Hatályos állapot
Közlönyállapot
2009.07.29. - 2009.07.31.
2009.08.01. - 2009.08.01.
2009.08.02. - 2009.08.02.
2009.08.03. - 2009.11.12.
2009.11.13. - 2009.12.30.
2009.12.31. - 2010.10.14.
2010.10.15. - 2010.12.31.
2011.01.01. - 2011.06.30.
2011.07.01. - 2011.07.21.
2011.07.22. - 2011.08.31.
2011.09.01. - 2011.12.07.
2011.12.08. - 2012.08.23.
2012.08.24. - 2012.08.31.
2012.09.01. - 2012.11.15.
2012.11.16. - 2013.05.10.
2013.05.11. - 2013.06.30.
2013.07.01. - 2013.07.31.
2013.08.01. - 2013.08.23.
2013.08.24. - 2013.08.31.
2013.09.01. - 2013.12.17.
2013.12.18. - 2014.05.03.
2014.05.04. - 2014.06.30.
2014.07.01. - 2014.07.18.
2014.07.19. - 2014.08.17.
2014.08.18. - 2015.04.09.
2015.04.10. - 2015.08.06.
2015.08.07. - 2016.03.01.
2016.03.02. - 2016.03.10.
2016.03.11. - 2016.07.13.
2016.07.14. - 2016.07.23.
2016.07.24. - 2016.09.16.
2016.09.17. - 2016.12.31.
2017.01.01. - 2017.01.12.
2017.01.13. - 2017.01.26.
2017.01.27. - 2017.08.29.
2017.08.30. - 2017.11.11.
2017.11.12. - 2017.12.29.
2017.12.30. - 2017.12.31.
2018.01.01. - 2018.07.24.
2018.07.25. - 2019.01.20.
2019.01.21. - 2019.10.31.
2019.11.01. - 2020.12.31.
2021.01.01. - 2021.01.27.
2021.01.28. - 2021.01.28.
2021.01.29. - 2021.01.30.
2021.01.31. - 2021.01.31.
2021.02.01. - 2021.02.13.
2021.02.14. - 2021.03.10.
2021.03.11. - 2021.04.01.
2021.04.02. - 2021.12.31.
2022.01.01. - 2022.01.26.
2022.01.27. - 2022.02.20.
2022.02.21. - 2022.12.02.
2022.12.03. - 2023.03.25.
2023.03.26. - 2023.08.31.
2023.09.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3., 5., 13., 15. alpontjában, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. §-ában, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában, valamint a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. §
(1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések megsértőjével szemben - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a közigazgatási hatósági eljárásban a 2-13. §-ban meghatározott bírság szabható ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bírságok nem alkalmazandók a munkaügyi hatóságra vonatkozó külön jogszabály alapján lefolytatott telephelyi ellenőrzés során.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bírságok nem alkalmazandók a foglalkoztatás- felügyeleti hatóságra vonatkozó külön jogszabály alapján lefolytatott telephelyi ellenőrzés során.
2. §   A Kkt. 20. § (1) bekezdés a) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az 1. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki
a) a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendeletben,
a) a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 2. § (2) bekezdésében,
b) a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendeletben,
b) a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 3-33. §-aiban,
b) a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 3-34. §-ában,
c) a tagállamok területére vagy területéről történő, illetve a tagállamok területén áthaladó, Közösségen belüli közúti árufuvarozási piacra való bejutásról szóló, 1992. március 26-i 881/92/EGK tanácsi rendeletben, valamint annak a 484/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel történt módosításában,
c) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,
d) a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM rendeletben,
e) a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1971. évi 3. törvényerejű rendeletben,
f) az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvényben,
f) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben,
g) az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendeletben,
g) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,
h) az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás közös szabályairól szóló, 1992. március 16-i 684/92/EGK tanácsi rendeletben, valamint annak 11/98/EK tanácsi rendelettel történt módosításában,
h) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,
i) a valamely tagállamban nem honos fuvarozók számára a belföldi közúti személyszállítási szolgáltatás feltételeinek megállapításáról szóló, 1997. december 11-i 12/98/EK tanácsi rendeletben,
i) az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 9-i 361/2014/EU bizottsági rendeletben,
j) az autóbusszal végzett személyszállítás okmányaira vonatkozóan a 684/92/EGK és a 12/98/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól szóló, 1998. október 2-i 2121/98/EK bizottsági rendeletben,
j) az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről szóló 309/2002. (XII. 28.) Korm. rendeletben,
k) az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről szóló 309/2002. (XII. 28.) Korm. rendeletben,
k) a kétoldalú közúti áru- és személyszállításról szóló nemzetközi szerződéseket kihirdető - a 12. mellékletben foglalt - jogszabályokban,
l) a kétoldalú közúti áru- és személyszállításról szóló nemzetközi szerződéseket kihirdető - a 12. mellékletben foglalt - jogszabályokban
l) a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló kormányrendeletben
meghatározott, a közúti közlekedési szolgáltatások végzéséhez előírt engedélyekre és okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti.
2. §   A Kkt. 20. § (1) bekezdés a) és q) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az 1. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki
a) a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendeletben,
a) a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 2. § (2) bekezdésében,
b) a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendeletben,
b) a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 3-33. §-aiban,
b) a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 3-34. §-ában,
c) a tagállamok területére vagy területéről történő, illetve a tagállamok területén áthaladó, Közösségen belüli közúti árufuvarozási piacra való bejutásról szóló, 1992. március 26-i 881/92/EGK tanácsi rendeletben, valamint annak a 484/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel történt módosításában,
c) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,
d) a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM rendeletben,
e) a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1971. évi 3. törvényerejű rendeletben,
f) az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvényben,
f) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben,
g) az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendeletben,
g) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,
h) az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás közös szabályairól szóló, 1992. március 16-i 684/92/EGK tanácsi rendeletben, valamint annak 11/98/EK tanácsi rendelettel történt módosításában,
h) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,
i) a valamely tagállamban nem honos fuvarozók számára a belföldi közúti személyszállítási szolgáltatás feltételeinek megállapításáról szóló, 1997. december 11-i 12/98/EK tanácsi rendeletben,
i) az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 9-i 361/2014/EU bizottsági rendeletben,
j) az autóbusszal végzett személyszállítás okmányaira vonatkozóan a 684/92/EGK és a 12/98/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól szóló, 1998. október 2-i 2121/98/EK bizottsági rendeletben,
j) az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről szóló 309/2002. (XII. 28.) Korm. rendeletben,
k) az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről szóló 309/2002. (XII. 28.) Korm. rendeletben,
k) a kétoldalú közúti áru- és személyszállításról szóló nemzetközi szerződéseket kihirdető - a 12. mellékletben foglalt - jogszabályokban,
l) a kétoldalú közúti áru- és személyszállításról szóló nemzetközi szerződéseket kihirdető - a 12. mellékletben foglalt - jogszabályokban
l) a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló kormányrendeletben
meghatározott, a közúti közlekedési szolgáltatások végzéséhez előírt engedélyekre és okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti.
3. §   A Kkt. 20. § (1) bekezdés b) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 2. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a 2. § a), g), h), j) és l) pontjában meghatározott jogszabályban, illetve nemzetközi szerződésekben meghatározott, a saját számlás személyszállításra (utasszállításra) vonatkozó rendelkezést megsérti.
3. §   A Kkt. 20. § (1) bekezdés b) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 2. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a 2. § a), b), g), h), j) és l) pontjában meghatározott jogszabályban vagy nemzetközi szerződésben meghatározott rendelkezést megsérti.
3. §   A Kkt. 20. § (1) bekezdés b) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 2. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a 2. § a), b), g), h), i) és k) pontjában meghatározott jogszabályban vagy nemzetközi szerződésben meghatározott rendelkezést megsérti.
4. §   A Kkt. 20. § (1) bekezdés c) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 3. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki
a) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,
b) a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvényben,
c) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendeletben,
d) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendeletben
meghatározott, a vezetési és pihenőidőre, valamint az ezekkel összefüggő okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti.
4. §   A Kkt. 20. § (1) bekezdés c) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 3. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki
a) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,
b) a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvényben,
c) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben
d) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendeletben
meghatározott, a vezetési és pihenőidőre, valamint az ezekkel összefüggő okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti.
4. §   A Kkt. 20. § (1) bekezdés c) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 3. és 4/A. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki
a) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,
b) a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvényben,
c) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben
d) a Kkt. 18/A-18/L. §-ában
5. §   A Kkt. 20. § (1) bekezdés d) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 4. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki
a) a 4. § c) pontjában meghatározott rendeletben,
b) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendeletben,
b) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben,
b) a menetíró készülékről szóló miniszteri rendeletben,
c) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben,
d) a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvényben,
e) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendeletben
e) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben
e) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben
meghatározott, a menetíró készülékre, a tachográf-korongra és az ezek használatára vonatkozó rendelkezést megsérti.
6. §   A Kkt. 20. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az 5. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki
a) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendeletben,
b) a 46/2005. (VI. 28.) GKM rendelettel módosított és egységes szerkezetben kihirdetett, valamint a 60/2007. (VI. 29.) GKM rendelettel módosított és kiegészített, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendeletben,
c) a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendeletben,
d) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben,
d) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló jogszabályban,
e) a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendeletben,
f) a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendeletben,
f) a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló jogszabályban,
g) a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről szóló 2/2002. (I. 11.) Korm. rendeletben,
g) a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló jogszabályban,
h) a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló 113/2004. (IX. 23.) GKM rendeletben,
h) a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló 7/2011. (III. 8.) NFM rendeletben,
i) az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendeletben,
i) az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletben,
i) az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban,
j) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben,
k) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2009. évi LVIII. törvényben
k) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2011. évi LXXIX. törvényben
k) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló törvényben, valamint az ADR belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben
meghatározott, a veszélyes áruk, anyagok, hulladékok szállítására (fuvarozására), valamint a közúti járműre és annak személyzetére, az áru feladójára, átmeneti tárolójára, a csomagolóra, a berakóra, a töltőre, a címzettre és a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésére és képesítésére vonatkozó rendelkezést megsérti.
6/A. §
(1) Az 5. melléklet 1. táblázatában felsorolt szabálytalanságok esetén, a bírságösszeg meghatározásához a szabálytalanságot a következő meghatározások szerinti, csökkenő súlyosságú kockázati kategóriák egyikébe kell sorolni, ahol az I. kategória a legsúlyosabb:
a) I. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár;
b) II. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár;
c) III. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kismértékű kockázatával jár.
(2) Az 5. melléklet 2. és 3. táblázata tartalmazza azon szabálytalanságokat, amelyek kockázati kategóriába nem tartoznak.
(3) Az 5. melléklet 1. táblázatában meghatározott bírságösszegnek
a) a 10%-át kell megállapítani az ADR 1.1.3 szakaszában, valamint az ADR belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint a további vonatkozó előírások betartása alól részben mentesülő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén, kivéve a b) pont szerinti szállításokat;
b) a 30%-át kell megállapítani az ADR 1.1.3.6 bekezdésében foglalt mentességgel történő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén.
(4) A (3) bekezdésben említett esetek kivételével, az 5. melléklet 1. táblázatában meghatározott bírságösszegnek az 50%-át kell megállapítani, ha
a) a szállított veszélyes áru fizikai és kémiai veszélyeztető hatását, mennyiségét és a szállítás körülményeit, módját figyelembe véve a megállapított szabálytalanság a közúti közlekedés biztonságát nem veszélyezteti és
b) veszélyes áru kiszabadulása nem következett be vagy a veszélyes áru kiszabadulásának közvetlen veszélye nem áll fenn.
(5) A (4) bekezdésben szereplő bírságcsökkentő tényező nem alkalmazható az ADR 3.2 fejezet „A” táblázat 15. oszlopa szerinti „0” és „1” szállítási kategóriába tartozó, valamint a szállításból kizárt veszélyes áruk szállítása esetén.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott bírságcsökkentő tényező nem alkalmazható
a) az ADR 3.2 fejezet „A” táblázat 15 oszlopa szerinti „0” és „1” szállítási kategóriába tartozó veszélyes áruk szállítása esetén,
b) a szállításból kizárt veszélyes áruk szállítása esetén, vagy
c) az olyan veszélyes áru szállítmány esetén, amelyre az ADR nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukra vonatkozó 1.10.3 szakasza előírásait kell alkalmazni.
(6) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott bírságcsökkentő tényezők nem alkalmazhatók, ha a veszélyes áru szállítás szabályainak megsértése következtében az ADR 1.8.5 szakasza szerinti esemény következett be.
7. §   A Kkt. 20. § (1) bekezdés f) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 6. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki
a) a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1989. (III. 17.) MT rendeletben,
b) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. december 22-i 1/2005/EK tanácsi rendeletben
meghatározott, a gyorsan romló élelmiszerek vagy az élő állatok szállítására vonatkozó rendelkezést megsérti.
8. §   A Kkt. 20. § (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 7. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a bérelt járművekkel végzett közúti áruszállítás külön feltételeiről szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM rendeletben foglalt rendelkezést megsérti.
8. §   A Kkt. 20. § (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a 7. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a KR. 32. §-ában foglalt rendelkezést megsérti.
8. §   A Kkt. 20. § (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a 7. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a KR. 34. §-ában foglalt rendelkezést megsérti.
9. §   A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 8. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki
a) a 2. § a) és k) pontjában foglalt jogszabályokban,
a) a 2. § a)-b) és k) pontjában foglalt jogszabályokban,
a) a 2. § a)-b) és j) pontjában foglalt jogszabályokban,
b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben,
c) a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 26/2009. (VI. 22.) KHEM rendeletben, ide nem értve a jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozásokat,
