Hatályos állapot
Közlönyállapot
2010.12.31. - 2011.02.28.
2011.03.01. - 2011.12.31.
2012.01.01. - 2012.12.31.
2013.01.01. - 2013.07.19.
2013.07.20. - 2013.08.31.
2013.09.01. - 2014.11.25.
2014.11.26. - 2015.06.30.
2015.07.01. - 2015.07.15.
2015.07.16. - 2016.12.31.
2017.01.01. - 2017.12.31.
2018.01.01. - 2018.12.31.
2019.01.01. - 2019.12.31.
2020.01.01. - 2020.03.31.
2020.04.01. - 2020.06.23.
2020.06.24. - 2020.12.31.
2021.01.01. - 2022.12.31.
2023.01.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

2010. évi CLXXXIV. törvény

a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról

1. §
(1) A városi és kerületi bíróságok (a továbbiakban együtt: helyi bíróság), a munkaügyi bíróságok, továbbá a megyei bíróságok elnevezését és illetékességi területét az 1. melléklet tartalmazza.
(1) A városi és kerületi bíróságok (a továbbiakban együtt: helyi bíróság), a munkaügyi bíróságok, továbbá a törvényszékek elnevezését és illetékességi területét az 1. melléklet tartalmazza.
(1) A járásbíróságok és kerületi bíróságok (a továbbiakban együtt: járásbíróság), a közigazgatási és munkaügyi bíróságok, továbbá a törvényszékek elnevezését és illetékességi területét az 1. melléklet tartalmazza.
(1) A járásbíróságok és kerületi bíróságok (a továbbiakban együtt: járásbíróság), továbbá a törvényszékek elnevezését és illetékességi területét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az ítélőtáblák elnevezését és illetékességi területét a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A Legfelsőbb Bíróság illetékességi területe az ország egész területére kiterjed.
(3) A Kúria illetékességi területe az ország egész területére kiterjed.
2. §
(1) A helyi és a munkaügyi bíróság székhelye - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az elnevezésében megjelölt település.
(1) A járásbíróság és a közigazgatási és munkaügyi bíróság székhelye - (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az elnevezésében megjelölt település.
(1) A járásbíróság székhelye - (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az elnevezésében megjelölt település.
(2) A kerületi bíróságok székhelye Budapest.
(3) A megyei bíróságok székhelyét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A törvényszékek székhelyét az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az ítélőtáblák székhelye az elnevezésükben megjelölt település, a Fővárosi Ítélőtábla esetében pedig Budapest.
(5) A Legfelsőbb Bíróság székhelye Budapest.
(5) A Kúria székhelye Budapest.
3. §
(1) Törvény által meghatározott ügyekben első fokon - a 3. mellékletben kijelölt megyei bíróságokon az ott meghatározott illetékességi területen - katonai tanácsok járnak el.
(1) Törvény által meghatározott ügyekben első fokon - a 3. mellékletben kijelölt törvényszékeken az ott meghatározott illetékességi területen - katonai tanácsok járnak el.
(2) A kijelölt megyei bíróságokon működő katonai tanácsok által első fokon elbírált ügyekben másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa jár el.
(2) A kijelölt törvényszékeken működő katonai tanácsok által első fokon elbírált ügyekben másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa jár el.
3/A. §   A közigazgatási kollégiummal működő törvényszékek közigazgatási jogvitákban a 4. mellékletben meghatározott illetékességi területen járnak el.
3/B. §   A járásbíróság szervezeti egységeként működő törvénykezési helyeket az 5. melléklet tartalmazza.
3/A. §   A közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok számát, elnevezését és illetékességi területét a 4. melléklet tartalmazza.
4. §
(1) E törvény 2011. március 1-jén lép hatályba.
(2) A Zala Megyei Bíróság és a Zala Megyei Bíróság illetékességi területéhez tartozó helyi bíróságok határozata ellen a törvény hatálybalépését követően előterjesztett jogorvoslatot bírálja el a Pécsi Ítélőtábla.
(2) A Zalaegerszegi Törvényszék és a Zalaegerszegi Törvényszék illetékességi területéhez tartozó helyi bíróságok határozata ellen a törvény hatálybalépését követően előterjesztett jogorvoslatot bírálja el a Pécsi Ítélőtábla.
(3) Hatályát veszti az ítélőtáblák és a fellebbviteli ügyészi szervek székhelyének és illetékességi területének megállapításáról szóló 2002. évi XXII. törvény.
(4) A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság jogutódja a Budapest Környéki Munkaügyi Bíróság.
5. §
(1) E törvénynek a büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított rendelkezéseit a Módtv. hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni.
(2) Az Egri Törvényszék és az Egri Törvényszék illetékességi területéhez tartozó járásbíróságok határozata ellen a Módtv. hatálybalépését követően előterjesztett jogorvoslatot a Debreceni Ítélőtábla bírálja el.
(3) A Szolnoki Törvényszék és a Szolnoki Törvényszék illetékességi területéhez tartozó járásbíróságok határozata ellen a Módtv. hatálybalépését követően előterjesztett jogorvoslatot a Szegedi Ítélőtábla bírálja el.
6. §   E törvénynek az egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit e rendelkezés hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
7. §   A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi LX. törvény 2. § (1) bekezdésével megállapított 1. mellékletet a 2015. július 1-jét követően indult ügyekben kell alkalmazni.
7. §   A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi LX. törvény 2. § (2) bekezdésével megállapított 1. mellékletet a 2018. január 1-jét követően indult ügyekben kell alkalmazni.
7. §   A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 2016. évi CLVIII. törvény 21. §-ával megállapított 1. mellékletet a 2019. január 1-jét követően indult ügyekben kell alkalmazni.
8. §   A Székesfehérvári Törvényszék, valamint a Székesfehérvári Törvényszék illetékességi területéhez tartozó járásbíróságok határozata ellen a 2016. december 31-ét követően előterjesztett jogorvoslatot a Győri Ítélőtábla bírálja el.
9. §   A közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvénnyel megállapított 4. mellékletben meghatározott illetékességgel 2018. január 1. napjától kezdődően működnek.

1. MELLÉKLET A 2010. ÉVI CLXXXIV. TÖRVÉNYHEZ

A megyei bíróságok, a helyi bíróságok és a munkaügyi bíróságok illetékességi területe

1. FŐVÁROSI BÍRÓSÁG (székhelye: Budapest)

A törvényszékek, a helyi bíróságok és a munkaügyi bíróságok illetékességi területe

A törvényszékek, a járásbíróságok és a közigazgatási és munkaügyi bíróságok illetékességi területe

A törvényszékek, a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok illetékességi területe

1. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Budapest)

1/1. Pesti Központi Kerületi Bíróság

Budapest V. kerület Budapest VI. kerület Budapest VII. kerület
Budapest VIII. kerület Budapest IX. kerület Budapest X. kerület
Budapest XIII. kerület Budapest XIV. kerület Budapest XVI. kerület
Budapest XVII. kerület    
Budapest XVII. kerület Margitsziget  
Budapest XVII. kerület Margitsziget

1/2. Budai Központi Kerületi Bíróság

Budapest I. kerület Budapest XI. kerület Budapest XII. kerület
Budapest I. kerület Budapest XI. kerület Budapest XII. kerület
Budapest XXII. kerület    
Budapest XXII. kerület width:327px;
Budapest I. kerület Budapest XI. kerület Budapest XII. kerület

1/3. Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság

Budapest II. kerület Budapest III. kerület  
Budapest II. kerület Budapest III. kerület
Budapest II. kerület Budapest III. kerület

1/4. Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság

Budapest IV. kerület Budapest XV. kerület  
Budapest IV. kerület Budapest XV. kerület
Budapest IV. kerület Budapest XV. kerület

1/5. Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság

Budapest XVIII. kerület Budapest XIX. kerület  
Budapest XVIII. kerület Budapest XIX. kerület
Budapest XVIII. kerület Budapest XIX. kerület

1/6. Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság

Budapest XX. kerület Budapest XXI. kerület Budapest XXIII. kerület

1/7. Fővárosi Munkaügyi Bíróság

1/7. Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Főváros területe    
Főváros területe
Főváros területe
Főváros területe    

2. BARANYA MEGYEI BÍRÓSÁG (székhelye: Pécs)

2. PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Pécs)

2/1. Pécsi Városi Bíróság

2/1. Pécsi Járásbíróság

Abaliget Aranyosgadány Bakonya
Berkesd Birján Bogád
Cserkút Ellend Görcsöny
Gyód Husztót Keszü
Kovácsszénája Kozármisleny Kökény
Kővágószőlős Kővágótőttős Lothárd
Magyarsarlós Nagykozár Orfű
Nagykozár Orffi Ócsárd
Nagykozár Orfű Ócsárd
Kővágótöttös Lothárd Magyarsarlós
Kozármisleny Kökény Kővágószőlős
Keszü Kisherend Kovácsszénája
Gyód Hosszúhetény Husztót
Egerág Ellend Görcsöny
Bogád Bosta Cserkút
Bakonya Berkesd Birján
Abaliget Aranyosgadány Áta
Pellérd Pereked Pécs
Pécsudvard Pogány Regenye
Romonya Szemely Szilágy
Szőke    
Szőkéd width:327px;
Szilágy Szilvás Szőke
Romonya Szalánta Szemely

2/2. Komlói Városi Bíróság

2/2. Komlói Járásbíróság

Alsómocsolád Apátvarasd Ág
Bakóca Baranyajenő Baranyaszentgyörgy
Bikal Bodolyabér Egyházaskozár
Erdősmecske Felsőegerszeg Gerényes
Felsőegerszeg Geresdlak Gerényes
Erdősmecske Erzsébet Fazekasboda
Gödre Hegyhátmaróc Hidas
Hosszúhetény Kárász Kisbeszterce
Kishajmás Kisvaszar Komló
Köblény Liget Lovászhetény
Magyaregregy Magyarhertelend Magyarszék
Martonfa Mágocs Mánfa
Máza Mecseknádasd Mecsekpölöske
Mekényes Meződ Mindszentgodisa
Nagyhajmás Nagypall Óbánya
Ófalu Oroszló Palé
Pécsvárad Sásd Szalatnak
Szágy Szárász Szászvár
Tarrós Tékes Tormás
Tófű Varga Vásárosdombó
Vázsnok Vékény Zengővárkony
Vékény Zengővárkony
Varga Vásárosdombó Vázsnok
Tékes Tormás Tófű
Szászvár Szellő Tarrós
Szalatnak Szágy Szárász
Palé Pécsvárad Sásd
Óbánya Ófalu Oroszló
Mindszentgodisa Nagyhajmás Nagypall
Mecsekpölöske Mekényes Meződ
Mánfa Máza Mecseknádasd
Magyarszék Martonfa Mágocs
Lovászhetény Magyaregregy Magyarhertelend
Komló Köblény Liget
Kisbeszterce Kishajmás Kisvaszar
Kárász Kátoly Kékesd

2/3. Mohácsi Városi Bíróság

2/3. Mohácsi Járásbíróság

Babarc Bár Belvárdgyula
Bezedek Borjád Bóly
Dunaszekcső Erdősmárok Erzsébet
Fazekasboda Feked Geresdlak
Dunaszekcső Erdősmárok Feked
Görcsönydoboka Hásságy Himesháza
Homorúd Ivándárda Kátoly
Kékesd Kisbudmér Kisnyárád
Kölked Lánycsók Lippó
Liptód Majs Maráza
Máriakéménd Mohács Monyoród
Nagybudmér Nagynyárád Olasz
Palotabozsok Pócsa Sárok
Sátorhely Somberek Szajk
Szebény Szederkény Szellő
Szajk Szebény Szederkény
Sarok Sátorhely Somberek
Sárok Sátorhely Somberek
Olasz Palotabozsok Pócsa
Monyoród Nagybudmér Nagynyárád
Maráza Máriakéménd Mohács
Lippó Liptód Majs
Kisnyárád Kölked Lánycsók
Homorúd Ivándárda Kisbudmér
Székelyszabar Szűr Töttös
Udvar Versend Véménd

2/4. Siklósi Városi Bíróság

2/4. Siklósi Járásbíróság

Adorjás Alsószentmárton Áta
Babarcszőlős Baksa Baranyahidvég
Beremend Besence Bisse
Bogádmindszent Bosta Csarnóta
Csányoszró Cún Diósviszló
Drávacsehi Drávacsepely Drávaiványi
Drávapalkonya Drávapiski Drávaszabolcs
Drávaszerdahely Drávasztára Egerág
Egyházasharaszti Garé Gilvánfa
Gordisa Harkány Hegyszentmárton
Hirics Illocska Ipacsfa
Ivánbattyán Kákics Kásád
Kemse Kémes Kisasszonyfa
Kisdér Kisharsány Kisherend
Kisasszonyfa Kisdér Kisharsány
Kásád Kemse Kémes
Ipacsfa Ivánbattyán Kákics
Hegyszentmárton Hirics Ilocska
Gilvánfa Gordisa Harkány
Egyházasharaszti Felsőszentmárton Garé
Drávaszabolcs Drávaszerdahely Drávasztára
Drávakeresztúr Drávapalkonya Drávapiski
Drávacsepely Drávafok Drávaiványi
Cún Diósviszló Drávacsehi
Bogdása Csamóta Csányoszró
Bogdása Csarnóta Csányoszró
Besence Bisse Bogádmindszent
Baksa Baranyahidvég Beremend
Adorjás Alsószentmárton Babarcszőlős
Kisjakabfalva Kiskassa Kislippó
Kisszentmárton Kistapolca Kistótfalu
Kovácshida Kórós Lapáncsa
Lúzsok Magyarbóly Magyarmecske
Magyartelek Marócsa Matty
Márfa Márok Nagycsány
Nagyharsány Nagytótfalu Ócsárd
Nagycsány Nagyharsány Nagytótfalu
Matty Márfa Márok
Matty Márfa Marok
Magyartelek Markóc Marócsa
Okorág Old Ózdfalu
Palkonya Páprád Peterd
Pécsdevecser Piskó Rádfalva
Sámod Sellye Siklós
Siklósbodony Siklósnagyfalu Sósvertike
Szalánta Szaporca Szava
Szilvás Szőkéd Tengeri
Szaporca Szava Tengeri
Tésenfa Téseny Túrony
Újpetre Vajszló Vejti
Villány Villánykövesd Vokány
Zaláta    
Zaláta width:327px;
Villany Villánykövesd Vokány
Villány Villánykövesd Vokány
Újpetre Vajszló Vejtí

