Hatályos állapot
Közlönyállapot
1990.09.29. - 1990.12.31.
1991.01.01. - 1993.06.10.
1993.06.11. - 1995.09.28.
1995.09.29. - 2001.11.30.
2001.12.01. - 2001.12.31.
2002.01.01. - 2003.09.22.
2003.09.23. - 2004.04.30.
2004.05.01. - 2004.12.31.
2005.01.01. - 2005.12.31.
2006.01.01. - 2006.12.31.
2007.01.01. - 2008.12.31.
2009.01.01. - 2009.08.14.
2009.08.15. - 2009.12.31.
2010.01.01. - 2010.12.31.
2011.01.01. - 2011.01.13.
2011.01.14. - 2015.07.27.
2015.07.28. - 2017.01.02.
2017.01.03. - 2017.01.28.
2017.01.29. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet

a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköre alapján a belügyminiszterrel, az ipari és kereskedelmi miniszterrel, a művelődési és közoktatási miniszterrel, a munkaügyi miniszterrel és a népjóléti miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem:

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a gépjárműfenntartó tevékenységet végző jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, egyéni vállalkozókra (a továbbiakban együtt: gépjárműfenntartó szervezet).
(1) A rendelet hatálya a járműfenntartó tevékenységet végző vállalkozásokra (a továbbiakban: járműfenntartó szervezet) terjed ki.
(2) A fegyveres erőkre, a fegyveres testületekre és ezeknek az (1) bekezdés hatálya alá tartozó szervezeteire a rendelet hatálya annyiban terjed ki, amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik.
(3) A gépjárműfenntartó tevékenység szakmai személyi és dologi feltételeit az országos gazdasági kamarák [1994. évi XVI. törvény 6. § (1) bek.] előzetes véleményének kikérése után kell meghatározni.
2. §   A rendelet alkalmazásában gépjárműfenntartó tevékenység: a gépjárműveken - kivéve a motorkerékpárokat és trolibuszt - és ezek pótkocsijain (a továbbiakban együtt: gépjármű) végzett, az 1. számú mellékletben meghatározott tevékenység.
2. §   A rendelet alkalmazásában
a) gépjárműfenntartó tevékenység: a gépjárműveken - kivéve a motorkerékpárokat és trolibuszt - és ezek pótkocsijain (a továbbiakban együtt: gépjármű) végzett, az 1. számú mellékletben meghatározott tevékenység,
a) járműfenntartó tevékenység: a közúti közlekedés szabályairól szóló együttes miniszteri rendeletben meghatározott gépjárműveken - kivéve a motorkerékpárt és a trolibuszt - és ezek pótkocsijain (a továbbiakban együtt: jármű) végzett, az 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatási tevékenység,
b) regisztrált bontó-hulladékkezelő: a környezetvédelmi hatóság által - a bontásra szánt gépjárműre és az abban előforduló veszélyes anyagoknak megfelelő kódszámú hulladékra vonatkozóan - kiadott veszélyes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező gépjárműfenntartó szervezet, amelyet a megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet (a továbbiakban: területi közlekedési felügyelet) regionális igazgatósága e rendelet alapján nyilvántartásba vett,
b) regisztrált bontó-hulladékkezelő: a környezetvédelmi hatóság által - a bontásra szánt gépjárműre és az abban előforduló veszélyes anyagoknak megfelelő kódszámú hulladékra vonatkozóan - kiadott veszélyes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező gépjárműfenntartó szervezet, amelyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatósága e rendelet alapján nyilvántartásba vett,
b) regisztrált bontó-hulladékkezelő: a környezetvédelmi hatóság által - a bontásra szánt járműre és az abban előforduló veszélyes anyagoknak megfelelő kódszámú hulladékra vonatkozóan - kiadott veszélyes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező járműfenntartó szervezet, amely rendelkezik a közlekedési hatóság által kiállított, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló törvény szerinti bejelentési igazolással,
c) bontási átvételi igazolás: a regisztrált bontó-hulladékkezelő által kiadott sorszámozott, szoros számadású okmány, amely igazolja a tulajdonosa által tovább üzemeltetni nem kívánt gépjármű hulladékként, elbontási célból történő átadását és átvételét,
d) veszélyes alkotó: a gépjárműben, annak részegységében vagy alkatrészében lévő anyag, amely a hulladékok jegyzékéről szóló külön jogszabály alapján veszélyes hulladéknak minősül.
d) veszélyes alkotó: a járműben, annak részegységében vagy alkatrészében lévő anyag, amely a hulladékok jegyzékéről szóló külön jogszabály alapján veszélyes hulladéknak minősül,
e) tachográf: a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet) I. vagy I.B. mellékletében meghatározott menetíró készülék, ideértve a megfelelő működéséhez szükséges járműalkatrészeket és tartozékokat is,
f) analóg tachográf: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott kivitelű tachográf,
g) digitális tachográf: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I.B. mellékletében meghatározott kivitelű tachográf,
h) aktiválás: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I.B. melléklete I. fejezetének a) pontjában meghatározott tevékenység, amely az 1. számú melléklet 18. pontjában a) és d) alpontjaiban meghatározott tevékenység tekintetében felkészült gépjárműfenntartó szervezetnél (digitális tachográf műhely) végezhető.
h) aktiválás: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I.B. melléklete I. fejezetének a) pontjában meghatározott tevékenység, amely az 1. számú melléklet 18. pontjában a) és d) alpontjaiban meghatározott tevékenység tekintetében felkészült járműfenntartó szervezetnél (digitális tachográf műhely) végezhető,
i) adapter: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I.B. melléklet I. fejezet rr) pontjában meghatározott, a menetíró készülék részét képező szerkezet.

A gépjárműfenntartó tevékenység szakmai személyi feltételei

3. §
(1) A gépjárműfenntartó tevékenységgel összefüggő műszaki munkát - a gépjárművek mosását kivéve - közvetlen szakmai felügyelet nélkül csak olyan személy végezheti, akinek a tevékenységhez az 1. számú mellékletben meghatározott vagy annál magasabb fokú, a szakiránynak megfelelő képesítése van.
(1) A járműfenntartó tevékenységgel összefüggő műszaki munkát - a járművek mosását kivéve - közvetlen szakmai felügyelet nélkül csak olyan személy végezheti, akinek a tevékenységhez az 1. számú mellékletben meghatározott vagy annál magasabb fokú, a szakiránynak megfelelő képesítése van.
(2) A közúti forgalomban üzemképtelenné vált gépjárművek - mozgó gépjárműjavító szolgálat, illetőleg országúti segélyszolgálat keretében történő - helyszíni javítását csak olyan személy végezheti, akinek legalább mesterszakmunkás, kisipari mestervizsga, ill. ezekkel egyenértékű végzettsége (a továbbiakban: mestervizsga) vagy a szakiránynak megfelelő szakmunkás képesítése és 5 év szakmai gyakorlata van. Amennyiben a mozgó gépjárműjavító szolgálat, illetőleg országúti segélyszolgálat egy helyszínen egyidőben dolgozó egysége több dolgozóból áll, elegendő, ha az itt említett képesítéssel az egység egy dolgozója rendelkezik.
(2) A közúti forgalomban üzemképtelenné vált járművek - mozgó járműjavító szolgálat, illetőleg országúti segélyszolgálat keretében történő - helyszíni javítását csak olyan személy végezheti, akinek legalább mesterszakmunkás, kisipari mestervizsga, ill. ezekkel egyenértékű végzettsége (a továbbiakban: mestervizsga) vagy a szakiránynak megfelelő szakmunkás képesítése és 5 év szakmai gyakorlata van. Amennyiben a mozgó járműjavító szolgálat, illetőleg országúti segélyszolgálat egy helyszínen egyidőben dolgozó egysége több dolgozóból áll, elegendő, ha az itt említett képesítéssel az egység egy dolgozója rendelkezik.
(3) A használaton kívüli gépjárművek és fődarabjaik bontása során kinyert, közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos alkatrészek minőségellenőrzését a szakiránynak megfelelő autószerelő, karosszérialakatos, autóvillamossági szerelő mestervizsgával, technikusi vagy ennél magasabb képesítéssel rendelkező személy végezheti.
(3) A használaton kívüli járművek és fődarabjaik bontása során kinyert, közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos alkatrészek minőségellenőrzését a szakiránynak megfelelő autószerelő, karosszérialakatos, autóvillamossági szerelő mestervizsgával, technikusi vagy ennél magasabb képesítéssel rendelkező személy végezheti.
4. §
(1) Gépjárműfenntartó szervezetek szolgáltatásként gépjárműfenntartó tevékenységet abban az esetben végezhetnek, ha a tevékenység szakmai irányítását és ellenőrzését (a továbbiakban: irányítás)
a) 5 fő gépjárműfenntartó dolgozói létszámig legalább a szakiránynak megfelelő mestervizsgával, illetőleg az 1. számú melléklet 4-12. és 14. pontjaiban említett gépjárműfenntartó tevékenységek esetében a tevékenységhez előírt szakmunkás képesítéssel és két év szakmai gyakorlattal,
b) 6-20 fő gépjárműfenntartó dolgozói létszámig legalább a szakiránynak megfelelő középfokú képesítéssel és öt év szakmai gyakorlattal,
c) 20 fő gépjárműfenntartó dolgozói létszám felett a szakiránynak megfelelő felsőfokú képesítéssel és legalább három év szakmai gyakorlattal
rendelkező személy látja el.
(1) Járműfenntartó szervezetek szolgáltatásként járműfenntartó tevékenységet abban az esetben végezhetnek, ha a tevékenység szakmai irányítását és ellenőrzését (a továbbiakban: irányítás)
a) 5 fő járműfenntartó dolgozói létszámig legalább a szakiránynak megfelelő mestervizsgával, illetőleg az 1. számú melléklet 4-12. és 14. pontjaiban említett járműfenntartó tevékenységek esetében a tevékenységhez előírt szakmunkás képesítéssel és két év szakmai gyakorlattal,
b) 6-20 fő járműfenntartó dolgozói létszámig legalább a szakiránynak megfelelő középfokú képesítéssel és öt év szakmai gyakorlattal,
c) 20 fő járműfenntartó dolgozói létszám felett a szakiránynak megfelelő felsőfokú képesítéssel és legalább három év szakmai gyakorlattal
rendelkező személy látja el.
(2) Gépjárműfenntartó szervezetek az általuk üzemeltetett gépjárműveken fenntartási tevékenységet abban az esetben végezhetnek, ha a gépjárműfenntartó tevékenység szakmai irányítását
a) 15 db-ot meg nem haladó gépjármű esetében legalább mestervizsgával,
b) 16-70 db gépjármű esetében legalább a szakiránynak megfelelő középfokú képesítéssel és öt év szakmai gyakorlattal,
c) 70 db-nál több gépjármű esetében a szakiránynak megfelelő felsőfokú szakképesítéssel és legalább három év szakmai gyakorlattal
rendelkező személy látja el.
(2) Járműfenntartó szervezetek az általuk üzemeltetett gépjárműveken fenntartási tevékenységet abban az esetben végezhetnek, ha a járműfenntartó tevékenység szakmai irányítását
a) 15 db-ot meg nem haladó jármű esetében legalább mestervizsgával,
b) 16-70 db jármű esetében legalább a szakiránynak megfelelő középfokú képesítéssel és öt év szakmai gyakorlattal,
c) 70 db-nál több jármű esetében a szakiránynak megfelelő felsőfokú szakképesítéssel és legalább három év szakmai gyakorlattal
rendelkező személy látja el.
(3) A közép-, illetőleg felsőfokú képesítéseket a 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) A (2) bekezdésben foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a gépjárműfenntartó szervezetekre, amelyek kizárólag az általuk üzemeltetett gépjárművek napi gondozását, ápolását és a gépjármű biztonsági berendezéseit nem érintő kisjavítását végzik. A napi gondozást és az ápolást autószerelő vagy gépjárművezető és karbantartó szakmunkás képesítéssel rendelkező, illetőleg gépjárművezetői munkakörben dolgozó személy, a kisjavítást autószerelő szakképesítéssel rendelkező személy - irányítás nélkül is - elvégezheti.
(4) A (2) bekezdésben foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a járműfenntartó szervezetekre, amelyek kizárólag az általuk üzemeltetett járművek napi gondozását, ápolását és a jármű biztonsági berendezéseit nem érintő kisjavítását végzik. A napi gondozást és az ápolást autószerelő vagy gépjárművezető és karbantartó szakmunkás képesítéssel rendelkező, illetőleg gépjárművezetői munkakörben dolgozó személy, a kisjavítást autószerelő szakképesítéssel rendelkező személy - irányítás nélkül is - elvégezheti.
5. §
(1) Ha a gépjárműfenntartó szervezet mind szolgáltatásként más részére, mind saját részére végez gépjárműfenntartó tevékenységet [4. § (1) és (2) bekezdés], a szakmai irányítást ellátó személy képesítési szintjének meghatározásánál a gépjárműfenntartó dolgozói létszámot kell figyelembe venni.
(1) Ha a járműfenntartó szervezet mind szolgáltatásként más részére, mind saját részére végez járműfenntartó tevékenységet [4. § (1) és (2) bekezdés], a szakmai irányítást ellátó személy képesítési szintjének meghatározásánál a járműfenntartó dolgozói létszámot kell figyelembe venni.
(2) Ha a gépjárműfenntartó szervezet több különböző szakirányú gépjárműfenntartó tevékenységet végez, irányító munkakörben gépjárműszerelői szakirányú képesítéssel rendelkező dolgozót kell alkalmazni. Ha azonban a szervezet gépjárműszerelői tevékenységet nem végez, az irányító tevékenység ellátásához szükséges képesítés szakirányát annak a szakiránynak az alapulvételével kell meghatározni, amelyben a foglalkoztatottak száma a legnagyobb.
(2) Amennyiben a gépjárműfenntartó szervezet több különböző szakirányú gépjárműfenntartó tevékenységet végez, irányító munkakörben autószerelői szakirányú képesítéssel rendelkező dolgozót kell alkalmazni. Abban az esetben, ha a szervezet gépjármű-szerelői tevékenységet nem végez, az irányító tevékenység ellátásához szükséges képesítés szakirányát annak a szakiránynak az alapulvételével kell meghatározni, melyben a foglalkoztatottak száma a legnagyobb.
(2) Amennyiben a járműfenntartó szervezet több különböző szakirányú járműfenntartó tevékenységet végez, irányító munkakörben autószerelői szakirányú képesítéssel rendelkező dolgozót kell alkalmazni. Abban az esetben, ha a szervezet járműszerelői tevékenységet nem végez, az irányító tevékenység ellátásához szükséges képesítés szakirányát annak a szakiránynak az alapulvételével kell meghatározni, melyben a foglalkoztatottak száma a legnagyobb.
6. §
(1) Ha a gépjárműfenntartó szervezeten belül több munkahelyen (műhelyben, telephelyen stb.), illetőleg több műszakban végeznek gépjárműfenntartó tevékenységet, a tevékenység szakmai irányításával és ellenőrzésével - ha az ilyen módon is biztonságosan és elvárható gondossággal ellátható - egy személyt is meg lehet bízni. Ilyen esetben
a) az irányító munkakört ellátó dolgozó képesítését a közös irányítás alá tartozó munkahelyeken (műhelyekben, telephelyeken stb.) foglalkoztatott gépjárműfenntartó dolgozók összlétszámának, illetőleg az ezekben üzemeltetett gépjárművek darabszámának az összeszámlálásával kell - a 4. § (1) és (2) bekezdésében, valamint az 5. §-ban foglaltak értelemszerű alkalmazásával - megállapítani, és
b) az egyes munkahelyeken (műhelyekben, telephelyeken stb.) az azok közös irányítását végző dolgozó utasításának átvételére, a munka - gépjárműfenntartást végzők közötti - elosztására és az utasítások szakszerű teljesítésének folyamatos ellenőrzésére legalább szakmunkás képesítéssel rendelkező megbízottat kell kijelölni.
(1) Ha a járműfenntartó szervezeten belül több munkahelyen (műhelyben, telephelyen stb.), illetőleg több műszakban végeznek járműfenntartó tevékenységet, a tevékenység szakmai irányításával és ellenőrzésével - ha az ilyen módon is biztonságosan és elvárható gondossággal ellátható - egy személyt is meg lehet bízni. Ilyen esetben
a) az irányító munkakört ellátó dolgozó képesítését a közös irányítás alá tartozó munkahelyeken (műhelyekben, telephelyeken stb.) foglalkoztatott járműfenntartó dolgozók összlétszámának, illetőleg az ezekben üzemeltetett járművek darabszámának az összeszámlálásával kell - a 4. § (1) és (2) bekezdésében, valamint az 5. §-ban foglaltak értelemszerű alkalmazásával - megállapítani, és
b) az egyes munkahelyeken (műhelyekben, telephelyeken stb.) az azok közös irányítását végző dolgozó utasításának átvételére, a munka - járműfenntartást végzők közötti - elosztására és az utasítások szakszerű teljesítésének folyamatos ellenőrzésére legalább szakmunkás képesítéssel rendelkező megbízottat kell kijelölni.
(2) Ha a közös irányítás alá tartozó munkahelyen (műhelyben, telephelyen stb.) foglalkoztatott gépjárműfenntartó dolgozók műszakonkénti létszáma, illetőleg az üzemeltetett gépjárművek darabszáma a 4. § (1) és (2) bekezdésének b), illetőleg c) pontjában meghatározottak szerinti, a megbízottnak legalább a szakiránynak megfelelő mestervizsgával, illetőleg középfokú képesítéssel kell rendelkeznie.
(2) Ha a közös irányítás alá tartozó munkahelyen (műhelyben, telephelyen stb.) foglalkoztatott járműfenntartó dolgozók műszakonkénti létszáma, illetőleg az üzemeltetett járművek darabszáma a 4. § (1) és (2) bekezdésének b), illetőleg c) pontjában meghatározottak szerinti, a megbízottnak legalább a szakiránynak megfelelő mestervizsgával, illetőleg középfokú képesítéssel kell rendelkeznie.
7. §   Egyszemélyes gépjárműfenntartó szervezet esetében
a) autószerelő, autóvillamossági szerelő és karosszérialakatos tevékenységek gyakorlásához legalább mestervizsga,
a) a gépjárműszerelő, a gépjármű-villamossági javító és a karosszériajavító tevékenységek gyakorlásához legalább mestervizsga,
b) az 1. számú melléklet 4-12. és 14. pontjaiban említett gépjárműfenntartó tevékenységek gyakorlásához legalább az előírt képesítés és két év szakmai gyakorlat
c) az 1. számú melléklet 15. pontjában említett gépjárműfenntartó tevékenység gyakorlásához legalább autószerelő mestervizsga, gázautószerelő gáz-biztonságtechnikai képesítés
c) az 1. számú melléklet 15. pontjában említett gépjárműfenntartó tevékenység gyakorlásához legalább autószerelő vagy autóvillamossági szerelő mestervizsga, továbbá gázautó-szerelő szakképesítés
szükséges.
7. §   Egyszemélyes járműfenntartó szervezet esetében
a) a járműszerelő, a gépjármű-villamossági javító és a karosszériajavító tevékenységek gyakorlásához legalább mestervizsga,
b) az 1. számú melléklet 4-12. és 14. pontjaiban említett járműfenntartó tevékenységek gyakorlásához legalább az előírt képesítés és két év szakmai gyakorlat,
c) az 1. számú melléklet 15. pontjában említett járműfenntartó tevékenység gyakorlásához legalább autószerelő vagy autóvillamossági szerelő mestervizsga, továbbá gázautó-szerelő szakképesítés
szükséges.