c) a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló jogszabályban, ide nem értve a jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozásokat,
d) a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM rendeletben,
e) a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXVIII. törvényben
f) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben
meghatározott, az áru- vagy személyszállítást végző járművek közúti forgalomban való részvételére vonatkozó rendelkezést megsérti.
9. §
(1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h), n) és o) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 8. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki
a) a 2. § a)-b) és j) pontjában foglalt jogszabályokban meghatározott,
b) a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló jogszabályban, ide nem értve a jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozásokra vonatkozó,
c) a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM rendeletben meghatározott,
d) a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXVIII. törvényben meghatározott,
az áru- vagy személyszállítást végző járművek közúti forgalomban való részvételére vonatkozó,
e) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben meghatározott, valamint
e) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben meghatározott,
f) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben szabályozott
g) a 1980. évi 3. törvényerejű rendelettel kihirdetett, 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírt Közúti Közlekedési Egyezményben meghatározott
rendelkezést megsérti.
(2) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan a 8. melléklet 2-3. sorában foglaltak értelmében a járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege a vontatójármű forgalmi engedélyében meghatározott együttes tömeg és a vontatási adatainál feltüntetett, az ellenőrzés időpontjában vontatott pótkocsira vonatkoztatható vontatási tömeg adatainak összege, kivéve, ha a forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovata tartalmaz a járműszerelvény tömegére vonatkozó adatot.
(3) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan, ha több tengely vagy tengelycsoport túlterhelt, a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni.
(4) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan, ha egyszerre áll fenn az (1) bekezdés b) és f) pontjában hivatkozott jogszabályok szerinti megengedett legnagyobb össztömeg túllépése, a jogsértésekre vonatkozó bírságtételek közül a magasabbat kell figyelembe venni.
(5) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan, ha egyszerre áll fenn a megengedett legnagyobb össztömeg túllépése és a tengely- vagy tengelycsoport-túlterhelés, az ezekre vonatkozó bírságtételek összeadódnak.
(6) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan, ha a megengedett legnagyobb hosszúság, magasság, szélesség túllépése együttesen van jelen, a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni.
(7) Nem kell az (1) bekezdésben meghatározott bírságot megfizetni, ha a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont af) alpontjában meghatározott jármű megengedett legnagyobb össztömeg túllépése 2018. június 30. napjáig elkövetett jogsértések esetén nem haladja meg a 2%-ot, 2018. július 1. napjától 2018. december 31. napjáig elkövetett jogsértések esetén nem haladja meg az 1%-ot.
(7) Nem szabható ki a megengedett legnagyobb össztömeg túllépésére vonatkozó, az (1) bekezdésben meghatározott bírság, ha a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont af) alpontjában meghatározott jármű megengedett legnagyobb össztömeg túllépése 2018. június 30. napjáig elkövetett jogsértések esetén nem haladja meg a 2%-ot, 2018. július 1. napjától 2018. december 31. napjáig elkövetett jogsértések esetén nem haladja meg az 1%-ot.
9/A. §
(1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 14. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni annak a haszonjárműnek az üzemben tartója, aki
a) az 1980. évi 3. törvényerejű rendelettel kihirdetett, 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírt Közúti Közlekedési Egyezményben,
b) a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényben,
c) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben,
d) a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a járművek közúti forgalomban való részvételére vonatkozó rendelkezéseket megsérti.
(2) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 14. mellékletben meghatározott összegű bírság 20%-át köteles fizetni annak a haszonjárműnek a vezetője, aki
a) az 1980. évi 3. törvényerejű rendelettel kihirdetett, 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírt Közúti Közlekedési Egyezményben,
b) a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényben,
c) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben,
d) a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a járművek közúti forgalomban való részvételére vonatkozó rendelkezéseket megsérti.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott egyes szabályszegések miatt megállapított bírság összege együttesen nem haladhatja meg a 600 000 forintot.
(4) E rendelet alkalmazásában veszélyes hiányosság:
a) a közúti közlekedés biztonságára közvetlen és azonnali veszélyt jelentő vagy a környezetterhelést veszélyesen befolyásoló hiányosság,
b) a rakománynak vagy a rakomány egy részének elvesztésével kapcsolatos, vagy valamilyen, közvetlenül a rakományhoz kapcsolódó kockázat, ha az közvetlenül veszélyezteti a közlekedés biztonságát vagy a személybiztonságot.
9/A. §
(1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan a 14. mellékletben meghatározott egyes jogsértések esetén az elkövetőre a jogsértéshez meghatározott összegű bírságot kell kiszabni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti, egy időpontban elkövetett jogsértő magatartások miatt megállapított bírság együttes összege üzembentartó esetén nem haladhatja meg a 600 000 forintot, járművezető esetén a 150 000 forintot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti, egy időpontban elkövetett jogsértő magatartások miatt megállapított bírság együttes összege üzembentartó esetén nem haladhatja meg a 780 000 forintot, járművezető esetén a 195 000 forintot.
(3) E rendelet alkalmazásában:
a) komoly hiányosság: a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet 10. számú melléklet III. rész 1. táblázata, valamint a IV. rész 2. táblázata szerinti komoly hiányosság,
b) veszélyes hiányosság: a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet 10. számú melléklet III. rész 1. táblázata, valamint a IV. rész 2. táblázata szerinti veszélyes hiányosság.
10. §   A Kkt. 20. § (1) bekezdés i) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 9. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a nemzetközi kombinált árufuvarozást elősegítő kedvezményekről szóló 266/2003. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezést megsérti.
11. §   A Kkt. 20. § (1) bekezdés j) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 10. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezést megsérti.
12. §   A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjához kapcsolódóan a 11. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben foglalt, a biztonsági öv, gyermekbiztonsági rendszer, a motorkerékpár-bukósisak és a mobil rádiótelefon használatára vonatkozó rendelkezést megsérti.
12. §
(1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjához kapcsolódóan a 11. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben foglalt, a biztonsági öv, gyermekbiztonsági rendszer, a motorkerékpár-bukósisak és a mobil rádiótelefon használatára vonatkozó rendelkezést megsérti.
(1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 11/A.-11/D. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben foglalt, a megengedett legnagyobb sebességre („gyorshajtás”), a biztonsági öv használatára, a továbbhaladás tilalmára („tilos jelzésen történő áthaladás”) és a járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalmára („ittas vezetés”) vonatkozó rendelkezést megsérti.
(1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 11/A-11/G. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben foglalt, a megengedett legnagyobb sebességre („gyorshajtás”), a biztonsági öv használatára, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire, a járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalmára („ittas vezetés”), a vasúti átjárón való áthaladásra, a járművel történő megállásra és várakozásra, a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), a kötelező haladási irányra és az autópálya leálló sávjának igénybevételére vonatkozóan a 11/A-11/G. mellékletben meghatározott valamely rendelkezést megsérti.
(1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 11/A-11/G. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben foglalt, a megengedett legnagyobb sebességre („gyorshajtás”), a biztonsági öv használatára, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire, a járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalmára („ittas vezetés”), a vasúti átjárón való áthaladásra, a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), a kötelező haladási irányra és az autópálya leálló sávjának igénybevételére vonatkozóan a 11/A-11/G. mellékletben meghatározott valamely rendelkezést megsérti.
(1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 11/A-11/F. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben foglalt, a megengedett legnagyobb sebességre („gyorshajtás”), a biztonsági öv használatára, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire, a járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalmára („ittas vezetés”), a vasúti átjárón való áthaladásra, a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), a kötelező haladási irányra és az autópálya leálló sávjának igénybevételére vonatkozóan a 11/A-11/F. mellékletben meghatározott valamely rendelkezést megsérti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bírságot - a 11. mellékletben meghatározottak szerint - a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 22 munkanapon belül kell befizetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bírságot - a 11. mellékletben meghatározottak szerint - a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell befizetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bírságot - a 11/A.-11/D. mellékletben meghatározottak szerint - a bírságot kiszabó döntés jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül kell befizetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bírságot - a 11/A-11/G. mellékletben meghatározottak szerint - a bírságot kiszabó döntés jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell befizetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bírságot - a 11/A-11/F. mellékletben meghatározottak szerint - a bírságot kiszabó döntés jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell befizetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bírságot - a 11/A-11/F. mellékletben meghatározottak szerint - a bírságot kiszabó döntés véglegessé válásától számított harminc napon belül kell befizetni.
(3) A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott rendelkezések miatt folytatott közigazgatási eljárásban a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.
(3) A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott rendelkezések miatt folytatott közigazgatási eljárásban a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.
(3) A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott rendelkezések miatt folytatott közigazgatási eljárásban a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.
(4) Ha a Kkt. 21/B. § (1) bekezdésében meghatározott szabályszegést a 2011/82/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető más tagállamban bejegyzett gépjárművel követték el és a bírság kiszabására a Kkt. 20. § (4b) bekezdése szerint került sor, a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tájékoztató levelet és válasznyomtatványt is meg kell küldeni a gépjármű üzemben tartója részére.
(4) Ha a Kkt. 21/B. § (1) bekezdésében meghatározott szabályszegést a 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető más tagállamban bejegyzett gépjárművel követték el és a bírság kiszabására a Kkt. 20. § (4b) bekezdése szerint került sor, a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tájékoztató levelet és válasznyomtatványt is meg kell küldeni a gépjármű üzemben tartója részére.
12/A. §
(1) Az a nem természetes személy belföldi üzemben tartó, amely a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában foglaltakat megsérti,
a) 2000 cm3 vagy az alatti személygépkocsi esetében 400 000 forint,
a) 2000 cm3 vagy az alatti személygépkocsi esetében 520 000 forint,
b) 2000 cm3 feletti személygépkocsi esetében 800 000 forint,
c) egyéb jármű esetében 200 000 forint
összegű bírságot köteles fizetni.
(2) Amennyiben a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezéseket természetes személy szegi meg, az (1) bekezdésben meghatározott összegű bírság felét köteles fizetni.
(3) Aki a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezéseket 2011. december 31-ig szegi meg, az (1)-(2) bekezdésben meghatározott bírság összegének a felét köteles fizetni.
(4) Ha a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezés megszegése esetén a jármű vezetője a jármű használatára vonatkozó jogosultságot a helyszíni ellenőrzés során a Kkt. 25/B. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint nem igazolja, azonban az eljáró hatóságnál az ellenőrzés időpontjára vonatkozó jogszerű használatot 8 napon belül igazolja, a bírság összege 30 000 forint.
12/B. §
(1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés m) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 11/H. mellékletben foglalt jogszabályi rendelkezés megsértése esetén járműkategóriánként meghatározott bírságot köteles fizetni, aki az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvényben (a továbbiakban: ED törvény) meghatározottak szerint szabályszegést követ el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bírság ugyanazon jármű vezetőjével szemben nem szabható ki, ha a bírságolási eljárás megindítását megelőző huszonnégy órán belüli jogosulatlan úthasználat miatt az (1) bekezdés szerint már közigazgatási hatósági eljárás indult, kivéve, ha a jármű vezetője a jogosulatlan úthasználatért a Kkt. 21/A. § (2) bekezdése alapján tartozik felelősséggel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bírság ugyanazon jármű vezetőjével szemben nem szabható ki, ha a bírságolási eljárás megindítását megelőző nyolc órán belüli jogosulatlan úthasználat miatt az (1) bekezdés szerint már közigazgatási hatósági eljárás indult, kivéve, ha a jármű vezetője a jogosulatlan úthasználatért a Kkt. 21/A. § (2) bekezdése alapján tartozik felelősséggel.
12/B. §
(1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés m) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 11/H. mellékletben foglalt jogszabályi rendelkezés megsértése esetén járműkategória, és az UD rendszer észlelése által a 11/H. mellékletben meghatározott időszakban megállapított jogosulatlan úthasználat száma, illetve időbelisége alapján meghatározott bírságot köteles fizetni, aki az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvényben (a továbbiakban: ED törvény) meghatározottak szerint szabályszegést követ el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bírság ugyanazon jármű vezetőjével szemben nem szabható ki, ha a bírságolási eljárás megindítását megelőző két órán belüli jogosulatlan úthasználat miatt az (1) bekezdés szerint már közigazgatási hatósági eljárás indult, kivéve, ha a jármű vezetője a jogosulatlan úthasználatért a Kkt. 21/A. § (2) bekezdése alapján tartozik felelősséggel.
12/C. §   A Kkt. 24/A. § (5a) bekezdéséhez kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 13. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az a vizsgáló állomás, amely a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet rendelkezéseit megsérti.
13. §
(1) Amennyiben az ellenőrző hatóság
a) az 1. melléklet 3., 5/a., 6-7. pontjában,
a) az 1. melléklet 1. pont b) alpontjában, 3. pontjában, 5. pont a) alpontjában, 6. és 7. pontjában,
b) a 2. melléklet 1-2. pontjában,
b1) az 5. melléklet 6. táblázat 16. pontjában,
c) a 6. melléklet 1-4. pontjában,
d) a 7. melléklet 2. pontjában,
e) a 8. melléklet 1-3., 5., 7. pontjában,
f) a 9. melléklet 1. pontjában,
g) a 10. melléklet 1. pontjában
meghatározott okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó okmány megléte a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) nyilvántartásából megállapítható, vagy a nyilvántartásban nem szereplő, az ellenőrzés időpontjában minden kétséget kizáróan érvényes okmányt az ellenőrző hatóságnak - az ellenőrzés napját követő 8 napon belül - bemutatják, a bírság összege 30 000 forint.
(1) Amennyiben az ellenőrző hatóság
a) az 1. melléklet 1. pont b) alpontjában, 3. pontjában, 5. pont a) alpontjában, 6. és 7. pontjában,
a) az 1. melléklet 1. pont b) alpontjában, 3. pontjában, 4. pont a) és b) alpontjában, az 5. pont b) alpontjában, 6. és 7. pontjában,
