Hatályos állapot
Közlönyállapot
2015.05.21. - 2015.05.21.
2015.05.22. - 2015.06.30.
2015.07.01. - 2016.06.13.
2016.06.14. - 2017.07.12.
2017.07.13. - 2020.02.14.
2020.02.15. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §
(1) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények közül az 1. melléklet szerinti köznevelési intézmények 2015. július 1-jétől a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszer fenntartásába kerülnek.
(2) A 2. melléklet szerinti köznevelési intézmények a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában maradnak.
(3) A 3. melléklet szerinti, azon speciális szakiskolai nevelés-oktatási feladatot is ellátó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények és többcélú köznevelési intézmények, amelyekben szakképzés kizárólag a speciális szakiskolai nevelés-oktatás keretében folyik, 2016. június 30-áig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában maradnak, a speciális szakiskolai feladatellátás 2016. július 1-jével a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter fenntartásába kerül.
(3) A 3. melléklet szerinti, azon speciális szakiskolai nevelés-oktatási feladatot is ellátó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények és többcélú köznevelési intézmények, amelyekben szakképzés kizárólag a speciális szakiskolai nevelés-oktatás keretében folyik, 2016. június 30-áig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában maradnak, kivéve azokat a gyermekvédelmi szakellátást biztosító feladatellátási helyeket, amelyekre vonatkozóan a 2014. vagy a 2015. évben az oktatásért felelős miniszter a fenntartói jog átadására vonatkozó döntést hozott, a speciális szakiskolai feladatellátás 2016. július 1-jével a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter fenntartásába kerül.
(4) A 4. melléklet szerinti többcélú köznevelési intézmények fenntartói feladatai és kötelezettségei 2015. július 1-jével a 4. mellékletben meghatározott módon megosztásra kerülnek a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között.
1/A. §
(1) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő
a) Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146.),
b) Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola (3980 Sátoraljaújhely, Deák utca 10.),
c) Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Trefort Ágoston Szakképző Tagiskolája (3980 Sátoraljaújhely, Fejes István utca 14.),
d) Budai Középiskola (1126 Budapest, Márvány utca 32.),
e) Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola (2060 Bicske, Kossuth tér 3.),
f) Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola (2060 Bicske, Kisfaludy utca 27.),
g) Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6.),
h) Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola (9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 6.),
i) Berettyóújfalui Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola (4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 35.),
j) Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.),
k) Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola (9600 Sárvár, Móricz Zsigmond utca 2.),
l) Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium (2600 Vác, Brusznyai Árpád utca 1.),
m) Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (5700 Gyula, Karácsony János utca 13.),
n) Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (5700 Gyula, Szent István út 69.),
o) Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (5742 Elek, Szent István utca 2.)
az ellátott köznevelési feladat más szervezeti formában történő hatékony ellátása céljából 2016. július 1-jével kiválik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központból és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott illetékes szakképzési centrumba olvad be, és annak tagintézményeként, illetve tagintézmény telephelyeként folytatja működését.
(2) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter fenntartásában működő
a) Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (2600 Vác, Naszály út 29.), valamint
b) Haller János Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakiskola (9231 Máriakálnok, Rákóczi út 4.) általános iskolai feladatellátását biztosító telephelye
az ellátott köznevelési feladat más szervezeti formában történő hatékony ellátása céljából 2016. július 1-jével kiválik az illetékes szakképzési centrumból és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba olvad be.
(3) A 2. melléklet 116., 117-118., 166., 167., 170., 185., 188. és 206. sorában meghatározott, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő, szakképzési feladatot is ellátó többcélú köznevelési intézményekben iskolarendszerű szakképzési évfolyam utoljára a 2016/2017. tanévben indítható.
(4) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium Dr. Hegedüs T. András Tagintézménye két feladatellátási helyével (OM 037923, 5000 Szolnok, Bajcsy-Zsilinszky út 2., és 5000 Szolnok, Lomb utca 8/A.) - az ellátott köznevelési feladat más szervezeti formában történő hatékony ellátása céljából - 2016. július 1-jével kiválik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központból és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott illetékes szakképzési centrumba olvad be, és annak egyik tagintézménye telephelyeként folytatja működését.
1/B. §
(1) Az 1/A. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott kiválással érintett köznevelési intézmények tekintetében
a) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az átalakítás időpontjáig a költségvetési kiadási előirányzatainak a fenntartóváltással érintett köznevelési intézményekre jutó arányos része terhére - az európai uniós forrásból megvalósuló beruházások kivételével - beruházást, felújítást érintően új kötelezettséget nem vállalhat, a kiválással érintett köznevelési intézményeket érintő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyetértésével létesíthet vagy szüntethet meg,
b) az átalakítás időpontját megelőző teljesítési időpontra vonatkozó követelések és vállalt kötelezettségek az átalakítás időpontjáig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot illetik meg, illetve terhelik,
c) az oktatásért felelős miniszter a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ alapító okiratának módosításáról 2016. június 24-éig gondoskodik; e határnap eredménytelen eltelte esetén a kincstár a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átalakítását e rendelet alapján az átalakítás időpontjával hivatalból jegyzi be a törzskönyvi nyilvántartásba,
d) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogutódja az illetékes szakképzési centrum,
e) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ foglalkoztatotti állományából a pedagógus munkakörben, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben és a gazdasági, ügyviteli, műszaki és kisegítő munkakörben foglalkoztatottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdése szerint kerülnek a szakképzési centrum állományába,
f) az átadás-átvételi eljárást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az illetékes szakképzési centrumok folytatják le, azzal, hogy átadás-átvételi megállapodást kötnek; a megállapodásban rendezni kell az átalakítás időpontjával le nem zárható követelések és kötelezettségek elszámolásának állományát,
g) az átadás-átvételi megállapodáshoz kapcsolódóan a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a 2016. június 30-ai állapotnak megfelelően átadja az átvételre kerülő közfeladattal kapcsolatosan
ga) a köznevelési intézményre vonatkozó szakmai alapdokumentumokat,
gb) a kötelezettségvállalásokra és a vagyonra (ideértve az ingatlan és ingó eszköz- és infrastruktúra állományra, informatikai és egyéb adatbázisra) vonatkozó nyilvántartást és ezek alapbizonylatait,
gc) az e) pont szerinti foglalkoztatottak személyi anyagait, vagyonnyilatkozatait, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket, valamint a szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatban keletkezett további iratokat,
gd) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett személyi- és tanügyi dokumentumokat,
ge) a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendeletben a 2016/2017. tanévre a Klebelsberg Intézményfenntartó Központra megállapított keretszámokat az adott intézményre vonatkozóan,
h) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott olyan projektek átadás-átvételéről, amelynek kedvezményezettje a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, átadás-átvételi megállapodásban kell rendelkezni,
i) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott, az átalakítás időpontjában befejezettnek nem minősülő projektek (a továbbiakban: átvételre kerülő projektek) tekintetében a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló támogató általi elfogadását, illetve a támogatás folyósítását követő napon a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ helyébe a szakképzési centrum lép; az átvételre kerülő projektek átadás-átvételéről és az átvételre kerülő projektekkel kapcsolatos fenntartási kötelezettség szakképzési centrum általi teljesítéséről a projekt befejezését követően külön átadás-átvételi megállapodásban kell rendelkezni,
j) az átvételre kerülő projektek tekintetében a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló támogató általi elfogadása, illetve a támogatás folyósítása napjáig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vállal kötelezettségeket és teljesíti azokat,
k) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott, az átalakítás időpontjában befejezettnek minősülő projektek tekintetében az átalakítás időpontjától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ helyébe a szakképzési centrum lép,
l) az i) és a k) pontok szerinti hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott projektek tekintetében a támogató a támogatási szerződés módosításáról a támogatás felhasználásának rendjéről szóló, vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint gondoskodik.
(2) Az 1/A. § (2) bekezdésében meghatározott kiválással érintett köznevelési intézmények tekintetében
a) az illetékes szakképzési centrum az átalakítás időpontjáig a költségvetési kiadási előirányzatainak a fenntartóváltással érintett köznevelési intézményekre jutó arányos része terhére - az európai uniós forrásból megvalósuló beruházások kivételével - beruházást, felújítást érintően új kötelezettséget nem vállalhat, a kiválással érintett köznevelési intézményeket érintő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt az oktatásért felelős miniszter egyetértésével létesíthet vagy szüntethet meg,
b) az átalakítás időpontját megelőző teljesítési időpontra vonatkozó követelések és vállalt kötelezettségek az átalakítás időpontjáig az illetékes szakképzési centrumot illetik meg, illetve terhelik,
c) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az illetékes szakképzési centrum alapító okiratának módosításáról 2016. június 24-éig gondoskodik; e határnap eredménytelen eltelte esetén a kincstár az illetékes szakképzési centrum átalakítását e rendelet alapján az átalakítás időpontjával hivatalból jegyzi be a törzskönyvi nyilvántartásba,
d) a szakképzési centrum jogutódja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ,
e) az illetékes szakképzési centrum foglalkoztatotti állományából a pedagógus munkakörben, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben és a gazdasági, ügyviteli, műszaki és kisegítő munkakörben foglalkoztatottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdése szerint kerülnek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ állományába,
f) az átadás-átvételi eljárást az illetékes szakképzési centrumok és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ folytatják le, azzal, hogy átadás-átvételi megállapodást kötnek; a megállapodásban kell rendezni az átalakítás időpontjával le nem zárható követelések és kötelezettségek elszámolásának állományát,
g) az átadás-átvételi megállapodáshoz kapcsolódóan az illetékes szakképzési centrum a 2016. június 30-ai állapotnak megfelelően átadja az átvételre kerülő közfeladattal kapcsolatosan
ga) a köznevelési intézményre vonatkozó alapító okiratot,
gb) a kötelezettségvállalásokra és a vagyonra (ideértve az ingatlan és ingó eszköz- és infrastruktúra állományra, informatikai és egyéb adatbázisra) vonatkozó nyilvántartást és ezek alapbizonylatait,
gc) az e) pont szerinti foglalkoztatottak személyi anyagait, vagyonnyilatkozatait, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket, valamint a szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatban keletkezett további iratokat,
gd) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett személyi- és tanügyi dokumentumokat,
h) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott olyan projektek átadás-átvételéről, amelynek kedvezményezettje az illetékes szakképzési centrum az átadás-átvételi megállapodásban kell rendelkezni,
i) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott, az átalakítás időpontjában befejezettnek nem minősülő projektek (a továbbiakban: átvételre kerülő projektek) tekintetében a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló támogató általi elfogadását, illetve a támogatás folyósítását követő napon a szakképzési centrum helyébe a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lép. Az átvételre kerülő projektek átadás-átvételéről és az átvételre kerülő projektekkel kapcsolatos fenntartási kötelezettség Klebelsberg Intézményfenntartó Központ általi teljesítéséről a projekt befejezését követően külön átadás-átvételi megállapodásban kell rendelkezni,
j) az átvételre kerülő projektek tekintetében a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló támogató általi elfogadása, illetve a támogatás folyósítása napjáig a szakképzési centrum vállal kötelezettségeket és teljesíti azokat,
k) a kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott, az átalakítás időpontjában befejezettnek minősülő projektek tekintetében az átalakítás időpontjától a szakképzési centrum helyébe a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lép,
l) az i) és a k) pontok szerinti hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott projektek tekintetében a támogató a támogatási szerződés módosításáról a támogatás felhasználásának rendjéről szóló, vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint gondoskodik.
2. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. MELLÉKLET A 120/2015. (V. 21.) KORM. RENDELETHEZ

2015. július 1-jétől a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) fenntartásába kerülő köznevelési intézményekSor-
szám


Megye


Település


OM


Az intézmény megnevezése


Feladatellátási hely címe
Székhely (SZ)/ Tagintéz-
mény (TI)/ Telephely (TH)

Feladat-
ellátási hely KIR sorszáma

Fenntartó 2015. július 1-jétől
1. Bács-Kiskun Kalocsa 027978 Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 6300 Kalocsa, Asztrik tér 7. SZ 001 NGM
2. Bács-Kiskun Kalocsa 027978 Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 6300 Kalocsa, Martinovics u. 12. TH 005 NGM
3. Bács-Kiskun Kalocsa 027978 Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 6300 Kalocsa, Mócsy János u. 8. TH 004 NGM
4. Bács-Kiskun Kalocsa 027978 Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 39 TH 009 NGM
5. Bács-Kiskun Kalocsa 027978 Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 6300 Kalocsa, Kunszt József u. 1. TH 007 NGM
6. Bács-Kiskun Kunszentmiklós 028009 Virágh Gedeon Szakközépiskola és Szakiskola 6090 Kunszentmiklós, Apostol Pál u. 2-6. SZ 001 NGM
7. Bács-Kiskun Kunszentmiklós 028009 Virágh Gedeon Szakközépiskola és Szakiskola 6090 Kunszentmiklós Balogh J. u. 1. TH 002 NGM
8. Bács-Kiskun Kecskemét 200930 Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola 6000 Kecskemét, Kvarc utca 2. SZ 001 NGM
9. Bács-Kiskun Baja 027971 Türr István Gazdasági Szakközépiskola 6500 Baja, Bácska tér 1. SZ 001 NGM
10. Bács-Kiskun Baja 027965 Bajai Bányai Júlia Szakképző Iskola 6500 Baja, Köztársaság tér 1. SZ 001 NGM
11. Bács-Kiskun Baja 027965 Bajai Bányai Júlia Szakképző Iskola 6500 Baja, Malom utca 15 TH 002 NGM
12. Bács-Kiskun Baja 027965 Bajai Bányai Júlia Szakképző Iskola 6500 Baja, Petőfi sziget 5. TH 003 NGM
13. Bács-Kiskun Baja 027965 Bajai Bányai Júlia Szakképző Iskola 6500 Baja, Vasvári Pál utca 6 TH 004 NGM
14. Bács-Kiskun Baja 028006 Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 6500 Baja, Petőfi S.u.1. SZ 001 NGM
15. Bács-Kiskun Baja 028006 Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 6500 Baja, Szegedi út 69-71. TH 002 NGM
16. Bács-Kiskun Baja 028006 Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 6500 Baja, Szt. Antal u.17. TH 010 NGM
17. Bács-Kiskun Baja 028006 Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 6500 Baja, Petőfi-sziget 2. TI 006 NGM
18. Bács-Kiskun Baja 028006 Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 6500 Baja, Szenes u.12. TH 014 NGM
19. Bács-Kiskun Kalocsa 027972 Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola 6300 Kalocsa, Tomori Pál utca 7. SZ 001 NGM
20. Bács-Kiskun Kalocsa 027972 Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola 6300 Kalocsa, Asztrik tér 7. TH 002 NGM
21. Bács-Kiskun Kalocsa 027972 Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola 6300 Kalocsa,Kossuth Lajos utca 14-16. TH 003 NGM
22. Bács-Kiskun Kiskunhalas 028007 Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u.5. SZ 001 NGM
23. Bács-Kiskun Kiskunhalas 028007 Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 1. TI 003 NGM
24. Bács-Kiskun Kiskunhalas 028007 Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 6400 Kiskunhalas, Kossuth u.23. TH 009 NGM
25. Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 201030 Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 34. SZ 001 NGM
26. Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 201030 Kiskunfélegyházi Szakképző Iskola és Kollégium Molnártelepi Telephelye 6100 Kiskunfélegyháza, Molnártelep TH 002 NGM
27. Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 201030 Kiskunfélegyházi Szakképző Iskola és Kollégium Kun utca 2. alatt Telephelye 6100 Kiskunfélegyháza, Kun utca 2. TH 012 NGM
28. Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 201030 Kiskunfélegyházi Szakképző Iskola és Kollégium Kossuth L. utca 35. alatti Telephelye 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 35. TH 015 NGM
29. Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 201030 Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Közgazdasági Szakközépiskolája 6100 Kiskunfélegyháza, Oskola utca 1-3. TI 005 NGM
30. Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 201030 Kiskunfélegyházi Szakképző Iskola és Kollégium Közgazdasági Szakközépiskolájának Korona utca 4. alatti telephelye 6100 Kiskunfélegyháza, Korona utca 4. TH 011 NGM
31. Bács-Kiskun Kiskunmajsa 027947 Kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 6. SZ 001 NGM
32. Bács-Kiskun Kiskunmajsa 027947 Kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 7. TH 002 NGM
33. Bács-Kiskun Kecskemét 201176 Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-GyörgyiAlbert Szakközépiskola és Szakiskolája 6000 Kecskemét, Nyíri út 73. SZ 011 NGM
34. Bács-Kiskun Kecskemét 201176 Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája 6000 Kecskemét, Katona József tér 4. TI 002 NGM
35. Bács-Kiskun Kecskemét 201176 Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolája 6000 Kecskemét, Nyíri út 32. TI 003 NGM
36. Bács-Kiskun Kecskemét 201177 Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. SZ 007 NGM
37. Bács-Kiskun Kecskemét 201177 Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Gáspár András Szakközépiskolája és Szakiskolája 6000 Kecskemét, Hunyadi tér 2. TI 001 NGM
38. Bács-Kiskun Kecskemét 201177 Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Speciális Szakiskolája 6000 Kecskemét, Erzsébet krt. 73. TI 003 NGM
39. Bács-Kiskun Kecskemét 201177 Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kandó Kálmán Szakközépiskolája és Szakiskolája 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63. TI 002 NGM
40. Bács-Kiskun Kecskemét 201177 Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kandó Kálmán Szakközépiskolája és Szakiskolája 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 65. TH 005 NGM
41. Bács-Kiskun Kecskemét 201177 Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kandó Kálmán Szakközépiskolája és Szakiskolája 6000 Kecskemét, István király krt. 24. TH 006 NGM
42. Bács-Kiskun Kecskemét 201177 Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Fiúkollégiuma 6000 Kecskemét, Hunyadi János tér 4. TI 004 NGM
43. Baranya Bóly 027445 Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a SZ 001 NGM
44. Baranya Bóly 027445 Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 002-esTelephely 7754 Bóly, Hunyadi utca 2. TH 002 NGM
45. Baranya Bóly 027445 Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Telephelye 7754 Bóly, Rákóczi u. 42. TH 003 NGM
46. Baranya Bóly 027445 Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Telephelye 7754 Bóly, Nyárádi utca 2. TH 004 NGM
47. Baranya Bóly 027445 Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Telephelye 7754 Bóly, Hunyadi u. 3. TH 005 NGM
48. Baranya Pécs 027448 Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola 7623 Pécs, Rét u. 41-43. SZ 001 NGM
49. Baranya Pécs 027448 Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola Petőfi utcai Telephelye 7623 Pécs, Petőfi Sándor utca 72. TH 002 NGM
50. Baranya Pécs 027448 Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola Telephelye 7623 Pécs, Ifjúmunkás utca 2. TH 003 NGM
51. Baranya Pécs 027424 Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 7623 Pécs, Rét u. 10. SZ 001 NGM
52. Baranya Pécs 027424 Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 7623 Pécs, Temesvár utca 2. TH 002 NGM
53. Baranya Pécs 027422 Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola ésKollégium 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3. SZ 001 NGM
54. Baranya Pécs 027422 Pécsi Pollack Mihály Szakképző Iskola Jókai utcai Telephelye Kollégium 7621 Pécs, Jókai Mór utca 8. TH 002 NGM
55. Baranya Pécs 027422 Pécsi Pollack Mihály Szakképző Iskola Dischka utcai Telephelye nem közoktatási feladatokat ellátó hely 7621 Pécs, Dischka Győző utca 2. TH 005 NGM
56. Baranya Pécs 027423 Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola 7633 Pécs, Esztergár Lajos út 6. SZ 001 NGM
57. Baranya Pécs 027431 Pécsi Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 7636 Pécs, Malomvölgyi u. 1/b. SZ 001 NGM
58. Baranya Pécs 027421 Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. SZ 001 NGM
59. Baranya Pécsvárad 027446 Pécsváradi II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u. 8. SZ 001 NGM
60. Baranya Pécsvárad 027446 Pécsváradi II. Béla Középiskola Kollégiuma 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 2. TI 002 NGM
61. Baranya Pécsvárad 027446 Pécsváradi II. Béla Középiskola Kollégiuma Telephelye 7720 Pécsvárad, Szent Gellért u. 2. TH 007 NGM
62. Baranya Sásd 027439 Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola 7370 Sásd, Kossuth Lajos u. 2. SZ 001 NGM
63. Baranya Sásd 027439 Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola Telephelye 7370 Sásd, Szent Imre utca 23. TH 002 NGM
64. Békés Békéscsaba 028411 Békéscsabai Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola 5600 Békéscsaba Kazinczy utca 7. SZ 001 NGM
65. Békés Békéscsaba 028406 Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola 5600 Békéscsaba, Gábor köz 1. SZ 001 NGM
66. Békés Békéscsaba 200913 Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. SZ 007 NGM
67. Békés Békéscsaba 200913 Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskolája 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32. TI 002 NGM
68. Békés Békéscsaba 200913 Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskolája 5600 Békéscsaba, Pásztor utca 17. TH 011 NGM
69. Békés Békéscsaba 200913 Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Trefort Ágoston Tagintézménye 5600 Békéscsaba, Puskin tér 1. TI 001 NGM
70. Békés Békéscsaba 200913 Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Trefort Ágoston Tagintézménye 5600 Békéscsaba, Gábor köz 1. TH 009 NGM
71. Békés Békéscsaba 200913 Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Trefort Ágoston Tagintézménye 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 7. TH 010 NGM
72. Békés Békéscsaba 200913 Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Kós Károly Épitő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája 5600 Békéscsaba, Ipari út 5. TH 005 NGM
