Hatályos állapot
Közlönyállapot
2004.04.26. - 2004.04.30.
2004.05.01. - 2007.03.13.
2007.03.14. - 2008.06.06.
2008.06.07. - 2009.11.23.
2009.11.24. - 2009.12.31.
2010.01.01. - 2011.03.30.
2011.03.31. - 2011.12.31.
2012.01.01. - 2012.03.19.
2012.03.20. - 2013.02.07.
2013.02.08. - 2015.04.28.
2015.04.29. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről

Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. §-a (11) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

1. §
(1) E rendelet előírásait a Magyarországon forgalomba hozatalra szánt azon élelmiszerekre kell alkalmazni, amelyek különleges összetételük vagy az előállításuk során alkalmazott különleges eljárás következtében megfelelnek a meghatározott táplálkozási céloknak (a továbbiakban: különleges élelmiszerek), egyértelműen megkülönböztethetőek az általános közfogyasztásra készült élelmiszerektől és az erre való alkalmasságuk egyértelműen kifejezésre jut jelölésük, forgalomba hozataluk során.
(2) A különleges élelmiszernek ki kell elégítenie:
a) az olyan fogyasztók speciális táplálkozási igényeit:
aa) akik emésztési vagy anyagcserezavarban szenvednek,
ab) akiknek sajátos élettani állapotuk miatt bizonyos anyagok ellenőrzött mértékben történő fogyasztása előnyös, valamint
b) az egészséges csecsemők és kisgyermekek speciális táplálkozási igényeit.
2. §
(1) A „diétás élelmiszer” megnevezés az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti élelmiszerek esetében használható.
(2) Az általános közfogyasztásra készült élelmiszer jelölése, megjelenítése és reklámozása során tilos:
a) a diétás jelzőt önmagában vagy más szavakkal összekapcsolva használni,
b) bármely más jelölést vagy megjelenítést alkalmazni, amely arra utal, hogy a termék különleges élelmiszereknek minősül.
(3) Ha az általános közfogyasztásra készült élelmiszer valamely különleges táplálkozási cél kielégítésére alkalmas, akkor a különleges élelmiszerré minősítés érdekében a 13. § szerint kell eljárni.
(4) Az 1. számú melléklet I. részében felsorolt élelmiszerekre vonatkozó külön jogszabályok szerinti követelményeknek meg nem felelő élelmiszernek különleges élelmiszerként történő ideiglenes forgalmazására szóló engedélyt az Európai Unió Bizottságától (a továbbiakban: Bizottság) a 13. § szerint lehet kérelmezni.
3. §
(1) A különleges élelmiszer összetételének vagy jellegének meg kell felelnie a meghatározott különleges táplálkozási célnak.
(2) A különleges élelmiszernek meg kell felelnie az általános közfogyasztásra készült élelmiszerekre vonatkozó előírásoknak is, kivéve, ha attól a különleges táplálkozási cél elérése érdekében térnek el.
4. §
(1) Az 1. számú melléklet I. részében felsorolt különleges táplálkozási célú élelmiszercsoportokra vonatkozó külön jogszabályok tartalmazzák:
a) a különleges élelmiszer összetételére vagy jellegére vonatkozó alapvető követelményeket,
b) a nyersanyagok minőségére vonatkozó rendelkezéseket,
c) a higiéniai követelményeket,
d) a 3. § (2) bekezdése szerinti - megengedett - eltéréseket,
e) a felhasználható adalékanyagok jegyzékét;
f) a különleges élelmiszer jelölésére, megjelenítésére és reklámozására vonatkozó előírásokat,
g) az előírásoknak való megfelelés ellenőrzéséhez szükséges mintavételi eljárásokat és analitikai módszereket.
(1) Az 1. számú melléklet I. A. részében felsorolt különleges táplálkozási célú élelmiszercsoportokra vonatkozó külön jogszabályok tartalmazzák:
a) a különleges élelmiszer összetételére vagy jellegére vonatkozó alapvető követelményeket,
b) a nyersanyagok minőségére vonatkozó rendelkezéseket,
c) a higiéniai követelményeket,
d) a 3. § (2) bekezdése szerinti - megengedett - eltéréseket,
e) a felhasználható adalékanyagok jegyzékét;
f) a különleges élelmiszer jelölésére, megjelenítésére és reklámozására vonatkozó előírásokat,
g) az előírásoknak való megfelelés ellenőrzéséhez szükséges mintavételi eljárásokat és analitikai módszereket.
(2) A különleges élelmiszer előállításához - a különleges táplálkozási cél elérése érdekében - a 2. számú mellékletben felsorolt tápértéknövelő anyagok megadott vegyületei használhatók fel az ott meghatározott termékcsoportokban. Az egyes anyagok felhasználásának összhangban kell lennie az 1. számú melléklet szerinti élelmiszercsoportokra vonatkozó külön előírásokkal is.
(2) A különleges élelmiszer előállításához - a különleges táplálkozási cél elérése érdekében - tápértéknövelő anyag a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekhez adható tápértéknövelő anyagokról szóló, 2009. október 13-i 953/2009/EK bizottsági rendeletben (a továbbiakban: 953/2009/EK bizottsági rendelet) foglaltak szerint használható fel.
(3) A különleges élelmiszer gyártása során a 2. számú mellékletben felsorolt anyagok felhasználása csak olyan módon történhet, hogy az biztonságos terméket eredményezzen és az általánosan elfogadott tudományos ismeretek alapján kielégítse azon személyek táplálkozási igényét, akik részére a terméket előállítják.
(4) Azokat a tápértéknövelő anyagokat, amelyeket tartalmazó különleges élelmiszer 2006. december 31-ig kereskedelmi forgalomba hozható, a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A 3. számú mellékletben felsorolt tápértéknövelő anyagokat tartalmazó különleges élelmiszer 2009. december 31-ig hozható kereskedelmi forgalomba.
(5) A 2. és 3. számú mellékletben felsorolt anyagok tisztasági követelményeinél a külön jogszabályban foglaltakat figyelembe kell venni. Olyan anyag esetében, amelynek tisztasági követelményeit hazai jogszabály vagy az Európai Közösség előírása nem határozza meg, a nemzetközi testületek általánosan elfogadott javaslatait kell figyelembe venni.
(6) Az új élelmiszerekre és élelmiszer-alapanyagokra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével a különleges élelmiszer előállításához olyan anyagok is felhasználhatók, amelyek nem sorolhatók a 2. számú mellékletben felsorolt csoportok egyikébe sem. A Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézete (a továbbiakban: OÉTI) a gyártótól, import esetén az importálótól kérheti azokat a tudományos dokumentumokat, amelyek bizonyítják, hogy az adott anyag használható az elérni kívánt táplálkozási cél érdekében. Abban az esetben, ha a bizonyítékok könnyen hozzáférhető közleményben találhatók, elegendő a közleményre történő hivatkozás.