A gépjárműfenntartó tevékenység dologi feltételei

8. §   A gépjárműfenntartó tevékenység végzéséhez szükséges dologi (létesítmény, berendezés, eszköz stb.) feltételeket a tevékenységre vonatkozó műszaki előírásokat és a tevékenység végzésével kapcsolatos tanúsítási kötelezettségeket a 3. számú melléklet tartalmazza.
8. §   A járműfenntartó tevékenység végzéséhez szükséges dologi (létesítmény, berendezés, eszköz stb.) feltételeket a tevékenységre vonatkozó műszaki előírásokat és a tevékenység végzésével kapcsolatos tanúsítási kötelezettségeket a 3. számú melléklet tartalmazza.
9. §
(1) Olyan gépjárműfenntartó tevékenységet, amelynek elvégzéséhez jogszabály, hatósági előírás vagy szabvány a javított szerkezeti rész műszeres beállítását (bemérését) kötelezően előírja - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel -, csak az végezhet, aki a beállításhoz (beméréshez) szükséges berendezéssel (műszerrel) rendelkezik.
(1) Olyan gépjárműfenntartó tevékenységet, amelynek elvégzéséhez - a (2) bekezdésben meghatározott feltételek esetén - a gépjárműfenntartó szervezetek mérési, vizsgálati tevékenységének szabályait megállapító 5. számú melléklet, illetőleg más jogszabály a javított szerkezeti rész műszeres beállítását (bemérését) kötelezően előírja - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - csak az végezhet, aki a beállításhoz (beméréshez) szükséges berendezéssel (műszerrel) rendelkezik.
(1) Olyan járműfenntartó tevékenységet, amelynek elvégzéséhez - a (2) bekezdésben meghatározott feltételek esetén - a járműfenntartó szervezetek mérési, vizsgálati tevékenységének szabályait megállapító 5. számú melléklet, illetőleg más jogszabály a javított szerkezeti rész műszeres beállítását (bemérését) kötelezően előírja - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - csak az végezhet, aki a beállításhoz (beméréshez) szükséges berendezéssel (műszerrel) rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdésben említett berendezés (műszer) hiányában a gépjárműfenntartó tevékenységet végző szervezet a beállítást (bemérést) más - feltétellel rendelkező - szervezettel elvégeztetheti és a gépjárművet a megbízónak beállítást (bemérést) ténylegesen elvégző által kiállított tanúsítvánnyal együtt adhatja át.
(2) Az 5. számú mellékletben meghatározott műszeres vizsgálatokat (beméréseket) a következő esetekben és módon kell elvégezni:
a) abban az esetben, ha a gyártó a jármű karbantartási utasításában azt előírta, az abban foglalt technológiai előírások betartásával és eszközökkel,
b) diagnosztikai ellenőrzési, beszabályozási műveletek végzésekor, az ellenőrzött, illetőleg a beszabályozás által megváltoztatott (befolyásolt) műszaki jellemzőkre és tulajdonságokra vonatkozóan, továbbá
c) az 5. számú melléklet táblázatában meghatározott munkafolyamatot követően, a javítási művelet által megváltoztatott (befolyásolt) műszaki jellemzőkre és tulajdonságokra vonatkozóan.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem vonatkozik a gépjármű üzemképtelenségét megszüntető kisjavításokra és a közúti forgalomban üzemképtelenné vált gépjárművek helyszínen történő javítására. A műszeres beállítást (bemérést) azonban ezekben az esetekben is haladéktalanul pótolni kell és erre - szolgáltatás jellegű javítás esetében - az üzembentartó figyelmét a gépjármű átadásával egyidejűleg - írásban - fel kell hívni.
(3) Az (1) bekezdésben említett berendezés (műszer) hiányában a gépjárműfenntartó tevékenységet végző szervezet a beállítást (bemérést) más - feltétellel rendelkező - szervezettel elvégeztetheti és a gépjárművet a megbízónak beállítást (bemérést) ténylegesen elvégző által kiállított tanúsítvánnyal együtt adhatja át.
(3) Az (1) bekezdésben említett berendezés (műszer) hiányában a járműfenntartó tevékenységet végző szervezet a beállítást (bemérést) más - feltétellel rendelkező - szervezettel elvégeztetheti és a gépjárművet a megbízónak beállítást (bemérést) ténylegesen elvégző által kiállított tanúsítvánnyal együtt adhatja át.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem vonatkozik a gépjármű üzemképtelenségét megszüntető kisjavításokra és a közúti forgalomban üzemképtelenné vált gépjárművek helyszínen történő javítására. A műszeres beállítást (bemérést) azonban ezekben az esetekben is haladéktalanul pótolni kell és erre - szolgáltatás jellegű javítás esetében - az üzembentartó figyelmét a gépjármű átadásával egyidejűleg - írásban - fel kell hívni.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem vonatkozik a jármű üzemképtelenségét megszüntető kisjavításokra és a közúti forgalomban üzemképtelenné vált járművek helyszínen történő javítására. A műszeres beállítást (bemérést) azonban ezekben az esetekben is haladéktalanul pótolni kell és erre - szolgáltatás jellegű javítás esetében - az üzembentartó figyelmét a jármű átadásával egyidejűleg - írásban - fel kell hívni.
10. §
(1) A gépjárműfenntartási tevékenység elvégzését
a) szolgáltatásként végzett fenntartó tevékenységnél számlán, vagy a számlához mellékelt egyéb bizonylattal,
b) saját üzemeltetésű gépjárművekkel kapcsolatos fenntartási tevékenység esetében az üzemeltető szervezetnél vezetett üzemi (saját belső) nyilvántartásban
c) az 1. számú melléklet 17. pontjában meghatározott gázbiztonsági szemle esetében a 4. számú melléklet szerinti „TANÚSÍTÁS” kiállításával
tanúsítani kell.
(1) A gépjárműfenntartó tevékenység elvégzését
a) szolgáltatásként végzett fenntartó tevékenységnél számlán, vagy a számlához mellékelt egyéb bizonylattal,
b) saját üzemeltetésű gépjárművekkel kapcsolatos fenntartó tevékenység esetében az üzemeltető szervezetnél vezetett üzemi (saját belső) nyilvántartásban,
c) az 1. számú melléklet 17. pontjában meghatározott gázbiztonsági szemle esetében a 4. számú melléklet szerinti „TANÚSÍTÁS” kiállításával
d) az 1. számú melléklet 19. pontjában meghatározott „Gépjárművek bontása” tevékenység (a továbbiakban: gépjárműbontó tevékenység) esetében - a gépjármű bontásra történő átvételekor, előzetesen - a 8. számú mellékletben meghatározott adatokat tartalmazó „Bontási átvételi igazolás” kiállításával
tanúsítani kell.
(1) A járműfenntartó tevékenység elvégzését
a) szolgáltatásként végzett fenntartó tevékenységnél számlán, vagy a számlához mellékelt egyéb bizonylattal,
b) saját üzemeltetésű járművekkel kapcsolatos fenntartó tevékenység esetében az üzemeltető szervezetnél vezetett üzemi (saját belső) nyilvántartásban,
c) az 1. számú melléklet 17. pontjában meghatározott gázbiztonsági szemle esetében a 4. számú melléklet szerinti „TANÚSÍTÁS” kiállításával,
d) az 1. számú melléklet 19. pontjában meghatározott „Járművek bontása” tevékenység (a továbbiakban: járműbontó tevékenység) esetében a külön jogszabály szerinti bontási átvételi igazolás kiadásával
tanúsítani kell.
(2) Az (1) bekezdésben említett tanúsításnak tartalmaznia kell:
a) a gépjármű kilométerszámlálójának állását,
a) a jármű kilométerszámlálójának állását,
b) az elvégzett munka rövid közérthető leírását,
c) a munka elvégzéséhez felhasznált fődarabok, részegységek, alkatrészek és anyagok felsorolását,
d) a 3. számú mellékletben meghatározott egyéb adatokat és azt, hogy
e) az elvégzett munka megfelelő, a felhasznált fődarab, részegység, alkatrész és anyag rendeltetésszerű használatra alkalmas.
(3) A tanúsítás elmulasztásáért, valamint valótlan adatok tanúsításáért a tanúsításra kötelezett vonható felelősségre.
(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott minőségtanúsítás alapjául szolgáló mérések csak a mérési feladat elvégzésére alkalmas, a gépjárműfenntartó tevékenységhez alkalmazható egyes gépjárművizsgáló berendezések (műszerek) méréstechnikai jellemzőit is tartalmazó 6. számú mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő, a gyártó előírásai szerint karbantartott berendezéssel (műszerrel) végezhetők.
(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott minőségtanúsítás alapjául szolgáló mérések csak a mérési feladat elvégzésére alkalmas, a járműfenntartó tevékenységhez alkalmazható egyes járművizsgáló berendezések (műszerek) méréstechnikai jellemzőit is tartalmazó 6. számú mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő, a gyártó előírásai szerint karbantartott berendezéssel (műszerrel) végezhetők.
(4) A gépjárműfenntartó tevékenység során a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelkedően fontos követelmények ellenőrzésére a 7. számú mellékletben felsorolt berendezéseket (műszereket) - a (3) bekezdésben meghatározott követelményen túl - csak akkor szabad alkalmazni, ha a kalibrálásuk óta a mellékletben feltüntetettnél nagyobb időtartam nem telt el. A kalibrálást a feljogosított kalibráló laboratóriumok jóváhagyott technológiája szerint kell elvégezni, figyelembe véve a berendezés (műszer) gyártójának előírásait is.
(4) A járműfenntartó tevékenység során a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelkedően fontos követelmények ellenőrzésére a 7. számú mellékletben felsorolt berendezéseket (műszereket) - a (3) bekezdésben meghatározott követelményen túl - csak akkor szabad alkalmazni, ha a kalibrálásuk óta a mellékletben feltüntetettnél nagyobb időtartam nem telt el. A kalibrálást a feljogosított kalibráló laboratóriumok jóváhagyott technológiája szerint kell elvégezni, figyelembe véve a berendezés (műszer) gyártójának előírásait is.
(5) A tanúsítás elmulasztásáért, valamint valótlan adatok tanúsításáért a tanúsításra kötelezett vonható felelősségre.
(6) Az 1. számú melléklet 18. pontjában meghatározott gépjárműfenntartó tevékenység keretében végzett illesztést a 9. számú mellékletben meghatározott formájú és tartalmú „Illesztési jegyzőkönyv” kiállításával kell tanúsítani.
(6) Az 1. számú melléklet 18. pontjában meghatározott gépjárműfenntartó tevékenység keretében végzett illesztést a 9. számú mellékletben meghatározott formájú és tartalmú „Illesztési jegyzőkönyv” kiállításával kell tanúsítani. Az „Illesztési jegyzőkönyv” a műhelykártyáról, illetve a tachográf gyártók műhelyszoftvereivel elektronikusan kiolvasott adatok alapján elektronikusan is kitölthető, továbbá a jogosultak számára az adatok hozzáférhetőségének biztosítása mellett elektronikusan tárolható és archiválható.
(6) Az 1. számú melléklet 18. pontjában meghatározott járműfenntartó tevékenység keretében végzett illesztést a 9. számú mellékletben meghatározott formájú és tartalmú „Illesztési jegyzőkönyv” kiállításával kell tanúsítani. Az „Illesztési jegyzőkönyv” a műhelykártyáról, illetve a tachográf gyártók műhelyszoftvereivel elektronikusan kiolvasott adatok alapján elektronikusan is kitölthető, továbbá a jogosultak számára az adatok hozzáférhetőségének biztosítása mellett elektronikusan tárolható és archiválható.
(7) Az 1. számú melléklet 19. pontjában meghatározott gépjárműbontó tevékenység keretében kiadott „Bontási átvételi igazolás” számítástechnikai eszközökkel történő előállítása esetén a meghatározott forma alkalmazásától - a szöveg elrendezése és az alkalmazott karakterkészlet tekintetében a Gépjármű Nyilvántartó értesítése mellett - a Közlekedési Főfelügyelet (a továbbiakban: KFF) eltérést engedélyezhet.
(7) Az 1. számú melléklet 19. pontjában meghatározott gépjárműbontó tevékenység keretében kiadott „Bontási átvételi igazolás” számítástechnikai eszközökkel történő előállítása esetén a meghatározott forma alkalmazásától - a szöveg elrendezése és az alkalmazott karakterkészlet tekintetében a Gépjármű Nyilvántartó értesítése mellett - az NKH Központi Hivatala eltérést engedélyezhet.
(8) Az 1. számú melléklet 18. pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó tanúsítási és elektronikus adatkezelési tevékenységet a digitális tachográf esetében a 3821/85/EGK tanácsi rendeletben, valamint a tachográfokra vonatkozó közösségi rendelet végrehajtásáról szóló külön jogszabályban meghatározott eltérésekkel kell elvégezni.

Bejelentés, a tevékenység ellenőrzése

11. §
(1) A gépjárműfenntartó szervezetek a gépjárműfenntartó tevékenység megkezdését - a kezdéssel egyidejűleg - a területi közlekedési felügyeletnél kötelesek bejelenteni. Azok a gépjárműfenntartó szervezetek, amelyek a gépjárműfenntartó tevékenységet már a rendelet hatálybalépésekor is végezték, a bejelentést a rendelet hatálybalépésétől számított három hónapon belül kötelesek megtenni.
(1) A gépjárműfenntartó szervezetek a gépjárműfenntartó tevékenység megkezdését - a kezdéssel egyidejűleg - az NKH regionális igazgatóságánál kötelesek bejelenteni. Azok a gépjárműfenntartó szervezetek, amelyek a gépjárműfenntartó tevékenységet már a rendelet hatálybalépésekor is végezték, a bejelentést a rendelet hatálybalépésétől számított három hónapon belül kötelesek megtenni.
(1) A járműfenntartó tevékenység végzésére irányuló szándékot a közlekedési hatóság részére be kell jelenteni.
(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a gépjárműfenntartó szervezet nevét és telephelyének (telephelyeinek) címét,
a) a bejelentő nevét, székhelyét, és telephelyének (telephelyeinek) címét, a folytatni kívánt járműfenntartó tevékenység megnevezését,
b) telephelyenként az ott végzett gépjárműfenntartó tevékenységnek az 1. számú mellékletben foglalt tevékenységfajták (résztevékenységek) szerinti megjelölését (leírását),
b) telephelyenként az ott végzett járműfenntartó tevékenységnek az 1. számú mellékletben foglalt tevékenységfajták (résztevékenységek) szerinti megjelölését (leírását),
c) azt, hogy a gépjárműfenntartó tevékenységet szolgáltatásként, vagy saját üzemeltetésű gépjárműveken, esetleg mindkét vonatkozásban végzi-e.
c) azt, hogy a járműfenntartó tevékenységet szolgáltatásként, vagy saját üzemeltetésű járműveken, esetleg mindkét vonatkozásban végzi-e,
d) az 1. számú melléklet 15. pontjában meghatározott gépjárműfenntartó tevékenységre a rendeletben megállapított feltételeknek való megfelelőséget igazoló - az Állami Energetikai és Energia-biztonságtechnikai Felügyelet által kiadott - szakvéleményt.
d) az 1. számú melléklet 15. pontjában meghatározott gépjárműfenntartó tevékenységre a rendeletben megállapított feltételeknek való megfelelőséget igazoló - az illetékes Területi Műszaki-Biztonsági Felügyelet által kiadott - szakvéleményt.
d) az 1. számú melléklet 15. pontjában meghatározott járműfenntartó tevékenységre a rendeletben megállapított feltételeknek való megfelelőséget igazoló - a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott - szakvéleményt,
d) az 1. számú melléklet 15. pontjában meghatározott járműfenntartó tevékenységre a rendeletben megállapított feltételeknek való megfelelőséget igazoló - a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság által kiadott - szakvéleményt,
e) az 1. számú melléklet 18. pontjában meghatározott gépjárműfenntartó tevékenység esetében
ea) a készüléktípus KFF által elismert gyártója, illetőleg képviselője (a továbbiakban: a készülékgyártó hazai képviselete) által a 3. számú melléklet 15. pontjában meghatározott feltételek teljesülésének igazolását,
ea) a készüléktípus NKH Központi Hivatala által elismert gyártója, illetőleg képviselője (a továbbiakban: a készülékgyártó hazai képviselete) által a 3. számú melléklet 15. pontjában meghatározott feltételek teljesülésének igazolását,
eb) a készülékgyártó hazai képviseletével a tevékenység végzésére kötött érvényes együttműködési megállapodást,
ec) a menetíró és a sebességkorlátozó berendezéseken alkalmazott zárjelek formáját, a beszerelési tábla és - amennyiben arra feljogosítással rendelkezik - a hitelesítést helyettesítő minősítés formáját és tartalmát,
ed) digitális tachográf beépítését, üzembe helyezését, aktiválását, illesztését, ellenőrzését vagy javítását végző műhely esetében a digitális tachográf tekintetében az ea)-ec) alpontokban foglaltakat külön is, valamint a műhelyben foglalkoztatott személyek részére kiadott műhelykártyák azonosító adatait,
e) az 1. számú melléklet 18. pontjában meghatározott járműfenntartó tevékenység esetében
ea) a készüléktípus közlekedési hatóság által elismert gyártója, illetőleg képviselője (a továbbiakban: a készülékgyártó hazai képviselete) által a 3. számú melléklet 15. pontjában meghatározott feltételek teljesülésének igazolását,
eb) a készülékgyártó hazai képviseletével a tevékenység végzésére kötött érvényes együttműködési megállapodást,
ec) a menetíró és a sebességkorlátozó berendezéseken alkalmazott zárjelek formáját, a beszerelési tábla és - amennyiben arra feljogosítással rendelkezik - a hitelesítést helyettesítő minősítés formáját és tartalmát,
ed) digitális tachográf beépítését, üzembe helyezését, aktiválását, illesztését, ellenőrzését vagy javítását végző műhely esetében a digitális tachográf tekintetében az ea)-ec) alpontokban foglaltakat külön is, valamint a műhelyben foglalkoztatott személyek részére kiadott műhelykártyák azonosító adatait,
f) az 1. számú melléklet 19. pontja szerinti gépjárműbontó tevékenység végzése esetében a környezetvédelmi hatóság által kiadott veszélyes hulladékkezelésre feljogosító engedélyének adatait és az engedély hiteles másolatát.
f) az 1. számú melléklet 19. pontja szerinti járműbontó tevékenység végzése esetében a környezetvédelmi hatóság által kiadott veszélyes hulladékkezelésre feljogosító engedélyének adatait, amennyiben a bejelentést nem a veszélyes hulladékkezelési tevékenység engedélyezése iránti kérelemmel egyidejűleg teszik meg.
(3) A gépjárműfenntartó tevékenységet nem kell bejelenteni, ha azt az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálybalépése után kiadott vállalkozói igazolvány alapján végzik. Ilyen esetben a területi közlekedési felügyeletet - kivéve, ha az engedélyt e szerv adta ki - a tevékenységről az engedélyt kiadó értesíti a (2) bekezdés rendelkezéseinek megfelelő adatok közlésével.
(3) Az 1. számú melléklet 18. pontjában meghatározott járműfenntartó tevékenység esetében az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bejelentés közlekedési hatóság általi nyilvántartásba vételéről kiadott hatósági bizonyítvány a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikkében meghatározottak szerinti jogosultságot tanúsítja.
(4) Az (1) bekezdésben említett szervekhez be kell jelenteni - az időtartam megjelölésével - a tevékenység három hónapot meghaladó szüneteltetését, a tevékenység megszüntetését, valamint a (2) bekezdésben meghatározott adatok tekintetében beállott változásokat is.
(4) A járműfenntartó szervezet köteles bejelenteni a közlekedési hatóság részére - az időtartam megjelölésével - a tevékenység szüneteltetését, a tevékenység megszüntetését, valamint a (2) bekezdésben meghatározott adatok tekintetében bekövetkezett változásokat.
12. §
(1) A rendeletben foglaltak megtartását - évente legalább egy alkalommal - a területi közlekedési felügyeletek ellenőrzik, ilyen ellenőrzésre a Közlekedési Főfelügyelet is jogosult.
(1) A rendeletben foglaltak megtartását - évente legalább egy alkalommal - a területi közlekedési felügyelet ellenőrzi, ilyen ellenőrzésre a Közlekedési Főfelügyelet is jogosult. Az 1. számú melléklet 15. pontjában meghatározott tevékenységet végzőket az Állami Energetikai és Energia-biztonságtechnikai Felügyelet bevonásával ellenőrzik.
(1) A rendeletben foglaltak megtartását - évente legalább egy alkalommal - a területi közlekedési felügyelet ellenőrzi, ilyen ellenőrzésre a Közlekedési Főfelügyelet is jogosult. Az 1. számú melléklet 15. pontjában meghatározott tevékenységet végzőket az illetékes Területi Műszaki-Biztonsági Felügyelet bevonásával ellenőrzik.
(1) A rendeletben foglaltak megtartását - évente legalább egy alkalommal - a területi közlekedési felügyelet ellenőrzi, ilyen ellenőrzésre a KFF is jogosult. A területi közlekedési felügyelet az 1. számú melléklet 15. pontjában meghatározott tevékenységet végzőket az illetékes Területi Műszaki-Biztonsági Felügyelet, a 19. pontjában meghatározott tevékenységet végzőket a környezetvédelmi hatóság bevonásával ellenőrzi.
(1) A rendeletben foglaltak megtartását - évente legalább egy alkalommal - az NKH regionális igazgatósága ellenőrzi, ilyen ellenőrzésre az NKH Központi Hivatala is jogosult. Az NKH regionális igazgatósága az 1. számú melléklet 15. pontjában meghatározott tevékenységet végzőket az illetékes Területi Műszaki-Biztonsági Felügyelet, a 19. pontjában meghatározott tevékenységet végzőket a környezetvédelmi hatóság bevonásával ellenőrzi.
(1) A rendeletben foglaltak megtartását a közlekedési hatóság ellenőrzi. A közlekedési hatóság az 1. számú melléklet 15. pontjában meghatározott tevékenységet végzőket a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal illetékes területi felügyelősége, a 19. pontjában meghatározott tevékenységet végzőket a környezetvédelmi hatóság bevonásával ellenőrzi.
(1) A rendeletben foglaltak megtartását a közlekedési hatóság ellenőrzi. A közlekedési hatóság az 1. számú melléklet 15. pontjában meghatározott tevékenységet végzőket a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság, a 19. pontjában meghatározott tevékenységet végzőket a környezetvédelmi hatóság bevonásával ellenőrzi.
(1) Az e rendeletben foglaltak megtartását a közlekedési hatóság ellenőrzi. A közlekedési hatóság az 1. számú melléklet 18. pontjában meghatározott tevékenységet végzőket a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság, az 1. számú melléklet 19. pontjában meghatározott tevékenységet végzőket a környezetvédelmi hatóság bevonásával ellenőrzi. Az ellenőrzés során a közlekedési hatóság a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott ellenőrzési módszertant alkalmazza.
(2) Ha az (1) bekezdésben említett szervek az ellenőrzés során a rendeletben foglalt rendelkezések megszegését állapítják meg, az ellenőrzött szervezetet - határidő kitűzésével - felhívják a szabályszegés megszüntetésére. Ennek eredménytelensége esetén szabálysértési eljárást, illetőleg - súlyosabb esetben vagy a szabályok ismételt megszegése esetében - a tevékenység átmeneti jellegű megtiltását vagy a tevékenység végzésére jogosító engedély visszavonását kezdeményezik.
(2) Ha a közlekedési hatóság a rendeletben foglalt rendelkezések megszegését megállapítja, határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását az arra való jogosultság igazolásáig.
(3) Az 1. számú melléklet 19. pontjában meghatározott gépjárműbontó tevékenységet végzőkről a területi közlekedési felügyelet, valamint a megyei adatok összesítésével a Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF) - a bontott gépjárműtípusokat és a veszélyes hulladékkezelői engedély érvényességi idejét is tartalmazó - nyilvántartást vezet (a továbbiakban: gépjárműbontói nyilvántartás). A gépjárműbontói nyilvántartásba felvett adatokat a KKF a Közlekedési Értesítőben évente, valamint internetes honlapján folyamatosan közzéteszi.
(3) Az 1. számú melléklet 19. pontjában meghatározott gépjárműbontó tevékenységet végzőkről az NKH regionális igazgatósága, valamint a megyei adatok összesítésével az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága - a bontott gépjárműtípusokat és a veszélyes hulladékkezelői engedély érvényességi idejét is tartalmazó - nyilvántartást vezet (a továbbiakban: gépjárműbontói nyilvántartás). A gépjárműbontói nyilvántartásba felvett adatokat az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága a Közlekedési Értesítőben évente, valamint internetes honlapján folyamatosan közzéteszi.
(3) Az 1. számú melléklet 19. pontjában meghatározott gépjárműbontó tevékenységet végzőkről az NKH regionális igazgatósága, valamint a megyei adatok összesítésével az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága - a bontott gépjárműtípusokat és a veszélyes hulladékkezelői engedély érvényességi idejét is tartalmazó - nyilvántartást vezet (a továbbiakban: gépjárműbontói nyilvántartás). A gépjárműbontói nyilvántartásba felvett adatokat a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben évente közzé kell tenni, valamint az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága internetes honlapján folyamatosan közzéteszi.
(3) A közlekedési hatóság a bejelentett adatokról nyilvántartást vezet.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. §
(1) Ez a rendelet 1991. január hó 1. napján lép hatályba, azonban
a) 3. §-ának (2) bekezdését az országúti segélyszolgálatra vonatkozóan, a 4. §-a (1) bekezdését, valamint (2) bekezdésének b) és c) pontjait 1993. január 1. napjától;
b) 4. §-a (2) bekezdésének a) pontját 1994. január 1. napjától, illetőleg
c) a 9. §-a (1) bekezdését - a fékerőmérő berendezést kivéve - 1993. január 1. napjától; a fékerőmérő berendezés tekintetében 1995. január 1. napjától
kezdődően kell alkalmazni.
(2) A rendeletben foglalt gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeinek megtartása mellett a tevékenységet végző gépjárműfenntartó szervezeteknek figyelemmel kell lenniük a külön jogszabályokban meghatározott, közegészségügyi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és más műszaki jellegű előírásokra is.
(2) A rendeletben foglalt járműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeinek megtartása mellett a tevékenységet végző járműfenntartó szervezeteknek figyelemmel kell lenniük a külön jogszabályokban meghatározott, közegészségügyi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és más műszaki jellegű előírásokra is.
14. §   Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai Közösségeknek az alábbi jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:
- az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelve az elhasználódott járművekről,
- a Bizottság 2002/151/EK határozata az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. Cikkének (3) bekezdése szerint kiadott bontási igazolások minimumkövetelményeiről.
14. §
(1) Ez a rendelet a 2135/98/EK tanácsi rendelettel módosított, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
(1) Ez a rendelet a 68/2009/EK bizottsági rendelettel, valamint a 2135/98/EK tanácsi rendelettel módosított, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
(1a) Ez a rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. és 34. cikke végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelve (2000. szeptember 18.) az elhasználódott járművekről;
a) az elhasználódott járművekről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv;
b) a Bizottság 2002/151/EK határozata (2002. február 19.) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének (3) bekezdése szerint kiadott bontási igazolások minimumkövetelményeiről.
b) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének (3) bekezdése szerint kiadott bontási igazolások minimumkövetelményeiről szóló, 2002. február 19-i 2002/151/EK bizottsági határozat.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ 1/1990. (IX. 29.) KHVM RENDELETHEZ