2/5. Szigetvári Városi Bíróság

2/5. Szigetvári Járásbíróság

Almamellék Almáskeresztúr Basal
Bánfa Bicsérd Boda
Bogdása Boldogasszonyfa Botykapeterd
Bükkösd Bürüs Csebény
Cserdi Csertő Csonkamindszent
Dencsháza Dinnyeberki Drávafok
Drávakeresztúr Endrőc Felsőszentmárton
Gerde Gyöngyfa Gyöngyösmellék
Helesfa Hetvehely Hobol
Horváthertelend Ibafa Kacsóta
Katádfa Kétújfalu Királyegyháza
Kisdobsza Kistamási Magyarlukafa
Markóc Merenye Molvány
Mozsgó Nagydobsza Nagypeterd
Nagyváty Nemeske Nyugotszenterzsébet
Okorvölgy Patapoklosi Pettend
Pécsbagota Rózsafa Somogyapáti
Somogyhatvan Somogyhárságy Somogyviszló
Sumony Szabadszentkirály Szentdénes
Szentegát Szentkatalin Szentlászló
Szentlőrinc Szigetvár Szörény
Szulimán Teklafalu Tótszentgyörgy
Várad Vásárosbéc Velény
Zádor Zók  
Velény Zádor Zók
Tótszentgyörgy Várad Vásárosbéc
Szörény Szulimán Teklafalu
Szentlászló Szentlőrinc Szigetvár
Szentdénes Szentegát Szentkatalin
Somogyviszló Sumony Szabadszentkirály
Somogyapáti Somogyhatvan Somogyhárságy
Pettend Pécsbagota Rózsafa
Nyugotszenterzsébet Okorvölgy Patapoklosi
Nagypeterd Nagyváty Nemeske
Molvány Mozsgó Nagydobsza
Kistamási Magyarlukafa Merenye
Kétújfalu Királyegyháza Kisdobsza
Ibafa Kacsóta Katádfa
Hetvehely Hobol Horváthertelend
Gyöngyfa Gyöngyösmellék Helesfa
Dinnyeberki Endrőc Gerde
Csertő Csonkamindszent Dencsháza
Bürüs Csebény Cserdi
Boldogasszonyfa Botykapeterd Bükkösd

2/6. Pécsi Munkaügyi Bíróság

2/6. Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Baranya megye    
Baranya megye
Baranya megye    

3. BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG (székhelye: Kecskemét)

3. KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Kecskemét)

3/1. Kecskeméti Városi Bíróság

3/1. Kecskeméti Járásbíróság

Ágasegyháza Ballószög Felsőlajos
Fülöpháza Helvécia Izsák
Fülöpháza Fülöpjakab Helvécia
Jakabszállás Kecskemét Kerekegyháza
Kunbaracs Ladánybene Lajosmizse
Lakitelek Nyárlőrinc Orgovány
Szentkirály Tiszakécske Tiszaug
Városföld    
Tiszakécske Tiszaug Városföld
Orgovány Szentkirály Tiszaalpár
Lajosmizse Lakitelek Nyárlőrinc
Kunbaracs Kunszállás Ladánybene

3/2. Bajai Városi Bíróság

3/2. Bajai Járásbíróság

Baja Bácsalmás Bácsbokod
Bácsborsod Bácsszentgyörgy Bácsszőlős
Bácsborsód Bácsszentgyörgy Bácsszőlős
Bátmonostor Borota Csátalja
Csávoly Csikéria Dávod
Dunafalva Érsekcsanád Érsekhalma
Felsőszentiván Gara Hercegszántó
Katymár Kunbaja Madaras
Mátételke Nagybaracska Nemesnádudvar
Rém Sükösd Szeremle
Tataháza Vaskút  
Szeremle Tataháza Vaskút
Nagybaracska Nemesnádudvar Sükösd
Kunbaja Madaras Mátételke
Gara Hercegszántó Katymár
Érsekcsanád Érsekhalma Felsőszentiván
Csikéria Dávod Dunafalva
Bátmonostor Csátalja Csávoly
Bátmonostor Csatalja Csávoly

3/3. Kalocsai Városi Bíróság

3/3. Kalocsai Járásbíróság

Bátya Drágszél Dunapataj
Dunaszentbenedek Dunatetétlen Dusnok
Fajsz Foktő Géderlak
Hajós Harta Homokmégy
Kalocsa Miske Ordas
Öregcsertő Solt Szakmár
Újsolt Újtelek Uszód

3/4. Kiskőrösi Városi Bíróság

3/4. Kiskőrösi Járásbíróság

Akasztó Bócsa Császártöltés
Csengőd Fülöpszállás Imrehegy
Kaskantyú Kecel Kiskőrös
Páhi Soltszentimre Soltvadkert
Tabdi Tázlár  
Soltvadkert Tabdi Tázlár
Kiskőrös Páhi Soltszentimre
Izsák Kaskantyú Kecel

3/5. Kiskunfélegyházi Városi Bíróság

3/5. Kiskunfélegyházi Járásbíróság

Bugac Bugacpusztaháza Fülöpjakab
Gátér Kiskunfélegyháza Kunszállás
Pálmonostora Petőfiszállás Tiszaalpár
Kiskunfélegyháza Pálmonostora Petőfiszállás
Bugac Bugacpusztaháza Gátér

3/6. Kiskunhalasi Városi Bíróság

3/6. Kiskunhalasi Járásbíróság

Balotaszállás Csólyospálos Harkakötöny
Jánoshalma Jászszentlászló Kelebia
Kéleshalom Kiskunhalas Kiskunmajsa
Kisszállás Kömpöc Kunfehértó
Mélykút Móricgát Pirtó
Szank Tompa Zsana
Tompa Zsana
Pirtó Rém Szank
Kunfehértó Mélykút Móricgát
Kiskunmajsa Kisszállás Kömpöc
Kelebia Kéleshalom Kiskunhalas
Harkakötöny Jánoshalma Jászszentlászló
Balotaszállás Borota Csólyospálos

3/7. Kunszentmiklósi Városi Bíróság

3/7. Kunszentmiklósi Járásbíróság

Apostag Dunaegyháza Dunavecse
Kunadacs Kunpeszér Kunszentmiklós
Szabadszállás Szalkszentmárton Tass

3/8. Kecskeméti Munkaügyi Bíróság

3/8. Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Bács-Kiskun megye    
Bács-Kiskun megye
Bács-Kiskun megye    

4. BÉKÉS MEGYEI BÍRÓSÁG (székhelye: Gyula)

4. GYULAI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Gyula)

4/1. Gyulai Városi Bíróság

4/1. Gyulai Járásbíróság

Elek Geszt Gyula
Kétegyháza Kötegyán Lőkösháza
Kétegyháza Kötegyán Lökösháza
Mezőgyán Méhkerék Sarkad
Sarkadkeresztúr Újszalonta  
Sarkadkeresztúr Újszalonta Zsadány
Méhkerék Okány Sarkad
Kötegyán Lőkösháza Mezőgyán
Gyula Kétegyháza Körösnagyharsány
Biharugra Elek Geszt

4/2. Battonyai Városi Bíróság

4/2. Battonyai Járásbíróság

Almáskamarás Battonya Dombegyház
Dombiratos Kaszaper Kevermes
Kisdombegyház Kunágota Magyarbánhegyes
Magyardombegyház Medgyesbodzás Medgyesegyháza
Mezőhegyes Mezőkovácsháza Nagybánhegyes
Nagykamarás Pusztaottlaka Végegyháza
Pusztaszőlős Végegyháza
Nagybánhegyes Nagykamarás Pusztaottlaka
Medgyesegyháza-Bánkút Mezőhegyes Mezőkovácsháza

4/3. Békési Városi Bíróság

4/3. Békési Járásbíróság

Békés Bélmegyer Csárdaszállás
Kamut Köröstarcsa Mezőberény
Murony Tarhos Vésztő
Tarhos width:327px;
Köröstarcsa Mezőberény Murony
Békés Bélmegyer Kamut

4/4. Békéscsabai Városi Bíróság

4/4. Békéscsabai Járásbíróság

Békéscsaba Csabaszabadi Csorvás
Doboz Gerendás Kétsoprony
Kondoros Szabadkígyós Telekgerendás
Újkígyós    
Szabadkígyós Telekgerendás Újkígyós

4/5. Orosházi Városi Bíróság

4/5. Orosházi Járásbíróság

Békéssámson Csanádapáca Gádoros
Kardoskút Nagyszénás Orosháza
Pusztaföldvár Tótkomlós  
Pusztaföldvár Tótkomlós

4/6. Szarvasi Városi Bíróság

4/6. Szarvasi Járásbíróság

Békésszentandrás Csabacsüd Dévaványa
Ecsegfalva Gyomaendrőd Hunya
Kardos Örménykút Szarvas
Örménykút Szarvas
Hunya Kardos Kondoros
Dévaványa Ecsegfalva Gyomaendrőd
Békésszentandrás Csabacsüd Csárdaszállás

4/7. Szeghalmi Városi Bíróság

4/7. Szeghalmi Járásbíróság

Biharugra Bucsa Füzesgyarmat
Kertészsziget Körösladány Körösnagyharsány
Körösújfalu Okány Szeghalom
Zsadány    
Vésztő width:327px;
Körösladány Körösújfalu Szeghalom
Bucsa Füzesgyarmat Kertészsziget

4/8. Gyulai Munkaügyi Bíróság

4/8. Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Békés megye    
Békés megye
Békés megye width:327px;

5. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÍRÓSÁG (székhelye: Miskolc)

5. MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Miskolc)

5/1. Miskolci Városi Bíróság

5/1. Miskolci Járásbíróság

Alsózsolca Arnót Berzék
Bőcs Bükkaranyos Bükkszentkereszt
Emőd Felsőzsolca Gesztely
Ernőd Felsőzsolca Gesztely
Harsány Hernádkak Hernádnémeti
Kisgyőr Kistokaj Kondó
Mályi Miskolc Muhi
Köröm Mályi Miskolc
Nyékládháza Onga Ónod
Parasznya Radostyán Répáshuta
Sajóbábony Sajóecseg Sajóhidvég
Sajókápolna Sajókeresztúr Sajólád
Sajólászlófalva Sajópálfala Sajópetri
Sajósenye Sajóvámos Szirmabesenyő
Varbó    
Szirmabesenyő Újcsanálos Varbó
Sajósenye Sajóvámos Sóstófalva

5/2. Encsi Városi Bíróság

5/2. Encsi Járásbíróság

Abaújalpár Abaújkér Abaújvár
Arka Baskó Boldogkőújfalu
Boldogkőváralja Encs Fancsal
Fáj Fony Forró
Fulókércs Garadna Gibár
Garadna Gibárt Golop
Forró Fulókércs Gagyapáti
Felsődobsza Felsőgagy Fony
Detek Fancsal Fáj
Encs Csenyéte Csobád
Boldogkőújfalu Boldogkőváralja Büttös
Baktakék Baskó Beret
Abaújvár Alsógagy Arka
Abaújalpár Abaújkér Abaújszántó
Gönc Göncruszka Hejce
Hernádbűd Hernádcéce Hernádpetri
Hernádbüd Hernádcéce Hernádpetri
Hernádbűd Hernádcéce Hernádpetri
Hernádszentandrás Hernádszurdok Hernádvécse
Hidasnémeti Ináncs Kéked
Korlát Méra Mogyoróska
Novajidrány Pányok Pere
Pusztaradvány Regéc Sima
Szalaszend Szemere Telkibánya
Szemere Tállya Telkibánya
Regéc Sima Szalaszend
Pere Perecse Pusztaradvány
Mogyoróska Novajidrány Pányok
Krasznokvajda Litka Méra
Kéked Keresztéte Korlát
Hidasnémeti Ináncs Kány
Tornyosnémeti Vilmány Vizsoly
Zsujta    
Zsujta width:327px;