(6) Az új élelmiszerekre és élelmiszer-alapanyagokra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével a különleges élelmiszer előállításához olyan anyagok is felhasználhatók, amelyek nem sorolhatók a 2. számú mellékletben felsorolt csoportok egyikébe sem. Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (a továbbiakban: OÉTI) a gyártótól, import esetén az importálótól kérheti azokat a tudományos dokumentumokat, amelyek bizonyítják, hogy az adott anyag használható az elérni kívánt táplálkozási cél érdekében. Abban az esetben, ha a bizonyítékok könnyen hozzáférhető közleményben találhatók, elegendő a közleményre történő hivatkozás.
(6) Az új élelmiszerekre és élelmiszer-alapanyagokra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével a különleges élelmiszer előállításához olyan anyagok is felhasználhatók, amelyek nem szerepelnek a 953/2009/EK bizottsági rendeletben. Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (a továbbiakban: OÉTI) a gyártótól, import esetén az importálótól kérheti azokat a tudományos dokumentumokat, amelyek bizonyítják, hogy az adott anyag használható az elérni kívánt táplálkozási cél érdekében. Abban az esetben, ha a bizonyítékok könnyen hozzáférhető közleményben találhatók, elegendő a közleményre történő hivatkozás.
(6) Az új élelmiszerekre és élelmiszer-alapanyagokra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével a különleges élelmiszer előállításához olyan anyagok is felhasználhatók, amelyek nem szerepelnek a 953/2009/EK bizottsági rendeletben. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) a gyártótól, import esetén az importálótól kérheti azokat a tudományos dokumentumokat, amelyek bizonyítják, hogy az adott anyag használható az elérni kívánt táplálkozási cél érdekében. Abban az esetben, ha a bizonyítékok könnyen hozzáférhető közleményben találhatók, elegendő a közleményre történő hivatkozás.
5. §
(1) A különleges élelmiszer jelölése, megjelenítése és reklámozása során tilos a terméknek betegséget megelőző vagy gyógyító hatást tulajdonítani, illetve ilyen tulajdonságra utalni.
(2) Az (1) bekezdésben írtaktól csak különösen indokolt esetben, a 13. § szerint lehet eltérni.
(3) Az (1) bekezdés nem zárja ki a különleges élelmiszerrel kapcsolatos információknak és ajánlásoknak a kizárólag az orvostudomány, a táplálkozástudomány, valamint gyógyszerészet terén képzett szakemberek körében történő terjesztését.
6. §
(1) Az élelmiszerek jelölésére, megjelenítésére és reklámozására vonatkozó általános előírásokat a különleges élelmiszerek esetében az alábbi kiegészítésekkel kell alkalmazni:
a) a megnevezéséhez kapcsolódóan fel kell tüntetni a termék különleges táplálkozási jellemzőit. Az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti készítményen a termék rendeltetésére kell utalni;
b) olyan termék jelölésén, amelyre vonatkozóan a 4. § (1) bekezdése szerinti külön jogszabály nincs, annak megjelenéséig a következőket kell feltüntetni:
ba) a termék minőségi és mennyiségi összetételét vagy annak az eljárásnak a megnevezését, amely a termék különleges táplálkozási jellemzőit biztosítja;
bb) 100 gramm (g), vagy 100 milliliter (ml) árusított termékre, illetve ahol adott mennyiség elfogyasztása javasolt, az egy adag fogyasztásra kész termékre vonatkozó energiatartalmat kilojoule-ban (kJ) és kilokaloriában (kcal), továbbá a fehérje, szénhidrát és zsír mennyiségét.
(2) Amennyiben a különleges élelmiszer 100 g-ra vagy 100 ml-re vonatkozó energiatartalma kevesebb, mint 50 kJ (12 kcal), az energiatartalom pontos megadása helyettesíthető a következő kifejezések valamelyikével: „energiatartalom kevesebb, mint 50 kJ (12 kcal)/100 g”, vagy „energiatartalom kevesebb, mint 50 kJ (12 kcal)/100 ml”.
7. §
(1) A különleges élelmiszer csak előre csomagolt formában hozható kereskedelmi forgalomba a végső fogyasztó számára. A csomagolásnak teljes mértékben be kell fednie a terméket.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alól az OÉTI felmentést adhat, amennyiben a különleges élelmiszerre vonatkozó 6. § szerinti adatok az értékesítéskor a fogyasztó számára jól látható módon rendelkezésre állnak.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alól az OGYÉI felmentést adhat, amennyiben a különleges élelmiszerre vonatkozó 6. § szerinti adatok az értékesítéskor a fogyasztó számára jól látható módon rendelkezésre állnak.
(3) Az (1) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni arra a különleges élelmiszerre, amelyet a vendéglátás keretén belül állítanak elő és az előállító vendéglátóhelyen kínálnak fel fogyasztásra. Az ilyen terméket elkülönítetten kell tárolni és el kell látni a 6. § szerinti adatokkal.
8. §
(1) A különleges élelmiszerek hatékony hatósági ellenőrzése érdekében az 1. számú melléklet II. részébe tartozó élelmiszerek esetében:
a) a termék első magyarországi forgalomba hozatalakor a gyártó vagy az importőr legkésőbb a termék forgalomba hozatalával egyidejűleg köteles bejelenteni a különleges élelmiszert az OÉTI-nél a 4. számú melléklet szerinti adatok közlésével és a termék címkéjének megküldésével,
b) ha a termék az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában (a továbbiakban: tagállam) már forgalomban van, a gyártónak vagy importőrnek az első bejelentéskor megadott információkat magyar vagy angol nyelven kell benyújtania az OÉTI-hez, és meg kell neveznie azt az intézményt, amelyhez az első bejelentést tették.
(1) A különleges élelmiszerek hatékony hatósági ellenőrzése érdekében az 1. számú melléklet I. A. 2. pontjába és II. részébe tartozó élelmiszerek esetében:
a) a termék első magyarországi forgalomba hozatalakor a gyártó vagy az importőr legkésőbb a termék forgalomba hozatalával egyidejűleg köteles bejelenteni a különleges élelmiszert az OÉTI-nél a 4. számú melléklet szerinti adatok közlésével és a termék címkéjének megküldésével,
b) ha a termék az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában (a továbbiakban: tagállam) már forgalomban van, a gyártónak vagy importőrnek az első bejelentéskor megadott információkat magyar vagy angol nyelven kell benyújtania az OÉTI-hez, és meg kell neveznie azt az intézményt, amelyhez az első bejelentést tették.
(1) A különleges táplálkozási célú élelmiszerek hatékony hatósági ellenőrzése érdekében az 1. számú melléklet I. A. 1. pontjában szereplő anyatej-helyettesítő tápszerek, valamint I. A. 2. pontjába, továbbá I. B. 3. pontjába tartozó élelmiszerek esetében:
a) a termék első magyarországi forgalomba hozatalakor a gyártó vagy az importőr legkésőbb a termék forgalomba hozatalával egyidejűleg köteles bejelenteni a különleges élelmiszert az OÉTI-nél a 4. számú melléklet szerinti adatok közlésével és a termék címkéjének megküldésével,