73. Békés Békéscsaba 200913 Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Kós Károly Épitő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 8. TI 012 NGM
74. Békés Békéscsaba 028407 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Irányi utca 3-5. SZ 008 NGM
75. Békés Békéscsaba 028407 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Lencsési út 136. TH 011 NGM
76. Békés Békéscsaba 200658 Békéscsabai Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57. SZ 005 NGM
77. Békés Békéscsaba 200658 Békéscsabai Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Irányi u. 3-5. TH 006 NGM
78. Békés Békéscsaba 028408 Békéscsabai Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Deák utca 6. SZ 001 NGM
79. Békés Békéscsaba 028408 Békéscsabai Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Keleti kertek TH 002 NGM
80. Békés Békéscsaba 028408 Békéscsabai Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Gyulai út 9. TH 003 NGM
81. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc 029302 Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola 3525 Miskolc, Hősök tere 1. SZ 001 NGM
82. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc 029302 Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola 3534 Miskolc, Kuruc utca 65/a. TH 002 NGM
83. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc 029300 Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola 3527 Miskolc,Soltész Nagy Kálmán utca 7. SZ 001 NGM
84. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc 029336 Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium 3533 Miskolc, Téglagyár utca 2. SZ 001 NGM
85. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc 029336 Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium 3533 Miskolc, Téglagyár utca 1. TI 002 NGM
86. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Encs 029343 Encsi Aba Sámuel Szakiskola 3860 Encs, Rákóczi Ferenc út 59. SZ 001 NGM
87. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Encs 029343 Encsi Aba Sámuel Szakiskola 3860 Encs, Szabadság út 10. TH 002 NGM
88. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc 038016 Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola 3529 Miskolc,Szigethy Mihály utca 8. SZ 001 NGM
89. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc 038033 Martin János Szakképző Iskola 3529 Miskolc, Áfonyás utca 18. SZ 001 NGM
90. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc 038033 Martin János Szakképző Iskola 3529 Miskolc, Áfonyás utca 33. TH 002 NGM
91. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc 038033 Martin János Szakképző Iskola 3529 Miskolc, Áfonyás utca 16. TH 006 NGM
92. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc 029299 Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc,Soltész Nagy Kálmán utca 10. SZ 001 NGM
93. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc 029299 Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3527 Miskolc, Csorba-telep TH 002 NGM
94. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc 029296 Miskolci Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola 3532 Miskolc,Rácz Ádám utca 54-56. SZ 001 NGM
95. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc 029321 Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola 3534 Miskolc, Gagarin utca 54. SZ 001 NGM
96. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc 029297 Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 3525 Miskolc, Palóczy utca 3. SZ 001 NGM
97. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc 029298 Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola 3527 Miskolc, Latabár Endre utca 1. SZ 001 NGM
98. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc 029298 Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola 3527 Miskolc, Fonoda utca 28. TH 002 NGM
99. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc 029337 Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. SZ 001 NGM
100. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Ózd 202990 Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola 3600 Ózd, Petőfi Sándor út 20. SZ 001 NGM
101. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Ózd 202990 Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola Gábor Áron Szakképző Tagiskolája 3600 Ózd, Bolyki főút 2. TI 002 NGM
102. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Ózd 202990 Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola 3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1. TH 003 NGM
103. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Ózd 202990 Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola Árpád Vezér Szakiskolai Tagintézménye 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. TI 004 NGM
104. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc 029315 Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 3532 Miskolc, Herman Ottó utca 2. SZ 001 NGM
105. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc 029315 Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 3535 Miskolc, Árpád utca 2. TH 003 NGM
106. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Miskolc 029315 Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 3534 Miskolc,Könyves Kálmán utca 4. TH 002 NGM
107. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Szerencs 029323 Szerencsi Szakképző Iskola 3900 Szerencs, Ondi út 8. SZ 001 NGM
108. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Szerencs 029323 Szerencsi Szakképző Iskola 3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 93. TH 002 NGM
109. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Szerencs 029323 Szerencsi Szakképző Iskola 3900 Szerencs, Keleti-Ipartelep TH 003 NGM
110. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Tiszaújváros 202975 Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10. SZ 001 NGM
111. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Kazincbarcika 029312 Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Irinyi János utca 1. SZ 001 NGM
112. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Kazincbarcika 029312 Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskolai Tagiskolája 3700 Kazincbarcika, Herbolyai utca 9. TI 008 NGM
113. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Kazincbarcika 029312 Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskolai Tagiskolája 3700 Kazincbarcika, Herbolyai utca 7. TH 003 NGM
114. Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Tokaj 029333 Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5. SZ 001 NGM
115. Budapest Budapest 035525 Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 1072 Budapest, Nyár u. 9 SZ 001 NGM
116. Budapest Budapest 035391 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola 1139 Budapest, Váci út 179-183. SZ 001 NGM
117. Budapest Budapest 035414 Békésy György Szakközépiskola 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. SZ 001 NGM
118. Budapest Budapest 035427 Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 1047 Budapest, Baross u. 72. SZ 001 NGM
119. Budapest Budapest 035458 Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest, Árendás köz 8. SZ 001 NGM
120. Budapest Budapest 035369 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola 1032 Budapest, Bécsi út 134. SZ 001 NGM
121. Budapest Budapest 035392 Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 1134 Budapest, Váci út 21. SZ 001 NGM
122. Budapest Budapest 035392 Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 1134 Budapest, Angyalföldi út 2. TH 002 NGM
123. Budapest Budapest 035294 Bókay János Humán Szakközépiskola 1086 Budapest, Csobánc u. 1. SZ 001 NGM
124. Budapest Budapest 035511 Budapesti Kézművesipari Szakképző Iskola 1082 Budapest, Práter u. 31. SZ 001 NGM
125. Budapest Budapest 035511 Budapesti Kézművesipari Szakképző Iskola 1094 Budapest, Tűzoltó utca 79. TH 002 NGM
126. Budapest Budapest 035176 Csete Balázs Szakközépiskola 1215 Budapest, Csete Balázs u. 6-8. SZ 001 NGM
127. Budapest Budapest 035400 Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 1165 Budapest, Arany János u. 55. SZ 001 NGM
128. Budapest Budapest 035423 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1134 Budapest, Huba utca 7. SZ 001 NGM
129. Budapest Budapest 035396 Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71. SZ 001 NGM
130. Budapest Budapest 035396 Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1194 Budapest,Puskás Ferenc utca 1-3. TH 002 NGM
131. Budapest Budapest 035404 Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola 1204 Budapest, Török Flóris u. 89. SZ 001 NGM
132. Budapest Budapest 035472 Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. SZ 001 NGM
133. Budapest Budapest 035472 Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1066 Budapest, Weiner Leó utca 6. TH 003 NGM
134. Budapest Budapest 035379 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 60-62. SZ 001 NGM
135. Budapest Budapest 035299 Fodor József Szakképző Iskola 1214 Budapest, Tejút u. 10-12. SZ 001 NGM
136. Budapest Budapest 035512 Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola 1195 Budapest, Üllői út 303. SZ 001 NGM
137. Budapest Budapest 035512 Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola 1195 Budapest, Üllői út 270. TH 002 NGM
138. Budapest Budapest 035512 Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola 1184 Budapest, Hengersor utca 34 TH 003 NGM
139. Budapest Budapest 035422 Giorgio Perlasca Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 1106 Budapest, Maglódi út 8. SZ 001 NGM
140. Budapest Budapest 035421 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola 1097 Budapest, Ecseri út 7. SZ 001 NGM
141. Budapest Budapest 035480 Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31. SZ 001 NGM
142. Budapest Budapest 035424 Hunfalvy János Két tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty u. 3. SZ 001 NGM
143. Budapest Budapest 035428 II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi u. 38 SZ 001 NGM
144. Budapest Budapest 035518 Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. SZ 001 NGM
145. Budapest Budapest 035292 Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola 1043 Budapest, Kassai u. 24/a. SZ 001 NGM