5/3. Kazincbarcikai Városi Bíróság

5/3. Kazincbarcikai Járásbíróság

Abod Aggtelek Alacska
Alsószuha Alsótelekes Balajt
Bánhorváti Becskeháza Berente
Boldva Borsodszirák Bódvalenke
Bódvarákó Bódvaszilas Damak
Debréte Dédestapolcsány Dövény
Edelény Égerszög Felsőkelecsény
Felsőnyárád Felsőtelekes Galvács
Hangács Hegymeg Hidvégardó
Imola Irota Izsófalva
Jákfalva Jósvafő Kazincbarcika
Kánó Komjáti Kurityán
Kazincbarcika Komjáti Kurityán
Hidvégardó Irota Izsófalva
Galvács Hangács Hegymeg
Edelény Égerszög Felsőtelekes
Damak Debréte Dédestapolcsány
Bódvalenke Bódvarákó Bódvaszilas
Berente Boldva Borsodszirák
Balajt Bánhorváti Becskeháza
Abod Alacska Alsótelekes
Lak Ládbesenyő Martonyi
Mályinka Meszes Múcsony
Nagybarca Nyomár Ormosbánya
Perkupa Ragály Rakaca
Rakacaszend Rudabánya Rudolftelep
Sajógalgóc Sajóivánka Sajókaza
Sajószentpéter Szakácsi Szalonna
Szendrő Szendrőlád Szin
Szinpetri Szögliget Szőlősardó
Szuhafő Szuhakálló Szuhogy
Tardona Teresztenye Tomor
Tornabarakony Tornakápolna Tornanádaska
Tornaszentandrás Tornaszentjakab Trizs
Tomanádaska Tornaszentandrás Tomaszentjakab
Tomor Tomabarakony Tornakápolna
Tornanádaska Tornaszentandrás Tornaszentjakab
Tomor Tornabarakony Tornakápolna
Szuhogy Tardona Teresztenye
Szögliget Szőlősardó Szuhakálló
Szendrőlád Szin Szinpetri
Szakácsi Szalonna Szendrő
Sajóivánka Sajókaza Sajószentpéter
Rudabánya Rudolftelep Sajógalgóc
Perkupa Rakaca Rakacaszend
Vadna Varbóc Viszló
Zádorfalva Ziliz Zubogy
Ziliz width:327px;

5/4. Mezőkövesdi Városi Bíróság

5/4. Mezőkövesdi Járásbíróság

Bogács Borsodgeszt Borsodivánka
Bükkábrány Bükkzsérc Cserépfalu
Cserépváralja Csincse Egerlövő
Kács Mezőkeresztes Mezőkövesd
Mezőnagymihály Mezőnyárád Négyes
Sály Szentistván Szomolya
Tard Tibolddaróc Tiszabábolna
Tiszavalk Vatta  
Tiszavalk Vatta

5/5. Ózdi Városi Bíróság

5/5. Ózdi Járásbíróság

Arló Bánréve Borsodbóta
Borsodnádasd Borsodszentgyörgy Bükkmogyorósd
Csernely Csokvaomány Domaháza
Dubicsány Farkaslyuk Gömörszőlős
Hangony Hét Járdánháza
Járdánháza Jósvafő Kánó
Hét Imola Jákfalva
Felsőnyárád Gömörszőlős Hangony
Dubicsány Farkaslyuk Felsőkelecsény
Csokvaomány Domaháza Dövény
Borsodszentgyörgy Bükkmogyorósd Csernely
Bánréve Borsodbóta Borsodnádasd
Aggtelek Alsószuha Arló
Kelemér Királd Kissikátor
Lénárddaróc Nekézseny Ózd
Putnok Sajómercse Sajónémeti
Sajópüspöki Sajóvelezd Sáta
Serényfalva Uppony  
Zubogy width:327px;
Trizs Uppony Zádorfalva
Sáta Serényfalva Szuhafő
Sajónémeti Sajópüspöki Sajóvelezd
Putnok Ragály Sajómercse

5/6. Sátoraljaújhelyi Városi Bíróság

5/6. Sátoraljaújhelyi Járásbíróság

Alsóberecki Alsóregmec Bodroghalom
Bodrogolaszi Bózsva Cigánd
Dámóc Erdőhorváti Felsőberecki
Felsőregmec Filkeháza Füzér
Füzérkajata Füzérkomlós Füzérradvány
Fűzérkajata Füzérkomlós Füzérradvány
Györgytarló Háromhuta Hercegkút
Hollóháza Karcsa Karos
Kenézlő Kishuta Kisrozvágy
Komlóska Kovácsvágás Lácacséke
Makkoshotyka Mikóháza Nagyhuta
Nagyrozvágy Nyíri Olaszliszka
Pácin Pálháza Pusztafalu
Révleányvár Ricse Sárazsadány
Sárospatak Sátoraljaújhely Semjén
Tiszacsermely Tiszakarád Tolcsva
Vajdácska Vágáshuta Vámosújfalu
Vilyvitány Viss Zalkod
Zemplénagárd    
Zemplénagárd width:327px;

5/7. Szerencsi Városi Bíróság

5/7. Szerencsi Járásbíróság

Abaújszántó Alsódobsza Bekecs
Bodrogkeresztúr Bodrogkisfalud Csobaj
Erdőbénye Golop Legyesbénye
Mád Megyaszó Mezőzombor
Monok Prügy Rátka
Sóstófalva Szegi Szegilong
Rátka Szegi Szegilong
Mezőzombor Monok Prügy
Legyesbénye Mád Megyaszó
Bodrogkisfalud Csobaj Erdőbénye
Alsódobsza Bekecs Bodrogkeresztúr
Szerencs Taktabáj Taktaharkány
Taktakenéz Taktaszada Tarcal
Tállya Tiszaladány Tiszalúc
Tiszatardos Tokaj Újcsanálos
Tokaj width:327px;
Tiszaladány Tiszalúc Tiszatardos

5/8. Szikszói Városi Bíróság

5/8. Szikszói Járásbíróság

Abaújlak Abaújszolnok Alsógagy
Alsóvadász Aszaló Baktakék
Beret Büttös Csenyéte
Csobád Detek Felsődobsza
Felsőgagy Felsővadász Gadna
Gagyapáti Gagybátor Gagyvendégi
Halmaj Hernádkércs Homrogd
Kány Kázsmárk Keresztéte
Kiskinizs Krasznokvajda Kupa
Léh Litka Monaj
Nagykinizs Nyésta Pamlény
Perecse Rásonysápberencs Selyeb
Pamlény Rásonysápberencs Selyeb
Monaj Nagykinizs Nyésta
Kiskinizs Kupa Léh
Hernádkércs Homrogd Kázsmárk
Gagybátor Gagyvendégi Halmaj
Aszaló Felsővadász Gadna
Abaújlak Abaújszolnok Alsóvadász
Szászfa Szentistvánbaksa Szikszó

5/9. Tiszaújvárosi Városi Bíróság

5/9. Tiszaújvárosi Járásbíróság

Ároktő Gelej Girincs
Hejőbába Hejőkeresztúr Hejőkürt
Hejőpapi Hejőszalonta Igrici
Kesznyéten Kiscsécs Köröm
Mezőcsát Nagycsécs Nemesbikk
Muhi Nagycsécs Nemesbikk
Kesznyéten Kiscsécs Mezőcsát
Oszlár Sajóörös Sajószöged
Szakáld Tiszadorogma Tiszakeszi
Tiszapalkonya Tiszatarján Tiszaújváros

5/10. Miskolci Munkaügyi Bíróság

5/10. Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Borsod-Abaúj-Zemplén megye    
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye    

6. CSONGRÁD MEGYEI BÍRÓSÁG (székhelye: Szeged)

6. SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szeged)

6/1. Szegedi Városi Bíróság

6/1. Szegedi Járásbíróság

Algyő Ásotthalom Baks
Balástya Bordány Csengele
Deszk Domaszék Dóc
Forráskút Kistelek Kübekháza
Mórahalom Ópusztaszer Öttömös
Pusztamérges Pusztaszer Röszke
Ruzsa Sándorfalva Szatymaz
Szeged Tiszasziget Újszentiván
Üllés Zákányszék Zsombó
Zákányszék Zsombó  
Tiszasziget Újszentiván Üllés
Sándorfalva Szatymaz Szeged
Pusztaszer Röszke Ruzsa
Ópusztaszer Öttömös Pusztamérges
Klárafalva Kübekháza Mórahalom
Ferencszállás Forráskút Kistelek

6/2. Csongrádi Városi Bíróság

6/2. Csongrádi Járásbíróság

Csanytelek Csongrád Felgyő
Tömörkény    
Tömörkény width:327px;

6/3. Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság

6/3. Hódmezővásárhelyi Járásbíróság

Hódmezővásárhely Mártély Mindszent
Székkutas    
Székkutas width:327px;

6/4. Makói Városi Bíróság

6/4. Makói Járásbíróság

Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti
Csanádpalota Ferencszállás Földeák
Királyhegyes Kiszombor Klárafalva
Kövegy Magyarcsanád Makó
Maroslele Nagyér Nagylak
Óföldeák Pitvaros  
Nagylak Óföldeák Pitvaros
Makó Maroslele Nagyér
Kiszombor Kövegy Magyarcsanád
Csanádpalota Földeák Királyhegyes

6/5. Szentesi Városi Bíróság

6/5. Szentesi Járásbíróság

Árpádhalom Derekegyház Eperjes
Fábiánsebestyén Nagymágocs Nagytőke
Szegvár Szentes  
Szegvár Szentes

6/6. Szegedi Munkaügyi Bíróság

6/6. Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Csongrád megye    
Csongrád megye
Csongrád megye  

7. FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁG (székhelye: Székesfehérvár)

7. SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Székesfehérvár)

7/1. Székesfehérvári Városi Bíróság

7/1. Székesfehérvári Járásbíróság

Aba Bakonycsernye Bakonykúti
Balinka Baracska Bodajk
Csákberény Csókakő Csór
Csősz Enying Fehérvárcsurgó
Füle Gárdony Gyúró
Gárdony Gyúró Igar
Ercsi Fehérvárcsurgó Füle
Csősz Dég Enying
Iszkaszentgyörgy Isztimér Jenő
Kajászó Kápolnásnyék Kincsesbánya
Kisláng Kőszárhegy Lepsény
Lovasberény Magyaralmás Martonvásár
Mátyásdomb Mezőszentgyörgy Moha
Mezőszentgyörgy Mezőszilas Moha
Martonvásár Mátyásdomb Mezőkomárom
Lajoskomárom Lepsény Magyaralmás
Kincsesbánya Kisláng Kőszárhegy
Kajászó Káloz Kápolnásnyék
Mór Nadap Nagyveleg
Nádasdladány Pákozd Pátka
Pázmánd Polgárdi Pusztavám
Sárkeresztes Sárkeszi Sárszentmihály
Seregélyes Soponya Söréd
Sukoró Szabadbattyán Székesfehérvár
Tác Tordas Úrhida
Velence Vereb Zámoly
Zichyújfalu    
Vereb Zámoly Zichyújfalu
Úrhida Vál Velence
Székesfehérvár Tác Tordas
Szabadbattyán Szabadegyháza Szabadhídvég
Soponya Söréd Sukoró
Soponya Sőréd Sukoró
Sárosd Sárszentmihály Seregélyes
Ráckeresztúr Sárkeresztes Sárkeszi

7/2. Bicskei Városi Bíróság

7/2. Bicskei Járásbíróság

Alcsútdoboz Bicske Bodmér
Csabdi Csákvár Etyek
Felcsút Gánt Mány
Óbarok Szár Tabajd
Újbarok Vál Vértesacsa
Vértesboglár    
Vértesboglár width:327px;
Tabajd Újbarok Vértesacsa
Mány Óbarok Szár
Felcsút Gánt Lovasberény

7/3. Dunaújvárosi Városi Bíróság

7/3. Dunaújvárosi Járásbíróság

Adony Baracs Beloiannisz
Besnyő Daruszentmiklós Dunaújváros
Előszállás Ercsi Iváncsa
Kisapostag Kulcs Mezőfalva
Nagykarácsony Nagyvenyim Perkáta
Pusztaszabolcs Rácalmás Ráckeresztúr
Rácalmás width:327px;
Nagyvenyim Perkáta Pusztaszabolcs
Kulcs Mezőfalva Nagykarácsony
Előszállás Iváncsa Kisapostag

7/4. Sárbogárdi Városi Bíróság

7/4. Sárbogárdi Járásbíróság

Alap Alsószentiván Cece
Dég Hantos Igar
Káloz Lajoskomárom Mezőkomárom
Mezőszilas Nagylók Sárbogárd
Sáregres Sárkeresztúr Sárosd
Sárszentágota Szabadegyháza Szabadhidvég
Vajta    
Vajta width:327px;
Sáregres Sarkeresztúr Sárszentágota
Sáregres Sárkeresztúr Sárszentágota
Hantos Nagylók Sárbogárd

7/5. Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság

7/5. Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Fejér megye    
Fejér megye
Fejér megye width:327px;

8. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÍRÓSÁG (székhelye: Győr)

8. GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Győr)

8/1. Győri Városi Bíróság

8/1. Győri Járásbíróság

Abda Acsalag Árpás
Bakonygyirót Bakonypéterd Bakonyszentlászló
Barbacs Bágyogszovát Bezi
Bodonhely Bogyoszló Bőny
Börcs Bősárkány Cakóháza
Csikvánd Csorna Dör
Dunaszeg Dunaszentpál Egyed
Enese Écs Farád
Fehértó Felpéc Fenyőfő
Gönyű Gyarmat Gyömöre
Gönyü Gyarmat Gyömöre
Gőnyű Gyarmat Gyömöre
Győr Győrasszonyfa Győrladamér
Győrság Győrsövényház Győrszemere
Győrújbarát Győrújfalu Győrzámoly
Ikrény Jobaháza Kajárpéc
Kisbabot Kisbajcs Koroncó
Kóny Kunsziget Lázi
Maglóca Markotabödöge Mezőörs
Mérges Mórichida Nagybajcs
Nagyszentjános Nyalka Nyúl
Öttevény Pannonhalma Páli
Pásztori Pázmándfalu Pér
Potyond Ravazd Rábacsanak
Rábacsécsény Rábapatona Rábapordány
Rábasebes Rábaszentandrás Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós Rábatamási Rábcakapi
Rétalap Románd Sikátor
Sobor Sokorópátka Sopronnémeti
Szany Szerecseny Szil
Szilsárkány Tarjánpuszta Táp
Tápszentmiklós Tárnokréti Tényő
Tét Töltéstava Vág
Vámosszabadi Veszprémvarsány Vének
Zsebeháza    
Veszprémvarsány Vének Zsebeháza
Töltéstava Vág Vámosszabadi
Tárnokréti Tényő Tét
Tarjánpuszta Táp Tápszentmiklós
Szerecseny Szil Szilsárkány
Sokorópátka Sopronnémeti Szany
Románd Sikátor Sobor
Rábatamási Rábcakapi Rétalap
Rábaszentandrás Rábaszentmihály Rábaszentmiklós
Rábapatona Rábapordány Rábasebes
Ravazd Rábacsanak Rábacsécsény
Pázmándfalu Pér Potyond
Pannonhalma Páli Pásztori
Nyalka Nyúl Öttevény
Mosonszentmiklós Nagybajcs Nagyszentjános
Mezőörs Mérges Mórichida
Mezőőrs Mérges Mórichida
Maglóca Magyarkeresztúr Markotabödöge

