Hatályos állapot
Közlönyállapot
2015.06.25. - 2015.06.30.
2015.07.01. - 2015.07.01.
2015.07.02. - 2015.12.31.
2016.01.01. - 2016.01.01.
2016.01.02. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

158/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet

a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
(2) A 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a közszolgáltatási szerződés hatálybalépésekor a következő feltételekkel kell rendelkeznie:)
d) a környezetvédelmi hatóság által kiadott minősítési engedéllyel”
2. §
(2) Hatályát veszti a 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontjában a „minősítő okirat vagy” szövegrész.
1. §
(1) A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet] 3. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a közszolgáltatási szerződés hatálybalépésekor a következő feltételekkel kell rendelkeznie:)
d) a környezetvédelmi hatóság által kiadott
da) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és minősítő okirattal, vagy
db) minősítési engedéllyel”
(2)
2. §
(1) A 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontjában a „minősítő okirat” szövegrész helyébe a „minősítő okirat vagy minősítési engedély” szöveg lép.
3. §
(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2015. július 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. § (2) bekezdése és a 2. § (2) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.
  • A jogszabály 2015. június 25-én jelent meg a Magyar Közlöny 91. számában.
  • hatályba lépett 2015. július 1-jén.
  • A jogszabály hatályát vesztette 2016. január 2-án.
A szakasz 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.