba vétel feltételeinek fennállása vonatkozásában, a GKM EKH ellenőrzi.
(1) E rendelet rendelkezéseinek megtartását az utazási vállalkozó székhelye, illetőleg irodáinak helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi ellenőrzésre jogosított szervek, a települési önkormányzat jegyzője, valamint a nyilvántartásba vétel feltételeinek fennállása vonatkozásában, a Hivatal ellenőrzi.
(1) E rendelet rendelkezéseinek megtartását a rendeletben foglaltak szerint az utazási vállalkozó székhelye, illetőleg irodáinak helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi ellenőrzésre jogosított szervek, a települési önkormányzat jegyzője, valamint a Hivatal ellenőrzi. Jogszabálysértés észlelése esetén az ellenőrző hatóság köteles a szükséges intézkedéseket megtenni, így különösen a hatósági jogkörét gyakorolni, más közigazgatási szervet intézkedés végett megkeresni.
(2) Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az utazási vállalkozó a tevékenységét jogosulatlanul vagy a jogszabályok megsértésével végzi, az ellenőrző szervezet köteles a felelősségrevonás érdekében szükséges intézkedést megtenni, illetve kezdeményezni.
(2) Az utazási vállalkozó köteles az ellenőrző hatóságok számára lehetővé tenni, hogy a 11. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak ellenőrzése céljából a szükséges iratokat megtekinthessék.
(2) Az utazási vállalkozó köteles az ellenőrző hatóságok számára lehetővé tenni, hogy a 11. § (1), (2) és (4) bekezdéseiben, valamint a 11/A. §-ban foglaltak ellenőrzése céljából a szükséges iratokat megtekinthessék.
(3) Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az utazási vállalkozó a tevékenységét jogosulatlanul vagy a jogszabályok megsértésével végzi, az ellenőrző szervezet köteles a felelősségrevonás érdekében szükséges intézkedést megtenni, illetve kezdeményezni.
15. §
(1) Ez a rendelet 1997. január hó 1. napján lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 2/1992. (I. 13.) IKM rendelet, valamint az azt módosító 16/1992. (V. 26.) IKM rendelet és a 7/1994. (III. 10.) IKM rendelet, valamint az utazásszervezői szakmai minősítővizsgáról szóló 3/1992. (I. 13.) IKM rendelet 2. §-a.
(1) Ez a rendelet 1997. január hó 1. napján lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1994. évi I. törvény alapján az Európai Közösségek következő jogszabályával összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: a Tanács 90/314/EGK irányelve az utazási csomagról, az üdülési csomagról és a túracsomagról.
(2) Ez a rendelet a szervezett utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a szervezett utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelv 2. cikke (1)-(3) bekezdéseinek, valamint a 7. cikknek való megfelelést szolgálja.
(3) Az e rendelet hatálybalépésekor már működő utazási vállalkozónak a rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül - a vonatkozó okiratok eredetiben vagy hiteles másolatban történő csatolásával - igazolnia kell az IKIM részére, hogy rendelkezik a rendeletben meghatározott tárgyi és személyi feltételekkel, valamint a vagyoni biztosítékkal. 1997. július 1-jétől csak az az utazási vállalkozás működhet, amelyet e rendelet előírásai szerint nyilvántartásba vettek.
(3) Az e rendelet hatálybalépésekor már működő utazási vállalkozónak a rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül - a vonatkozó okiratok eredetiben vagy hiteles másolatban történő csatolásával - igazolnia kell a KIK részére, hogy rendelkezik a rendeletben meghatározott tárgyi és személyi feltételekkel, valamint a vagyoni biztosítékkal. 1997. július 1-jétől csak az az utazási vállalkozás működhet, amelyet e rendelet előírásai szerint nyilvántartásba vettek.
(3) Az e rendelet hatálybalépésekor már működő utazási vállalkozónak a rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül - a vonatkozó okiratok eredetiben vagy hiteles másolatban történő csatolásával - igazolnia kell a GM EKH részére, hogy rendelkezik a rendeletben meghatározott tárgyi és személyi feltételekkel, valamint a vagyoni biztosítékkal. 1997. július 1-jétől csak az az utazási vállalkozás működhet, amelyet e rendelet előírásai szerint nyilvántartásba vettek.
(3) Az e rendelet hatálybalépésekor már működő utazási vállalkozónak a rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül - a vonatkozó okiratok eredetiben vagy hiteles másolatban történő csatolásával - igazolnia kell a GKM EKH részére, hogy rendelkezik a rendeletben meghatározott tárgyi és személyi feltételekkel, valamint a vagyoni biztosítékkal. 1997. július 1-jétől csak az az utazási vállalkozás működhet, amelyet e rendelet előírásai szerint nyilvántartásba vettek.
(3) Az e rendelet hatálybalépésekor már működő utazási vállalkozónak a rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül - a vonatkozó okiratok eredetiben vagy hiteles másolatban történő csatolásával - igazolnia kell a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal részére, hogy rendelkezik a rendeletben meghatározott tárgyi és személyi feltételekkel, valamint a vagyoni biztosítékkal. 1997. július 1-jétől csak az az utazási vállalkozás működhet, amelyet e rendelet előírásai szerint nyilvántartásba vettek.
(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(6) E rendelet 1. §, 2. §, 8. §, 9. §, 10. §, 11. §, 12. §, 15. § rendelkezései az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló irányelvnek való megfelelést szolgálja.
16. §   A 9/A. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET A 213/1996. (XII. 23.) KORM. RENDELETHEZ