8/2. Mosonmagyaróvári Városi Bíróság

8/2. Mosonmagyaróvári Járásbíróság

Ásványráró Bezenye Darnózseli
Ásványráró Bezenye Damózseli
Ásványráró Bezenye Darnózseli
Dunakiliti Dunaremete Dunasziget
Feketeerdő Halászi Hegyeshalom
Hédervár Jánossomorja Károlyháza
Kimle Kisbodak Levél
Lébény Lipót Máriakálnok
Mecsér Mosonmagyaróvár Mosonszentmiklós
Mosonszolnok Mosonudvar Püski
Rajka Újrónafő Várbalog
Újrónafő Várbalog
Mosonudvar Püski Rajka
Mecsér Mosonmagyaróvár Mosonszolnok

8/3. Soproni Városi Bíróság

8/3. Soproni Járásbíróság

Agyagosszergény Ágfalva Babót
Beled Cirák Csapod
Csáfordjánosfa Csér Dénesfa
Ebergőc Edve Egyházasfalu
Fertőboz Fertőd Fertőendréd
Fertőhomok Fertőrákos Fertőszentmiklós
Fertőszéplak Gyalóka Gyóró
Harka Hegykő Hidegség
Himod Hövej Iván
Kapuvár Kisfalud Kópháza
Lövő Magyarkeresztúr Mihályi
Nagycenk Nagylózs Nemeskér
Osli Pereszteg Petőháza
Pinnye Pusztacsalád Rábakecöl
Répceszemere Répcevis Röjtökmuzsaj
Sarród Sopron Sopronhorpács
Sopronkövesd Szakony Szárföld
Újkér Und Vadosfa
Vásárosfalu Veszkény Vitnyéd
Völcsej Zsira  
Zsira width:327px;
Veszkény Vitnyéd Völcsej
Und Vadosfa Vásárosfalu
Szakony Szárföld Újkér
Sopron Sopronhorpács Sopronkövesd
Répcevis Röjtökmuzsaj Sarród
Pusztacsalád Rábakecöl Répceszemere
Pereszteg Petőháza Pinnye
Nagylózs Nemeskér Osli
Lövő Mihályi Nagycenk

8/4. Győri Munkaügyi Bíróság

8/4. Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Győr-Moson-Sopron megye    
Győr-Moson-Sopron megye
Győr-Moson-Sopron megye width:327px;

9. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÍRÓSÁG (székhelye: Debrecen)

9. DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Debrecen)

9/1. Debreceni Városi Bíróság

9/1. Debreceni Járásbíróság

Álmosd Bagamér Balmazújváros
Bocskaikert Debrecen Egyek
Fülöp Hajdúbagos Hajdúhadház
Hajdúsámson Hortobágy Hosszúpályi
Kokad Létavértes Mikepércs
Monostorpályi Nyíracsád Nyíradony
Nyírábrány Nyírmártonfalva Sáránd
Téglás Tiszacsege Újléta
Újszentmargita Vámospércs  
Újszentmargita Vámospércs

9/2. Berettyóújfalui Városi Bíróság

9/2. Berettyóújfalui Járásbíróság

Ártánd Bakonszeg Bedő
Berekböszörmény Berettyóújfalu Biharkeresztes
Bojt Csökmő Darvas
Derecske Esztár Furta
Gáborján Hencida Kismarja
Komádi Konyár Körösszakál
Kornádi Konyár Körösszakál
Körösszegapáti Magyarhomorog Mezőpeterd
Mezősas Nagykereki Pocsaj
Szentpéterszeg Tépe Told
Újiráz Váncsod Vekerd
Zsáka    
Zsáka width:327px;

9/3. Hajdúböszörményi Városi Bíróság

9/3. Hajdúböszörményi Járásbíróság

Folyás Görbeháza Hajdúböszörmény
Hajdúdorog Hajdúnánás Polgár
Tiszagyulaháza Újtikos  
Tiszagyulaháza Újtikos

9/4. Hajdúszoboszlói Városi Bíróság

9/4. Hajdúszoboszlói Járásbíróság

Ebes Hajdúszoboszló Hajdúszovát
Nagyhegyes Nádudvar  
Nagyhegyes Nádudvar

9/5. Püspökladányi Városi Bíróság

9/5. Püspökladányi Járásbíróság

Báránd Bihardancsháza Biharnagybajom
Bihartorda Földes Kaba
Nagyrábé Püspökladány Sáp
Sárrétudvari Szerep Tetétlen

9/6. Debreceni Munkaügyi Bíróság

9/6. Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Hajdú-Bihar megye    
Hajdú-Bihar megye
Hajdú-Bihar megye    

10. HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG (székhelye: Eger)

10. EGRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Eger)

10/1. Egri Városi Bíróság

10/1. Egri Járásbíróság

Andornaktálya Balaton Bátor
Bekölce Bélapátfalva Bodony
Bükkszenterzsébet Bükkszentmárton Bükkszék
Demjén Eger Egerbakta
Egerbocs Egercsehi Egerszalók
Egerszólát Erdőkövesd Fedémes
Felsőtárkány Hevesaranyos Istenmezeje
Ivád Kerecsend Kisfüzes
Maklár Mátraballa Mátraderecske
Mikófalva Mónosbél Nagytálya
Nagyvisnyó Noszvaj Novaj
Ostoros Parád Parádsasvár
Pétervására Recsk Sirok
Szajla Szarvaskő Szentdomonkos
Szilvásvárad Szúcs Tarnalelesz
Tarnaszentmária Terpes Váraszó
Verpelét    
Váraszó Verpelét
Tarnalelesz Tamaszentmária Terpes
Tarnalelesz Tarnaszentmária Terpes
Szentdomonkos Szilvásvárad Szúcs
Sirok Szajla Szarvaskő
Parádsasvár Pétervására Recsk
Novaj Ostoros Parád
Nagytálya Nagyvisnyó Noszvaj
Mátraderecske Mikófalva Mónosbél
Kisfüzes Maklár Mátraballa
Istenmezeje Ivád Kerecsend
Feldebrő Felsőtárkány Hevesaranyos

10/2. Füzesabonyi Városi Bíróság

10/2. Füzesabonyi Járásbíróság

Aldebrő Besenyőtelek Dormánd
Egerfarmos Feldebrő Füzesabony
Kál Kápolna Kompolt
Mezőszemere Mezőtárkány Nagyút
Poroszló Sarud Szihalom
Tófalu Újlőrincfalva  
Újlőrincfalva width:327px;
Sarud Szihalom Tófalu
Mezőtárkány Nagyút Poroszló
Kápolna Kompolt Mezőszemere
Egerfarmos Füzesabony Kál

10/3. Gyöngyösi Városi Bíróság

10/3. Gyöngyösi Járásbíróság

Abasár Adács Atkár
Detk Domoszló Gyöngyös
Gyöngyöshalász Gyöngyösoroszi Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos Gyöngyöstarján Halmajugra
Karácsond Kisnána Ludas
Markaz Mátraszentimre Nagyfüged
Nagyréde Pálosvörösmart Szücsi
Vámosgyörk Vécs Visonta
Visznek    
Visznek width:327px;

10/4. Hatvani Városi Bíróság

10/4. Hatvani Járásbíróság

Apc Boldog Csány
Ecséd Hatvan Heréd
Hort Kerekharaszt Lőrinci
Nagykökényes Petőfibánya Rózsaszentmárton
Zagyvaszántó    
Zagyvaszántó width:327px;

10/5. Hevesi Városi Bíróság

10/5. Hevesi Járásbíróság

Átány Boconád Erdőtelek
Erk Heves Hevesvezekény
Kisköre Kömlő Pély
Tarnabod Tarnaméra Tarnaörs
Tarnaszentmiklós Tarnazsadány Tenk
Tiszanána Zaránk  
Tiszanána Zaránk

10/6. Egri Munkaügyi Bíróság

10/6. Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Heves megye    
Heves megye
Heves megye  

11. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÍRÓSÁG (székhelye: Szolnok)

11. SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szolnok)

11/1. Szolnoki Városi Bíróság

11/1. Szolnoki Járásbíróság

Besenyszög Csataszög Fegyvernek
Hunyadfalva Kengyel Kőtelek
Kuncsorba Martfű Nagykörű
Örményes Rákóczifalva Rákócziújfalu
Szajol Szászberek Szolnok
Tiszabő Tiszaföldvár Tiszagyenda
Tiszajenő Tiszapüspöki Tiszaroff
Tiszasüly Tiszatenyő Tiszavárkony
Tószeg Törökszentmiklós Újszász
Vezseny Zagyvarékas  
Zagyvarékas width:327px;
Törökszentmiklós Újszász Vezseny
Tiszatenyő Tiszavárkony Tószeg
Tiszapüspöki Tiszaroff Tiszasüly
Tiszabő Tiszagyenda Tiszajenő

11/2. Jászberényi Városi Bíróság

11/2. Jászberényi Járásbíróság

Alattyán Jánoshida Jászalsószentgyörgy
Jászapáti Jászágó Jászárokszállás
Jászberény Jászboldogháza Jászdózsa
Jászfelsőszentgyörgy Jászfényszaru Jászivány
Jászjákóhalma Jászkisér Jászladány
Jászszentandrás Jásztelek Pusztamonostor

11/3. Karcagi Városi Bíróság

11/3. Karcagi Járásbíróság

Berekfürdő Karcag Kenderes
Kisújszállás Kunhegyes Kunmadaras

11/4. Kunszentmártoni Városi Bíróság

11/4. Kunszentmártoni Járásbíróság

Cibakháza Cserkeszőlő Csépa
Kunszentmárton Mesterszállás Mezőhék
Nagyrév Öcsöd Szelevény
Tiszainoka Tiszakürt Tiszasas
Tiszakürt Tiszasas
Szelevény Tiszaföldvar Tiszainoka
Kunszentmárton Nagyrév Öcsöd
Szelevény Tiszaföldvár Tiszainoka
Kunszentmarton Nagyrév Öcsöd

11/5. Mezőtúri Városi Bíróság

11/5. Mezőtúri Járásbíróság

Kétpó Mezőtúr Túrkeve
Mezőtúr Túrkeve
Kétpó Mesterszállás Mezőhék

11/6. Tiszafüredi Városi Bíróság

11/6. Tiszafüredi Járásbíróság

Abádszalók Nagyiván Tiszabura
Tiszaderzs Tiszafüred Tiszaigar
Tiszaörs Tiszaszentimre Tiszaszőlős
Tomajmonostora    
Tomajmonostora width:327px;

11/7. Szolnoki Munkaügyi Bíróság

11/7. Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Jász-Nagykun-Szolnok megye    
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye width:327px;

12. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI BÍRÓSÁG (székhelye: Tatabánya)

12. TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Tatabánya)

12/1. Tatabányai Városi Bíróság

12/1. Tatabányai Járásbíróság

Bokod Dad Gyermely
Héreg Kecskéd Kömlőd
Környe Oroszlány Szákszend
Szárliget Szomor Tarján
Tatabánya Várgesztes Vértessomló
Vértesszőlős    
Vértesszőlős width:327px;

12/2. Esztergomi Városi Bíróság

12/2. Esztergomi Járásbíróság

Annavölgy Bajna Bajót
Csolnok Dág Dorog
Dömös Epöl Esztergom
Kesztölc Lábatlan Leányvár
Máriahalom Mogyorósbánya Nagysáp
Nyergesújfalu Piliscsév Pilismarót
Sárisáp Süttő Tát
Tokod Tokodaltáró Úny

12/3. Komáromi Városi Bíróság

12/3. Komáromi Járásbíróság

Aka Almásfüzitő Ács
Ácsteszér Ászár Bakonybánk
Bakonysárkány Bakonyszombathely Bana
Bábolna Bársonyos Csatka
Császár Csém Csép
Ete Kerékteleki Kisbér
Kisigmánd Komárom Mocsa
Nagyigmánd Réde Súr
Tárkány Vérteskethely  
Tárkány Vérteskethely

12/4. Tatai Városi Bíróság

12/4. Tatai Járásbíróság

Baj Dunaalmás Dunaszentmiklós
Kocs Naszály Neszmély
Szomód Tardos Tata
Vértestolna    
Vértestolna width:327px;

12/5. Tatabányai Munkaügyi Bíróság

12/5. Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Komárom-Esztergom megye    
Komárom-Esztergom megye
Komárom-Esztergom megye width:327px;