A gépjárműfenntartó tevékenységek és az azok önálló végzéséhez szükséges szakképesítések

A járműfenntartó tevékenységek és az azok önálló végzéséhez szükséges szakképesítések

1. Gépjárműszerelő tevékenység, ideértve:
a) gépjárművek napi vizsgálata, időszakos műszaki szemléje és garanciális átvizsgálása,
b) gépjármű kisjavítása, futójavítása, gépjármű fődarab és karosszéria cseréje,
c) gépjárművek, gépjármű fődarabok és részegységek diagnosztikai ellenőrzése, beszabályozása,
d) gépjárművek, gépjármű fődarabok, részegységek javítása és (az elektromos részegységek kivételével) felújítása,
e) gépjárművek egyedi előállítása (összeépítése) és átalakítása,
f) gépjárművek bontása.
Előírt képesítés: autószerelő szakmunkás képesítés.
1. Járműszerelő tevékenység, ideértve:
a) járművek napi vizsgálata, időszakos műszaki szemléje és garanciális átvizsgálása,
b) jármű kisjavítása, futójavítása, jármű fődarab és karosszéria cseréje,
c) járművek, jármű fődarabok és részegységek diagnosztikai ellenőrzése, beszabályozása,
d) járművek, jármű fődarabok, részegységek javítása és (az elektromos részegységek kivételével) felújítása,
e) járművek egyedi előállítása (összeépítése) és átalakítása,
f) járművek bontása.
Előírt képesítés: autószerelő szakmunkás képesítés.
2. Gépjárművillamossági javító tevékenység, ideértve:
a) gépjárművek elektromos kisjavítása, futójavítása,
b) gépjárművek elektromos berendezésének (részegység, műszer, tartozék) diagnosztikai ellenőrzése, beszabályozása,
c) gépjárművek elektromos részegységeinek, műszereinek javítása, felújítása,
d) gépjárművön elektromos jellegű vagy azzal összefüggő átalakítási munkák végzése,
e) gépjárművillamossági berendezések bontása.
Előírt képesítés: autóvillamossági szerelő szakmunkás képesítés.
2. Gépjármű-villamossági javító tevékenység, ideértve:
a) gépjárművek elektromos kisjavítása, futójavítása;
b) gépjárművek elektromos berendezésének, elektronikus rendszereinek (részegység, műszer, tartozék) diagnosztikai ellenőrzése, beszabályozása;
c) gépjárművek elektromos részegységeinek, műszereinek javítása, felújítása, illetve elektronikus elemeinek beépítése, javítása;
d) gépjárművön elektromos jellegű vagy azzal összefüggő átalakítási munkák végzése;
e) gépjármű-villamossági berendezések bontása.
Előírt képesítés: autóvillamossági szerelő szakmunkás vagy autóelektronikai műszerész képesítés.
2. Jármű-villamossági javító tevékenység, ideértve:
a) járművek elektromos kisjavítása, futójavítása;
b) járművek elektromos berendezésének, elektronikus rendszereinek (részegység, műszer, tartozék) diagnosztikai ellenőrzése, beszabályozása;
c) járművek elektromos részegységeinek, műszereinek javítása, felújítása, illetve elektronikus elemeinek beépítése, javítása;
d) járművön elektromos jellegű vagy azzal összefüggő átalakítási munkák végzése;
e) jármű-villamossági berendezések bontása.
Előírt képesítés: autóvillamossági szerelő szakmunkás vagy autóelektronikai műszerész képesítés.
3. Karosszériajavító tevékenység, ideértve:
a) gépjármű karosszériák és tartozékaik kisjavítása, futójavítása, karosszéria elemek, illetőleg autószerelő közreműködésével a teljes karosszéria cseréje,
a) jármű karosszériák és tartozékaik kisjavítása, futójavítása, karosszéria elemek, illetőleg autószerelő közreműködésével a teljes karosszéria cseréje,
b) karosszéria elemek és tartozékok felújítása,
c) gépjármű felépítmények összeépítése és átalakítása,
c) jármű felépítmények összeépítése és átalakítása,
d) karosszériák és tartozékaik bontása.
Előírt képesítés: karosszérialakatos szakmunkás képesítés.
4. Gépjármű ápolása, ideértve:
a) kenési műveletek,
b) kenő- és segédanyagok cseréje,
c) kenő- és segédanyagok szintjének ellenőrzése és utántöltése.
Előírt képesítés: autószerelő vagy gépjárművezető és karbantartó szakmunkás képesítés. A napi gondozás állásvállalásra jogosító gépjárművezetői engedéllyel is elvégezhető.
4. Jármű ápolása, ideértve:
a) kenési műveletek,
b) kenő- és segédanyagok cseréje,
c) kenő- és segédanyagok szintjének ellenőrzése és utántöltése.
Előírt képesítés: autószerelő vagy gépjárművezető és karbantartó szakmunkás képesítés. A napi gondozás állásvállalásra jogosító gépjárművezetői engedéllyel is elvégezhető.
5. Gumiabroncsjavító tevékenység
Előírt képesítés: gumiabroncsjavító szakmunkásképesítés, illetve gumijavító, autószerelő vagy karosszérialakatos szakmunkás képesítés gumiabroncsjavító tanfolyammal.
6. Autófényező tevékenység
Előírt képesítés: fényező-mázoló szakmunkás képesítés,
7. Hűtőjavító tevékenység
Előírt képesítés: bádogos, lakatos, autószerelő vagy karosszérialakatos szakmunkás képesítés.
8. Autókárpitos tevékenység
Előírt képesítés: kárpitos szakmunkás képesítés.
9. Autórugó javító tevékenység
Előírt képesítés: kovács szakmunkás képesítés.
10. Akkumulátorjavító tevékenység
Előírt képesítés: akkumulátorjavító vagy autóvillamossági szerelő szakmunkás képesítés.
10. Akkumulátorjavító tevékenység
Előírt képesítés: akkumulátorjavító, illetve autóvillamossági szerelő vagy autóelektronikai műszerész szakmunkás képesítés.
11. Gumiszerelő, kerékkiegyensúlyozó tevékenység
Előírt képesítés: autószerelő, karosszérialakatos, gumijavító vagy gépjárművezető-, és karbantartó szakmunkás képesítés.
12. Alváz- és üregvédelem
Előírt képesítés: autószerelő vagy karosszérialakatos szakmunkás képesítés.
13. Autómosás
Képesítéshez nem kötött tevékenység.
14. A gépjárműfenntartó tevékenység végzése során szükségessé váló különböző - e tevékenység szempontjából járulékosnak minősülő - egyéb ipari tevékenységek és a velük kapcsolatos képesítési előírások a következők:
a) gépi forgácsolás, amely forgácsoló szakmunkás képesítéssel,
b) feltöltő hegesztés és fémszórás, amely hegesztő szakmunkás képesítéssel,
c) egyes karosszéria elemek (pl. ülésrögzítő sín, zárak, kipufogó dobok) felújítása, lakatos szakmunkás képesítéssel,
d) gépjárműbe épített elektromos részegységek és egyéb műszerek felújítása, amely elektroműszerész és mechanikai műszerész szakmunkás képesítéssel
végezhető.
14. A járműfenntartó tevékenység végzése során szükségessé váló különböző - e tevékenység szempontjából járulékosnak minősülő - egyéb ipari tevékenységek és a velük kapcsolatos képesítési előírások a következők:
a) gépi forgácsolás, amely forgácsoló szakmunkás képesítéssel,
b) feltöltő hegesztés és fémszórás, amely hegesztő szakmunkás képesítéssel,
c) egyes karosszéria elemek (pl. ülésrögzítő sín, zárak, kipufogó dobok) felújítása, lakatos szakmunkás képesítéssel,
d) járműbe épített elektromos részegységek és egyéb műszerek felújítása, amely elektroműszerész és mechanikai műszerész szakmunkás képesítéssel
végezhető.
15. Gáz-üzemanyag-ellátó berendezés javítása, ideértve:
a) gépjármű gáztartályának kiszerelése, beszerelése és szemrevételezéses vizsgálata;
b) gépjármű gáz-üzemanyag-ellátó berendezésének beszerelése, kiszerelése, vizsgálata, javítása, karbantartása és beszabályozása;
c) gépjármű gáz-üzemanyag-ellátó berendezésének felújítása;
d) gépjármű gáz-üzemanyag-ellátó berendezésének bontása.
Előírt képesítés: gázautószerelő gáz-biztonságtechnikai képesítéssel rendelkező autószerelő.
e) gépjármű gáz-üzemanyag-ellátó berendezéseinek bontás utáni minőségellenőrzése.
Előírt képesítés: autószerelő mestervizsga, vagy középfokú, illetőleg ennél magasabb szakirányú képesítés, továbbá gázautószerelő gáz-biztonságtechnikai képesítés.
15. Gázüzemanyag-ellátó berendezés javítása, ideértve:
a) gépjármű gáztartályának beszerelése, kiszerelése és szemrevételezéses vizsgálata;
b) gépjármű gázüzemanyag-ellátó berendezésének beszerelése, kiszerelése, vizsgálata, javítása, karbantartása és beszabályozása;
c) gépjármű gázüzemanyag-ellátó berendezésének felújítása;
d) gépjármű gázüzemanyag-ellátó berendezésének bontása.
Előírt képesítés: gázautó-szerelő szakképesítéssel rendelkező autószerelő vagy autóvillamossági szerelő.
e) gépjármű gázüzemanyag-ellátó berendezéseinek bontás utáni minőség-ellenőrzése.
Előírt képesítés: autószerelő- vagy autóvillamossági szerelő mestervizsga, illetőleg középfokú, vagy ennél magasabb szakirányú képesítés, továbbá gázautó-szerelő szakképesítés.
16. Gázüzemű gépjárművön végzett, 1-4. és 6. pontokban meghatározott tevékenység
Előírt képesítés: a tevékenységre előírt képesítés, autógáz-biztonsági vizsgával kiegészítve.
17. Gázbiztonsági szemle, mely kiterjed a gáz-üzemanyag-ellátó berendezés egyes részegységei:

- azonosítására, valamint a gépjárműhöz engedélyezettel történő megegyezőség vizsgálatára,

- gépkocsiban való elhelyezésének és rögzítésének a beszerelési utasítás, valamint a külön jogszabály előírásai szerint megfelelőség vizsgálatára,

- csatlakozási pontjai és szerelvényei sérülés- és szivárgásmentességének vizsgálatára, működési próbájára.

Előírt képesítés: autószerelő mestervizsga, vagy középfokú, illetőleg ennél magasabb szakirányú képesítés, továbbá gázautószerelő gáz-biztonságtechnikai képesítés.
17. Gázbiztonsági szemle, mely kiterjed a gázüzemanyag-ellátó berendezés egyes részegységei:

- azonosítására, valamint a gépjárműhöz engedélyezettel történő megegyezőség vizsgálatára,

- gépkocsiban való elhelyezésének és rögzítésének a beszerelési utasítás, valamint a külön jogszabály előírásai szerint megfelelőség vizsgálatára,

- csatlakozási pontjai és szerelvényei sérülés- és szivárgásmentességének vizsgálatára, működési próbájára.

Előírt képesítés: autószerelő- vagy autóvillamossági szerelő mestervizsga, illetőleg középfokú, illetőleg ennél magasabb szakirányú képesítés, továbbá gázautó-szerelő szakképesítés.
18. Menetíró, illetve a hozzá kapcsolódó sebességkorlátozó készülék felszerelése, ideértve:
a) felszerelés és illesztés a gépjárműhöz,
a) a menetíró beszerelése, üzembe helyezése, digitális tachográf esetében aktiválása, továbbá illesztése a gépjárműhöz,
a) a menetíró készülék (analóg vagy digitális tachográf) és a digitális tachográf részét képező adapter alkalmazása esetén a beszerelése, üzembe helyezése, aktiválása és illesztése a gépjárműhöz,
b) időszakos vizsgálat beépített állapotban,
c) a készülék javítása:
ca) a belső plombák felnyitása nélkül,
cb) a készülék belső plombáinak felnyitásával.

- autószerelő-, autóvillamossági szerelő szakmunkás vagy autóelektronikai műszerész, illetőleg középfokú vagy ennél magasabb szakirányú képesítés, és

- a hitelesítést helyettesítő minősítés végzésére jogosító szaktanfolyam, továbbá

- a készülék(ek) gyártójánál vagy a készülékgyártó hazai képviseleténél, illetőleg készülék(ek) gyártójának egyetértésével a KFF által szakmai képzés végzésére felhatalmazott szervezetnél 3 évnél nem régebben elvégzett - szerkezeti, működési, beszerelési és vizsgálati - szaktanfolyami képzésen (továbbképzésen) való eredményes részvétel igazolása.

Előírt képesítés:
c) analóg tachográf javítása:
ca) a belső plombák felnyitása nélkül,
cb) a készülék belső plombáinak felnyitásával,
d) digitális tachográf által rögzített adatok letöltése, valamint az adatok kezelése.
Nem tartozik az e pontban meghatározott tevékenységi körbe a digitális tachográf javítása, amely kizárólag a tachográf gyártó által történő külön feljogosítás alapján végezhető.
Előírt képesítés:

- autószerelő-, autóvillamossági szerelő szakmunkás vagy autóelektronikai műszerész, illetőleg középfokú vagy ennél magasabb szakirányú képesítés,

- a készülék(ek) gyártójánál vagy a készülékgyártó hazai képviseleténél, illetőleg a készülék(ek) gyártójának egyetértésével a KFF által szakmai képzés végzésére felhatalmazott szervezetnél 3 évnél nem régebben elvégzett - szerkezeti, működési, beszerelési és vizsgálati - szaktanfolyami képzésen (továbbképzésen) való eredményes részvétel igazolása,

- a hitelesítést helyettesítő minősítést végző gépjárműfenntartó szervezet (személy) esetében az e tevékenység végzésére jogosító szaktanfolyam, továbbá

- a digitális tachográf esetében az a) és d) pontokban meghatározott tevékenység végzéséhez a készülékgyártó hazai képviselete által meghatározott és a KFF által jóváhagyott szakmai tartalmú, a digitális tachográfokra vonatkozó továbbképzésen való eredményes részvétel.

- a készülék(ek) gyártójánál vagy a készülékgyártó hazai képviseleténél, illetőleg a készülék(ek) gyártójának egyetértésével az NKH Központi Hivatala által szakmai képzés végzésére felhatalmazott szervezetnél 3 évnél nem régebben elvégzett - szerkezeti, működési, beszerelési és vizsgálati - szaktanfolyami képzésen (továbbképzésen) való eredményes részvétel igazolása,

- a digitális tachográf esetében az a) és d) pontokban meghatározott tevékenység végzéséhez a készülékgyártó hazai képviselete által meghatározott és az NKH Központi Hivatala által jóváhagyott szakmai tartalmú, a digitális tachográfokra vonatkozó továbbképzésen való eredményes részvétel.

- a digitális tachográf esetében az a) és d) pontokban meghatározott tevékenység végzéséhez a készülékgyártó hazai képviselete által meghatározott és a közlekedésért felelős miniszter által jóváhagyott szakmai tartalmú, a digitális tachográfokra vonatkozó továbbképzésen való eredményes részvétel.

- a készülék(ek) gyártójánál vagy a készülékgyártó hazai képviseleténél, illetőleg a készülék(ek) gyártójának egyetértésével a közlekedési hatóság által szakmai képzés végzésére felhatalmazott szervezetnél 3 évnél nem régebben elvégzett - szerkezeti, működési, beszerelési és vizsgálati - szaktanfolyami képzésen (továbbképzésen) való eredményes részvétel igazolása,

- a hitelesítést helyettesítő minősítést végző járműfenntartó szervezet (személy) esetében az e tevékenység végzésére jogosító szaktanfolyam, továbbá

19. Gépjárművek bontása (gépjárműbontó tevékenység), ideértve
a) a hulladékká vált gépjárműveknek, ezek alkatrészeinek és anyagainak környezetkímélő, ellenőrzött, a bontási információk alapján kidolgozott technológiai feltételeknek megfelelő hulladékként történő előkezelése, amely során eltávolítják a folyadékokat, valamint a veszélyes alkotókat és az újrahasználatnak, a hasznosításnak, illetve ártalmatlanításnak megfelelő módon anyagaira, alkatrészeire szedik vagy szétszerelik, azokat válogatják, szétválasztják, osztályozzák, aprítják, tömörítik, bálázzák és az elszállításig elkülönített módon gyűjtik és tárolják,
b) a hulladékká vált gépjármű alvázszámának (jármű azonosító szám), illetőleg a számot tartalmazó karosszérialemeznek vagy alvázrésznek kiépítése és a területi közlekedési felügyeleti ellenőrzésre történő bemutatása;
b) a hulladékká vált gépjármű alvázszámának (jármű azonosító szám), illetőleg a számot tartalmazó karosszérialemeznek vagy alvázrésznek kiépítése és az NKH regionális igazgatóságának ellenőrzésre történő bemutatása;
c) a hulladékká vált gépjárműből alkatrészek és tartozékok újrahasználat céljára történő kiszerelése, kinyerése;
d) a gépjárműből kiszerelt, külön jogszabályban meghatározott alkatrészek és tartozékok minőség-ellenőrzése.
Előírt képesítés:
a) a tevékenység végzéséhez:

- autószerelő vagy autóvillamossági szerelő (gázüzemanyag-ellátó berendezés bontása esetén gázautó-szerelő szakképesítéssel kiegészítve), illetőleg karosszérialakatos szakmunkás, továbbá

- az alkatrészek minőség-ellenőrzésére a 3. § (3) bekezdésében meghatározott képesítés;

b) az irányítói munkakörben foglalkoztatott személy tekintetében: középfokú környezetvédelmi szakképesítés vagy környezetvédelmi megbízott középfokú képesítéssel.
19. Járművek bontása (járműbontó tevékenység), ideértve
a) a hulladékká vált járműveknek, ezek alkatrészeinek és anyagainak környezetkímélő, ellenőrzött, a bontási információk alapján kidolgozott technológiai feltételeknek megfelelő hulladékként történő előkezelése, amely során eltávolítják a folyadékokat, valamint a veszélyes alkotókat és az újrahasználatnak, a hasznosításnak, illetve ártalmatlanításnak megfelelő módon anyagaira, alkatrészeire szedik vagy szétszerelik, azokat válogatják, szétválasztják, osztályozzák, aprítják, tömörítik, bálázzák és az elszállításig elkülönített módon gyűjtik és tárolják,
b) a hulladékká vált jármű alvázszámának (jármű azonosító szám), illetőleg a számot tartalmazó karosszérialemeznek vagy alvázrésznek kiépítése és a közlekedési hatóságnak ellenőrzésre történő bemutatása;
c) a hulladékká vált gépjárműből alkatrészek és tartozékok újrahasználat céljára történő kiszerelése, kinyerése;
d) a gépjárműből kiszerelt, külön jogszabályban meghatározott alkatrészek és tartozékok minőség-ellenőrzése.
Előírt képesítés:
a) a tevékenység végzéséhez:

- autószerelő vagy autóvillamossági szerelő (gázüzemanyag-ellátó berendezés bontása esetén gázautó-szerelő szakképesítéssel kiegészítve), illetőleg karosszérialakatos szakmunkás, továbbá

- az alkatrészek minőség-ellenőrzésére a 3. § (3) bekezdésében meghatározott képesítés;

b) az irányítói munkakörben foglalkoztatott személy tekintetében: középfokú környezetvédelmi szakképesítés vagy környezetvédelmi megbízott középfokú képesítéssel.

2. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ 1/1990. (IX. 29.) KHVM RENDELETHEZ

A gépjárműfenntartó tevékenységek irányításához szükséges felső- és középfokú szakképesítések

A járműfenntartó tevékenységek irányításához szükséges felső- és középfokú szakképesítések

1. Autószerelői szakiránynak megfelelő
a) felsőfokú képesítés:

- okleveles gépészmérnöki, okleveles közlekedés mérnöki, okleveles közlekedés-gépészmérnöki, és okleveles mezőgazdasági gépészmérnöki képesítés,

- gépész-üzemmérnöki, közlekedésgépész-üzemmérnöki, általános gépész-üzemmérnöki, gépjavítástechnológiai üzemmérnöki és mezőgazdasági gépész-üzemmérnöki képesítés,

- felsőfokú technikumon szerzett gépjárműközlekedési szaktechnikusi, gépész szaktechnikusi és mezőgazdasági gépész szaktechnikusi képesítés,

b) középfokú képesítés:

- közlekedésgépészeti, járműjavítási, járműgyártási, motoripari, autóipari és általános gépészeti technikumi végzettség,

- közlekedésgépészeti szakközépiskolai végzettség,

- autóipari művezetői képesítés.

2. Autóvillamossági javító szakiránynak megfelelő
a) felsőfokú képesítés:

- okleveles közlekedés gépészmérnöki, okleveles közlekedésmérnöki, okleveles villamosmérnöki, okleveles mezőgazdasági gépészmérnöki, valamint villamos és közlekedés üzemmérnöki képesítés,

- a Felsőfokú Gépjárműközlekedési Technikum Műszaki Üzemeltetési szakon, valamint a Felsőfokú Villamosgépipari Technikum villamosgépek és készülékek szakán szerzett szaktechnikusi képesítés,

b) középfokú képesítés:

- a Közlekedésgépészeti Technikumon és a Közlekedésgépészeti Szakközépiskola gépjárműtechnikai szakán szerzett technikusi képesítés.

3. A karosszériajavító szakiránynak megfelelő
a) felsőfokú képesítés

- azonos az 1/a pontban foglaltakkal,

b) középfokú képesítés

- azonos az 1/b pontban foglaltakkal.

3. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ 1/1990. (IX. 29.) KHVM RENDELETHEZ

A gépjárműfenntartó tevékenységek végzéséhez szükséges létesítményi feltételek, műszaki berendezések (eszközök, felszerelések), műszaki előírások és tanúsítási kötelezettségek

A járműfenntartó tevékenységek végzéséhez szükséges létesítményi feltételek, műszaki berendezések (eszközök, felszerelések), műszaki előírások és tanúsítási kötelezettségek

E melléklet alkalmazásában műszaki előírás: a közlekedési hatóságok és más feljogosított szervek, a gépjárműnek, a gépjármű részegységének, alkatrészének, kenő- és segédanyagának, a karbantartó berendezéseknek, eszközöknek gyártója, valamint kutató-fejlesztő intézmény által kiadott kezelési, karbantartási, javítási, technológiai utasítása, ilyenek hiányában a gépjárműfenntartó szervezet technológiai utasítása.
Az 1. számú mellékletben felsorolt tevékenységek és e mellékletben meghatározott dologi feltételek egymáshoz nem címszó és sorszám szerint, hanem értelemszerűen kapcsolódnak.


1. Gépjármű ápolása (kenés, zsírozás, olaj, hűtő- és fékfolyadék szintjének ellenőrzése, utántöltése és cseréje).
A tevékenység végzésének feltétele:

a) olajoknak és zsíroknak ellenálló padló- és falburkolattal ellátott pormentes helyiség, kivéve a helyszíni ápolást,
b) a gépjárművek kenést igénylő részeihez hozzáférést biztosító emelőberendezés vagy szerelőakna, kivéve a helyszíni ápolást, ha a műveletet szakszerűen és a balesetveszély növekedése nélkül el lehet végezni,
c) zsírzóprés és az ellátni kívánt gépjárműtípus konstrukciójának megfelelő olajleszívó és olajtöltő készülék,
d) a kenőanyagok, hűtő- és fékfolyadékok, valamint a c) pontban említett eszközök szennyeződésmentes elhelyezését biztosító, valamint a használt kenő- és segédanyagok elhelyezésére szolgáló tároló,
e) az ellátni kívánt gépjárműtípushoz alkalmazandó kenőanyagok, hűtő- és fékfolyadékok fajtáira, minőségére, minőségi jelére, cseréjére és felhasználandó mennyiségére vonatkozó műszaki előírások.
A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka, a felhasznált kenőanyagok, hűtő- és fékfolyadékok mennyiségének, minőségének és minőségi jelének a leírására terjed ki.
2. Gépjárművek napi vizsgálata, időszakos műszaki szemléje, és garanciális átvizsgálása
A tevékenység végzésének feltétele:

a) hidegpadlós, a c) pontban említett vizsgáló, bemérő eszközök és berendezések szakszerű elhelyezésére (telepítésére) alkalmas helyiség,
b) gépjárművek alsó részeinek átvizsgálásához hozzáférést biztosító emelő berendezés vagy szerelőakna,
c) az ellátni kívánt gépjárműtípusok időszakos műszaki szemléjéhez és garanciális átvizsgálásához szükséges vizsgáló és bemérő berendezések, eszközök és célszerszámok,
d) az ellátni kívánt gépjárműtípusra vonatkozó karbantartási műveletek leírását és esedékességét, az egyes szerkezeti részek bemérési, beállítási adatait, valamint a beméréshez, beállításhoz szükséges eszközök, berendezések és célszerszámok megjelölését és használatát tartalmazó műszaki előírások.
A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka jellegének (napi vizsgálat, időszakos műszaki szemle, garanciális átvizsgálás), a szemle előírás megjelölésének, a kicserélt részegységeknek és alkatrészeknek, valamint a bemérési, beállítási adatoknak a leírására terjed ki.
3. Gépjárművek diagnosztikai ellenőrzése, beszabályozása
A tevékenység végzésének feltétele:

a) zárt, pormentes, hidegpadlós, a vizsgáló, bemérő, beállító berendezések szakszerű elhelyezésére (telepítésére) alkalmas helyiség, kivéve a helyszíni diagnosztikai ellenőrzést és beállítást, ha a műveletet szakszerűen el lehet végezni. Ha a helyiségben futóműbeállítást vagy fényszóró beállítást végeznek, a padozat vagy emelő megfelelő kiképzésével biztosítani kell a gépjármű kerekeinek vízszintes síkban való felfekvését és - fényszóró beállítás esetén - a fényszóróellenőrző berendezés optikai tengelyének ezzel párhuzamos síkban való elhelyezkedését; futóműbeállítás esetén a vízszintestől való eltérés hosszirányban legfeljebb 5 szögperc, keresztirányban legfeljebb 2 szögperc, fényszóróbeállítás esetén a párhuzamosságtól eltérés legfeljebb 3 szögperc lehet,
b) a gépjármű alsó részeihez hozzáférhetőséget igénylő vizsgálatok és beállítások (beszabályozások) végzése esetén emelő berendezés vagy szerelőakna,
c) az ellátni kívánt gépjárműtípusok diagnosztikai ellenőrzéséhez és beszabályozásához szükséges vizsgáló és bemérő berendezések, eszközök és célszerszámok,
d) a vizsgáló (bemérő) és beállító berendezések szakszerű alkalmazását, az ellátni kívánt típusú gépjárművek ellenőrzési, beállítási (beszabályozási) adatait és a hozzájuk tartozó tűréshatárokat tartalmazó műszaki előírások.
A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka, a felhasznált alkatrész és anyag, valamint a bemérési, beállítási adatok leírására (megjelölésére) terjed ki.
4. Gépjárművek kisjavítása, futójavítása
A tevékenység végzésének feltétele:

a) hidegpadlós, a gépjárműhöz a hozzáférhetőséget biztosító helyiség, kivéve a helyszíni üzemzavarelhárítást, kisjavítást,
b) a gépjárművek alsó részeihez hozzáférést biztosító szerelőakna vagy emelőberendezés, kivéve a helyszíni üzemzavar elhárítást, kisjavítást, ha a műveletet szakszerűen és a balesetveszély növekedése nélkül el lehet végezni,
c) az ellátni kívánt gépjárműtípus javításához és a végezni kívánt műveletekhez műszaki előírásban vagy szabványban megjelölt célszerszámok, bemérő, beállító, beszabályozó berendezések,
d) az ellátni kívánt gépjárműtípus javításához és a végezni kívánt művelethez szükséges csavarmeghúzási, beállítási, beszabályozási adatokat (előírásokat), az ezek tekintetében irányadó tűréshatárokat, speciális szerelési előírásokat, az előírt speciális célszerszámok alkalmazását és az alkatrészek, részegységek cseréjéhez szükséges azonosító adatokat tartalmazó műszaki előírások.
A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka, a kicserélt részegységek és alkatrészek, valamint a műszeres bemérési, beállítási adatok leírására terjed ki.
5. Gépjárművek főjavítása, középjavítása
A tevékenység végzésének feltétele:

a) hidegpadlós, a gépjárműhöz a c) pontban említett eszközökkel való hozzáférést biztosító helyiség,
b) a gépjárművek alsó részeihez a hozzáférést biztosító szerelőakna vagy emelőberendezés,
c) az ellátni kívánt járműtípus fődarabjainak (pl. motor, differenciálmű) ki- és beemeléséhez szükséges eszközök,
d) az ellátni kívánt gépjárműtípus javításához és a végezni kívánt művelethez szabványban vagy műszaki előírásban megjelölt eszközök, célszerszámok, bemérő, beállító, beszabályozó berendezések,
e) az ellátni kívánt gépjárműtípus javításához és a végezni kívánt művelethez szükséges, a hibafelvételt, a felújítás folyamatát, a szükséges bemérési, csavarmeghúzási, beállítási, beszabályozási adatokat (előírásokat), az ezek tekintetében irányadó tűréshatárokat, speciális szerelési előírásokat, az előírt speciális célszerszámok alkalmazását és a fődarabok, részegységek cseréjéhez szükséges adatokat tartalmazó műszaki előírások.
A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka, a kicserélt fődarabok, részegységek és alkatrészek, a műszeres bemérési, beállítási adatok leírására (megjelölésére) terjed ki.
6. Gépjármű fődarabok, részegységek felújítása
A tevékenység végzésének feltétele:

a) a gépjármű fődarabok és részegységek szétszerelésére és tisztítására alkalmas fedett terület, továbbá a felújítás elvégzéséhez a c) pontban említett eszközök elhelyezésére, valamint a fődarabok és a részegységek összeszerelésére alkalmas hidegpadlós, pormentes, zárt helyiség,
b) a fődarabok, részegységek és alkatrészeik bontás utáni tisztítására (kézi vagy gépi mosására) alkalmas berendezés,
c) az ellátni kívánt típusú gépjármű fődarabok és részegységek felújítására műszaki előírásban vagy szabványban előírt eszközök, gépek, berendezések, célszerszámok,
d) a felújítási technológia leírását, a felújítással kapcsolatos bemérési, beállítási, beszabályozási adatokat, előírásokat és az előírt speciális célszerszámok alkalmazását tartalmazó műszaki előírás.
A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka, beállítási adatok és a kicserélt alkatrészek leírására terjed ki.
7. Karosszériajavítás
A tevékenység végzésének feltétele:

a) hidegpadlós, a javításhoz használt eszközök és berendezések elhelyezését, valamint a kocsiszekrényhez a minden oldali hozzáférést biztosító helyiség, kivéve a helyszíni javítást, ha a művelet szakszerűen elvégezhető,
b) a kocsiszekrény különböző részeihez a hozzáférést lehetővé tevő eszközök (emelő, forgatóberendezés stb.), kivéve a helyszíni javítást, ha a művelet szakszerűen és a balesetveszély növekedése nélkül elvégezhető.
c) az ellátni kívánt gépjárműtípus menettulajdonságait befolyásoló és a szerkezeti részek elhelyezkedését meghatározó méretek eredeti állapot szerinti helyreállítását biztosító eszközök, célszerszámok és mérőberendezések,
d) az ellátni kívánt gépjárműtípusra vonatkozó futóműbeállítási adatokat és az ezzel kapcsolatos tűréshatárokat tartalmazó műszaki előírás.
A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka, valamint a gépjármű menettulajdonságainak alakulása és az alapvető szerkezeti részek elhelyezkedése szempontjából fontos - javítás utáni - méretek megfelelőségének igazolására terjed ki.
8. Fényezés
A tevékenység végzésének feltétele:

a) egy hidegpadlós, a fényezési munka előkészítésére (zsírtalanítás, kittelés, csiszolás stb.) szolgáló és további egy hidegpadlós, pormentes, festékszórásra szolgáló helyiség (fényezőfülke),
b) a fényezéshez szükséges anyagok és eszközök szennyeződésmentes elhelyezésére alkalmas tároló,
c) a padozaton állva el nem érhető karosszériafelületek hozzáférhetőségét lehetővé tevő berendezés (állvány, lift stb.),
d) festékszóró berendezés,
d) festékszóró berendezés, az előkészítési, fényezési technológiai műveleteknek megfelelő eszközök, berendezések,
e) a fényezési művelet előkészítéséhez és a fényezéshez (festékszóráshoz) használt anyagok fajtáit, minőségét, minőségi jelét és mindezek használatának módját tartalmazó műszaki előírás.
A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka leírására terjed ki.
9. Alváz és üregvédelem
A tevékenység végzésének feltétele:

a) a korróziógátló anyagoknak ellenálló burkolatú hidegpadlós, valamint a szennyeződött mosóvíz elvezetését biztosító elfolyóval és ülepítővel ellátott helyiség,
b) a gépjárművek korrózióvédelmet igénylő részeihez a hozzáférést lehetővé tevő - korróziógátló anyagoknak ellenálló burkolattal ellátott - emelőberendezés vagy szerelőakna,
c) a gépjárművek korrózióvédelmet megelőző megtisztításához szükséges mosóberendezés,
d) a korróziógátló anyagok felhordására alkalmas szóróberendezések,
e) a korróziógátló anyagok fajtáit, minőségi jellemzőit, valamint azok használatának módját, valamint a jármű üregvédelmére kialakított nyílások helyét, illetőleg pótlólagos létesítésének előírásait tartalmazó műszaki előírás,
f) az alváz- és üregvédelemhez szükséges anyagok és eszközök elhelyezésére alkalmas tároló.
A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka, valamint a felhasznált korróziógátló anyag minőségének és mennyiségének a leírására terjed ki.
10. Gumiabroncsok javítása
A tevékenység feltétele:

a) pormentes padlóburkolatú, a b) pontban említett berendezések szakszerű elhelyezésére (telepítésére) alkalmas helyiség,
b) a javítani kívánt típusú gumiabroncsok javítására és tárolására műszaki előírásban vagy szabványban előírt eszközök, berendezések, célszerszámok,
c) a javításhoz használt anyagok alkalmazási módját és korlátait, az előírt speciális eszközök, berendezések, célszerszámok és bemérő eszközök alkalmazását tartalmazó műszaki előírás.
A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka leírására terjed ki.
11. Gépjárművek bontása
A tevékenység végzésének feltétele:

a) egy a bontás elvégzéséhez és az ehhez szükséges szerszámok, egyéb eszközök elhelyezéséhez szükséges hidegpadlós, fedett tér, egy a kiszerelt gépjármű fődarabok, részegységek és alkatrészek tisztítására szolgáló hidegpadlós fedett tér, egy a bontásból kinyert, továbbhasznosítható fődarabok, részegységek és alkatrészek tárolására szolgáló hidegpadlós helyiség (raktár),
a) hidegpadlós burkolattal ellátott:

- fedett tér a bontás elvégzéséhez és a bontáshoz szükséges szerszámok, egyéb eszközök elhelyezéséhez, amely az esetleg elfolyó üzemeltetési folyadékok elvezetését biztosító elfolyóval és előírásos ülepítővel rendelkezik,

- fedett tér, amely a kiszerelt gépjármű fődarabok, részegységek és alkatrészek tisztítására szolgál,

- helyiség (raktár) a bontásból kinyert, továbbhasznosítható fődarabok, részegységek és alkatrészek tárolására, valamint

- helyiség (raktár) a gépjárműfenntartásban tovább nem hasznosítható bontott anyagok és alkatrészek tárolására,

b) a bontási munkák elvégzéséhez szükséges emelőberendezések, a bontani kívánt gépjárműtípusokhoz szükséges célszerszámok, a bontás révén kinyert fődarabok, részegységek, alkatrészek továbbfelhasználás előtti tisztításához szükséges eszközök, valamint a minősítéshez szabványban és műszaki előírásban meghatározott eszközök, vizsgáló berendezések,
c) a továbbfelhasználásra szánt fődarabok, részegységek és alkatrészek minősítésére, valamint a bontáshoz használt célszerszámok alkalmazására vonatkozó műszaki előírások.
A tanúsítási kötelezettség a bontásból kinyert, továbbfelhasználásra kerülő fődarabok, részegységek, alkatrészek jogszabályban vagy szabványban meghatározott minősítési adataira, jellemzőire, minősítő vizsgálati kötelezettség alá nem eső fődarabok, részegységek és alkatrészek esetében az azok használhatóságára vonatkozó bontói állásfoglalásra terjed ki.
11. Gépjárművek bontása (gépjárműbontó tevékenység)
11.1. A tevékenység végzésének feltétele:
a) hidegpadlós burkolattal ellátott:

- fedett tér a bontás és a szennyezés-mentesítés elvégzéséhez, a bontáshoz szükséges szerszámok, egyéb eszközök elhelyezéséhez, amely az esetleg elfolyó üzemeltetési folyadékok elvezetését biztosító elfolyóval és előírásos ülepítővel rendelkezik,

- fedett tér, amely a kiszerelt gépjármű fődarabok, részegységek és alkatrészek tisztítására szolgál,

- helyiség (raktár) a bontásból kinyert, továbbhasznosítható fődarabok, részegységek és alkatrészek tárolására, valamint

- üzemi gyűjtőhely a hulladékká vált gépjárművek bontást megelőző tárolására, valamint üzemi gyűjtőhely, helyiség (raktár) a gépjárműfenntartásban tovább nem hasznosítható bontott anyagok, alkatrészek és hulladékok fajtánkénti, a további hasznosítás feltételeinek megfelelő elkülönített tárolására;

b) a bontási munkák elvégzéséhez szükséges emelőberendezések, a bontani kívánt gépjárműtípusokhoz szükséges célszerszámok, a bontás révén kinyert fődarabok, részegységek, alkatrészek továbbfelhasználás előtti tisztításához szükséges eszközök, valamint a minősítéshez szabványban és műszaki előírásban meghatározott eszközök, vizsgáló berendezések;
c) a járműtípus bontására vonatkozó járműgyártói információk, a újrafelhasználásra szánt fődarabok, részegységek és alkatrészek minősítésére, valamint a bontáshoz használt célszerszámok alkalmazására vonatkozó műszaki előírások;
d) az elhasználódott járművekről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelvének I. számú mellékletével összhangban a külön jogszabályban meghatározott környezetvédelmi műszaki feltételek biztosítása;
e) a veszélyes hulladékkezelési tevékenységnek megfelelő környezetvédelmi hatósági engedélyek az EWC 16. főcsoportjának 1601 alcsoportjába sorolt (veszélyes) hulladékokra, valamint a 160601*, a 160604, a 160606*, a 160801 és a 160807* kódszám alá sorolt (veszélyes) hulladékokra, továbbá a 13. főcsoport 1301, 1302, 1307, és 1308 alcsoportjaiba sorolt olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékaira vonatkozóan.
Az M1 és N1 kategóriába tartozó gépjárművek bontását a gépjármű típusához meghatározott bontási információk, valamint az elhasználódott járművekről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelvének I. számú mellékletében meghatározott technológiai előírások alapján kell végezni.
11.2. A tanúsítási kötelezettség kiterjed:
a) az elhasználódott járművekről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelvének hatálya alá tartozó gépjármű bontásra történő átvételére, a 8. számú mellékletben meghatározott adatokat tartalmazó „Bontási átvételi igazolás” kiállításával, továbbá
b) a bontásból kinyert, újrahasználatra kerülő fődarabok, részegységek, alkatrészek külön jogszabályban meghatározott minősítési adataira, jellemzőire, továbbá a minősítő vizsgálati kötelezettség alá nem eső fődarabok, részegységek és alkatrészek esetében az azok használhatóságára vonatkozó bontói állásfoglalásra.
12. Gépjárművek mosása
A tevékenység végzésének feltétele:

a) a vízsugaraknak ellenálló padló- és falburkolattal, valamint a szennyeződött mosóvíz elvezetésére szolgáló lefolyóval és ülepítővel ellátott zárt vagy félig zárt helyiség, illetőleg - kizárólag felső mosás esetén - olyan hidegpadlós, lefolyóval és ülepítővel ellátott szabad tér, amelynél a víz idegen területre szóródásának megelőzése biztosított,
b) alsó mosás esetén a gépjárművek alsó részeihez a hozzáférést biztosító szerelőakna vagy emelőberendezés, illetőleg gépi alsómosó berendezés,
c) gépi mosás esetében a mosóberendezéshez szükséges segédberendezések (pl. nyomásfokozó).
13. Gázüzemű gépjárművek gáz-üzemanyag-ellátó berendezésének javítása
Az 1. számú melléklet 15. pontjában meghatározott tevékenység végzésének - a vonatkozó 1-11. pontokban meghatározottakon túli - külön feltétele:

a) 20 m2 alapterületenként legalább 1-1 db, legalább 0,16 m2-es felületű, szabadba nyíló, keresztirányú szellőztetést biztosító, el nem zárható, a padozat szintjében elhelyezett szellőzőnyílással ellátott helyiség.
b) A helyiségben vízzár nélküli padlóösszefolyó (csatornaszem) nem lehet.
c) Amennyiben a helyiségben szerelőakna van:
ca) a szerelőakna padozatától mért 0,15 méter magasságban elhelyezett, a robbanásveszélyes gázkoncentrációt jelző és beavatkozó, két db egymástól függetlenül működő gázérzékelőt kell beépíteni, valamint arról vezérelt aknavészszellőző berendezést kell alkalmazni;
cb) a gázérzékelő a használt gáz alsó robbanási határértékének