A 11/A. § (1) bekezdésének alkalmazása szempontjából figyelembe vehető jogszabályok különösen:

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,

- az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet,

- az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló 214/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet,

- az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet,

- az idegenvezetésről szóló 41/1995. (VIII. 31.) IKM rendelet,

- a szakképesítésről szóló, módosított 5/1990. (IV. 5.) KeM rendelet,

- az utazásszervezői szakmai minősítő vizsgáról szóló 3/1992. (I. 13.) IKM rendelet.

- az üzletek működési rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet,

A vagyoni biztosíték mértékének meghatározása

1. A vagyoni biztosíték összege a belföldi és a belföldről külföldre történő utazás szervezéséből, a külföldi szálláshely belföldi értékesítéséből, illetve a külföldi utazásszervező által szervezett utazásnak bizományosként történő értékesítéséből származó - a tárgyévet megelőző évben a számviteli törvény szerint elszámolt értékesítési nettó - árbevételhez igazodóan a következő:
A) Táblázat
E Ft-ban

Árbevételi értékhatár Belföldi utazásszervező tevékenység esetén
0- 30 000   250  
30 001- 100 000   500  
100 001- 200 000   750  
200 001- 500 000   1 500  
500 001 felett     2 500  
B) Táblázat
E Ft-ban


Árbevételi értékhatár
Belföldről külföldre történő utazásszervezés, külföldi szálláshely belföldi értékesítése, külföldi utazásszervező utazásainak bizományosként történő értékesítése esetén
0- 30 000   1 500  
30 001- 100 000   2 500  
100 001- 200 000   3 500  
200 001- 500 000   6 000  
500 001 felett     10 000  
1. A vagyoni biztosíték összege a belföldről külföldre történő utazás szervezéséből, a külföldi szálláshely belföldi értékesítéséből, illetve a külföldi utazásszervező által szervezett utazásnak bizományosként történő értékesítéséből származó - a tárgyévet megelőző évben a számviteli törvény szerint elszámolt értékesítési nettó - árbevételhez igazodóan a következő:
     
    E Ft-ban
 
Árbevételi értékhatár
Belföldről külföldre történő utazásszervezés,
külföldi szálláshely belföldi értékesítése,
külföldi utazásszervező utazásainak
bizományosként történő értékesítése esetén
         