13. NÓGRÁD MEGYEI BÍRÓSÁG (székhelye: Balassagyarmat)

13. BALASSAGYARMATI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Balassagyarmat)

13/1. Balassagyarmati Városi Bíróság

13/1. Balassagyarmati Járásbíróság

Alsópetény Balassagyarmat Bánk
Becske Bercel Berkenye
Becske Bercei Berkenye
Borsosberény Cserháthaláp Cserhátsurány
Csesztve Csitár Debercsény
Dejtár Diósjenő Drégelypalánk
Endrefalva Érsekvadkert Felsőpetény
Galgaguta Herencsény Hollókő
Hont Horpács Hugyag
Iliny Ipolyszög Ipolyvece
Karancsság Keszeg Kétbodony
Kisecset Legénd Ludányhalászi
Magyargéc Magyarnándor Mohora
Nagylóc Nagyoroszi Nézsa
Nógrád Nógrádkövesd Nógrádmarcal
Nógrádmegyer Nógrádsáp Nógrádsipek
Nógrádszakál Nőtincs Őrhalom
Ősagárd Patak Patvarc
Piliny Pusztaberki Rétság
Rimóc Romhány Ságújfalu
Szalmatercs Szanda Szátok
Szendehely Szente Szécsénke
Szécsény Szécsényfelfalu Szügy
Tereske Terény Tolmács
Varsány    
Tolmács Varsány
Szügy Tereske Terény
Szécsénke Szécsény Szécsényfelfalu
Szátok Szendehely Szente
Romhány Szalmatercs Szanda
Pusztaberki Rétság Rimóc
Patak Patvarc Piliny
Nőtincs Őrhalom Ősagárd
Nógrádsáp Nógrádsipek Nógrádszakál
Nógrádkövesd Nógrádmarcal Nógrádmegyer
Nagyoroszi Nézsa Nógrád
Magyarmándor Mohora Nagylóc
Magyarnándor Mohora Nagylóc
Legénd Ludányhalászi Magyargéc
Keszeg Kétbodony Kisecset

13/2. Pásztói Városi Bíróság

13/2. Pásztói Járásbíróság

Alsótold Bér Bokor
Buják Cserhátszentiván Csécse
Ecseg Egyházasdengeleg Erdőkürt
Erdőtarcsa Felsőtold Garáb
Héhalom Jobbágyi Kálló
Héhalom Jobbágyi Kalló
Héhalom Jobbágyi Kálló
Kisbágyon Kozárd Kutasó
Mátraszőlős Palotás Pásztó
Szarvasgede Szirák Szurdokpüspöki
Tar Vanyarc  
Tar Vanyarc

13/3. Salgótarjáni Városi Bíróság

13/3. Salgótarjáni Járásbíróság

Bárna Bátonyterenye Cered
Dorogháza Egyházasgerge Etes
Ipolytarnóc Karancsalja Karancsberény
Karancskeszi Karancslapujtő Kazár
Kisbárkány Kishartyán Litke
Lucfalva Márkháza Mátramindszent
Mátranovák Mátraszele Mátraterenye
Mátraverebély Mihálygerge Nagybárkány
Nagykeresztúr Nemti Rákóczibánya
Salgótarján Sámsonháza Somoskőújfalu
Sóshartyán Szilaspogony Szuha
Vizslás Zabar  
Zabar width:327px;
Szilaspogony Szuha Vizslás
Sámsonháza Somoskőújfalu Sóshartyán
Rákóczibánya Ságújfalu Salgótarján
Nagybárkány Nagykeresztúr Nemti
Mátraterenye Mátraverebély Mihálygerge
Mátramindszent Mátranovák Mátraszele
Litke Lucfalva Márkháza
Kazár Kisbárkány Kishartyán
Karancskeszi Karancslapujtő Karancsság

13/4. Salgótarjáni Munkaügyi Bíróság

13/4. Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Nógrád megye    
Nógrád megye
Nógrád megye width:327px;

14. PEST MEGYEI BÍRÓSÁG (székhelye: Budapest)

14. BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Budapest)

14/1. Budakörnyéki Bíróság (székhelye: Budapest)

14/1. Budakörnyéki Járásbíróság (székhelye: Budapest)

Budajenő Budakeszi Nagykovácsi
Páty Perbál Pilisborosjenő
Piliscsaba Pilisjászfalu Pilisszentiván
Pilisvörösvár Remeteszőlős Solymár
Telki Tinnye Tök
Üröm Zsámbék  
Üröm Zsámbék

14/2. Ceglédi Városi Bíróság

14/2. Ceglédi Járásbíróság

Abony Albertirsa Cegléd
Ceglédbercel Csemő Dánszentmiklós
Jászkarajenő Kőröstetétlen Mikebuda
Tápiószőlős Törtel Újszilvás

14/3. Dabasi Városi Bíróság

14/3. Dabasi Járásbíróság

Alsónémedi Bugyi Dabas
Felsőpakony Gyál Hernád
Inárcs Kakucs Ócsa
Örkény Pusztavacs Tatárszentgyörgy
Táborfalva Újhartyán Újlengyel

14/4. Dunakeszi Városi Bíróság

14/4. Dunakeszi Járásbíróság

Csomád Dunakeszi Fót
Göd    
Göd width:327px;

14/5. Gödöllői Városi Bíróság

14/5. Gödöllői Járásbíróság

Aszód Bag Csömör
Dány Domony Erdőkertes
Galgahévíz Galgamácsa Gödöllő
Hévízgyörk Iklad Isaszeg
Kartal Kerepes Kistarcsa
Mogyoród Nagytarcsa Pécel
Szada Tura Valkó
Vácegres Váckisújfalu Vácszentlászló
Veresegyház Verseg Zsámbok
Verseg Zsámbok
Vácegres Vácszentlászló Veresegyháza

14/6. Monori Városi Bíróság

14/6. Monori Járásbíróság

Bénye Csévharaszt Ecser
Gomba Gyömrő Káva
Maglód Mende Monor
Monorierdő Nyáregyháza Péteri
Pilis Sülysáp Úri
Üllő Vasad Vecsés

14/7. Nagykátai Városi Bíróság

14/7. Nagykátai Járásbíróság

Farmos Kóka Nagykáta
Pánd Szentlőrinckáta Szentmártonkáta
Tápióbicske Tápiógyörgye Tápióság
Tápiószecső Tápiószele Tápiószentmárton
Tóalmás    
Tóalmás width:327px;

14/8. Nagykőrösi Városi Bíróság

14/8. Nagykőrösi Járásbíróság

Kocsér Nagykőrös Nyársapát

14/9. Ráckevei Városi Bíróság

14/9. Ráckevei Járásbíróság

Apaj Áporka Délegyháza
Dömsöd Dunaharaszti Dunavarsány
Halásztelek Kiskunlacháza Lórév
Majosháza Makád Ráckeve
Szigetbecse Szigetcsép Szigethalom
Szigetszentmárton Szigetszentmiklós Szigetújfalu
Taksony Tököl  
Taksony Tököl

14/10. Szentendrei Városi Bíróság

14/10. Szentendrei Járásbíróság

Budakalász Csobánka Dunabogdány
Kisoroszi Leányfalu Pilisszántó
Pilisszentkereszt Pilisszentlászló Pomáz
Pócsmegyer Szentendre Szigetmonostor
Tahitótfalu Visegrád  
Tahitótfalu Visegrád

14/11. Váci Városi Bíróság

14/11. Váci Járásbíróság

Acsa Bernecebaráti Csörög
Acsa Bemecebaráti Csörög
Acsa Bernecebaráti Csörög
Csővár Galgagyörk Ipolydamásd
Ipolytölgyes Kemence Kismaros
Kisnémedi Kosd Kóspallag
Letkés Márianosztra Nagybörzsöny
Nagymaros Őrbottyán Penc
Perőcsény Püspökhatvan Püspökszilágy
Rád Szob Szokolya
Sződ Sződliget Tésa
Vác Vácduka Váchartyán
Vácrátót Vámosmikola Verőce
Zebegény    
Verőce Zebegény
Váckisújfalu Vácrátót Vámosmikola

14/12. Budaörsi Városi Bíróság

14/12. Budaörsi Járásbíróság

14/13. Érdi Járásbíróság

Biatorbágy Budaörs Diósd
Érd Herceghalom Pusztazámor
Diósd Érd Pusztazámor
Biatorbágy Budaörs Herceghalom
Sóskút Százhalombatta Tárnok
Törökbálint    
Törökbálint width:327px;

14/13. Pest Megyei Munkaügyi Bíróság

14/13. Budapest Környéki Munkaügyi Bíróság

14/13. Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

14/14. Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pest megye    
Pest megye  
Pest megye width:327px;

15. SOMOGY MEGYEI BÍRÓSÁG (székhelye: Kaposvár)

15. KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Kaposvár)

15/1. Kaposvári Városi Bíróság

15/1. Kaposvári Járásbíróság

Alsóbogát Baté Bárdudvarnok
Bodrog Bőszénfa Büssü
Cserénfa Csoma Csombárd
Cserénfa Csorna Csombárd
Csököly Ecseny Edde
Felsőmocsolád Fonó Gadács
Gálosfa Gige Gölle
Hajmás Hedrehely Hencse
Hetes Igal Jákó
Juta Kadarkút Kaposfő
Kaposgyarmat Kaposhomok Kaposkeresztúr
Kaposmérő Kaposszerdahely Kaposújlak
Kaposvár Kazsok Kercseliget
Kisasszond Kisgyalán Kiskorpád
Kőkút Magyaratád Magyaregres
Mernye Mezőcsokonya Mike
Mosdós Nagybajom Nagyberki
Orci Osztopán Patalom
Patca Pálmajor Polány
Ráksi Rinyakovácsi Sántos
Simonfa Somodor Somogyaszaló
Somogygeszti Somogyjád Somogysárd
Somogyszil Szabadi Szenna
Szentbalázs Szentgáloskér Szilvásszentmárton
Taszár Újvárfalva Várda
Visnye Zimány Zselickisfalud
Zselickislak Zselicszentpál  
Zselickisfalud Zselickislak Zselicszentpál
Várda Visnye Zimány
Szilvásszentmárton Taszár Újvárfalva
Szenna Szentbalázs Szentgáloskér
Somogysárd Somogyszil Szabadi
Somogyfajsz Somogygeszti Somogyjád

15/2. Barcsi Városi Bíróság

15/2. Barcsi Járásbíróság

Babócsa Barcs Bélavár
Bolhó Csokonyavisonta Darány
Drávagárdony Drávatamási Heresznye
Homokszentgyörgy Istvándi Kastélyosdombó
Kálmáncsa Komlósd Lad
Lakócsa Patosfa Péterhida
Potony Rinyaújlak Rinyaújnép
Somogyaracs Szentborbás Szulok
Tótújfalu Vízvár  
Tótújfalu Vízvár

15/3. Fonyódi Városi Bíróság

15/3. Fonyódi Járásbíróság

Balatonboglár Balatonfenyves Balatonlelle
Buzsák Fonyód Gamás
Gyugy Hács Kisberény
Látrány Lengyeltóti Ordacsehi
Öreglak Pamuk Somogybabod
Somogytúr Somogyvámos Somogyvár
Szőlősgyörök Visz  
Somogyvár Szőlősgyörök Visz
Somogybabod Somogytúr Somogyvámos
Ordacsehi Öreglak Pamuk
Kisberény Látrány Lengyeltóti
Gyugy Hács Karád

15/4. Marcali Városi Bíróság

15/4. Marcali Járásbíróság

Balatonberény Balatonkeresztúr Balatonmáriafürdő
Balatonszentgyörgy Balatonújlak Böhönye
Csákány Csömend Főnyed
Gadány Hollád Hosszúvíz
Keleviz Kéthely Libickozma
Marcali Mesztegnyő Nagyszakácsi
Nemesdéd Nemeskisfalud Nemesvid
Nikla Pusztakovácsi Sávoly
Somogyfajsz Somogysámson Somogysimonyi
Somogyszentpál Somogyzsitfa Szegerdő
Szenyér Szőkedencs Tapsony
Táska Tikos Varászló
Vése Vörs  
Vörs width:327px;
Tikos Varázsló Vése
Szökedencs Tapsony Táska
Szőkedencs Tapsony Táska
Somogyzsitfa Szegerdő Szenyér
Somogysámson Somógysimonyi Somogyszentpál
Somogysámson Somogysimonyi Somogyszentpál

15/5. Nagyatádi Városi Bíróság

15/5. Nagyatádi Járásbíróság

Bakháza Beleg Berzence
Bolhás Csurgó Csurgónagymarton
Görgeteg Gyékényes Háromfa
Iharos Iharosberény Inke
Kisbajom Kutas Lábod
Nagyatád Nagykorpád Őrtilos
Ötvöskónyi Pogányszentpéter Porrog
Porrogszentkirály Porrogszentpál Rinyabesenyő
Rinyaszentkirály Segesd Somogybükkösd
Somogycsicsó Somogyszob Somogyudvarhely
Szabás Szenta Tarany
Zákány Zsákányfalu  
Tarany Zákány Zsákányfalu

15/6. Siófoki Járásbíróság

Somogyudvarhely Szabás Szenta
Somogybükkösd Somogycsicsó Somogyszob
Rinyabesenyő Rinyaszentkirály Segesd
Porrog Porrogszentkirály Porrogszentpál
Őrtilos Ötvöskónyi Pogányszentpéter
Lábod Nagyatád Nagykorpád
Kaszó Kisbajom Kutas

