Hatályos állapot
Közlönyállapot
2006.07.28. - 2006.07.31.
2006.08.01. - 2006.12.31.
2007.01.01. - 2008.05.15.
2008.05.16. - 2008.07.28.
2008.07.29. - 2008.12.31.
2009.01.01. - 2009.12.31.
2010.01.01. - 2010.06.30.
2010.07.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §   A pénzügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány
a) az államháztartásért,
b) az adópolitikáért,
c) a gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért,
d) a nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért,
d) a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulék-fizetés szabályozásáért,
e) az egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért,
f) a számviteli szabályozásért,
g) a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért,
h) a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért,
i) az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért
felelős tagja.
i) az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért,
j) az állami vagyon felügyeletéért
felelős tagja.
2. §   A miniszter e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében
a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,
b) előkészíti a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit, közreműködik az e rendeletben meghatározott hatásköröket érintő, más tárca főfelelősségébe tartozó kormányzati koncepciók, döntések kidolgozásában,
c) előkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határozatait,
d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,
e) kezdeményezi és előkészíti a nemzetközi szerződéseket, megköti a nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárcamegállapodásokat,
f) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,
g) a Kormány határozatában megállapított rend szerint gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont előkészítéséről és annak az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntés-előkészítő fórumokon való képviseletéről,
h) a Kormány határozatában megállapított rend szerint képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában,
i) közreműködik a nemzeti fejlesztési terv előkészítésében és megvalósulásának nyomon követésében.
3. §   A miniszter e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében
a) közreműködik a lakáspolitika, a lakáscélú állami támogatások szabályozásának kidolgozásában,
b) egyetértési jogot gyakorol az egészségügy finanszírozási feltételrendszerének meghatározásában,
c) társfelelősként közreműködik a Kormány nyugdíj- és egészségbiztosítási politikájának kialakításában és a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer szabályozásában,
d) gyakorolja az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter jogkörét.
4. §
(1) A miniszter az államháztartásért való felelőssége körében előkészíti különösen
a) az államháztartásról,
b) a központi költségvetésről,
c) a zárszámadásról,
d) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetéséről és zárszámadásáról,
e) az elkülönített állami pénzalapok költségvetéséről és zárszámadásáról,
f) a helyi és kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról, a részükre nyújtandó támogatásokról,
g) az önkormányzati adóhatóságok, az illetékhivatalok hatáskörébe tartozó közterhek nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról,
g) az önkormányzati adóhatóságok hatáskörébe tartozó közterhek nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról,
h) a pénzügyi irányítás és kontroll, valamint belső ellenőrzési rendszerről, így különösen
ha) a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel együtt a költségvetési szervek pénzügyi irányítási és kontroll, valamint a belső ellenőrzési rendszereiről,
ha) a költségvetési szervek pénzügyi irányítási és kontroll, valamint a belső ellenőrzési rendszereiről,
hb) a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel együtt az EU Alapok és a bilaterális vagy multilaterális megállapodások alapján nyújtandó támogatások programjainak vagy projektjeinek pénzügyi lebonyolítási, ellenőrzési rendszerének működtetéséről, továbbá az európai uniós és egyéb nemzetközi támogatásokkal kapcsolatosan a Kifizető és az Igazoló Hatóság feladatairól és az Ellenőrzési Hatóság feladatáról,
hb) a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel együtt a külön jogszabályokban meghatározott, hatáskörébe tartozó európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások pénzügyi lebonyolítási, ellenőrzési rendszerének működtetéséről, továbbá azok kifizető és igazoló hatósági, valamint ellenőrzési hatósági feladatairól,
hb) a külön jogszabályokban meghatározott, hatáskörébe tartozó európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások pénzügyi lebonyolítási, ellenőrzési rendszerének működtetéséről, továbbá azok kifizető hatósági, igazoló hatósági, valamint ellenőrzési hatósági feladatairól,
hc) a pénzügyi ellenőrzési szakképesítésekről és a szakmai követelményeknek való megfelelés tanúsításának rendjéről,