146. Budapest Budapest 035436 Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 1139 Budapest, Váci út 89. SZ 001 NGM
147. Budapest Budapest 035433 Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola 1106 Budapest, Gyakorló u. 21-23. SZ 001 NGM
148. Budapest Budapest 035407 Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola 1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 12. SZ 001 NGM
149. Budapest Budapest 035407 Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola 1211 Budapest,Weiss Manfréd út 203. TH 002 NGM
150. Budapest Budapest 035371 Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola 1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40. SZ 001 NGM
151. Budapest Budapest 035430 Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1081 Budapest, Bezerédj u. 16/a. SZ 001 NGM
152. Budapest Budapest 035411 Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola 1131 Budapest, Jász u. 155. SZ 001 NGM
153. Budapest Budapest 035539 Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 1089 Budapest, Elnök utca 3. SZ 001 NGM
154. Budapest Budapest 035539 Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 1134 Budapest,Róbert Károly körút 49-51. TH 005 NGM
155. Budapest Budapest 035306 Mechatronikai Szakközépiskola 1118 Budapest, Rétköz u. 39. SZ 001 NGM
156. Budapest Budapest 035376 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha-és Bőripari Szakközépiskola és Szakiskola 1133 Budapest, Vág u. 12-14. SZ 003 NGM
157. Budapest Budapest 035376 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha-és Bőripari Szakközépiskola és Szakiskola 1134 Budapest, Szabolcs utca 27. TH 002 NGM
158. Budapest Budapest 035437 Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola 1144 Budapest, Kerepesi út 124. SZ 001 NGM
159. Budapest Budapest 035325 Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZ 001 NGM
160. Budapest Budapest 035325 Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola 1118 Budapest, Beregszász út 10. TH 002 NGM
161. Budapest Budapest 035386 Pataky István Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola 1101 Budapest, Salgótarjáni út 53/b. SZ 001 NGM
162. Budapest Budapest 035440 Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola 1201 Budapest, Vörösmarty u. 30. SZ 001 NGM
163. Budapest Budapest 035439 Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 1184 Budapest, Hengersor u. 34. SZ 001 NGM
164. Budapest Budapest 035397 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út 48-54. SZ 001 NGM
165. Budapest Budapest 035285 Pogány Frigyes Szakközépiskola 1183 Budapest, Thököly út 11. SZ 001 NGM
166. Budapest Budapest 035382 Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola 1097 Budapest, Gyáli út 22. SZ 001 NGM
167. Budapest Budapest 035450 Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola 1083 Budapest, Ludovika tér 1. SZ 001 NGM
168. Budapest Budapest 035367 Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskola 1087 Budapest, Mosonyi u. 6. SZ 001 NGM
169. Budapest Budapest 035367 Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskola 1087 Budapest, Festetics u. 3. TH 002 NGM
170. Budapest Budapest 035297 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola 1194 Budapest, Csengő u. 1. SZ 001 NGM
171. Budapest Budapest 035482 Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 1211 Budapest, Petőfi tér 1. SZ 003 NGM
172. Budapest Budapest 035482 Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 25. TH 002 NGM
173. Budapest Budapest 035418 Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1087 Budapest, Szörény u. 2-4. SZ 001 NGM
174. Budapest Budapest 035417 Széchenyi István Kereskedelmi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas u. 9-11. SZ 001 NGM
175. Budapest Budapest 035417 Széchenyi István Kereskedelmi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas u. 15/b. TH 002 NGM
176. Budapest Budapest 035431 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. SZ 001 NGM
177. Budapest Budapest 035481 Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest, Szondy u. 41. SZ 001 NGM
178. Budapest Budapest 035481 Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1074 Budapest, Dohány utca 65. TH 003 NGM
179. Budapest Budapest 035286 Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1191 Budapest, Kossuth tér 12. SZ 001 NGM
180. Budapest Budapest 038412 Újbudai Speciális Szakiskola 1119 Budapest, Leiningen u. 27-35. SZ 001 NGM
181. Budapest Budapest 035268 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 26. SZ 001 NGM
182. Budapest Budapest 035268 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 1138 Budapest, Váci út 179-183. TH 002 NGM
183. Budapest Budapest 035550 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7. SZ 001 NGM
184. Budapest Budapest 035420 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola 1212 Budapest, Széchenyi u. 95. SZ 001 NGM
185. Budapest Budapest 035395 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola 1139 Budapest, Üteg u. 15. SZ 001 NGM
186. Budapest Budapest 035477 Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Várna utca 23. SZ 001 NGM
187. Budapest Budapest 035477 Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Pillangó utca 32. TH 002 NGM
188. Budapest Budapest 035456 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola 1149 Budapest, Várna u. 21/b. SZ 001 NGM
189. Budapest Budapest 035456 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola 1141 Budapest, Öv utca 29-33. TH 008 NGM
190. Budapest Budapest 035456 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola 1149 Budapest, Pillangó utca 32. TH 007 NGM
191. Budapest Budapest 035432 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 1095 Budapest, Mester utca 56-58. SZ 001 NGM
192. Budapest Budapest 035275 Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1097 Budapest, Timót u. 3. SZ 001 NGM
193. Budapest Budapest 035275 Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 4-10. TH 002 NGM
194. Budapest Budapest 035406 Weiss Manfréd Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1211 Budapest, Tanműhely köz 7. SZ 001 NGM
195. Budapest Budapest 035280 Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. SZ 001 NGM
196. Budapest Budapest 035262 Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 1023 Budapest, Lajos u. 1-5. SZ 001 NGM
197. Csongrád Szentes 201393 Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 6600 Szentes, Ady Endre u. 6-8. SZ 001 NGM
198. Csongrád Szeged 201288 Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 6720 Szeged, Stefánia 14. SZ 002 NGM
199. Csongrád Szeged 201288 Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye 6723 Szeged,József Attila sugárút 122-126. TI 003 NGM
200. Csongrád Szeged 201288 Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézményének Maros Utcai Telephelye 6721 Szeged, Maros utca 42-44. TH 004 NGM
201. Csongrád Szeged 201288 Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye 6722 Szeged, Gutenberg utca 11. TI 005 NGM
202. Csongrád Szeged 201289 Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakiskola 6724 Szeged, Mars tér 14 SZ 004 NGM
202a. Csongrád Szeged 201289 Szegedi Műszaki Középiskola Szeged-Tápéi
Telephelye
6753 Szeged-Tápé, Budai Nagy Antal utca 134. TH 006 NGM
203. Csongrád Szeged 201289 Szegedi Műszaki Középiskola Csonka János Tagintézménye 6726 Szeged Temesvári krt. 38 TI 002 NGM
203a. Csongrád Szeged 201289 Szegedi Műszaki Középiskola Csonka János
Tagintézményének Közép Fasori Telephelye
6726 Szeged, Közép fasor 27. TH 003 NGM
204. Csongrád Szeged 201290 Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola 6720 Szeged,Horváth Mihály u. 2-6. SZ 004 NGM
205. Csongrád Szeged 201290 Szegedi Szolgáltatási Szakképző Iskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézménye 6724 Szeged, Kodály tér 1. TI 003 NGM
206. Csongrád Makó 200964 Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium 6900 Makó, Posta utca 4-6. SZ 001 NGM
207. Csongrád Hódmezővásárhely 029768 Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal u. 5-9. SZ 001 NGM
208. Csongrád Hódmezővásárhely 029768 Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Mária Valéria utca 4-6. TH 002 NGM
209. Csongrád Hódmezővásárhely 029768 Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 19. TH 009 NGM
210. Csongrád Hódmezővásárhely 029768 Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8. TH 014 NGM
211. Csongrád Hódmezővásárhely 029768 Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye Hódmezővásárhely, Városház u. 1. TI 012 NGM
212. Csongrád Hódmezővásárhely 029768 Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye Hódmezővásárhely, Kossuth tér 3. TH 013 NGM
213. Csongrád Hódmezővásárhely 029768 Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. TI 010 NGM
214. Csongrád Hódmezővásárhely 040636 Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár utca 1. SZ 001 NGM
215. Csongrád Szentes 029804 Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola 6600 Szentes,Szent Imre herceg. utca 1. SZ 001 NGM
216. Csongrád Szentes 029804 Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola 6600 Szentes,Rákóczi Ferenc utca 98. TH 003 NGM
217. Csongrád Szentes 029804 Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola 6600 Szentes, Petőfi utca. 15. TH 005 NGM
218. Csongrád Szentes 029804 Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Pollák Antal Tagintézménye 6600 Szentes, Apponyi tér 1. TI 004 NGM
219. Csongrád Szeged 201299 Szegedi Móravárosi Ipari Szakképző és Általános Iskola 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. SZ 002 NGM
220. Csongrád Szeged 201299 Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye 6724 Szeged, Kálvária tér 7. TI 003 NGM
221. Csongrád Szeged 201299 Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola József Attila Tagintézménye 6723 Szeged, Gyík u. 3. TI 004 NGM
222. Csongrád Szeged 201299 Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola József Attila Tagintézménye 6727 Szeged, Balatoni u. 11. TH 005 NGM
223. Fejér Dunaújváros 030188 Dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola 2400 Dunaújváros, Bercsényi Miklós utca 2. SZ 001 NGM
224. Fejér Dunaújváros 030213 Dunaferr Szakközép- és Szakiskola 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2. SZ 001 NGM