- 20 tf%-án hallható és látható módon adjon jelzést és egyidejűleg indítsa meg a vészszellőztető berendezést,

- alsó robbanási határértékének 40 tf%-án villamos szempontból válassza le a helyiség villamos hálózatát, kivéve a vészszellőzést és a vészvilágítást;

cc) a szerelőakna vészszellőztető berendezése legalább óránként ötszörös légcserét biztosító befúvásos rendszerű aknaszellőztető berendezés legyen, befúvónyílásai víztől védetten az aknapadozat szintjében kerüljenek elhelyezésre;
cd) a szerelőakna villamos berendezéseit az MSZ 1600/8 számú szabvány 3.38 szakaszában előírtak figyelembevételével kell kialakítani.
d) A helyiség közelében a gáztartály töltésére és ürítésére szolgáló berendezést kell elhelyezni.
e) A helyiséget - az egyébként szükségesen felül - el kell látni helyiségenként további egy-egy db, 12 kg-os töltősúlyú porral oltó tűzoltókészülékkel.
A földgáz üzemű gépjárművek gáz-üzemanyag-ellátó berendezéseinek javítása esetében az a) pontban előírt átszellőztetési követelmény teljesítéséhez a mennyezet szintjében elhelyezett szellőző nyílásokat is ki kell alakítani.
A gáz-üzemanyag-ellátó berendezés javítását követően el kell végezni az 1. melléklet 17. pontjában meghatározott gázbiztonsági szemlét.
13. Gázüzemű gépjárművek gázüzemanyag-ellátó berendezésének javítása
Az 1. számú melléklet 15. pontjában meghatározott tevékenység végzésének - a vonatkozó 1-11. pontokban meghatározottakon túli - külön feltétele:

a) Általános feltételek:
aa) a helyiség a „C” tűzveszélyességi osztályra vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek feleljen meg;
ab) a helyiség légterébe került gázüzemanyag jelzését (gázérzékelő) és eltávolítását (szellőztető berendezés) biztosító berendezéseket kell felszerelni, amelyek feleljenek meg a következő műszaki követelményeknek;
ac) a gázérzékelő a javításra kerülő járműben használt gázüzemanyag

- az alsó éghetőségi koncentrációjának 20%-án hallható és látható módon adjon jelzést, és egyidejűleg indítsa a szellőztető berendezést,

- az alsó éghetőségi koncentrációjának 40%-án válassza le a helyiség villamos hálózatát, a robbanásbiztos villamos berendezések kivételével;

ad) 500 m3 légtérfogat felett, ha a tevékenységet az alapterület 20%-ánál kisebb helyen, a bejárati kapuhoz közel végzik, a helyiségbe nem kell szellőztető berendezést felszerelni, és a villamos berendezések kézi kapcsolással választhatók le a hálózatról. Ilyen esetben a Területi Műszaki Biztonsági Felügyelet egyéb feltételeket is meghatározhat;
ae) a szellőztető berendezés biztosítsa a helyiség legalább óránként ötszörös légcseréjét;
af) a helyiségben nyílt égésterű tüzelőberendezés nem alkalmazható;
ag) szabadba nyíló kapuja legyen;
ah) rendelkeznie kell a jármű gáztartálya ürítésére szolgáló berendezéssel;
ai) a helyiséget - az egyébként előírton túl - el kell látni helyiségenként további egy-egy db 12 kg-os töltősúlyú porral oltó tűzoltókészülékkel.
b) Cseppfolyós gázüzemű gépjárművek gázüzemanyag-ellátó berendezésének javítását végző műhelyre vonatkozó további követelmények:
ba) a padozattól mért 0,15 méter magasságban szerelőállásonként legalább egy-egy db egymástól függetlenül működő gázérzékelőt kell felszerelni. A szellőztetés elszívással működjön, az alsó légteret megfelelően átöblítse;
bb) a szerelőakna padozatától mért 0,15 méter magasságban két db egymástól függetlenül működő gázérzékelőt kell beépíteni, valamint arról vezérelt aknaszellőztető berendezést kell alkalmazni;
bc) a szerelőakna vészszellőztető berendezése legalább óránként ötszörös légcserét biztosító elszívásos rendszerű legyen, elszívó nyílásai víztől védetten az aknapadozat szintjében kerüljenek elhelyezésre;
bd) a helyiség padlószintje nem lehet a terepszintnél mélyebben;
be) a szerelőállástól mért 5 m távolságon belül nem lehet olyan mélyedés, üreg vagy a helyiség szintjénél mélyebb más helyiség bejárata, amelyben a gázüzemanyag összegyűlhet.
c) Sűrített földgáz üzemű gázüzemanyag-ellátó berendezések javítását végző műhelyre vonatkozó további követelmények:
ca) a mennyezet szintjéhez közel, szerelőállásonként legalább egy-egy db egymástól függetlenül működő gázérzékelőt kell felszerelni;
cb) a szellőztetés befúvással működjön és a felső légteret megfelelően átöblítse.
d) Egyéb gázüzemű gázüzemanyag-ellátó berendezések javítását végző műhelyre vonatkozó további követelményeket a b) és c) pontok előírásainak alkalmazásával a Területi Műszaki Biztonsági Felügyelet határozza meg.
14. Gázüzemű gépjárművek gázbiztonsági szemléje
Az 1. számú melléklet 17. pontjában meghatározott tevékenység végzésének feltétele a 13. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő helyiség.
Megjegyzés: A tanúsítási kötelezettségnek ki kell terjednie a gázbiztonsági szemle során vizsgált valamennyi tény megállapítására, annak a 4. számú mellékletben meghatározottak szerint kell eleget tenni.
15. A menetíró, illetve a sebességkorlátozó készülék felszerelése, vizsgálata
A tevékenység végzésének feltétele:

a) hidegpadlós, a gépjárműhöz hozzáférhetőséget biztosító helyiség,
b) a gépjárművek alsó részeihez hozzáférést biztosító szerelőakna vagy emelőberendezés,
c) szilárd burkolatú, legalább 20 m hosszú és sík mérőszakasz, vagy a készülék illesztésének vizsgálatára alkalmas, hitelesíthető görgős próbapad,
d) a készüléktípus(ok) beszabályozásához, ellenőrzéséhez szükséges - érvényes kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkező - műszerek,
e) a készülék gyártója, illetőleg a készülékgyártó hazai képviselete által - az egyes készüléktípusokhoz - meghatározott célszerszámok és további mérőkészülékek,
f) a készüléktípus(ok) felszerelését, gépjárműhöz történő illesztés végrehajtását, a berendezés javítását, vizsgálatát, valamint a szükséges eszközök, vizsgálóberendezések megjelölését és használatát tartalmazó - a berendezés gyártója vagy a készülékgyártó hazai képviselete által biztosított - műszaki előírások,
g) a visszaélésszerű beavatkozás elleni védelem eszközeinek biztosítása (ólomzár, plombajel, lepecsételés stb.).

- a készülékgyártótól, vagy annak hazai képviseletétől a javító tevékenység végzésére vonatkozóan megszerzett feljogosítás, valamint

- az MSZ EN ISO 9000 szerinti minőségbiztosítási rendszer alkalmazása, továbbá

- a menetíró készüléktípus javítására felkészítő szaktanfolyam elvégzése.
A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka leírására, vizsgálati - illesztési - jegyzőkönyv kiállítására és az előírásoknak megfelelően a beszerelési tábla elhelyezésére terjed ki.

A c)-f) pontokban előírt eszközök körét - az egyes készüléktípusokhoz tartozóan - a készülék gyártójának, illetőleg a készülékgyártó hazai képviseletének a javaslata alapján a KFF határozza meg és teszi közzé a Közlekedési Értesítőben.
Az 1. számú melléklet c) pontjának cb) alpontjában meghatározott - a készülék belső plombáinak felnyitásával járó menetíró készülék javítási - tevékenység végzésének további feltétele:
15. A menetíró, illetve a sebességkorlátozó készülék felszerelése, vizsgálata
A tevékenység végzésének feltétele:

a) hidegpadlós, a gépjárműhöz hozzáférhetőséget biztosító helyiség,
b) a gépjárművek alsó részeihez hozzáférést biztosító szerelőakna vagy emelőberendezés,
c) szilárd burkolatú, legalább 20 m hosszú és sík mérőszakasz, vagy a készülék illesztésének vizsgálatára alkalmas, kalibrálható görgős próbapad,
d) a készüléktípus(ok) beszabályozásához, ellenőrzéséhez szükséges - érvényes kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkező - műszerek,
e) a készülék gyártója, illetőleg a készülékgyártó hazai képviselete által - az egyes készüléktípusokhoz - meghatározott célszerszámok és további mérőkészülékek,
f) a készüléktípus(ok) felszerelését, gépjárműhöz történő illesztés végrehajtását, a berendezés javítását, vizsgálatát, valamint a szükséges eszközök, vizsgálóberendezések megjelölését és használatát tartalmazó - a berendezés gyártója vagy a készülékgyártó hazai képviselete által biztosított - műszaki előírások,
g) a visszaélésszerű beavatkozás elleni védelem eszközeinek biztosítása (ólomzár, plombajel, lepecsételés stb.).

- a kártyakibocsátó hatósággal közvetlen, kétirányú adatcserét biztosító informatikai kapcsolat biztosítása,

- a digitális tachográf adatainak kiolvasásához, letöltéséhez és tárolásához szükséges - a tachográf gyártó által meghatározott funkciók ellátását biztosító - eszközök,

- a tevékenységet végző személy részére - a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló rendelet alapján - kiadott, érvényes műhelykártya,

- a műhelykártya biztonságos tárolásához szükséges, az illetéktelen hozzáférést kizáró lemezszekrény, továbbá

- a digitális tachográfról letöltött adatok - illetéktelen hozzáférést megakadályozó módon történő - tárolását biztosító elektronikus eszközök.
A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka leírására, vizsgálati-, illesztési jegyzőkönyv kiállítására és az előírásoknak megfelelően a beszerelési tábla elhelyezésére terjed ki.

A c)-f) pontokban előírt eszközök körét - az egyes készüléktípusokhoz tartozóan - a készülék gyártójának, illetőleg a készülékgyártó hazai képviseletének a javaslata alapján a KFF határozza meg és teszi közzé a Közlekedési Értesítőben.
Az 1. számú melléklet 18. pontjának a) és d) alpontjaiban meghatározott - menetíró beszerelés, üzembe helyezés, digitális tachográf esetében aktiválás, továbbá illesztés a gépjárműhöz, illetőleg a digitális tachográf által rögzített adatok letöltése, valamint az adatok kezelése - tevékenység esetében:
15. A menetíró, illetve a sebességkorlátozó készülék felszerelése, vizsgálata
A tevékenység végzésének feltétele:

a) hidegpadlós, a gépjárműhöz hozzáférhetőséget biztosító helyiség,
b) a gépjárművek alsó részeihez hozzáférést biztosító szerelőakna vagy emelőberendezés,
c) szilárd burkolatú, legalább 20 m hosszú és sík mérőszakasz, vagy a készülék illesztésének vizsgálatára alkalmas, kalibrálható görgős próbapad,
d) a készüléktípus(ok) beszabályozásához, ellenőrzéséhez szükséges - érvényes kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkező - műszerek,
e) a készülék gyártója, illetőleg a készülékgyártó hazai képviselete által - az egyes készüléktípusokhoz - meghatározott célszerszámok és további mérőkészülékek,
f) a készüléktípus(ok) felszerelését, gépjárműhöz történő illesztés végrehajtását, a berendezés javítását, vizsgálatát, valamint a szükséges eszközök, vizsgálóberendezések megjelölését és használatát tartalmazó - a berendezés gyártója vagy a készülékgyártó hazai képviselete által biztosított - műszaki előírások,
g) a visszaélésszerű beavatkozás elleni védelem eszközeinek biztosítása (ólomzár, plombajel, lepecsételés stb.).

- a kártyakibocsátó hatósággal közvetlen, kétirányú adatcserét biztosító informatikai kapcsolat biztosítása,

- a digitális tachográf adatainak kiolvasásához, letöltéséhez és tárolásához szükséges - a tachográf gyártó által meghatározott funkciók ellátását biztosító - eszközök,

- a tevékenységet végző személy részére - a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló rendelet alapján - kiadott, érvényes műhelykártya,

- a műhelykártya biztonságos tárolásához szükséges, az illetéktelen hozzáférést kizáró lemezszekrény, továbbá

- a digitális tachográfról letöltött adatok - illetéktelen hozzáférést megakadályozó módon történő - tárolását biztosító elektronikus eszközök.
A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka leírására, vizsgálati-, illesztési jegyzőkönyv kiállítására és az előírásoknak megfelelően a beszerelési tábla elhelyezésére terjed ki.

A c)-f) pontokban előírt eszközök körét - az egyes készüléktípusokhoz tartozóan - a készülék gyártójának, illetőleg a készülékgyártó hazai képviseletének a javaslata alapján az NKH Központi Hivatala határozza meg és teszi közzé a Közlekedési Értesítőben.
Az 1. számú melléklet 18. pontjának a) és d) alpontjaiban meghatározott - menetíró beszerelés, üzembe helyezés, digitális tachográf esetében aktiválás, továbbá illesztés a gépjárműhöz, illetőleg a digitális tachográf által rögzített adatok letöltése, valamint az adatok kezelése - tevékenység esetében:
15. A menetíró, illetve a sebességkorlátozó készülék felszerelése, vizsgálata
A tevékenység végzésének feltétele:

a) hidegpadlós, a gépjárműhöz hozzáférhetőséget biztosító helyiség,
b) a gépjárművek alsó részeihez hozzáférést biztosító szerelőakna vagy emelőberendezés,
c) szilárd burkolatú, legalább 20 m hosszú és sík mérőszakasz, vagy a készülék illesztésének vizsgálatára alkalmas, kalibrálható görgős próbapad,
d) a készüléktípus(ok) beszabályozásához, ellenőrzéséhez szükséges - érvényes kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkező - műszerek,
e) a készülék gyártója, illetőleg a készülékgyártó hazai képviselete által - az egyes készüléktípusokhoz - meghatározott célszerszámok és további mérőkészülékek,
f) a készüléktípus(ok) felszerelését, gépjárműhöz történő illesztés végrehajtását, a berendezés javítását, vizsgálatát, valamint a szükséges eszközök, vizsgálóberendezések megjelölését és használatát tartalmazó - a berendezés gyártója vagy a készülékgyártó hazai képviselete által biztosított - műszaki előírások,
g) a visszaélésszerű beavatkozás elleni védelem eszközeinek biztosítása (ólomzár, plombajel, lepecsételés stb.).

- a kártyakibocsátó hatósággal közvetlen, kétirányú adatcserét biztosító informatikai kapcsolat biztosítása,

- a digitális tachográf adatainak kiolvasásához, letöltéséhez és tárolásához szükséges - a tachográf gyártó által meghatározott funkciók ellátását biztosító - eszközök,

- a tevékenységet végző személy részére - a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló rendelet alapján - kiadott, érvényes műhelykártya,

- a műhelykártya biztonságos tárolásához szükséges, az illetéktelen hozzáférést kizáró lemezszekrény, továbbá

- a digitális tachográfról letöltött adatok - illetéktelen hozzáférést megakadályozó módon történő - tárolását biztosító elektronikus eszközök.
A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka leírására, vizsgálati-, illesztési jegyzőkönyv kiállítására és az előírásoknak megfelelően a beszerelési tábla elhelyezésére terjed ki.

A c)-f) pontokban előírt eszközök körét - az egyes készüléktípusokhoz tartozóan - a készülék gyártójának, illetőleg a készülékgyártó hazai képviseletének a javaslata alapján az NKH Központi Hivatala határozza meg amelyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és az NKH honlapján közzé kell tenni.
Az 1. számú melléklet 18. pontjának a) és d) alpontjaiban meghatározott - menetíró beszerelés, üzembe helyezés, digitális tachográf esetében aktiválás, továbbá illesztés a gépjárműhöz, illetőleg a digitális tachográf által rögzített adatok letöltése, valamint az adatok kezelése - tevékenység esetében:
15. A menetíró, illetve a sebességkorlátozó készülék felszerelése, vizsgálata
A tevékenység végzésének feltétele:

a) hidegpadlós, a gépjárműhöz hozzáférhetőséget biztosító helyiség,
b) a gépjárművek alsó részeihez hozzáférést biztosító szerelőakna vagy emelőberendezés,
c) szilárd burkolatú, legalább 20 m hosszú és sík mérőszakasz, vagy a készülék illesztésének vizsgálatára alkalmas, kalibrálható görgős próbapad,
d) a készüléktípus beszabályozásához, ellenőrzéséhez szükséges - érvényes kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkező - műszerek,
e) a készülék gyártója, illetve a készülékgyártó hazai képviselete által - az egyes készüléktípusokhoz - meghatározott célszerszámok és további mérőkészülékek,
f) a készüléktípus felszerelését, gépjárműhöz történő illesztés végrehajtását, a készülék javítását, vizsgálatát, valamint a szükséges eszközök, vizsgálóberendezések megjelölését és használatát tartalmazó - a készülék gyártója vagy a készülékgyártó hazai képviselete által biztosított - műszaki előírások,
g) a visszaélésszerű beavatkozás elleni védelem eszközeinek biztosítása (ólomzár, plombajel, lepecsételés stb.).

- a kártyakibocsátó hatósággal közvetlen, kétirányú adatcserét biztosító informatikai kapcsolat biztosítása,

- a digitális tachográf adatainak kiolvasásához, letöltéséhez és tárolásához szükséges - a tachográf gyártója által meghatározott funkciók ellátását biztosító - eszközök,

- a tevékenységet végző személy részére - a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló rendelet alapján - kiadott, érvényes műhelykártya,

- a műhelykártya biztonságos tárolásához szükséges, az illetéktelen hozzáférést kizáró lemezszekrény, továbbá

- a digitális tachográfról letöltött adatok - illetéktelen hozzáférést megakadályozó módon történő - tárolását biztosító elektronikus eszközök.
A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka leírására, vizsgálati jegyzőkönyv, „Illesztési jegyzőkönyv” kiállítására és az előírásoknak megfelelően a beszerelési tábla elhelyezésére terjed ki.
Az 1. számú melléklet 18. pont cb) alpontjában meghatározott - a készülék belső plombáinak felnyitásával járó menetíró készülék javítási - tevékenység végzésének további feltétele:

- a készülékgyártótól vagy annak hazai képviseletétől a javító tevékenység végzésére vonatkozóan megszerzett feljogosítás,

- az MSZ EN 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer alkalmazása,

- a készüléktípus javítására felkészítő - a készülékgyártó vagy annak hazai képviselete által szervezett - tanfolyam elvégzése.
A javításra feljogosított szervezetekben a készülék javítását nyomon követhetően dokumentálni kell. Az „Illesztési jegyzőkönyvben” a készülék plombáinak azonosító számát, majd a javítás során elhelyezett (cserélt) javítóplombák azonosító számait fel kell jegyezni.
A kiszerelt állapotú menetíró készülék 2 éves (digitális), illetve a 6 éves (analóg) felülvizsgálatáról a 10. számú melléklet szerinti felülvizsgálati tanúsítványt kell kiállítani.
A felülvizsgálati tanúsítvány a műhelykártyáról, illetve a tachográf gyártók műhelyszoftvereivel elektronikusan kiolvasott adatok alapján elektronikusan is kitölthető, továbbá a jogosultak számára az adatok hozzáférhetőségének biztosítása mellett elektronikusan tárolható és archiválható.
Ha a felülvizsgálat helye és időpontja nem azonos az illesztés helyével és időpontjával, a felülvizsgálati tanúsítvány „O”, „P” és „Q” mezőit nem kell kitölteni.

A c)-f) pontban előírt eszközök körét - az egyes készüléktípusokhoz tartozóan - a készülék gyártójának, illetve a készülékgyártó hazai képviseletének a javaslata alapján az NKH Központi Hivatala határozza meg, amelyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és az NKH honlapján közzé kell tenni.
Az 1. számú melléklet 18. pont a) és d) alpontjában meghatározott - menetíró beszerelés, üzembe helyezés, digitális tachográf esetében aktiválás, illesztés a gépjárműhöz, a digitális tachográf által rögzített adatok letöltése, valamint az adatok kezelése - tevékenység esetében a tevékenység végzésének feltétele
E melléklet alkalmazásában műszaki előírás: a közlekedési hatóságok és más feljogosított szervek, a járműnek, a jármű részegységének, alkatrészének, kenő- és segédanyagának, a karbantartó berendezéseknek, eszközöknek gyártója, valamint kutató-fejlesztő intézmény által kiadott kezelési, karbantartási, javítási, technológiai utasítása, ilyenek hiányában a járműfenntartó szervezet technológiai utasítása.
Az 1. számú mellékletben felsorolt tevékenységek és e mellékletben meghatározott dologi feltételek egymáshoz nem címszó és sorszám szerint, hanem értelemszerűen kapcsolódnak.