i) a társadalmi szervezetek gazdálkodási rendjéről,
j) az állami beruházások finanszírozásának és pénzügyi lebonyolításának rendjéről
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
j) az állami beruházások finanszírozásának és pénzügyi lebonyolításának rendjéről,
k) a hallgatói hitelrendszer szabályozásáról
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
(2) A miniszter az adópolitikáért való felelőssége körében előkészíti különösen
a) az államháztartás alrendszereit illető befizetési kötelezettségekről (adók, illetékek, vámok, egyéb járulékok, hozzájárulások és egyéb befizetési kötelezettségek; a továbbiakban együtt: adók),
b) a normatív, nem termelési típusú állami támogatásokról,
c) a helyi adókról,
d) az adózás rendjéről,
e) a vámjog és vámeljárás szabályozásáról,
f) a szerencsejátékról
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
f) a vámhatóság rendészeti feladatainak ellátásáról,
g) a szerencsejátékról
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
(3) A miniszter a gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért való felelősségi körében
a) a gazdasági és közlekedési miniszterrel együttesen javaslatot készít a Kormány gazdaságpolitikai céljaira, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására és az ezek megvalósításához szükséges eszközökre,
a) a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterrel együttesen javaslatot készít a Kormány gazdaságpolitikai céljaira, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására és az ezek megvalósításához szükséges eszközökre,
b) előrejelzéseket készít a makrogazdasági folyamatok alakulásáról és azokról a Kormányt tájékoztatja,
c) módszereket és követelményeket dolgoz ki a kormányzati döntések gazdasági hatásvizsgálatára,
d) folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi a gazdasági folyamatokat, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására javasolt intézkedések gazdasági hatásait és azokról a Kormányt tájékoztatja.
(4) A miniszter nyugdíjjárulék-fizetés szabályozásért való felelőssége körében előkészíti különösen
a) a társadalombiztosítási nyugellátás fedezésére szolgáló befizetési kötelezettségekről,
b) a magánnyugdíjpénztárakról,
c) az önkéntes nyugdíjpénztárakról,
d) az egészségbiztosítás természetbeni és pénzbeli szolgáltatások fedezésére szolgáló befizetési kötelezettségekről,
e) az önkéntes egészség- és önsegélyező pénztárakról szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
(4) A miniszter nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulék-fizetés szabályozásért való felelőssége körében előkészíti különösen
a) a társadalombiztosítási nyugellátás fedezésére szolgáló befizetési kötelezettségekről,
b) a magánnyugdíjpénztárakról,
c) az önkéntes nyugdíjpénztárakról,
d) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményekről,
e) az önkéntes egészség- és önsegélyező pénztárakról szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
(5) A miniszter egészségügyijárulék-fizetés szabályozásáért való felelőssége körében előkészíti különösen az egészségbiztosítás természetbeni és pénzbeli szolgáltatások fedezésére szolgáló befizetési kötelezettségekről (járulékok, hozzájárulások, egyéb befizetési kötelezettségek), továbbá az egészségügyi hozzájárulásról szóló jogszabályokat, valamint e tárgykörben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
(5) A miniszter egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért való felelőssége körében előkészíti különösen az egészségbiztosítás természetbeni és pénzbeli szolgáltatásainak fedezetére szolgáló befizetési kötelezettségekről (járulékok, hozzájárulások, egyéb befizetési kötelezettségek), továbbá az egészségügyi hozzájárulásról szóló jogszabályokat, valamint e tárgykörben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
(6) A miniszter a számviteli és könyvvizsgálati szabályozásért való felelőssége körében, illetve ehhez kapcsolódóan előkészíti különösen
a) a beszámoló készítéséről és a könyvvezetésről,
b) a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
b) a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
(7) A miniszter a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért való felelőssége körében előkészíti különösen
a) a pénz-, tőke- és biztosítási piacokról, az e piacokon működő piaci szereplőkről, illetve e piacok állami felügyeletéről,
b) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
(8) A miniszter az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért való felelőssége körében előkészíti különösen
a) a kincstári vagyonról,
a) az állami vagyonról,
b) az állam vállalkozói vagyonáról,
b) az állami vagyonnal való gazdálkodásról
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
c) az állami vagyonnal való gazdálkodásról és a privatizációról
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
5. §
(1) A miniszter az államháztartásért való felelőssége körében irányítja a Magyar Államkincstárt.