a) az 1. melléklet 1. pont b) alpontjában, 3. pontjában, 4. pont a) és b) alpontjában, 6. és 7. pontjában,
b) a 2. melléklet 1-2. pontjában,
b1) az 5. melléklet 6. táblázat 16. pontjában,
b1) az 5. melléklet 3. táblázat 16. pontjában,
c) a 6. melléklet 1-4. pontjában,
d) a 7. melléklet 2. pontjában,
e) a 8. melléklet 1-3., 5., 7. pontjában,
f) a 9. melléklet 1. pontjában,
g) a 10. melléklet 1. pontjában
meghatározott okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó okmány megléte a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) nyilvántartásából megállapítható, vagy a nyilvántartásban nem szereplő, az ellenőrzés időpontjában minden kétséget kizáróan érvényes okmányt az ellenőrző hatóságnak - az ellenőrzés napját követő 8 napon belül - bemutatják, a bírság összege a mellékletek megfelelő sorában meghatározott összeg fele, de legfeljebb 30 000 forint.
(1) Amennyiben az ellenőrző hatóság
a) az 1. melléklet 1. pont b) alpontjában, 3. pontjában, 4. pont a) és b) alpontjában, 6. és 7. pontjában,
a) az 1. melléklet 2. pont a) alpontjában, 3. pontjában, 5. pont a) és b) alpontjában, 7., 7/A., 8. és 9. pontjában,
b) a 2. melléklet 1-2. pontjában,
b1) az 5. melléklet 3. táblázat 16. pontjában,
c) a 6. melléklet 1-4. pontjában,
d) a 7. melléklet 2. pontjában,
e) a 8. melléklet 1-3., 5., 7. pontjában,
e) a 8. melléklet 1-7., 9. pontjában,
e) a 8. melléklet 2-8., 10. és 19. pontjában,
e) a 8. melléklet 2-8., 10. pontjában,
f) a 9. melléklet 1. pontjában,
g) a 10. melléklet 1. pontjában
meghatározott okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó okmány megléte a közlekedésért felelős miniszter nyilvántartásából megállapítható, vagy a nyilvántartásban nem szereplő, az ellenőrzés időpontjában minden kétséget kizáróan érvényes okmányt az ellenőrző hatóságnak - az ellenőrzés napját követő 8 napon belül - bemutatják, a bírság összege a mellékletek megfelelő sorában meghatározott összeg fele, de legfeljebb 30 000 forint.
(1) Amennyiben az ellenőrző hatóság
a) az 1. melléklet 1. pont b) alpontjában, 3. pontjában, 4. pont a) és b) alpontjában, 6. és 7. pontjában,
a) az 1. melléklet 2. pont a) alpontjában, 3. pontjában, 5. pont a) és b) alpontjában, 7., 7/A., 8. és 9. pontjában,
b) a 2. melléklet 1-2. pontjában,
b1) az 5. melléklet 3. táblázat 16. pontjában,
c) a 6. melléklet 1-4. pontjában,
d) a 7. melléklet 2. pontjában,
e) a 8. melléklet 1-3., 5., 7. pontjában,
e) a 8. melléklet 1-7., 9. pontjában,
e) a 8. melléklet 2-8., 10. és 19. pontjában,
e) a 8. melléklet 2-8., 10. pontjában,
f) a 9. melléklet 1. pontjában,
g) a 10. melléklet 1. pontjában
meghatározott okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó okmány megléte a közlekedésért felelős miniszter nyilvántartásából megállapítható, vagy a nyilvántartásban nem szereplő, az ellenőrzés időpontjában minden kétséget kizáróan érvényes okmányt az ellenőrző hatóságnak - az ellenőrzés napját követő 8 napon belül - bemutatják, a bírság összege a mellékletek megfelelő sorában meghatározott összeg fele, de legfeljebb 39 000 forint.
(2) Ha az ellenőrző hatóság ugyanazon ellenőrzés keretében több jogsértő cselekményt, mulasztást állapít meg,
a) a 2. §, a 4. §, a 6. § vagy a 9. § alapján kiszabott bírság összege legfeljebb 1 000 000 forint,
b) egyéb esetekben a kiszabott bírság összege külön-külön legfeljebb 600 000 forint
b) a 3. §, az 5. §, a 7. §, a 8. §, a 10. § és a 11. § alapján kiszabott bírság összege legfeljebb 600 000 forint
lehet, de együttesen nem haladhatja meg a 2 200 000 forintot. Amennyiben a gépjárművezető kötelezett a bírság megfizetésére, az a) pont szerinti bírság legfeljebb 400 000 forint, a b) pont szerinti bírság legfeljebb 250 000 forint, az ugyanabban az eljárásban kiszabott bírság maximális összege 800 000 forint lehet.
(2) Ha az ellenőrző hatóság ugyanazon ellenőrzés keretében és az annak alapján indult közigazgatási eljárásban a 2-11. §-ban meghatározott több - a hatóság hatáskörébe tartozó - szabályszegést állapít meg, akkor a bírság kiszabására irányuló eljárást ugyanazon szabályszegővel szemben egy eljárásban kell lefolytatni. A bírság mértéke az egyes szabályszegések miatt megállapított bírságok összege, amely azonban nem haladhatja meg a megállapított legsúlyosabb szabályszegés miatt kiszabható bírság háromszorosát, de legfeljebb a 2 200 000 forintot, járművezető esetén a másfélszeresét, de legfeljebb a 800 000 forintot.
(2) Ha az ellenőrző hatóság ugyanazon ellenőrzés keretében és az annak alapján indult közigazgatási eljárásban a 2-11. §-ban meghatározott több - a hatóság hatáskörébe tartozó - szabályszegést állapít meg, akkor a bírság kiszabására irányuló eljárást ugyanazon szabályszegővel szemben egy eljárásban kell lefolytatni. A bírság mértéke az egyes szabályszegések miatt megállapított bírságok összege, amely azonban nem haladhatja meg a megállapított legsúlyosabb szabályszegés miatt kiszabható bírság háromszorosát, de legfeljebb a 2 860 000 forintot, járművezető esetén a másfélszeresét, de legfeljebb a 1 040 000 forintot.
14. §
(1) Az eljárás során az ügyfelet az eljáró hatóság legfeljebb két alkalommal hívhatja fel hiánypótlásra.
(2) A kiszabott közigazgatási bírság megfizetésére az első fokon eljárt hatóság részletekben történő teljesítést is megállapíthat.
(3) A kötelezett a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében, annak igazolásával kérheti a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy a részletekben történő teljesítés (a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) engedélyezését, hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene.
(4) A határidő lejárta után az ügyfél - feltéve, hogy a végrehajtást még nem indították meg - a (2) bekezdésben meghatározott okból igazolási kérelem egyidejű benyújtásával kérhet fizetési kedvezményt. Ha a hatóság elutasítja az igazolási kérelmet és a fizetési kedvezmény iránti kérelmet, egyidejűleg rendelkezik a végrehajtás foganatosításáról.
14. §   A Kkt. 20. § (11) bekezdésében meghatározott ellenőrző hatóságok egységes ellenőrzési és bírságolási eljárásának biztosítására az NKH Központi Hivatala 2009. december 31-ig - a társhatóságokkal együttműködve - Komplex Ellenőrzési és Bírságolási Útmutatóban határozza meg az e rendelet végrehajtásához szükséges valamennyi ismeretet.
14. §   A Kkt. 20. § (11) bekezdésében meghatározott ellenőrző hatóságok egységes ellenőrzési és bírságolási eljárásának biztosítására az NKH Központja 2009. december 31-ig - a társhatóságokkal együttműködve - Komplex Ellenőrzési és Bírságolási Útmutatóban határozza meg az e rendelet végrehajtásához szükséges valamennyi ismeretet.
14. §   A Kkt. 20. § (11) bekezdésében meghatározott ellenőrző hatóságok egységes ellenőrzési és bírságolási eljárásának biztosítására az NKH Központja 2014. december 31-éig - a társhatóságokkal együttműködve - Komplex Ellenőrzési és Bírságolási Útmutatóban határozza meg az e rendelet végrehajtásához szükséges valamennyi ismeretet.
15. §
(1) Az NKH Központi Hivatala - figyelemmel a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló külön jogszabályban foglalt rendelkezésekre is - az ellenőrző hatóságokkal egyeztetve a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig ellenőrzési területenként meghatározza a tárgyévi közúti és telephelyi ellenőrzések tervszámát, valamint az ellenőrzési feladatok ellenőrző hatóságok közötti megosztását. Az éves ellenőrzési tervet az ellenőrző hatóságok megelőző évi ellenőrzési tapasztalatainak figyelembevételével kell összeállítani.
(1) Az NKH Központja - figyelemmel a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló külön jogszabályban foglalt rendelkezésekre is - az ellenőrző hatóságokkal egyeztetve a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig ellenőrzési területenként meghatározza a tárgyévi közúti és telephelyi ellenőrzések tervszámát, valamint az ellenőrzési feladatok ellenőrző hatóságok közötti megosztását. Az éves ellenőrzési tervet az ellenőrző hatóságok megelőző évi ellenőrzési tapasztalatainak figyelembevételével kell összeállítani.
(1) A közlekedésért felelős miniszter - figyelemmel a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló külön jogszabályban foglalt rendelkezésekre is - az ellenőrző hatóságokkal egyeztetve a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig ellenőrzési területenként meghatározza a tárgyévi közúti és telephelyi ellenőrzések tervszámát, valamint az ellenőrzési feladatok ellenőrző hatóságok közötti megosztását. Az éves ellenőrzési tervet az ellenőrző hatóságok megelőző évi ellenőrzési tapasztalatainak figyelembevételével kell összeállítani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott éves ellenőrzési tervet a közlekedésért felelős miniszter - az érintett ellenőrző hatóságokat felügyelő miniszterekkel, valamint a közúti áru- és személyszállító vállalkozások szakmai szervezeteivel való egyeztetést követően - hagyja jóvá.
15/A. §   A Kkt. 20. § (7) bekezdése szerinti pénzkövetelés biztosításának összegét az e rendelet alapján kiszabható bírsággal megegyező összegben kell meghatározni.
15/A. §
(1) A Kkt. 20. § (6) bekezdése szerinti pénzkövetelés biztosításának összegét az e rendelet alapján kiszabható bírsággal megegyező összegben kell meghatározni. A pénzkövetelés biztosítása összegének bankkártyával (POS, VPOS) történő megfizetése esetén a pénzkövetelés biztosítása összegének valamely pénzügyi intézménnyel kötött szerződés szerinti mértékét, de legfeljebb 2%-át kell egyidejűleg és azonos módon költségként megfizetni.
(2) Az e rendelet szerinti bírságok bankkártyával (POS, VPOS) történő megfizetése esetén a kiszabott bírság összegének valamely pénzügyi intézménnyel kötött szerződés szerinti mértékét, de legfeljebb 2%-át kell egyidejűleg és azonos módon költségként megfizetni.
15/B. §
(1) A közlekedési hatóság ellenőrzése során próbavásárlás elvégzésére közreműködő személyt vehet igénybe megbízási szerződéssel, amelyben a közreműködő személy hozzájárul a természetes személyazonosító adatai kezeléséhez.
(2) A közlekedési hatóság a közreműködő személy által a szolgáltatás igénybevételére irányuló próbavásárlással is ellenőrizheti a szolgáltatás szabályszerűségét.
(3) A közreműködő személy a megbízási szerződés alapján megbízási díjra jogosult.
(4) A közreműködő személy részére a közlekedési hatóság igazolványt állít ki, amellyel kapcsolatban kezeli a közreműködő személy természetes személyazonosító adatait.
(5) A közreműködő személyre az ügyintézőre vonatkozó kizárási szabályokat kell alkalmazni.
(6) Próbavásárlás esetén a közreműködő személy a próbavásárlás befejezésekor igazolja jogosultságát.
(7) Szolgáltatás próbavásárlása esetén a szolgáltatás díja eljárási költség, amelyet az előírt követelményeknek meg nem felelő szolgáltatás nyújtója visel.
16. §
(1) Ez a rendelet 2009. augusztus 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően elkövetett szabályszegések esetében kell alkalmazni, a hatálybalépését megelőzően elkövetett szabályszegések esetében pedig akkor, ha a bírság mértéke, illetve a bírság legmagasabb mértéke tekintetében kedvezőbb rendelkezést állapít meg.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
a) a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről szóló 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet,
b) az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 50. §-t megelőző alcíme és 50. §-a, 63. §-t megelőző alcíme és 63. §-a, 63/A. §-t megelőző alcíme és 63/A. §-a,
c) a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében az „A biztonsági öv, a bukósisak, valamint a gyermekbiztonsági rendszer használatának elmulasztása [KRESZ 48. § (4), (7) és (9) bek.]; 2” szövegrész, valamint a „Kézben tartott mobil rádiótelefon használata [KRESZ 3. § (2) bekezdés] 3” szövegrész,
d) a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése.
(2) E rendeletnek a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított 12. §-át a 2011. július 1-jén folyamatban levő ügyekben nem lehet alkalmazni.
(3) E rendeletnek a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) 4. § (2) bekezdésével megállapított 12. §-ának rendelkezését és a 8-11. mellékletével megállapított, illetve módosított 11/A-11/G. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépése napját megelőzően indult ügyekben nem lehet alkalmazni.
(4) E rendeletnek a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet és a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 172/2014. (VII. 18.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezését a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet és a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló [link:59d45ccb3fe2482ed|20140719]172/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet[/link] hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyben is alkalmazni kell.
(4) E rendeletnek a közúti közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet1) megállapított 13. § (2) bekezdésének rendelkezéseit a módosító rendelet1 hatályba lépését követően elkövetett szabályszegések esetében kell alkalmazni.
(5) E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.
(6) E rendeletnek a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 595/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.) 1. §-ával megállapított 9/A. §-át és a 3. §-ával megállapított 8. és 14. mellékletét a Módr2. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.
(7) A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet és a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 18/2021. (I. 27.) Korm. rendelet 1. mellékletével megállapított 13. mellékletének rendelkezéseit az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követően elkövetett jogsértések tekintetében indult ügyekben is alkalmazni kell.
(7a) E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján lefolytatott hatósági eljárásokban kell alkalmazni.
(8) Ez a rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
(8) Ez a rendelet
a) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,
b) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,
c) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint
d) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének
e) az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 9-i 361/2014/EU bizottsági rendeletnek
f) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
g) az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós jogszabályokat érintő - adott esetben a közúti fuvarozó jó hírnevének elveszítését eredményező - súlyos jogsértések osztályozása tekintetében történő kiegészítéséről és a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 2016. március 18-i 2016/403 (EU) bizottsági rendeletnek
h) az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, valamint a napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1054 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
i) az 1071/2009/EK rendeletnek, az 1072/2009/EK rendeletnek és az 1024/2012/EU rendeletnek a közúti fuvarozási ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1055 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
j) az (EU) 2016/403 rendeletnek az uniós jogszabályokat érintő - adott esetben a közúti fuvarozó jó hírnevének elveszítését eredményező - új súlyos jogsértések tekintetében történő módosításáról szóló, 2022. május 2-i (EU) 2022/694 bizottsági végrehajtási rendeletnek
a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
(9) Ez a rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről szóló 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 2009. január 30-i 2009/5/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(9) Ez a rendelet
a) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről szóló 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 2009. január 30-i 2009/5/EK bizottsági irányelvnek és
b) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénnyel és a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvénnyel együtt a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/82/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
b) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénnyel és a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvénnyel együtt a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(9) Ez a rendelet
a) a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló, 1995. október 6-i 95/50/EK tanácsi irányelvnek,
b) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről szóló 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 2009. január 30-i 2009/5/EK bizottsági irányelvnek és
c) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénnyel és a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvénnyel együtt a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
d) a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
e) az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/47/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
f) a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/719 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
g) a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1057 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(10) A (2)-(7) bekezdés e rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Ez a bekezdés a hatálybalépését követő második napon hatályát veszti.

