Hatályos állapot
Közlönyállapot
2015.06.02. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

1352/2015. (VI. 2.) Korm. határozat

a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény és az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény előkészítésével összefüggő egyes feladatokról

A Kormány a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény és az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény - a részére bemutatott szabályozási elvei alapján történő - előkészítésével összefüggésben a következő feladatokat határozza meg:
A Kormány

1. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve készítsen előterjesztést a közigazgatási perrendtartásról szóló törvénytervezetről a közigazgatási perrendtartás kodifikációjáról szóló 1011/2015. (I. 22.) Korm. határozat alapján létrehozott Közigazgatási Perjogi Kodifikációs Bizottság részvételével,
Felelős: igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. január 31.
2. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve készítsen előterjesztést az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénytervezetről, a tudomány, az igazságszolgáltatás, a központi és a területi közigazgatás képviselőiből álló kodifikációs bizottság részvételével,
Felelős: igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. január 31.
3. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bevonásával tegyen javaslatot az 1. és 2. pontban foglalt törvénytervezetek hatálybalépéséhez szükséges további jogalkotási és szervezetfejlesztési feladatokra,
Felelős: igazságügyi miniszter az OBH elnökének bevonásával
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. október 15.
4. felhívja az érintett minisztereket, hogy az 1. és a 2. pontban foglalt előterjesztések előkészítése céljából az egyes eljárásjogi jogintézmények megalapozásához részletes hatósági ügyforgalmi statisztikai adatokat szolgáltassanak az igazságügyi miniszter részére,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
földművelésügyi miniszter
honvédelmi miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. július 31.
5. felhívja az érintett minisztereket, hogy az 1. és a 2. pontban foglalt előterjesztések előkészítése során az igazságügyi miniszter szakmai iránymutatásával vizsgálják felül a feladatkörükbe tartozó különös hatósági eljárásjogi, és az ahhoz kapcsolódó anyagi jogi jogszabályokat,
Felelős: igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
földművelésügyi miniszter
honvédelmi miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. január 31.
6. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon
6.1. az Országos Bírósági Hivatal elnökével együttműködve a közigazgatási perrendtartásról szóló törvénytervezet hatálybalépéséből eredő feladatok ellátására történő felkészülés érdekében a bírák és az igazságügyi alkalmazottak,
6.2. az egyetemi jogi karok dékánjainak és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának bevonásával az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénytervezet hatálybalépéséből eredő feladatok ellátására történő felkészülés érdekében a hatósági feladatokat ellátó tisztviselők
Felelős: igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
6.1. alpont vonatkozásában az Országos Bírósági hivatal elnökével együttműködve
6.2. alpont vonatkozásában az egyetemi jogi karok dékánjainak és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának bevonásával
Határidő: 2017. január 1.
képzéséről.
  • A jogszabály 2015. június 2-án jelent meg a Magyar Közlöny 75. számában.
  • hatályba lépett 2015. június 2-án.