(1) A miniszter az államháztartásért való felelőssége körében irányítja
a) a Magyar Államkincstárt,
b) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt.
(2) A miniszter az adópolitikáért való felelőssége körében
a) irányítja az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt,
b) irányítja a Vám- és Pénzügyőrséget,
c) felügyeli az önkormányzati adóhatóságokat és az illetékhivatalokat, valamint a Szerencsejáték Felügyeletet.
c) felügyeli az önkormányzati adóhatóságokat.
(3) A miniszter a számviteli és könyvvizsgálati szabályozásért való felelőssége körében törvényességi felügyeletet gyakorol a Magyar Könyvvizsgálói Kamara felett.
(4) A miniszter a pénz- és tőkepiacért való felelőssége körében felügyeletet gyakorol a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felett.
(4) A miniszter a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért való felelőssége körében felügyeletet gyakorol a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felett.
(4) A miniszter a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért való felelőssége körében részt vesz a Pénzügyi Stabilitási Tanács ülésén.
(5) A miniszter az állami vagyonnal való gazdálkodásért való felelőssége körében irányítja a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot.
(5) A miniszter az állami vagyon felügyeletéért való felelőssége körében irányítja a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot.
6. §
(1) A miniszter az államháztartásért való felelőssége körében
a) érvényesíti a kormányprogramban foglaltakat, és a kormányzati tevékenységet koordináló miniszterrel együttműködve ellátja az ágazati feladatokat,
b) felelős az államháztartás összessége tekintetében a fiskális fegyelem fenntartásáért, a költségvetési törvénynek való megfelelés biztosításáért, a költségvetési kiadások kézben tarthatóságának az érvényesítéséért,
c) a költségvetés végrehajtása során ellátja mindazon finanszírozási és ellenőrzési feladatokat, amelyeket jogszabályok a hatáskörébe utalnak,
d) javaslatot tesz az államháztartás finanszírozási politikájára és stratégiájára,
e) gondoskodik az állami pénzügyi intézkedéseknek és a költségvetési javaslatnak a monetáris és árfolyampolitikával való összehangolásáról,
f) előrejelzéseket készít a makrogazdasági folyamatok alakulásáról, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására javasolt intézkedések gazdasági hatásairól és következtetéseiről, valamint a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatairól tájékoztatja a Kormányt,
g) képviseli a Kormányt a Monetáris Tanács és a Magyar Nemzeti Bank igazgatósági ülésein,
g) képviseli a Kormányt a Monetáris Tanács ülésein,
h) ellátja a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai gazdálkodásával, beszámolásával kapcsolatos kormányzati feladatokat,
i) gondoskodik az államadósság kezeléséről,
j) javaslatot tesz a helyi önkormányzati forrásszabályozási rendszerre, a saját és átengedett bevételek, a központi költségvetési támogatások arányára, valamint a kiegyenlítő mechanizmusokra; működteti az önhibájukon kívül működési forráshiányos helyi önkormányzatok támogatási és a jövedelemkülönbség mérséklés rendszerét,
k) javaslatot tesz a területfejlesztési politikával kapcsolatban a regionális programok megvalósításának, az ország különböző térségei közötti indokolatlan területi különbségek mérséklésének, továbbá a regionális válsághelyzetek feloldásának pénzügyi eszközeire,
l) gondoskodik a tevékenységi körébe tartozó feladatokkal összefüggő statisztikai információs rendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről, az Európai Unió által előírt statisztikai adatszolgáltatásról, annak ellenőrizhetőségéről,
m) működteti a hallgatói hitelrendszert,
n) gondoskodik az Európai Unió költségvetését illető saját források befizetéséről,