b) ha a termék az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában (a továbbiakban: tagállam) már forgalomban van, a gyártónak vagy importőrnek az első bejelentéskor megadott információkat magyar vagy angol nyelven kell benyújtania az OÉTI-hez, és meg kell neveznie azt az intézményt, amelyhez az első bejelentést tették.
(1) A különleges táplálkozási célú élelmiszerek hatékony hatósági ellenőrzése érdekében az 1. számú melléklet I. A. 1. pontjában szereplő anyatej-helyettesítő tápszerek, valamint I. A. 2. és 5. pontjába, továbbá I. B. 3. pontjába tartozó élelmiszerek esetében:
a) a termék első magyarországi forgalomba hozatalakor a gyártó vagy az importőr legkésőbb a termék forgalomba hozatalával egyidejűleg köteles bejelenteni a különleges élelmiszert az OÉTI-nél a 4. számú melléklet szerinti adatok közlésével és a termék címkéjének megküldésével,
a) a termék első magyarországi forgalomba hozatalakor a gyártó vagy az importőr legkésőbb a termék forgalomba hozatalával egyidejűleg köteles bejelenteni a különleges élelmiszert az OGYÉI-nél a 4. számú melléklet szerinti adatok közlésével és a termék címkéjének megküldésével,
b) ha a termék az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában (a továbbiakban: tagállam) már forgalomban van, a gyártónak vagy importőrnek az első bejelentéskor megadott információkat magyar vagy angol nyelven kell benyújtania az OÉTI-hez, és meg kell neveznie azt az intézményt, amelyhez az első bejelentést tették.
b) ha a termék az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában (a továbbiakban: tagállam) már forgalomban van, a gyártónak vagy importőrnek az első bejelentéskor megadott információkat magyar vagy angol nyelven kell benyújtania az OGYÉI-hez, és meg kell neveznie azt az intézményt, amelyhez az első bejelentést tették.
(2) Szükség esetén az OÉTI a gyártótól vagy az importőrtől kérheti a 6. § (1) bekezdés ba) pontja szerinti információkat, valamint azokat a tudományos adatokat, amelyekkel igazolható, hogy a különleges élelmiszer megfelel az 1. § (2) bekezdése szerinti követelményeknek. Abban az esetben, ha a bizonyítékok könnyen hozzáférhető közleményben találhatók, elegendő a közleményre való hivatkozás.
(2) Szükség esetén az OGYÉI a gyártótól vagy az importőrtől kérheti a 6. § (1) bekezdés ba) pontja szerinti információkat, valamint azokat a tudományos adatokat, amelyekkel igazolható, hogy a különleges élelmiszer megfelel az 1. § (2) bekezdése szerinti követelményeknek. Abban az esetben, ha a bizonyítékok könnyen hozzáférhető közleményben találhatók, elegendő a közleményre való hivatkozás.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésért a külön jogszabály szerinti igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában
a) címke alatt a termék magyar nyelvű grafikája, import esetén a termék eredeti és magyar nyelvű kiegészítő címkéje (pótcímkéje) is értendő,
b) első forgalomba hozatalnak minősül az is, ha a már bejelentett és forgalmazott termék összetételében, az összetevők arányában, vagy a jelölés bármely elemében változás történik.
9. §   A különleges élelmiszer forgalmazása az összetétellel, gyártási leírással, megjelenítéssel vagy jelöléssel kapcsolatos indokra hivatkozással nem tiltható vagy korlátozható, ha megfelel a jelen rendelet, illetve a rá vonatkozó külön jogszabály előírásainak.
10. §
(1) A különleges élelmiszerek ellenőrzését az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti hatóságok végzik, hatósági feladatait elsődlegesen az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) látja el.
(1) A különleges élelmiszerek ellenőrzését az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti hatóságok végzik.
(1) A különleges élelmiszerek hatósági ellenőrzését feladatkörükben a megyei és fővárosi kormányhivatalok kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetei és élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságai végzik.
(1) A különleges élelmiszerek hatósági ellenőrzését feladatkörükben a megyei és fővárosi kormányhivatalok kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetei és élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságai, valamint a kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok végzik.
(1) A különleges élelmiszerek hatósági ellenőrzését feladatkörükben a megyei és fővárosi kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalai járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetei és élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságai végzik.
(1) A különleges élelmiszerek hatósági ellenőrzését feladatkörükben a népegészségügyi, valamint állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző feladatkörükben eljáró megyei és fővárosi kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalai végzik.
(2) Az előírások betartásának ellenőrzése érdekében vagy azok megsértése, illetve egészségi ártalom lehetőségének gyanúja esetén a laboratóriumi vizsgálatokat az ÁNTSZ megyei és fővárosi intézetének (a továbbiakban együtt: megyei intézet) laboratóriuma, illetve az OÉTI végzi.
(2) Az előírások betartásának ellenőrzése érdekében vagy azok megsértése, illetve egészségi ártalom lehetőségének gyanúja esetén a táplálkozási jellemzők laboratóriumi vizsgálatát az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) regionális intézetének laboratóriuma, illetve az OÉTI, az élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségügyi megfelelőség laboratóriumi vizsgálatát a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) központi és területi laboratóriumai végzik.
(2) Az előírások betartásának ellenőrzése érdekében vagy azok megsértése, illetve egészségi ártalom lehetőségének gyanúja esetén a táplálkozási jellemzők laboratóriumi vizsgálatát a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) laboratóriuma, illetve az OÉTI, az élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségügyi megfelelőség laboratóriumi vizsgálatát a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) központi és területi laboratóriumai végzik.
(2) Az előírások betartásának ellenőrzése érdekében vagy azok megsértése, illetve egészségi ártalom lehetőségének gyanúja esetén a táplálkozási jellemzők laboratóriumi vizsgálatát a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) laboratóriuma, illetve az OÉTI, az élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségügyi megfelelőség laboratóriumi vizsgálatát a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) laboratóriumai végzik.