15/6. Siófoki Városi Bíróság

Andocs Ádánd Balatonendréd
Balatonföldvár Balatonőszöd Balatonszabadi

15/7. Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Balatonszárszó Balatonszemes Bábonymegyer
Bálványos Bedegkér Bonnya
Fiad Kapoly Karád
Kánya Kára Kereki
Kisbárapáti Kőröshegy Kötcse
Lulla Miklósi Nagyberény
Nagycsepely Nágocs Nyim
Pusztaszemes Ságvár Sérsekszőlős
Siófok Siójut Som
Somogyacsa Somogydöröcske Somogyegres
Somogymeggyes Szántód Szorosad
Szólád Tab Teleki
Tengőd Torvaj Törökkoppány
Zala Zamárdi Zics

15/7. Kaposvári Munkaügyi Bíróság

Somogy megye    
Somogy megye  
Somogy megye    
Zics    
Törökkoppány Zala Zamárdi
Teleki Tengőd Torvaj
Szorosad Szólád Tab
Somogyegres Somogymeggyes Szántód
Som Somogyacsa Somogydöröcske
Sérsekszőlős Siófok Siójut
Nyim Pusztaszemes Ságvár
Nagyberény Nagycsepely Nágocs
Kötcse Lulla Miklósi
Kereki Kisbárapáti Kőröshegy
Karád Kánya Kára
Zala Zamárdi Zics
Tengőd Torvaj Törökkoppány
Szólád Tab Teleki
Somogymeggyes Szántód Szorosad
Somogyacsa Somogydöröcske Somogyegres
Siófok Siójut Som
Pusztaszemes Ságvár Sérsekszőlős
Nagycsepely Nágocs Nyim
Lulla Miklósi Nagyberény
Kisbárapáti Kőröshegy Kötcse
Kánya Kára Kereki
Bonnya Fiad Kapoly
Bábonymegyer Bálványos Bedegkér
Balatonszárszó Balatonszemes Balatonvilágos

16. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI BÍRÓSÁG (székhelye: Nyíregyháza)

16. NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Nyíregyháza)

16/1. Nyíregyházi Városi Bíróság

16/1. Nyíregyházi Járásbíróság

Apagy Baktalórántháza Balsa
Besenyőd Beszterec Biri
Bököny Buj Demecser
Érpatak Gávavencsellő Geszteréd
Ibrány Kálmánháza Kemecse
Kék Kótaj Levelek
Magy Nagycserkesz Nagyhalász
Nagykálló Napkor Nyírbogdány
Nyíregyháza Nyíribrony Nyírjákó
Nyírkércs Nyírpazony Nyírtelek
Nyírtét Nyírtura Paszab
Rakamaz Ramocsaháza Sényő
Szabolcs Székely Szorgalmatos
Szakoly Székely Szorgalmatos
Rohod Sényő Szabolcs
Petneháza Rakamaz Ramocsaháza
Nyírtura Ófehértó Paszab
Nyírpazony Nyírtelek Nyírtét
Nyíribrony Nyírjákó Nyírkércs
Napkor Nyírbogdány Nyíregyháza
Nagycserkesz Nagyhalász Nagykálló
Laskod Levelek Magy
Kemecse Kék Kótaj
Ibrány Kállósemjén Kálmánháza
Gávavencsellő Gégény Geszteréd
Buj Demecser Érpatak
Beszterec Biri Bököny
Balsa Berkesz Besenyőd
Apagy Baktalórántháza Balkány
Timár Tiszabercel Tiszadada
Tiszadob Tiszaeszlár Tiszalök
Tiszanagyfalu Tiszarád Tiszatelek
Tiszavasvári Újfehértó Vasmegyer

16/2. Fehérgyarmati Városi Bíróság

16/2. Fehérgyarmati Járásbíróság

Botpalád Cégénydányád Csaholc
Császló Csegöld Darnó
Fehérgyarmat Fülesd Gacsály
Garbolc Gyügye Hermánszeg
Jánkmajtis Kérsemjén Kisar
Kishódos Kisnamény Kispalád
Kisszekeres Kölcse Kömörő
Magosliget Mánd Méhtelek
Milota Nagyar Nagyhódos
Nagyszekeres Nábrád Nemesborzova
Olcsvaapáti Panyola Penyige
Rozsály Sonkád Szamossályi
Szamosújlak Szatmárcseke Tiszabecs
Tiszacsécse Tiszakóród Tisztaberek
Tunyogmatolcs Túristvándi Túrricse
Uszka Vámosoroszi Zajta
Zsarolyán    
Zajta Zsarolván
Zajta Zsarolyán
Túrricse Uszka Vámosoroszi
Tivadar Tunyogmatolcs Túristvándi

16/3. Kisvárdai Városi Bíróság

16/3. Kisvárdai Járásbíróság

Ajak Anarcs Benk
Berkesz Dombrád Döge
Eperjeske Fényeslitke Gégény
Győröcske Gyulaháza Jéke
Kékcse Kisvárda Komoró
Laskod Lövőpetri Mándok
Komoró Lövőpetri Mándok
Jéke Kékcse Kisvárda
Fényeslitke Győröcske Gyulaháza
Dombrád Döge Eperjeske
Mezőladány Nyírkarász Nyírlövő
Nyírtass Pap Pátroha
Petneháza Rétközberencs Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart Tiszabezdéd Tiszakanyár
Tiszamogyorós Tiszaszentmárton Tornyospálca
Tuzsér Újdombrád Újkenéz
Záhony Zsurk  
Zsurk width:327px;
Újdombrád Újkenéz Záhony
Tiszaszentmárton Tornyospálca Tuzsér
Tiszabezdéd Tiszakanyár Tiszamogyorós
Rétközberencs Szabolcsbáka Szabolcsveresmart

16/4. Mátészalkai Városi Bíróság

16/4. Mátészalkai Járásbíróság

Csenger Csengersima Csengerújfalu
Fábiánháza Fülpösdaróc Géberjén
Győrtelek Hodász Jármi
Kántorjánosi Kocsord Komlódtótfalu
Mátészalka Mérk Nagydobos
Nagyecsed Nyírcsaholy Nyírkáta
Nyírmeggyes Nyírparasznya Ópályi
Ököritófülpös Őr Papos
Pátyod Porcsalma Rápolt
Rohod Szamosangyalos Szamosbecs
Szamoskér Szamosszeg Szamostatárfalva
Tiborszállás Tyukod Ura
Vaja Vállaj  
Vállaj width:327px;
Tyukod Ura Vaja
Szamosszeg Szamostatárfalva Tiborszállás
Szamosangyalos Szamosbecs Szamoskér

16/5. Nyírbátori Városi Bíróság

16/5. Nyírbátori Járásbíróság

Balkány Bátorliget Encsencs
Kállósemjén Kisléta Máriapócs
Nyírbátor Nyírbéltek Nyírbogát
Nyírcsászári Nyírderzs Nyírgelse
Nyírgyulaj Nyírlugos Nyírmihálydi
Nyírpilis Nyírvasvári Ófehértó
Nyírmihálydi Nyírpilis Nyírvasvári
Nyírgelse Nyírgyulaj Nyírlugos
Nyírbogát Nyírcsászári Nyírderzs
Máriapócs Nyírbátor Nyírbéltek
Bátorliget Encsencs Kisléta
Ömböly Penészlek Piricse
Pócspetri Szakoly Terem
Pócspetri Terem

16/6. Vásárosnaményi Városi Bíróság

16/6. Vásárosnaményi Járásbíróság

Aranyosapáti Barabás Beregdaróc
Beregsurány Csaroda Gelénes
Gemzse Gulács Gyüre
Hetefejércse Ilk Jánd
Kisvarsány Lónya Márokpapi
Kisvarsány Lónya Marokpapi
Kisvarsány Lónya Márokpapi
Mátyus Nagyvarsány Nyírmada
Olcsva Pusztadobos Tarpa
Tákos Tiszaadony Tiszakerecseny
Tiszaszalka Tiszavid Tivadar
Vámosatya Vásárosnamény  
Vásárosnamény width:327px;
Tiszaszalka Tiszavid Vámosatya

16/7. Nyíregyházi Munkaügyi Bíróság

16/7. Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye    
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye width:327px;

17. TOLNA MEGYEI BÍRÓSÁG (székhelye: Szekszárd)

17. SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szekszárd)

17/1. Szekszárdi Városi Bíróság

17/1. Szekszárdi Járásbíróság

Alsónána Alsónyék Báta
Bátaszék Bogyiszló Decs
Fadd Fácánkert Harc
Kistormás Kölesd Medina
Őcsény Pörböly Sárpilis
Sióagárd Szálka Szedres
Szekszárd Tengelic Tolna
Várdomb    
Szekszárd Tolna Várdomb

17/2. Bonyhádi Városi Bíróság

17/2. Bonyhádi Járásbíróság

Aparhant Bátaapáti Bonyhád
Bonyhádvarasd Cikó Dúzs
Felsőnána Grábóc Györe
Hőgyész Izmény Kakasd
Kalaznó Kéty Kisdorog
Kakasd Kéty Kisdorog
Grábóc Györe Izmény
Bonyhádvarasd Cikó Felsőnána
Kismányok Kisvejke Lengyel
Mórágy Mőcsény Mucsfa
Mucsi Murga Nagymányok
Nagyvejke Tevel Váralja
Závod Zomba  
Zomba width:327px;
Tevel Váralja Závod
Murga Nagymányok Nagyvejke

17/3. Dombóvári Városi Bíróság

17/3. Dombóvári Járásbíróság

Attala Csibrák Csikóstőttős
Attala Csibrák Csikóstőttös
Attala Csibrák Csikóstőttős
Dalmand Dombóvár Döbrököz
Gyulaj Jágónak Kapospula
Kaposszekcső Kocsola Kurd
Lápafő Nak Szakcs
Várong    
Várong width:327px;

17/4. Paksi Városi Bíróság

17/4. Paksi Járásbíróság

Bikács Bölcske Dunaföldvár
Dunaszentgyörgy Gerjen Györköny
Kajdacs Madocsa Nagydorog
Németkér Paks Pálfa
Pusztahencse Sárszentlőrinc  
Pusztahencse Sárszentlőrinc Tengelic

17/5. Tamási Városi Bíróság

17/5. Tamási Járásbíróság

Belecska Diósberény Értény
Felsőnyék Fürged Gyönk
Iregszemcse Keszőhidegkút Kisszékely
Kalaznó Keszőhidegkút Kisszékely
Gyönk Hőgyész Iregszemcse
Értény Felsőnyék Fürged
Belecska Diósberény Dúzs
Koppányszántó Magyarkeszi Miszla
Nagykónyi Nagyszékely Nagyszokoly
Ozora Pári Pincehely
Regöly Simontornya Szakadát
Szakály Szárazd Tamási
Tolnanémedi Udvari Újireg
Varsád    
Újireg Varsád  
Újireg Varsád
Tamási Tolnanémedi Udvari
Szakadát Szakály Szárazd
Pincehely Regöly Simontornya
Nagyszokoly Ozora Pári
Nagyszokoly Ozora Pari
Mucsi Nagykónyi Nagyszékely

17/6. Szekszárdi Munkaügyi Bíróság

17/6. Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Tolna megye    
Tolna megye
Tolna megye    
Tolna megye  

18. VAS MEGYEI BÍRÓSÁG (székhelye: Szombathely)

18. SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szombathely)

18/1. Szombathelyi Városi Bíróság

18/1. Szombathelyi Járásbíróság

Acsád Alsóújlak Andrásfa
Balogunyom Bérbaltavár Bozzai
Bucsu Csehi Csehimindszent
Csempeszkopács Csipkerek Dozmat
Egervölgy Felsőcsatár Gencsapáti
Gersekarát Gyanógeregye Győrvár
Hegyhátszentpéter Horvátlövő Ják
Kám Kisunyom Meszlen
Mikosszéplak Nagytilaj Narda
Nárai Nemesbőd Nemeskolta
Olaszfa Oszkó Pácsony
Perenye Petőmihályfa Pornóapáti
Püspökmolnári Rábahidvég Rábatöttös
Rum Salköveskút Sárfimizdó
Sorkifalud Sorkikápolna
Sorokpolány Söpte Szemenye
Szentpéterfa Szombathely Tanakajd
Táplánszentkereszt Telekes Torony
Vasasszonyfa Vaskeresztes Vassurány
Vasszécseny Vasszilvágy Vasvár
Vát Vép Zsennye

18/2. Körmendi Városi Bíróság

18/2. Körmendi Járásbíróság

Alsószölnök Apátistvánfalva Bajánsenye
Csákánydoroszló Csörötnek Daraboshegy
Döbörhegy Döröske Egyházashollós
Egyházasrádóc Felsőjánosfa Felsőmarác
Felsőszölnök Gasztony Halastó
Halogy Harasztifalu Hegyháthodász
Hegyhátsál Hegyhátszentjakab Hegyhátszentmárton
Ispánk Ivánc Katafa
Kemestaródfa Kercaszomor Kerkáskápolna
Kétvölgy Kisrákos Kondorfa
Körmend Magyarlak Magyarnádalja
Magyarszecsőd Magyarszombatfa Molnaszecsőd
Nádasd Nagykölked Nagymizdó
Nagyrákos Nemesmedves Nemesrempehollós
Orfalu Őrimagyarósd Őriszentpéter
Pankasz Pinkamindszent Rábagyarmat
Rádóckölked Rátót Rönök
Szaknyér Szakonyfalu Szalafő
Szarvaskend Szatta Szentgotthárd
Szőce Vasalja Vasszentmihály
Velemér    
Velemér Viszák