225. Fejér Dunaújváros 030213 Dunaferr Szakközép- és Szakiskola 2400 Dunaújváros,Apáczai Csere János utca 13. TI 002 NGM
226. Fejér Dunaújváros 201471 Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 10/A. SZ 001 NGM
227. Fejér Dunaújváros 201471 Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2400 Dunaújváros, Balogh Ádám utca 1. TH 002 NGM
228. Fejér Dunaújváros 201471 Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2400 Dunaújváros, Építők útja 3. TH 003 NGM
229. Fejér Székesfehérvár 030211 Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola 8000 Székesfehérvár, Várkörút 31. SZ 001 NGM
230. Fejér Székesfehérvár 030211 Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola 8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5. TH 006 NGM
231. Fejér Székesfehérvár 030211 Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 11. TI 004 NGM
232. Fejér Székesfehérvár 030211 Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 16. TH 005 NGM
233. Fejér Székesfehérvár 030211 Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 15. TI 002 NGM
234. Fejér Székesfehérvár 030211 Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola 8000 Székesfehérvár, Várkörút 35. TI 003 NGM
235. Fejér Székesfehérvár 030221 Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 8000 Székesfehérvár, Károly János utca 32. SZ 001 NGM
236. Fejér Székesfehérvár 030221 Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 8000 Székesfehérvár, Budai út 142. TH 002 NGM
237. Fejér Székesfehérvár 030221 Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 15. TH 003 NGM
238. Fejér Székesfehérvár 030206 Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola 8000 Székesfehérvár, Budai út 45. SZ 001 NGM
239. Fejér Székesfehérvár 030222 Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 143. SZ 001 NGM
240. Fejér Székesfehérvár 030216 Árpád Szakképző Iskola és Kollégium 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90. SZ 003 NGM
241. Fejér Dunaújváros 030214 Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium 2400 Dunaújváros, Radnóti Miklós utca 6. SZ 001 NGM
242. Fejér Dunaújváros 030214 Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium 2400 Dunaújváros, Lajos király körút 29. TH 002 NGM
243. Fejér Dunaújváros 030214 Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium 2400 Dunaújváros, Bocskai István utca 1/a TH 003 NGM
244. Fejér Mór 030217 Fejér Megyei Perczel Mór Szakképző Iskola és Kollégium 8060 Mór, Dózsa György utca 2. SZ 001 NGM
245. Fejér Mór 030217 Fejér Megyei Perczel Mór Szakképző Iskola és Kollégium 8060 Mór, Úttörő utca 1. TH 002 NGM
246. Fejér Dunaújváros 030209 Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2400 Dunaújváros, Római körút 47-49. SZ 001 NGM
246. Fejér Dunaújváros 030209 Rudas Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2400 Dunaújváros, Római körút 47-49. SZ 001 NGM
247. Fejér Székesfehérvár 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105. SZ 001 NGM
248. Fejér Pusztaszabolcs 030201 Szabolcs Vezér Gimnázium és Szakközépiskola 2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király utca 16-20. SZ 001 NGM
249. Győr-Moson-
Sopron
Győr 030722 Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 9024 Győr, Bem tér 20-22. SZ 001 NGM
250. Győr-Moson-
Sopron
Győr 030714 Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakközépiskola és Szakiskola 9025 Győr, Cinka Panna utca 2. SZ 001 NGM
251. Győr-Moson-
Sopron
Győr 030765 Gábor László Építőipari Szakképző Iskola 9024 Győr, Nádor tér 4. SZ 001 NGM
252. Győr-Moson-
Sopron
Győr 030721 Győri Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 9022 Győr, Bisinger sétány 32. SZ 001 NGM
253. Győr-Moson-
Sopron
Győr 030743 Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. SZ 001 NGM
254. Győr-Moson-
Sopron
Győr 030743 Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 22/A TH 002 NGM
255. Győr-Moson-
Sopron
Győr 030743 Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája 9025 Győr, Dr. Róth Emil utca 1. TH 003 NGM
256. Győr-Moson-
Sopron
Győr 030743 Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 3. TH 004 NGM
257. Győr-Moson-
Sopron
Győr 030716 Győri Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 9024 Győr, Örkény István utca 8-10. SZ 001 NGM
258. Győr-Moson-
Sopron
Győr 038500 Győri Speciális Szakiskola 9023 Győr,Szabolcska Mihály utca 26. SZ 001 NGM
259. Győr-Moson-
Sopron
Győr 030719 Hild József Építőipari Szakközépiskola 9021 Győr, Szent István út 1. SZ 001 NGM
260. Győr-Moson-
Sopron
Győr 030719 Hild József Építőipari Szakközépiskola 9024 Győr, Babits Mihály utca 11. TH 002 NGM
261. Győr-Moson-
Sopron
Győr 030704 Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium 9021 Győr, Szent István út 7. SZ 001 NGM
262. Győr-Moson-
Sopron
Győr 030704 Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium 9021 Győr, Árpád út 10. TH 002 NGM
263. Győr-Moson-
Sopron
Győr 030704 Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium 9021 Győr, Baross Gábor út 51. TI 005 NGM
264. Győr-Moson-
Sopron
Győr 030747 Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola 9023 Győr,Földes Gábor utca 34-36. SZ 001 NGM
265. Győr-Moson-
Sopron
Győr 030717 Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola 9024 Győr, Ikva utca 70. SZ 001 NGM
266. Győr-Moson-
Sopron
Győr 030703 Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola 9024 Győr, Cuha utca 2. SZ 003 NGM
267. Győr-Moson-
Sopron
Kapuvár 030760 Berg Gusztáv Szakiskola 9330 Kapuvár, Berg Gusztáv utca 2. SZ 001 NGM
268. Győr-Moson-
Sopron
Kapuvár 030760 Berg Gusztáv Szakiskola 9330 Kapuvár,Kossuth Lajos utca 12. TH 002 NGM
269. Győr-Moson-
Sopron
Csorna 030763 Csornai Kossuth Lajos Szakiskola 9300 Csorna, Kossuth Lajos utca 30. SZ 001 NGM
270. Győr-Moson-
Sopron
Csorna 030763 Csornai Kossuth Lajos Szakiskola 9300 Csorna, Kossuth Lajos utca 26. TH 003 NGM
271. Győr-Moson-
Sopron
Sopron 030723 Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola 9400 Sopron, Teleki Pál út 26. SZ 001 NGM
272. Győr-Moson-
Sopron
Sopron 030740 Handler Nándor Szakképző Iskola 9400 Sopron, Halász utca 9-15. SZ 001 NGM
273. Győr-Moson-
Sopron
Sopron 030740 Handler Nándor Szakképző Iskola 9400 Sopron, Hőközpont utca 2. TH 002 NGM
274. Győr-Moson-
Sopron
Mosonmagyaróvár 030496 Haller János Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakiskola 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár utca 15. SZ 001 NGM
275. Győr-Moson-
Sopron
Mosonmagyaróvár 030496 Haller János Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakiskola 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 97. TH 002 NGM
276. Győr-Moson-
Sopron
Mosonmagyaróvár 030496 Haller János Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakiskola 9231 Máriakálnok, Rákóczi út 4. TH 003 NGM
276.                
277. Győr-Moson-
Sopron
Mosonmagyaróvár 030744 Hunyadi Mátyás Szakközépiskola és Szakiskola 9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás József utca 3. SZ 001 NGM
278. Győr-Moson-
Sopron
Mosonmagyaróvár 030744 Hunyadi Mátyás Szakközépiskola és Szakiskola 9200 Mosonmagyaróvár, Terv utca 92. TH 004 NGM
279. Győr-Moson-
Sopron
Mosonmagyaróvár 030744 Hunyadi Mátyás Szakközépiskola és Szakiskola 9200 Mosonmagyaróvár, Gulyás Lajos 5-7. TH 005 NGM
280. Győr-Moson-
Sopron
Győr 030739 Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. SZ 001 NGM
281. Győr-Moson-
Sopron
Fertőd 201323 Porpáczy Aladár Középiskola, Szakiskola és Általános Művelődési Központ 9431 Fertőd, Joseph Haydn utca 2. SZ 007 NGM
282. Győr-Moson-
Sopron
Sarród 201323 Porpáczy Aladár Középiskola, Szakiskola és Általános Művelődési Központ 9435 Sarród, Kossuth Lajos utca 58. TI 003 NGM
283. Győr-Moson-
Sopron
Fertőszéplak 201323 Porpáczy Aladár Középiskola, Szakiskola és Általános Művelődési Központ 9436 Fertőszéplak, Nagy Lajos utca 31-39. TH 004 NGM
284. Győr-Moson-
Sopron
Fertőd 201323 Porpáczy Aladár Középiskola, Szakiskola és Általános Művelődési Központ 9431 Fertőd, Pálmajor TH 008 NGM
285. Győr-Moson-
Sopron
Sarród 201323 Porpáczy Aladár Középiskola, Szakiskola és Általános Művelődési Központ 9435 Sarród, Nyárliget TH 009 NGM
286. Győr-Moson-
Sopron
Sarród 201323 Porpáczy Aladár Középiskola, Szakiskola és Általános Művelődési Központ 9435 Sarród,Kossuth Lajos utca hrsz 09/7. TH 010 NGM
287. Győr-Moson-
Sopron
Fertőd 201323 Porpáczy Aladár Középiskola, Szakiskola és Általános Művelődési Központ 9431 Fertőd, Madách sétány 2. TH 013 NGM
288. Győr-Moson-
Sopron
Fertőd 201323 Porpáczy Aladár Középiskola, Szakiskola és Általános Művelődési Központ 9431 Fertőd, Gábor Áron utca 2. TH 011 NGM
289. Győr-Moson-
Sopron
Fertőd 201323 Porpáczy Aladár Középiskola, Szakiskola és Általános Művelődési Központ 9431 Fertőd, Fő út 3. TH 005 NGM
290. Győr-Moson-
Sopron
Sopron 030732 Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron,Ferenczy János utca 1-3. SZ 001 NGM
291. Győr-Moson-
Sopron
Sopron 030732 Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron,Ferenczy János utca 60. TI 002 NGM
292. Győr-Moson-
Sopron
Sopron 030762 Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium 9400 Sopron,Ferenczy János utca 7. SZ 001 NGM
293. Győr-Moson-
Sopron
Sopron 030762 Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium 9400 Sopron,Ferenczy János utca 60. TH 002 NGM
294. Győr-Moson-
Sopron
Sopron 030762 Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium 9400 Sopron,Dózsa György utca 27. TH 003 NGM
295. Hajdú-Bihar Biharkeresztes 031046 Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2. SZ 009 NGM
296. Hajdú-Bihar Biharkeresztes 031046 Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Táncsics u. 34. TH 010 NGM
297. Hajdú-Bihar Debrecen 031248 Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 4032 Debrecen, Jerikó u. 17-21. SZ 003 NGM
298. Hajdú-Bihar Debrecen 031248 Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 4030 Debrecen, Rigó u. 54. TH 002 NGM
299. Hajdú-Bihar Debrecen 031242 Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen,Budai Ézsiás utca 8/A SZ 001 NGM
300. Hajdú-Bihar Debrecen 031242 Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4032 Debrecen, Híd utca 4-6. TH 003 NGM