(2) Az előírások betartásának ellenőrzése érdekében vagy azok megsértése, illetve egészségi ártalom lehetőségének gyanúja esetén a táplálkozási jellemzők laboratóriumi vizsgálatát a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) laboratóriuma, illetve az OÉTI, az élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségügyi megfelelőség laboratóriumi vizsgálatát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) laboratóriumai végzik.
(2) Az előírások betartásának ellenőrzése érdekében vagy azok megsértése, illetve egészségi ártalom lehetőségének gyanúja esetén a táplálkozási jellemzők laboratóriumi vizsgálatát a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) laboratóriuma, illetve az OGYÉI, az élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségügyi megfelelőség laboratóriumi vizsgálatát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) laboratóriumai végzik.
(3) A termék minőségi követelményeknek meg nem felelését észlelő személy, illetve az előállító vagy forgalmazó a tudomásra jutást követően haladéktalanul köteles erről értesíteni az ÁNTSZ megyei intézetét.
(3) Ha a termék meghatározott táplálkozási céloknak való meg nem felelését az azt foglalkozása során felhasználó személy, az előállító vagy a forgalmazó észleli, erről a tudomására jutást követően haladéktalanul köteles értesíteni az ÁNTSZ regionális intézetét.
(3) Ha a termék meghatározott táplálkozási céloknak való meg nem felelését az azt foglalkozása során felhasználó személy, az előállító vagy a forgalmazó észleli, erről a tudomására jutást követően haladéktalanul köteles értesíteni a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet.
(3) Ha a termék meghatározott táplálkozási céloknak való meg nem felelését az azt foglalkozása során felhasználó személy, az előállító vagy a forgalmazó észleli, erről a tudomására jutást követően haladéktalanul köteles értesíteni a kormányhivatalt.
(4) Az ÁNTSZ megyei intézete a (3) bekezdés szerinti bejelentést soron kívül kivizsgálja és annak eredményéről gyorsjelentésben értesíti az OÉTI-t, valamint tájékoztatja az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt (a továbbiakban: OTH).
(4) Az ÁNTSZ regionális intézete a (3) bekezdés szerinti bejelentést soron kívül kivizsgálja, és annak eredményéről gyorsjelentésben értesíti az OÉTI-t, tájékoztatja az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt (a továbbiakban: OTH), valamint - ha vizsgálat során élelmiszer-biztonsági kockázatra utaló adat merül fel - az MgSzH Központot is.
(4) A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv a (3) bekezdés szerinti bejelentést soron kívül kivizsgálja, és annak eredményéről gyorsjelentésben értesíti az OÉTI-t, tájékoztatja az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt (a továbbiakban: OTH), valamint - ha vizsgálat során élelmiszer-biztonsági kockázatra utaló adat merül fel - az MgSzH-t is.
(4) A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv a (3) bekezdés szerinti bejelentést soron kívül kivizsgálja, és annak eredményéről gyorsjelentésben értesíti az OÉTI-t, tájékoztatja az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt (a továbbiakban: OTH), valamint - ha vizsgálat során élelmiszer-biztonsági kockázatra utaló adat merül fel - a fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát és a NÉBIH-et is.
(4) A kormányhivatal a (3) bekezdés szerinti bejelentést soron kívül kivizsgálja, és annak eredményéről gyorsjelentésben értesíti az OGYÉI-t, tájékoztatja az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt (a továbbiakban: OTH), valamint - ha vizsgálat során élelmiszer-biztonsági kockázatra utaló adat merül fel - az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt és a NÉBIH-et is.
11. §
(1) Az ÁNTSZ-nek a gyártó, illetve importőr székhelye szerinti megyei intézete ideiglenesen felfüggesztheti vagy korlátozhatja a termék forgalmazását, amennyiben megalapozott indokok alapján megállapítja, hogy a különleges élelmiszer nem felel meg az 1. § (2) bekezdésében foglaltaknak, vagy veszélyezteti az emberi egészséget.
(1) Az ÁNTSZ-nek a gyártó, illetve importőr székhelye szerinti regionális intézete - az arra okot adó körülmény elhárításának igazolásáig - ideiglenesen felfüggeszti a termék forgalmazását, ha a különleges élelmiszer nem felel meg az 1. § (2) bekezdésében foglaltaknak, vagy veszélyezteti az emberi egészséget.
(1) A gyártó, illetve importőr székhelye szerint illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv - az arra okot adó körülmény elhárításának igazolásáig - ideiglenesen felfüggeszti a termék forgalmazását, ha a különleges élelmiszer nem felel meg az 1. § (2) bekezdésében foglaltaknak, vagy veszélyezteti az emberi egészséget.
(1) A gyártó, illetve importőr székhelye szerint illetékes kormányhivatal - az arra okot adó körülmény elhárításának igazolásáig - ideiglenesen felfüggeszti a termék forgalmazását, ha a különleges élelmiszer nem felel meg az 1. § (2) bekezdésében foglaltaknak, vagy veszélyezteti az emberi egészséget.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedésről a megyei intézet haladéktalanul értesíti az OÉTI-t.
(2) Az MgSzH-nak a gyártó, illetve importőr székhelye szerinti igazgatósága - az arra okot adó körülmény elhárításának igazolásáig - ideiglenesen felfüggeszti a termék forgalmazását, ha a különleges élelmiszer nem felel meg a vonatkozó élelmiszer-biztonsági és minőségi követelményeknek.
(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága és kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatala - az arra okot adó körülmény elhárításának igazolásáig - ideiglenesen felfüggeszti a termék forgalmazását, ha a különleges élelmiszer nem felel meg a vonatkozó élelmiszer-biztonsági és minőségi követelményeknek.
(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága - az arra okot adó körülmény elhárításának igazolásáig - ideiglenesen felfüggeszti a termék forgalmazását, ha a különleges élelmiszer nem felel meg a vonatkozó élelmiszer-biztonsági és minőségi követelményeknek.
(2) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal - az arra okot adó körülmény elhárításának igazolásáig - ideiglenesen felfüggeszti a termék forgalmazását, ha a különleges élelmiszer nem felel meg a vonatkozó élelmiszer-biztonsági és minőségi követelményeknek.