1. Jármű ápolása (kenés, zsírozás, olaj, hűtő- és fékfolyadék szintjének ellenőrzése, utántöltése és cseréje).
A tevékenység végzésének feltétele:

a) olajoknak és zsíroknak ellenálló padló- és falburkolattal ellátott pormentes helyiség, kivéve a helyszíni ápolást,
b) a járművek kenést igénylő részeihez hozzáférést biztosító emelőberendezés vagy szerelőakna, kivéve a helyszíni ápolást, ha a műveletet szakszerűen és a balesetveszély növekedése nélkül el lehet végezni,
c) zsírzóprés és az ellátni kívánt járműtípus konstrukciójának megfelelő olajleszívó és olajtöltő készülék,
d) a kenőanyagok, hűtő- és fékfolyadékok, valamint a c) pontban említett eszközök szennyeződésmentes elhelyezését biztosító, valamint a használt kenő- és segédanyagok elhelyezésére szolgáló tároló,
e) az ellátni kívánt járműtípushoz alkalmazandó kenőanyagok, hűtő- és fékfolyadékok fajtáira, minőségére, minőségi jelére, cseréjére és felhasználandó mennyiségére vonatkozó műszaki előírások.
A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka, a felhasznált kenőanyagok, hűtő- és fékfolyadékok mennyiségének, minőségének és minőségi jelének a leírására terjed ki.
2. Járművek napi vizsgálata, időszakos műszaki szemléje, és garanciális átvizsgálása
A tevékenység végzésének feltétele:

a) hidegpadlós, a c) pontban említett vizsgáló, bemérő eszközök és berendezések szakszerű elhelyezésére (telepítésére) alkalmas helyiség,
b) járművek alsó részeinek átvizsgálásához hozzáférést biztosító emelő berendezés vagy szerelőakna,
c) az ellátni kívánt gépjárműtípusok időszakos műszaki szemléjéhez és garanciális átvizsgálásához szükséges vizsgáló és bemérő berendezések, eszközök és célszerszámok,
d) az ellátni kívánt járműtípusra vonatkozó karbantartási műveletek leírását és esedékességét, az egyes szerkezeti részek bemérési, beállítási adatait, valamint a beméréshez, beállításhoz szükséges eszközök, berendezések és célszerszámok megjelölését és használatát tartalmazó műszaki előírások.
A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka jellegének (napi vizsgálat, időszakos műszaki szemle, garanciális átvizsgálás), a szemle előírás megjelölésének, a kicserélt részegységeknek és alkatrészeknek, valamint a bemérési, beállítási adatoknak a leírására terjed ki.
3. Járművek diagnosztikai ellenőrzése, beszabályozása
A tevékenység végzésének feltétele:

a) zárt, pormentes, hidegpadlós, a vizsgáló, bemérő, beállító berendezések szakszerű elhelyezésére (telepítésére) alkalmas helyiség, kivéve a helyszíni diagnosztikai ellenőrzést és beállítást, ha a műveletet szakszerűen el lehet végezni. Ha a helyiségben futóműbeállítást vagy fényszóró beállítást végeznek, a padozat vagy emelő megfelelő kiképzésével biztosítani kell a jármű kerekeinek vízszintes síkban való felfekvését és - fényszóró beállítás esetén - a fényszóróellenőrző berendezés optikai tengelyének ezzel párhuzamos síkban való elhelyezkedését; futóműbeállítás esetén a vízszintestől való eltérés hosszirányban legfeljebb 5 szögperc, keresztirányban legfeljebb 2 szögperc, fényszóróbeállítás esetén a párhuzamosságtól eltérés legfeljebb 3 szögperc lehet,
b) a jármű alsó részeihez hozzáférhetőséget igénylő vizsgálatok és beállítások (beszabályozások) végzése esetén emelő berendezés vagy szerelőakna,
c) az ellátni kívánt gépjárműtípusok diagnosztikai ellenőrzéséhez és beszabályozásához szükséges vizsgáló és bemérő berendezések, eszközök és célszerszámok,
d) a vizsgáló (bemérő) és beállító berendezések szakszerű alkalmazását, az ellátni kívánt típusú járművek ellenőrzési, beállítási (beszabályozási) adatait és a hozzájuk tartozó tűréshatárokat tartalmazó műszaki előírások.
A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka, a felhasznált alkatrész és anyag, valamint a bemérési, beállítási adatok leírására (megjelölésére) terjed ki.
4. Járművek kisjavítása, futójavítása
A tevékenység végzésének feltétele:

a) hidegpadlós, a gépjárműhöz a hozzáférhetőséget biztosító helyiség, kivéve a helyszíni üzemzavarelhárítást, kisjavítást,
b) a járművek alsó részeihez hozzáférést biztosító szerelőakna vagy emelőberendezés, kivéve a helyszíni üzemzavar elhárítást, kisjavítást, ha a műveletet szakszerűen és a balesetveszély növekedése nélkül el lehet végezni,
c) az ellátni kívánt járműtípus javításához és a végezni kívánt műveletekhez műszaki előírásban vagy szabványban megjelölt célszerszámok, bemérő, beállító, beszabályozó berendezések,
d) az ellátni kívánt járműtípus javításához és a végezni kívánt művelethez szükséges csavarmeghúzási, beállítási, beszabályozási adatokat (előírásokat), az ezek tekintetében irányadó tűréshatárokat, speciális szerelési előírásokat, az előírt speciális célszerszámok alkalmazását és az alkatrészek, részegységek cseréjéhez szükséges azonosító adatokat tartalmazó műszaki előírások.
A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka, a kicserélt részegységek és alkatrészek, valamint a műszeres bemérési, beállítási adatok leírására terjed ki.
5. Járművek főjavítása, középjavítása
A tevékenység végzésének feltétele:

a) hidegpadlós, a járműhöz a c) pontban említett eszközökkel való hozzáférést biztosító helyiség,
b) a járművek alsó részeihez a hozzáférést biztosító szerelőakna vagy emelőberendezés,
c) az ellátni kívánt járműtípus fődarabjainak (pl. motor, differenciálmű) ki- és beemeléséhez szükséges eszközök,
d) az ellátni kívánt járműtípus javításához és a végezni kívánt művelethez szabványban vagy műszaki előírásban megjelölt eszközök, célszerszámok, bemérő, beállító, beszabályozó berendezések,
e) az ellátni kívánt járműtípus javításához és a végezni kívánt művelethez szükséges, a hibafelvételt, a felújítás folyamatát, a szükséges bemérési, csavarmeghúzási, beállítási, beszabályozási adatokat (előírásokat), az ezek tekintetében irányadó tűréshatárokat, speciális szerelési előírásokat, az előírt speciális célszerszámok alkalmazását és a fődarabok, részegységek cseréjéhez szükséges adatokat tartalmazó műszaki előírások.
A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka, a kicserélt fődarabok, részegységek és alkatrészek, a műszeres bemérési, beállítási adatok leírására (megjelölésére) terjed ki.
6. Jármű fődarabok, részegységek felújítása
A tevékenység végzésének feltétele:

a) a jármű fődarabok és részegységek szétszerelésére és tisztítására alkalmas fedett terület, továbbá a felújítás elvégzéséhez a c) pontban említett eszközök elhelyezésére, valamint a fődarabok és a részegységek összeszerelésére alkalmas hidegpadlós, pormentes, zárt helyiség,
b) a fődarabok, részegységek és alkatrészeik bontás utáni tisztítására (kézi vagy gépi mosására) alkalmas berendezés,
c) az ellátni kívánt típusú jármű fődarabok és részegységek felújítására műszaki előírásban vagy szabványban előírt eszközök, gépek, berendezések, célszerszámok,
d) a felújítási technológia leírását, a felújítással kapcsolatos bemérési, beállítási, beszabályozási adatokat, előírásokat és az előírt speciális célszerszámok alkalmazását tartalmazó műszaki előírás.
A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka, beállítási adatok és a kicserélt alkatrészek leírására terjed ki.
7. Karosszériajavítás
A tevékenység végzésének feltétele:

a) hidegpadlós, a javításhoz használt eszközök és berendezések elhelyezését, valamint a kocsiszekrényhez a minden oldali hozzáférést biztosító helyiség, kivéve a helyszíni javítást, ha a művelet szakszerűen elvégezhető,
b) a kocsiszekrény különböző részeihez a hozzáférést lehetővé tevő eszközök (emelő, forgatóberendezés stb.), kivéve a helyszíni javítást, ha a művelet szakszerűen és a balesetveszély növekedése nélkül elvégezhető.
c) az ellátni kívánt járműtípus menettulajdonságait befolyásoló és a szerkezeti részek elhelyezkedését meghatározó méretek eredeti állapot szerinti helyreállítását biztosító eszközök, célszerszámok és mérőberendezések,
d) az ellátni kívánt járműtípusra vonatkozó futóműbeállítási adatokat és az ezzel kapcsolatos tűréshatárokat tartalmazó műszaki előírás.
A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka, valamint a jármű menettulajdonságainak alakulása és az alapvető szerkezeti részek elhelyezkedése szempontjából fontos - javítás utáni - méretek megfelelőségének igazolására terjed ki.
8. Fényezés
A tevékenység végzésének feltétele:

a) egy hidegpadlós, a fényezési munka előkészítésére (zsírtalanítás, kittelés, csiszolás stb.) szolgáló és további egy hidegpadlós, pormentes, festékszórásra szolgáló helyiség (fényezőfülke),
b) a fényezéshez szükséges anyagok és eszközök szennyeződésmentes elhelyezésére alkalmas tároló,
c) a padozaton állva el nem érhető karosszériafelületek hozzáférhetőségét lehetővé tevő berendezés (állvány, lift stb.),
d) festékszóró berendezés, az előkészítési, fényezési technológiai műveleteknek megfelelő eszközök, berendezések,
e) a fényezési művelet előkészítéséhez és a fényezéshez (festékszóráshoz) használt anyagok fajtáit, minőségét, minőségi jelét és mindezek használatának módját tartalmazó műszaki előírás.
A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka leírására terjed ki.
9. Alváz és üregvédelem
A tevékenység végzésének feltétele:

a) a korróziógátló anyagoknak ellenálló burkolatú hidegpadlós, valamint a szennyeződött mosóvíz elvezetését biztosító elfolyóval és ülepítővel ellátott helyiség,
b) a járművek korrózióvédelmet igénylő részeihez a hozzáférést lehetővé tevő - korróziógátló anyagoknak ellenálló burkolattal ellátott - emelőberendezés vagy szerelőakna,
c) a járművek korrózióvédelmet megelőző megtisztításához szükséges mosóberendezés,
d) a korróziógátló anyagok felhordására alkalmas szóróberendezések,
e) a korróziógátló anyagok fajtáit, minőségi jellemzőit, valamint azok használatának módját, valamint a jármű üregvédelmére kialakított nyílások helyét, illetőleg pótlólagos létesítésének előírásait tartalmazó műszaki előírás,
f) az alváz- és üregvédelemhez szükséges anyagok és eszközök elhelyezésére alkalmas tároló.
A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka, valamint a felhasznált korróziógátló anyag minőségének és mennyiségének a leírására terjed ki.
10. Gumiabroncsok javítása
A tevékenység feltétele:

a) pormentes padlóburkolatú, a b) pontban említett berendezések szakszerű elhelyezésére (telepítésére) alkalmas helyiség,
b) a javítani kívánt típusú gumiabroncsok javítására és tárolására műszaki előírásban vagy szabványban előírt eszközök, berendezések, célszerszámok,
c) a javításhoz használt anyagok alkalmazási módját és korlátait, az előírt speciális eszközök, berendezések, célszerszámok és bemérő eszközök alkalmazását tartalmazó műszaki előírás.
A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka leírására terjed ki.
11. Járművek bontása (járműbontó tevékenység)
11.1. A tevékenység végzésének feltétele:
a) hidegpadlós burkolattal ellátott:

- fedett tér a bontás és a szennyezés-mentesítés elvégzéséhez, a bontáshoz szükséges szerszámok, egyéb eszközök elhelyezéséhez, amely az esetleg elfolyó üzemeltetési folyadékok elvezetését biztosító elfolyóval és előírásos ülepítővel rendelkezik,

- fedett tér, amely a kiszerelt jármű fődarabok, részegységek és alkatrészek tisztítására szolgál,

- helyiség (raktár) a bontásból kinyert, továbbhasznosítható fődarabok, részegységek és alkatrészek tárolására, valamint

- üzemi gyűjtőhely a hulladékká vált járművek bontást megelőző tárolására, valamint üzemi gyűjtőhely, helyiség (raktár) a járműfenntartásban tovább nem hasznosítható bontott anyagok, alkatrészek és hulladékok fajtánkénti, a további hasznosítás feltételeinek megfelelő elkülönített tárolására;

b) a bontási munkák elvégzéséhez szükséges emelőberendezések, a bontani kívánt gépjárműtípusokhoz szükséges célszerszámok, a bontás révén kinyert fődarabok, részegységek, alkatrészek továbbfelhasználás előtti tisztításához szükséges eszközök, valamint a minősítéshez szabványban és műszaki előírásban meghatározott eszközök, vizsgáló berendezések;
c) a járműtípus bontására vonatkozó járműgyártói információk, a újrafelhasználásra szánt fődarabok, részegységek és alkatrészek minősítésére, valamint a bontáshoz használt célszerszámok alkalmazására vonatkozó műszaki előírások;
d) az elhasználódott járművekről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelvének I. számú mellékletével összhangban a külön jogszabályban meghatározott környezetvédelmi műszaki feltételek biztosítása;
e) a veszélyes hulladékkezelési tevékenységnek megfelelő környezetvédelmi hatósági engedélyek az EWC 16. főcsoportjának 1601 alcsoportjába sorolt (veszélyes) hulladékokra, valamint a 160601*, a 160604, a 160606*, a 160801 és a 160807* kódszám alá sorolt (veszélyes) hulladékokra, továbbá a 13. főcsoport 1301, 1302, 1307, és 1308 alcsoportjaiba sorolt olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékaira vonatkozóan;
f) a külön jogszabály szerinti bontási átvételi igazolás kiadását megelőző vizsgálathoz szükséges eszközök: kézilámpa, tükör, (gép)rongy, kézi nagyító, festék rétegvastagság vizsgáló készülék (acél- és fém alaphoz), okmányvizsgáló UV lámpa, kézi anyagfolytonosság és tömörségvizsgáló eszköz, digitális fényképezőgép (legalább: 3,0 Megapixel felbontás, 512 MByte méretű memória kártya, közvetlen PC-re töltés lehetősége, az alvázszám rögzítéséhez alkalmas makro-funkció);
g) a közlekedési hatóság információs rendszerével történő adatcseréhez szükséges eszközök:
a. legalább 1024 Kbit/sec sávszélességű internet kapcsolat,
b. Publikus Internet felől telephelyenként különböző fix IP cím,
c. Internet böngésző program (Firefox 3.X, vagy Internet Explorer 7.X.),
d. Acrobat Reader 8.X.,
e. Számítógép (WinXpHuSp2 prof futtatására alkalmas 1 Gb Ram, 100Gb HDD, 9 pin soros port, 4 db USB 2.0 port, párhuzamos port, DVD olvasó, operációs rendszer és környezete: Windows XP proff HUsp2, JRE1.6_1x, Monitor 17" TFT-1280*1024),
f. 600 dpi lézernyomtató,
g. 1200dpi szkenner,
h. billentyűzet pufferes vonalkód olvasó,
i. digitális fényképezőgép,
j. azonosítás kártyaolvasóval (Java Card 2.2.2.).
Az M1 és N1 kategóriába tartozó járművek bontását a jármű típusához meghatározott bontási információk, valamint az elhasználódott járművekről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelvének I. számú mellékletében meghatározott technológiai előírások alapján kell végezni.
11.2. A tanúsítási kötelezettség kiterjed:
a) az elhasználódott járművekről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelvének hatálya alá tartozó jármű bontásra történő átvételére, a külön jogszabályban meghatározott adatokat tartalmazó „Bontási átvételi igazolás” kiállításával, továbbá
b) a bontásból kinyert, újrahasználatra kerülő fődarabok, részegységek, alkatrészek külön jogszabályban meghatározott minősítési adataira, jellemzőire, továbbá a minősítő vizsgálati kötelezettség alá nem eső fődarabok, részegységek és alkatrészek esetében az azok használhatóságára vonatkozó bontói állásfoglalásra.
12. Járművek mosása
A tevékenység végzésének feltétele:

a) a vízsugaraknak ellenálló padló- és falburkolattal, valamint a szennyeződött mosóvíz elvezetésére szolgáló lefolyóval és ülepítővel ellátott zárt vagy félig zárt helyiség, illetőleg - kizárólag felső mosás esetén - olyan hidegpadlós, lefolyóval és ülepítővel ellátott szabad tér, amelynél a víz idegen területre szóródásának megelőzése biztosított,
b) alsó mosás esetén a járművek alsó részeihez a hozzáférést biztosító szerelőakna vagy emelőberendezés, illetőleg gépi alsómosó berendezés,
c) gépi mosás esetében a mosóberendezéshez szükséges segédberendezések (pl. nyomásfokozó).
13. Gázüzemű gépjárművek gázüzemanyag-ellátó berendezésének javítása
Az 1. számú melléklet 15. pontjában meghatározott tevékenység végzésének - a vonatkozó 1-11. pontokban meghatározottakon túli - külön feltétele:

a) Általános feltételek:
aa) a helyiség a „C” tűzveszélyességi osztályra vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek feleljen meg;
ab) a helyiség légterébe került gázüzemanyag jelzését (gázérzékelő) és eltávolítását (szellőztető berendezés) biztosító berendezéseket kell felszerelni, amelyek feleljenek meg a következő műszaki követelményeknek;
ac) a gázérzékelő a javításra kerülő járműben használt gázüzemanyag

- az alsó éghetőségi koncentrációjának 20%-án hallható és látható módon adjon jelzést, és egyidejűleg indítsa a szellőztető berendezést,

- az alsó éghetőségi koncentrációjának 40%-án válassza le a helyiség villamos hálózatát, a robbanásbiztos villamos berendezések kivételével;

ad) 500 m3 légtérfogat felett, ha a tevékenységet az alapterület 20%-ánál kisebb helyen, a bejárati kapuhoz közel végzik, a helyiségbe nem kell szellőztető berendezést felszerelni, és a villamos berendezések kézi kapcsolással választhatók le a hálózatról. Ilyen esetben a Területi Műszaki Biztonsági Felügyelet egyéb feltételeket is meghatározhat;
ad) 500 m3 légtérfogat felett, ha a tevékenységet az alapterület 20%-ánál kisebb helyen, a bejárati kapuhoz közel végzik, a helyiségbe nem kell szellőztető berendezést felszerelni, és a villamos berendezések kézi kapcsolással választhatók le a hálózatról. Ilyen esetben a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság egyéb feltételeket is meghatározhat;
ae) a szellőztető berendezés biztosítsa a helyiség legalább óránként ötszörös légcseréjét;
af) a helyiségben nyílt égésterű tüzelőberendezés nem alkalmazható;
ag) szabadba nyíló kapuja legyen;
ah) rendelkeznie kell a jármű gáztartálya ürítésére szolgáló berendezéssel;
ai) a helyiséget - az egyébként előírton túl - el kell látni helyiségenként további egy-egy db 12 kg-os töltősúlyú porral oltó tűzoltókészülékkel.
b) Cseppfolyós gázüzemű gépjárművek gázüzemanyag-ellátó berendezésének javítását végző műhelyre vonatkozó további követelmények:
ba) a padozattól mért 0,15 méter magasságban szerelőállásonként legalább egy-egy db egymástól függetlenül működő gázérzékelőt kell felszerelni. A szellőztetés elszívással működjön, az alsó légteret megfelelően átöblítse;
bb) a szerelőakna padozatától mért 0,15 méter magasságban két db egymástól függetlenül működő gázérzékelőt kell beépíteni, valamint arról vezérelt aknaszellőztető berendezést kell alkalmazni;
bc) a szerelőakna vészszellőztető berendezése legalább óránként ötszörös légcserét biztosító elszívásos rendszerű legyen, elszívó nyílásai víztől védetten az aknapadozat szintjében kerüljenek elhelyezésre;
bd) a helyiség padlószintje nem lehet a terepszintnél mélyebben;
be) a szerelőállástól mért 5 m távolságon belül nem lehet olyan mélyedés, üreg vagy a helyiség szintjénél mélyebb más helyiség bejárata, amelyben a gázüzemanyag összegyűlhet.
c) Sűrített földgáz üzemű gázüzemanyag-ellátó berendezések javítását végző műhelyre vonatkozó további követelmények:
ca) a mennyezet szintjéhez közel, szerelőállásonként legalább egy-egy db egymástól függetlenül működő gázérzékelőt kell felszerelni;
cb) a szellőztetés befúvással működjön és a felső légteret megfelelően átöblítse.
d) Egyéb gázüzemű gázüzemanyag-ellátó berendezések javítását végző műhelyre vonatkozó további követelményeket a b) és c) pontok előírásainak alkalmazásával a Területi Műszaki Biztonsági Felügyelet határozza meg.
d) Egyéb gázüzemű gázüzemanyag-ellátó berendezések javítását végző műhelyre vonatkozó további követelményeket a b) és c) pontok előírásainak alkalmazásával a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság határozza meg.
14. Gázüzemű gépjárművek gázbiztonsági szemléje
Az 1. számú melléklet 17. pontjában meghatározott tevékenység végzésének feltétele a 13. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő helyiség.
Megjegyzés: A tanúsítási kötelezettségnek ki kell terjednie a gázbiztonsági szemle során vizsgált valamennyi tény megállapítására, annak a 4. számú mellékletben meghatározottak szerint kell eleget tenni.
15. A menetíró, illetve a sebességkorlátozó készülék felszerelése, vizsgálata
A tevékenység végzésének feltétele:

a) hidegpadlós, a járműhöz hozzáférhetőséget biztosító helyiség,
b) a járművek alsó részeihez hozzáférést biztosító szerelőakna vagy emelőberendezés,
c) szilárd burkolatú, legalább 20 m hosszú és sík mérőszakasz, vagy a készülék illesztésének vizsgálatára alkalmas, kalibrálható görgős próbapad,
d) a készüléktípus beszabályozásához, ellenőrzéséhez szükséges - érvényes kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkező - műszerek,
e) a készülék gyártója, illetve a készülékgyártó hazai képviselete által - az egyes készüléktípusokhoz - meghatározott célszerszámok és további mérőkészülékek,
f) a készüléktípus felszerelését, járműhöz történő illesztés végrehajtását, a készülék javítását, vizsgálatát, valamint a szükséges eszközök, vizsgálóberendezések megjelölését és használatát tartalmazó - a készülék gyártója vagy a készülékgyártó hazai képviselete által biztosított - műszaki előírások,
g) a visszaélésszerű beavatkozás elleni védelem eszközeinek biztosítása (ólomzár, plombajel, lepecsételés stb.).