1. MELLÉKLET A 156/2009. (VII. 29.) KORM. RENDELETHEZ


Sor-
szám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege
forintban
A bírságolással
érintett cselekmény
elkövetéséért
felelőssé tehető
1. Közúti árufuvarozói engedély, autóbuszos személyszállító engedély, taxiengedély, személygépkocsis személyszállító engedély nélkül, nemzetközi forgalomban közösségi engedély nélkül végzett közúti közlekedési szolgáltatás, engedély nélkül végzett kabotázs-tevékenység, engedély nélkül végzett nem liberalizált különjárati személyszállítás, igazolt nemzetközi fuvarfeladat teljesítése nélkül végzett kabotázs-tevékenység, továbbá a hét napon belül végzett három műveletet meghaladó kabotázs-tevékenység 800 000 szállító
gépjárművezető
2. Közösségi engedély hiteles másolata nélkül végzett árufuvarozás, illetve személyszállítás, közúti árufuvarozói, illetve autóbuszos személyszállító
a) engedélykivonat hiányában
b) engedélykivonat birtokában


300 000
30 000
szállító
gépjárművezető
3. Közúti árufuvarozói engedélykivonat, autóbuszos személyszállító engedélykivonat nélkül végzett árufuvarozás, illetve személyszállítás 100 000 szállító
gépjárművezető
4. A taxiengedély, személygépkocsis személyszállító engedély nincs a járművön 30 000 szállító
gépjárművezető
5. Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT engedély és a hozzá szükséges igazolás, autóbuszos járati engedély, kabotázs-kimutatás
a) hiánya, érvénytelensége
b) szabálytalan használata, illetve eltérés az engedélyben foglaltaktól


300 000
150 000
szállító
gépjárművezető
5. Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT engedély és a hozzá szükséges igazolás, autóbuszos járati engedély
a) hiánya, érvénytelensége
b) szabálytalan használata, illetve eltérés az engedélyben foglaltaktól


300 000
150 000
szállító
gépjárművezető
6. A járművezető szakmai képesítését igazoló okmány hiánya 100 000 szállító
gépjárművezető
7. Járművezetői igazolvány hiánya 200 000 szállító
gépjárművezető
8. Fuvarlevél, illetve személyszállításhoz kapcsolódó menetlevél, meghatározott esetekben az előző úton használt menetlevél, meghívólevél, szerződés hiánya 50 000 szállító
gépjárművezető
9. Fuvarlevél, illetve személyszállításhoz kapcsolódó menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése
hiányzó (jogszabályban kötelező adattartalomként meghatározott) rovatonként (adatonként) - ide nem értve a fuvarozással kapcsolatos költségekre, díjakra, a vámkezelésre és a fizetés módjára vonatkozó adatokat -, de legfeljebb
10 000
50 000
szállító
gépjárművezető
10. Közúti árufuvarozói vagy autóbuszos személyszállító engedéllyel, közösségi engedéllyel kapcsolatos adatváltozás, a tevékenység szüneteltetése bejelentésének, a lejárt engedély visszaadásának elmulasztása, a helyettesítő járműre vonatkozó okmány hiánya 30 000 szállító
10. Közúti árutovábbítási engedéllyel, közúti személyszállítási engedéllyel, árutovábbítási vagy személyszállítási közösségi engedéllyel kapcsolatos adatváltozás bejelentésének, a tevékenység szüneteltetése bejelentésének, a lejárt engedély visszaadásának az elmulasztása, a helyettesítő járműre vonatkozó okmány, vagy az eredeti járműre kiállított engedély-kivonat (hiteles másolat) közúton való bemutatásának a hiánya 30 000 szállító
9. Fuvarlevél, illetve személyszállításhoz kapcsolódó menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése, hiányzó (jogszabályban kötelező adattartalomként meghatározott) rovatonként (adatonként) - ide nem értve az árutovábbításra fuvarozással kapcsolatos költségekre, díjakra, a vámkezelésre és a fizetés módjára vonatkozó adatokat -, de legfeljebb 10 000
50 000
szállító gépjárművezető
8. Fuvarlevél, illetve autóbusz-menetlevél, különjárati személyszállításnál ezen kívül utaslista hiánya 50 000 szállító gépjárművezető
7. Járművezetői igazolvány hiánya 200 000 szállító gépjárművezető
6. A járművezető szakmai képesítését igazoló okmány hiánya 100 000 szállító gépjárművezető
  a) hiánya, érvénytelensége
b) szabálytalan használata, illetve eltérés
az engedélyben foglaltaktól
150 000 gépjárművezető
5. Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT engedély és a hozzá szükséges igazolás, autóbuszos járati engedély 300 000 szállító
  c) a KR. 4/A. §-ában meghatározott engedélykezelési, bemutatási, ellenőrzési, fénymásolat-készítési, bejelentési és megőrzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása vagy megakadályozása 300 000 feladó, címzett, gépjárművezető
  b) szabálytalan használata, illetve eltérés az engedélyben foglaltaktól, 150 000 gépjárművezető
  a) hiánya, érvénytelensége, 300 000 szállító
5. Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT engedély és a hozzá szükséges igazolás, autóbuszos járati engedély    
4. A taxi-engedély, személygépkocsis
a) személyszállító engedély,
b) taxis igazolvány vagy azonosító lap
nincs a járművön
50 000
30 000
szállító gépjárművezető gépjárművezető
3. Közúti árutovábbítási engedély-kivonat nélkül végzett árutovábbítás, illetve autóbusszal közúti személyszállító engedélykivonat nélkül díj ellenében végzett személyszállítás 100 000 szállító gépjárművezető
2. Közösségi engedély hiteles másolata nélkül végzett közúti közlekedési szolgáltatás
a) engedélykivonat hiányában
b) engedélykivonat birtokában
300 000
30 000
szállító gépjárművezető
1. Közúti árutovábbítási engedély, illetve közúti árufuvarozói engedély
(a továbbiakban együtt: közúti árutovábbítási engedély), közúti személyszállítási engedély, illetve autóbuszos személyszállító engedély (a továbbiakban együtt: közúti személyszállítási engedély), taxi-engedély, személygépkocsis személyszállító engedély nélkül, nemzetközi forgalomban közösségi engedély nélkül végzett közúti közlekedési szolgáltatás, az előírt engedély nélkül végzett kabotázs-tevékenység, az előírt engedély nélkül végzett különjárati személyszállítás
800 000 szállító gépjárművezető
4. A taxi-engedély, személygépkocsis
a) személyszállító engedély,
b) taxis igazolvány vagy azonosító lap
nincs a járművön
50 000
30 000
szállító gépjárművezető gépjárművezető
  b) nincs a járművön, szabálytalan használata, illetve eltérés az engedélyben foglaltaktól 500 000 gépjárművezető
  a) hiánya, érvénytelensége 800 000 szállító
5. Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT engedély és a hozzá szükséges igazolás, autóbuszos járati engedély    
  c) Diszpécserszolgálati engedély hiánya 300 000 diszpécserszolgálat
  b) Személyszállító engedély kivonat nincs a járművön 50 000 gépjárművezető
4. a) Személyszállító vezetői igazolvány vagy azonosító lap nincs a járművön 200 000 gépjárművezető
3. Közúti árutovábbítási engedély-kivonat nélkül végzett árutovábbítás, illetve autóbusszal közúti személyszállító engedélykivonat nélkül díj ellenében végzett személyszállítás 100 000 szállító gépjárművezető
2. Közösségi engedély hiteles másolata nélkül végzett közúti közlekedési szolgáltatás
a) engedélykivonat hiányában
b) engedélykivonat birtokában
300 000
30 000
szállító gépjárművezető
  b) közúti árutovábbítási engedély, közúti személyszállítási engedély időbeni hatálya 30 napot meghaladóan, de 90 napot meg nem haladóan lejárt 300 000  
1. a) Közúti árutovábbítási engedély, illetve közúti árufuvarozói engedély (a továbbiakban együtt: közúti árutovábbítási engedély), közúti személyszállítási engedély, illetve autóbuszos személyszállító engedély (a továbbiakban együtt: közúti személyszállítási engedély), taxi-engedély, személygépkocsis személyszállító engedély nélkül, nemzetközi forgalomban közösségi engedély nélkül - vagy az engedély időbeni hatálya lejáratát 90 napot követően - végzett közúti közlekedési szolgáltatás, az előírt engedély nélkül végzett kabotázs-tevékenység, az előírt engedély nélkül végzett különjárati személyszállítás 600 000 szállító gépjárművezető
Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A bírság összege,
forintban
A bírságolással
érintett cselekmény
elkövetéséért
felelőssé tehető
Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A súlyosság foka (RSJ=rendkívül súlyos jogsértés, NSJ= nagyon súlyos jogsértés, SJ= súlyos jogsértés) A bírság összege, forintban A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
1. a) Közúti árutovábbítási engedély, illetve közúti RSJ 600 000 szállító
árufuvarozói engedély (a továbbiakban együtt:
közúti árutovábbítási engedély), közúti
személyszállítási engedély, illetve autóbuszos
személyszállító engedély (a továbbiakban
együtt: közúti személyszállítási engedély), taxi-
engedély, személygépkocsis személyszállító
engedély nélkül – vagy az engedély időbeni
hatálya lejáratát 90 napot követően – végzett
közúti közlekedési szolgáltatás
b) Nemzetközi forgalomban közösségi
engedély nélkül (nem létezik, hamis, RSJ 800 000 szállító
visszavonták, lejárt) végzett közúti közlekedési
szolgáltatás
c) Az előírt engedély nélkül, szabálytalanul RSJ 800 000 szállító
végzett kabotázs-tevékenység, az előírt
engedély nélkül végzett különjárati
személyszállítás NSJ 300 000 szállító
d) Közúti árutovábbítási engedély, közúti
személyszállítási engedély időbeni hatálya 30
napot meghaladóan, de 90 napot meg nem
haladóan lejárt
2. A szállító vagy a járművezető nem tudja
bemutatni az érvényes közösségi engedélyt
vagy a közösségi engedély hitelesített másolatát
(elvesztette, elfelejtette, sérült, olvashatatlan) szállító
járművezető
a) és nem rendelkezik engedélykivonattal NSJ 500 000
b) de rendelkezik engedélykivonattal 30 000
3. Közúti árutovábbítási engedély-kivonat nélkül végzett árutovábbítás, illetve autóbusszal közúti személyszállító engedélykivonat nélkül díj ellenében végzett személyszállítás NSJ 100 000 szállító járművezető
4. a) Menetrend szerinti járatok üzemeltetése engedély nélkül (nem létezik, meghamisították, visszavonták, lejárt)
b) A járművezető nem tudja bemutatni az engedélyt a vizsgáló tisztviselőnek (elvesztette, elfelejtette, sérült)
NSJ

SJ
400 000

200 000
szállító

járművezető
4/A. A menetrend szerinti járatok megállói nem felelnek meg a kiadott engedélynek SJ 100 000 szállító
5. a) Személyszállító vezetői igazolvány vagy járművezető járművezető
diszpécserszolgálat
diszpécserszolgálat
járművezető
azonosító lap nincs a járművön 200 000
b) Személyszállító engedély kivonat nincs a 50 000
járművön
c) Diszpécserszolgálati engedély hiánya 300 000
d) Utazási igény közvetítése vagy
személyszállító szolgáltatásnyújtás szervezése 300 000
személytaxi- szolgáltatás nyújtására nem
jogosult részére
e) Személygépkocsis személyszállító
szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásra kötött szerződést a járművezető 200 000
nem tudja bemutatni
6. Nemzetközi közúti áruszállítási engedély,
CEMT engedély és a hozzá szükséges igazolás,
autóbuszos járati engedély
a) hiánya, érvénytelensége (sérült, olvashatatlan, szállító
lejárt, a gépjárműadó 90 %-a nem került megfizetésre) 800 000
lejárt, korábban már felhasznált, a gépjárműadó 90 %-a nem került megfizetésre) 800 000
járművezető
b) szabálytalan használata, illetve eltérés az
engedélyben foglaltaktól 500 000
c) a KR. 4/A. §-ában meghatározott járművezető
engedélykezelési, bemutatási kötelezettség teljesítésének elmulasztása 800 000
d) a c) alpontban meghatározott feladó, címzett
engedélykezelési, fénymásolat-készítési, bejelentési és megőrzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása 300 000
7. A járművezető szakmai képesítését igazoló okmány hiánya NSJ 100 000 járművezető
7/A. A járművezető nem tudja a nemzeti jog előírásának megfelelően bemutatni érvényes gépjármű-vezetői képesítési igazolványát vagy vezetői engedélyét a bejegyzéssel (elvesztette, elfelejtette, sérült, olvashatatlan) SJ 50 000 járművezető
8. Járművezetői igazolvány hiánya NSJ 200 000 járművezető
8/A. A járművezető vagy a szállító nem tudja bemutatni az érvényes járművezetői igazolványt vagy az érvényes járművezetői igazolvány hitelesített másolatát (elvesztette, elfelejtette, sérült, olvashatatlan) SJ 100 000 járművezető szállító
9. Személy- vagy áruszállítás érvényes vezetői engedély nélkül RSJ 600 000 járművezető
9/A. A vezetői engedély
a) sérült, de olvasható, illetve nem felel meg az egységes mintának SJ 50 000 járművezető
b) olvashatatlan 100 000
10. Fuvarlevél, illetve autóbusz-menetlevél hiánya SJ 30 000 szállító járművezető
11. Utaslista hiánya 10 000 szállító járművezető
12. Fuvarlevél, illetve személyszállításhoz kapcsolódó menetlevél 10 000
nem megfelelő kiállítása, vezetése, hiányzó (jogszabályban
kötelező adattartalomként meghatározott) rovatonként
(adatonként) – ide nem értve az árutovábbításra fuvarozással kapcsolatos költségekre, díjakra, a vámkezelésre és a fizetés szállító járművezető
módjára vonatkozó adatokat –,
de legfeljebb 30 000
13. Közúti árutovábbítási engedéllyel, közúti személyszállítási engedéllyel, árutovábbítási vagy személyszállítási közösségi engedéllyel kapcsolatos adatváltozás bejelentésének, a tevékenység szüneteltetése bejelentésének, a lejárt engedély visszaadásának az elmulasztása, a helyettesítő járműre vonatkozó okmány, vagy az eredeti járműre kiállított engedély-kivonat (hiteles másolat) közúton való bemutatásának a hiánya 30 000 szállító
14. A konténer vagy a cserefelépítmény tömegét
tanúsító bizonylat hiánya a fuvarozás során
30 000 fuvarozó,
feladó
 

