Hatályos állapot
Közlönyállapot
1956.12.13. - 1957.01.07.
1957.01.08. - 1957.07.13.
1957.07.14. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

1956. évi 31. törvényerejű rendelet

a közbiztonsági őrizetről

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az ellenforradalmi elemek, valamint a közbiztonság és a közrend helyreállítását, illetőleg megszilárdítását gátló személyek káros tevékenységének megakadályozására az alábbiakat rendeli el:

1. §   Azt, akinek tevékenysége, illetőleg magatartása a közrendet, közbiztonságot, különösen a termelő munka és a közlekedés zavartalanságát veszélyezteti, közbiztonsági őrizetbe (a továbbiakban: őrizet) lehet helyezni.
2. §   Az őrizetet a rendőrhatóság javaslatára az illetékes ügyész rendeli el; foganatosításáról a rendőri hatóság gondoskodik.
3. §   Az őrizetbe helyezett személy ügyét a legfőbb ügyész az őrizetbevételtől számított harminc napon belül hivatalból felülvizsgálja. Ha az őrizet feltételei nem állanak fenn, vagy megszűntek, nyomban intézkedik annak megszüntetése iránt. Ezt a felülvizsgálatot az őrizetbevételtől számított három hónapon belül meg kell ismételni.
4. §   Az őrizetet nyomban meg kell szüntetni, ha azok az okok, amelyek elrendelésének alapjául szolgáltak, megszűntek. Az őrizet leghosszabb tartama azonban a hathónapi időtartamot nem haladhatja meg.
5. §   Az őrizet részletes szabályait a legfőbb ügyész, a fegyveres erők miniszterével egyetértve, rendelettel állapítja meg.
6. §   A jelen törvényerejű rendelet hatálya a kihirdetéstől számított egy évig tart.
7. §   A jelen törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
  • A jogszabály 1956. december 13-án jelent meg a Magyar Közlöny 102. számában.