(3) Az OÉTI az (1) bekezdés szerinti intézkedésről - a Bizottság és a tagállamok tájékoztatása érdekében - haladéktalanul értesíti a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatalt, közölve az intézkedés okát.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti intézkedéséről az (1) és a (2) bekezdés szerinti szerv haladéktalanul értesíti az OTH-t és az OÉTI-t, valamint a Bizottság és a tagállamok tájékoztatása érdekében a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatalt, közölve az intézkedés okát.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti intézkedéséről az (1) és a (2) bekezdés szerinti szerv haladéktalanul értesíti az OTH-t és az OÉTI-t, valamint a Bizottság és a tagállamok tájékoztatása érdekében a NÉBIH-et, közölve az intézkedés okát.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti intézkedéséről az (1) és a (2) bekezdés szerinti szerv haladéktalanul értesíti az OTH-t és az OGYÉI-t, valamint a Bizottság és a tagállamok tájékoztatása érdekében a NÉBIH-et, közölve az intézkedés okát.
12. §
(1) Az ÁNTSZ megyei intézete ideiglenesen felfüggesztheti vagy megtilthatja a külön jogszabályban szabályozott, az abban foglalt előírásoknak megfelelő különleges élelmiszer forgalmazását, amennyiben új információ eredményeként, vagy a meglévő információk újraértékelése alapján megállapítást nyer, hogy az veszélyezteti a fogyasztó egészségét.
(1) Az ÁNTSZ regionális intézete ideiglenesen felfüggesztheti vagy megtilthatja a külön jogszabályban szabályozott, az abban foglalt előírásoknak megfelelő különleges élelmiszer forgalmazását, amennyiben új információ eredményeként, vagy a meglévő információk újraértékelése alapján megállapítást nyer, hogy az veszélyezteti a fogyasztó egészségét.
(1) A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv ideiglenesen felfüggesztheti vagy megtilthatja a külön jogszabályban szabályozott, az abban foglalt előírásoknak megfelelő különleges élelmiszer forgalmazását, amennyiben új információ eredményeként, vagy a meglévő információk újraértékelése alapján megállapítást nyer, hogy az veszélyezteti a fogyasztó egészségét.
(1) A kormányhivatal ideiglenesen felfüggesztheti vagy megtilthatja a külön jogszabályban szabályozott, az abban foglalt előírásoknak megfelelő különleges élelmiszer forgalmazását, amennyiben új információ eredményeként, vagy a meglévő információk újraértékelése alapján megállapítást nyer, hogy az veszélyezteti a fogyasztó egészségét.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedésről a megyei intézet haladéktalanul értesíti az OÉTI-t.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedésről a regionális intézet haladéktalanul értesíti az OÉTI-t.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedésről a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv haladéktalanul értesíti az OÉTI-t.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedésről a kormányhivatal haladéktalanul értesíti az OGYÉI-t.
(3) Az OÉTI az (1) bekezdés szerinti intézkedésről - a Bizottság és a tagállamok tájékoztatása érdekében - haladéktalanul értesíti a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatalt, közölve az intézkedés okát.
(3) Az OÉTI az (1) bekezdés szerinti intézkedésről - a Bizottság és a tagállamok tájékoztatása érdekében - haladéktalanul értesíti a NÉBIH-et, közölve az intézkedés okát.
(3) Az OGYÉI az (1) bekezdés szerinti intézkedésről - a Bizottság és a tagállamok tájékoztatása érdekében - haladéktalanul értesíti a NÉBIH-et, közölve az intézkedés okát.
13. §
(1) Általános közfogyasztásra készült élelmiszer különleges élelmiszerré minősítése, a termékspecifikus előírástól eltérő összetételű különleges élelmiszer forgalomba hozatala, illetve különleges élelmiszernek emberi betegséget megelőző, kezelő vagy gyógyító tulajdonságot tulajdonító jelölés, megjelenítés reklámozás engedélyezése iránti a kérelmet az OÉTI-hez kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az elbíráláshoz szükséges, a kérelmet alátámasztó megfelelő dokumentumokat, valamint tudományos és szakmai indoklást.
(1) Általános közfogyasztásra készült élelmiszer különleges élelmiszerré minősítése, a termékspecifikus előírástól eltérő összetételű különleges élelmiszer forgalomba hozatala, illetve különleges élelmiszernek emberi betegséget megelőző, kezelő vagy gyógyító tulajdonságot tulajdonító jelölés, megjelenítés reklámozás engedélyezése iránti a kérelmet az OGYÉI-hez kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az elbíráláshoz szükséges, a kérelmet alátámasztó megfelelő dokumentumokat, valamint tudományos és szakmai indoklást.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet az OÉTI továbbítja a Bizottsághoz. A Bizottság, illetve a Tanács döntéséig a kérelem szerinti termékek az 5. § (2) bekezdés szerinti kivétellel, különleges élelmiszerként nem gyárthatók, illetve forgalmazhatók.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet az OGYÉI továbbítja a Bizottsághoz. A Bizottság, illetve a Tanács döntéséig a kérelem szerinti termékek az 5. § (2) bekezdés szerinti kivétellel, különleges élelmiszerként nem gyárthatók, illetve forgalmazhatók.
14. §
(1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek alábbi jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: a Tanács 89/398/EGK irányelve a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről, az azt módosító 96/84/EK és 1999/41/EK irányelvek, valamint a Bizottság 2001/15/EK irányelve a különleges táplálkozási célú élelmiszerekhez adható tápértéknövelő anyagokról, az azt módosító 2004/5/EK és 2004/6/EK irányelv.
(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 89/398/EGK irányelve (1989. május 3.) a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről, valamint az azt módosító 96/84/EK és 1999/41/EK irányelvek;
a) a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló, 2009. május 6-i 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
b) a Bizottság 2001/15/EK irányelve (2001. február 15.) a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekhez adható tápértéknövelő anyagokról, valamint az azt módosító 2004/5/EK, 2004/6/EK, 2006/34/EK irányelvek.
b) a Bizottság 2001/15/EK irányelve (2001. február 15.) a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekhez adható tápértéknövelő anyagokról, valamint az azt módosító 2004/5/EK, 2004/6/EK, 2006/34/EK, 2007/26/EK irányelvek.
(2) Ez a rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló, 2009. május 6-i 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(3) Ez a rendelet a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekhez adható tápértéknövelő anyagokról szóló, 2009. október 13-i 953/2009/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET A 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM RENDELETHEZ