2. MELLÉKLET A 156/2009. (VII. 29.) KORM. RENDELETHEZ


Sor-
szám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege
forintban
A bírságolással
érintett cselekmény
elkövetéséért
felelőssé tehető
1. Saját számlás személyszállítás (utasszállítás) végzése az arra jogosító igazolvány nélkül 300 000 szállító
gépjárművezető
2. A saját számlás személyszállítás (utasszállítás) feltételeinek megtartását igazoló, a járműre és/vagy a gépjárművezetőre vonatkozó okmány (okmányok) hiánya 200 000 szállító
gépjárművezető
3. Menetlevél hiánya 50 000 szállító
gépjárművezető
4. Menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése
hiányzó rovatonként (adatonként),
de legfeljebb
10 000

50 000
szállító
gépjárművezető
4. Menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése, hiányzó rovatonként (adatonként), de legfeljebb 10 000
50 000
szállító gépjárművezető
3. Menetlevél hiánya 50 000 szállító gépjárművezető
2. A saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás feltételeinek megtartását igazoló, a járműre vagy a gépjárművezetőre vonatkozó okmány (okmányok) hiánya 200 000 szállító gépjárművezető
1. Saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás végzése az arra jogosító igazolvány nélkül 300 000 szállító gépjárművezető
Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A bírság összege
forintban
A bírságolással
érintett cselekmény
elkövetéséért
felelőssé tehető
 
4. Menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése, hiányzó rovatonként (adatonként), ide értve az elektronikus menetlevelet is, de legfeljebb 10 000
50 000
szállító gépjárművezető
3. Menetlevél hiánya, ide értve az elektronikus menetlevelet is 50 000 szállító gépjárművezető
2. A saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás feltételeinek megtartását igazoló, a járműre vagy a gépjárművezetőre vonatkozó okmány (okmányok) hiánya 20 000 szállító gépjárművezető
1. Saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás végzése az arra jogosító igazolvány nélkül 30 000 szállító gépjárművezető
(Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A bírság összege,
forintban
A bírságolással
érintett cselekmény
elkövetéséért
felelőssé tehető)
Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A súlyosság foka (RSJ = rendkívül súlyos
jogsértés, NSJ = nagyon súlyos jogsértés, SJ = súlyos jogsértés), EJ=enyhébb jogsértés)
A bírság összege, forintban A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás
elkövetéséért felelőssé tehető
1. a) Közúti árutovábbítási engedély, illetve közúti RSJ 600 000 szállító
  árufuvarozói engedély (a továbbiakban együtt:      
  közúti árutovábbítási engedély), közúti      
  személyszállítási engedély, illetve autóbuszos      
  személyszállító engedély (a továbbiakban együtt:      
  közúti személyszállítási engedély), taxiengedély,      
  személygépkocsis személyszállító engedély      
  nélkül - vagy az engedély időbeni hatálya      
  lejáratát 90 napot követően - végzett közúti      
  közlekedési szolgáltatás      
  b) Nemzetközi forgalomban közösségi engedély RSJ 800 000 szállító
  nélkül (nem létezik, hamis, visszavonták, lejárt)      
  végzett közúti közlekedési szolgáltatás      
  c) Az előírt engedély nélkül, szabálytalanul RSJ 800 000 szállító
  végzett kabotázs-tevékenység, az előírt engedély      
  nélkül végzett különjárati személyszállítás      
  d) Közúti árutovábbítási engedély, közúti NSJ 300 000 szállító
  személyszállítási engedély időbeni hatálya 30      
  napot meghaladóan, de 90 napot meg nem      
  haladóan lejárt      
1. a) Közúti árutovábbítási engedély, közúti árufuvarozói engedély
(a továbbiakban együtt: közúti árutovábbítási engedély), közúti személyszállítási engedély, autóbuszos személyszállító engedély
(a továbbiakban együtt: közúti személyszállítási engedély), taxiengedély, személygépkocsis személyszállító engedély nélkül
– vagy az engedély időbeni hatálya lejáratát
90 napot követően – végzett közúti közlekedési szolgáltatás
b) Nemzetközi forgalomban közösségi engedély nélkül (nem létezik, hamis, visszavonták, lejárt) végzett közúti közlekedési szolgáltatás
c) Az előírt engedély nélkül, szabálytalanul végzett kabotázs- tevékenység, az előírt engedély nélkül végzett különjárati személyszállítás
d) Közúti árutovábbítási engedély, közúti személyszállítási engedély időbeni hatálya 30 napot meghaladóan, de 90 napot meg nem haladóan lejárt
e) személygépkocsival érvényes engedély kivonat nélkül végzett közlekedési szolgáltatás
RSJRSJRSJNSJ


NSJ
600 000800 000800 000300 000


200 000
szállítószállítószállítószállító


szállító
  a) Közúti árutovábbítási engedély, RSJ 600 000 szállító
  közúti árufuvarozói engedély      
  (a továbbiakban együtt: közúti      
  árutovábbítási engedély), közúti      
  személyszállítási engedély,      
  autóbuszos személyszállító      
  engedély (a továbbiakban együtt:      
  közúti személyszállítási engedély),      
  taxiengedély, személygépkocsis      
  személyszállító engedély nélkül      
  – vagy az engedély időbeni      
  hatálya lejáratát 90 napot      
  követően –      
  végzett közúti közlekedési      
  szolgáltatás      
  b) Nemzetközi forgalomban RSJ 800 000 szállító
1. közösségi engedély nélkül      
  (nem létezik, hamis, visszavonták,      
  lejárt) végzett közúti közlekedési      
  szolgáltatás      
  c) Az előírt kabotázs engedély NSJ 800 000 szállító
  nélkül, szabálytalanul végzett      
  kabotázstevékenység,      
  az előírt engedély nélkül végzett      
  különjárati személyszállítás      
  d) Közúti árutovábbítási engedély, NSJ 300 000 szállító
  közúti személyszállítási engedély      
  időbeni hatálya 30 napot      
  meghaladóan, de 90 napot      
  meg nem haladóan lejárt      
  e) Személygépkocsival érvényes NSJ 200 000 szállító
  engedély kivonat nélkül végzett      
  közlekedési szolgáltatás      
2. A szállító vagy a járművezető nem tudja     szállító
  bemutatni az érvényes közösségi engedélyt vagy     járművezető
  a közösségi engedély hitelesített másolatát      
  (elvesztette, elfelejtette, sérült, olvashatatlan)      
  a) és nem rendelkezik engedélykivonattal NSJ 500 000  
  b) de rendelkezik engedélykivonattal EJ 30 000  
3. Közúti árutovábbításiengedély-kivonat nélkül végzett árutovábbítás, illetve autóbusszal közúti személyszállító engedélykivonat nélkül díj ellenében végzett személyszállítás NSJ 100 000 szállító járművezető
4. a) Menetrend szerinti járatok üzemeltetése engedély nélkül (nem létezik, meghamisították, visszavonták, lejárt)b) A járművezető nem tudja bemutatni az engedélyt a vizsgáló tisztviselőnek (elvesztette, elfelejtette, sérült) NSJ
SJ
400 000
200 000
szállító
járművezető
4/A. A menetrend szerinti járatok megállói nem felelnek meg a kiadott engedélynek SJ 100 000 szállító
5. a) Személyszállító vezetői igazolvány vagy NSJ 200 000 járművezető
  azonosító lap nincs a járművön      
  b) Személyszállító engedély kivonat nincs a SJ 50 000 járművezető
  járművön      
  c) Diszpécserszolgálati engedély hiánya NSJ 300 000 diszpécserszolgálat
  d) Utazási igény közvetítése vagy személyszállító NSJ 300 000 diszpécserszolgálat
  d) Diszpécserszolgálat személytaxi-szolgáltatás végzésére jogosító NSJ 300 000 diszpécserszolgálat
  szolgáltatásnyújtás szervezése személytaxi-      
  tevékenységi engedéllyel nem rendelkező vállalkozással köt diszpécserszolgáltatás      
  szolgáltatás nyújtására nem jogosult részére      
  nyújtására irányuló szerződést vagy közvetít, szervez részére személyszállítási feladatot      
  e) Személygépkocsis személyszállító NSJ 200 000 járművezető
  e) Személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásra kötött szerződést vagy annak hitelesített kivonatát a járművezető nem tudja bemutatni NSJ 200 000 járművezető
  szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó      
  szolgáltatásra kötött szerződést a járművezető      
  nem tudja bemutatni      
(5.)
f) Személytaxi-szolgáltatást folytató vállalkozás diszpécserszolgálati tevékenység végzésére jogosító engedéllyel nem rendelkező vállalkozással köt diszpécserszolgáltatás nyújtására irányuló szerződést, vagy veszi igénybe annak közvetítő, szervező szolgáltatását
g) Repülőtér üzembentartójával, valamint autóbusz-állomás, vasúti pályaudvar vagy állomás, továbbá kikötő üzemeltetőjével személygépkocsis személyszállító szolgáltatás nyújtására kötött szerződést vagy annak hitelesített kivonatáta járművezető nem tudja bemutatni
h) Főszolgáltatás részeként vagy ahhoz kapcsolódóan, engedély birtokában végezhető személygépkocsis személyszállító szolgáltatás nyújtása főszolgáltatás nélkül, továbbá olyan főszolgáltatás részeként vagy ahhoz kapcsolódóan, amely esetében személygépkocsis személyszállító szolgáltatás nyújtását jogszabály nem teszi lehetővé
NSJ
NSJ
NSJ
300 000
200 000
600 000
szállító
járművezető
szállító járművezető
6. Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT      
  engedély és a hozzá szükséges igazolás,      
  autóbuszos járati engedély      
  a) hiánya, érvénytelensége (sérült, olvashatatlan, RSJ 800 000 szállító
  lejárt, korábban már felhasznált, a gépjárműadó      
  90%-a nem került megfizetésre)      
  b) szabálytalan használata, illetve eltérés az RSJ 500 000 járművezető
  engedélyben foglaltaktól      
  c) a KR. 4/A. §-ában meghatározott NSJ 800 000 járművezető
  engedélykezelési, bemutatási kötelezettség      
  teljesítésének elmulasztása      
  d) a c) alpontban meghatározott SJ 300 000 feladó, címzett
  engedélykezelési, fénymásolat-készítési,      
  bejelentési és megőrzési kötelezettség      
  teljesítésének elmulasztása      
6. Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT
engedély és a hozzá szükséges igazolás,
autóbuszos járati engedély

a)
hiánya, érvénytelensége (sérült, olvashatatlan,
lejárt, korábban már felhasznált, a gépjárműadó
90%-a nem került megfizetésre)

b) szabálytalan használata, illetve eltérés az
engedélyben foglaltaktól

c) a KR. 4/A. § (1)-(3) bekezdésében
meghatározott előzetes elektronikus
regisztrációs kötelezettség teljesítésének
elmulasztása

d) a KR. 4/A. § (5)-(7) bekezdésében a fel- és
lerakóhelyekre előírt engedélykezelési és
bejelentési kötelezettség teljesítésének
elmulasztása


RSJRSJNSJSJ


800 000500 000800 000300 000


szállító,
járművezető


szállító,
járművezető


szállító,
járművezető


feladó,
címzett”
6. Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT engedély és
a hozzá szükséges igazolás, autóbuszos járati engedély
a) hiánya, érvénytelensége (sérült, olvashatatlan, lejárt, korábban már felhasznált, a gépjárműadó 90%-a nem került megfizetésre)
b) szabálytalan használata, vagy eltérés az engedélyben foglaltaktól
c) a KR. 4/A. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott előzetes elektronikus regisztrációs kötelezettség teljesítésének elmulasztása, hibás vagy hiányos teljesítése
d) a KR. 4/A. § (1)–(3)
bekezdésében meghatározott előzetes elektronikus regisztrációs kötelezettség esemény-
rögzítésének hiánya, elégtelensége
e) a KR. 4/A. § (5)–(7)
bekezdésében a fel- és lerakókra előírt engedélykezelési és bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása
RSJ