- a kártyakibocsátó hatósággal közvetlen, kétirányú adatcserét biztosító informatikai kapcsolat biztosítása,

- a digitális tachográf adatainak kiolvasásához, letöltéséhez és tárolásához szükséges - a tachográf gyártója által meghatározott funkciók ellátását biztosító - eszközök,

- a tevékenységet végző személy részére - a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló rendelet alapján - kiadott, érvényes műhelykártya,

- a műhelykártya biztonságos tárolásához szükséges, az illetéktelen hozzáférést kizáró lemezszekrény, továbbá

- a digitális tachográfról letöltött adatok - illetéktelen hozzáférést megakadályozó módon történő - tárolását biztosító elektronikus eszközök.
A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka leírására, vizsgálati jegyzőkönyv, „Illesztési jegyzőkönyv” kiállítására és az előírásoknak megfelelően a beszerelési tábla elhelyezésére terjed ki.
Az 1. számú melléklet 18. pont cb) alpontjában meghatározott - a készülék belső plombáinak felnyitásával járó menetíró készülék javítási - tevékenység végzésének további feltétele:

- a készülékgyártótól vagy annak hazai képviseletétől a javító tevékenység végzésére vonatkozóan megszerzett feljogosítás,

- az MSZ EN 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer alkalmazása,

- a készüléktípus javítására felkészítő - a készülékgyártó vagy annak hazai képviselete által szervezett - tanfolyam elvégzése.
A javításra feljogosított szervezetekben a készülék javítását nyomon követhetően dokumentálni kell. Az „Illesztési jegyzőkönyvben” a készülék plombáinak azonosító számát, majd a javítás során elhelyezett (cserélt) javítóplombák azonosító számait fel kell jegyezni.
A kiszerelt állapotú menetíró készülék 2 éves (digitális), illetve a 6 éves (analóg) felülvizsgálatáról a 10. számú melléklet szerinti felülvizsgálati tanúsítványt kell kiállítani.
A felülvizsgálati tanúsítvány a műhelykártyáról, illetve a tachográf gyártók műhelyszoftvereivel elektronikusan kiolvasott adatok alapján elektronikusan is kitölthető, továbbá a jogosultak számára az adatok hozzáférhetőségének biztosítása mellett elektronikusan tárolható és archiválható.
Ha a felülvizsgálat helye és időpontja nem azonos az illesztés helyével és időpontjával, a felülvizsgálati tanúsítvány „O”, „P” és „Q” mezőit nem kell kitölteni.

A c)-f) pontban előírt eszközök körét - az egyes készüléktípusokhoz tartozóan - a készülék gyártójának, illetve a készülékgyártó hazai képviseletének a javaslata alapján a közlekedési hatóság határozza meg, amelyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a közlekedési hatóság honlapján közzé kell tenni.
Az 1. számú melléklet 18. pont a) és d) alpontjában meghatározott - menetíró beszerelés, üzembe helyezés, digitális tachográf esetében aktiválás, illesztés a gépjárműhöz, a digitális tachográf által rögzített adatok letöltése, valamint az adatok kezelése - tevékenység esetében a tevékenység végzésének feltétele

4. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ 1/1990. (IX. 29.) KHVM RENDELETHEZ

A tanúsítás mintája gázbiztonsági szemléről

Mérete: 70×105 mm

SORSZÁM:   2. A gépkocsi gáz-üzemanyag-ellátó berendezésén az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet szerinti gázbiztonsági szemlét ............................................-én elvégeztem.
TANÚSÍTÁS
gázüzemű gépjárművön elvégzett
gázbiztonsági szemléről
  A szemle alapján a
szakműhely nevében
tanúsítom,
Rendszám:
Gyártmány, típus:
Forgalomba helyezés (átalakítás) eng. sz.:
1. A ..........................................
gyártómű által készített, ..........................................számú,
.......................................... -ig érvényes
próbával ....................................(bar) próbanyomásra
ellenőrzött gáztartályt,
  hogy a gépjárműbe szerelt gáz-üzemanyag-ellátó berendezés az 1. pontban foglalt azonosítási adatoknak megfelel. A gáz-üzemanyag-ellátó berendezés gépjárműbe szerelése megfelel a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletnek és a beszerelési utasításnak (átalakítási dokumentációnak). A berendezés sérüléstől, a csatlakozási pontok gázszivárgástól mentesek.
Kelt ...............................
és ................................. típusú ..........................................
azonosító jelű elpárologtatót/nyomáscsökkentőt a
..........................................() KF jelű szakműhely
a fenti gépkocsiba .......................................... -én
szerelte be.
  Munkaszám: .........................
P. H.
A gáztartály ÁEEF eng. száma: ..........................................    
az üzemanyag-ellátó berendezés ÁEEF eng. száma: ..........................................
..........................................
  .......................................
szerelő
........................................
a szakműhely nevében

5. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ 1/1990. (IX. 29.) KHVM RENDELETHEZ

A gépjárműfenntartó szervezetek mérési, vizsgálati tevékenységének szabályzata

A járműfenntartó szervezetek mérési, vizsgálati tevékenységének szabályzata

1. A táblázatban meghatározott munkafolyamatot alkalmazó gépjárműfenntartó tevékenység tanúsításához ellenőrző méréseket, vizsgálatokat kell végezni. A munkafolyamatok keretében elvégzendő vizsgálatokat és méréseket, valamint a vizsgálatokhoz és mérésekhez szükséges berendezéseket (eszközöket) a táblázat tartalmazza. A táblázatban meghatározott eszközök helyettesíthetők más mérési módszert alkalmazó, azonban legalább egyenértékű mérési eredményt adó berendezésekkel.
1. A táblázatban meghatározott munkafolyamatot alkalmazó járműfenntartó tevékenység tanúsításához ellenőrző méréseket, vizsgálatokat kell végezni. A munkafolyamatok keretében elvégzendő vizsgálatokat és méréseket, valamint a vizsgálatokhoz és mérésekhez szükséges berendezéseket (eszközöket) a táblázat tartalmazza. A táblázatban meghatározott eszközök helyettesíthetők más mérési módszert alkalmazó, azonban legalább egyenértékű mérési eredményt adó berendezésekkel.
2. A berendezések (műszerek) méréstechnikai követelményeit a 7. számú melléklet tartalmazza. A berendezés (műszer) pontosságának azonosításánál elsősorban a gyártó által megadott pontosságot kell alapul venni.
3. A méréseket, vizsgálatokat a berendezések (műszerek) alkalmazási (gyári kezelési) utasításainak betartásával kell végezni.
     
Munkafolyamat Mérések, vizsgálatok és közlendő adatok A vizsgálat módja, eszköze
fékberendezés ellenőrzés, javítás kerékfékerő a pedálerő függvényében (légféknél kivezérelt nyomás függvényében), oldalak közötti fékerő eltérés, görgős fékerőmérő próbapad
  fékerő ingadozás vagy lassulás lassulásmérő, regisztráló szerkezettel
  gumiabroncs nyomása a méréskor gumiabroncsnyomás-mérő
futómű ellenőrzés, javítás, kerékösszetartás
kerékdőlés
csapterpesztés
csapszeg-utánfutás
kanyarodási szögeltérés
nyomkövetés,
tengelyhelyzet
futómű-ellenőrző készülék
gyorsvizsgálat oldalkúszás elmozdulólapos futómű ellenőrző
  gumiabroncs nyomása a méréskor gumiabroncsnyomás-mérő
lengéscsillapító ellenőrzés, javítás diagram vagy mért érték kiszerelés, illetve kiszerelés nélküli lengéscsillapító próbapad
  gumiabroncs nyomása a méréskor gumiabroncsnyomás-mérő
kerékkiegyensúlyozás maradó kiegyensúlyozatlanság síkonként leszerelt kerekeket kiegyensúlyozó készülék felszerelt kerekeket kiegyensúlyozó készülék
fényszóró beállítás, javítás tompított fény 10 m-re vetített sötét-világos határának a fényszórótengely magasságához viszonyítva mm-ben, vízszintes irányeltérés fényszóró beállító készülék, vagy az MSZ 07-4420:1981 szabvány előírásának megfelelő mérési elrendezés
  gumiabroncs nyomása a méréskor gumiabroncsnyomás-mérő
légfékszerelvény ellenőrzés, javítás nyomás és időmérések a funkciónak megfelelően légfékszerelvényeket vizsgáló próbapad vagy műszerkészlet
fékfolyadék állapot ellenőrzés víztartalom víztartalom ellenőrző készülék
kipufogógáz szennyezőanyag-tartalmának ellenőrzése 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet követelményei ellenőrzéséhez szükséges mérési eredmények gázelemző készülék, fordulatszámmérő, motorolaj hőmérsékletmérő
dízel füstölés ellenőrzés 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet követelményei ellenőrzéséhez szükséges mérési eredmények füstölésmérő készülék fordulatszámmérő motorolaj hőmérséklet mérő
zajkibocsátás ellenőrzése 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet követelményei ellenőrzéséhez szükséges mérési eredmények zajszintmérő műszer fordulatszámmérő
elektronikusan irányított rendszerek ellenőrzése (ABS, ESP, motormenedzsment, légzsák stb.) az öndiagnosztikai állapotfelügyeletben tárolt hibakód kiolvasás hibakód kiolvasó vagy rendszerteszter
gyújtásellenőrzés, javítás zárásszög zárásszögmérő
  alapelőgyújtás előgyújtásszög-mérő
  röpsúlyos szabályzó, a szabályozás kezdetéhez tartozó fordulatszám, a szabályozás végéhez tartozó szögérték és fordulatszám
vákuumszabályozó, a szabályozás kezdeti és végpontjához tartozó szög- és vákuumérték
primer és szekunder gyújtásképvákuummérő műszer

gyújtásvizsgáló
oszcilloszkóp
dízel előbefecskendezési szöghelyzet beállítása, fordulatszámmérés előbefecskendezési szöghelyzet főtengely °-ban alapjárati fordulatszám előbefecskendezési szöghelyzetmérő műszer vagy kapilláriscső
  leszabályozási fordulatszám dízel fordulatszámmérő
dízel befecskendező szivattyú javítás, ellenőrzés adagoláskezdet mm-ben,
szállítás kezdet szöghelyzetei hengerenként a szállítás mm3/löket
legnagyobb üzemi töltés, mm3/löket az üzemi ford.szám két távoleső pontján
Indítótöltés mm3/löket üresjárati szabályozás kezdeti és befejező ford.száma
üresjárati töltésegyenlőség mm3/löket
végszabályozás kezdeti és a leszabályozott nulltöltéshez tartozó ford.szám
előbefecskendezés-szabályozó működési tartománya
indikátoróra
dízel befecskendező
szivattyú ellenőrző próbapad
dízel befecskendező fúvóka javítás, ellenőrzés porlasztási nyitónyomás
porlasztás minőségének és kúpszögének megfelelősége, befecskendező fúvókaszelep tömítettségének megfelelősége
dízel befecskendező fúvóka vizsgáló készülék
dízel táprendszer javítás, ellenőrzés tápszivattyú maximális nyomása nyomáshatároló szelep beállítási értéke tápszivattyú szívóképességének megfelelősége dízel befecskendező próbapad vagy nyomásmérő és működtető berendezés
karburátor javítás, beállítás benzin és levegőfúvókák mérete vagy átfolyás fúvóka kaliber, vagy átfolyás-mérő célszerszám
  üzemanyagszint mm-ben, vagy az úszó geometriai helyzete mm-ben kipufogógáz szennyezőanyag tartalma gázelemző, fordulatszámmérő
benzinellátó rendszer javítás, vizsgálat tápszivattyú szívóképessége, szállítóképessége vákuummérő
nyomásmérő
kompressziómérés kompresszió végnyomás hűtőfolyadék hőfok visszacsapó szeleppel ellátott kompressziómérő, hőmérő, hőfokjelző
hengertömítettség-mérés vizsgálónyomás veszteséggel csökkentett nyomás %-os csökkenés hengertömítettség vizsgáló berendezés
fogyasztásmérés üzemállapothoz kötött minősítő eredmények, illetve ha jogszabály vagy szabvány rögzít egyes üzemállapotokat, akkor annak megfelelő minősítő eredmények gumiabroncs nyomása a méréskor fogyasztásmérő készülék, vagy próbapad, referencia feltételeket mérő készülékek gumiabroncsnyomás-mérő
motorteljesítmény és fogyasztásmérés teljesítmény
nyomaték
fajlagos fogyasztás
motorfékpad
vagy gépjármű
teljesítmény és fogyasztásmérő próbapad
feszültségszabályozó ellenőrzés, beállítás egyenáramú generátornál bekapcsolási feszültség
terheletlen szabályozott feszültség visszáram
váltakozó áramú generátornál terheletlen szabályozott feszültség
feszültségmérő
árammérő
feszültségmérő
generátor ellenőrzés névleges áram és feszültség vagy teljesítmény
névleges fordulatszámon
feszültségmérő, árammérő
terhelő-ellenállás
fordulatszámmérő
akkumulátor vizsgálata terhelt kapocsfeszültségek
alkalmazott terhelő-ellenállás
cellavizsgáló vagy
terhelő-ellenállás és voltmérő
akkumulátor savsűrűségmérés cellánként a savsűrűség savsűrűségmérő vagy refraktométer
szélvédő és ablakok fényszűrő fóliázása megvilágítás csökkenés százaléka környezeti megvilágításmérő
motor hűtőfolyadékának fagyáspontja fagyáspont refraktométer
csavarmeghúzás előírt nyomatékkal meghúzási nyomaték nyomatékkulcs
szelephézag ellenőrzés, beállítás szelephézagok hidegen vagy melegen, a gyári előírástól függően hézagmérő készlet célkészülék
alváz és karosszéria javítás eredeti méreteknek megfelelőség gyári mérettáblázat, rajzok, sablonok
gázüzemanyag-ellátó berendezés javítás, gázbiztonsági szemle gázüzemanyag szivárgás kézi szivárgás ellenőrző készülék
menetíró illesztése, vizsgálata a Tanács 3821/85/EGK rendelete, valamint az AETR Megállapodás szerinti követelmények ellenőrzéséhez szükséges mérési eredmények menetíró vizsgálatára és beállítására alkalmas (a készülékgyártó által meghatározott) műszer(ek) és vizsgáló berendezések,
  gumiabroncs nyomása a méréskor gumiabroncsnyomás-mérő,
20 m hosszú kalibrált mérőszalag
sebességkorlátozó vizsgálata a sebességkorlátozó helyes működésének vizsgálata,
a beállított sebesség értéke (vset)
a jármű jellemző együtthatója (útimpulzus-szám, w)
a gumiabroncs tényleges kerülete (1)
gumiabroncs nyomása a méréskor
a sebességkorlátozó vizsgálatához szükséges (a készülékgyártó által meghatározott) mérőműszerek, gumiabroncsnyomás-mérő,
20 m hosszú kalibrált mérőszalag

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ 1/1990. (IX. 29.) KHVM RENDELETHEZ

A gépjárműfenntartó tevékenységhez alkalmazható egyes gépjárművizsgáló berendezések (műszerek) méréstechnikai követelményei

A járműfenntartó tevékenységhez alkalmazható egyes gépjárművizsgáló berendezések (műszerek) méréstechnikai követelményeiBerendezés


Eszközzel mérendő érték, műszaki jellemző
Az alkalmazott
mérőeszköz
legnagyobb
megengedett
hibája
  szgk tgk szgk tgk
görgős fékerőmérő fékerő 0-5 kN 0-30 kN ±2% ±2%
  pedál és kézierő 0-600 N 0-800 N ±2% ±2%
  fékezőnyomás   0-10 bar   ±2,5%
lassulásmérő lassulás 0,5-9,81 m/s2   ±0,1 m/s2
  idő 0-6 sec   ±0,1 s
  pedálerő 0-800 N   ±20 N
  fékezőnyomás 0-10 bar   ±4%
futómű ellenőrző kerékösszetartás mm-ben -6 mm-0±12 mm ±0,25 mm
  kerékösszetartás fokban -1°-0-+2° ±2,5’
  kerékdőlés -3°-0-+6° ±5’
  csapterpesztés -3°-+10° ±7,5’
  utánfutás -3°-0-+10° ±7,5’
  kanyarodási szögeltérés 0-+10° ±15’
  hátsó futómű nyomkövetés balra 10 cm-0-jobbra 10 cm ±0,25 mm
  hátsó futómű ferdesége balra 2°-0-jobbra 2° ±5’
elmozdulólapos futómű ellenőrző oldalkúszás ±10 m/km ±0,2 m/km
lengéscsillapító vizsgáló erőingadozás érzékelő berendezés: maradó talperő a statikus terhelés százalékában ±3% (100%-ra vonatkozóan)
  amplitúdó érzékelő berendezés: gerjesztett lengési amplitúdó 0-100 mm ±3%
kerékkiegyensúlyo-
zatlanság-mérő leszerelt kerekekhez
kiegyensúlyozatlan-
ság tömege
0-150 gr 0-1500 gr ±3 gr ±30 gr
kerékkiegyensúlyo-
zatlanság-mérő felszerelt kerekekhez
kiegyensúlyozatlanság tömege 0-150 gr 0-1500 gr ±7 gr ±70 gr
fényszóró beállító tompított fény lefelé vetítés 10 m távolságra vonatkoztatva   0-40 cm ±30 mm
  tompított fény vízszintes irányeltérés   - ±1°
  tompított fény vízszintes szakaszának eltérése a vízszintestől     ±3°
légfék rendszereket és szerelvényeket vizsgáló berendezés nyomásmérés 0-4 bar   ±0,08 bar
    0-10 bar   ±0,16 bar
    0-16 bar   ±0,25 bar
  nyomáskapcsolók 0,5-10 bar   ±0,2 bar
fékfolyadék forráspont ellenőrző forrási hőmérséklet 0-300 °C   ±2%
szervokormány ellenőrző kézinyomaték   0-60 Nm ±2 Nm
  rendszernyomás   0-160 bar ±5 bar
      0-10 bar ±0,4 bar
kormányerő és holtjáték mérő erőmérés   0-800 N ±2%
  szögmérés   0-50° ±1°
gumiabroncs töltő és ellenőrző nyomásmérés   0-4 bar ±0,08 bar
      4-10 bar ±0,16 bar
      10- bar ±0,25 bar
kipufogógáz elemző CO mérés
CH mérés
CO2 mérés
  OIML R.99 előírásai szerint OIML R.99 előírásai szerint
dízelfüstölés-mérő abszolút fényelnyelési együttható 0-5 k ±0,05 k
  reakció idő teljes áramú mérőrendszer   t90<200 ms
  mintavételes mérőrendszer A üzemmód t90<50 ms
      B üzemmód t90=1±0,1 s
zajszintmérő hangnyomásszint   40-120 dBA ±1,5 dBA
fordulatszámmérő benzinmotorhoz fordulatszám   300-6000 1/min ±3%
előgyújtásszög-mérő gyújtásszög   0-60° ±2°
zárásszögmérő zárásszög   0-100%  
      0-45°  
      0-60° ±5%
      0-90°  
dízel előbefecsken-
dezésszög- és fordu-
latszámmérő
előbefecskendezési szög   0-40° ±2°
  fordulatszám   300-6000 1/min ±3%
dízel befecskendező próbapad hengerenkénti szállítás   0-250 mm3/löket ±2,5%
  fordulatszám   0-3000 1/min ±3%
dízel befecskendező fúvóka vizsgáló porlasztó nyitónyomás   0-600 bar ±5 bar
sűrítési csúcsnyomásmérő benzinmotor   4-16 bar ±0,8 bar
  dízelmotor   10-50 bar ±2,25 bar
hengertömítettség-mérő vizsgálónyomás és vesztesége 0-4 bar ±0,16 bar
hordozható tüzelőanyagfogyasz-
tás-mérő
átfolyás cm3
átfolyási sebesség
szgk
0-40 l/h
tgk
0-80 l/h
±2%
gépjárművek tüze-
lőanyag-fogyasztását
és teljesítményét mé-
rő görgős próbapad
vonóerő szgk
tgk
0-3 kN
0-10 kN
±2%
  sebesség szgk
tgk
0-180 km/ó
0-100 km/ó
±2%
  átfolyás cm3     ±2%
nyomatékkulcs nyomaték   0-100 Nm
0-200 Nm
0-500 Nm

±4%
megvilágításmérő megvilágítás erőssége 0-100000 lx ±10%
kézi gázszivárgás ellenőrző készülék jelzési határ alsó éghetőségi koncentráció legfeljebb 5%-a ±20%
menetírót ellenőrző műszer a Tanács 3821/85/EGK rendelete, valamint az AETR Megállapodás szerinti pontossági követelmények ellenőrzéséhez szükséges mérendő érték EAL-R2 mérésügyi kiadvány szerint
sebességkorlátozót ellenőrző műszer a menetíró járműhöz illesztésének ellenőrzéséhez szükséges mérendő értékek,
a beállított sebesség értéke (vset = km/óra)
EAL-R2 mérésügyi kiadvány szerint

7. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ 1/1990. (IX. 29.) KHVM RENDELETHEZ

A gépjárműfenntartó tevékenység során a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelmények ellenőrzésére használt berendezések (műszerek) és a kalibrálás időszakossága

A járműfenntartó tevékenység során a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelmények ellenőrzésére használt berendezések (műszerek) és a kalibrálás időszakossága

Berendezés Kalibrálás időszakossága (hó)
görgős fékerőmérő 6
lassulásmérő 12
futómű ellenőrző 6
elmozdulólapos futómű ellenőrző 6
lengéscsillapítás vizsgáló 6
kerékkiegyensúlyozatlanság-mérő leszerelt kerekekhez 6
kerékkiegyensúlyozatlanság-mérő felszerelt kerekekhez 6
légfék rendszereket és szerelvényeket vizsgáló berendezés 12
gumiabroncstöltő és ellenőrző 12
kipufogógáz elemző 6
dízel füstölésmérő 6

8. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ 1/1990. (IX. 29.) KHVM RENDELETHEZ

9. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ 1/1990. (IX. 29.) KHVM RENDELETHEZ

A menetíró illesztési jegyzőkönyv mintája

fordulatszámmérő benzin, illetve dízel motorokhoz 12

10. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ 1/1990. (IX. 29.) KHVM RENDELETHEZ