A különleges táplálkozási célú élelmiszerek termékcsoportjai

I. A. TERMÉKSPECIFIKUS ELŐÍRÁSSAL SZABÁLYOZOTT KÜLÖNLEGES ÉLELMISZEREK

1. Anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek
2. Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek
3. Csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek, bébiételek
4. Testtömegcsökkentés céljára szolgáló csökkentett energiatartalmú élelmiszerek
5. Gluténérzékenyeknek szánt élelmiszerek

B. Termékspecifikus előírással jelenleg nem szabályozott különleges élelmiszerek

1. Nagy izomerő kifejtését elősegítő, elsősorban sportolóknak, nehéz fizikai munkát végzőknek szánt élelmiszerek
Ezen termékek fehérje, szénhidrát, zsír, vitamin, ásványi anyag és egyéb biológiailag fontos anyag összetevői könnyen hasznosuló formában tartalmazzák a megnövekedett tápanyagszükséglet fedezéséhez szükséges anyagokat és összetételük, valamint a dokumentált vizsgálati eredmények, szakvélemények alapján hozzájárulnak a kitűzött cél eléréséhez.
2. Szénhidrát anyagcserezavarokban szenvedők számára készült diabetikus élelmiszerek:
a) szénhidráttartalma sütő- és tésztaipari készítményeknél legalább 30%-kal, egyéb élelmiszereknél legalább 50%-kal alacsonyabb legyen, mint a vele összehasonlítható hagyományos élelmiszeré;
b) csokoládéra az a) pontban foglaltak nem vonatkoznak, hozzáadott cukorként csak fruktózt tartalmazhatnak;
c) hozzáadott mono- és diszaharidot, vagy ilyen tartalmú anyagot nem tartalmazhatnak és a természetes mono- és diszaharid-tartalmuk legfeljebb 3% lehet;
d) az a) és c) pontban közölt előírások a fruktózra nem vonatkoznak.