RSJ


RSJRSJNSJ
800 000


500 000


800 000500 000300 000
szállító, járművezető


szállító, járművezető


szállító, járművezetőszállító, járművezetőfelrakó, lerakó
7. A járművezető szakmai képesítését igazoló okmány hiánya NSJ 100 000 járművezető
7/A. A járművezető nem tudja a nemzeti jog előírásának megfelelően bemutatni érvényes gépjármű-vezetői képesítési igazolványát vagy vezetői engedélyét a bejegyzéssel (elvesztette, elfelejtette, sérült, olvashatatlan) SJ 50 000 járművezető
8. Járművezetői igazolvány hiánya NSJ 200 000 járművezető
8/A. A járművezető vagy a szállító nem tudja bemutatni az érvényes járművezetői igazolványt vagy
az érvényes járművezetői igazolvány hitelesített másolatát (elvesztette, elfelejtette, sérült, olvashatatlan)
SJ 100 000 járművezető szállító
8/A. A járművezető vagy a szállító nem tudja bemutatni az érvényes járművezetői igazolványt vagy az érvényes járművezetői igazolvány hitelesített másolatát (elvesztette, elfelejtette, sérült, olvashatatlan) NSJ 100 000 járművezető szállító
9. Személy- vagy áruszállítás érvényes vezetői engedély nélkül RSJ 600 000 járművezető
9/A. A vezetői engedély     járművezető
  a) sérült, de olvasható, illetve nem felel meg az SJ 50 000  
  egységes mintának      
  b) olvashatatlan NSJ 100 000  
10. Fuvarlevél, illetve autóbusz-menetlevél hiánya SJ 30 000 szállító járművezető
11. Utaslista hiánya EJ 10 000 szállító járművezető
12. Fuvarlevél, illetve személyszállításhoz EJ 10 000 szállító
  kapcsolódó menetlevél nem megfelelő kiállítása,     járművezető
  vezetése, hiányzó (jogszabályban kötelező      
  adattartalomként meghatározott) rovatonként      
  (adatonként) - ide nem értve az árutovábbításra      
  fuvarozással kapcsolatos költségekre, díjakra, a      
  vámkezelésre és a fizetés módjára vonatkozó      
  adatokat -,      
  de legfeljebb EJ 30 000  
13. Közúti árutovábbítási engedéllyel, közúti személyszállítási engedéllyel, árutovábbítási vagy személyszállítási közösségi engedéllyel kapcsolatos adatváltozás bejelentésének, a tevékenység szüneteltetése bejelentésének, a lejárt engedély visszaadásának az elmulasztása, a helyettesítő járműre vonatkozó okmány, vagy az eredeti járműre kiállított engedély-kivonat (hiteles másolat) közúton való bemutatásának a hiánya EJ 30 000 szállító
14. A konténer vagy a cserefelépítmény tömegét tanúsító bizonylat hiánya a fuvarozás során EJ 30 000 fuvarozó, feladó
15. A 2. § a)–e), g), h), k) pontjában felsorolt jogszabályokban foglalt előírásokat sértő fuvarozási szolgáltatások megrendelése SJ 400 000 feladó, megbízó
16. A tagállami gazdálkodó szervezet elmulasztja a kiküldetési nyilatkozatot benyújtani NSJ 300 000 szállító
17. A tagállami gazdálkodó szervezet hiányosan nyújtja be a kiküldetési nyilatkozatot SJ 200 000 szállító
17. A tagállami gazdálkodó szervezet hiányosan nyújtja be a kiküldetési nyilatkozatot NSJ 200 000 szállító
18. A külföldi járművezető nem tudja bemutatni a kiküldetés ellenőrzéséhez szükséges információkat a közúti ellenőrzés során NSJ 200 000 járművezető
19. Ugyanazzal a gépjárművel vagy járműszerelvény esetében ugyanazon jármű gépjárművével kabotázsművelet végrehajtása a kabotázsművelet végét követő négy napon belül NSJ 300 000 szállító
20. Egyértelmű bizonyítékok felmutatásának hiánya a megelőző nemzetközi fuvarozásról és/vagy minden egyes egymást követő kabotázsműveletről és/vagy minden olyan műveletről, amelyet olyankor végeztek el, amikor
a jármű a nemzetközi fuvarozást megelőző négynapos időszakban Magyarországon tartózkodott, és ezeket a bizonyítékokat
a közúti ellenőrzés során sem tudja bemutatni
NSJ 300 000 szállító járművezető
21. A jármű fedélzetén nem tartják, vagy az ellenőrzésre jogosult személy kérésére nem tudják bemutatni a kabotázsműveletekre vonatkozó ellenőrző okmányokat (menetlevél különjáratokra vagy
a fuvarozó és a szakmai irányító által megkötött szerződés vagy annak hitelesített másolata menetrend szerinti különcélú járat esetén)
NSJ 300 000 szállító járművezető
22. A járművezetők kiküldetési nyilatkozatának meghamisítása NSJ 300 000 szállító
23. A járművezető nem tud érvényes kiküldetési nyilatkozatot bemutatni NSJ 300 000 járművezető
24. Nem bocsátottak érvényes kiküldetési nyilatkozatot
a járművezető rendelkezésére
NSJ 300 000 szállító
25. A kért dokumentumokat nem nyújtották be a fogadó tagállamnak a megkeresés
időpontjától számított nyolc héten belül
NSJ 300 000 szállító
26. A szállító nem tartja naprakészen a kiküldetési nyilatkozatokat
az IMI-hez kapcsolódó nyilvános felületen
SJ 200 000 szállító
27. A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jog megsértése SJ 200 000 szállító
Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
1. Saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás végzése az arra jogosító igazolvány nélkül 150 000 szállító járművezető
2. A saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás feltételeinek megtartását igazoló, a járműre vagy a járművezetőre vonatkozó okmány (okmányok) hiánya 100 000 szállító járművezető
3. Menetlevél hiánya, ide értve az elektronikus menetlevelet is 30 000 szállító járművezető
4. Menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése, hiányzó rovatonként (adatonként), ide értve az elektronikus menetlevelet 10 000 szállító járművezető
is,
de legfeljebb 30 000

3. MELLÉKLET A 156/2009. (VII. 29.) KORM. RENDELETHEZ

Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A bírság összege
forintban
A bírság fizetésére kötelezett
A Személyzet
A1 A járművezetőkre megállapított alsó korhatár be nem tartása 100 000 szállító
A1 A kalauzokra megállapított alsó korhatár be nem tartása 100 000 szállító
B Vezetési időszakok
B1   9 h <...< 9 h 30 alkalmanként
10 000
 
B1   9 h 30 <...< 10 h alkalmanként
30 000
 
B2 A 9 órás napi vezetési idő túllépése, ha a 10 órára történő meghosszabbítás nem megengedett 10 h <...< 10 h 30 alkalmanként
80 000
járművezető
szállító
B2   10 h 30 <...< 11 h alkalmanként
120 000
 
B3   11 h <...< 11 h 30 alkalmanként
200 000
 
B3   11 h 30 <... alkalmanként
300 000
 
B4   10 h <...< 10 h 30 alkalmanként
10 000
 
B4   10 h 30 <...< 11 h alkalmanként
30 000
 
B5   11 h <...< 11 h 30 alkalmanként
80 000
járművezető
szállító
B5 A 10 órás meghosszabbított napi vezetési idő túllépése, ha a meghosszabbítás megengedett 11 h 30 <...< 12 h alkalmanként
120 000
 
B6   12 h <...< 12 h 30 alkalmanként
200 000
 
B6   12 h 30 <... alkalmanként
300 000
 
B7   56 h <...< 58 h alkalmanként
10 000
 
B7   58 h <...< 60 h alkalmanként
30 000
 
B8 Az összeadódott heti vezetési idő túllépése 60 h <...< 66 h alkalmanként
80 000
járművezető
szállító
B8   66 h <...< 70 h alkalmanként
120 000
 
B9   70 h <...< 75 h alkalmanként
200 000
 
B9   75 h <... alkalmanként
300 000
 
B10   90 h <...< 95 h alkalmanként
10 000
 
B10   95 h <...< 100 h alkalmanként
30 000
 
B11 Az összeadódott vezetési idő túllépése két egymást követő hét alatt 100 h <...< 108 h alkalmanként
80 000
járművezető
szállító
B11   108 h <...< 112 h 30 alkalmanként
120 000
 
B12   112 h 30 <...< 117 h alkalmanként
200 000
 
B12   117 h <... alkalmanként
300 000
 
C Szünetek
C1   4 h 30 <...< 4 h 45 alkalmanként
10 000
 
C1   4 h 45 <...< 5 h alkalmanként
30 000
 
C2 A négy és fél óra összeadódott vezetési idő túllépése 5 h <...< 5 h 30 alkalmanként
80 000
járművezető
szállító
C2   5 h 30 <...< 6 h alkalmanként
120 000
 
C3   6 h <...< 6 h 30 alkalmanként
200 000
 
C3   6 h 30 <... alkalmanként
300 000
 
D Pihenőidők
D1   10 h 30 <...< 11 h alkalmanként
10 000
 
D1   10 h <...< 10 h 30 alkalmanként
30 000
 
D2   9 h 15 <...< 10 h alkalmanként
80 000
járművezető
szállító
D2 Nem megfelelő, 11 óránál rövidebb napi pihenőidő, ha a csökkentett napi pihenőidő nem megengedett 8 h 30 <...< 9 h 15 alkalmanként
120 000
 
D3   7 h 45 <...< 8 h 30 alkalmanként
200 000
 
D3   ...< 7 h 45 alkalmanként
300 000
 
D4   8 h 30 <...< 9 h alkalmanként
10 000
 
D4   8 h <...< 8 h 30 alkalmanként
30 000
 
D5   7 h 30 <...< 8 h alkalmanként
80 000
 
D5 Nem megfelelő, 9 óránál rövidebb csökkentett napi pihenőidő, ha a csökkentés megengedett 7 h <...< 7 h 30 alkalmanként
120 000
járművezető
szállító
D6   6 h 30 <...< 7 h alkalmanként
200 000
 
D6   ...< 6 h 30 alkalmanként
300 000
 
D7   3 h+(8 h 30 <...< 9 h) alkalmanként
10 000
 
D7   3 h+(8 h <...< 8 h 30) alkalmanként
30 000
 
D8 Nem megfelelő, 3 + 9 óránál rövidebb megosztott napi pihenőidő 3 h+(7 h 30 <...< 8 h) alkalmanként
80 000
járművezető
szállító
D8   3 h+(7 h <...< 7 h 30) alkalmanként
120 000
 
D9   3 h+(6 h 30 <...< 7 h) alkalmanként
200 000
 
D9   3 h+(...< 6 h 30) alkalmanként
300 000
 
D10   8 h 30 <...< 9 h alkalmanként
10 000
 
D10   8 h <...< 8 h 30 alkalmanként
30 000
 
D11   7 h 30 <...< 8 h alkalmanként
80 000
járművezető
szállító
D11 Nem megfelelő, 9 óránál rövidebb napi pihenőidő több fős személyzet esetén 7 h <...< 7 h 30 alkalmanként
120 000
 
D12   6 h 30 <...< 7 h alkalmanként
200 000
 
D12   ...< 6 h 30 alkalmanként
300 000
 
D13   23 h <...< 24 h alkalmanként
10 000
 
D13   22 h <...< 23 h alkalmanként
30 000
 
D14 Nem megfelelő, 24 óránál rövidebb csökkentett heti pihenőidő 21 h <...< 22 h alkalmanként
80 000
járművezető
szállító
D14   20 h <...< 21 h alkalmanként
120 000
 
D15   19 h <...< 20 h alkalmanként
200 000
 
D15   ...< 19 h alkalmanként
300 000
 
D16   44 h <...< 45 h alkalmanként
10 000
 
D16   42 h <...< 44 h alkalmanként
30 000
 
D17 Nem megfelelő, 45 óránál rövidebb heti pihenőidő, ha a csökkentett heti pihenőidő nem megengedett 39 h <...< 42 h alkalmanként
80 000
járművezető
szállító
D17   36 h <...< 39 h alkalmanként
120 000
 
D18   33 h <...< 36 h alkalmanként
200 000
 
D18   ...< 33 h alkalmanként
300 000
 
E Fizetés típusa
E1 A bér és a megtett úthossz vagy a szállított áru mennyisége közötti kapcsolat 400 000 szállító

1. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

  A B C D E
1 Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A súlyosság foka (RSJ = rendkívül súlyos jogsértés, NSJ = nagyon súlyos jogsértés, SJ = súlyos jogsértés,
EJ = enyhébb jogsértés)
A bírság
összege forintban
A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
2 1. a) Közúti árutovábbítási engedély, közúti árufuvarozói engedély (a továbbiakban együtt: közúti árutovábbítási engedély), közúti személyszállítási engedély, autóbuszos személyszállító engedély
(a továbbiakban együtt: közúti személyszállítási engedély), taxiengedély, személygépkocsis személyszállító engedély nélkül - vagy az engedély időbeni hatálya lejáratát 90 napot követően - végzett közúti közlekedési szolgáltatás
RSJ 780 000 szállító
3   b) Nemzetközi forgalomban közösségi engedély nélkül (nem létezik, hamis, visszavonták, lejárt) végzett közúti közlekedési szolgáltatás RSJ 1 040 000 szállító
4   c) Az előírt kabotázs engedély nélkül, szabálytalanul végzett kabotázstevékenység, az előírt engedély nélkül végzett különjárati személyszállítás NSJ 1 040 000 szállító
5   d) Közúti árutovábbítási engedély, közúti személyszállítási engedély időbeni hatálya 30 napot meghaladóan, de 90 napot
meg nem haladóan lejárt
NSJ 390 000 szállító
6   e) Személygépkocsival érvényes engedélykivonat nélkül végzett közlekedési szolgáltatás NSJ 260 000 szállító
7 2. A szállító vagy a járművezető nem tudja bemutatni az érvényes közösségi engedélyt vagy a közösségi engedély hitelesített másolatát (elvesztette, elfelejtette, sérült, olvashatatlan)     szállító járművezető
8   a) és nem rendelkezik hiteles másolattal NSJ 650 000  
9   b) de rendelkezik hiteles másolattal EJ 39 000  
10 3. Közúti árutovábbítási engedélykivonat nélkül végzett árutovábbítás, illetve autóbusszal közúti személyszállító engedélykivonat nélkül díj ellenében végzett személyszállítás NSJ 130 000 szállító járművezető
11 4. a) Menetrend szerinti járatok üzemeltetése engedély nélkül (nem létezik, meghamisították, visszavonták, lejárt) NSJ 520 000 szállító
12   b) A járművezető nem tudja bemutatni az engedélyt a vizsgáló tisztviselőnek (elvesztette, elfelejtette, sérült) SJ 260 000 járművezető
13 4/A. A menetrend szerinti járatok megállói nem felelnek meg a kiadott engedélynek SJ 130 000 szállító
14 5. a) Személyszállító vezetői igazolvány vagy azonosító lap nincs a járművön NSJ 260 000 járművezető
15   b) Személyszállító engedélykivonat nincs a járművön SJ 65 000 járművezető
16   c) Diszpécserszolgálati engedély hiánya NSJ 390 000 diszpécserszolgálat
17   d) Diszpécserszolgálat személytaxi- szolgáltatás végzésére jogosító tevékenységi engedéllyel nem rendelkező vállalkozással köt diszpécserszolgáltatás nyújtására irányuló szerződést, vagy közvetít, szervez részére személyszállítási feladatot NSJ 390 000 diszpécserszolgálat
18   e) Személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásra kötött szerződést vagy annak hitelesített kivonatát a járművezető nem tudja bemutatni NSJ 260 000 járművezető
19   f) Személytaxi-szolgáltatást folytató vállalkozás diszpécserszolgálati tevékenység végzésére jogosító engedéllyel nem rendelkező vállalkozással köt diszpécserszolgáltatás nyújtására irányuló szerződést, vagy veszi igénybe annak közvetítő, szervező szolgáltatását NSJ 390 000 szállító
20   g) Repülőtér üzembentartójával, valamint autóbusz-állomás, vasúti pályaudvar vagy állomás, továbbá kikötő üzemeltetőjével személygépkocsis személyszállító szolgáltatás nyújtására kötött szerződést vagy annak hitelesített kivonatát
a járművezető nem tudja bemutatni
NSJ 260 000 járművezető
21   h) Főszolgáltatás részeként vagy ahhoz kapcsolódóan, engedély birtokában végezhető személygépkocsis személyszállító szolgáltatás nyújtása főszolgáltatás nélkül, továbbá olyan főszolgáltatás részeként vagy ahhoz kapcsolódóan, amely esetében személygépkocsis személyszállító szolgáltatás nyújtását jogszabály nem teszi lehetővé NSJ 780 000 szállító járművezető
22 6. Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT engedély és a hozzá szükséges igazolás, autóbuszos járati engedély      
23   a) hiánya, érvénytelensége (sérült, olvashatatlan, lejárt, korábban már felhasznált, a gépjárműadó 90%-a nem került megfizetésre) RSJ 1 040 000 szállító, járművezető
24   b) szabálytalan használata, vagy eltérés az engedélyben foglaltaktól RSJ 650 000 szállító, járművezető
25   c) a KR. 4/A. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott előzetes elektronikus regisztrációs kötelezettség teljesítésének elmulasztása, hibás vagy hiányos teljesítése RSJ 1 040 000 szállító, járművezető
26   d) a KR. 4/A. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott előzetes elektronikus regisztrációs kötelezettség esemény- rögzítésének hiánya, elégtelensége RSJ 650 000 szállító, járművezető
27   e) a KR. 4/A. § (5)-(7) bekezdésében
a fel- és lerakókra előírt engedélykezelési és bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása
NSJ 390 000 felrakó, lerakó
28 7. A járművezető szakmai képesítését igazoló okmány hiánya NSJ 130 000 járművezető
29 7/A. A járművezető nem tudja a nemzeti jog előírásának megfelelően bemutatni érvényes gépjárművezetői képesítési igazolványát vagy vezetői engedélyét
a bejegyzéssel (elvesztette, elfelejtette, sérült, olvashatatlan)
SJ 65 000 járművezető
30 8. Járművezetői igazolvány hiánya NSJ 260 000 járművezető
31 8/A. A járművezető vagy a szállító nem tudja bemutatni az érvényes járművezetői igazolványt vagy az érvényes járművezetői igazolvány hitelesített másolatát (elvesztette, elfelejtette, sérült, olvashatatlan) SJ 130 000 járművezető szállító
32 9. Személy- vagy áruszállítás érvényes vezetői engedély nélkül RSJ 780 000 járművezető
33 9/A. A vezetői engedély     járművezető
34   a) sérült, de olvasható, illetve nem felel meg az egységes mintának SJ 65 000  
35   b) olvashatatlan NSJ 130 000  
36 10. Fuvarlevél, illetve autóbusz-menetlevél hiánya SJ 39 000 szállító járművezető
37 11. Utaslista hiánya EJ 13 000 szállító járművezető
38 12. Fuvarlevél, illetve személyszállításhoz kapcsolódó menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése, hiányzó (jogszabályban kötelező adattartalomként meghatározott) rovatonként (adatonként) - ide nem értve az árutovábbításra fuvarozással kapcsolatos költségekre, díjakra, a vámkezelésre és
a fizetés módjára vonatkozó adatokat -,
EJ 13 000 szállító járművezető
39   de legfeljebb EJ 39 000  
40 13. Közúti árutovábbítási engedéllyel, közúti személyszállítási engedéllyel, árutovábbítási vagy személyszállítási közösségi engedéllyel kapcsolatos adatváltozás bejelentésének,
a tevékenység szüneteltetése bejelentésének, a lejárt engedély visszaadásának az elmulasztása, a helyettesítő járműre vonatkozó
okmány vagy az eredeti járműre kiállított engedélykivonat (hiteles másolat) közúton való bemutatásának a hiánya
EJ 39 000 szállító
41 14. A konténer vagy a cserefelépítmény tömegét tanúsító bizonylat hiánya a fuvarozás során EJ 39 000 fuvarozó, feladó
42 15. A 2. § a)-e), g), h), k) pontjában felsorolt jogszabályokban foglalt előírásokat sértő fuvarozási szolgáltatások megrendelése SJ 520 000 feladó, megbízó
43 16. A tagállami gazdálkodó szervezet elmulasztja a kiküldetési nyilatkozatot benyújtani NSJ 390 000 szállító
44 17. A tagállami gazdálkodó szervezet hiányosan nyújtja be a kiküldetési nyilatkozatot SJ 260 000 szállító
45 18. A külföldi járművezető nem tudja bemutatni a kiküldetés ellenőrzéséhez szükséges információkat a közúti ellenőrzés során NSJ 260 000 járművezető
46 19. Ugyanazzal a gépjárművel vagy járműszerelvény esetében ugyanazon jármű gépjárművével kabotázsművelet végrehajtása a kabotázsművelet végét követő négy napon belül NSJ 390 000 szállító
47 20. Egyértelmű bizonyítékok felmutatásának hiánya a megelőző nemzetközi fuvarozásról és/vagy minden egyes egymást követő kabotázsműveletről és/vagy minden olyan műveletről, amelyet olyankor végeztek el, amikor a jármű a nemzetközi fuvarozást megelőző négynapos időszakban Magyarországon tartózkodott, és ezeket
a bizonyítékokat a közúti ellenőrzés során sem tudja bemutatni
NSJ 390 000 szállító járművezető
48 21. A jármű fedélzetén nem tartják, vagy
az ellenőrzésre jogosult személy kérésére nem tudják bemutatni
a kabotázsműveletekre vonatkozó ellenőrző okmányokat (menetlevél különjáratokra vagy a fuvarozó és a szakmai irányító
által megkötött szerződés vagy annak hitelesített másolata menetrend szerinti különcélú járat esetén)
NSJ 390 000 szállító járművezető
49 22. A járművezetők kiküldetési nyilatkozatának meghamisítása NSJ 390 000 szállító
50 23. A járművezető nem tud érvényes kiküldetési nyilatkozatot bemutatni NSJ 390 000 járművezető
51 24. Nem bocsátottak érvényes kiküldetési nyilatkozatot a járművezető rendelkezésére NSJ 390 000 szállító
52 25. A kért dokumentumokat nem nyújtották be a fogadó tagállamnak a megkeresés időpontjától számított nyolc héten belül NSJ 390 000 szállító
53 26. A szállító nem tartja naprakészen
a kiküldetési nyilatkozatokat az IMI-hez kapcsolódó nyilvános felületen
SJ 260 000 szállító
54 27. A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jog megsértése SJ 260 000 szállító
Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A súlyosság foka (RSJ = rendkívül súlyos jogsértés, NSJ = nagyon
súlyos jogsértés, SJ = súlyos
jogsértés), EJ=enyhébb
jogsértés)
A bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
1. Saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás végzése az arra jogosító igazolvány nélkül


SJ 150 000 szállító
járművezető
2. A saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás feltételeinek megtartását igazoló, a járműre vagy a járművezetőre vonatkozó okmány (okmányok) hiánya


SJ 100 000 szállító
járművezető
3. Menetlevél hiánya, ide értve az elektronikus menetlevelet is


EJ 30 000 szállító
járművezető
4. Menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése, hiányzó rovatonként
(adatonként), ide értve az elektronikus menetlevelet is,


EJ 10 000

30 000
szállító
járművezető
Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A súlyosság foka
(RSJ=rendkívül súlyos jogsértés, NSJ= nagyon súlyos jogsértés, SJ= súlyos jogsértés, EJ=enyhébb jogsértés)
A bírság összege forintban A
bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
A Személyzet
A1 A kalauzokra megállapított alsó korhatár be nem tartása SJ 100 000 szállító
B Vezetési időszakok
B1 A 9 órás napi vezetési idő túllépése, ha a 10 órára történő meghosszabbítás nem megengedett 9 h <...< 10 h EJ 10 000 járművezető szállító
B2 10 h ≤...< 11
h
SJ 60 000
B3 11 h ≤ … NSJ 150 000
B4 A 9 órás napi vezetési idő 50
%-os vagy nagyobb arányú túllépése legalább 4,5 órás szünet vagy pihenő beiktatása nélkül
13h 30 ≤ …
szünet/pihenő nélkül
RSJ 300 000
B5 A 10 órás meghosszabbított napi vezetési idő túllépése, ha a meghosszabbítás megengedett 10 h <...< 11
h
EJ 10 000 járművezető szállító
B6 11 h ≤...< 12
h
SJ 60 000
B7 12 h ≤ … NSJ 150 000
B8 A 10 órás napi vezetési idő 50
%-os vagy nagyobb arányú túllépése legalább 4,5 órás szünet vagy pihenő beiktatása nélkül
15h ≤ …
szünet/pihenő nélkül
RSJ 300 000
B9 Az összeadódott heti vezetési idő túllépése 56 h <...< 60
h
EJ 10 000 járművezető szállító
B10 60 h ≤...< 65
h
SJ 60 000
B11 65 h ≤...< 70
h
NSJ 150 000
B12 Az összeadódott heti vezetési idő 25 %-os vagy annál nagyobb arányú túllépése 70 h ≤... RSJ 300 000
B13 Az összeadódott vezetési idő túllépése két egymást követő hét alatt 90 h <…<
100 h
EJ 10 000 járművezető szállító
B14 100 h ≤…<
105 h
SJ 60 000
B15 105 h ≤...<
112 h 30
NSJ 150 000
B16 Az összeadódott vezetési idő 25
%-os vagy nagyobb arányú túllépése két egymást követő hét alatt
112h 30 ≤ … RSJ 300 000
C Szünetek
C1 A megszakítás nélküli vezetési 4 h 30 <...< 5
h
EJ 10 000 járművezető szállító
C2 idő 4,5 órás határának túllépése szünet tartása előtt 5 h ≤...< 5 h
30
SJ 30 000
C3 5 h 30 ≤...< 6
h
60 000
C4 6 h ≤...< 6 h
30
NSJ 100 000
C5 6 h 30 ≤... 250 000
D Pihenőidők
D1 Nem elegendő, 11 óránál rövidebb napi pihenőidő, ha a csökkentett napi pihenőidő nem megengedett 10 h ≤…< 11 h EJ 10 000 járművezető szállító
D2 9 h 15 ≤…<
10 h
SJ 30 000
D3 8 h 30 ≤…<
9 h 15
60 000
D4 7 h 45 ≤…<
8 h 30
NSJ 100 000
D5 ...< 7 h 45 250 000
D6 Nem elegendő, 9 óránál rövidebb csökkentett napi pihenőidő, ha a csökkentés megengedett 8 h ≤...< 9 h EJ 10 000 járművezető szállító
D7 7 h 30 ≤...< 8
h
SJ 30 000
D8 7 h ≤...< 7 h
30
60 000
D9 6 h 30 ≤...< 7
h
NSJ 100 000
D10 ...< 6 h 30 250 000
D11 Nem elegendő, 3
+ 9 óránál rövidebb megosztott napi
3 h + (8 h
≤...< 9 h)
EJ 10 000 járművezető szállító
D12 3 h + (7 h 30
≤...< 8 h)
SJ 30 000
D13 pihenőidő 3 h + (7h
≤...< 7 h 30)
60 000
D14 3 h + (6 h 30
≤...< 7 h)
NSJ 100 000
D15 3 h + (...< 6 h
30)
250 000
D16 Nem elegendő, 9 óránál rövidebb napi pihenőidő több fős személyzet esetén 8 h ≤...< 9 h EJ 10 000 járművezető szállító
D17 7 h 30 ≤...< 8
h
SJ 30 000
D18 7 h ≤...< 7 h
30
60 000
D19 6 h 30 ≤...< 7
h
NSJ 100 000
D20 ...< 6 h 30 250 000
D21 Nem elegendő, 24 óránál rövidebb csökkentett heti pihenőidő 22 h ≤...< 24
h
EJ 10 000 járművezető szállító
D22 21 h ≤...< 22
h
SJ 30 000
D23 20 h ≤...< 21
h
60 000
D24 19 h ≤...< 20
h
NSJ 100 000
D25 ...< 19 h 250 000
D26 Nem elegendő, 45 óránál rövidebb heti pihenőidő, ha a csökkentett heti pihenőidő nem megengedett 42 h ≤...< 45
h
EJ 10 000 járművezető szállító
D27 39 h ≤...< 42
h
SJ 30 000
D28 36 h ≤...< 39
h
60 000
D29 33 h ≤...< 36 NSJ 100 000
h
D30 ...< 33 h 250 000
D31 6 egymást követő
24 órás időszak túllépése az előző heti pihenőidő után
...< 3 h EJ 10 000 járművezető szállító
D32 3 h ≤...< 6 h SJ 30 000
D33 6 h ≤...< 12 h 60 000
D34 12 h ≤...< 18 NSJ 100
000
D35 18 ≤ ... 250 000
E Eltérés a 12-napos szabálytól (Nemzetközi, nem menetrend szerinti autóbuszjárat)
E1 12 egymást
követő 24 órás időszak túllépése az előző rendszeres heti pihenőidő után
… < 3h EJ 10 000 járművezető szállító
E2 3 h ≤...< 6 h SJ 30 000
E3 6h ≤ … < 12h 60 000
E4 12 h ≤...< 18 NSJ 100 000
E5 18h ≤ … 250 000
E6 12 egymást
követő 24 órás időszak után igénybe vett heti pihenőidő
66h < … ≤ 67h SJ 20 000
E7 65h < … ≤ 66h 60 000 járművezető szállító
E8 64h < … ≤ 65h NSJ 100 000
E9 … ≤ 64h 250 000
E10 22:00 óra és 6:00 óra között 3 órát meghaladó vezetési idő szünet tartása előtt, ha a járművet nem több fős személyzet vezeti 3h < … < 3 h
45
SJ 20 000
E11 3 h 45 ≤ … <
4h 30
60 000 járművezető szállító
E12 5 h 15 ≤ … < 4
h 30
NSJ 100 000
E13 5h 15 ≤ … 250 000
F Munkaszervezés
F1 A bér és a megtett úthossz vagy a szállított áru mennyisége közötti kapcsolat NSJ 400 000 szállító
F2 A járművezető munkájának nem megfelelő szervezése vagy a szervezés elmaradása, illetve nem megfelelő utasítások a járművezető részére a jogszabály betartására vonatkozóan vagy az utasítások hiánya NSJ 200 000 szállító