18/3. Kőszegi Városi Bíróság

18/3. Kőszegi Járásbíróság

Bozsok Bük Cák
Csepreg Gyöngyösfalu Horvátzsidány
Kiszsidány Kőszeg Kőszegdoroszló
Kőszegpaty Kőszegszerdahely Lukácsháza
Nemescsó Ólmod Peresznye
Pusztacsó Tormásliget Tömörd
Velem    
Tormásliget Tömörd Velem
Ólmod Peresznye Pusztacsó
Lócs Lukácsháza Nemescsó
Kőszegdoroszló Kőszegpaty Kőszegszerdahely
Iklanberény Kiszsidány Kőszeg
Csepreg Gyöngyösfalu Horvátzsidány
Bozsok Bük Cák
Tormásliget Tömörd Velem
Ólmod Peresznye Pusztacsó
Lukácsháza Lócs Nemescsó
Kőszegdoroszló Köszegpaty Kőszegszerdahely
Kőszegdoroszló Kőszegpaty Kőszegszerdahely
Iklanberény Kiszsidány Kőszeg
Csepreg Gyöngyösfalu Horvátzsidány
Bozsok Bük Cák

18/4. Sárvári Városi Bíróság

18/4. Sárvári Járásbíróság

Bejcgyertyános Boba Borgáta
Bögöt Bögöte
Celldömölk Chernelházadamonya Csánig
Csénye Csönge Duka
Egyházashetye Gérce Gór
Hegyfalu Hosszúpereszteg Ikervár
Iklanberény Jákfa Jánosháza
Karakó Káld Keléd
Kemeneskápolna Kemenesmagasi Kemenesmihályfa
Kemenespálfa Kemenessömjén Kemenesszentmárton
Kenéz Kenyeri Kissomlyó
Köcsk Lócs Meggyeskovácsi
Megyehid Mersevát Mesterháza
Mesteri Nagygeresd Nagysimonyi
Nemeskeresztúr Nemeskocs Nemesládony
Nick Nyőgér Ostffyasszonyfa
Ölbő Pápoc Pecöl
Porpác Pósfa Rábapaty
Répcelak Répceszentgyörgy Sajtoskál
Sárvár Simaság Sitke
Sótony Szeleste Szergény
Tokorcs Tompaládony Uraiújfalu
Vasegerszeg Vashosszúfalu Vámoscsalád
Vásárosmiske Viszák Vönöck
Zsédeny    
Vönöck Zsédeny  
Vámoscsalád Vásárosmiske Viszák
Uraiújfalu Vasegerszeg Vashosszúfalu
Szergény Tokorcs Tompaládony
Sitke Sótony Szeleste
Sajtoskál Sárvár Simaság
Rábapaty Répcelak Répceszentgyörgy
Pecöl Porpác Pósfa
Ostffyasszonyfa Ölbő Pápoc
Nemesládony Nick Nyőgér
Nagysimonyi Nemeskeresztúr Nemeskocs
Mesterháza Mesteri Nagygeresd
Meggyeskovácsi Megyehid Mersevát
Kenyeri Kissomlyó Köcsk
Kemenessömjén Kemenesszentmárton Kenéz
Kemenesmagasi Kemenesmihályfa Kemenespálfa
Káld Keléd Kemeneskápolna
Jákfa Jánosháza Karakó
Hegyfalu Hosszúpereszteg Ikervár
Egyházashetye Gérce Gór
Csénye Csönge Duka
Celldömölk Chernelházadamonya Csánig
Bögöt Bögöte
Bejcgyertyános Boba Borgáta
Zsédeny width:327px;
Vámoscsalád Vásárosmiske Vönöck
Uraiújfalu Vasegerszeg Vashosszúfalu
Szergény Tokorcs Tompaládony
Sitke Sótony Szeleste
Sajtoskál Sárvár Simaság
Rábapaty Répcelak Répceszentgyörgy
Pecöl Porpác Pósfa
Ostffyasszonyfa Ölbő Pápoc
Nemesládony Nick Nyőgér
Nagysimonyi Nemeskeresztúr Nemeskocs
Mesterháza Mesteri Nagygeresd
Meggyeskovácsi Megyehid Mersevát
Kenyeri Kissomlyó Köcsk
Kemenessömjén Kemenesszentmárton Kenéz
Kemenesmagasi Kemenesmihályfa Kemenespálfa
Káld Keléd Kemeneskápolna
Jakfa Jánosháza Karakó
Jákfa Jánosháza Karakó
Hegyfalu Hosszúpereszteg Ikervár
Egyházashetye Gérce Gór
Csénye Csönge Duka
Celldömölk Chernelházadamonya Csánig
Bögöt Bögöte
Bejcgyertyános Boba Borgáta

18/5. Szombathelyi Munkaügyi Bíróság

18/5. Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Vas megye    
Vas megye  
Vas megye width:327px;

19. VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG (székhelye: Veszprém)

19. VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Veszprém)

19/1. Veszprémi Városi Bíróság

19/1. Veszprémi Járásbíróság

Alsóörs Aszófő Bakonyjákó
Bakonykoppány Balatonakali Balatonalmádi
Balatoncsicsó Balatonfőkajár Balatonfüred
Balatonfűzfő Balatonkenese Balatonszepezd
Balatonszőlős Balatonudvari Balatonvilágos
Barnag Bánd Berhida
Csajág Csopak Dörgicse
Felsőörs Hajmáskér Hárskút
Herend Hidegkút Királyszentistván
Küngös Litér Lovas
Márkó Mencshely Monoszló
Nagyvázsony Nemesvámos Németbánya
Óbudavár Örvényes Ősi
Öskü Paloznak Papkeszi
Pécsely Pétfürdő Pula
Sóly Szentantalfa Szentgál
Szentjakabfa Szentkirályszabadja Tagyon
Tés Tihany Tótvázsony
Várpalota Vászoly Veszprém
Veszprémfajsz Vilonya Vöröstó
Zánka    
Vilonya Vöröstó Zánka

19/2. Ajkai Járásbíróság

Vászoly Veszprém Veszprémfajsz
Tihany Tótvázsony Várpalota
Szentkirályszabadja Tagyon Tés
Szentantalfa Szentgál Szentjakabfa
Pétfürdő Pula Sóly
Paloznak Papkeszi Pécsely
Örvényes Ősi Öskü
Nemesvámos Németbánya Óbudavár
Mencshely Monoszló Nagyvázsony
Litér Lovas Márkó
Hidegkút Királyszentistván Küngös
Hajmáskér Hárskút Herend
Csopak Dörgicse Felsőörs
Bánd Berhida Csajág
Balatonszőlős Balatonudvari Barnag
Zánka
Veszprémfajsz Vilonya Vöröstó
Várpalota Vászoly Veszprém
Tés Tihany Tótvázsony
Szentjakabfa Szentkirályszabadja Tagyon
Sóly Szentantalfa Szentgál
Pécsely Pétfürdő Pula
Öskü Paloznak Papkeszi
Óbudavár Örvényes Ősi
Nagyvázsony Nemesvámos Németbánya
Márkó Mencshely Monoszló
Küngös Litér Lovas
Herend Hidegkút Királyszentistván
Felsőörs Hajmáskér Hárskút
Csajág Csopak Dörgicse
Barnag Bánd Berhida
Balatonszepezd Balatonszőlős Balatonudvari
Balatonfüred Balatonfűzfő Balatonkenese
Balatonalmádi Balatoncsicsó Balatonfőkajár
Bakonykoppány Balatonakali Balatonakarattya
Alsóörs Aszófő Bakonyjákó
Vöröstó Zánka
Veszprém Veszprémfajsz Vilonya
Tótvázsony Várpalota Vászoly
Tagyon Tés Tihany
Szentgál Szentjakabfa Szentkirályszabadja
Pula Sóly Szentantalfa
Papkeszi Pécsely Pétfürdő
Ősi Öskü Paloznak
Nemesvámos Óbudavár Örvényes
Mencshely Monoszló Nagyvázsony
Litér Lovas Márkó
Jásd Királyszentistván Küngös
Hárskút Herend Hidegkút
Eplény Felsőörs Hajmáskér
Csajág Csopak Dörgicse
Barnag Bánd Berhida
Balatonszepezd Balatonszőlős Balatonudvari
Balatonfüred Balatonfűzfő Balatonkenese
Balatonalmádi Balatoncsicsó Balatonfökajár
Alsóörs Aszófö Balatonakali
Vilonya Vöröstó Zánka
Vászoly Veszprém Veszprémfajsz
Tihany Tótvázsony Várpalota
Szentkirályszabadja Tagyon Tés
Szentantalfa Szentgál Szentjakabfa
Pétfürdő Pula Sóly
Paloznak Papkeszi Pécsely
Örvényes Ősi Öskü
Nagyvázsony Nemesvámos Óbudavár
Márkó Mencshely Monoszló
Küngös Litér Lovas
Hidegkút Jásd Királyszentistván
Hajmáskér Hárskút Herend
Dörgicse Eplény Felsőörs
Berhida Csajág Csopak
Balatonudvari Barnag Bánd
Balatonkenese Balatonszepezd Balatonszőlős
Balatonfőkajár Balatonfüred Balatonfűzfő
Balatonakarattya Balatonalmádi Balatoncsicsó
Alsóörs Aszófő Balatonakali

19/2. Ajkai Városi Bíróság

Adorjánháza Ajka Apácatorna
Bakonypölöske Borszörcsök Csehbánya
Csögle Dabrony Devecser
Doba Egeralja Halimba
Egeralja Farkasgyepü Halimba
Egeralja Farkasgyepű Halimba
Dabrony Devecser Doba
Borszörcsök Csehbánya Csögle
Iszkáz Kamond Karakószörcsök
Kerta Kisberzseny Kiscsősz
Kislőd Kispirit Kisszőlős
Kolontár Magyarpolány Nagyalásony
Nagypirit Noszlop Oroszi
Öcs Pusztamiske Somlójenő
Somlószőlős Somlóvásárhely Somlóvecse
Szőc Tüskevár Úrkút
Városlőd Vid  
Úrkút Városlőd Vid
Somlóvecse Szőc Tüskevár
Somlójenő Somlószőlős Somlóvásárhely
Oroszi Öcs Pusztamiske
Nagypirit Noszlop Nyirád

19/3. Pápai Városi Bíróság

19/3. Pápai Járásbíróság

Adásztevel Bakonyság Bakonyszentiván
Bakonypölöske Bakonyság Bakonyszentiván
Adásztevel Bakonyjákó Bakonykoppány
Bakonyszücs Bakonytamási Béb
Békás Csót Dáka
Döbrönte Egyházaskesző Farkasgyepű
Ganna Gecse Homokbödöge
Gecse Gic Homokbödöge
Döbrönte Egyházaskesző Ganna
Kemeneshőgyész Kemenesszentpéter Kup
Külsővat Lovászpatona Magyargencs
Malomsok Marcalgergelyi Marcaltő
Mezőlak Mihályháza Nagyacsád
Nagydém Nagygyimót Nagytevel
Nemesgörzsöny Nemesszalók Nóráp
Nyárád Pápa Pápadereske
Pápakovácsi Pápasalamon Pápateszér
Takácsi Ugod Vanyola
Vaszar Várkesző Vinár
Vinár width:327px;
Vanyola Vaszar Várkesző
Pápateszér Takácsi Ugod
Pápadereske Pápakovácsi Pápasalamon
Nóráp Nyárád Pápa
Nemesgörzsöny Nemesszalók Németbánya

19/4. Tapolcai Városi Bíróság

19/4. Tapolcai Járásbíróság

Ábrahámhegy Badacsonytomaj Badacsonytördemic
Balatonederics Balatonhenye Balatonrendes
Bazsi Bodorfa Csabrendek
Dabronc Gógánfa Gyepükaján
Gyulakeszi Hegyesd Hegymagas
Hetyefő Hosztót Kapolcs
Káptalanfa Káptalantóti Kékkút
Kisapáti Kővágóörs Köveskál
Lesencefalu Lesenceistvánd Lesencetomaj
Megyer Mindszentkálla Monostorapáti
Nemesgulács Nemeshany Nemesvita
Nyirád Raposka Révfülöp
Rigács Salföld Sáska
Sümeg Sümegprága Szentbékkálla
Szentimrefalva Szigliget Taliándörögd
Tapolca Ukk Uzsa
Veszprémgalsa Vigántpetend Zalaerdőd
Zalagyömörő Zalahaláp Zalameggyes
Zalaszegvár    
Zalahaláp Zalameggyes Zalaszegvár
Vigántpetend Zalaerdőd Zalagyömörő
Ukk Uzsa Veszprémgalsa
Szigliget Taliándörögd Tapolca
Sümegprága Szentbékkálla Szentimrefalva
Salföld Sáska Sümeg
Raposka Révfülöp Rigács

19/5. Zirci Városi Bíróság

19/5. Zirci Járásbíróság

Bakonybél Bakonynána Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály Borzavár Csesznek
Csetény Dudar Eplény
Gic Jásd Lókút
Csetény Dudar Lókút
Nagyesztergár Olaszfalu Pénzesgyőr
Porva Szápár Zirc

19/6. Veszprémi Munkaügyi Bíróság

19/6. Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Veszprém megye    
Veszprém megye  
Veszprém megye    

20. ZALA MEGYEI BÍRÓSÁG (székhelye: Zalaegerszeg)

20. ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Zalaegerszeg)