II. A 8. § ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSÁVAL FORGALOMBA HOZHATÓ KÜLÖNLEGES ÉLELMISZEREK

1. Lisztérzékenységben szenvedők részére készült gluténmentes élelmiszerek előállításánál nem használható búza, tönkölybúza, árpa, rozs, zab és ezek hibridjei, vagy ezekből származó készítmények (beleértve a keményítőt és élelmi rostokat is) és előállításuk során biztosítani kell, hogy az említett gabonafélékből származó anyagok nem kerülnek az élelmiszerbe.
2. Egyéb különleges élelmiszerek
2. Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt különleges táplálkozási célú élelmiszerek.
3. Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt különleges táplálkozási célú élelmiszerek.

II.

2. SZÁMÚ MELLÉKLET A 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM RENDELETHEZ

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekhez a speciális táplálkozási cél elérése érdekében adható anyagok

A táblázatban található rövidítések közül:
„ST” = Speciális gyógyászati célra szánt tápszer (Speciális tápszer)
„KTCÉ” = Az összes különleges táplálkozási célú élelmiszer, beleértve a speciális gyógyászati célra szánt tápszereket is, de kizárva az anyatej-helyettesítő, az anyatej-kiegészítő (elválasztási) tápszereket, valamint a csecsemők és kisdedek számára készült, feldolgozott gabonaalapú élelmiszereket és bébiételeket.


     
Anyagok Felhasználható
  KTCÉ ST
1. CSOPORT, VITAMINOK    
A vitamin    
Retinol x  
retinil acetát x  
retinil palmitát x  
béta-karotin x  
D vitamin    
kolekalciferol x  
ergokalciferol x  
E vitamin    
D-alfa-tokoferol x  
DL-alfa-tokoferol x  
D-alfa-tokoferil acetát x  
DL-alfa-tokoferil acetát x  
D-alfa-tokoferil hidro szukcinát x  
K vitamin    
fillokinon (fitomenadion) x  
B1 vitamin    
tiamin hidroklorid x  
tiamin mononitrát x  
B2 vitamin    
riboflavin x  
riboflavin 5’-foszfát nátrium só x  
Niacin    
nikotinsav x  
nikotinsavamid x  
Pantoténsav    
kalcium D-pantotenát x  
nátrium D-pantotenát x  
dexpantenol x  
B6 vitamin    
piridoxin hidroklorid x  
piridoxin 5’-foszfát x  
piridoxin dipalmitát x  
Folsav    
pteroilmonoglutaminsav x  
B12 vitamin    
cianikobalamin x  
hidroxokobalamin x  
Biotin    
D-biotin x  
C-vitamin    
L-aszkorbinsav x  
nátrium-L-aszkorbát x  
kalcium-L-aszkorbát x  
kálium-L-aszkorbát x  
L-aszkorbil 6-palmitát x  
2. CSOPORT, ÁSVÁNYI ANYAGOK    
Kalcium    
karbonát x  
klorid x  
citromsavval alkotott sói x  
glükonát x  
glicerofoszfát x  
laktát x  
ortofoszforsavval alkotott sói x  
hidroxid x  
oxid x  
szulfát x  
Magnézium    
acetát x  
karbonát x  
klorid x  
citromsavval alkotott sói x  
glükonát x  
glicerofoszfát x  
laktát x  
ortofoszforsavval alkotott sói x  
hidroxid x  
oxid x  
szulfát x  
Vas    
vas (II) karbonát (ferro karbonát) x  
vas (II) citrát (ferro citrát) x  
vas (III) ammonium citrát (ferri ammonium citrát) x  
vas (II) glükonát (ferro glükonát) x  
vas (II) fumarát (ferro fumarát) x  
vas (III) nátrium difoszfát (ferri nátrium pirofoszfát) x  
vas (II) laktát (ferro laktát) x  
vas (II) szulfát (ferro szulfát) x  
vas (III) difoszfát (ferri pirofoszfát) x  
vas (III) szacharát (ferri szacharát) x  
elemi vas (karbonil, elektrolitikus, hidrogénnel redukált) x  
Réz    
réz (II) karbonát (kupri karbonát) x  
réz (II) citrát (kupri citrát) x  
réz (II) glükonát (kupri glükonát) x  
réz (II) szulfát (kupri szulfát) x  
réz lizin komplex x  
Jód    
kálium jodid x  
kálium jodát x  
nátrium jodid x  
nátrium jodát x  
Cink    
acetát x  
klorid x  
citrát x  
glükonát x  
laktát x  
oxid x  
karbonát x  
szulfát x  
Mangán    
karbonát x  
klorid x  
citrát x  
glükonát x  
glicerofoszfát x  
szulfát x  
Nátrium    
bikarbonát (hidrogén karbonát) x  
karbonát x  
klorid x  
citrát x  
glükonát x  
laktát x  
hidroxid x  
ortofoszforsavval alkotott sói x  
Kálium    
bikarbonát (hidrogén karbonát) x  
karbonát x  
klorid x  
citrát x  
glükonát x  
glicerofoszfát x  
laktát x  
hidroxid x  
ortofoszforsavval alkotott sói x  
Szelén    
nátrium szelenát x  
nátrium hidrogén szelenit x  
nátrium szelenit x  
Króm (III) és hexahidrátjai    
klorid x  
szulfát x  
Molibdén (VI)    
ammonium molibdát x  
nátrium molibdát x  
Fluor    
kálium fluorid x  
nátrium fluorid x  
3. CSOPORT, AMINOSAVAK    
L-alanin x  
L-arginin x  
L-arginin-L-aszpartát   x
L-aszparaginsav   x
L-citrullin   x
L-cisztein x  
Cisztin x  
N-acetil-L-cisztein   x
L-hisztidin x  
L-glutaminsav x  
L-glutamin x  
Glicin x  
L-izoleucin   x
L-leucin x  
L-lizin x  
L-lizin acetát x  
L-Iizin-L-aszpartát   x
L-lizin-L-glutamát   x
L-metionin x  
N-acetil-L-metionin   x egy évnél idősebb személyeknek szánt termékekben
L-ornitin x  
L-fenilalanin x  
L-prolin   x
L-szerin   x
L-treonin x  
L-triptofán x  
L-tirozin x  
L-valin x  
Amennyiben célszerű, az aminosavak helyett azok nátrium, kálium, kalcium, magnézium sói, valamint hidrokloridjai is felhasználhatók.    
4. CSOPORT, KARNITIN ÉS TAURIN    
L-karnitin x  
L-karnitin hidroklorid x  
L-karnitin-L-tartarát x  
Taurin x  
5. CSOPORT, NUKLEOTIDOK    
adenozin 5’-monofoszforsav (AMP) x  
AMP nátrium sói x  
citidin 5’-monofoszforsav (CMP) x  
CMP nátrium sói x  
guanozin 5’-monofoszforsav (GMP) x  
GMP nátrium sói x  
inozin 5’-monofoszforsav (IMP) x  
IMP nátrium sói x  
uridin 5’-monofoszforsav (UMP) x  
UMP nátrium sói x  
6. CSOPORT, KOLIN ÉS INOZIT    
Kolin x  
kolin klorid x  
kolin bitartarát x  
kolin citrát x  
inozit x  
Folát    
kalcium-L metil-folát x  
cianokobalamin x  
magnézium L-aszpartát   x
vas-biszglicinát x  
Glicin   x
L-izoleucin x  