4. MELLÉKLET A 156/2009. (VII. 29.) KORM. RENDELETHEZ

Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A bírság összege forintban A bírság fizetésére
kötelezett
F Menetíró készülék beépítése
F1 Típusjóváhagyással rendelkező menetíró készülék beépítésének és használatának elmulasztása 400 000 szállító
G Menetíró készülék, járművezetői kártya vagy adatrögzítő lap használata
G1 A menetíró készülék nem működik megfelelően (nem került sor a menetíró készülék megfelelő felülvizsgálatára, kalibrálására és plombálására) 300 000 szállító
G2 A menetíró készülék helytelen használata: nem érvényes (elveszettnek vagy lopottnak bejelentett) járművezetői kártya használata 400 000 járművezető
szállító
G3 Nincs elegendő számú adatrögzítő lap (figyelemmel az adatrögzítő lapok személyes jellegére, a szolgálati idő tartamára, a sérült vagy az ellenőr által lefoglalt adatrögzítő lapok pótlására) 100 000 szállító
járművezető
G4 Az adatrögzítő lap mintája nem került jóváhagyásra 100 000 szállító
G5 Nincs elegendő mennyiségű papír a kinyomtatáshoz 30 000 szállító
járművezető
G6 A vállalkozás nem őrzi meg legalább egy évig az adatrögzítő lapokat, kinyomatokat és letöltött adatokat 400 000 szállító
G7 A járművezető egynél több érvényes járművezetői kártyával rendelkezik 400 000 járművezető
G8 A járművezető saját érvényes kártyájától eltérő járművezetői kártya használata 400 000 járművezető
G9 Hibás vagy lejárt járművezetői kártya használata 200 000 járművezető
G10 A rögzített és tárolt adatok nem állnak rendelkezésre legalább 365 napig, az adatok rendelkezésre bocsátásának feltételei nem garantálják az adatok biztonságát és pontosságát (digitális menetíró készülék esetében) 400 000 szállító
G11 Elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártyák használata, az adatok azonban olvashatók 30 000 járművezető
G12 Elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártyák használata, az adatok nem olvashatók 300 000 járművezető
G13 Megsérült, hibásan működő járművezetői kártya cseréje, elveszett vagy ellopott járművezetői kártya pótlása 7 naptári napon belül történő kérelmezésének elmulasztása 100 000 járművezető
G14 Adatrögzítő lapok/járművezetői kártyák helytelen használata 100 000 járművezető
G15 Adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártya nem engedélyezett kivétele, amely hatással van az érintett adatok rögzítésére 400 000 járművezető
G16 Adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártya nem engedélyezett kivétele, amely nincs hatással a rögzített adatokra 30 000 járművezető
G17 Adatrögzítő lap vagy járművezetői kártya azon időtartamon túli használata, amelyre azt szánták, adatvesztés nélkül 30 000 járművezető
G18 Adatrögzítő lap vagy járművezetői kártya azon időtartamon túli használata, amelyre azt szánták, adatvesztéssel 400 000 járművezető
G19 Szükséges kézi adatbevitel elmulasztása 200 000 járművezető
G20 Nem megfelelő lap használata vagy a vezetői kártya nem megfelelő nyílásba történő beillesztése (több fős személyzet) 400 000 járművezető
G21 A lapon feljegyzett idő nem egyezik annak az országnak a hivatalos idejével, amelyben a járművet nyilvántartásba vették 100 000 járművezető
G22 Kapcsoló berendezés helytelen használata
Kapcsoló berendezés helytelen használata, amennyiben az értékelhetőséget megakadályozza
50 000
300 000
járművezető
G23 A letöltési kötelezettség elmulasztása esetenként (gépjárművezetői kártyánként és fedélzeti egységenként) 100 000 üzemben tartó
H Adatok kitöltése
H1 Az adatrögzítő lapról hiányzik a családi név 300 000 járművezető
H2 Az adatrögzítő lapról hiányzik az utónév 200 000 járművezető
H3 A lap használatba vétele kezdetének vagy végének ideje hiányzik 100 000 járművezető
H4 A lap használatba vétele kezdetének vagy végének helye hiányzik 30 000 járművezető
H5 Az adatrögzítő lapról hiányzik a rendszám 30 000 járművezető
H6 Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (első menet előtt) 100 000 járművezető
H7 Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (utolsó menet végén) 30 000 járművezető
H8 Az adatrögzítő lapról hiányzik a járműcsere időpontja 30 000 járművezető
H9 Az ország betűjele beírásának elmulasztása a menetíró készülékbe 30 000 járművezető
I Adatok bemutatása
I1 Ellenőrzés megtagadása 400 000 járművezető
szállító
I2 A járművezető nem tudja bemutatni az adott napra vonatkozóan a korongon, gépkocsivezetői kártyán rögzített információkat 400 000 járművezető
I3 A járművezető nem tudja bemutatni a megelőző 28 napra vonatkozóan a korongon rögzített információkat 400 000 járművezető
szállító
I4 A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyához kapcsolódó információkat (ha rendelkezik járművezetői kártyával) 400 000 járművezető
szállító
I5 A járművezető nem tudja bemutatni az adott héten és a megelőző 28 nap során készített kézi feljegyzéseket és kinyomatokat 400 000 járművezető
szállító
I5 A járművezető nem tudja bemutatni az adott napon és a megelőző 28 nap során készített kézi feljegyzéseket és kinyomatokat 400 000 járművezető
szállító
I6 A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyát 400 000 járművezető
I7 A járművezető nem tudja bemutatni az adott héten és a megelőző 28 nap során készített kinyomatokat 400 000 járművezető
szállító
I7 A járművezető nem tudja bemutatni az adott napon és a megelőző 28 nap során készített kinyomatokat 400 000 járművezető
szállító
J Megtévesztés
J1 Az adatrögzítő lapon rögzített, a menetíró készülékben vagy a járművezetői kártyán tárolt adatok, vagy a menetíró készülék kinyomtatott adatainak meghamisítása, kitörlése vagy megsemmisítése 600 000 járművezető
szállító
J2 A menetíró készülékkel, az adatrögzítő lappal vagy a járművezetői kártyával kapcsolatos manipuláció, amely az adatok, illetve a kinyomtatott információk meghamisítását eredményezheti 800 000 járművezető
szállító
J3 Olyan manipulációs eszköz jelenléte a járművön, amely az adatok, illetve a kinyomtatott információk meghamisítására felhasználható lehet (kapcsoló/vezeték ...) 800 000 járművezető
szállító
K Üzemzavar
K1 A javítást nem elismert szerelő vagy műhely végezte 400 000 szállító
K2 A javítást nem végezték el útközben (Ha a jármű nem tud visszatérni a telephelyre az üzemzavar-fellépésnek vagy a hibás működés megállapításának napjától számított egy héten belül) 100 000 szállító
L Kézi bejegyzések a kinyomatokon
L1 A járművezető nem jelzi azon időtartamokra vonatkozó valamennyi információt, amelyet a menetíró készülék üzemképtelensége vagy hibás működése miatt már nem rögzített 300 000 járművezető
L2 Az ideiglenes lapról hiányzik a járművezető kártyájának száma, illetve neve, illetve vezetői engedélyének száma:
amennyiben az azonosítás a hiányzó adatok miatt lehetetlen
amennyiben azonosítható


200 000
50 000
járművezető
L3 Az ideiglenes lapról hiányzik az aláírás 100 000 járművezető
L4 A járművezetői kártya elvesztéséről vagy eltulajdonításáról azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságánál teendő hivatalos bejelentés elmulasztása, amelynek területén a kártyalopás történt 300 000 járművezető
  Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A súlyosság foka
(RSJ=rendkívül súlyos jogsértés, NSJ= nagyon súlyos jogsértés, SJ= súlyos jogsértés, EJ=enyhébb jogsértés)
A bírság
összege
forintban
A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
Sorszám        
A
Személyzet
A1 A kalauzokra megállapított alsó korhatár be nem tartása SJ 100 000 szállító
B
Vezetési időszakok
B1 A 9 órás napi vezetési idő túllépése, ha a 10 órára történő meghosszabbítás nem megengedett 9 h <...< 10 h EJ 10 000 járművezető szállító
           
B2   10 h ≤...< 11 h SJ 60 000  
B3   11 h ≤ ... NSJ 150 000  
B4 A 9 órás napi vezetési idő 50%-os vagy nagyobb arányú túllépése legalább 4,5 órás szünet vagy pihenő beiktatása nélkül 13h 30 ≤ ...
szünet/pihenő nélkül
RSJ 300 000  
           
B5 A 10 órás meghosszabbított napi vezetési idő túllépése, ha a meghosszabbítás megengedett 10 h <...< 11 h EJ 10 000 járművezető szállító
           
B6   11 h ≤...< 12 h SJ 60 000  
B7   12 h ≤ ... NSJ 150 000  
B8 A 10 órás napi vezetési idő 50%-os vagy nagyobb arányú túllépése legalább 4,5 órás szünet vagy pihenő beiktatása nélkül 15h ≤ ...
szünet/pihenő nélkül
RSJ 300 000  
           
B9 Az összeadódott heti vezetési idő túllépése 56 h <...< 60 h EJ 10 000 járművezető szállító
           
B10   60 h ≤...< 65 h SJ 60 000  
B11   65 h ≤...< 70 h NSJ 150 000  
B12 Az összeadódott heti vezetési idő 25%-os vagy annál nagyobb arányú túllépése 70 h ≤... RSJ 300 000  
B13 Az összeadódott vezetési idő túllépése két egymást követő hét alatt 90 h <...<100 h EJ 10 000 járművezető szállító
           
B14   100 h ≤...<105 h SJ 60 000  
B15   105 h ≤...<112 h 30 NSJ 150 000  
B16 Az összeadódott vezetési idő 25%-os vagy nagyobb arányú túllépése két egymást követő hét alatt 112h 30 ≤ ... RSJ 300 000  
C
Szünetek
C1
C2 C3 C4 C5
A megszakítás nélküli vezetési idő 4,5 órás határának túllépése szünet tartása előtt 4 h 30 <...< 5 h EJ 10 000 járművezető szállító
    5 h ≤...< 5 h 30 SJ 30 000  
    5 h 30 ≤...< 6 h   60 000  
    6 h ≤...< 6 h 30 NSJ 100 000  
    6 h 30 ≤...   250 000  
D
Pihenőidők
D1
D2 D3 D4 D5
Nem elegendő, 11 óránál rövidebb napi pihenőidő, ha a csökkentett napi pihenőidő nem megengedett 10 h ≤...< 11 h EJ 10 000 járművezető szállító
    9 h 15 ≤...<10 h SJ 30 000  
    8 h 30 ≤...<9 h 15   60 000  
    7 h 45 ≤...<8 h 30 NSJ 100 000  
    ...< 7 h 45   250 000  
D6
D7 D8 D9 D10
Nem elegendő, 9 óránál rövidebb csökkentett napi pihenőidő, ha a csökkentés megengedett 8 h ≤...< 9 h EJ 10 000 járművezető szállító
    7 h 30 ≤...< 8 h SJ 30 000  
    7 h ≤...< 7 h 30   60 000  
    6 h 30 ≤...< 7 h NSJ 100 000  
    ...< 6 h 30   250 000  
D11
D12
D13
D14
D15
Nem elegendő, 3 + 9 óránál rövidebb megosztott napi pihenőidő 3 h + (8 h≤...< 9 h) EJ 10 000 járművezető szállító
    3 h + (7 h
30≤...< 8 h)
SJ 30 000  
    3 h + (7h
≤...< 7 h 30)
  60 000  
    3 h + (6 h 30
≤...< 7 h)
NSJ 100 000  
    3 h + (...< 6 h 30)   250 000  
D16
D17 D18 D19 D20
Nem elegendő, 9 óránál rövidebb napi pihenőidő több fős személyzet
esetén
8 h ≤...< 9 h EJ 10 000 járművezető szállító
    7 h 30 ≤...< 8 h SJ 30 000  
    7 h ≤...< 7 h 30   60 000  
    6 h 30 ≤...< 7 h NSJ 100 000  
    ...< 6 h 30   250 000  
D21
D22 D23 D24 D25
Nem elegendő, 24 óránál rövidebb csökkentett heti pihenőidő 22 h ≤...< 24 h EJ 10 000 járművezető szállító
    21 h ≤...< 22 h SJ 30 000  
    20 h ≤...< 21 h   60 000  
    19 h ≤...< 20 h NSJ 100 000  
    ...< 19 h   250 000  
D26
D27 D28 D29
Nem elegendő, 45 óránál rövidebb heti pihenőidő, ha a csökkentett heti pihenőidő nem megengedett 42 h ≤...< 45 h EJ 10 000 járművezető szállító
    39 h ≤...< 42 h SJ 30 000  
    36 h ≤...< 39 h   60 000  
    33 h ≤...< 36 h NSJ 100 000  
D30   ...< 33 h   250 000  
D31
D32 D33 D34 D35
6 egymást követő 24 órás időszak túllépése az előző heti pihenőidő után ...< 3 h EJ 10 000 járművezető szállító
    3 h ≤...< 6 h SJ 30 000  
    6 h ≤...< 12 h   60 000  
    12 h ≤...< 18 NSJ 100 000  
    18 ≤ ...   250 000  
E
Eltérés a 12-napos szabálytól (Nemzetközi, nem menetrend szerinti autóbuszjárat)
E1
E2 E3 E4 E5
12 egymást követő 24 órás időszak túllépése az előző rendszeres heti pihenőidő után ... < 3h EJ 10 000 járművezető szállító
    3 h ≤...< 6 h SJ 30 000  
    6h ≤ ... < 12h   60 000