A menetíró felülvizsgálati tanúsítvány mintája

_ 20. Menetíró illesztettségének vizsgálata, szükség szerint beállítása      
_ 19. Müszerállandó „k” vizsgálata      
_ 18. Útimpulzusszám meghatározása _ 35. Összes ellenőrzött tétel: ..........................................
_ 17. Gördülőkerület megállapítása     .................................................................................
_ 16. Útszámláló vizsgálata     .................................................................................
_ 15. Óraszerkezet vizsgálata     .................................................................................
_ 14. Menetíró rögzítettségének ellenőrzése _ 34. Igen, a beavatkozás helye, módja:
_ 13. Km óra kihajlás ellenőrzése _ 33. Nem
_ 12. Világítás és sebességjelző (figyelmeztető LED) ellenőrzése _ 32. A menetíró, illetve sebességkorlátozó berendezés rendszeren „idegenkezű” beavatkozás tapasztalható-e?
_ 11. Biztosítékok ellenőrzése _ 31. A menetíró ellenőrzése próbaúton
_ 10. Bemeneti csatlakozók, plombálásuk ellenőrzése _ 30. „K” faktor címke kitöltése, beragasztása, zárófóliázása
_ 9. OMH hitelesítési bizonyítvány, matrica ellenőrzése _ 29. Illesztési címke kitöltése, elhelyezése és zárófóliázása
_ 8. Menetíró hitelesíthető típus _ 28. Vizsgálati jegyzőkönyv kitöltése
_ 7. Felező váltó, két meghajtott tengely vizsgálat _ 27. A menetíró, illetve sebességkorlátozó berendezés szükség szerinti teljes plombálása
_ 6. Elektromos vezetékek, áramkorlátozó berendezés ellenőrzése (ADR-es jármű esetén) _ 26. A korlátozott sebességérték ellenőrzése beállítása
_ 5. Elektromos csatlakozók, plombálásuk ellenőrzése _ 25. A sebességkorlátozó elektromos bekötésének és plombálásának ellenőrzése
_ 4. Impulzus jeladó, jeladó kábel funkcióellenőrzése, plombálás ellenőrzése _ 24. Sebességkorlátozó szemrevételezéses ellenőrzés
_ 3. Illesztő hajtómű és szöghajtás ellenőrzése _ 23. A „negyedik tű” által rögzített adatok helyességének vizsgálata (csak tájékoztató jellegű)
_ 2. Gumiabroncs nyomás ellenőrzése, beállítása (gyártói előírás szerint) _ 22. Vizsgálati diagram csatolása a megőrzendő dokumentumokhoz
_ 1. Gumiabroncsméret ellenőrzése _ 21. Vizsgálati diagram készítése és ellenőrzése
Elvégzett vizsgálatok
AETR KONTROLL BÉLYEGZŐ, ALÁÍRÁS: AETR KONTROLL BÉLYEGZŐ, ALÁÍRÁS: AETR KONTROLL BÉLYEGZŐ, ALÁÍRÁS:
IDEJE: IDEJE: IDEJE:
1. HELYE: 2. HELYE: 3. HELYE:
Z. HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS (ek) (Megjegyzés: a kontroll bélyegző száma megegyezik a hatósági plombaszámmal.)
    V-set = km/óra  
GYÁRTMÁNY TÍPUS      
U. SEBESSÉGHATÁROLÓ BERENDEZÉS V. BEÁLLÍTOTT SEBESSÉGHATÁR ÉRTÉKE  
vagy plombasérülés esetén az érvényesség megszűnik. T. A VIZSGÁLATOT VÉGEZTE, PLOMBAJEL
A menetíró készülék javítása, más méretű gumiabroncs felszerelése IGEN NEM
Figyelem! Az vizsgálat érvényessége az illesztéstől számított 2 év. S. A MENETÍRÓ AZ ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELEL
K= (Ford/km;lmp/km) l= (mm) W= (Ford/km; lmp/km)
           
O. MŰSZER ÁLLANDÓ P. GÖRDÜLŐ KERÜLET R. ÚTIMPULZUSSZÁM /JÁRMŰÁLLANDÓ/
    km/óra   BAR
Régi (km) Új (km)      
K. ÚTSZÁMLÁLÓ BEÁLLÍTÁSA L. MÉRÉSHATÁR M. GUMIABRONCS MÉRET N. GUMINYOMÁS
   
J. MENETÍRÓ VIZSGÁLAT HELYE IDEJE
         
G. MENETÍRÓ GYÁRTMÁNY TÍPUS GYÁRI SZÁM H. HATÓSÁGI JEL I. MUNKALAP SZÁMA
       
D. JÁRMŰ GYÁRTMÁNY TÍPUS E. FORG. RENDSZÁM F. ALVÁZSZÁM
B. TULAJDONOS VAGY ÜZEMBEN TARTÓ NEVE, CÍME C. VIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZERVEZET NEVE, CÍME
MAGYARORSZÁG/HUNGARY - VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNY A. JEGYZŐKÖNYV SORSZÁMA
A
  ..............................................................................................      
  ..............................................................................................      
10. Igen, a beavatkozás helye, módja:      
9. Nem.      
8. A menetíró, illetve sebességkorlátozó berendezés rendszeren „idegenkezű” beavatkozás tapasztalható-e?      
7. Az illesztési címke lecserélése.      
6. Ellenőrizni kell a 3821/85/EGK rendelet I. melléklet V. fejezet 4. pontjában előírt plombálások sértetlenségét.      
5. A menetíró illesztettségének vizsgálata, szükség szerint beállítása. 12. Összes ellenőrzött tétel: ...........................................
    pontja szerint.    
4. A kétévenkénti felülvizsgálat elvégzése a 3821/85/EGK rendelet I. melléklet VI. fejezet 3. b)   ...........................................................................................
...........................................................................................
    perc 7 naponta.   11. Igen, a beavatkozás helye, módja:
    - ±2 perc időeltérés naponta, de nem több, mint 10 10. Nem.
    - a tényleges sebesség ±6 km   rendszeren „idegenkezű” beavatkozás tapasztalható-e?
    távolság legalább 1 km   9. A menetíró, illetve sebességkorlátozó berendezés
    - a ténylegesen megtett útszakasz ±4%-a, ha a 8. Az illesztési címke lecserélése.
    Használatban, időszakos ellenőrzés során:   pontjában előírt kalibrálás elvégzése.
    kevesebb   7. A 3821/85/EGK rendelet I./B melléklet III. fejezet 20.
    ideje egy felhúzás után ennél az értéknél nem   kerületének ellenőrzése.
    perc 7 naponta, ha az óra működési   6. A gumiabroncs méretének és a kerékgumik aktuális
    - ±2 perc időeltérés naponta, de nem több, mint 10   V. fejezet 3. pontjában előírt ólomzárak sértetlenségét.
    - a tényleges sebesség ±3 km 5. Ellenőrizni kell a 3821/85/EGK rendelet I./B melléklet
    - a ténylegesen megtett útszakasz ±1%-a, ha a távolság legalább 1 km 4. A 3821/85/EGK rendelet I./B melléklet III. fejezet 2.1; 2.2 pontjában előírt pontosság ellenőrzése.
    Vizsgálópadon, javítás után:     adatátvitelt is.
3. Maximális tűrés vizsgálata (vizuális és rögzítő műszerek esetében) 3. Ellenőrizni kell a menetíró készülék megfelelő működését, ideértve a tachográf kártyákra való
2. A típus jóváhagyási jel meglétének ellenőrzése. 2. A típus jóváhagyási jel meglétének ellenőrzése.
1. A gyártóművi címke meglétének és sértetlenségének ellenőrzése. 1. A gyártóművi címke meglétének és sértetlenségének ellenőrzése.
    ANALÓG MENETÍRÓ KÉSZÜLÉKEK ESETÉN:     DIGITÁLIS MENETÍRÓ KÉSZÜLÉKEK ESETÉN:
A felülvizsgálat során elvégzett vizsgálatok:
A TANÚSÍTÓ ALÁÍRÁSA: A TANÚSÍTÓ SZERVEZET BÉLYEGZŐJE:
S. A FELÜLVIZSGÁLAT SORÁN ELVÉGZETT MUNKA, A FELHASZNÁLT FŐDARAB, RÉSZEGYSÉG ÉS ANYAG RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATRA ALKALMAS, MEGFELEL A GÉPJÁRMŰFENNTARTÓ TEVÉKENYSÉG SZEMÉLYI ÉS DOLOGI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ 1/1990. (IX. 29.) KHVM RENDELET 10. § (2) BEKEZDÉS E) PONTJA RENDELKEZÉSEINEK!
S. A FELÜLVIZSGÁLAT SORÁN ELVÉGZETT MUNKA, A FELHASZNÁLT FŐDARAB, RÉSZEGYSÉG ÉS ANYAG RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATRA ALKALMAS, MEGFELEL A JÁRMŰFENNTARTÓ TEVÉKENYSÉG SZEMÉLYI ÉS DOLOGI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ 1/1990. (IX. 29.) KHVM RENDELET 10. § (2) BEKEZDÉS E) PONTJA RENDELKEZÉSEINEK!
FONTOS! A MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSA, A ZÁRÓ PLOMBÁK SÉRÜLÉSE, ELTÁVOLÍTÁSA, A LEVONÓKÉP SÉRÜLÉSE ELTÁVOLÍTÁSA ESETÉN, VALAMINT A DIGITÁLIS MENETÍRÓK ESETÉBEN AZ UTC IDŐNEK A PONTOS IDŐTŐL TÖBB, MINT 20 PERCCEL VALÓ ELTÉRÉSE ESETÉBEN AZ ÉRVÉNYESSÉG AZONNAL MEGSZŰNIK.
A DIGITÁLIS MENETÍRÓ KÉSZÜLÉKEK ESETÉBEN A TANÚSÍTVÁNY ÉRVÉNYESSÉGE A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA ESETÉN (A 3821/85/EGK TANÁCSI RENDELET I.B MELLÉKLET ÉRTELMÉBEN CSAK IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOT LEHET VÉGEZNI) A FELÜLVIZSGÁLAT ELKÉSZÜLÉSI DÁTUMÁTÓL SZÁMÍTOTT 2 ÉV.
R. FIGYELEM!
ANALÓG MENETÍRÓ KÉSZÜLÉKEK ESETÉBEN A TANÚSÍTVÁNY ÉRVÉNYESSÉGE A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA ESETÉN A FELÜLVIZSGÁLAT ELKÉSZÜLÉSI DÁTUMÁTÓL SZÁMÍTOTT
6 ÉV.
1 az „O”, a „P” és a „Q” mezőket csak akkor kell kitölteni, ha a kiszerelt állapotú menetíró készülék javítását/vizsgálatát követő vizsgálat egybeesik az illesztés helyével/időpontjával!
* A csillaggal jelzett tételeket a vizsgálópadon történő vizsgálatok végzése esetén nem kell kitölteni.
K= (Ford/km; lmp/km) l = (mm) W = (Ford/Km; lmp/km)
           
O. MŰSZERÁLLANDÓ1 P. GÖRDÜLŐ KERÜLET*1 Q. ÚTIMPULZUSSZÁM /JÁRMŰÁLLANDÓ/
    Km/óra   BAR
ANALÓG DIGITÁLIS      
K. MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK L. MÉRÉSHATÁR M. GUMIABRONCS MÉRET* N. GUMINYOMÁS*
   
H. MENETÍRÓ VIZSGÁLAT HELYE IDEJE (ÉV, HÓ, NAP)
       
  IDŐSZAKOS JAVÍTÁS UTÁNI
E. VIZSGÁLATRA BEMUTATTA (MEGNEVEZÉS, CÍM): F. A VIZSGÁLAT JELLEGE: G. A MUNKALAP SZÁMA:
       
D. A MENETÍRÓ GYÁRTMÁNYA: TÍPUSA: GYÁRI SZÁMA: GYÁRTÁSI IDEJE, JÓVÁHAGYÁSI SZÁMA:
B. A FELÜLVIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZERVEZET MEGNEVEZÉSE, CÍME: C. A TACHOGRÁF SZAKMŰHELYT FELJOGOSÍTÓ/NYILVÁNTARTÁSBA VEVŐ SZERVEZET MEGNEVEZÉSE (A FELJOGOSÍTÓ HATÁROZAT VAGY A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL SZÁMA)
MAGYARORSZÁG/HUNGARY - VIZSGÁLATI TANÚSÍTVÁNY A. JEGYZŐKÖNYV SORSZÁMA
A 0000000
Az elvégzett munka, a felhasznált fődarab, részegység és anyag rendeltetésszerű használatra alkalmas, megfelel a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 10. § (2) bekezdés e) pontja rendelkezéseinek.
Az elvégzett munka, a felhasznált fődarab, részegység és anyag rendeltetésszerű használatra alkalmas, megfelel a járműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 10. § (2) bekezdés e) pontja rendelkezéseinek.
             
             
20. Menetíró illesztettségének vizsgálata, szükség szerint beállítása        
19. Műszerállandó „k” vizsgálata     Vizsgálat előtt: Vizsgálat után:
18. Útimpulzusszám meghatározása 36. Plomba (plombák) azonosító száma:
17. Gördülőkerület megállapítása 35. Összes ellenőrzött tétel: ..........................................
16. Útszámláló vizsgálata     .................................................................................
15. Óraszerkezet vizsgálata     .................................................................................
14. Menetíró rögzítettségének ellenőrzése 34. Igen, a beavatkozás helye, módja:
13. Km óra kihajlás ellenőrzése 33. Nem
12. Világítás és sebességjelző (figyelmeztető LED) ellenőrzése 32. A menetíró, illetve sebességkorlátozó berendezés rendszeren „idegenkezű” beavatkozás tapasztalható-e?
11. Biztosítékok ellenőrzése 31. A menetíró ellenőrzése próbaúton
10. Bemeneti csatlakozók, plombálásuk ellenőrzése 30. „K” faktor címke kitöltése, beragasztása, zárófóliázása
9. OMH hitelesítési bizonyítvány, matrica ellenőrzése 29. Illesztési címke kitöltése, elhelyezése és zárófóliázása
9. mérésügyi hatóság által kiállított hitelesítési bizonyítvány, matrica ellenőrzése 29. Illesztési címke kitöltése, elhelyezése és zárófóliázása
8. Menetíró hitelesíthető típus 28. Vizsgálati jegyzőkönyv kitöltése
7. Felező váltó, két meghajtott tengely vizsgálatA 27. A menetíró, illetve sebességkorlátozó berendezés szükség szerinti teljes plombálása
6. Elektromos vezetékek, áramkorlátozó berendezés ellenőrzése (ADR-es jármű esetén) 26. A korlátozott sebességérték ellenőrzése, beállítása
5. Elektromos csatlakozók, plombálásuk ellenőrzése 25. Sebességkorlátozó elektromos bekötésének és plombálásának ellenőrzése
4. Impulzus jeladó és kábel funkció és plombálásának ellenőrzése 24. Sebességkorlátozó szemrevételezéses ellenőrzés
3. Illesztő hajtómű és szöghajtás ellenőrzése 23. A „negyedik tű” által rögzített adatok helyességének vizsgálata (csak tájékoztató jellegű)
2. Guminyomás ellenőrzése, beállítása (gyártói előírás szerint) 22. Vizsgálati diagram csatolása a megőrzendő dokumentumokhoz
1. Gumiabroncsméret ellenőrzése 21. Vizsgálati diagram készítése és ellenőrzése
Az elvégzett vizsgálatok
AETR KONTROLL BÉLYEGZŐ, ALÁÍRÁS: AETR KONTROLL BÉLYEGZŐ, ALÁÍRÁS: AETR KONTROLL BÉLYEGZŐ, ALÁÍRÁS:
IDEJE: IDEJE: IDEJE:
1. HELYE: 2. HELYE: 3. HELYE:
Z. HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS (ek) (Megjegyzés: a kontroll bélyegző száma megegyezik a hatósági plombaszámmal.)
BEÉPÍTÉSI IDŐPONTJA: ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL SZÍNE: MOZGÁSSÉRÜLT SOROZATSZÁMA:
GYÁRTÁSI ÉV: AZONOSÍTÓI: BEÉPÍTÉS HELYE A JÁRMŰVÖN:
W. ADAPTER GYÁRTMÁNY:
    V-set = km/óra
GYÁRTMÁNY TÍPUS    
U. SEBESSÉGHATÁROLÓ BERENDEZÉS V. BEÁLLÍTOTT SEBESSÉGHATÁR ÉRTÉKE
vagy plombasérülés esetén az érvényesség megszűnik. T. A VIZSGÁLATOT VÉGEZTE, PLOMBAJEL
A menetíró készülék javítása, más méretű gumiabroncs felszerelése IGEN NEM
Figyelem! Az vizsgálat érvényessége az illesztéstől számított 2 év. S. A MENETÍRÓ AZ ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELEL
K= (Ford/km; lmp/km) l= (mm) W= (Ford/km; lmp/km)
           
O. MŰSZERÁLLANDÓ P. GÖRDÜLŐ KERÜLET R. ÚTIMPULZUSSZÁM /JÁRMŰÁLLANDÓ/
    km/óra   BAR
Régi (km) Új (km)      
K. ÚTSZÁMLÁLÓ BEÁLLÍTÁSA L. MÉRÉSHATÁR M. GUMIABRONCS MÉRET: N. GUMINYOMÁS
   
J. MENETÍRÓ VIZSGÁLAT HELYE IDEJE (ÉV, HÓ, NAP)
         
G. MENETÍRÓ GYÁRTMÁNY TÍPUS GYÁRI SZÁM H. HATÓSÁGI JEL I. MUNKALAP SZÁMA
       
D. JÁRMŰ GYÁRTMÁNY TÍPUS E. FORG. RENDSZÁM F. ALVÁZSZÁM
B. TULAJDONOS VAGY ÜZEMBEN TARTÓ NEVE, CÍME C. VIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZERVEZET NEVE, CÍME
MAGYARORSZÁG/HUNGARY - ILLESZTÉSI JEGYZŐKÖNY A. JEGYZŐKÖNYV SORSZÁMA
A 0000000
A „Bontási átvételi igazolás” a területi közlekedési felügyelet által a regisztrált bontó-hulladékkezelőnek a veszélyes hulladék kezelési engedélyben meghatározott éves bontási mennyiség alapulvételével, kérelmére, díj ellenében átadott, sorszámozott, szigorú elszámolással kiadott okmány, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:

1. A „Bontási átvételi igazolás”-t kiállító cég neve, címe, a területi közlekedési felügyelet nyilvántartási száma.
2. A regisztrált bontó-hulladékkezelőt nyilvántartó területi közlekedési felügyelet neve, címe.
3. A regisztrált bontó-hulladékkezelő veszélyes hulladék begyűjtésre megbízott - a hulladékká vált gépjárművet átvevő - képviselőjének neve, címe, és a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékkezelési engedélyének száma.
4. A bontási átvételi igazolás kiállításának helye és dátuma.
5. A jármű államjelzése és rendszáma (csatolva a forgalmi engedély és törzskönyv másolata).
6. Járműkategória, gyártmány, típus.
7. A jármű azonosítási (alváz) száma.
8. A jármű tulajdonosának neve, címe, állampolgársága és aláírása.
9. A gépjármű tulajdonosának visszavonhatatlan nyilatkozata arról, hogy a gépjárművet tovább üzemeltetni nem kívánja, azt hulladéknak tekinti.
10. A regisztrált bontó-hulladékkezelő nyilatkozata a gépjármű átvételéről és annak veszélyes hulladékként történő további kezeléséről.
A „Bontási átvételi igazolás” az NKH regionális igazgatósága által a regisztrált bontó-hulladékkezelőnek a veszélyes hulladék kezelési engedélyben meghatározott éves bontási mennyiség alapulvételével, kérelmére, díj ellenében átadott, sorszámozott, szigorú elszámolással kiadott okmány, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:

1. A „Bontási átvételi igazolás”-t kiállító cég neve, címe, az NKH regionális igazgatósága nyilvántartási száma.
2. Az NKH regisztrált bontó-hulladékkezelőt nyilvántartó regionális igazgatóságának neve, címe.
3. A regisztrált bontó-hulladékkezelő veszélyes hulladék begyűjtésre megbízott - a hulladékká vált gépjárművet átvevő - képviselőjének neve, címe, és a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékkezelési engedélyének száma.
4. A bontási átvételi igazolás kiállításának helye és dátuma.
5. A jármű államjelzése és rendszáma (csatolva a forgalmi engedély és törzskönyv másolata).
6. Járműkategória, gyártmány, típus.
7. A jármű azonosítási (alváz) száma.
8. A jármű tulajdonosának neve, címe, állampolgársága és aláírása.
9. A gépjármű tulajdonosának visszavonhatatlan nyilatkozata arról, hogy a gépjárművet tovább üzemeltetni nem kívánja, azt hulladéknak tekinti.
10. A regisztrált bontó-hulladékkezelő nyilatkozata a gépjármű átvételéről és annak veszélyes hulladékként történő további kezeléséről.
sebességkorlátozó vizsgáló műszer 12
sebességkorlátozó vizsgáló műszer 12
menetíró vizsgáló műszer 12
fényszóró beállító 6
fordulatszámmérő benzin, illetve dízel motorokhoz 12
  • A jogszabály 1990. szeptember 29-én jelent meg a Magyar Közlöny 96. számában.
  • hatályba lépett 1991. január 1-jén.
A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2004. május 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. december 1-jén lépett hatályba. 2001. december 1-jén lépett hatályba. 2001. december 1-jén lépett hatályba. 2001. december 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2001. december 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 14-én lépett hatályba. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1993. június 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 1993. június 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2006. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. január 1-jén lépett hatályba. 2015. július 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 28-án lépett hatályba. 2015. július 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 28-án lépett hatályba.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2001. december 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2001. december 1-jén lépett hatályba. 2001. december 1-jén lépett hatályba. 2001. december 1-jén lépett hatályba. 2001. december 1-jén lépett hatályba. 2001. december 1-jén lépett hatályba. 2001. december 1-jén lépett hatályba. 1993. június 11-én lépett hatályba. 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba. 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 3-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2010. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2001. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2006. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2010. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2010. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2010. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2010. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2011. január 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 14-én lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2011. január 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 14-én lépett hatályba. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1993. június 11-én lépett hatályba.A szövegrész 1993. június 11-én lépett hatályba.A szövegrész 1993. június 11-én lépett hatályba.A szövegrész 1993. június 11-én lépett hatályba.A szövegrész 1993. június 11-én lépett hatályba.A szövegrész 1993. június 11-én lépett hatályba.A szövegrész 1993. június 11-én lépett hatályba.A szövegrész 1993. június 11-én lépett hatályba.A szövegrész 1993. június 11-én lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2001. december 1-jén lépett hatályba. 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2004. május 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2004. május 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2004. május 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2001. december 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2004. május 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 14-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. január 29-én lett hatályon kívül helyezve.