20/1. Zalaegerszegi Városi Bíróság

20/1. Zalaegerszegi Járásbíróság

Alibánfa Alsónemesapáti Babosdöbréte
Bagod Bak Baktüttös
Becsvölgye Bezeréd Bocfölde
Boncodfölde Böde Bucsuszentlászló
Csatár Csonkahegyhát Csöde
Dobronhegy Egervár Gellénháza
Gombosszeg Gősfa Gyűrűs
Gősfa Gutorfölde Gyűrűs
Egervár Gellénháza Gombosszeg
Csonkahegyhát Csöde Dobronhegy
Bucsuszentlászló Csatár Csertalakos
Bocfölde Boncodfölde Böde
Baktűttős Becsvölgye Bezeréd
Baktüttös Becsvölgye Bezeréd
Babosdöbréte Bagod Bak
Alibánfa Almásháza Alsónemesapáti
Hagyárosbörönd Hottó Iborfia
Kávás Kemendollár Keménfa
Kisbucsa Kiskutas Kispáli
Kustánszeg Lakhegy Lickóvadamos
Milejszeg Misefa Nagykapornak
Nagykutas Nagylengyel Nagypáli
Nemesapáti Nemeshetés Nemesrádó
Nemessándorháza Nemesszentandrás Németfalu
Orbányosfa Ormándlak Ozmánbük
Pacsa Padár Pálfiszeg
Pacsa Padár Pálfíszeg
Orbányosfa Ormándlak Ozmánbűk
Pethőhenye Petrikeresztúr Pókaszepetk
Pölöske Pusztaederics Pusztaszentlászló
Salomvár Sárhida Söjtör
Szentkozmadombja Szentpéterúr Teskánd
Tófej Vasboldogasszony Vaspör
Vöckönd Zalaboldogfa Zalacséb
Zalaegerszeg Zalaháshágy Zalaigrice
Zalaistvánd Zalalövő Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván Zalaszentlőrinc Zalaszentmihály
Zalatárnok    
Zalaszentlőrinc Zalaszentmihály Zalatámok
Zalaszentlőrinc Zalaszentmihály Zalatárnok
Zalalövő Zalaszentgyörgy Zalaszentiván
Zalaháshágy Zalaigrice Zalaistvánd
Zalaboldogra Zalacséb Zalaegerszeg
Zalaboldogfa Zalacséb Zalaegerszeg
Vasboldogasszony Vaspör Vöckönd
Teskánd Tilaj Tófej
Szentkozmadombja Szentpéterfölde Szentpéterúr

20/2. Keszthelyi Városi Bíróság

20/2. Keszthelyi Járásbíróság

Almásháza Alsópáhok Balatongyörök
Batyk Bókaháza Cserszegtomaj
Dióskál Döbröce Dötk
Egeraracsa Esztergályhorváti Felsőpáhok
Gétye Gyenesdiás Hévíz
Kallósd Karmacs Kehidakustány
Keszthely Kisgörbő Kisvásárhely
Ligetfalva Mihályfa Nagygörbő
Nemesbük Óhid Pakod
Rezi Sármellék Sénye
Sümegcsehi Szalapa Szentgyörgyvár
Tekenye Tilaj Türje
Vállus Várvölgy Vindornyafok
Vindornyalak Vindornyaszőlős Vonyarcvashegy
Zalaapáti Zalabér Zalacsány
Zalaköveskút Zalaszántó Zalaszentgrót
Zalaszentlászló Zalaszentmárton Zalavár
Zalavég    
Zalavár Zalavég
Zalaszentgrót Zalaszentlászló Zalaszentmárton
Zalacsány Zalaköveskút Zalaszántó
Vonyarcvashegy Zalaapáti Zalabér
Vindornyafok Vindornyalak Vindornyaszölős
Vindornyafok Vindornyalak Vindornyaszőlős
Türje Vállus Várvölgy
Szalapa Szentgyőrgyvár Tekenye
Szalapa Szentgyörgyvár Tekenye
Sármellék Sénye Sümegcsehi
Óhid Pakod Rezi
Mihályfa Nagygörbő Nemesbűk
Mihályfa Nagygörbő Nemesbük
Kisgörbő Kisvásárhely Ligetfalva
Karmacs Kehidakustány Keszthely
Gyenesdiás Hévíz Kallósd
Esztergályhorváti Felsőpáhok Gétye
Döbröce Dötk Egeraracsa
Bókaháza Cserszegtomaj Dióskál
Alsópáhok Balatongyörök Batyk

20/3. Lenti Városi Bíróság

20/3. Lenti Járásbíróság

Alsószenterzsébet Baglad Barlahida
Belsősárd Bödeháza Csertalakos
Csesztreg Csömödér Dobri
Felsőszenterzsébet Gáborjánháza Gosztola
Gutorfölde Hernyék Iklódbördőce
Kálócfa Kányavár Kerkabarabás
Kerkafalva Kerkakutas Kerkateskánd
Kissziget Kozmadombja Külsősárd
Lendvadedes Lendvajakabfa Lenti
Lovászi Magyarföld Márokföld
Mikekarácsonyfa Nemesnép Nova
Ortaháza Páka Pórszombat
Pördefölde Pusztaapáti Ramocsa
Resznek Rédics Szentgyörgyvölgy
Szentpéterfölde Szécsisziget Szijártóháza
Szentgyörgyvölgy Szécsisziget Szijártóháza
Ramocsa Resznek Rédics
Pórszombat Pördefölde Pusztaapáti
Nova Ortaháza Páka
Márokföld Mikekarácsonyfa Nemesnép
Lenti Lovászi Magyarföld
Külsősárd Lendvadedes Lendvajakabfa
Kerkateskánd Kissziget Kozmadombja
Kerkabarabás Kerkafalva Kerkakutas
Iklódbördőce Kálócfa Kányavár
Gáborjánháza Gosztola Hernyék
Csömödér Dobri Felsőszenterzsébet
Csőmödér Dobri Felsőszenterzsébet
Belsősárd Bödeháza Csesztreg
Szilvágy Tormafölde Tornyiszentmiklós
Zalabaksa Zalaszombatfa Zebecke

20/4. Nagykanizsai Városi Bíróság

20/4. Nagykanizsai Járásbíróság

Alsórajk Balatonmagyaród Bánokszentgyörgy
Bázakerettye Becsehely Belezna
Bocska Borsfa Börzönce
Bucsuta Csapi Csörnyeföld
Eszteregnye Felsőrajk Fityeház
Füzvölgy Galambok Garabonc
Fűzvölgy Galambok Garabonc
Eszteregnye Felsörajk Fityeház
Füzvölgy Galambok Garabonc
Eszteregnye Felsőrajk Fityeház
Gelse Gelsesziget Hahót
Homokkomárom Hosszúvölgy Kacorlak
Kerecseny Kerkaszentkirály Kilimán
Kiscsehi Kisrécse Kistolmács
Lasztonya Letenye Lispeszentadorján
Liszó Magyarszentmiklós Magyarszerdahely
Maróc Miháld Molnári
Murakeresztúr Murarátka Muraszemenye
Nagybakónak Nagykanizsa Nagyrada
Nagyrécse Nemespátró Oltárc
Orosztony Pat Petrivente
Pölöskefő Pötréte Pusztamagyaród
Rigyác Sand Semjénháza
Sormás Surd Szentliszló
Szentmargitfalva Szepetnek Tótszentmárton
Tótszerdahely Újudvar Valkonya
Várfölde Zajk Zalakaros
Zalakomár Zalamerenye Zalasárszeg
Zalaszabar Zalaszentbalázs Zalaszentjakab
Zalaújlak    
Zalaújlak width:327px;

20/5. Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság

20/5. Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Zala megye    
Zala megye
  width:327px;
Zala megye width:327px;
Zala megye width:327px;

2. MELLÉKLET A 2010. ÉVI CLXXXIV. TÖRVÉNYHEZ

Az ítélőtáblák illetékességi területe

1. FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA

Budapest főváros Fejér megye Heves megye
Nógrád megye Pest megye  
Budapest főváros
Pest megye
Fejér megye Nógrád megye

2. SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA

Csongrád megye Bács-Kiskun megye Békés megye
Csongrád megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Bács-Kiskun megye Békés megye
Csongrád-Csanád megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Bács-Kiskun megye Békés megye

3. PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA

Baranya megye Somogy megye Tolna megye
Zala megye    
Baranya megye
Zala megye
Somogy megye Tolna megye

4. DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA

Hajdú-Bihar megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye    
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

5. GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLA

Győr-Moson-Sopron megye Komárom-Esztergom megye Vas megye
Veszprém megye    
Győr-Moson-Sopron megye
Veszprém megye
Komárom-Esztergom megye Vas megye

2. melléklet a 2010. évi CLXXXIV. törvényhez

Az ítélőtáblák illetékességi területe

1. Fővárosi Ítélőtábla
1.1. Budapest főváros
1.2. Nógrád vármegye
1.3. Pest vármegye
2. Szegedi Ítélőtábla
2.1. Csongrád-Csanád vármegye
2.2. Bács-Kiskun vármegye
2.3. Békés vármegye
2.4. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
2. Pécsi Ítélőtábla
2.1. Baranya vármegye
2.2. Somogy vármegye
2.3. Tolna vármegye
2.4. Zala vármegye
3. Debreceni Ítélőtábla
3.1. Hajdú-Bihar vármegye
3.2. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
3.3. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
3.4. Heves vármegye
4. Győri Ítélőtábla
4.1. Fejér vármegye
4.2. Győr-Moson-Sopron vármegye
4.3. Komárom-Esztergom vármegye
4.4. Vas vármegye
5. Győri Ítélőtábla
5.1. Fejér vármegye
5.2. Győr-Moson-Sopron vármegye
5.3. Komárom-Esztergom vármegye
5.4. Vas vármegye
5.5. Veszprém vármegye

3. MELLÉKLET A 2010. ÉVI CLXXXIV. TÖRVÉNYHEZ

A megyei bíróságok katonai tanácsai és illetékességi területük

1. FŐVÁROSI BÍRÓSÁG KATONAI TANÁCSA

A törvényszékek katonai tanácsai és illetékességi területük

1. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK KATONAI TANÁCSA

Budapest főváros Fejér megye Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom megye Nógrád megye
megye    
Pest megye    

2. CSONGRÁD MEGYEI BÍRÓSÁG KATONAI TANÁCSA

2. SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK KATONAI TANÁCSA

Bács-Kiskun megye Békés megye Csongrád megye
Bács-Kiskun megye Békés megye Csongrád-Csanád megye

3. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÍRÓSÁG KATONAI TANÁCSA

3. GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK KATONAI TANÁCSA

Győr-Moson-Sopron megye Vas megye Veszprém megye

4. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÍRÓSÁG KATONAI TANÁCSA

4. DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK KATONAI TANÁCSA

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hajdú-Bihar megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

5. SOMOGY MEGYEI BÍRÓSÁG KATONAI TANÁCSA

5. KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK KATONAI TANÁCSA

Baranya megye Somogy megye Tolna megye
Zala megye    

3. melléklet a 2010. évi CLXXXIV. törvényhez

A törvényszékek katonai tanácsai és illetékességi területük

1. Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa
1.1. Budapest főváros
1.2. Fejér vármegye
1.3. Heves vármegye
1.4. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
1.5. Komárom-Esztergom vármegye
1.6. Nógrád vármegye
1.7. Pest vármegye
2. Szegedi Törvényszék Katonai Tanácsa
2.1. Bács-Kiskun vármegye
2.2. Békés vármegye
2.3. Csongrád-Csanád vármegye
3. Győri Törvényszék Katonai Tanácsa
3.1. Győr-Moson-Sopron vármegye
3.2. Vas vármegye
3.3. Veszprém vármegye
4. Debreceni Törvényszék Katonai Tanácsa
4.1. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
4.2. Hajdú-Bihar vármegye
4.3. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
5. Kaposvári Törvényszék Katonai Tanácsa
5.1. Baranya vármegye
5.2. Somogy vármegye
5.3. Tolna vármegye
5.4. Zala vármegye

4. MELLÉKLET A 2010. ÉVI CLXXXIV. TÖRVÉNYHEZ

4. melléklet a 2010. évi CLXXXIV. törvényhez

A közigazgatási kollégiummal működő törvényszékek illetékességi területe közigazgatási jogvitákban

1. Fővárosi Törvényszék
1.1. Budapest főváros
2. Budapest Környéki Törvényszék
2.1. Nógrád vármegye
2.2. Pest vármegye
3. Debreceni Törvényszék
3.1. Hajdú-Bihar vármegye
3.2. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
3.3. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
4. Győri Törvényszék
4.1. Győr-Moson-Sopron vármegye
4.2. Komárom-Esztergom vármegye
4.3. Vas vármegye
5. Miskolci Törvényszék
5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
5.2. Heves vármegye
6. Pécsi Törvényszék
6.1. Baranya vármegye
6.2. Somogy vármegye
6.3. Tolna vármegye
7. Szegedi Törvényszék
7.1. Bács-Kiskun vármegye
7.2. Békés vármegye
7.3. Csongrád-Csanád vármegye
8. Veszprémi Törvényszék
8.1. Fejér vármegye
8.2. Veszprém vármegye
8.3. Zala vármegye

5. MELLÉKLET A 2010. ÉVI CLXXXIV. TÖRVÉNYHEZ

A közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok és illetékességi területük

1. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Heves megye Nógrád megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye    

2. ALFÖLDI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM

Békés megye Csongrád megye Hajdú-Bihar megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye    

3. KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM

Bács-Kiskun megye Pest megye

4. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM

Győr-Moson-Sopron megye Komárom-Esztergom megye Vas megye
Veszprém megye Zala megye  

5. DÉL-DUNÁNTÚLI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM

Baranya megye Fejér megye Somogy megye
Tolna megye    

6. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉKI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM

Budapest főváros
  • A jogszabály 2010. december 31-én jelent meg a Magyar Közlöny 202. számában.
  • hatályba lépett 2011. március 1-jén.
A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lépett hat