  0-30 000   2 000  
  30 001-50 000   3 500  
  50 001-75 000   4 000  
  75 001-100 000   5 000  
  100 001-150 000   7 000  
  150 001-200 000   8 000  
  200 001-300 000   10 000  
  300 001-400 000   12 000  
  400 001-500 000   15 000  
  500 001-750 000   25 000  
  750 000 felett   35 000  
         
2. Ha az értékesített utazás keretében a személyszállítás az utazási vállalkozó által önállóan vagy más utazási vállalkozóval együttesen lekötött különrepülőgépes férőhelyeken történik, akkor a vagyoni biztosíték összege legalább 8 millió forint.
2. Ha az értékesített utazás keretében a személyszállítás az utazási vállalkozó által önállóan vagy más utazási vállalkozóval együttesen lekötött különrepülőgépes férőhelyeken történik, akkor a vagyoni biztosíték összege legalább húszmillió forint, ha azonban a forgalom alapján a vagyoni biztosíték mértéke magasabb lenne, úgy a vagyoni biztosíték összegére nézve e magasabb érték az irányadó.
3. A tevékenység megkezdésének és az azt követő évben a tervezett - a számviteli törvény szerint elszámolt értékesítési nettó - árbevétel szerinti, de minimum 0-30 000 E Ft-os árbevétel alapulvételével kell a vagyoni biztosíték összegét meghatározni. Ha az értékesített utazás keretében a személyszállítás különrepülőgéppel történik, a 2. pontban foglaltak az irányadók.
3. Nem teljes körű repülőgépbérlet (ún. block seat) esetén a vagyoni biztosíték összege tízmillió forint, ha azonban a forgalom alapján a vagyoni biztosíték mértéke magasabb lenne, úgy a vagyoni biztosíték összegére nézve e magasabb érték az irányadó.
4. Ha az utazási vállalkozó belföldi és nemzetközi utazásszervezést egyaránt végez, a vagyoni biztosíték összegét a nemzetközi utazásszervezésre megállapított összegnek megfelelően kell meghatározni.
4. A tevékenység megkezdésének évében a vagyoni biztosíték mértékét a tervezett értékesítési nettó árbevétel szerinti értékhatárnak megfelelő összegben kell megállapítani. Ha a tevékenység megkezdésének évében az értékesített utazás keretében a személyszállítás különrepülőgéppel történik, a vagyoni biztosíték mértékére a 2-3. pontban foglaltak az irányadók.
5. A vagyoni biztosíték 1-4. pontban meghatározott mértéke tekintetében az illetékes kereskedelmi és iparkamara - a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara minősítési rendszere alapján - plusz-mínusz tíz százalék mértékben eltérhet.

2. SZÁMÚ MELLÉKLET A 213/1996. (XII. 23.) KORM. RENDELETHEZ

A 11. § (1) bekezdés b) pontjának alkalmazása szempontjából figyelembe vehető jogszabályok:

- az utazásszervező és -közvetítő tevékenység szabályozásáról szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet,

- az idegenvezetésről szóló 41/1995. (VIII. 31.) IKM rendelet,

- az üzletek működéséről szóló, módosított 6/1990. (IV. 5.) KeM rendelet,

- a szakképesítésről szóló, módosított 5/1990. (IV. 5.) KeM rendelet,

- az utazásszervezői szakmai minősítővizsgáról szóló 3/1992. (I. 13.) IKM rendelet.