301. Hajdú-Bihar Debrecen 031242 Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4031 Debrecen, Budai Ézsiás utca 10 TH 005 NGM
302. Hajdú-Bihar Debrecen 031227 Debreceni Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola 4026 Debrecen, Piac u. 8. SZ 001 NGM
303. Hajdú-Bihar Debrecen 031227 Debreceni Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola Móricz Zsigmond Tagintézménye 4032 Debrecen, Jerikó u. 17-21. TI 002 NGM
304. Hajdú-Bihar Hajdúszoboszló 031253 Hajdúszoboszlói Bocskai István Szakképző Iskola 4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 25. SZ 001 NGM
305. Hajdú-Bihar Hajdúszoboszló 031253 Hajdúszoboszlói Bocskai István Szakképző Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 58-64. TH 003 NGM
306. Hajdú-Bihar Ebes 031253 Hajdúszoboszlói Bocskai István Szakképző Iskola 4211 Ebes, 0114 hrsz TH 004 NGM
307. Hajdú-Bihar Hajdúszoboszló 031253 Hajdúszoboszlói Bocskai István Szakképző Iskola 4200 Hajdúszoboszló, 0637/1 hrsz TH 005 NGM
308. Hajdú-Bihar Hajdúszoboszló 031253 Hajdúszoboszlói Bocskai István Szakképző Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Szováti u.67. TH 006 NGM
309. Hajdú-Bihar Hajdúszoboszló 031253 Hajdúszoboszlói Bocskai István Szakképző Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Újvárosi útfél 4. TH 007 NGM
310. Hajdú-Bihar Hajdúszoboszló 031228 Hajdúszoboszlói Közgazdasági Szakközépiskola 4200 Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 17. SZ 001 NGM
311. Hajdú-Bihar Debrecen 031229 Debreceni Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 4027 Debrecen, Vénkert utca 2 sz. SZ 001 NGM
312. Hajdú-Bihar Debrecen 031229 Debreceni Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, Sinay Miklós utcai telephelye 4027 Debrecen,Sinay Miklós utca 6 sz. TH 002 NGM
313. Hajdú-Bihar Debrecen 031230 Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola 4027 Debrecen, Thomas Mann u. 16. SZ 001 NGM
314. Hajdú-Bihar Debrecen 031249 Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert utca 1-3. SZ 001 NGM
315. Hajdú-Bihar Debrecen 031225 Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 4025 Debrecen, Széchenyi u. 58. SZ 001 NGM
316. Hajdú-Bihar Debrecen 031211 Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 4024 Debrecen, Varga u. 5. SZ 001 NGM
317. Hajdú-Bihar Debrecen 031241 Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4028 Debrecen, Kassai út 25. SZ 001 NGM
318. Hajdú-Bihar Debrecen 031232 Debreceni Vegyipari Szakközépiskola 4024 Debrecen, Csapó u. 29-35. SZ 001 NGM
319. Hajdú-Bihar Tiszaújváros 031232 Debreceni Vegyipari Szakközépiskola 3580 Tiszaújváros Gyári út 1. TH 002 NGM
320. Hajdú-Bihar Hajdúböszörmény 031243 Veress Ferenc Szakképző Iskola 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZ 001 NGM
321. Hajdú-Bihar Hajdúböszörmény 031243 Veress Ferenc Szakképző Iskola 4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 38/D. TH 003 NGM
322. Hajdú-Bihar Hajdúböszörmény 031243 Veress Ferenc Szakképző Iskola 4220 HajdúböszörményKálvineum u. 12. TH 004 NGM
323. Hajdú-Bihar Debrecen 031221 Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 4029 Debrecen, Víztorony u. 3. SZ 001 NGM
324. Hajdú-Bihar Debrecen 031221 Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 4028 Debrecen,Gáborjáni Szabó Kálmán u. 4. TH 002 NGM
325. Hajdú-Bihar Debrecen 031216 Debreceni Irinyi János Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 4024 Debrecen, Irinyi u. 1. SZ 001 NGM
326. Hajdú-Bihar Hajdúhadház 031218 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZ 001 NGM
327. Hajdú-Bihar Nádudvar 038276 Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola és Kollégium 4181 Nádudvar, Kossuth utca 7. SZ 001 NGM
328. Hajdú-Bihar Nádudvar 038276 Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola és Kollégium 4181 Nádudvar, Ady Endre tér 10. TH 006 NGM
329. Hajdú-Bihar Nádudvar 038276 Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola és Kollégium 4181 Nádudvar, Fő út 143. TH 007 NGM
330. Hajdú-Bihar Nádudvar 038276 Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola és Kollégium 4181 Nádudvar, Baksay Dániel utca 5. TH 008 NGM
331. Hajdú-Bihar Polgár 200926 Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola 4090 Polgár, Kiss Ernő út 10. SZ 001 NGM
332. Hajdú-Bihar Polgár 200926 Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola 4090 Polgár, Barankovics tér 2. TH 003 NGM
333. Hajdú-Bihar Polgár 200926 Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola 4090 Polgár, Széchenyi utca 11-13. TH 002 NGM
334. Hajdú-Bihar Polgár 200926 Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola 4090 Polgár,Móricz Zsigmond utca 7. TH 005 NGM
335. Heves Eger 031625 Egri Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium 3300 Eger, Kertész utca 128. SZ 001 NGM
336. Heves Eger 031625 Egri Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium 3300 Eger, Vincellériskola utca 1. TH 003 NGM
337. Heves Eger 031624 Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium 3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6. SZ 001 NGM
338. Heves Eger 031624 Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium 3300 Eger, Donát út TH 003 NGM
339. Heves Eger 031624 Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium 3300 Eger, Kisvölgy utca 46. TH 004 NGM
340. Heves Eger 031620 Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Könyvtár 3300 Eger, Bem tábornok utca 3 SZ 001 NGM
341. Heves Gyöngyös 031627 Gyöngyösi József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3200 Gyöngyös, Kócsag utca 36-38. SZ 001 NGM
342. Heves Gyöngyös 031627 Gyöngyösi József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 9. TH 002 NGM
343. Heves Hatvan 201481 Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3000 Hatvan,Vécsey Károly utca 2/a. SZ 001 NGM
344. Heves Kerekharaszt 201481 Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3009 Kerekharaszt, Vadvirág utca 1. TH 002 NGM
345. Heves Hatvan 201481 Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3000 Hatvan, Bajcsy-ZsilinszkyEndre út 8/b. TH 003 NGM
346. Heves Hatvan 201481 Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3000 Hatvan, Bezerédi út 2. TH 004 NGM
347. Heves Lőrinci 031629 Lőrinci Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3024 Lőrinci, Kastélykert SZ 001 NGM
348. Heves Lőrinci 031629 Lőrinci Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3024 Lőrinci, Vörösmajori út 48. TH 004 NGM
349. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Szolnok 201165 Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Baross u. 37/A SZ 001 NGM
350. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Szolnok 201165 Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola,Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Tagintézmény 5000 Szolnok, Bán utca 9. TI 002 NGM
351. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Szolnok 201165 Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola, Építészeti Faipari Tagintézmény 5000 Szolnok, Petőfi utca 1. TI 003 NGM
352. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Szolnok 201165 Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola, Jendrassik György Gépipari Tagintézmény 5000. Szolnok, Baross u. 37. TI 005 NGM
353. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Szolnok 201165 Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola, Pálfy- Vízügyi Tagintézmény 5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3 TI 006 NGM
354. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Szolnok 201165 Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola,Pálfy- Vízügyi Tagintézménye Tószegi úti Telephelye 5000 Szolnok, Tószegi út 24. TH 007 NGM
355. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Szolnok 201165 Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola,Építészeti Faipari Tagintézménye Sárkány utcai Telephelye 5000 Szolnok, Sárkány út 6. TH 008 NGM
356. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Szolnok 201166 Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Béla király u. 4. SZ 007 NGM
357. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Szolnok 201166 Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézménye 5000 Szolnok, Károly Róbert utca 2. TI 003 NGM
358. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Szolnok 201166 Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Ruhaipari Tagintézménye 5000 Szolnok, Áchim A. u. 12-14. TI 004 NGM
359. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Szolnok 201166 Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye 5000 Szolnok, Baross utca 43. TI 002 NGM
360. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Tiszafüred 036050 Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola 5350 Tiszafüred, Ady Endre út 4. SZ 001 NGM
361. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Törökszentmiklós 036058 Törökszentmiklósi Lábassy János Szakközépiskola és Szakiskola 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 51. SZ 001 NGM
362. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Törökszentmiklós 036058 Törökszentmiklósi Lábassy János Szakközépiskola és Szakiskola 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György út 54. TH 004 NGM
363. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Szolnok 036073 Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium 5000 Szolnok, Gyermekváros út 1. SZ 001 NGM
364. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Szolnok 036073 Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium 5000 Szolnok, Nyár út TH 002 NGM
365. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Szolnok 036073 Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium 5000 Szolnok,Kaán Károly út hrsz. 9660. TH 003 NGM
366. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Karcag 036035 Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 5300 Karcag, Varró utca 8. SZ 001 NGM
367. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Karcag 036035 Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 5300 Karcag, Laktanya út 1. TH 005 NGM
368. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Martfű 036068 Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 5435 Martfű, Gesztenye sor 15. SZ 001 NGM
369. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Mezőtúr 035999 Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 5400 Mezőtúr,Dózsa György utca 17. SZ 001 NGM
370. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Mezőtúr 035999 Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 5401 Mezőtúr, Petőfi tér 1. TH 009 NGM
371. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Mezőtúr 035999 Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 5402 Mezőtúr, Petőfi Sándor utca 6. TH 002 NGM
372. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Mezőtúr 035999 Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 5403 Mezőtúr, Földvári út 8. TI 008 NGM
373. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Mezőtúr 035999 Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 5404 Mezőtúr,Kávási Sándor utca 29. TH 012 NGM
374. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Mezőtúr 035999 Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 5405 Mezőtúr, Rákóczi utca 49. TH 015 NGM
375. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Mezőtúr 035999 Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 5406 Mezőtúr, Sugár út 38. TH 011 NGM
376. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Mezőtúr 035999 Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 5407 Mezőtúr, Vásárhelyi Pál utca 2. TH 014 NGM
377. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Kunhegyes 036056 Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos út 15-17. SZ 001 NGM
378. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Kunhegyes 036056 Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos út 30-32. TH 002 NGM
379. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Kunhegyes 036056 Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 5340 Kunhegyes, Széchenyi István út 1. TH 004 NGM
380. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Kunhegyes 036056 Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos út 58. TH 005 NGM
381. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Kunszentmárton 036063 Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola 5440 Kunszentmárton, Kossuth L. u. 37. SZ 001 NGM
382. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Kunszentmárton 036063 Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola 5440 Kunszentmárton, Rákóczi utca 2. TH 002 NGM
383. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Kunszentmárton 036063 Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola 5440 Kunszentmárton, Vég utca 8. TH 004 NGM
384. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Újszász 036023 Rózsa Imre Középiskola és Kollégium 5052 Újszász, Dózsa György út 23. SZ 001 NGM
385. Jász-
Nagykun-
Szolnok
Túrkeve 036022 Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola 5420 Túrkeve, József Attila utca 23. SZ 001 NGM
386. Komárom-
Esztergom
Esztergom 031968 Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 2500 Esztergom, Szent István tér 7-9. SZ 008 NGM
387. Komárom-
Esztergom
Esztergom 031968 Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 2500 Esztergom, Szent István tér 5. TH 007 NGM
388. Komárom-
Esztergom
Esztergom 031968 Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 2500 Esztergom, Martsa Alajos utca 2. TH 009 NGM
389. Komárom-
Esztergom
Esztergom 031963 Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola 2500 Esztergom,Budai Nagy Antal utca 24. SZ 001 NGM
390. Komárom-
Esztergom
Esztergom 031963 Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola 2500 Esztergom,Budai Nagy Antal utca 22. TH 002 NGM
391. Komárom-
Esztergom
Komárom 031957 Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai Szakközépiskola 2900 Komárom,Táncsics Mihály utca 75. SZ 001 NGM
392. Komárom-
Esztergom
Komárom 031967 Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola 2900 Komárom, Klapka György út 56. SZ 001 NGM
393. Nógrád Balassagyarmat 032308 Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 2660 Balassagyarmat, Régimalom út 2. SZ 001 NGM
394. Nógrád Balassagyarmat 032308 Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 2660 Balassagyarmat, Mártírok útja 7. TH 003 NGM
395. Nógrád Balassagyarmat 032308 Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 2660 Balassagyarmat, Szondi utca 19. TH 004 NGM
396. Nógrád Salgótarján 032314 Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3104 Salgótarján, Csokonai út 21-29. SZ 001 NGM
397. Nógrád Salgótarján 032314 Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Lorantffy Zsuzsanna Kollégiuma 3100 Salgótarján, Kissomlyó út 2. TI 002 NGM
398. Nógrád Bátonyterenye 032314 Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Fáy András Szakképző Iskola és Kollégiuma 3070 Bátonyterenye, Ózdi út 39. TI 003 NGM
399. Nógrád Bátonyterenye 032314 Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Fáy András Szakképző Iskola és Kollégiuma Tanműhelye 3070 Bátonyterenye, Orgona út 1-3. TH 004 NGM
400. Nógrád Salgótarján 032303 Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. SZ 001 NGM
401. Nógrád Salgótarján 032302 Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 3100 Salgótarján, Május 1. út 58. SZ 001 NGM
402. Nógrád Salgótarján 032302 Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézménye 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4. TI 002 NGM
403. Nógrád Salgótarján 032302 Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézménye Telephelye 3100 Salgótarján, Ady Endre út 2. TH 003 NGM
404. Nógrád Balassagyarmat 032288 Balassagyarmati Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50. SZ 001 NGM
405. Nógrád Balassagyarmat 200776 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26. SZ 001 NGM
406. Nógrád Rétság 200776 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2651 Rétság, Rákóczi út 32. TI 006 NGM
407. Nógrád Balassagyarmat 200776 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2660 Balassagyarmat, Bajcsy Zsilinszky út 14. TH 004 NGM
408. Nógrád Balassagyarmat 200776 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2660 Balassagyarmat, Bajcsy Zsilinszky út 16. TH 005 NGM
409. Nógrád Balassagyarmat 200776 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2660 Balassagyarmat, József Attila út 1. TH 009 NGM
410. Nógrád Balassagyarmat 200776 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2660 Balassagyarmat, József Attila út 3. TH 002 NGM
411. Nógrád Balassagyarmat 200776 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2660 Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. TH 003 NGM
412. Nógrád Nógrádsáp 200776 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2685 Nógrádsáp, Hunyadi út 2. TH 008 NGM
413. Nógrád Balassagyarmat 200776 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2660 Balassagyarmat, Nádor utca TH 010 NGM
414. Nógrád Balassagyarmat 200776 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2660 Balassagyarmat, Ipolypart út 5/A. TH 011 NGM
415. Nógrád Balassagyarmat 200776 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2660 Balassagyarmat, Kóvári út TH 012 NGM
416. Pest Aszód 32558 Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium 2170 Aszód, Hatvani út 3. SZ 001 NGM
417. Pest Aszód 032558 Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium 2170 Aszód,Falujárók útja 5/3. III/15. TH 002 NGM
418. Pest Aszód 032558 Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium 2170 Aszód,Falujárók útja 5/1. II. lh. Fsz. 1. TH 003 NGM
419. Pest Aszód 032558 Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium 2170 Aszód,Falujárók útja 5/8. II. lh. Fsz. 13. TH 004 NGM
420. Pest Cegléd 032641 Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola 2700 Cegléd, Jászberényi út 2. SZ 001 NGM
421. Pest Cegléd 032641 Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola 2700 Cegléd,Külső-Kátai út 35/A. TH 002 NGM
422. Pest Cegléd 032610 Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 32. SZ 001 NGM
423. Pest Szigetszentmiklós 032603 Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 2310 Szigetszentmiklós, Csonka János u. 5. SZ 001 NGM
424. Pest Érd 032647 Érdi Kós Károly Szakképző Iskola 2030 Érd, Ercsi út 8. SZ 001 NGM
425. Pest Gyál 032611 Gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola 2360 Gyál, Erdősor u. 65. SZ 001 NGM
426. Pest Kiskunlacháza 032648 Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképző Iskola 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 63. SZ 001 NGM
427. Pest Kiskunlacháza 032648 Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképző Iskola 2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 5. TH 002 NGM
428. Pest Nagykáta 032649 Nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola 2760 Nagykáta, Csonka köz 6. SZ 001 NGM
429. Pest Nagykáta 032649 Nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola 2760 Nagykáta, Csonka köz 9. TH 003 NGM
430. Pest Nagykáta 032649 Nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola 2760 Nagykáta, Szabadság tér 1. TH 006 NGM
431. Pest Nagykáta 032649 Nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola 2760 Nagykáta, Szabadság tér 18. TH 002 NGM
432. Pest Nagykáta 032649 Nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola 2760 Nagykáta, Tüzelő u. 29. TH 005 NGM
433. Pest Nagykáta 032649 Nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola 2760 Nagykáta, Víztorony u. 1. TH 007 NGM
434. Pest Szentendre 032651 Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola 2000 Szentendre, Római sánc köz 1. SZ 001 NGM
435. Pest Szentendre 032651 Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola 2000 Szentendre, Kőfaragó u. 4. TH 005 NGM
436. Pest Monor 032621 Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2. SZ 001 NGM
437. Pest Monor 032621 Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Toldi u. 5. TH 002 NGM
438. Pest Cegléd 032632 Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18. SZ 001 NGM
439. Pest Vác 032620 Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2600 Vác, Naszály út 8. SZ 005 NGM
440. Pest Vác 032620 Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2600 Vác, Naszály út 18. TH 006 NGM
441. Pest Vác 032620 Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2600 Vác, Naszály út 29. TH 009 NGM
441.                