3. SZÁMÚ MELLÉKLET A 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM RENDELETHEZ

Kereskedelmi forgalomban lévő különleges élelmiszerekben 2006. december 31-ig megengedett tápértéknövelő anyagok

Kereskedelmi forgalomban lévő különleges élelmiszerekben 2009. december 31-ig megengedett tápértéknövelő anyagok

E vitamin

D-alfa-tokoferil polietilén glikol 1000 szukcinát

Bór

borsav
nátrium borát


Kalcium

aminosav-kelát

Króm

aminosav-kelát

Réz

aminosav-kelát

Vas

vas-hidroxid
aminosav-kelát


Szelén

szelénnel dúsított élesztő

Magnézium

aminosav-kelát

Mangán

aminosav-kelát

Cink

aminosav-kelát

2-3. SZÁMÚ MELLÉKLET A 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM RENDELETHEZ

4. SZÁMÚ MELLÉKLET A 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM RENDELETHEZ

Adatlap különleges táplálkozási célú élelmiszerek bejelentéséhez

Mellékletek:

1. Bejelentő cég adatai
Név:
Cím:
Telephely, elérhetőség:
2. Termék eredete
Ország:
Előállító neve:
Előállító címe:
Előállítás helye:
Előállító elérhetősége:
3. A terméket Magyarországon hozták be először az Európai Gazdasági Térség területére:
igen nem
Nemleges válasz esetén az Európai Gazdasági Térség adott országának megnevezése:
3. Termék megnevezése
4. Termék besorolása
5. Termék egységnyi mennyiségére számított összetétel csökkenő mennyiségi sorrendben
     
Név Aktív/hasznos rész Mennyiség
     
6. Érzékszervi tulajdonságok:
Megjelenés (szín, íz, illat, forma stb.)
7. Csomagolás, mennyiségi jellemzők:
8. Jelölés (mellékelve):
9. Az importáló nyilatkozata arról, hogy a termék a származási országban az ottani előírásoknak megfelelően van forgalomban (csak import esetén)
10. A kérelmet kiállító adatai:
Név:
Cím:
Elérhetőség:
Kiállítás dátuma
Cégszerű aláírás és bélyegző
  • A jogszabály 2004. április 26-án jelent meg a Magyar Közlöny 56. számában.
  • hatályba lépett 2004. május 1-jén.
A bekezdés 2008. június 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2008. június 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2008. június 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2008. június 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2008. június 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2008. június 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2008. június 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2008. június 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. június 7-én lépett hatályba. 2008. június 7-én lépett hatályba. 2008. június 7-én lépett hatályba. 2008. június 7-én lépett hatályba. 2008. június 7-én lépett hatályba. 2008. június 7-én lépett hatályba. 2008. június 7-én lépett hatályba. 2008. június 7-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. június 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. június 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 29-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 29-én lépett hatályba.A bekezdés 2008. június 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2008. június 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2008. június 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. november 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. november 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. november 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lépett hatályba. 2015. április 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 29-én lépett hatályba. 2015. április 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 29-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 29-én lépett hatályba.A bekezdés 2008. június 7-én lépett hatályba. 2008. június 7-én lépett hatályba. 2008. június 7-én lépett hatályba.A bekezdés 2008. június 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. március 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. március 20-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. február 8-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 29-én lépett hatályba.A bekezdés 2008. június 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. március 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. március 20-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. február 8-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 29-én lépett hatályba.A bekezdés 2008. június 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. március 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 29-én lépett hatályba.A bekezdés 2008. június 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. március 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. február 8-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 29-én lépett hatályba.A bekezdés 2008. június 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. március 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 29-én lépett hatályba.A bekezdés 2008. június 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. március 20-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. február 8-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 29-én lépett hatályba.A bekezdés 2008. június 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. február 8-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 29-én lépett hatályba.A bekezdés 2008. június 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. március 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 29-én lépett hatályba.A bekezdés 2008. június 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. március 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 29-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. február 8-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 29-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 29-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 29-én lépett hatályba.A bekezdés 2007. március 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. november 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2008. június 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2010. január 1-jén lépett hatályba. 2012. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2009. november 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. november 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2008. június 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. november 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. november 24-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. november 24-én lépett hatályba.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. március 14-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. március 14-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. március 14-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. március 14-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. június 7-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lépett hatályba.