- az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet

  • A jogszabály 1996. december 23-án jelent meg a Magyar Közlöny 117. számában.
  • hatályba lépett 1997. január 1-jén.
A szakasz 2018. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. december 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. július 4-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1999. március 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2018. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. július 1-jén lépett hatályba. 2018. július 1-jén lépett hatályba. 2018. július 1-jén lépett hatályba. 2018. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2001. december 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. szeptember 2-án lépett hatályba.A bekezdés 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2018. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. szeptember 2-án lépett hatályba.A bekezdés 2015. szeptember 2-án lépett hatályba. 2015. szeptember 2-án lépett hatályba. 2015. szeptember 2-án lépett hatályba. 2015. szeptember 2-án lépett hatályba. 2015. szeptember 2-án lépett hatályba. 2015. szeptember 2-án lépett hatályba. 2015. szeptember 2-án lépett hatályba. 2015. szeptember 2-án lépett hatályba. 2015. szeptember 2-án lépett hatályba. 2020. február 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. szeptember 2-án lépett hatályba. 2015. szeptember 2-án lépett hatályba. 2015. szeptember 2-án lépett hatályba. 2015. szeptember 2-án lépett hatályba. 2015. szeptember 2-án lépett hatályba. 2015. szeptember 2-án lépett hatályba. 2015. szeptember 2-án lépett hatályba. 2015. szeptember 2-án lépett hatályba. 2015. szeptember 2-án lépett hatályba.A bekezdés 2015. szeptember 2-án lépett hatályba. 2015. szeptember 2-án lépett hatályba. 2015. szeptember 2-án lépett hatályba. 2015. szeptember 2-án lépett hatályba. 2015. szeptember 2-án lépett hatályba. 2015. szeptember 2-án lépett hatályba. 2015. szeptember 2-án lépett hatályba. 2015. szeptember 2-án lépett hatályba. 2015. szeptember 2-án lépett hatályba. 2015. szeptember 2-án lépett hatályba.A bekezdés 2015. szeptember 2-án lépett hatályba. 2015. szeptember 2-án lépett hatályba. 2015. szeptember 2-án lépett hatályba. 2015. szeptember 2-án lépett hatályba.A bekezdés 2015. szeptember 2-án lépett hatályba.A bekezdés 2015. szeptember 2-án lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 1999. március 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. december 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2001. december 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2001. december 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2001. december 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. május 13-án lépett hatályba. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lépett hatályba. 2005. május 13-án lépett hatályba. 2005. május 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. december 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. április 6-án lépett hatályba.A bekezdés 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. december 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 1-jén lépett hatályba. 2018. július 1-jén lépett hatályba. 2018. július 1-jén lépett hatályba. 2018. július 1-jén lépett hatályba. 2018. július 1-jén lépett hatályba. 2018. július 1-jén lépett hatályba. 2018. július 1-jén lépett hatályba. 2018. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. december 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 15-én lépett hatályba.A bekezdés 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. december 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2005. május 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2007. április 6-án lépett hatályba.A szakasz 2018. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2001. december 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2001. december 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2001. december 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2001. december 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. december 29-én lépett hatályba. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2001. december 29-én lépett hatályba.A bekezdés 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. december 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. december 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. december 29-én lépett hatályba. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. december 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 5-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2018. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2018. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 1-jén lépett hatályba. 2018. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 1-jén lépett hatályba. 2018. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 1-jén lépett hatályba. 2018. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. július 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2018. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2005. május 13-án lépett hatályba.A szakasz 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2016. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2018. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. szeptember 2-án lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2018. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. május 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. május 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2005. május 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1998. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. május 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. szeptember 2-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2018. július 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. október 28-án lett hatályon kívül helyezve. 1999. március 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1999. március 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. március 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. március 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. március 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. március 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. március 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. március 13-án lett hatályon kívül helyezve. 1999. március 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. március 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. március 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. március 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. március 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. március 13-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1999. március 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2001. október 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. október 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. október 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. október 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. október 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. október 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. október 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. október 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. október 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. október 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. október 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. október 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. október 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. október 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. október 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. október 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. október 28-án lett hatályon kívül helyezve. 1999. március 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2001. október 28-án lett hatályon kívül helyezve. 1999. március 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2001. október 28-án lett hatályon kívül helyezve. 1999. március 13-án lett hatályon kívül helyezve. 2001. október 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2000. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. április 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. április 6-án lett hatályon kívül helyezve.