442. Pest Vác 032613 Selye János Humán Szakközépiskola 2600 Vác Jávorszky sétány 2. SZ 001 NGM
443. Pest Vác 032612 Váci I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola 2600 Vác, Géza király tér 8. SZ 001 NGM
444. Pest Dabas 032646 Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium 2370 Dabas, József Attila u. 107. SZ 001 NGM
445. Pest Gödöllő 032640 Madách Imre Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 3. SZ 001 NGM
446. Somogy Kaposvár 034164 Kaposvári Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 17. SZ 001 NGM
447. Somogy Kaposvár 034164 Kaposvári Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7400 Kaposvár, Virág utca 32. TH 003 NGM
448. Somogy Kaposvár 034164 Kaposvári Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7400 Kaposvár, Damjanich utca 17. TH 002 NGM
449. Somogy Kaposvár 034170 Kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 7400 Kaposvár,Rippl-Rónai utca 15. SZ 001 NGM
450. Somogy Kaposvár 034170 Kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 1. TH 004 NGM
451. Somogy Kaposvár 034170 Kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 7400 Kaposvár, Teleki utca 4. TH 008 NGM
452. Somogy Kaposvár 034167 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola 7400 Kaposvár, Szent Imre utca 2. SZ 001 NGM
453. Somogy Kaposvár 034167 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola 7400 Kaposvár, Németh István fasor 8. TH 002 NGM
454. Somogy Kaposvár 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 7400 Kaposvár,Bajcsy-Zsilinszky utca 58. SZ 001 NGM
455. Somogy Kaposvár 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 12. TH 002 NGM
456. Somogy Barcs 202968 Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola 7570 Barcs, Barátság u. 9-11. SZ 001 NGM
457. Somogy Barcs 202968 Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola 7570 Barcs, Béke u. 35. TH 002 NGM
458. Somogy Marcali 034190 Marcali Szakképző Iskola 8700 Marcali, Hősök tere 3. SZ 002 NGM
459. Somogy Marcali 034190 Marcali Szakképző Iskola 8700 Marcali, Lehel utca 4-6. TH 003 NGM
460. Somogy Nagyatád 034147 Nagyatádi Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola 7500 Nagyatád, Dózsa Gy. u. 13. SZ 001 NGM
461. Somogy Nagyatád 040655 József Attila Kollégium 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 10. SZ 001 NGM
462. Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Csenger 033658 Csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 4765 Csenger, Honvéd utca 5. SZ 001 NGM
463. Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Csenger 033658 Csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Ady Endre utcai telephelye 4765 Csenger, Ady Endre utca 6. TH 002 NGM
464. Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Fehérgyarmat 033676 Fehérgyarmati Petőfi Sándor Szakközépiskola 4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 16. SZ 001 NGM
465. Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyírbátor 033708 Nyírbátori Bethlen Gábor Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium 4300 Nyírbátor, Füveskert út 9. SZ 001 NGM
466. Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyírbátor 033708 Nyírbátori Bethlen Gábor Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium 4300 Nyírbátor, Kossuth út 26. TH 002 NGM
467. Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza 033681 Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Korányi F.út 15. SZ 001 NGM
468. Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza 033429 Bencs László Szakiskola és Általános Iskola 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12. SZ 003 NGM
469. Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza 033683 Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4. SZ 001 NGM
470. Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza 033683 Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 48. TH 002 NGM
471. Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nagykálló 201763 Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 4320 Nagykálló, Korányi F. út 27. SZ 001 NGM
472. Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza 033686 Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi- Vízügyi Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza Vasvári Pál út 16. SZ 001 NGM
473. Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Kisvárda 033694 Kisvárdai II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.sz. SZ 001 NGM
474. Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nagykálló 200943 Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola 4320 Nagykálló, Kossuth út 8. SZ 001 NGM
475. Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Mátészalka 200994 Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium 4700 Mátészalka, Baross L. u. 9-11. SZ 001 NGM
476. Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Mátészalka 200994 Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium Gépészeti Szakközépiskolája 4700 Mátészalka, Kölcsey út 12. TI 003 NGM
477. Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza 033682 Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 32 sz. SZ 001 NGM
478. Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza 033690 Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza Árok utca 53. SZ 001 NGM
479. Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza 033691 Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. SZ 001 NGM
480. Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza 033691 Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Vay Ádám Körúti Telephelye 4400 Nyíregyháza, Hengersor 10. TH 002 NGM
481. Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza 033691 Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Hengersori Telephelye 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 4-6. TH 003 NGM
481. Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza 033691 Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Vay Ádám Körúti Telephelye 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 4-6. TH 003 NGM
480. Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza 033691 Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Hengersori Telephelye 4400 Nyíregyháza, Hengersor 10. TH 002 NGM
482. Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza 033662 Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Család u. 11. SZ 001 NGM
483. Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Tiszalök 200580 Tiszalöki Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35. SZ 001 NGM
484. Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Tiszalök 200580 Tiszalöki Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4450 Tiszalök, Bocskai u. 17. TH 002 NGM
485. Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Záhony 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 4625 Záhony Kárpát út 4. SZ 001 NGM
486. Tolna Dombóvár 202767 Dombóvári Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Arany János tér21. SZ 001 NGM
487. Tolna Dombóvár 036413 Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság utca 21. SZ 001 NGM
488. Tolna Kaposvár 036413 Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7400 Kaposvár, Virág utca 32. TH 006 NGM
489. Tolna Paks 036418 Paksi I. István Szakképző Iskola 7030 Paks, Iskola utca 7. SZ 001 NGM
490. Tolna Szekszárd 200914 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14. SZ 001 NGM
491. Tolna Szekszárd 200914 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium 7100 Szekszárd, Hunyadi utca 7. TI 003 NGM
492. Tolna Szekszárd 200914 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium 7100 Szekszárd,Szent-Györgyi Albert utca 8-10. TI 005 NGM
493. Tolna Bonyhád 200914 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18. TI 006 NGM
494. Tolna Bonyhád 200914 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium 7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 44. TH 028 NGM
495. Tolna Bonyhád 200914 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium 7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 51. TH 007 NGM
496. Tolna Bonyhád 200914 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium 7150 Bonyhád, Rákóczi utca 31. TH 025 NGM
497. Tolna Tamási 200914 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium 7090 Tamási, Deák Ferenc utca 6-8. TI 008 NGM
498. Tolna Tamási 200914 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium 7090 Tamási, Szabadság utca 9. TH 022 NGM
499. Tolna Tamási 200914 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium 7090 Tamási, Fornádpuszta, Szarkahegy, Erdőrész TH 027 NGM
500. Tolna Szekszárd 200914 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium 7100 Szekszárd,Szent László utca 8-12. TI 009 NGM
501. Tolna Bonyhád 200914 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium 7150 Bonyhád, Jókai Mór utca 3. TI 029 NGM
502. Tolna Tamási 200914 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium 7090 Tamási, Rákóczi utca 21. TH 018 NGM
503. Vas Sárvár 036761 Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 9600 Sárvár,Kisfaludy Sándor utca 2/A. SZ 001 NGM
504. Vas Szombathely 036749 Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola 9700 Szombathely, Szent Márton utca 77. SZ 001 NGM
505. Vas Szombathely 036749 Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola Pálya utcai Telephelye 9700 Szombathely, Pálya utca 4. TH 002 NGM
506. Vas Szombathely 036749 Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola Sági utcaiTelephelye 9700 Szombathely, Sági út 3/A. TH 003 NGM
507. Vas Szombathely 036744 Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 1. SZ 001 NGM
508. Vas Szombathely 036744 Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Ady Endre tér 2. sz. alatti telephelye 9700 Szombathely, Ady Endre tér 2. TH 002 NGM
509. Vas Szombathely 036744 Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Akacs Mihály utcai Telephelye 9700 Szombathely, Akacs Mihály utca 8-10. TH 009 NGM
510. Vas Szombathely 036744 Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája 9700 Szombathely, Rohonci út 1. TI 003 NGM
511. Vas Szombathely 036744 Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Savaria Szakképző Iskolája 9700 Szombathely, Hadnagy utca 1. TI 004 NGM
512. Vas Körmend 036745 Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola 9900 Körmend, Rákóczi Ferenc utca 2. SZ 001 NGM
512a. Vas Körmend 036745 Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola 9900 Körmend, Hrsz:0296/7 TH 005 NGM
512b. Vas Körmend 036745 Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola 9900 Körmend Hrsz: 0296/8 TH 006 NGM
513. Vas Körmend 036745 Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola 003-as Telephelye 9901 Körmend, Sport utca 2. TH 003 NGM
514. Vas Vasvár 036740 Vasvári Béri Balogh Ádám Szakközépiskola és Szakiskola 9800 Vasvár,Járdányi professzor utca 13. SZ 001 NGM
515. Vas Szombathely 036741 Szombathelyi Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium 9700 Szombathely, Nagykar utca 1-3. SZ 001 NGM
516. Vas Csepreg 036735 Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 9735 Csepreg,Rákóczi Ferenc utca 13-15. SZ 001 NGM
517. Veszprém Balatonfűzfő 037218 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 8184 Balatonfűzfő, Gagarin utca 27. SZ 001 NGM
518. Veszprém Balatonfűzfő 037218 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 8184 Balatonfűzfő, Gagarin utca 9. TH 002 NGM
519. Veszprém Balatonfűzfő 037218 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 19. TH 005 NGM
520. Veszprém Pápa 037219 Acsády Ignác Szakképző Iskola 8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39. SZ 001 NGM
521. Veszprém Várpalota 037194 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium 8100 Várpalota, Szent István út 1. SZ 001 NGM
522. Veszprém Várpalota 037194 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium 8100 Várpalota, Fehérvári út 39. TH 002 NGM
523. Veszprém Várpalota 037194 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium 8100 Várpalota, Bartók Béla utca 4. TH 004 NGM
524. Veszprém Veszprém 037201 Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap utca 9. SZ 002 NGM
525. Veszprém Pápa 037193 Pápai Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium 8500 Pápa, Veszprémi út 45. SZ 001 NGM
526. Veszprém Zirc 037222 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium 8420 Zirc, Alkotmány utca 16. SZ 001 NGM
527. Veszprém Zirc 037222 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium 8420 Zirc, Szabadság utca 10. TH 002 NGM
528. Veszprém Zirc 037222 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium 8420 Zirc, Alkotmány utca 14. TH 003 NGM
529. Veszprém Veszprém 037197 Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 1. SZ