o) működteti az európai uniós és egyéb nemzetközi támogatásokkal kapcsolatosan a támogatások fogadásáért felelős Kifizető és Igazoló Hatóságot,
o) működteti a külön jogszabályokban meghatározott, hatáskörébe tartozó európai uniós és egyéb nemzetközi támogatásokkal kapcsolatosan az ellenőrzési hatóságot, valamint a támogatások fogadásáért felelős kifizető és igazoló hatóságot,
o) a külön jogszabályokban meghatározott, hatáskörébe tartozó európai uniós és egyéb nemzetközi támogatásokkal kapcsolatosan irányítja az ellenőrzési hatóságot, valamint működteti a támogatások fogadásáért felelős kifizető hatóságot és igazoló hatóságot,
p) kidolgozza az európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakítására és ellenőrzésére vonatkozó javaslatokat,
p) közreműködik az európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakítására és ellenőrzésére vonatkozó javaslatok kidolgozásában, illetve külön jogszabályban meghatározott esetben kidolgozza azokat,
q) kialakítja és működteti a hatáskörébe tartozó ellenőrzési intézményeket,
r) gondoskodik az Európai Közösségeket létrehozó Szerződés 87. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatások - az Európai Közösségeket létrehozó Szerződés I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek előállításához és kereskedelméhez nyújtott támogatások és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások, valamint külön jogszabályban más miniszter feladatkörébe utalt támogatások kivételével - versenyszempontú ellenőrzésének hazai koordinálásáról, különös tekintettel az európai uniós jogi aktusok állami támogatási rendelkezéseinek való megfelelés biztosítására, valamint az Európai Bizottsággal való együttműködésre,
s) ellátja a Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmussal, valamint az Európai Unió által biztosított Előcsatlakozási Alapokkal és az Átmeneti Támogatással összefüggésben a nemzetközi szerződésben számára meghatározott feladatokat,
t) koordinálja és harmonizálja az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos hatáskörébe tartozó feladatokat,
u) gondoskodik az Európai Unió pénzügyi irányítási és kontrollra, valamint belső ellenőrzésére vonatkozó szabályainak egységes alkalmazásáról,
v) ellátja a köz- és magánszféra partnerségének alapján megvalósítható gazdaságfejlesztési projektekkel, valamint a magántőke bevonásával kapcsolatos feladatait, különös tekintettel a projektek központi költségvetési vonatkozásaira, továbbá az e projektekkel összefüggő kormánydöntést igénylő előterjesztésekkel kapcsolatban vizsgálja, hogy az állami kötelezettségvállalás mértéke megfelel-e a jogszabályi követelményeknek.
(2) A miniszter az adópolitikáért való felelőssége körében
a) felelős a központi adók, vámok és járulékok, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait, valamint a Munkaerőpiaci Alapot megillető járulékok és hozzájárulások beszedéséért, azok kiutalásáért, folyósításáért és ellenőrzéséért,
b) meghatározza az állami adóhatóság és a vámhatóság feladatai teljesítésének éves követelményeit,
c) koordinálja az adóigazgatás szervezeti rendszere egyes elemeinek együttműködését,
d) felelős az Európai Unióval kiépült vámunióval kapcsolatos, szakmailag megalapozott, folyamatos vámharmonizációs feladatok végrehajtásáért, különös tekintettel a származási szabályok, a vámérték-szabályozás és a vámnómenklatúra szerkezetének az Európai Unió országaiban egységesen alkalmazott rendelkezéseivel történő összhang megteremtésének követelményére,
e) irányítja a nemzetközi szabadkereskedelmi és integrációs feladatokból a vámigazgatásra háruló együttműködési kötelezettségek végrehajtását.
f) gyakorolja a méltányossági jogkört a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe utalt szabálysértési ügyekben.
(3) A miniszter a számviteli és könyvvizsgálati szabályozásért való felelőssége körében gondoskodik a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásának vezetéséről.
(4) A miniszter a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért való felelőssége körében irányítja és koordinálja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos hazai és nemzetközi szakmai kommunikációt.
(5) A miniszter az állami vagyonnal való gazdálkodásért való felelőssége körében
a) meghatározza az állami vagyonpolitika céljait, elveit, ennek során gondoskodik a gazdaságpolitika és a költségvetés-politika összehangolásáról, figyelemmel az államadóssággal való összefüggésekre is,
b) ellátja a gazdaságpolitika keretei között a Kormány privatizációs stratégiájának kialakításával összefüggő feladatokat, valamint összehangolja az állami vagyont érintő kormányzati döntések előkészítését, végrehajtását.
(5) A miniszter az állami vagyon felügyeletéért való felelőssége körében
a) meghatározza az állami vagyonpolitika céljait, elveit, ennek során gondoskodik a gazdaságpolitika és a költségvetés-politika összehangolásáról, figyelemmel az államadóssággal való összefüggésekre is,
b) ellátja a gazdaságpolitika keretei között a Kormány privatizációs stratégiájának kialakításával összefüggő feladatokat, valamint összehangolja az állami vagyont érintő kormányzati döntések előkészítését, végrehajtását.
(6) A miniszter a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért való felelőssége körében
a) ellátja a nemzetközi vagyonjogi egyezményekkel kapcsolatos feladatokat, részt vesz a nemzetközi fejlesztési együttműködési, segélyezési politika elveinek kidolgozásában és pénzügyi végrehajtásában,
a) ellátja a nemzetközi vagyonjogi egyezményekkel, beruházásvédelmi megállapodásokkal kapcsolatos feladatokat, részt vesz a nemzetközi fejlesztési együttműködési, segélyezési politika elveinek kidolgozásában és pénzügyi végrehajtásában,
b) kidolgozza a külföldi hitelfelvételi politikát, a kormányhitelnyújtás, az exporthitel-biztosítás és hitelezés irányelveit, valamint szabályozását,
c) kidolgozza a központi költségvetés külföldi követelései leépítésének elveit,
d) ellátja a nemzetközi pénzügyi intézményekhez kapcsolódó tagságból, illetve nemzetközi pénzügyi intézményi együttműködésből fakadó feladatokat, kezdeményezi az e szervezetekkel kötendő megállapodások előkészítését, és ha azokból közvetlen állami kötelezettségvállalás keletkezik, megköti azokat,
e) értékesíti az üvegházhatású gázok ingyenesen ki nem osztott kibocsátási egységeit.
6/A. §   A minisztert a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter helyettesíti.
6/B. §   A miniszter megnevezésének rövidítéseként a „PM” megjelölést kell alkalmazni.
7. §
(1) Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) 2007. január 1-jén a 4. § (1) bekezdés g) pontjában „az illetékhivatalok”, az 5. § (2) bekezdés c) pontjában az „és az illetékhivatalokat, valamint a Szerencsejáték Felügyeletet” szövegrész hatályát veszti.
  • A jogszabály 2006. július 28-án jelent meg a Magyar Közlöny 93. számában.
  • hatályba lépett 2006. augusztus 1-jén.
  • A jogszabály hatályát vesztette 2010. július 1-jén.
2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lépett hatályba. 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lépett hatályba. 2009. január 1-jén lépett hatályba. 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lépett hatályba. 2009. január 1-jén lépett hatályba. 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. január 1-jén lépett hatályba. 2009. január 1-jén lépett hatályba. 2009. január 1-jén lépett hatályba. 2009. január 1-jén lépett hatályba. 2009. január 1-jén lépett hatályba. 2009. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. január 1-jén lépett hatályba. 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lépett hatályba. 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lépett hatályba. 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lépett hatályba. 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lépett hatályba. 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2009. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. január 1-jén lépett hatályba. 2009. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2008. július 29-én lépett hatályba.A szakasz 2009. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. május 16-án lett hatályon kívül helyezve.